A Zágrábi Egyetem Történeti Intézet diákfolyóirata, a Pro tempore frissen megjelent számában több mint félszáz oldalas interjút közölt Intézetünk tudományos tanácsadójával, a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetőjével, Pálffy Gézával. A Nikola Ostojčić és Filip Šimunjak készítette kétnyelvű (angol–horvát) nagyinterjú tartalmazza Pálffy Géza horvát nyelven megjelent publikációinak és világnyelveken közölt, horvát vonatkozású írásainak bibliográfiáját is. Az interjú itt olvasható el.

A From the Border Defence in Croatia and Hungary against the Ottomans to the Coronations of the Habsburgs / Od obrane hrvatsko-ugarske granice od Osmanlija do krunidbe Habsburgovaca című közlemény bemutatja Pálffy Géza középiskolai és egyetemi tanulmányait, meghatározó hazai és külföldi mestereit, majd részletesebben tárgyalja pályája főbb állomásait és horvát tematikájú kutatásokhoz vezető útját. Emellett külön figyelmet szentel a horvát kollégákkal való tudományos együttműködésének, a horvát történettudomány számára tett legfontosabb felfedezéseinek (a legkorábbi horvát zászló 1647-ből, a legrégebbi dalmát–horvát–szlavón egyesített címer 1610-ből, az 1558. évi horvát–szlavón közös sabor meghívólevele stb.) és horvátországi publikációinak. Mindeközben ismerteti kollégánk legfontosabb monográfiáit, amelyek az elmúlt évtizedekben alapvetően járultak hozzá a 16–17. századi Habsburg–magyar–horvát kapcsolatok újraértékeléséhez és a régi előítélekkel leszámoló, friss szemléletű elemzéséhez. Végül meghatározó részt kap az interjúban az immár egy évtizede folyó "Lendület"-projekt korona- és koronázás-kutatásainak bemutatása is, amelyről nemrég horvát nyelven részletesen beszámolt a Zágrábi Egyetem professzora, Nataša Štefanec is (Kruna sv. Stjepana, krunidbene ceremonije ugarskih vladara i doprinos mađarske historiografije hrvatskoj heraldici i veksilologiji. In: Radovi Zavoda za hrvstaku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 51. [2019] broj 2., 437–443.). Legvégül a kutatócsoport vezetője beszélt tanítványai horvát vonatkozású feltárómunkájának fontosságáról, valamint régi és újabb hobbijairól, továbbá jövőbeli terveiről is.