Jezsuita gyóntatója tényleg kifecsegte Mária Terézia titkait? Milyen korlátba ütközött a jezsuiták XIX. századi magyarországi újratelepülése? Mit csinált 1956 őszén Sopronban az osztrák jezsuita tartományfőnök? The Ever-Reviving Phoenix – Jesuits in Hungary című angol nyelvű könyve apropóján Mihalik Bélával, a HUN-REN BTK Történettudományi Intézet tudományos titkárával és főmunkatársával, a rendtartomány levél- és könyvtárának korábbi vezetőjével beszélgetett Ifj. Szalma Botond. Az interjú a jezsuita.hu oldalon elérhető. 

Kép: Mihalik Béla a Vatikáni Apostoli Levéltár udvarán. Fotó: Tóth Krisztina

Kapcsolódó cikkek: