A Dózsa-féle parasztfelkelésre két narratíva született a magyar történelemben. Az egyik az 1514-es eseményekre lázadó szegénylázadásként tekint, a forradalmárnarratíva pedig Dózsára az elnyomott nép védelmezőjeként tekint. De mi a valóság és mi a mítosz? Ennek járt utána az M5 História Horváth Richárd, intézetünk tudományos főmunkatársa segítségével.