+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Szabó-Turákné Póka Ágnes

Szabó-Turákné Póka Ágnes

Szabó-Turákné Póka, Ágnes
Szabó-Turákné Póka Ágnes

Beosztás: fiatal kutató

Osztály: Kora újkori osztály

Telefon: 224–6700/4651

E-mail:

Status: Junior Research Fellow

Research Team: Early Modern History Team

Phone: 224–6700/651

Email:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1987.05. 28.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem alapszak (BA) levéltár szakirány (2006–2009)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, levéltár MA, középkor és koraújkor szakirány (2009–2011)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem MA, koraújkor-történet szakirány (2010–2013)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2014

Georg Werner (1490?–1556) kapcsolatrendszere és ennek szerepe pályájának alakulásában. In: KoraújkorÁSZ. Koraújkor-történettel foglalkozó doktoranduszok tanulmányai. Szerk. Kádár Zsófia, Kökényesi Zsolt, Mitropulos Anna Diána. Bp., 2014. 13–30.

A Batthyány-birtokkomplexum kereskedelmének társadalomtörténeti szempontú vizsgálata Batthyány I. Ádám irányítása (1633–59) alatt a németújvári uradalomban. In: Tanulmányok Badacsonyból II. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciái, Badacsonytomaj, 2011. július 13–15. és 2012. július 11–13. Szerk. Kántor Balázs, Mihalik Béla Vilmos, Zarnóczki Áron. Bp., 2014. 21–45.

Werner György (1490k.–1556) és gazdaságszervező tevékenysége. Fons, 18. (2011) 3. 323–341.

A Batthyány-birtokkomplexum igazgatása Batthyány Ádám alatt (1632–1659). In: Tanulmányok Badacsonyból. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája, Badacsony, 2010.VII. 9–10. Szerk. Mihalik Béla Vilmos–Zarnóczki Áron. Bp., 2011. 44–61.

A Nagyszombati Egyetem Hittudományi Karának hallgatósága 1635–1773. Bp., 2011. [Társszerzők: Kádár Zsófia, Kiss Beáta.]

2015

Adalékok a Batthyány-familiárisok műveltségének vizsgálatához Batthyány I. Ádám idejében (1633–1659). In: Tanulmányok Badacsonyból III.: A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája, Badacsonytomaj, 2013. július 10-12. Szerk.: Kántor Balázs, Mihalik Béla Vilmos, Zarnóczki Áron. Bp., 2015. 35–50. (A Fiatal Levéltárosok Egyesületének kiadványai, 3.)

Bibliographie. Histoire Economie et Societe, 34. (2015) 3. 117–121.

Chronologie. Histoire Economie et Societe, 34. (2015) 3. 104–108. [Társszerző: Tóth Ferenc.]

2016

Batthyány I. Ádám jogszolgáltató tevékenysége birtokain. In: Bécstől Brassóig. A II. KoraújkorÁSZ konferencia tanulmányai. Szerk.: Barta M. János–Szekér Barnabás–Ugry Bálint–Virovecz Nándor. Bp., 2016. 69–81.

A tolnai Festetics család felemelkedése, rangemelései (1611–1911). In: Keszthelyi Festetics-kastély – Helikon kastélymúzeum. Kastélytörténet–kiállításvezető–érdekességek. Szerk. Virág Zsolt. Keszthely, 2015 [2016] 94–102. [társszerző: Virág Zsolt]

2017

Pesthy Ferenc (+1575 körül) felső-magyarországi jövedelemigazgató hivatalnoki pályafutása a Magyar Kamara kötelékében. In: Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben. Szerk. Bogdándi Zsolt–Fejér Tamás. Kolozsvár, 2017.125–147.

Gyalui Thorda Zsigmond (?–1569) pályafutása. Fons, 24. (2017) 4. 411–462.

2018

Ein Humanist in der Finanzverwaltung: Die Beamtenlaufbahn Georg Wernhers (1497?–1556).Ungarn Jahrbuch, 33. (2018) 7–24.

 

 

KUTATÁSI TERÜLET

Felső-Magyarország gazdasági igazgatása 1527–1567

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail