+36 1 224 6755   

BTK Történettudományi Intézet

Pálffy Géza

Pálffy Géza

Pálffy, Géza
Pálffy Géza
Beosztás: tudományos tanácsadó, "Lendület" kutatócsoport-vezető
Osztály: Kora újkori osztály
Telefon: 224–6700/4674
E-mail:

Position: Research Professor, Holy Crown Research Group Leader

Department: Early Modern History

 

Address: 1097 Budapest, 4 Tóth Kálmán Street

Room: B.4.29.

Phone: +36 1 224-6700/4674

Email: 

QUALIFICATIONS

D.Sc. of History, Hungarian Academy of Sciences, 2010

Ph.D. in History, Eötvös Loránd University (Budapest), Faculty of Humanities, 1999

M.A. in Archival Science, Eötvös Loránd University (Budapest), Faculty of Humanities, 1995

M.A. in History, Eötvös Loránd University (Budapest), Faculty of Humanities, 1994

 

RESEARCH EXPERTISE

early modern period, Habsburg Monarchy, Hungary, political, military and social history, coronations

 

PROJECTS

2017–2019 Member of Visuelle Kultur der herrschaftlichen Repräsentation der Habsburger in den Städten des habsburgischen Reichs – von Ferdinand I. bis Josef I. (1526–1711) FWF-Project, Austrian Academy of Sciences, Vienna (Leader: Dr. Herbert Karner)

2012– Leader of “Lendület” (“Momentum”) Holy Crown of Hungary Research Group/Project, Institute of History of Hungarian Academy of Sciences, Budapest – cf. https://tti.abtk.hu/kutatasok/lendulet/szent-korona and Bak, János M., and Géza Pálffy. Crown and Coronation in Hungary 1000–1916 A.D. Budapest: Research Centre for the Humanities, Institute of History – Hungarian National Museum, 2020. 264 p.

2011–2021 Member of Handbuch zur Geschichte Südosteuropas, edited by Ulf Brunnbauer, Konrad Clewing, and Oliver Jens Schmitt. Vol. 2: Herrschaft und Politik in Südosteuropa von 1300 bis 1800 research and book project, University Vienna and Leibniz Institute for East and Southeast European Studies, Regensburg (Leader: Prof Oliver Jens Schmitt) – cf. Pálffy, Géza. “Das Königreich Ungarn (1526–1699): Eine alte Regionalmacht innerhalb einer neuen Monarchie.“ In Handbuch zur Geschichte Südosteuropas, edited by Ulf Brunnbauer, Konrad Clewing, and Oliver Jens Schmitt. Vol. 2: Herrschaft und Politik in Südosteuropa von 1300 bis 1800, edited by Oliver Jens Schmitt, and Edvin Pezo, 567–659. Berlin–Boston: De Gruyter Oldenbourg, 2021.

1995–1999 Member of Ausgewählte Dokumente zur Migration der Burgenländischen Kroaten im 16. Jahrhundert / Odabrani dokumenti o seobi Gradiščanskih Hrvata u 16. stoljeću research and book project in cooperation with Dr. Felix Tobler (Burgenländisches Landesarchiv, Eisenstadt, Austria) and Dr. Miljenko Pandžić (Hrvatski državni Arhiv, Zagreb, Croatia) – cf. Pálffy, Géza, Miljenko Pandžić, and Felix Tobler. Ausgewählte Dokumente zur Migration der Burgenländischen Kroaten im 16. Jahrhundert. Eisenstadt: Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum, 1999. 336 p.

 

PUBLICATIONS

A complete list of publications: mtmt.hu

 

List of selected publications:

 • Hungary between Two Empires 1526–1711. Bloomington: Indiana University Press, 2021. xxxiv, 284 p.
 • Crown and Coronation in Hungary 1000–1916 A.D. Budapest: Research Centre for the Humanities, Institute of History – Hungarian National Museum, 2020. 264 p. (Co-author: János M. Bak)
 • Coronatio Hungarica in Nummis: Medals and Jetons from Hungarian Royal Coronations (1508–1916). Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, Institute of History – Hungarian National Museum, 2019. 416 p. (Co-authors: Ferenc Gábor Soltész, and Csaba Tóth)
 • The Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the Sixteenth Century. New York: Columbia University Press, 2009. xviii, 410 p.
 • Die Krönungsfahnen in der Esterházy Schatzkammer auf Burg Forchtenstein: Die Geschichte der Krönungsfahnen der Länder der Stephanskrone vom Spätmittelalter bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Eisenstadt: Esterhazy Privatstiftung, 2018. 226 p.
 • Augsburg – Wien – München – Innsbruck. Die frühesten Darstellungen der Stephanskrone und die Entstehung der Exemplare des Ehrenspiegels des Hauses Österreich: Gelehrten- und Künstlerbeziehungen in Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Budapest: Institut für Geschichte des Forschungszentrums für Humanwissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, 2015. 168 p. (Co-author: Enikő Buzási)
 • Die Anfänge der Militärkartographie in der Habsburgermonarchie: Die regelmäßige kartographische Tätigkeit der Burgbaumeisterfamilie Angielini an den kroatisch-slawonischen und den ungarischen Grenzen in den Jahren 1560–1570. Budapest: Ungarisches Nationalarchiv, 2011. 108 p. + Tafel I–XXXII.
 • Gemeinsam gegen die Osmanen: Ausbau und Funktion der Grenzfestungen in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. Katalog der Ausstellung im Österreichischen Staatsarchiv 14. März–31. Mai 2001. Budapest–Vienna: Österreichisches Staatsarchiv–Collegium Hungaricum Wien, 2001. 40 p.
 • Povijest Mađarske: Ugarska na granici dvaju imperija (1526.-1711.) [History of Hungary: The Kingdom of Hungary on the border of two empires, 1526–1711]. Samobor: Meridijani, 2010. 295 p.
 • Korunovácie a pohreby: Mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku [Coronations and funerals: Power rituals and ceremonies in the early modern period]. Budapest–Békéscsaba: Historický ústav Filozofického výskumného centra Maďarskej akadémie vied – Výskumný ústav Slovakov v Maďarsku, 2016. 228 p. (Co-editor: Tünde Lengyelová, Bratislava)

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Veszprém, 1971. 02. 09.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (1994)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, levéltár szak (1995)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történeti Doktori Iskola (1999). Téma: Katonai igazságszolgáltatás Magyarországon a XVIXVII. században

MTA doktora, MTA, Budapest (2010). Téma: Szent István birodalma a Habsburgok közép-európai államában. A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézete (1994–2011) tudományos segédmunkatárs (1994. szept. 1–1997. szept. 1.), tudományos munkatárs (1997. szept. 1–2002. máj. 15.), tudományos főmunkatárs (2002. máj. 15–2010. dec. 31.), a forráskiadásokért felelős osztályvezető (2006. szept. 1–2011. aug. 31.), tudományos tanácsadó (2011. január 1-jétől), a kora újkori osztály osztályvezetője (2011. szept. 1–2011. dec. 31.)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) a kora újkoritémacsoport vezetője (2012. jan. 1-jétől)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Pro Scientia Aranyérmesek Társasága (tag: 1993–)

Fons Alapítvány Kuratóriuma (elnök: 1995–1998)

Gesellschaft für die Erforschung der Frühen Neuzeit [Wien] (tag: 1995–)

Arbeitskreis „Militär und Gesellschaft” [Berlin] (tag: 1996–1999)

Castrum Bene Egyesület (tag: 1998–)

Nagyvázsonyi Vártanács (tag: 1998–)

Magyar Történelmi Társulat (titkár/főtitkárhelyettes: 1999–2003, helyettes főtitkár: 2002–2003)

Corvina Baráti Kör (tag: 2000–)

Bolyai Klub (tag: 2001–)

Alapítvány a magyar hadi történetírás támogatására (kuratóriumi tag: 2001–)

ELTE BTK Történelem Segédtudományi Doktori Program (alapító tag: 2002–)

Habsburg Történeti Intézet (tudományos tanácsadó: 2003–2009)

Osztrák–Magyar Tudományos és Oktatási Együttműködési Alapítvány / Stiftung Aktion Österreich-Ungarn (kuratóriumi tag: 2003–)

MTA Történettudományi Bizottsága (tag: 2008–)

Eötvös Collegium Történész Műhelye tutori köre (tag: 2009–)

MTA (nem akadémikus közgyűlési képviselő: 2010–)

OTKA Publikációs Bizottsága (tag: 2011–2012)

MTA Tudományetikai Bizottsága (tag: 2011–)

OTKA Történettudomány – Tudomány- és Technikatörténet zsűri (elnök: 2012–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

XXI. OTDK Humán Tudományok szekció kiemelt I. helyezés (1992)

XXI. OTDK Hadtudományi szekciói kiemelt I. helyezés és a Szolnoki Katonai Műszaki Főiskola különdíja (1992)

Pro Scientia érem (1993)

Akadémiai Ifjúsági Díj (1997)

„Az év ifjú hadtörténésze”-díj (1998)

Szakály Ferenc Emlékérem (2000)

Soros Alapítvány Ösztöndíja: Szűcs Jenő Díj (2000)

Bezerédj-Díj (2001)

Talentum Díj (2002)

Bolyai Emléklap (2003)

Deák Ferenc Ösztöndíj (2003)

Balassi Bálint Emlékérem (2004)

Magyar Kultúra Lovagja cím (a Kárpát-medencei népek együttműködésének fejlesztéséért) (2011)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Hadtörténelmi Közlemények [Budapest] (szerkesztőbizottsági tag: 1999–)

Száz Magyar Falu Könyvesháza sorozat [Budapest] (szerkesztőbizottsági tag: 1999–2002)

Múlt-kor internetes történeti folyóirat (szerkesztőbizottsági tag: 2001–)

Podravina: Časopis za multidisciplinarna istraživanja [Koprivnica] (szerkesztőbizottsági tag: 2002–)

Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti [Zagreb] (szerkesztőbizottsági tag: 2002–)

Lymbus: Magyarságtudományi forrásközlemények [Budapest] (szerkesztőbizottsági tag: 2002–)

Századok: A Magyar Történelmi Társulat folyóirata [Budapest] (szerkesztőbizottsági tag: 2003–2007, kora újkorért felelős szerkesztőségi tag: 2003–)

Ekonomska i ekohistorija: Časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša [Zagreb] (szerkesztőbizottsági tag: 2005–)

Časopis Matice moravske [Brno] (szerkesztőbizottsági tag: 2007–)

Opera historica – Časopis pro dějiny raného novověku [České Budějovice] (szerkesztőbizottsági tag: 2008–)

Múlt-kor: Negyedéves történelmi magazin [Budapest] (szerkesztőbizottsági tag: 2011–)

Radovi Zavoda za hrvstaku povijest (Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) [Zagreb] (szerkesztőbizottsági tag: 2011–)

KUTATÁSI TERÜLET

A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia története a kora újkorban

PROJEKTEK

Dr. Felix Toblerrel (Burgenländisches Landesarchiv, Eisenstadt, Ausztria) és Dr. Miljenko Pandžić-csal (Hrvatski državni Arhiv, Zagreb, Horvátország) együttműködésben Ausgewählte Dokumente zur Migration der Burgenländischen Kroaten im 16. Jahrhundert / Odabrani dokumenti o seobi Gradiščanskih Hrvata u 16. stoljeću című forráskiadvány anyaggyűjtése, összeállítása és szerkesztése (1995–1999)

KUTATÁSOK, ÖSZTÖNDÍJAK

Kassa (Košice, Szlovákia) – Pro Renovanda Cultura Hungariae, Diákok a tudományért szakalapítvány ösztöndíja (1992. jún. 1.–júl. 15.)

Bécs (Wien, Ausztria) – Peregrinatio II. Alapítvány ösztöndíja (1993. jún.–aug.)

Bécs (Wien, Ausztria) – Pro Renovanda Cultura Hungariae, Osztrák–magyar közös múlt szakalapítvány ösztöndíja (1994. ápr. 15.–máj. 15.)

Egy hét, Kassa és Lőcse (Košice és Levoča, Szlovákia) – saját költségen (1994. aug.)

Két hét, Eperjes (Prešov, Szlovákia) – saját költségen (1995. márc.)

Két hét, Nürnberg (Németország) – saját költségen (1995. máj.)

Bécs (Wien, Ausztria) – Magyar Ösztöndíj Bizottság, Collegium Hungaricum-ösztöndíj (1995. júl.–aug. és nov.–dec.)

Bécs (Wien, Ausztria) – Magyar Ösztöndíj Bizottság, Collegium Hungaricum-ösztöndíj (1996. máj.–jún. és okt.)

Bécs (Wien, Ausztria) – Magyar Ösztöndíj Bizottság, Collegium Hungaricum-ösztöndíj (1997. ápr.–máj.)

Graz (Ausztria) – Pro Renovanda Cultura Hungariae, Osztrák–magyar közös múlt szakalapítvány ösztöndíja és a Historische Landeskommission für Steiermark támogatásával (1997. aug. 18–29.)

Bécs (Wien, Ausztria) – Magyar Ösztöndíj Bizottság, Collegium Hungaricum-ösztöndíj (1998. febr.)

Bécs (Wien, Ausztria) – Magyar Ösztöndíj Bizottság, Collegium Hungaricum-ösztöndíj (1999. jún.–júl.)

Bécs (Wien, Ausztria) – Klebelsberg Kuno-Ösztöndíj (2000. okt.–dec.)

Bécs (Wien, Ausztria) – Klebelsberg Kuno-Ösztöndíj (2001. márc.–máj.)

Prága (Praha, Csehország) – a MTA Történettudományi Intézetének támogatásával (2001. ápr. 4–6.)

Zágráb (Zagreb, Horvátország) – a Magyar és a Horvát Tudományos Akadémiák közötti egyezményes tanulmányút (2001. júl. 15–28.)

Pozsony (Bratislava, Szlovákia) – a Magyar és a Szlovák Tudományos Akadémiák közötti egyezményes tanulmányút (2001. szept. 17–28.)

Pozsony (Bratislava, Szlovákia) – saját költségen (2001. november 12–14.)

Bécs (Wien, Ausztria) – saját költségen (2001. december 3–7.)

Bécs (Wien, Ausztria) – Klebelsberg Kuno-ösztöndíj (2002. márc.–ápr.)

Prága (Praha, Csehország) – a Magyar és a Cseh Tudományos Akadémiák közötti egyezményes tanulmányút (2002. máj. 21–24.)

Bécs (Wien, Ausztria) – saját költségen (2002. június 4–5.)

Pozsony (Bratislava, Szlovákia) – a Magyar és a Szlovák Tudományos Akadémiák közötti egyezményes tanulmányút (2002. aug. 26.–szept. 6.)

Zagreb (Zágráb, Horvátország) – a Magyar és a Horvát Tudományos Akadémiák közötti egyezményes tanulmányút (2002. dec. 9–19.)

Brünn (Brno, Csehország) – a Magyar és a Cseh Tudományos Akadémiák közötti egyezményes tanulmányút (2003. jún. 22–27.)

Zagreb (Zágráb, Horvátország) – a Magyar és a Horvát Tudományos Akadémiák közötti egyezményes tanulmányút (2003. szept. 7.–19.)

Bécs (Wien, Ausztria) – Klebelsberg Kuno-ösztöndíj (2003. okt.–dec.)

Brünn (Brno, Csehország) – a Magyar és a Cseh Tudományos Akadémiák közötti egyezményes tanulmányút (2003. nov. 23–28.)

több alkalommal két-három napon át, Bécs (Wien, Ausztria) – OTKA F 034 181 ny. sz. pályázati ösztöndíj (2004. jan., máj.–jún.)

Český Krumlov (Csehország) – OTKA F 034 181 ny. sz. pályázati ösztöndíj (2004. október 11–13.)

Pozsony (Bratislava, Szlovákia) – a Magyar és a Szlovák Tudományos Akadémiák közötti egyezményes tanulmányút (2004. nov. 15–19.)

Bécs (Wien, Ausztria) – Klebelsberg Kuno-ösztöndíj (2005. febr.–ápr.)

Bécs (Wien, Ausztria) – OTKA K 060 618 ny. sz. pályázati ösztöndíj (2006. márc. 7–10.)

Bécs (Wien, Ausztria) – OTKA K 060 618 ny. sz. pályázati ösztöndíj (2006. márc. 29–30.)

Bécs (Wien, Ausztria) – Magyar Ösztöndíj Bizottság, Collegium Hungaricum-ösztöndíj (2007. máj. és szept.)

Graz (Ausztria) – OTKA K 060 618 ny. sz. pályázati ösztöndíj (2008. máj. 5–9.)

Bytča (Nagybiccse, Szlovákia) – a Magyar és a Szlovák Tudományos Akadémiák közötti egyezményes tanulmányút (2008. jún. 1–6.)

Pozsony (Bratislava, Szlovákia) – a Magyar és a Szlovák Tudományos Akadémiák közötti egyezményes tanulmányút (2008. jún. 8–13.)

Bécs (Wien, Ausztria) – OTKA K 060 618 ny. sz. pályázati ösztöndíj (2008. jún. 23–24.)

Bécs (Wien, Ausztria) – OTKA K 060 618 ny. sz. pályázati ösztöndíj (2008. nov. 20–24.)

Bécs (Wien, Ausztria) – OTKA K 060 618 ny. sz. pályázati ösztöndíj (2009. máj. 11–14.)

Bécs (Wien, Ausztria) – OTKA K 060 618 ny. sz. pályázati ösztöndíj (2009. jún. 29–júl. 1.)

Bécs (Wien, Ausztria) – OTKA K 060 618 ny. sz. pályázati ösztöndíj (2009. nov. 19–20.)

Bécs (Wien, Ausztria) – OTKA K 060 618 ny. sz. pályázati ösztöndíj (2009. dec. 2–3.)

Bécs (Wien, Ausztria) – OTKA K 060 618 ny. sz. pályázati ösztöndíj (2010. máj. 17–19.)

Velence (Venezia, Olaszország) – OTKA K 060 618 ny. sz. pályázati ösztöndíj (2010. nov. 1–6.)

Pozsony (Bratislava, Szlovákia) – a Magyar és a Szlovák Tudományos Akadémiák közötti egyezményes tanulmányút (2010. nov. 14–18.)

Bécs (Wien, Ausztria) – OTKA K 060 618 ny. sz. pályázati ösztöndíj (2010. dec. 5–10.)

Bécs (Wien, Ausztria) – OTKA K 060 618 ny. sz. pályázati ösztöndíj (2011. jan. 16–20.)

Bécs (Wien, Ausztria) – OTKA K 060 618 ny. sz. pályázati ösztöndíj (2011. febr. 15–18.)

Bécs (Wien, Ausztria) – OTKA K 060 618 ny. sz. pályázati ösztöndíj (2011. okt. 10–15.)

Bécs (Wien, Ausztria) – OTKA K 060 618 ny. sz. pályázati ösztöndíj (2011. nov. 20–25.)

Bécs (Wien, Ausztria) – MTA BTK TTI támogatásával (2012. febr. 7–10.)

 • Pálffy, Géza (szerk.)
  A Szent Korona magyarországi kalandjai (1301–2001)
  Budapest, Magyarország : HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet (2023) , 796 p.
  ISBN: 9789634163992 Egyéb URL
  Közlemény:34409677 Nyilvános Forrás Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
 • Pálffy, Géza (szerk.) ; Varga, Szabolcs (szerk.)
  Magyarország történeti atlasza 1526–1711
  Budapest, Magyarország : HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet (2023) , 332 p.
  ISBN: 9789634164081 Egyéb URL
  Zárolt Közlemény:34556172 Nyilvános Forrás Könyv (Kézikönyv ) Tudományos
 • Pálffy, Géza
  A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Harmadik, szövegében változatlan kiadás [új védőborítóval].
  Budapest, Magyarország : ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2022) , 564 p.
  ISBN: 9789639627314
  Közlemény:32676770 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Utánközlés ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 1 | Független: 0 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
 • Dominkovits, Péter (szerk.) ; Katona, Csaba (szerk.) ; Pálffy, Géza (szerk.)
  Amikor Sopronra figyelt Európa: Az 1625. évi soproni koronázó országgyűlés. 2. kiadás
  Sopron, Magyarország : Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron megye Soproni Levéltára, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet (2021) , 568 p.
  ISBN: 9789634162551
  Közlemény:32017576 Nyilvános Forrás Könyv (Utánközlés ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 3 | Független: 3 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Pálffy, Géza
  Hungary between Two Empires 1526–1711
  Bloomington (IN), Amerikai Egyesült Államok : Indiana University Press (2021) , 318 p.
  ISBN: 9780253054654 (paperback) ISBN: 9780253054630 (hardcover)
  Közlemény:32041866 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 4 | Független: 3 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 6 | Független: 5 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
 • Bak M., János ; Pálffy, Géza
  Crown and Coronation in Hungary 1000–1916 A.D.
  Budapest, Magyarország : Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, Magyar Nemzeti Múzeum (2020) , 264 p.
  ISBN: 9789634162193
  Közlemény:31398204 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 6 | Független: 6 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
 • Soltész, Ferenc Gábor ; Tóth, Csaba ; Pálffy, Géza
  Coronatio Hungarica in Nummis: Medals and Jetons from Hungarian Royal Coronations (1508–1916)
  Budapest, Magyarország : Magyar Nemzeti Múzeum, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2019) , 416 p.
  ISBN: 9789634161660
  Közlemény:30608907 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
 • Pálffy, Géza
  A Szent Korona hazatér: A magyar korona tizenegy külföldi útja (1205–1978)
  Budapest, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2019) , 636 p.
  ISBN: 9789634161394
  Közlemény:30643652 Nyilvános Forrás Könyv (Utánközlés ) Tudományos
 • Pálffy, Géza
  Die Krönungsfahnen in der Esterházy Schatzkammer auf Burg Forchtenstein: Die Geschichte der Krönungsfahnen der Länder der Stephanskrone vom Spätmittelalter bis Anfang des 20. Jahrhunderts
  Eisenstadt, Ausztria : Esterházy Privatstiftung (2018) , 226 p.
  ISBN: 9783950428797
  Közlemény:30608906 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 8 | Független: 8 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
 • Buzási, Enikő ; Pálffy, Géza
  Augsburg – Wien – München – Innsbruck. Die frühesten Darstellungen der Stephanskrone und die Entstehung der Exemplare des Ehrenspiegels des Hauses Österreich: Gelehrten- und Künstlerbeziehungen in Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
  Budapest, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2015) , 168 p.
  ISBN: 9789634160083 OSZK
  Közlemény:2981951 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 11 | Független: 10 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1
 • Pálffy, Géza
  A Szent Korona Sopronban: Nemzeti kincsünk soproni emlékhelyei
  Budapest, Magyarország , Sopron, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron megye Soproni Levéltára (2014) , 104 p.
  ISBN: 9789638327376 REAL
  Közlemény:2788301 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 9 | Független: 9 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Pálffy, Géza
  A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monarchiában. Az Angielini várépítész-família rendszeres térképészeti tevékenysége a horvát–szlavón és a magyarországi határvidéken az 1560–1570-es években: Die Anfänge der Militärkartographie in der Habsburgermonarchie. Die regelmäßige kartographische Tätigkeit der Burgbaumeisterfamilie Angielini an den kroatisch-slawonischen und den ungarischen Grenzen in den Jahren 1560– 1570
  Budapest, Magyarország : Magyar Országos Levéltár (2011) , 96 p.
  Közlemény:1870916 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 16 | Független: 16 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 (Nem nyilvános: 1)
  Nyilvános idéző+említés összesen: 125 | Független: 125 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Pálffy, Géza
  Povijest Mađarske: Ugarska na granici dvaju imperija (1526-1711)
  Samobor, Horvátország : Meridijani izdavačka kuća (2010) , 295 p.
  ISBN: 9789532391244
  Közlemény:1437068 Admin láttamozott Forrás Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 8 | Független: 8 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Pálffy, Géza
  The Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the Sixteenth Century
  New York, Amerikai Egyesült Államok , Boulder (CO), Amerikai Egyesült Államok : Columbia University Press, East European Monographs (2009) , 410 p.
  ISBN: 9780880336338 ISBN: 0880336331
  Közlemény:1437063 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 26 | Független: 25 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 29 | Független: 28 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
 • Pálffy, G
  A tizenhatodik század története
  Budapest, Magyarország : Pannonica Kiadó (2000) , 275 p.
  ISBN: 9639252107 ISBN: 963846996X
  Közlemény:200116 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 85 | Független: 85 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 130 | Független: 130 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Pálffy, G
  The Origins and Development of the Border Defence System Against the Ottoman Empire in Hungary: Up to the Early Eighteenth Century
  In: Géza, Dávid; Pál, Fodor (szerk.) Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central Europe : the Military Confines in the Era of Ottoman Conquest
  Boston (MA), Amerikai Egyesült Államok : Brill Academic Publishers (2000) 335 p. pp. 3-69. , 67 p.
  Közlemény:1828333 Admin láttamozott Forrás Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 58 | Független: 57 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 86 | Független: 85 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
 • Pálffy, G ; Pandžić, M ; Tobler, F
  Ausgewählte Dokumente zur Migration der Burgenländischen Kroaten im 16. Jahrhundert
  Eisenstadt, Ausztria : Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum (1999) , 316 p.
  ISBN: 9783853743218
  Közlemény:199686 Nyilvános Forrás Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 13 | Független: 13 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 27 | Független: 27 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Pálffy, G
  A császárváros védelmében. A győri főkapitányság története 1526-1598. A győri vár töröktől való visszafoglalása 400. évfordulójának emlékére.
  Győr, Magyarország : Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára (1999) , 331 p.
  ISBN: 9637228160 REAL REAL
  Közlemény:199687 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos | Hibás
  Nyilvános idéző összesen: 127 | Független: 125 | Függő: 2 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 258 | Független: 256 | Függő: 2 | Nem jelölt: 0
 • Pálffy, G
  Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16-17. században. (Minta egy készülő főkapitányi archontológiai és "életrajzi lexikonból")
  TÖRTÉNELMI SZEMLE 39 : 2 pp. 257-288. , 32 p. (1997)
  Közlemény:199145 Admin láttamozott Forrás Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 169 | Független: 168 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | Scopus jelölt: 4 | WoS/Scopus jelölt: 4 | DOI jelölt: 4
  Nyilvános idéző+említés összesen: 322 | Független: 321 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
 • Pálffy, G
  A török elleni védelmi rendszer szervezetének története a kezdetektől a 18. század elejéig. (Vázlat egy készülő nagyobb összefoglaláshoz)
  TÖRTÉNELMI SZEMLE 38 : 2-3 pp. 163-217. , 55 p. (1996)
  Közlemény:198782 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 124 | Független: 119 | Függő: 5 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 194 | Független: 189 | Függő: 5 | Nem jelölt: 0
 • Pálffy, G
  Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI-XVII. században
  Győr, Magyarország : Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára (1995) , 342 p.
  REAL
  Közlemény:198205 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 65 | Független: 62 | Függő: 3 | Nem jelölt: 0 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 2 (Nem nyilvános: 1)
  Nyilvános idéző+említés összesen: 123 | Független: 120 | Függő: 3 | Nem jelölt: 0
Adatok lekérése MTMT-ből...
Nem található bejegyzés az MTMT-ben...

Nincs találat

Nem található a szűrési feltételeknek megfelelő eredmény. Kérjük, változtasson a kereső feltételeken.

{{ year[0].publishedYear }}

ÖSZTÖNDÍJAK

Ifjúsági pályázati ösztöndíj: Franciaország, franciák és Magyarország a XVI–XVII. század fordulóján – Sahin-Tóth Péter (témavezető) és Pálffy Géza (kutatótárs) (OTKA, 1994–1997)

Ösztöndíj: A török elleni védelmi rendszer újjászervezése (A végvári hálózat rendszerré szervezésének elvei az 1577. évi bécsi haditanácskozás történetének tükrében) — Pálffy Géza (témavezető) és Kelenik József (kutatótárs) (OTKA ifjúsági pályázati F 019 158, 1996–1999)

Ösztöndíj: „Béke és háború között.” A török elleni védelmi rendszer belső struktúrája 1568–1590 — Kelenik József (témavezető) és Pálffy Géza (kutatótárs) (OTKA felnőtt pályázati T 19789, 1996–1999)

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (1999–2002)

Ösztöndíj: A magyarországi katonai elit életrajzi lexikona (1526–1699) — Pálffy Géza (témavezető) (2001–2004 OTKA ifjúsági pályázati F 034 181)

Ösztöndíj: A magyar nemesség a bécsi és a prágai udvarban a 16. században — Pálffy Géza (témavezető) (2006–2011 OTKA pályázati K 060 618)

 
TANÍTÁS

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék és Történelem Segédtudományai Tanszék (megbízott előadó: 1994–1998, 2002–2011)

Miskolci Egyetem, Történelem Segédtudományai Tanszék (egyetemi tanársegéd: 1995–1997)

Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs), Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék (egyetemi tanársegéd: 1997–2000)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Történeti Intézet, Kora Újkori Doktori Iskola (megbízott előadó: 2004-től)

MÉDIASZEREPLÉSEK

Az idegen segítség ára: a magyarországi hadügy Bécsből történő irányítása: Gondolatok a 16. századi törökellenes határvédelmi rendszer megszervezésének problé­máiról. Magyar Honvéd, VIII. (1997. december 5.) 49. 28–29.

Kölcsönös függőségben: A Habsburg Birodalom támogatása biztosította fennma­radásunkat. [Győrffy Árpád riportja.] Napló: Veszprém Megye Napilapja, LIV. (1998. augusztus 19., szerda) 194. 10.

Mi kell Bécsben? Élet és Irodalom: Irodalmi és politikai hetilap, XLIII. (1999. január 29., péntek) 4. 2.

[Hegyi Klára–Pálffy Géza:] Belül is volt országhatár: Várak választották el a Magyar Királyságot, a hódoltságot és az Erdélyi Fejedelemséget. [Daniss Győző riportja.] Népszabadság, LVIII. (2000. április 29.) 100. 32–33.

Nyilatkozat a Figyelő című újságnak a várak újjáépítésének programmjáról: Berger Zsolt: Vár- és kastélyprogram – Életviteli elvek. Figyelő (2001. január 18.)

Egy másik képet festett a török időkről: Ha nincs az osztrák segítség, akkor most a Balkánhoz is tartozhatnánk. [gy. á.(=Győrffy Árpád) beszámolója Pálffy Géza 2001. január 26-án Badacsonytomajon tartott előadásáról.] Napló: Veszprém Megye Napilapja, Nyugat-Balaton [területi változat], (2001. február 2., péntek) 10.

Európában maradásunk ára: Pálffy Géza Mohács utáni történelmünk tanulságairól. [Szulovszky János riportja.] Magyar Nemzet, (2001. február 22., csütörtök) 14.

Valóban millenniumi? Egy veszprémi lokálpatrióta aggodalmai hagyományaink megbecsüléséről. Napló: Veszprém Megye Napilapja [Hétvége rovat], (2001. szeptember 15., szombat) 7.

Letűnt idők nyomában. Beszélgetés dr. Pálffy Géza történésszel. [Lacza Tihamér riportja] Szabad Újság, (2003. június 4.) 17.

Az elcserélt kulcs. Mikor ferdült el a Szent Korona keresztje? Magyar Nemzet, LXVII. (2004. június 5., szombat) 142. 36.

Szigeti László [a Pálffy Gézával készült riport alapján]: Miért ferde a Szent Korona keresztje. Fény derült egy történelmi rejtélyre. Új Ember: Katolikus hetilap, LX. (2004. augusztus 15–22.) 33–34. (2922–23.) 13.

A Szent Korona és a társadalomtudományok védelmében. Új Ember: Katolikus hetilap, LX. (2004. szeptember 5.) 36. (2925.) 6.

J[ásper] F[erenc] [a Pálffy Gézával készült riport alapján]: Sérelmek és tévhitek. [A 16. századi magyar történelemről]. Metro [Budapesti kiadás], (2007. július 26., csütörtök) 9.

MTV 1, Magyarország története (magyar történelmi dokumentumfilm) 17.: Az ország három részre szakadása, 2010. január 3.

MTV 1, Magyarország története (magyar történelmi dokumentumfilm) 18.: Élet a török félhold árnyékában., 2010. január 10.

MTV 1, Magyarország története (magyar történelmi dokumentumfilm) 19.: Romlás és kiútkeresés, 2010. január 17.

MTV 1, Magyarország története (magyar történelmi dokumentumfilm) 20.: A török kor vége, 2010. január 24.

MR1: Kossuth Rádió, Disputa, 2010. november 21.

Slovenský rozhlas (Bratislava), Rádio Patria, Upútavka (Előzetes), 2010. november 26.

MR1: Kossuth Rádió, Disputa, 2010. november 28.

Slovenský rozhlas (Bratislava), Rádio Patria, Svet vedy (A tudomány világa), 2010. november 28.

Slovenský rozhlas (Bratislava), Rádio Patria, Kaleidoskop (Kaleidoszkóp), 2010. december 18.

Duna TV, Napok, évek, századok (Tőkéczki László műsora), 2010. december 28.

Duna TV II., Napok, évek, századok (Tőkéczki László műsora), 2011. január 6. (ism. 2010)

Péter Zsuzsanna: Minden embernek ott kell megállnia a helyét, ahol tenni képes. [Riport Pálffy Gézával és feleségével, Friedler Magdolnával.] Budai Polgár: A II. Kerületi Önkormányzat lapja, 20. (2011. február 11.) 3. 23.

MR3: Bartók Rádió, Sördöngő, avagy: Magyarországi Balkán, 2011. február 25.

Engem mindig a források vezetnek. [Szilágyi Aladár riportja Pálffy Gézával.] Erdélyi Riport: Heti magazin, Új sorozat X. 8. (386.) (2011. április 22.) 15–19.

MTV 1, Magyarország története (magyar történelmi dokumentumfilm) 17.: Az ország három részre szakadása, 2011. május 7. (ism. 2009)

Duna II. Autonómia, Miért ferde a kereszt a Szent Koronán?, 2011. május 13. (ism. 2004)

MTV 1, Magyarország története (magyar történelmi dokumentumfilm) 18.: Élet a török félhold árnyékában., 2011. május 14. (ism. 2009)

MR1: Kossuth Rádió, Esti beszélgetés tudományról: emlékezés és felejtés, 2011. május 20.

MTV 1, Magyarország története (magyar történelmi dokumentumfilm) 19.: Romlás és kiútkeresés, 2011. május 21. (ism. 2009)

MTV 1, Magyarország története (magyar történelmi dokumentumfilm) 20.: A török kor vége, 2011. május 28. (ism. 2009)

MR1: Kossuth Rádió, Disputa, 2011. július 10.

MR1: Kossuth Rádió, Disputa, 2011. november 6.

Minden embernek ott kell megállnia a helyét, ahol tenni képes. Dr. Pálffy Géza, a Magyar Kultúra lovagja. [Péter Zsuzsanna riportja Pálffy Gézával és feleségével, Friedler Magdolnával.] In: A Kultúra Lovagrendje Évkönyve 2012. Szerk. Végh József–Nick Ferenc–Tárkány Imre. Bp., 2012. 2153–2154. és ugyanez 1937–1938.

Klubrádió, Szabad a pálya [a Rubicon a 2012: 1–2. számáról], 2012. január 22.

MTV 2, Magyarország története (magyar történelmi dokumentumfilm) 17.: Az ország három részre szakadása, 2012. március 3. (ism. 2009)

MTV 2, Magyarország története (magyar történelmi dokumentumfilm) 18.: Élet a török félhold árnyékában., 2012. március 4. (ism. 2009)

MTV 2, Magyarország története (magyar történelmi dokumentumfilm) 19.: Romlás és kiútkeresés, 2012. március 10. (ism. 2009)

MTV 2, Magyarország története (magyar történelmi dokumentumfilm) 20.: A török kor vége, 2012. március 11. (ism. 2009)

Kapott recenziók tudományos publikációkról

(115 = magyarul 87 + idegen ny. 28)

Recenziók szakfolyóiratokban megjelent tanulmányokról (10 = 7 + 3)

1995

A magyarországi és délvidéki végvárrendszer 1576. és 1582. évi jegyzékei. Hadtörténelmi Közlemények, 108. (1995) 1. 114–185.

Recenzió:
Frühneuzeit-Info, 7. (1996) 1. 40. (Karl Vocelka)

1996

Egy Zala megyei település nevének keletkezéstörténete és eddig ismeretlen XVI. századi névadója. (Kilimán falu és Andreas Kielman von Kielmansegg) Magyar Nyelv, 92. (1996) 2. 163–174.

Recenzió:
Helynévfejtések és etimológiai felülvizsgálatok Magyar Nyelv, 97. (2001) 3. 196. (Kiss Lajos)

1999

A bécsi udvar és a magyar rendek a 16. században. Történelmi Szemle, 41. (1999) 3–4. 331–367.

Recenzió:
Kalózok, püspökök, táblabírák. Magyar Nemzet, 2001. február 5., hétfő 15. (Szulovszky János)

2002

Horvátország és Szlavónia a 16–17 századi Magyar Királyságban. Tanulmányok a 60 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok), 9. (2002) 1–3. 107–121.

Recenzió:
A Gecsényi Lajos Emlékkönyvről. Tanulmányok a 60 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Fons, 9. 2002/1–3. sz. Turul, 76. (2003) 3–4. 111–113., különösen 113. (G. Etényi Nóra)

Die Türkenabwehr in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert – ein Forschungsdesiderat. Anzeiger der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 137. (2002) 1. Halbband 99–131.

Recenzió:
Český časopis historický, 101. (2003) 4. 963–964. (T[omáš] Sterneck)

2004

Koronázási lakomák a 15–17. századi Magyarországon. Az önálló magyar királyi udvar asztali ceremóniarendjének kora újkori továbbéléséről és a politikai elit hatalmi reprezentációjáról. Századok, 138. (2004) 5. 1005–1101.

Recenzió:
Asztali ceremóniarend Magyarországon. Medical Tribune, 3. (2005) február 3. 2. 13. (Matos Lajos)

2005

Jedan od temeljnih izvora hrvatske povijesti: Pozivnica zajedničkog hrvatsko-slavonskog sabora iz 1558. godine. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 23. (2005) 47–61.

Recenzió:
Podravina: Časopis za multidisciplinarna istraživanja, 5. (2006) 9. 144. [az egész számról: 144–146.] (Grbavac, Branka)

2007

Szent István birodalma a Német-római Birodalom határvidékén: A Magyar Királyság és a Német-római Császárság a 16–17. században. Történelmi Szemle, 49. (2007) 3. 327–349.

Recenzió:
Sokrétűség a kora újkori német–magyar perszonálunióban. www.mult-kor.hu, (2008) január 24. (ismeretlen szerző)

2009

Szabadságharc volt-e a Bocskai István mozgalma? Magyar Tudomány, 170. (2009) 2. 185–196.

Recenzió:
Nehéz szabadságharcot csinálni. www. mult-kor. hu, (2009) március 27.) (ismeretlen szerző)

Függetlenségi harc volt-e Bocskai mozgalma? Bocskai István, az oszmán-törökök és a magyar királysági rendek sokrétű kapcsolatrendszeréről. Politika és elit a történelemben. Korunk, III/XX. (2009) március 3. 12–22. és 127.

Recenzió:
Nehéz szabadságharcot csinálni. www. mult-kor. hu, (2009). március 27. (ismeretlen szerzőtől)

Recenziók könyvekről, könyvfejezetekről (93 = 78 + 15)
Recenziók könyvekről (73 = 60 + 13)

1995

Katonai igazságszolgáltatás a királyi Magyarországon a XVI–XVII. században. Győr, Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, 1995. 342.

Recenziók:
Hadtörténelmi Közlemények, 110. (1997) 1. 178–179. (Heckenast Gusztáv)
Könyvritkaság a megyei levéltárból. Kisalföld, L. 218. (1995) szeptember 16., 13. (F. Gy.)

1997

A pápai vár felszabadításának négyszáz éves emlékezete 1597–1997. A bevezető tanulmányt írta és az okmánytárat összeállította: Pálffy Géza. Szerk. Hermann István. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 1997. 188. Utánnyomás: Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2005.

Recenziók:
Századok, 133. (1999) 3. 636–638. (Sahin-Tóth Péter)
Hadtörténelmi Közlemények, 110. (1997) 3. 646–647. (Domokos György)
Bagi Zoltán Péter: Pápa vára a török háborúk forgatagában. Hadtörténelmi Közlemények, 110. (1997) 3. 646–647.; Aetas, (2002) 1. 197–198.
Keletkutatás, (2002) ősz–(2006) ősz [megjelent 2007 februárjában] 248–249. (Bagi Zoltán Péter)

1999

A császárváros védelmében. A győri főkapitányság története 1526–1598. Győr, Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, 1999. 331. [A győri főkapitányság története a 16–17. században, 1.]

Recenziók:
Vasi Szemle, 53. (1999) 6. 817–818. (Dénes József)
Soproni Szemle, 53. (1999) 4. 414–415. (Turbuly Éva)

Géza Pálffy–Miljenko Pandžić–Felix Tobler: Ausgewählte Dokumente zur Migration der Burgenländischen Kroaten im 16. Jahrhundert / Odabrani dokumenti o seobi Gradišćanskih Hrvata u 16. stoljeću. Eisenstadt / Željezno, Hrvatksi kulturni i dokumetarni centar / Kroatisches Kultur- und Dokumentationszentrum, 1999. 336.

Recenziók:
Arhivski Vjesnik, (Zagreb) 42. (1999) 377–378. (Branka Molnar)
Historijski Zbornik, (Zagreb) 53. (2000) 222–225. (Žejlko Holjevac)

2000

Bethlen Farkas: Erdély története. I. A mohácsi csatától a váradi békekötésig (1526–1538). I–II. könyv. Fordította: Bodor András. A jegyzeteket írta és a mutatókat összeállította: Pálffy Géza. Bp.–Kolozsvár, Enciklopédia Kiadó–Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2000. 226, XVI.

Recenziók:
Láng Zsolt: Rébusz. Élet és Irodalom, Irodalmi és politikai hetilap, XLIV. 22. (2000) június 2. 18.
Szepesi Attila: Bethlen Farkas Erdély-története. Magyar Nemzet, (2001) január 10., szerda 15.

Európa védelmében. Haditérképészet a Habsburg Birodalom magyarországi határvidékén a 16–17. században. Második, javított és bővített kiadás. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2000. 162. + VIII melléklet + 1 fakszimile (B/5 formátum)

Recenziók:
Bagi Zoltán: Térképek a török elleni védelem szolgálatában. Aetas, (2003) 4.
Keletkutatás, (2002) ősz–(2006) ősz [megjelent 2007 februárjában] 246–258. (Lakatos Katalin)
Új Könyvek, 8. (2000) 58.
Határőr. A Határőrség képes lapja, 95. (2000.) június 5. 11. 32. (Sallai János)
Cartographica Hungarica (Térképtörténeti magazin), 7. (2000) 46–48. (Sz[athmáry] T[ibor])

A tizenhatodik század története. Bp., Pannonica Kiadó, 2000. 280. [Magyar Századok, 6.]

Recenziók:
Hahner Péter: Valójában ez történt Mohács után. Élet és Irodalom, Irodalmi és politikai hetilap, XLIV. (2000) november 10. 45. 18.
Niederhauser Emil: Olvasónapló. Magyar Tudomány, 108., Új folyam 46 (2001) 5. 625–626.
Veszprémy László: A magyar történelem tizenegy + egy kötetben. A Pannonica kiadó Magyar Századok sorozata. Sorozatszerkesztő: Szvák Gyula. Századok, 137. (2003) 3. 774–779., különösen 776–777.
http://index.szeged.hu/este/konyv/top/
http://www.tte.hu/lista.phtml?tm=990004620&;wrtr=ttet&cou=51&action=hir
http://www.saxum.hu/leiras.jsp?bookID=27771
http://kvtlinux.lib.uni-miskolc.hu/coll/boritok/xvi_sz.htm
Kossuth Rádió: 2001. január 21., vasárnap, 1100 Gondolat-jel: A Rádió kulturális hetilapja (Felelős szerkesztő: Győrffy Miklós és Szénási Sándor): A Pannonica Kiadó Magyar Századok sorozatában megjelent Pálffy Géza történész A tizenhatodik század története c. könyve. A szerzővel Domány András készített interjút.
Niederhauser Emil: Tízkötetes magyar történet. Népszabadság, LVIII. (2000) december 16., 294.
Bölcs István: Magyar Századok. 168 óra, XII. (2000) december 21., 51. 46–48.
Szvák Gyula szerkesztő: Balsors motiválta sikertörténet: A Magyar Századok tükrében optimistán szemlélhető múltunk. Népszava, (2000) december

2001

Gemeinsam gegen die Osmanen. Ausbau und Funktion der Grenzfestungen in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. Katalog der Ausstellung im Österreichischen Staatsarchiv 14. März – 31. Mai 2001. Text und Redaktion: Géza Pálffy. Budapest–Wien, Österreichisches Staatsarchiv–Collegium Hungaricum Wien, 2001. 40. [Format A/4.]

Recenziók:
P. Szabó Ernő: Császár és király – utazás a történelemben. Ausztria és Magyarország 1526–1918. Kiállítás az Osztrák Nemzeti Könyvtárban. Magyar Nemzet, (2001) március 23., péntek 14.
http://www.nkom.hu/avilag/magyint/tart/kki_2001majus.shtml

2005

Egy különleges nemesi karrier a 16–17. században. Hatos Bálint pápai vicekapitány és családja története. Pápa, Jókai Mór Városi Könyvtár, 2005. 116. [Jókai könyvek 3., sorozatszerk. Hermann István.]

Recenziók:
Hadtörténelmi Közlemények, 118. (2005) 3. 866–868. (Varga Szabolcs)
Acta Papensia, 5. (2005) 3–4. 341–343. [megjelent 2006 nyarán] (Hudi József)
Századok, 141. (2007) 6. 1597–1599. (Bagi Zoltán)

2006

Magyar uralkodók. Debrecen, Tóth Könyvkereskedés és Kiadó, 2006. 104. [A/3 formátum.] [Társszerzők: Nógrády Árpád–Velkey Ferenc.]

Recenzió:
Apró Tibor: Koronás fők albuma. Iskolakultúra-Online [IQ] 2007. október 29., Kritika rovat

2007

Bálint Csanád–Font Márta–Katus László–Kubinyi András–Pálffy Géza–Romsics Ignác: Magyarország története. Főszerk. Romsics Ignác. Bp., Akadémiai Kiadó, 2007. 1040. [Akadémiai Kézikönyvek.], ill. Pálffy Géza: Magyarország két világbirodalom határán (1526–1711) [főszöveg és kronológia]. In: Uo. 307–487. és 977–985. [megjelent 2007 decemberében].

[Ormos Mária bemutatója alapján:] Magyarország története. Népszava, (2008) március 6., csütörtök, 11.
Hahner Péter: Magyarország története (Akadémiai Kézikönyvek). Élet és Irodalom, Irodalmi és politikai hetilap, LII. (2008) augusztus 1., 31. 25.
Ormos Mária: Romsics Ignác (főszerk.): Magyarország története. Magyar Tudomány, 169. (2008) 8. 1030–1034.

2009

A három részre szakadt ország 1526–1606. Bp., Kossuth Kiadó, 2009. 112., 11 térképpel, 32 szövegdobozzal, 135 képpel. [Magyarország története, 9.]

Recenziók:
Dénes József: Magyarország története 9. és Uő: Bocskai István megítélése. Csepregi napló, 2009. augusztus 28.
http://ekultura.hu/olvasnivalo/ajanlok/cikk/2009-10-04/palffy-geza-a-harom-reszre-szakadt-orszag-1526-1606 (2009. október 4.) (Mezei Attila)
Hahner Péter: A magyar kora újkor századai. Élet és Irodalom, Irodalmi és politikai hetilap, LIII. (2009) november 13. 46. 
Szabó Palócz Attila: A három részre szakadt ország krónikája. Magyar Hírlap online, (2011) december 8.

Romlás és megújulás 1606–1703. Bp., Kossuth Kiadó, 2009. 112., 9 térképpel, 35 szövegdobozzal, 145 képpel. [Magyarország története, 10.]

Recenziók:
Simon László: Egyszerre két magyar állam. Metropol, (2009) szeptember 4.
http://www.ekultura.hu/index.php/olvasnivalo/ajanlok/cikk/2009-10-15/palffy-geza-romlas-es-megujulas-1606-1703 (2009. október 15.) (Mezei Attila)
Hahner Péter: A magyar kora újkor századai. Élet és Irodalom, Irodalmi és politikai hetilap, LIII. (2009) november 13. 46.

The Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the Sixteenth Century. [Translated from the Hungarian by Thomas J. and Helen D. DeKornfeld] Boulder, Colorado, Social Science Monographs–Wayne, New Jersey, Center for Hungarian Studies and Publications, Inc.–New York, Distributed by Columbia University Press, 2009. XVIII, 410. [East European Monographs, DCCXXXV.; CHSP Hungarian Studies Series, 18.]

Recenziók:
BUKSZ (Budapesti könyvszemle), 22. (2010) 2. 158–161. http://buksz.c3.hu/ Számok, (2010) 2. Szemle rovat, 158–161. (Bobory Dóra)
Ungarn-Jahrbuch: Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie, [München], 30. (2009–2010) 245–247.   (Bariska István)
Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 119. (2011) 1–2. 237–238. (Karl Vocelka)
Austrian History Yearbook, 42. (2011) 9. 230–231. (Graeme Murdock)
Historische Zeitschrift, 293. (2011) 3. 786–787. (Joachim Bahlcke)
The Sixteenth Century Journal: The Journal of Early Modern Studies, 42. (2011) 3. 916–917. (Bobory Dóra)
Réthelyi Orsolya: Az 1526 utáni Magyar Királyság. Újragondolt történelem: Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Géza Pálffy: The Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the Sixteenth Century. Korall, 12. (2011) 45. 215–219. [Megjelent 2012 januárjában.]
Slavyanoved, (2012) 4. 100–102. (Olga Khavanova)

2010

Povijest Mađarske : Ugarska na granici dvaju imperija (1526.-1711.) Prijevod s mađarskog Jelena Knežević. Samobor, Meridijani, 2010. 295. [Bibliotheca Historia Croatica, 57.]

Recenziók:
Podravina: Časopis za multidisciplinarna istraživanja, 9. (2010) 17. 201–203. (Petar Feletar)
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 28. (2010) 281–285. (Vedran Klaužer)
Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 49. (2011) 359–360. (Božena Glavan)

A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Bp., História–MTA Történettudományi Intézet, 2010. 564. [História könyvtár: Monográfiák, 27.]

Recenziók:
BUKSZ (Budapesti könyvszemle), 22. (2010) 2. 158–161. http://buksz.c3.hu/ Számok, (2010) 2. Szemle rovat, 158–161. (Bobory Dóra)
Élet és Irodalom: Irodalmi és politikai hetilap, LIV. (2010. november 19., péntek) 46. 19. (Hahner Péter)
rec.iti: Az MTA Irodalomtudományi Intézetének recenziós portálja  (Németh S. Katalin)
Századok, 145. (2011) 5. 1283–1287. (Bagi Zoltán)
Réthelyi Orsolya: Az 1526 utáni Magyar Királyság. Újragondolt történelem: Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Géza Pálffy: The Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the Sixteenth Century. Korall, 12. (2011) 45. 215–219. [Megjelent 2012 januárjában.]
Domaniczky Endre: Kuruc-e vagy labanc? Pálffy Géza monográfiájáról. Jogtörténeti Szemle, (2011) 3. 72–73. [Megjelent 2012. február végén.]
Kruppa Tamás: A Magyar Királyság történetéből. Erdélyi Múzeum, 73. (2011) 3–4. 190–194.
Iskolakultúra, (2012) 3. 120–124. (Kruppa Tamás)

2011

Brodarics-emlékkönyv. Egy különleges pártváltás a mohácsi csata után. Brodarics István szerémi püspök búcsúlevele I. Ferdinánd királyhoz (1527. március 18., Dévény). Írták, a kötet dokumentumait válogatták és a tájékoztató irodalomjegyzéket összeállították: Kasza Péter–Pálffy Géza. A kötet dokumentumait fordították: Hegyi György–Kasza Péter–Kulcsár Péter. Szerkesztette és a mutatókat összeállította: Kenyó Ildikó. Bp., Magyar Országos Levéltár, 2011. 160. [P. 146–147. Summary: Brodarics Memorial Book. A peculiar switch of allegiance after the Battle of Mohács. Farewell letter of the Bishop of Szerém, István Brodarics to King Ferdinand I (Dévény, 18th March, 1527); P. 148–149. Zusammenfassung: Brodarics Gedenkbuch. Ein merkwürdiger Parteiwechsel nach der Schlacht bei Mohács. Der Abschiedsbrief des Bischofs von Symien, István Brodarics an König Ferdinand I. (18. März 1527, Dévény); P. 150–151. Sažetak: Brodarićeva spomenica. Jedna osobita (naročita) promjena strane nakon bitke kod Mohača. Oproštajno pismo srijemskog biskupa Stjepana Brodarića upućeno kralju Ferdinandu I. (Dévény, 18. ožujka 1527.); P. 152–153. Streszczenie: Księga pamiątkowa Istvána Brodaricsa. Niezwykła zmiana stronnictwa po klęsce pod Mohaczem. List pożegnalny biskupa srijemskiego Istvána Brodaricsa do króla Ferdynanda I (Dévény, 18 marca 1527 r.); P. 154–155. Resumé: Pamätná kniha Štefana Brodariča. Nezvyčajné obrátenie po moháčskej bitke. List na rozlúčku sriemskeho biskupa Štefana Brodariča kráľovi Ferdinandovi I. (18. marca 1527, Devín)] [Megjelent 2011. május 6-án.]

Recenzió:
Levéltári Közlemények, 82. (2011) 2. 196–200. (H. Németh István)

A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monarchiában. Az Angielini várépítész-família rendszeres térképészeti tevékenysége a horvát–szlavón és a magyarországi határvidéken az 1560–1570-es években / Die Anfänge der Militärkartographie in der Habsburgermonarchie. Die regelmäßige kartographische Tätigkeit der Burgbaumeisterfamilie Angielini an den kroatisch-slawonischen und den ungarischen Grenzen in den Jahren 1560–1570. Bp., Magyar Országos Levéltár / Ungarisches Nationalarchiv, 2011. 96. + 108. + Tábla / Tafel I–XXXII. [32 p-nyi színes tábla 38 térképpel és váralaprajzzal bécsi, karlsruhei és drezdai gyűjteményekből] + DVD-ROM [a kétnyelvű kötettel, valamint Melléklet / Anhang I–XXXII-ként a 38 színes térképpel és váralaprajzzal] [Megjelent 2011. május 6-án.]

Recenziók:
Dénes József: Jó minőségben tanulmányozható, szenzációs térképek! Vasi várak,  (2011. június 6.) és ugyanez Északi várak útján, (2011. június 6.)
Kurrens Történelem, (2011. június 11.) (Illik Péter)
A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monarchiában. Mult-kor, Mult-kor, (2011) június 27. (Ismeretlen szerző)
A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monarchiában. Várak, kastélyok, templomok: történelmi és örökségturisztikai folyóirat, 7. (2011) 3. 45. (Ismeretlen szerző)
Papp-Váry Árpád: Pálffy Géza: A haditérképészet kezdetei a Habsburg Monarchiában. Die Anfänge der Militärkartographie in der Habsburgmonarchie. Magyar Országos Levéltár, Budapest, 2011. Magyar rész 95, német 108 oldal, XXXII. színes ábrával, térképes DVD melléklettel. Geodézia és Kartográfia, 63. (2011) 11–12. 17–18.
Levéltári Közlemények, 82. (2011) 2. 200–203. (Klinghammer István)
Sehepunkte, 12. (2012) 3 [15.03.2012], (Ernst D. Petritsch)
Magyar Tudomány, 173. (2012) 4. 506–509. (Klinghammer István)

Recenziók könyvfejezetekről (20 = 18+2)

1996

Védelmi övezetek a Tiszától keletre a 16. században. In: In memoriam Barta Gábor. Tanulmányok Barta Gábor emlékére. Szerk. Lengvári István. Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem TK Kiadói Iroda, 1996. 209–228.

Recenzió:
Századok, 132. (1998) 2. 490–494., különösen 492. (Németh István)

2000

Az új védelmi rendszer kiépítése. In: Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak útján. Szerk. Rácz Árpád. Bp., Rubikon Kiadó–Aquila Kiadó, 2000. 104–114.

Recenziók:
Hovanyecz László: Új magyar hadtörténet. Népszabadság, LVIII. (2000) december 22., péntek, 299.
The Origins and Development of the Border Defence System against the Ottoman Empire in Hungary (Up to the Early Eighteenth Century). In: Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central Europe: The Military Confines in the Era of the Ottoman Conquest. Ed. Géza Dávid–Pál Fodor. Leiden–Boston–Köln, Brill, 2000. (The Ottoman Empire and its Heritage, Politics, Society and Economy, Ed. Suraiya Faroqhi–Halil Inalcik, 20.) 3–69.
Mark L. Stein (The University of Chicago) The Turkish Studie Association Bulletin, 25. (Spring 2001) 1. 75–77. (ill. P. G. cikkéről 75.)

2001

Die Entstehung und Entwicklung der Türkenabwehr in Ungarn 1526–1699. In: Kaiser und König. Eine historische Reise: Österreich und Ungarn 1526–1918. Ausstellung im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek. 08. März–01. Mai 2001. Katalog. Redaktion und Objektbeschreibung: István Fazekas–Gábor Ujváry. Bp.–Wien, Collegium Hungaricum, 2001. 37–46.

Beszámoló a kiállítás megnyitásáról:
Szászi Júlia: Utazás a múltba és a jövőbe: Magyar–osztrák kiállítást nyitott meg a két kormányfő Bécsben. – I. Lipót koronázási dolmánya és Mátyás osztrák herceg oklevele. Népszabadság, LIX. (2001) március 9., 58. 3.
DuÉ: Millenniumi ünnep Bécsben. Schlüssel: magyarnak lenni mindig bátorságot jelentett. Magyar Hírlap, 34. (2001) március 9. 58. 3.
Ismertető a bécsi kiállításokról:
P. Szabó Ernő: Császár és király – utazás a történelemben. Ausztria és Magyarország 1526–1918. Kiállítás az Osztrák Nemzeti Könyvtárban. Magyar Nemzet, (2001) március 23. 14.
Kovács Éva: K. mint keresztény und K. mint konzervatív. Magyar Narancs, XIII. (2001) március 22., csütörtök, 12. 17–18.

2002

A magyar nemesség bécsi integrációjának színterei a 16–17. században. In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. Fodor Pál–Pálffy Géza–Tóth István György. Bp., MTA TKI Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoportja, 2002. 307–331. [Gazdaság- és társadalomtörténeti kötetek, 2.]

Recenzió:
Levéltári Közlemények, 74. (2003) 1–2. 319–324., különösen 322. (Dominkovits Péter)

2003

Der Preis für die Verteidigung der Habsburgermonarchie. Die Kosten der Türkenabwehr in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In: Finanzen und Herrschaft. Materielle Grundlagen fürstlicher Politik in den habsburgischen Ländern und im Heiligen Römischen Reich im 16. Jahrhundert. Hrsg. Friedrich Edelmayer–Maximilian Lanzinner–Peter Rauscher. München–Wien, Oldenbourg, 2003. 20–44. [Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, 38.]

Recenzió:
Sehepunkte, 4. (2004) 7/8. [15.07.2004] (Stefan Altorfer)

2004

Die Akten und Protokolle des Wiener Hofkriegsrats im 16. und 17. Jahrhundert. In: Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.–18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch. Hrsg. Josef Pauser–Martin Scheutz–Thomas Winkelbauer. Wien–München : Oldenbourg, 2004. 182–195. [Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 44.]

Recenzió:
Századok, 142. (2008) 5. 1295–1298., különösen 1296–1297. (Molnár Antal)

2003

A másfél évszázadnyi török uralom mérlege. In: Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. Szerk. Ormos Mária. Bp., Osiris Kiadó, 2003. 73–87.

Recenzió:
Századok, 137. (2003) 3. 519–524. (Sipos Balázs)

Egy meghatározó kapcsolat Európa és Magyarország között a 16. század második felében: Lazarus Freiherr von Schwendi (1522–1583). In: Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára. Szerk. Mayer László–Tilcsik György. Szombathely, Vas Megyei Levéltár, 2003. 101–120.

Recenziók:
Levéltári Közlemények, 75. (2004) 2. 235–238. (Katona Csaba)
Vasi Szemle, (2004) 6. 598. (Turbuly Éva)

2005

Mi maradt az önálló magyar királyi udvarból Mohács után? In: Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16–17. században. Szerk. G. Etényi Nóra–Horn Ildikó. Bp., Balassi Kiadó, 2005. 45–59.

Recenzió:
Barok: Historia – Literatura – Sztuka XIV. (2007) 1. 295. (Szymon Breziński)

2007

Egy horvát–magyar főúri család a Habsburg Monarchia nemzetek feletti arisztokráciájában. A Zrínyiek határokon átívelő kapcsolatai. In: A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában. Szerk. Bene Sándor–Hausner Gábor. Bp., Zrínyi Kiadó, 2007. 39–65.

Recenziók:
Századok, 142. (2008) 4. 1053–1058., különösen 1055. (Molnár Antal)
Tóth Hajnalka: Mind magyar, mind horvát. Aetas, 23. (2008) 4. 246–252., különösen 247–249.
Ács Tibor: Árnyaltabb kép a Zrínyiekről. Gondolatok A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában című könyvről. Honvédségi Szemle, 62. (2008. szeptember) 2. 42–45., különösen 43–44.
Nagy Levente: Magyar és horvát szirének a labirintusban. Irodalomtörténeti Közlemények, 113. (2009) 1. 104–114., különösen 106–110.
Ismeretlen szerzőtől a könyvről és bemutatójáról.  (2008.02.22.)

2009

Közép-Európa védőbástyája és éléskamrája (1526–1711). [és] Időrendi áttekintés (1526–1711). In: Európa színpadán. Magyarország ezeréves hozzájárulása az európai közösség eszméjéhez. Szerk. Marosi Ernő. Bp., MTA Művészettörténeti Kutató Intézete–Balassi Kiadó, 2009. 92–115. és 304–308.

Recenzió:
Pótó János: „Emlékműavatás”. Az Európa színpadán című könyv bemutatója. História, 32. (2010) 1–2. 62–65., különösen 62.

Recenziók konferenciacikkekről (12 = 3+9)

1998

A veszprémi végvár fő- és vicekapitányainak életrajzi adattára (16–17. század). In: Veszprém a török korban. Felolvasóülés Veszprém török kori emlékeiről. Szerk. Tóth G. Péter. Veszprém, Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság, Laczkó Dezső Múzeum, 1998. 91–188. [Veszprémi Múzeumi Konferenciák, 9.]

Recenzió:
Vörös Gábor: Egy török végvár a Dunántúlon. Aetas, (1999) 4. 210–212. Aetas, (1999) 4. 210–212.

1999

Hírszerzés és hírközlés a törökkori Magyarországon. In: Információáramlás a magyar és török végvári rendszerben. Szerk. Petercsák Tivadar–Berecz Mátyás. Eger, Dobó István Vármúzeum, 1999. 33–63. [Studia Agriensia, 20.]

Recenzió:
Keletkutatás (2002) ősz–(2006) ősz [megjelent 2007 februárjában] 242–246., különösen 243. (Lakatos Katalin)

2005

Die adelige Funeralkultur und Typen von Grabdenkmälern im Königreich Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. In: Macht und Memoria. Begräbniskultur europäischer Oberschichten in der Frühen Neuzeit. Hrsg. Mark Hengerer. Köln–Weimar–Wien, Böhlau, 2005. 483–513.

Recenzió:
Mitteilungen der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen, 16. (2006) 1. (Carola Fey)

2006

Zentralisierung und Lokalverwaltung. Die Schwierigkeiten des Absolutismus in Ungarn von 1526 bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. In: Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas. Hrsg. Petr Maťa–Thomas Winkelbauer. Stuttgart, Franz Steiner, 2006. 279–299. [Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa, 24.]

Recenzió:
H-Soz-u-Kult, 26.05.2008, , 26.05.2008, (Peter G. Tropper)
The Journal of Modern History, 80. (2008) 3. 706–708. (Franz A. J. Szabó)
The American Historical Review, 113. (2008) 604–605. (Paula Sutter Fichtner)

2007

Hofwechsel und Einflussverlust: der ungarische Adel am Hof der Jagiellonen und am Hof Ferdinands I. In: Maria von Ungarn (1505–1558). Eine Renaissancefürstin. Hrsg. Martina Fuchs–Orsolya Réthelyi unter Mitarbeit von Katrin Sippel. Münster, Aschendorff, 2007. 245–260. [Geschichte in der Epoche Karls V., Bd. 8.]

Recenzió:
Zeitschrift für bayerische Landesgecshichte (16.05.2008) (Ulrike Ludwig)
Sehepunkte, 9. (2009) 7/8. [15.07.2009], (Julia A. Schmidt-Funke)
Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 118. (2010) 1–2. 259–261., különösen 260. (Martin Scheutz)

2008

A 16–17. századi Habsburg–magyar kapcsolatok megítélése a magyar történetírásban. In: Protihabsburské stavovské povstania a ich vplyv na vývoj pohraničných regiónov Slovenska a Maďarska v 17. storočí / Habsburg-ellenes rendi felkelések és ezek hatása Szlovákia és Magyarország határmenti térségének fejlődésére a 17. században. Ed. Štefan Šutaj. Prešov : Universum, 2008. 15–29.

Recenzió:
Hadtörténelmi Közlemények, 122. (2009) 4. 1210–1212., különösen 1211. (Varga Szabolcs)

2010

Zvláštna cesta medzi aristokraciu Uhorského kráľovstva: rod Révai v 16. storočí. In: Rod Révai v slovenských dejinách. Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie. 16. – 17. septembra 2008, Martin. Ed. Miloš Kovačka–Eva Augustínová–Maroš Mačuha. Martin : Slovenská národná knižnica, 2010. 63–84. [Studia historico-bibliographica Turociensia, 3.]

Recenzió:
Informátor Archívu Pámiatkového úradu SR, 43. (2010) 8–9., különösen 8. (Tomáš Janura)

A szigetvári Zrínyi Miklós a Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia arisztokráciájában. In: Zrínyi Miklós élete és öröksége. A 2008. november 7–8-án Zrínyi Miklós születésének 500. évfordulója alkalmából Szigetváron rendezett konferencia előadásainak szerkesztett szövege. Szerk. Varga Zoltán. Szigetvár, Szigetvári Várbaráti Kör, 2010. 28–47.

Recenzió:
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 28. (2010) 323–325., főként 23. (Damir Karbić, Vedran Klaužer és Suzana Miljan)

Recenziók szerkesztett kötetekről (1 = 0+1)

Pálfiovci v novoveku. Vzostup významného uhorského šľachtického rodu. Zborník z vedeckej konferencie Bratislava 20. mája 2003. Ed. Anna Fundárková–Géza Pálffy. Bratislava–Bp., Spoločnosť Pro História–Academic Electronic Press, 2003. 151.

Recenzió:
Podravina: Časopis za multidisciplinarna istraživanja, 3. (2004) 5. 151. (Hrvoje Petrić)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail