+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Szabó András Péter

Szabó András Péter

Szabó, András Péter
Szabó András Péter
Beosztás: tudományos munkatárs
Osztály: Kora újkori osztály
Telefon: 224-6700/4697
E-mail:

Status: Junior Research Fellow

Research Team: Early Modern Histroy Research Team

Phone: +361 224-6700/697

Email:

Degree: PhD (2008)

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Hatvan, 1980. 07. 18.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (2004)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2008)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Irodalomtudományi Intézete (2009–2011) fiatal kutató

MTA Történettudományi Intézete (2011) fiatal kutató

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) fiatal kutató

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2002

II. Rákóczi György és Rákóczi Zsigmond. Sic Itur ad Astra, 12. (2002) 1. 65–101.

2003

II. Rákóczi Györgynek poenitentiára való intetése (1658 vége). In: Lymbus. Magyarságtudományi Forrásközlemények,. Ed. Ujváry Gábor. Bp., 2003. 137–149.

Révész Imre „az idők viharában” (1944–1967). Protestáns Szemle, 45. (2003) 2. 66–84.

A szovjet berendezkedés első évei és a zsidókérdés – Szent-Iványi Domokos ismeretlen arca. Múlt és Jövő, 14. (2003) 3. 55–66.

A dési per történeti háttere. Egyháztörténeti Szemle, 4. (2003) 2. 29–56.

2004

Haller Gábor peregrinációja. Kút, 3. (2004) 3–4. 1–43.

2005

Egy töredelmes bűnös. Biblia, bor és csodajelek Haller Gábor naplójában. In: A Ráday Gyűjtemény Évkönyve 11. Szerk. Petrőczi Éva, Berecz Ágnes. Bp. 2005. 99–116.

Politika és házasság – Menyegzőre hívogató levelek a 16. századi Erdélyből. Bp., 2005. 249. [Társzerzők: Horn Ildikó, Kreutzer Andrea.] [ELTE BTK TDI Könyvek.]

Egy újabb adalék az Innocentia Transylvaniae megjelenését követő vitához. In: Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények. Szerk. Ujváry Gábor. Bp., 2006. 41–45.

2007

Haller Gábor naplójának forrásai. In: Emlékezet és devóció a régi magyar irodalomban. Szerk. Gábor Csilla. Kolozsvár, 2007. 409–430.

Adalékok az erdélyi szász peregrináció XVII. századi történetéhez. Martin Hermann levelei. In: Lymbus. Magyarságtudományi forrásközlemények. Szerk. Ujváry Gábor. Bp., 2007. 55–83.

Budapest középkori történetének nürnbergi forrásairól. Rövid kutatási beszámoló. In: Urbs – Magyar várostörténeti évkönyv 2. Szerk. Á. Varga László. Bp., 2007. 409–415.

Beszterce város levéltárának történetéhez. Levéltári Közlemények, 78. (2007) 1. 99–127.

2008

Beszterce város fejedelemség-kori kormányzata és politikai elitje – egy archontológia forrásai és hasznosítási lehetőségei. In: Urbs – Magyar várostörténeti évkönyv 3. Szerk. Á. Varga László. Bp., 2008. 145–160.

Esterházy Pál nádor néhány erdélyi vonatkozású iratmásolata. Ismeretlen források az 1658–1659. esztendők történetéhez In: Lymbus – Magyarságtudományi forrásközlemények. Szerk. Ujváry Gábor. Bp., 2008. 63–92.

A magyar Hallerek nemzetségkönyve – egy különleges forrás társadalomtörténeti háttere. Századok, 142. (2008) 4. 897–942.

2009

Szerencsének elegyes forgása. II. Rákóczi György és kora. Szerk. Kármán Gábor, Szabó András Péter. Bp., 2009. 517.

2010

Egy elveszett dzsámi, a „borosjenői mecset”. Keletkutatás, 39. (2010) ősz. 53–82.

Menyegzőtől menyegzőig. Gondolatok a házasságkötési szokásrend magyarországi fejlődéséről. Századok 144. (2010) 5. 1027–1084.

Inhalt und Bedeutung der Widerstandslehre im Bocskai-Aufstand. In: Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen. Helvetisches Bekenntnis, Ethnie und Politik vom 16. Jahrhundert bis 1918. Szerk. Fata Márta, Schindling, Anton. Münster, 2010. 317–340.

A szécsényi seregszék jegyzőkönyve (1656–1661.) Kiad. Szabó András Péter. Salgótarján, 2010. 446.

2011

Tobias Weiß poprádi evangélikus lelkész önéletírása. Lymbus – Magyarságtudományi forrásközlemények, 9. (2011). 148–195.

2012

„De profundis”. Nemzeteszmék az 1657 utáni évek erdélyi válságában. Századok, 146. (2012) 5. 1–75.

2013

Die Beziehungen der Siebenbürger Familie Haller zu Wien und zu den Mitgliedern der Familie Habsburg in der Frühen Neuzeit. In: Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Bühmen und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16–17. Jahrhundert. Szerk. Fundárková, Anna–Fazekas István. Wien, 2013. 469–496.

Beszterce város és az erdélyi fejedelmi udvar látogatásai. Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv, 8. (2013) [2014] 129–165.

Melchior Genersich rövid lőcsei krónikája (1108–1152). Lymbus – Magyarságtudományi forrásközlemények, 10. (2012–2013) [2014] 199–228.

2014

Betrothal and Wedding, Church Weddings and Nuptials: Reflections on the System of Marriages in Sixteenth. and Seventeenth Century Hungary. Hungarian Historical Review, 3. (2014) 1. 3–31.

Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban: Egy nélkülözhetetlen adattár „koraújkorász” szemmel. Történelmi Szemle, 56. (2014) 1. 133–170.

2015

Stephan Xylander és a szepességi testvérületi jegyzőkönyvek. In: Od reformácie po založenie cirkvi – A reformációtól egyházalapításig. Szerk.: Peter Kónya, Annamária Kónyová. Presov, 2015. 165–175.

A Bocskai-felkelés képe a szepességi krónikákban. In: A történelem mint hivatás: A Benda-emlékkonferencia előadásai. 2013. november 27. Szerk.: Szijártó M. István. Bp., 2015. 45–74.

A Szepesség Istvánffyja?: Johannes Jantschius történeti munkája (Bellum Hungaro-Turcicum). In: Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–16. századi Magyarországon. Konferencia helye, ideje: Szeged. Szerk.: Békés Enikő, Kasza Péter, Lengyel Réka. Bp., 2015. 119–129.

TANÍTÁS

Doktoranduszként két félévig oktatói munka a Közép- és Koraújkori Magyar Történeti Tanszéken a következő témakörökből: Az erdélyi fejedelemség elbeszélő forrásai, magyar és latin paloegráfia (óraadó tanár: 2004–2005)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail