BakMJ PalffyG Crown 2020 Cimlap elsoA „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport tudományos munkájának keretében a nemrég elhunyt jeles középkorász-professzor, Bak M. János és intézetünk tudományos tanácsadója, Pálffy Géza kutatócsoport-vezető tollából 2020. augusztus közepén angol nyelvű, tudományos ismeretterjesztő monográfia jelent meg a Szent Korona és a magyar uralkodókoronázások históriájáról. Hasonló nemzetközi összegzés a témában még sohasem látott napvilágot. A Crown and Coronation in Hungary 1000–1916 A.D. című kötet borítója itt, címnegyede itt tekinthető meg.

 

A "Lendület" Szent Korona Kutatócsoport több kiadványához hasonlóan az újabb publikáció is intézetünk és a koronázási palástot mind a mai napig őrző Magyar Nemzeti Múzeum közös kiadásában jelent meg. A 264 oldalas, több mint 100 színes képpel illusztrált kötet a legújabb kutatásokat összegzi a Szent Korona eredetéről és kalandos történetéről, valamint a magyar király- és királyné-koronázásokról Szent Istvántól IV. Károly uralkodásáig. A monográfia a trónöröklés történetével kezdődik, majd a királyavatások helyszíneit és időpontjait, egyházi és világi ceremóniáit, valamint főszereplőit tárgyalja, végül a koronázási jelvényeket mutatja be, részletesen követve a Szent Korona viszontagságait a középkortól egészen a 20. századig, többek között a kutatói team nemrég két kiadást megélt tanulmánygyűjteményére építve. Az eddigi összefoglalókkal ellentétben a kötet – a klasszikus koronázási jelvények mellett – a ceremóniák gyakran elfeledett egyházi és alkalmi kellékeinek (keresztek, zászlók, pálcák, érmek stb.) is külön figyelmet szentel, kapcsolódva a kutatócsoport ezekről újonnan közzétett monográfiáihoz és katalógusaihoz.

A könyv által megcélzott olvasóközönség az intelligens érdeklődő nagyközönség szerte a világon, de külföldi történészek, művészettörténészek és egyetemi hallgatók is haszonnal forgathatják. Hasonló történeti indíttatású összefoglalást angolul még sohasem tettek közzé, Kovács Éva és Lovag Zsuzsa 1988. évi, valamint Tóth Endre és Szelényi Károly 1996. évi angol nyelvű kötetei ugyanis elsősorban magukra a koronázási jelvényekre és művészettörténeti vizsgálatukra összpontosítottak. A magyarság nemzeti kincsét több évszázada vizsgáló elődök munkáira is építve Bak M. János és Pálffy Géza az elmúlt negyedszázad legfrissebb kutatási újdonságait osztja meg a nemzetközi közönséggel. Az A/5 alakú, keménytáblás kiadvány igényes tervezése és tördelése Borbély Judit és Bertók Krisztina munkáját dicséri.

A kötet ára 4000 Ft, nemzetközi forgalmazásban 15 Euro. Megvásárolható, illetve megrendelhető a BTK Történettudományi Intézetben (Humán Tudományok Kutatóháza, Bp. 1097 Tóth Kálmán u. 4., B 4/44. szoba; tel.: 06 1 224 67 00/4624, 4626-os mellékek, e-mail: ; ), valamint a Penna Bölcsész Könyvesboltban hétköznaponként 13:00 és 17:00 óra között (Bp. 1053 Budapest, Magyar u. 40. tel.: 06 30 203 1769, e-mail: ), továbbá hazai és külföldi terjesztőinknél.