Intézetünk kiadásában megjelent Bencsik Péter, a Szegedi Tudományegyetem Jelenkortörténeti Tanszék habilitált docense Demarkációs vonaltól államhatárig. A határ menti társadalom és konfliktusai az 1920-as években című kötete. A könyv címlapja itt látható, címnegyede és tartalomjegyzéke pedig itt érhető el.

Bencsik Péter (1971) kutatási területe a határok és a határátlépések története a 20. században, a magyar–csehszlovák kapcsolatok, illetve e két ország politika- és jogtörténete. A "Lendület" Trianon 100 Kutatócsoport mellett tagja az MTA–SZTE–ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoportnak is, ahol fő feladata a területi elhatárolódási folyamatok vizsgálata. Trianon helyi hatásainak elemzésekor különösen érdekes az új határ menti területek sorsa. A kötet célja az, hogy a hétköznapok szintjén és mikrotörténeti jelleggel közelítse meg az itt élt emberek történetét. Miként formálták át a helyi (alapvetően agrár-) társadalom mindennapjait az új határok? Megszakadtak-e azok a helyi gazdasági, rokoni vagy más kapcsolatok, amelyek a határ létrejötte előtt álltak fenn? Ha igen, akkor mikor? Mennyi időt vett igénybe, amíg a helyi közösségek ráébredtek az új realitásokra és hogyan élték át ezt? Milyen életmódváltozást eredményezett a kialakult helyzet, illetve vajon ennek csak vesztesei voltak, vagy esetleg haszonélvezői is? A kötet szerzője e témák átgondolásával kívánja a kutatás kezdőlépéseit megtenni, így – az eddig feltárt források jellegéből adódóan – elsősorban a határ mentén élő lakosság és a hatóságok közötti ellentéteket vizsgálja.

A kötet ára 3200 Ft. Megvásárolható, illetve megrendelhető a BTK Történettudományi Intézetben (Humán Tudományok Kutatóháza, Bp. 1097 Tóth Kálmán u. 4., B. ép., 4/44. szoba; tel.: 06-1-224-6700/4624, 4626-os mellékek, e-mail: ; ), valamint a Penna Bölcsész Könyvesboltban hétfő–szerda–péntek 13:00 és 17:00 óra között (Bp. 1053 Magyar u. 40. tel.: 06-30-203-1769, e-mail: ), továbbá terjesztőinknél.