TrkpA „Lendület” Tíz Generáció Kutatócsoport a vidéki társadalom életlehetőségeinek, rétegződésének változásait vizsgálja három évszázados intervallumban a történeti Magyarországon, a 18. század első felétől a  közelmúltig. A megkezdett alapkutatások hangsúlyos eleme az egykori uradalmak, nagybirtokok társadalomszervező szerepének feltárása.

A kutatócsoport a történeti statisztikai adatbázisok építése mellett a forrásfeltárás részeként fontosnak tartja a kárpát-medencei uradalmak historiográfiájának feldolgozását is, ami egyúttal azt is jelzi, hogy melyek azok régiók, egykori birtokos családok, ahol az uradalmakra vonatkozóan mindmáig nem kezdődött meg a történeti kutatómunka. A kutatócsoport tagja, Hegedűs István az általa összeállított bibliográfia alapján elkészítette a késő rendi, illetve polgári kori uradalmakkal és nagybirtokkal kapcsolatos történészi feldolgozások folyamatosan frissülő online térképét. A jelenleg 380 bibliográfiai tételt megjelenítő térkép képet ad a történészi feltárómunka területi megoszlásáról, s lokális szinten is lehetővé teszi a tájékozódást. Bár a térkép alapjául szolgáló bibliográfia a teljesség igényével készült, a szerző köszönettel veszi, ha az esetlegesen kimaradt feldolgozások bibliográfiai adatait elküldik számára a címre.