+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Szilágyi Adrienn

Szilágyi Adrienn

Szilágyi, Adrienn
Szilágyi Adrienn
Beosztás: tudományos munkatárs
Osztály: Újkori osztály
Telefon: 224-6700/4660
E-mail:

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Modern History Research Team

Phone: 224-6700/663

Email:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Gyula, 1985. 11. 21.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi és Természettudományi Kar, földrajz-történelem szakos tanár, 2010

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola – Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program, PhD 2016.

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Doktori Iskola – Új- és Jelenkori Magyar Történeti Program

MUNKAHELYEK

Sziklakórház Múzeum (2010–2012) múzeumpedagógus

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs (2013–2017), posztdoktor kutató (2017–2020), tudomáynos munkatárs (2020– )

Pécsi Tudományegyetem, Újkortörténeti Tanszék, egyetemi tanársegéd (2020–)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

 

2011

A Békés vármegyébe betelepülő nemesség 18–19. században. Korall, 12. (2011) 46. 66–86. (2011) 

A Békés vármegyei Harruckern-uradalom birtoklástörténete – az uradalom közös biroklásától a felosztásig. In: Visszatekintés a 19–20. századra: Tanulmányok. Szerk. Erdődy Gábor–Cúthné Gyóni Eszter–Wirthné Diera Bernadett. Bp., 2011. 11–29.

2012

Mából a tegnapról: képek Magyarország 19. és 20. századi történelméből. Szerk. Erdődy Gábor–Cúthné Gyóni Eszter–Wirthné Diera Bernadett–Szilágyi Adrienn . Bp., 2012. 264.

2013

Békés mezőváros köznemességének házassági kapcsolatai 1790 és 1848 között In: Történelem és politika – régen és ma. Szerk. Zachar Péter Krisztián–Strausz Péter. (szerk.) Bp., 2013. [Modern Minerva Könyvek, 6.]

Egy maradványuradalom birtokigazgatása a családgyűlési jegyzőkönyvek tükrében. Levéltári Szemle, 63. (2013) 3. 55–67.

2014

Fónagy Zoltán: A nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában. Adattár I–II. Századok, 147. (2014) 3. 811–813. [recenzió]

Noiriel, Gérald: A történetírás „válsága”: Elmélet, irányzatok és viták a történelemről a tudománnyá válásától napjainkig. Napvilág Kiadó, Budapest, 2001. Modern Magyarország, 2. (2014) 1. 337–342. [recezió]

2015

A nemzetépítés egyik XIX. századi pillére. A földrajz országismerete. Élet és Tudomány, 70. (2015) 45. 1414–1416.

Érdekesség, valódiság, élményszerűség, egyediség: Szijártó M. István: A történész mikroszkópja. A mikrotörténelem elmélete és gyakorlata. L'Harmattan Kiadó, 2014. Aetas, 30. (2015) 3. 221–225. [recenzió]

Harruckern-örökösök közös vagyona mint az uradalmi és a megyei alkalmazottak illetményföldjei. Agrártörténeti Szemle, 56 (2015) 149–168.

2016

Egy 19. századi eleji birtokelidegenítés esete: A Stockhammer család Békés megyei jószágainak kiárusítása. Századok, 150. (2016) 3. 771–794.

Egy 19. század eleji megye multipozicionális nemesi elitje: Módszertani kísérlet egy lokális nemesi elitcsoport körülhatárolására Békés megyében. In: Vidéki élet és vidéki társadalom Magyarországon. Szerk. Pap József–Tóth Árpád–Valuch Tibor. Bp., 2016. [Rendi Társadalom – Polgári Társadalom, 28.] 335–356.

2017

A megtelepedéstől a lokális elitig. Békés vármegye 19. századi nemességének társadalomtörténeti elemzése. In: Életvilágok és társadalmi gyakorlatok a 18–20. században. Szerk. Horváth Gergely Krisztián–Csikós Gábor–Hegedűs István–Ö. Kovács József. Bp., 2017. [Vidéktörténet, 1.] 107–126.

Indigenák és helyi társadalom. Békés megye indigena családjai a 19. század első felében. In: Az indigenák. Szerk. Szijártó M. István. Bp., 2017. 135–156.

Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században. Szerk. Szilágyi Adrienn–Bollók Ádám. Bp., 2017. [Magyar történelmi emlékek. Értekezések. Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, 5.] 289.

A tudományos nacionalizmus szolgálatában: A 19. századi földrajztudomány a nemzetépítő diszciplínák között. In: Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században. Szerk. Szilágyi Adrienn–Bollók Ádám. Bp., 2017. [Magyar történelmi emlékek. Értekezések. Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, 5.] 58–75.

2018

A Harruckern-örökösök pénzügyi lehetőségei. Rokonsági hitelezés a 19. század első felében. In: Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv, 2017–2018. Hitel – Bank – Piac. Szerk. Kövér György–Pogány Ágnes–Weisz Boglárka. Budapest, 2018. 161–183. [társszerző: Somorjai Szabolcs]

Az uradalom elvesztése. Nemesi családok a 19. századi Békés megyében. [Magyar történelmi emlékek. Értekezések. Magyar Családtörténetek. Tanulmányok]  Bp., 2018.

Hét társulati elnök. Szerk. Szilágyi Adrienn. Bp., 2018. 226.

KUTATÁSI TERÜLET

19. századi magyar társadalomtörténet. (családtörténet, uradalomtörténet, nemességtörténet)

PROJEKTEK

 

Az 1843–1844. évi országgyűlés kerületi üléseinek naplója (Dr. Dobszay Tamás – Eötvös Loránd Tudományegyetem) OTKA 2012–2014.

Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon (Gyáni Gábor – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont) OTKA 2013–2017.

Kapcsolati hálózatok és informális szerkezetek a 19. századi nagybirtokon (NKFI PD) 2017–2020

Magyar családtörténet a modernitás előtt: Gyermekkor és mozaikcsaládok a 16–19. században. (Lendület) 2017–

 

TANÍTÁS

Budapesti Gazdasági Főiskola (Budapest) Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Turizmus Intézeti Tanszék (óraadó főiskolai tanár 2010). Óra címe: Turizmus földrajz Magyarországon

Magyar Üzletemberképző Akadémia (Budapest) (óraadó földrajz tanár 2010–2011). Óra címe: Turizmus földrajz Magyarországon

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközép Iskola (óradó földrajz tanár 2012–2013)

 

Szent II. János Pál Iskolaközpont (2016–2017) óraadó földrajz–történelem tanár

 

ISMERETTERJESZTÉS

 

 

Hosszúlépés. Járunk? – Városi Séták Kft. – sétavezető

 

 

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail