Az M5 Ez itt a kérdés 2024. február 9-ei adásában a kollektivizálás következményei, a falusi társadalomra gyakorolt mentális hatásai álltak a középpontban. A műsor meghívott vendégei Földváryné Kiss Réka, Bertalan Péter, Ö. Kovács József és intézetünk munkatársa, Horváth Gergely Krisztián voltak. Utóbbi hozzászólásában vázolta a kuláküldözés néhány fontosabb aspektusát, továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy kollektivizálás közvetlenül jelentkező negatív hatásain túl a falvak óriási vándorlási veszteségéhez hozzájárult a társadalombiztosítási szabályokban a téesz-tagokkal szembeni diszkrimináció és a településpolitika fejlesztési céljaiban a falvak kétharmadát diszpreferáló gyakorlat.