+36 1 224 6755   

BTK Történettudományi Intézet

Schmidt-Schweizer, Andreas Stephan

Schmidt-Schweizer, Andreas Stephan

Schmidt-Schweizer, Andreas Stephan
Schmidt-Schweizer, Andreas Stephan

Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Jelenkortörténet osztály
Telefon: 224-6700/4642
E-mail:  

Position: Senior Research Fellow

Department: Contemporary History

 

Address: 1097 Budapest, 4 Tóth Kálmán Street

Room: B.5.41.

Phone: +36 1 224-6700/4617

Email: s

QUALIFICATIONS

M.A. 1993 (Freiburg i.Br.)

PhD. 2000 (Freiburg i.Br.)

 

RESEARCH EXPERTISE

Political history of Germany and Hungary since 1945; political and economic transition in Hungary, 1985-1990; German-Hungarian relations in politics, economy and culture since 1945

 

PROJECTS

West-German-Hungarian Relations in politics, economy and culture 1945-1990

 

PUBLICATIONS

A complete list of publications: mtmt.hu

 

List of selected publications:

  • Schmidt-Schweizer, Andreas (ed.): Quellen zu den Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Ungarn, 1987-1990. Berlin-Boston 2018.
  • Schmidt-Schweizer, Andreas: Systemwechsel in Ungarn/Rendszerváltás Magyarországon/System Change in Hungary (1987-1990). Hamburg 2020.
  • Schmidt-Schweizer, Andreas: Die Kulturbeziehungen zwischen der Volksrepublik Ungarn und den beiden deutschen Staaten/A Magyar Népköztársaság és a két német állam közti kulturális kapcsolatok (1949-1989/90). Hamburg 2022.

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

München (Németország), 1964. 06. 27.

VÉGZETTSÉG

Ludwig-Maximilians-Universität, München és Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i. Br. (Németország), történelem és politológia, M.A. (1992)

TUDOMÁNYOS FOKOZATOK

Történettudomány kandidátusa (1995)

Dr. phil. (2000), Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg i. Br. (Németország)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Friedrich Naumann Alapítvány (1997–1999) projekt: kis- és középvállalatok fejlesztése

Universität Hamburg (1999–2001) projekt: magyar–német tudományos kapcsolatok

Müncheni Magyar Intézet (2001–2003) tudományos munkatárs

Südost-Intézet, München (2003–2005) projekt: Ethnodoc

MTA Történettudományi Intézete (2005–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos főmunkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Műfordítás magyarról németre

 

A magyar rendszerváltásról szóló internetes forráspublikáció összeállítása („Umbruch in Ungarn 1985–1990“) német és magyar nyelvű forrásokkal (Herder-Institut, Marburg, 2012–2014)

A háború utáni magyar történelemről szóló internetes forráspublikáció összeállítása (Ungarn 1944/45–1985) német és magyarnyelvű forrásokkal (Herder-Institut, Marburg, 2016–2018)

 

KUTATÁSI TERÜLET

19–20. századi német politikatörténet

Kádárizmus, rendszerváltás Magyarországon

Nyugatnémet–magyar kapcsolatok

Keletnémet–magyar kulturális kapcsolatok

KUTATÁSI PROJEKTEK

Magyar–nyugatnémet kapcsolatok (OTKA, 2010–2013, Dömötörfi Tiborral együtt)

Systemtransformation in Ungarn 1985–1990 / Rendszerváltás Magyarországon 1985–1990 (Herder Intézet, Marburg, internetes dokumentumközlés, 2012–2013)

Magyar–nyugatnémet kapcsolatok a rendszerváltás és a német egyesítés idején, 1987–1990 (német nyelvű monográfia és forráspublikáció)
Kulturális kapcsolatok Magyarország és a két német állam között, 1949–1990 (német nyelvű monográfia)
Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg/ Magyarország a második világháború után, 1945–1985 (Herder Intézet, Marburg, internetes dokumentumközlés)

Adatok lekérése MTMT-ből...
Nem található bejegyzés az MTMT-ben...

Nincs találat

Nem található a szűrési feltételeknek megfelelő eredmény. Kérjük, változtasson a kereső feltételeken.

{{ year[0].publishedYear }}

TANÍTÁS

Zsigmond Király Főiskola, Budapest (2005–2006)

ÖSZTÖNDÍJAK

Európa Intézet Budapest (1991/1992)

Universität Freiburg/Deutscher Akademischer Austauschdienst (1992–1994)

Gerda Henkel Alapítvány (2002/2003)

MŰFORDÍTÁSOK (KÖNYVEK)

Kenyeres István (szerk.): A budai mészárosok középkori céhkönyve és kiváltságlevelei/ Zunftbuch und Privilegien der Fleischer zu Ofen aus dem Mittelalter. Bp., 2008. [Források Budapest közép- és kora újkori történetéhez 1.]

Sárközy Tamás: Das Privatisierungsrecht in den ehemaligen sozialistischen Staaten Europas. Bp., 2008.

Szakál Ernő: Werkstattgeheimnisse der Steinmetze im Mittelalter. Bp., 2008.

Molnár Antal: Egy raguzai kereskedőtársaság a hódolt Budán. Scipione Bona és Marino Bucchia vállalkozásának története és dokumentumai 1573–1595 / Eine Handelsgesellschaft aus Ragusa im osmanischen Ofen. Geschichte und Dokumente der Gesellschaft von Scipione Bona und Marino Bucchia 1573–1595. Bp., 2009.

Tóth Ágnes: Rückkehr nach Ungarn 1946–1950. Erlebnisberichte ungarndeutscher Vertreibener. München, 2012.

Balogh Margit: Mindszenty (megjelenés alatt).

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail