+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Varga Bálint

Varga Bálint

Varga, Bálint
Varga Bálint
Beosztás: posztdoktor kutató
Osztály: Újkori osztály
Telefon: 224-6700/4654
E-mail:
Saját honlap: https://tti.academia.edu/BalintVarga

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Arts and Science in the Service of Nation Building in Nineteenth-Century Hungary HSRF

Phone: 224-6700/666

Email:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1983. 06. 21.

VÉGZETTSÉG

Budapesti Corvinus Egyetem, nemzetközi kapcsolatok szakértő MA (2006)

Central European University, közép-európai történelem MA (2007)

Eötvös Loránd Tudományegyetem, történelem MA (2008) 

Johannes Gutenberg-Universität Mainz és Eötvös Loránd Tudományegyetem, történelem PhD (2013, disszertáció címe:  Árpád above the city: National integration processes and symbolic politics in fin-de-siecle Hungary)

MUNKAHELYEK

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2013–)

SZERKESZTŐSÉG, SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAGSÁG

Hungarian Historical Review (recenzió-szerkesztő, 2015–)

EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Terra Recognita Alapítvány, kuratórium tag

DÍJAK, ELISMERÉSEK

2015: R. John Rath Díj (University of Minnesota, Center for Austrian Studies)
2018: Richard G. Plaschka Díj (Osztrák Tudományos Akadémia)

ANONIM BÍRÁLAT

Berghahn Books, European Review of History, Nationalities Papers, Revue Histoire Ecclesiastique

PROJEKTBÍRÁLAT

European Research Council, National Science Center (Lengyelország)

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

1. Árpád a város fölött: Nemzeti integráció és szimbolikus politika a 19. század végi Magyarországon. Budapest, MTA BTK, 2017.

Recenzió: Századok

2. The Monumental Nation: Magyar Nationalism and Symbolic Politics in Fin-de-siècle Hungary. New York–Oxford, Berghahn Books, 2016. 300. [Austrian and Habsburg Studies, 20.]

Elnyerte a 2018. évi Richard G. Plaschka Díjat. Recenziók: Acta Poloniae Historica, Austrian History Yearbook, Central Europe, Central European History, East Central Europe, European History Quarterly, H-Nationalism, Journal of Modern History, Slavic Review, Slavonic and East European Review, Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung.

3. Writing imperial history in the age of high nationalism: Imperial historians on the fringes of the Habsburg monarchy. European Review of History, 24. (2017) 1. 80–95.

4. The Making and Unmaking of an Austrian Space of Historical Scholarship, 1848–1914. East Central Europe/L'Europe de Centre Est, 44. (2017) 2–3. 341–366.

5. Egy össze nem álló kép mozaikjai. Az Osztrák–Magyar Monarchia dualitásának kortárs reprezentációja. Aetas, 32. (2017) 4. 5–20.

6. Rise and Fall of an Austrian Identity in the Provincial Historiography of Bukovina. Austrian History Yearbook, 46. (2015) 183–202.

7. A barbár múlt és a nemzeti dicsőség. Történelmi Szemle, 57. (2015) 2. 319–332.

8. Nemzeti és regionális történelem egy sokszínű térségben: a bánsági történetírás a hosszú 19. században. Korall. Társadalomtörténti Folyóirat, 16. (2015) 4. [62.] 150–166.

9. Vármegyék és történettudományi reprezentáció a dualizmus kori Magyarországon. Történelmi Szemle, 56. (2014) 2. 179–202.

10. Multilingualism in urban Hungary, 1880–1910. Nationalities Papers, 42. (2014) 6. 965–980. (2014)

 

 

 

PUBLIKÁCIÓK

2013

Pusztaszer. Rubicon, 24. (2013)252. 80–85.

A szlovák nemzet születése. Hungarian Historical Review, 2. (2013)3. 657–661.

Hagyományos és modern zsidó oktatás. In: Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Szerk.: Bányai Viktória, Fedinec Csilla, Komoróczy Szonja Ráhel. Bp.,2013.69–77. [Hungaria Judaica, 30.] (Társszerző: Bányai Viktória.)

2014

Multilingualism in urban Hungary, 1880–1910. Nationalities Papers, 42. (2014) 6. 965–980. 

Vármegyék és történettudományi reprezentáció a dualizmus kori Magyarországon. Történelmi Szemle, LVI. (2014) 2. 179–202. 

Munkatsch/Mukačeve. In: On-line Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Oldenbourg, 2014. Paper 32314.

Karpato-Ukraine. In: On-line Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Oldenbourg, 2013. Paper 54128.

Overcoming the old borders: Beyond the paradigm of Slovak national history. Kor/ridor, Szlovák–Magyar Történeti Folyóirat, 1. (2014) 1. 81–84. (Recenzió.)

Adam Hudek et al.: Overcoming the Old Borders. Beyond the Paradigm of Slovak National History. Kor/ridor, Szlovák–Magyar Történeti Folyóirat, 1. (2014) 2. 72–75. (Recenzió.)

Nemzet és történelem az iskolában 1848 előtt. Aetas, Történettudományi Folyóirat, 29. (2014) 3. 213–215. (Recenzió.)

2015

A barbár múlt és a nemzeti dicsőség. Történelmi Szemle, 57. (2015) 2. 319–332.

Tény és fikció: Tudomány és művészet a nemzetépítés bűvkörében a 19. századi Magyarországon. Szerk.: Varga Bálint, Lajtai Mátyás. Bp., 2015. (Tanulmányok a nacionalizmus kutúrtörténetéből; 1.)

Transdanubien/Schwäbische Türkei. In: On-line Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. Oldenbourg, 2015. Paper 32605.

Rise and Fall of an Austrian Identity in the Provincial Historiography of Bukovina. Austrian History Yearbook, 46. 183–202.

A nemzeti és birodalmi történetírás intézményei a kései Habsburg Birodalomban. In: Tanulmányok a 70 éves Kiss Gy. Csaba tiszteletére. Varietas Europica Centralis. Szerk.: ifj. Bertényi Iván–Géra Eleonóra–Mészáros Andor. Bp., 2015.

2016

The Monumental Nation. Magyar Nationalism and Symbolic Politics in Fin-de-siècle Hungary. New York–Oxford, Berghahn Books, 2016. 300.

2017

Tudomány és művészet a magyar nemzetépítés szolgálatában: Szöveggyűjtemény. Szerk. Cieger AndrásVarga Bálint. Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2017. [Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, 6.] 445. 

Writing imperial history in the age of high nationalism: Imperial historians on the fringes of the Habsburg monarchy. European Review of History/Revue Europeenne d'Historire, 24. (2017) 1. 80–95.

Árpád a város fölött. Nemzeti integráció és szimbolikus politika a 19. század végének Magyarországán. Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2017. [Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, 3.] 251

Birodalmi és nemzeti történetírói közösségek a 19. századi Habsburg Monarchiában In: Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században. Szerk. Szilágyi AdriennBollók Ádám. Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2017. 102124.

A kiegyezés ritualizációja: Ferenc József megkoronázása. Magyar Tudomány, 178. (2017) 12. 1578–1595.

The Making and Unmaking of an Austrian Space of Historical Scholarship, 1848–1914. East Central Europe/L'Europe de Centre Est, 44. (2017) 2–3. 341–366.

Egy össze nem álló kép mozaikjai. Az Osztrák–Magyar Monarchia dualitásának kortárs reprezentációja. Aetas, 32. (2017) 4. 5–20. 

2018

Nation and region in Central Europe. In: Understanding Central Europe. Eds. Moskalewicz, MarczinPrzybylski, Wojchiech. LondonNew York, Routledge Taylor & Francis Group, 2018. 151155.

My hero, your enemy: competing national memory cultures and symbolic politics in Central Europe. In: Understanding Central Europe. Eds. Moskalewicz, Marczin–Przybylski, Wojchiech. London–New York, Routledge Taylor & Francis Group, 2018. 156162.

Birodalmi történetírás a nacionalizmus korában az Osztrák–Magyar Monarchiában In: Modernizáció és nemzetállam-építés. Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon. Szerk. Csibi Norbert–Schwarczwölder Ádám. Pécs, 2018. 37–54.

KORÁBBI KUTATÁSOK

Nacionalizmus, regionalizmus és birodalmiság eszme- és társadalomtörténete a Habsburg Monarchiában

AKTUÁLIS KUTATÁS

Magyarország az első globalizáció korában, 1880–1914

 

ÖSZTÖNDÍJAK

Marie Curie Fellowship, Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete (2008–2009)

Ernst Mach Stipendium, Bécsi Egyetem Kelet-Európa Története Tanszék (2009)

New Europe College Fellowship, Bukarest (2012–2013)

Nemzeti Kiválóság Program Erdős Pál Ösztöndíja (2014)

R. G. Plaschka ösztöndíj, Bécsi Egyetem (2016–2017)

Botstiber Fellowship, Institute for Advanced Study, Central European University (2017–2018)

MTA Prémium Posztdoktori Ösztöndíj (2018–2021)

 

TANULMÁNYUTAK

Zentrum Marc Bloch, Berlin (2013, 3 hónap)

Grazi Egyetem (2014, 1 hónap)

Herder-Insitut, Marburg an der Lahn (2014, 1 hónap)

TANÍTÁS

Eötvös Loránd Tudományegyetem (2009, 2016)

Johannes Gutenberg Universität Mainz (2010–2011)

Matthias Corvinus Collegium (2011)

Pécsi Tudományegyetem (2014)

Ivan Franko Nemzeti Egyetem, L'viv (2016)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail