+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Sudár Balázs

Sudár Balázs

Sudár, Balázs
Sudár Balázs
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Kora újkori osztály
Telefon: 224-6700/4693
E-mail:

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Early Modern History Research Team

Phone: +361 224-6700/693

Email:

Degree: PhD (2004)

Research Field: Cultural history of Hungary under Ottoman rule in the 16–17th century

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1972. 05. 28.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, török szakos filológus (1996)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos előadó (1997)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelemtanári diploma (1998)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2004)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Könyvtára – Keleti Gyűjtemény (1997–1999)

ELTE BTK, Török Filológiai Tanszék (1999–2003)

SZTE BTK Altajisztikai Tanszék (2008–)

MTA Történettudományi Intézete (2003–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos munkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Nemzeti Íjász-szövetség (forráskutató bizottság)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Klaniczay-díj (2006)

Akadémiai Ifjúsági Díj (2006)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Keletkutatás (2006–)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1994

A magyarországi ásik-költészet. Tiszavirág, 3. (1994) 2. 4–6.

1995

Egy Balassi-vers török háttere (Minap mulatni mentemben...). Keletkutatás, (1995) ősz. 67–79.

I. Karadzsólán és Iszmigán Szultán. Fordította és átdolgozta: Vaskó Péter és Sudár Balázs. Tiszavirág, 4. (1995) 1. melléklet.

1996

„Trombita, rézdob, tárogató…” (A török hadizene és Magyarország). Enying, 1996. [Társszerző: Csörsz Rumen István.]

1998

Ex oriente lux, avagy a turáni átok (könyvismertetés: Csajághy György: A magyar népzene bölcsője: Kelet. Pécs, 1998.) Tiszavirág, (1999) ősz. 39–40.

2000

A Hódoltság török irodalma. In: Szultán és császár birodalmában. Bp., 2000. 160–164. [Magyar kódex III.]

A Hódoltság török zenéje. In: Szultán és császár birodalmában. Bp., 2000. 272–275. [Magyar kódex III.]

Mevlânâ Yakînî: Az íj és a nyíl vitája. Fordította: Sudár Balázs. Tradíció, (MMI) 147–152.

2002

Ali pasa házassági históriájának történeti háttere és török vonatkozásai. In: Ámor, álom és mámor. A szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete. Tudományos konferencia, Sátoraljaújhely 1999. május 26-29. Szerk. Szentmártoni Szabó Géza. Bp., 2002. 325–358. [Társszerző: Fodor Pál.]

Katonaköltők a 16. századi hódoltságban. In: Félhold és kereszt. Konferencia és kiállítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 2001. október 17. / Hilal ve Haç. 17 Ekim 2001 tarihinde Başkent Szabó Ervin Kütüphanesinde bilimsel konferans ve sergi. Bp., 2002. 44–53.

16. yüzyıl Osmanlı Macaristan'ında askeri şairler. In: Félhold és kereszt. Konferencia és kiállítás a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban 2001. október 17. / Hilal ve Haç. 17 Ekim 2001 tarihinde Başkent Szabó Ervin Kütüphanesinde bilimsel konferans ve sergi. Bp., 2002. 155–163.

Ahmedí: A húros hangszerek vetélkedése. Fordította: Sudár Balázs. Tradíció, (MMII) 215–220.

„Görösgál ostroma” 1555-ben és a hódoltsági török epikus költészet. Hadtörténelmi közlemények, 115. (2002) 2. 353–374.

Gül Baba és a magyarországi bektasi dervisek. Bp., 2002. [Társszerző: Ágoston Gábor.]

Az oszmán költészet hangszerszimbolikája. In: Orientalista Nap 2001. Szerk. Birtalan Ágnes és Yamaji Masanori. Bp., 2002, 132–140.

2003

Egy magyar antikvárius Isztambulban: Szilágyi Dániel. In: Függőkert. Orientalisztikai tanulmányok. Szerk. Csirkés Ferenc Péter, Csorba György, Sudár Balázs, Takács Zoltán. Bp., 2003. 117–136. [Társszerző: Csorba György.]

Egy jeles magyar könyvgyűjtő Isztambulban: Szilágyi Dániel és hagyatéka. In: Orientalista Nap 2003. Szerk. Birtalan Ágnes, Yamaji Masanori. Bp., 2003. 46–59.

Turkish Courtly Music under 16th-century Ottoman Rule in Hungary. In: Irano-Turkic Cultural Contacts in the 11th–17th centuries. (Acta et Studia I.) Ed. Éva M. Jeremiás. Piliscsaba, 2003 [2002]. 233–243.

„A ló lába vágtat, a dalnok nyelve pereg” (könyvismertetés: Dede Korkut Könyve. Török eredetmonda. Fordította: Adorján Imre és Puskás László. L'Harmattan – Európai Folklór Intézet, Bp., 2002.) Credo, 9. (2003) 1/2. 125–127.

Imahelyek, kolostorok, sírkápolnák. Kulturális létesítmények a török hódoltságban — I. rész. História, 25. (2003) 1. 9–13.

Iskolák, fürdők. Kulturális létesítmények a török hódoltságban – II. rész. História, 25. (2003) 4. 32–35.

Korkut apó legendái – magyarul. (Könyvismertetés: Dede Korkut Könyve. Török eredetmonda. Fordította: Adorján Imre és Puskás László. L'Harmattan – Európai Folklór Intézet, Bp., 2002.) Török füzetek, 11. (2003) 2. 13–14.

Kőasszonyok, kővitézek… (Könyvismertetés: Kunkovács László: Kőemberek. A sztyeppei népek ősi hagyatéka.) Credo, 9. (2003) 3/4. 298–300.

Kajguszuz Abdál: Bolondok könyve. Utószó, jegyz., ford. Sudár Balázs. Bp., 2003.

Török fürdők a hódoltságban. Történelmi Szemle, 45. (2003[2004]) 3/4. 213–263.

2004

Baths in Ottoman Hungary. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 57. (2004) 4. 391–437.

A tizenötéves háború török költői. Hadtörténelmi Közlemények, 117. (2004) 4. 1146–1165.

A budapesti Császár fürdő török felirata. Török füzetek, 12. (2004) 3. 4.

Ismail Tosun Saral cikkének margójára. Török füzetek, 12. (2004) 3. 5.

Balassi Bálint és a török költészet. Török füzetek, 12. (2004) 4., 3–4.

Bálint Balassi ve türk şiiri. Török füzetek, 12. (2004) 4. 5–6.

Akit sólyom… (Könyvismertetés. Akit sólyom karmolt meg… Modern török elbeszélések. Ford: Tasnádi Edit.) Török füzetek, 12. (2004) 4. 21.

Balassi Bálint és a török költészet. Balassi. A költő élete és versei. CD-ROM. Bp., 2004.

Iván László: A visegrádi vár története a kezdetektől 1685-ig. A visegrádi vár házairól az 1570-es évek elején felvett jegyzéket, illetve Evlia cselebinek a visegrádi várról adott leírását, törökből, Sudár Balázs fordította. Visegrád, 2004. 181–87.

2005

Vác városának török házösszeírása 1570-ből. Századok, 139. (2005) 4. 791–853.

Török kopuz – magyar koboz? Hangszertörténeti tanulmány. Magyar Zene, 43. (2005) 2. 215–227.

Szövegvariációk a török ásikköltészetben. Mindenes Gyűjtemény. Tanulmányok Küllős Imola 60. születésnapjára. (Artes Populares 21.) Szerk. Csörsz Rumen István. Bp., 2005. 39–53.

Gazel-i türki ve madzsari. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és koraújkor. III. Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp., 2005, 256.

László Károly kütahyai török dalai (1851). In: Függőkert. Orientalisztikai tanulmányok 2. Szerk. Csirkés Ferenc, Csorba György, Sudár Balázs, Takács Zoltán. Bp., 2005. 393–434.

A Palatics-kódex török versgyűjteményei. Török költészet és zene a XVI. századi hódoltságban. Bp., 2005.

A műfordító Balassi Bálint és a török bejtek. In: Kalligram. 2005. november–december. 77–84.

Turkish ’Kopuz’ – Hungarian ’Koboz’. A Study int he History of a Musical Instrument. In: Turkish Flowers. Studies on Ottoman Art in Hungary. Ed. Ibolya Gerelyes. Bp., 2005. 143–156.

2006

„Török bandájoknál tányérok csattogtak…” Török hadizenészek Magyarországon. In: Tanári Kincsestár – Történelem. 2006. január. H. 1.19.1–8.

„Tán prémes bundába bújhatok…” Egy hódoltsági török költő panaszai. História, 28. (2006) 1. 24–25.

A muszlim klasszikus költészet és a török énekmondás kezdetei. In: Folklór és irodalom. Szerk. Szemerkényi Ágnes. Bp., 2005 [2006]. 277–287.

Ki volt Jakováli Haszan pasa? In: Pécsi Szemle, 9. (2006) 1. 27–34.

„Madár lelkem kalitkájában zokog…” Test és lélek a török énekmondók költészetében. In: Kőrösi Csoma Sándor. Test és lélek a keleti kultúrákban. Kovászna, 2006. 135–143.

Egy budai török értelmiségi könyvtára a 16. században. Történelmi Szemle, 47. (2005[2006]) 3/4. 315–331.

A Rudas a törökkorban. The Rudas in the Turkish Period. / Das Rudas-Bad in der Türkenzeit. In: Rudas gyógyfürdő – Thermal Baths – Heilbad. Szerk. Radnainé Keresztes Mária. Bp., 2006. 8–25.

Bálint Balassi ve Türk Şiiri. In: Bálint Balassi. XVI. Yüzyıl Macar Ozan Bálint Balassi ve Şiirlerinden Örnekler. Ed. Edit Tasnádi, Dursun Ayan. Bp., 2006. 45–53.

Török énekmondók Egerben. Magyarország védelme – Európa védelme Balassi Bálint és Bocskai István korában. Studia Agriensia, 24. (2006) 199–211.

Kanizsa 1601. évi ostroma török szemmel. Hadtörténelmi Közlemények, 119. (2006) 4. 1025–1058.

Dávid Géza: Pasák és bégek uralma alatt. Demográfiai és közigazgatás-történeti tanulmányok. Századok, 140. (2006) 6. 1579–1581. [Recenzió.]

Mikor épült a Császár fürdő? Egy török kronogramma nyomában. Keletkutatás, (2002. ősz–2006. ősz) 189–200.

Balassi török forrásaihoz. Keletkutatás, (2002. ősz–2006. ősz) 83–101.

2007

Megjegyzések a pécsi dzsámik történetéhez. In: Tanulmányok Pécs történetéből 19. A Pécs gazdasága és társadalma a 18–20. században és a Pécs évszázadai című, 2005. évi konferenciák válogatott előadásai. Szerk. Kaposi Zoltán–Pilkhoffer Mónika. Pécs, 2007. 59–74.

Madzsari Türki. 337-350. In: A magyar irodalom történetei – A kezdetektől 1800-ig. Szerk. Jankovits László­, Orlovszky Géza. Bp., 2007. 337–350.

Platón Pécsett. Egy hódoltsági legenda nyomában. Pécsi Szemle, 10. (2007) 2. 14–27.

Egy török költőnő a férfiak között. Mihrí hátún. Történelmi Szemle, 49. (2007) 2. 179–195.

„…Török szép versekből…” Balassi Bálint költészetének törökös elemei. In: A szerelem költői. Konferencia Balassi Bálint születésének ötödfélszázadik, Gyöngyösi István halálának háromszázadik évfordulóján. (Sárospatak, 2004. május 26–29.) Szerk. Szentmártoni Szabó Géza. Bp., 2007. 75–88.

Alevik Törökországban. In: Előadások a mai iszlám világról. Szerk. Tüske László. Piliscsaba, 2007. 169–177.

Ali Pasa’nın evlilik öyküsünün tarihsel geri planı ve Osmanlılara ilgili yanları. Belleten, 70. (2006) 259. 963–1000. [2007] [Társszerző: Fodor Pál.]

„Szomszédom, Taligás Hajdar”. A török Vác. Magyar Napló, 19. (2007) 12. 35–37.

Madzsrai Türki. MAMÜL 7. Bp., 2007. 136.

Részlet Dzsalál ad-Dín Rúmí Mesznevijéből. In: Nem sűlyed az emberiség!”… Album amicorum Szörényi László LX. születésnapjára. Főszerk. Jankovics József, Szabó G. Zoltán, felelős szerk. Császtvay Tünde, Bp., 2007. [Hálózati kiadvány, e-book, elérhető az MTA ITI honlapján 2008. februártól.] [Társszerzők: Csirkés Ferenc, Kovács Hajnalka.]

2008

Ádil szultán és az igricek „csácsogó éneke”. Egy nogáj epikus ének történeti hátteréről. In: Folklór és történelem. Szerk. Szemerkényi Ágnes. Bp., 2007. [2008.] 240–267.

Bektaşi Monasteries in Ottoman Hungary (16th–17th centuries). Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungariae, 61. (2008) 1–2. 227–248.

A „török Tinódik” és az oszmán históriás énekek. In: Tinódi Sebestyén és a régi magyar verses epika: A 2006. évi budapesti és kolozsvári Tinódi-konferenciák előadásai. Szerk. Csörsz Rumen István. Kolozsvár, 2008. 225–245.

Iszkender pasa és Bethlen Gábor Habsburg-ellenes hadjáratai. In: Habsburg-ellenes rendi felkelések és hatásuk a mai Szlovákia és Magyarország határ menti térségének fejlődésére a 17. században. Ed: Štefan Šutaj. Kassa, 2008. 83–94.

Török versek egy 17. század eleji magyar kéziratban. Keletkutatás, (2008) tavasz–ősz. 101–110.

Oszmán-török irodalom. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és koraújkor. VIII. Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp., 2008. 401–404.

Oszmán-török történetírók a hódoltságról. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és koraújkor. VIII. Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp., 2008. 412–415.

Oszmán-török zene. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és koraújkor. VIII. Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp., 2008. 415–417.

Palatics-kódex. In: Magyar művelődéstörténeti lexikon. Középkor és koraújkor. VIII. Főszerk. Kőszeghy Péter. Bp., 2008. 485.

2009

A hódoltság meg a kávé. In: Szolgálatomat ajánlom a 60 éves Jankovics Józsefnek. Szerk. Császtvay Tünde, Nyerges Judit. Bp., 2009. 368–371.

A hódolt Pécs történetéhez. In: A 2006. és 2007. évi Előadások Pécs történetéből c. konferenciák válogatott előadásai. Szerk. Kaposi Zoltán, Vonyó József. Pécs, 2009. 11–20. [Tanulmányok Pécs történetéből 20.]

Az ismétlések művészete. Szöveg és dallam az ásik-költészetben. In: Folklór és zene. Szerk. Szemerkényi Ágnes. Bp., 2009. 487–499.

Könyvismertetés: Ráduly János: Beszélő rovásemlékek. Adalékok rovásírásunk ismeretéhez. Keletkutatás, (2009) tavasz. 153–154.

Tko je bio Hasan-paša Jakovali? Scrinia Slavonica, (2009) 398–406.

A Bécsi-kapu átdöfött pajzsa és a szultáni kar ereje. Keletkutatás, (2009) ősz. 91–100. [2010]

Ferenc Tóth: Saint-Gotthard, 1664. Une bataille européenne. Keletkutatás, (2009) ősz. 141–143. [2010] [Recenzió.]

Osmanlı Macaristanı'nda Camiler ve Mescitler. In: Thirtheenth International Congress of Turkish Art. Ed. Géza Dávid, Ibolya Gerelyes. Bp., 2009. [2010.] 637–650.

A sas meg az oroszlán. Az Egri Vár Hiradója, 41–42. (2009) [2010] 22–30.

2010

Evlia Cselebi és a magyar őstörténet. In: Kőrösi Csoma Sándor és az Út. Szerk. Gazda József, Szabó Etelka. Kovászna, 2010. 172–178.

A pécsi Jakováli Haszan pasa-dzsámi. Bp., 2010. 150.

Az íjászat tudományának könyve. Egy XIV. századi mameluk kézikönyv az íjászatról. Hadtörténelmi Közlemények, 123. (2010) 1–2. 338–352.

A török költészet kisebb hódoltsági emlékeiből. Ghesaurus: Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk. Csörsz Rumen István. Bp., 2010. 567–576.

A végítélet könyve. Oszmán elbeszélő költemény a mohácsi csatáról. Történelmi Szemle, 52. (2010) 3. 389–419.

Pécs-lexikon. Főszerk. Simon Attila. Pécs, 2010. Arszlán bég. I. 55.; Dervis bég és pasa. I. 164.; Dervisek. I. 164.; Derviskolostorok Pécsett. I. 165.; Dzsámik. I. 185.; Evlija cselebi. I. 215.; Gázi Giráj. I. 258.; Idrisz baba. I. 327.; Jakováli Haszan pasa. I. 344.; Kászim bég. I. 375.; Mahmud bég. I. 480.; Mecsetek. I. 507.; Medreszék. I. 507.; Memi bég. I. 511.; Muszlim búcsújárás. I. 534.; Muszlim kegyes alapítványok. I. 534.; Nisándzsi Mehmed. II. 37.; Pecsevi Ahmed Dede. II. 90.; Pecsevi Ibrahim. II. 90.; Pécsi szandzsák. II. 105.; Platon sírja Pécsett. II. 135.; Tekke. II. 294.; Tirják Hasszán pasa. II. 306.; Török fürdők. II. 325.; Török tisztviselők. II. 326.; Türbe. II. 331.

A mevlevi dervisek kolostora Pécsett. In: Pécs az egyháztörténet tükrében. Szerk. Erdős Zoltán, Kindl Melinda. Pécs, 2010. 147–154.

Tirjákí Haszan pasa utolsó évei (1601–1613). Hadtörténelmi Közlemények, 123. (2010) 4. 779–798.

A „Kethüdá-dzsámi” mellett állt-e az egri minaret? Keletkutatás, (2010) tavasz. 101–106.

2011

A magyarok oszmán és török szemmel. Magyar Tudomány, 172. (2011) 4. 416–424. [Társszerzők: Fodor Pál, Ivanics Mária.]

Ki építhette a pasa kis dzsámiját az egri várban? Az egri vár híradója, 42–43. (2011) 11–22.

Iszkender és Bethlen Gábor: a pasa és a fejedelem. Századok, 145. (2011) 4. 975–996.

Hegyi Klára: Török források Pécs 16. századi történetéhez. Századok, 145. (2011) 4. 1043–1045. [Recenzió.]

Koboz (MAMÜL LX)

Üstdob (MAMÜL LX)

Evlia Cselebi és a magyarországi utazások / Evliya Çelebi and his journeys in Hungary. In: „Világok vándora voltam…” Evlia cselebi 400 éve született. Bp., 2011. 16–28. [Tabáni füzetek 8.]

A hódoltsági pasák az oszmán belpolitika forgatagában (1657–1665). Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 3. 888–909.

A pécsi Ferhád-dzsámi. Archaeológiai értesítő, 136. (2011) 269–296. [Társszerző: Gere László.]

2012

Evlia cselebi diáriuma és az 1664. évi török hadjárat. In: „Hír a dicső tettek ragyogása.” Tanulmányok a Zrínyi család és Szigetvár történetéből. Szerk. Varga Szabolcs. Szigetvár, 2012. 103–120.

Az oszmánok és Magyarország mentális meghódítása. In: Identitás és kultúra a török hódoltság korában. Szerk. Ács Pál, Székely Júlia. Bp., 2012. 40–49.

2013

Iskender and Gábor Bethlen: The Pasha and the Prince. In: Europe and the ‘Ottoman World’: exchanges and conflicts. Szerk.: Gábor Kárman, Radu G. Păun. Isztambul, 2013.

„Independens fejedelem az Portán kívül” II. Rákóczy György oszmán kapcsolatai. Esettanulmány az Erdélyi Fejedelemség és az Oszmán Birodalom viszonyának történetéhez. (2. rész). Századok, 147. (2013) 4. 931–999. (Társszerző: B. Szabó János.)

Jakováli Haszan pasa dzsámija Pécsen. 1–28. Műemléki kalauz (2013).

Pécs török topográfiájához. In: Pécs topográfiája a kezdetektől a 20. század elejéig. Szerk.: Fedeles Tamás. Pécs, 2013. 99–120.

A levágott fej regéje. Török vallási történet magyar népmesei párhuzamokkal. Keletkutatás, (2013) Ősz. 141–152.

2014

Dzsámik és mecsetek a hódolt Magyarországon. Bp., 2014. [Magyar történelmi emlékek – Adattárak.]

Oszmán-török építészet Magyarországon. Bp., 2014. (Társszerző: K. Pintér Tamás.)

A honfoglalók viselete. (Magyar őstörténet 1.) Szerk.: Sudár Balázs–Petkes Zsolt. Bp., 2014.

Előszó. In: A honfoglalók viselete. (Magyar őstörténet 1.) Szerk.: Sudár Balázs–Petkes Zsolt. Bp., 2014. 9–12.

A Táríh-i Üngürüsz forrásértékéről. In: Kőrösi Csoma Sándor. Mi a magyar? Szerk.: Ferencz Attiláné Szőcs Éva–Gazda József–Szabó Etelka. Kovászna, 2014. 284–303.

A honfoglalás kori hagyományőrzés útjai Magyarországon. Elnöki zárszó a Tudományos rekonstrukció és hagyományőrzés című szekcióban. In: Magyar Őstörténet. Tudomány és Hagyományőrzés. Szerk. Szentpétery József–Sudár Balázs–Petkes Zsolt–Lezsák Gabriella–Zsidai Zsuzsanna. 2014. 423–424.

Magyar Őstörténet. Tudomány és Hagyományőrzés. Szerk. Szentpétery József–Sudár Balázs–Petkes Zsolt–Lezsák Gabriella–Zsidai Zsuzsanna. Bp., 2014. 423–424.

Az oszmánok vallási világa. Az iszlám és a dervisek. Rubiconline. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/az_oszmanok_vallasi_vilaga_az_iszlam_es_a_dervisek/

A hatalom csúcsain. Magyarországi származású renegátok az oszmán birodalom politikai eltijében. Korunk, 25. (2014) 11. (Társszerző: B. Szabó János.)

Vgec-ügyek. Egy elfelejtett ősapa. In: Hadak útján XXIV. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom, 2014. 63–64. (Társszerző: B. Szabó János.)

2015

Török források Zrínyi-Újvár bevételéről. In: A szentgotthárdi csata. Háború és béke Zrínyi Miklós korában. Szombathely, 2015. 121–140.

Attila és az Árpádok. Megjegyzések a sztyeppei dinasztikus hagyományokhoz. In: Körösi Csoma Sándor. Az igazság keresése. Szerk. Gazda József–Szabó Etelka–Ferencz Attiláné Szőcs Éva. Kovászna, 2015. 316–322.

Szülejmán szultán nyomában Szigetváron. Magyar Turista, 13. (2015) 3. 13–14.

A váradi török tartomány első évei (1660–1665). In: „Várad, Erdély kapuja…” Nagyvárad történelmi szerepe a fejedelemség korában. Szerk. Oborni Teréz. Nagyvárad, 2015. [Tanulmányok Biharország történetéből, 2.] 103–114.

Rebab: egy hangszer a muszlim világ sodrában. Keletkutatás, 2015. 163–175.

Magyarok a honfoglalás korában. Szerk. Sudár Balázs. Bp., 2015. [Magyar őstörténet, 2.]

Előszó, 7–8.; A magyarok neveiről, 118–125.; Amit a 9. századi magyarok történetéről tudni lehet, 179–192. Összegzés, 193–194. Az állam szerkezete, 171–178.[társszerző: B. Szabó János]. In: Magyarok a honfoglalás korában. Szerk. Sudár Balázs. Bp., 2015. [Magyar őstörténet, 2.]

Hogyan lettünk újra íjásznemzet. In: In lingua nostra Hringe nominat. Tanulmányok Szentpéteri József 60. születésnapjára. Szerk. Balogh Csilla–Petkes Zsolt–Sudár Balázs–Zsidai Zsuzsanna. Bp.–Kecskemét, 2015. 313–328.

A hatalom csúcsain. Magyarországi származású renegátok az oszmán birodalom politikai elitjében. In: Nemzetmentők vagy megalkuvók? Kollaboránsok a magyar történelemben. Szerk. Hermann Róbert. Kolozsvár, 2015. 47–59. [Társszerző: B. Szabó János]

Two Hawking Drums at the Hungarian National Museum. In: Ottoman Metalwork in the Balkans and in Hungary. Eds. Gerelyes, Ibolya–Hartmuth, Maximilian. Bp., 2015. 181–190.

Honfoglalók fegyverben. Szerk. Petkes Zsolt–Sudár Balázs. Bp., 2015. [Magyar őstörténet, 3.]

Újjáéedő íjászhagyományok Magyarországon. In: Honfoglalók fegyverben. Szerk. Petkes Zsolt–Sudár Balázs. Bp., 2015. [Magyar őstörténet, 3.] 84–86.

From the Ancient Homelands to the Carpathians. Hungarian Archaeology, 2015. 3. [Társszerzők: Boldog Zoltán‒Sudár Balázs‒Türk Attila]

Az Őshazától a Kárpátokig – a leletektől a viseletekig. Magyar Régészet, 2015. 3. . [Társszerzők: Boldog Zoltán‒Sudár Balázs‒Türk Attila]

2016

A zsarnócai csata (1664) – török szemmel. Történelmi Szemle, 58. (2016) 3. 475–482.

Az Árpádok, Attila és a dinasztikus hagyományok. Századok, 150. (2016) 2. 431–442.

Bizonytalant a bizonytalannal... A magyar őstörténet kérdései. Rubicon, 2016. 7. 4–11.

A magyarok vándorlása történészszemmel. Rubicon, 2016. 7. 18–21.

A bujdosó királyfi trónt szerez, avagy: a hatalomgyakorlás mint speciális tudás. In: Kőrösi Csoma Sándor – Nyomok az időben. Szerk. Gazda József. Kovászna, 2016. 495–500.

A hatalomgyakorlás mint szaktudás. Gondolatok a magyar fejedelemség létrejöttéről. Magyar Tudomány, 177. (2016) 10. 1230–1236.

Vgec-ügyek – Egy elfeledett ősapa. In: A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája Esztergom 2014. november 4–6. II. Főszerkesztő: Türk Attila, Szerk. Balogh Csilla–Major Balázs. Bp.‒Esztergom, 2016. [Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae No. 3.2./Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 3.2.] 213‒222. [Társszerző: B. Szabó János]

Honfoglalás és megtelepedés. Szerk. Petkes Zsolt–Sudár Balázs. Bp., 2016. [Magyar őstörténet, 4.]

Árpád fejedelem. In: Honfoglalás és megtelepedés. Szerk. Petkes Zsolt–Sudár Balázs. Bp., 2016. [Magyar őstörténet, 4.] 97.

Merre jöhettek a honfoglalók? In: Honfoglalás és megtelepedés. Szerk. Petkes Zsolt–Sudár Balázs. Bp., 2016. [Magyar őstörténet, 4.] 89–91.

Összegzés. In: Honfoglalás és megtelepedés. Szerk. Petkes Zsolt–Sudár Balázs. Bp., 2016. [Magyar őstörténet, 4.] 167–168.

Előszó. In: Honfoglalás és megtelepedés. Szerk. Petkes Zsolt–Sudár Balázs. Bp., 2016. [Magyar őstörténet, 4.] 7–9.

Őstörténeti kacsák. Az írott források buktatói. Rubicon, 2016. 7. 88–93.

Macaristan'da Mehter Müziği. İstanbul, 2016. [Társszerző: Csörsz Rumen István]

Klima László: Jürkák, tormák, merják. Szemelvények a finnugor nyelvű népek történetének korai forrásaiból. Sorozatszerk. Sudár Balázs. Bp., 2016. [MŐT Források és tanulmányok]

2017

Primii ani ai stapanirii otomane la Oradea (1660–1665). In: "Oradea, poarta Ardealului..." Rolul istoric al Oradiei in epoca Principatului. Red. Oborni, Teréz. Oradea, 2017. [Studii despre istoria Ţării Bihorului, 2.] 117–129.

The Ottomans and the mental conquest of Hungary. In: Identity and Culture in Ottoman Hungary. Szerk. Fodor Pál–Ács Pál. Berlin, 2017. 55–67.

Osmanlı Macaristanında Camiye Dönüştürülen Kiliseler. Güneydoğu Avrupa. Araştırmaları Dergisi, 25. (2014) 55–78.

„I Heard the Singing of the Mohammedan Ezan”. Ottoman Turkish Mosque int he Csókakő Castle (Fejér Country). Hungarian Archaeology, 2017. 3. 46–57. [Társszerzők: Kovács Gyöngyi–Hatházi Gábor]

„A mohamedi ezán éneklését hallottam”. oszmán–török dzsámi a csókakői várban (Fejér megye). Magyar Régészet, 2017. 3. 45–55. [Társszerzők: Kovács Gyöngyi–Hatházi Gábor]

A magyar koboz keleti hátteréhez. In: Hadak útján XXII. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXII. konferenciája. Szerk. Merva Szabina. Visegrád, 2017. 417–435.

Pécs és Szigetvár párbaja. A dél-dunántúli front török szemmel (1543–1566). In: Mozgó frontvonalak. Háború és diplomácia a várháborúk időszakában. Szerk. Bujdosné Pap Györgyi–Fejér Ingrid–H. Szilasi Ágota. Eger, 2017. [Studia Agriensia, 35.] 41–66.

A levágott fej regéje. Egy magyar népmesei párhuzamokkal rendelkező török vallási történet. In: Török hagyaték. Tanulmányok a magyar kultúra török kapcsolatairól. Szerk. Bartha Júlia–Hoppál Mihály. Bp., 2017. 121–133.

Pécstől Szigetvárig (1543–1566). In: "Vár állott...": Tudományos történeti konferenciák. Vajdahunyadvár, 2013–2016. Szerk. Hermann Róbert. Bp., 2017, 103–111.

Dzsámivá alakított templomok. In: Viszály és együttélés. Vallások és felekezetek a török hódoltság korában. Szerk. Ittzés Gábor. Bp., 2017. 381–406.

Dentumoger I.: Tanulmányok a korai magyar történelemről. Szerk. Sudár Balázs. Bp., 2017.

Az Árpád-ház férfineveiről (970–1301). 1. rész: 1–2. generáció. In: Dentumoger I.: Tanulmányok a korai magyar történelemről. Szerk. Sudár Balázs. Bp., 2017. 223–252. [Társszerző: B. Szabó János]

Ulu Madzsar, Kicsi Madzsar és a Derbend-náme. A kaukázusi Madzsar nevű települések kérdéséhez. In: Dentumoger I. Tanulmányok a korai magyar történelemről. Szerk. Sudár Balázs. Bp., 2017. 183–222. [Társszerző: Csirkés Ferenc]

Szolnok Evlia cselebi leírásában. Keletkutatás, 2017. 2. 111–124.

Török hadak Magyarországon, 1663–1664. In: Várostromok és Közép-Európa: Zrínyi Miklós (1620–1664) korában. Szerk. Bujdosné Pap Györgyi–Fejér Ingrid–Szilasi Ágota, H. Eger, 2017. 93–111.

A honfoglaláskori hagyományőrzés útjai Magyarországon. (az íjászat példája) naputonline. 2017

Több nyíl a húzókézben. A lövésgyorsaság fokozásának egyik lehetősége. 2017

Lovasíjászok egy mongol régensnő pénzein. 2017

Ural’dan Karpat Havzası’na Macarların Göçü ve Yurt Tutması. İstanbul, 2017. [társszerzők: Petkes Zsolt–Türk Attila]

Hétköznapok a honfoglalás korában. Szerk. Petkes Zsolt–Sudár Balázs. Bp., 2017. [Magyar Őstörténet, 5.]

Előszó. In: Hétköznapok a honfoglalás korában. Szerk. Petkes Zsolt–Sudár Balázs. Bp., 2017. [Magyar Őstörténet, 5.] 7–9.

Szekér. In: Hétköznapok a honfoglalás korában. Szerk. Petkes Zsolt–Sudár Balázs. Bp., 2017. [Magyar Őstörténet, 5.] 50–51.

Vadászmadarak. In: Hétköznapok a honfoglalás korában. Szerk. Petkes Zsolt–Sudár Balázs. Bp., 2017. [Magyar Őstörténet, 5.] 104–106. [társszerző: Krekács Zoltán]

Turul szavunk művelődéstörténeti hátteréhez. Történelmi Szemle, 59. (2017) 4. 605–620.

2018

Honfoglalás. Szerk. B. Szabó János–Sudár Balázs. Bp., 2018.

A honfoglalók műveltsége. Szerk. Sudár Balázs. Bp., 2018. [Magyar őstörténet, 6.]

Előszó. In: A honfoglalók műveltsége. Szerk. Sudár Balázs. Bp., 2018. [Magyar őstörténet, 6.] 8–10.

Turul. In: A honfoglalók műveltsége. Szerk. Sudár Balázs. Bp., 2018. [Magyar őstörténet, 6.] 48–50.

Árpád-kori hangszerek. In: A honfoglalók műveltsége. Szerk. Sudár Balázs. Bp., 2018. [Magyar őstörténet, 6.] 106–112.

Íjászat mint sport az Oszmán Birodalomban. In: A honfoglalók műveltsége. Szerk. Sudár Balázs. Bp., 2018. [Magyar őstörténet, 6.] 132–133.

A korai magyar hitvilág írásos emlékei. In: A honfoglalók műveltsége. Szerk. Sudár Balázs. Bp., 2018. [Magyar őstörténet, 6.] 168–171.

Sarolt, az ismeretlen. Múlt-kor, 2018. 2. 46–53.

Híd a magyarok és a törökök között? Gül baba. A Rózsák atyja. Rubicon, 2018. 11–12. 112–119.

Az iszlám misztikusai. A dervisek. Rubicon, 2018. 11–12. 128–135.

A kazár menyasszony. In: Hadi és más nevezetes történetek. Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Szerk. Kincses Katalin Mária. Bp., 2018, 500–505.

Szekszárd története a török korban (1541–1686). In: Szekszárd, ahol élünk. Várostörténet mindenkinek. Szerk. Kápolnás Mária, V. Szekszárd, 2018. 110–135.

Мадьяры в персидском географическом сочинении «Худӯд ал-āлам» (982 г.) Археология евразийских степей, 2018. 6, 257–265.

2019

A turbános morvák esete a korai magyar szállásokkal. A Hudúd al-álam és a magyar őstörténet. Századok, 153. (2019) 1. 75–100.

KUTATÁSI TERÜLET

A 16–17. századi török hódoltság művelődéstörténete

TANÍTÁS

ELTE BTK, Török Filológiai Tanszék (óraadó, majd tanársegéd: 1997–2003)

SZTE BTK Altajisztikai Tanszék (adjunktus: 2008–)

MÉDIASZEREPLÉSEK

ATV, Hazai turizmus. 2011. április 1. Török-kori emlékeink a Duna mentén

ATV, Tabu. 2012. február 19. 1. rész

ATV, Tabu. 2012. február 19. 2. rész

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail