+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Vörös Boldizsár

Vörös Boldizsár

Vörös, Boldizsár
Vörös Boldizsár
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Horthy-korszak osztály
Telefon: 224-6700/4619
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Interwar History

Phone: +361 224-6700/666

Email:

Degree: CSc, “Portrayal of Historical Figures during the Time of the Hungarian Soviet Republic” (1998)

Research Field: 19–20th century cultural history in Hungary;
19–20th century history of political propaganda

Selected publications

Die Darstellung der Sowjetunion an der Budapester Antibolschewistischen Ausstellung im Dezember 1941. „Die apokalyptischen Tiefen des russischen Bolschewismus.” In: The European Paradigm. Special edition of Sic Itur ad Astra, [1991.] 42-54.

A szellem útkeresői. Lukács György, Thomas Mann, Szabó Ervin és Balázs Béla levelei Ritoók Emmának. [Path-finders of the Spirit. Emma Ritoók and letters from György Lukács, Thomas Mann, Ervin Szabó, and Béla Balázs. ] Közzéteszi: Vörös Boldizsár. Történelmi Szemle, 42(2000) 1-2. 153-164.

Die Symbole, Mittel der diktatorischen politischen Propaganda. Die Würdigung von Marx, Engels und Lenin in der Ungarländischen Räterepublik. In: Democraţia în Europa Centralӑ şi de Sud-Est – aşpiraţie şi realitate (secolele XIX-XX). Demokratie in Mittel- und Südosteuropa – Erwartung und Wirklichkeit (im 19. und 20. Jahrhundert). Ediţie coordonatӑ de: Sabine Habersack-Vasile Puşcaş-Viorel Ciubotӑ. Editura Muzeului Sӑtmӑrean, Satu Mare, 2001. 101-112.

Die Ausrottung nationalistischer und christlicher Kulte. Sozialistische Helden der Revolution 1918/19. In: Sozialistische Helden. Eine Kulturgeschichte von Propagandafiguren in Osteuropa und der DDR. Hg. Silke Satjukow-Rainer Gries. Ch. Links Verlag, Berlin, 2002. 208-213., 291-292.

„A múltat végképp eltörölni”? Történelmi személyiségek a magyarországi szociáldemokrata és kommunista propagandában 1890-1919. ["No more traditions chains shall bind us?" Historic personalities in the Social Democratic and Communist propaganda in Hungary 1890-1919.] MTA Történettudományi Intézete, Bp. 2004. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 33.) 119, 16.

„A hirdetések és a munkássajtó”. Kereskedelmi reklámok magyarországi szociáldemokrata kiadványokban 1870-1890 között. ["Advertisements and the workers’ press". Commercial advertisements in Social Democratic publications in Hungary from 1870-1890.] Történelmi Szemle, 47(2005) 3-4. 373-379.

Áldokumentumok és történelmileg hitelesként közreadott szépirodalmi művek. Guszev kapitány és társainak ábrázolásai Illés Bélától Illyés Gyuláig 1945 és 1951 között. [False Documents and Works of imaginary literature published as authentic literature. The Portrayal of Captain Gusev and his mates from Béla Illés to Gyula Illyés between 1945 and 1951.]Levéltári Közlemények, 79(2008) 215-249.

Kitalált kapitány valódi utcája. Guszev százados és társainak méltatása emléktáblával és budapesti belvárosi utcanévvel 1949-1990 között. [The Real Street of an Imaginary Captain. The honouring of Captain Gusev and his comrades with a commemorative plaque and the name of a street in central Budapest, 1949-1990.] In: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv IV. Főszerk. Á. Varga László. Kiadó nélkül, Bp. 2009. 319-333., 451-452., 468-469.

Verschiedene politische Mächte – in derselben Hauptstadt. Symbolische Raumbesetzungen in Budapest 1918-1919. In: Massenfeste. Ritualisierte Öffentlichkeiten in der mittelosteuropäischen Moderne. Hrsg. Károly Csúri-Magdolna Orosz-Zoltán Szendi. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009. (Budapester Studien zur Literaturwissenschaft 14.) 17- 33.

The Hungarian revolutions and counterrevolution of 1919 in jokes and caricatures. In: Hungarian Humour. Ed. by Anna T. Litovkina-Judith Sollosy-Péter Medgyes-Dorota Brzozowska. Tertium Society for the Promotion of Language Studies, Kraków, 2012. (Humour and Culture 3.) 207-217.

3. Előadások listája:
Die Darstellung der Sowjetunion an der Budapester Antibolschewistischen Ausstellung im Dezember 1941. „Die apokalyptischen Tiefen des russischen Bolschewismus.” (1990.)

Die Symbole, Mittel der diktatorischen politischen Propaganda. Die Würdigung von Marx, Engels und Lenin in der Ungarländischen Räterepublik. (2000.)

Die Ausrottung nationalistischer und christlicher Heldenkulte mittels der Etablierung sozialistischer Helden. Die Darstellung der historischen Persönlichkeiten in der Ungarländischen Räterepublik. (2001.)

Kommentar zu dem Vortrag von Dr. Árpád von Klimó „Rittmeister Gussew oder ein Phantom als Held. Die Erfindung eines russischen Helden im Jubiläumsjahr der ungarischen Revolution von 1848”. (2001.)

Verschiedene politische Mächte – in derselben Hauptstadt. Symbolische Ausbreitungsaktionen in Budapest 1918-1919. (2008.)

Pest wurde zur „glücklichsten, zivilisiertesten, schönsten” Metropole der Welt. Die Stadt im Jahre 1950 – einem 1915 entstandenen utopistischen Roman zufolge. (2011.)

Fiktionen über eine Fiktion. Die Varianten der Geschichte eines nie existierten russischen Rittmeisters zwischen 1947 und 1972. (2012.)

Adatok lekérése MTMT-ből...
Nem található bejegyzés az MTMT-ben...

Nincs találat

Nem található a szűrési feltételeknek megfelelő eredmény. Kérjük, változtasson a kereső feltételeken.

{{ year[0].publishedYear }}

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1967. 03. 01.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, magyar–történelem szak (1992)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

A történelemtudomány kandidátusa (1998), Magyar Tudományos Akadémia. Téma: Történelmi személyiségek ábrázolása a Magyarországi Tanácsköztársaság hivatalos jellegű anyagaiban

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézete (1992–2011) tudományos továbbképzési ösztöndíjas (1992–1995), tudományos segédmunkatárs (1995–2002), tudományos munkatárs (1998), tudományos főmunkatárs (2002–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

MTA Köztestülete (tag: 1999–)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskola (tag, meghívott oktató: 2001–)

MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottságának Sajtótörténeti Munkabizottsága (tag: 2006–)

Zsigmond Király Főiskola (majd Milton Friedman Egyetem) Média- és Kultúratudományi Kutatóközpont (tag: 2009–)

Studia Comitatensia külső tanácsadó testülete (tag: 2012–)

Nemzeti Kiválóság Program - Bölcsészettudományi, Hittudományi és Művészeti Bizottság (rendes tag: 2013–2015)

Magyar Történelmi Társulat (tag: 2014–)

Hadimúzeum Alapítvány kuratóriuma (tag: 2014–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Akadémiai Ifjúsági Díj (1999)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Sic Itur ad Astra (szerkesztőbizottsági tag: 1989–1993)

Történelmi Szemle (szerkesztőségi munkatárs: 1995–2010)

KUTATÁSI TERÜLET

19–20. századi magyarországi művelődéstörténet

A 19–20. századi politikai propaganda története

KUTATÁSI PROJEKTEK

A magyar és az osztrák szabadkőművesség kapcsolatai a két világháború között (MTE-ISHA, Bécs, 1991)

Történeti személyiségek kultusza az ifjúság nevelésében és a propagandában, 1945–1962 (aspirantúra, 1992–1995)

„A múltat végképp eltörölni”? Történelmi személyiségek ábrázolása a magyarországi munkásmozgalmi szervezetek propagandatevékenységében a századfordulótól a Tanácsköztársaságig (OTKA, 1999–2001)

1000 Jahre Ungarn – der Nachbar ist interessant (MOL–Österreichische Ost- und Südosteuropa-Institut, 2000–2001, konzultáns és bíráló)

Az 1848-as forradalom sztálinista mitológiája (Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány, 2010–2011)

Metropolis in Transition: Wien-Budapest 1916–1921 (Österreichische Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, 2014–2016, konzultáns)

ÖSZTÖNDÍJAK

A magyar és az osztrák szabadkőművesség kapcsolatai a két világháború között (MTE–ISHA, Bécs, 1991)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail