Az Oxford University Press kiadásában, a Bécsben élő amerikai és cseh történész, William D. Godsey és Petr Maťa szerkesztésében 2022 nyarán közel négyszáz oldalas tanulmánykötet jelent meg The Habsburg Monarchy as a Fiscal-Military State: Contours and Perspectives 1648–1815 címmel. A kötet tartalomjegyzéke itt olvasható. A kiadvány ünnepi bemutatóját 2023. február 2-án tartották Bécsben az Osztrák Tudományos Akadémia főépületének dísztermében.

Az eseményen intézetünket a kötet egyik szerzője, Pálffy Géza tudományos tanácsadó, a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője képviselte. A bemutatót hatalmas érdeklődést kísérte: négy nagykövet mellett tucatnyi országból mintegy 200 kolléga volt jelen, miközben Tim Blanning cambridge-i és Peter H. Wilson oxfordi professzorok tartottak emlékezetes előadásokat. Az esemény meghívója itt olvasható, képgalériája pedig itt tekinthető meg.

a kotet szerzoi a becsi bemutaton ulrike rack fotojaA kötet szerzői a bécsi bemutatón. Ulrike Rack fotója

A Brit Tudományos Akadémia előkelő sorozatában megjelent tanulmánykötet a nyugat-európai történetírás egyik kurrens paradigmája, a fiskális-katonai állam (Fiscal-Military State) modelljének keretében vizsgálja a kora újkori Habsburg Monarchia históriáját. Az amerikai, angol, cseh, magyar, német, orosz és osztrák szerzők által írt kötetben a magyar történettudományt négyen képviselik, amihez hasonló ritkán fordult elő az elmúlt évtizedekben. Míg Kenyeres István, Budapest Főváros Levéltára főigazgatója és Pálffy Géza közös írásukban a Monarchia 16. századi had- és pénzügyi átalakulásának magyarországi összefüggéseit (Hungarian Border Defence and the Habsburg Financial and Military Transformation in the 16th Century) tárgyalja, addig Oross András bécsi levéltári delegátus a magyar nagyurak pénzügyi szerepvállalását elemzi a Habsburg állandó hadsereg ellátásában az 1650-es évek Magyarországán (Magnates and Military Contracting in Hungary after 1648). Végül a Londonban oktató Szakály Orsolya tanulmánya (The 'Business of War' in Hungary: Saltpetre Contracting during the Napoleonic Period) egy különleges hadügyi vállalkozásba, a napóleoni háborúk alatti magyarországi salétromtermelésbe nyújt szemléletes betekintést.