+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Katona Csaba

Katona Csaba

Katona, Csaba
Katona Csaba
Beosztás: tudományos munkatárs
Osztály: Tudományos információs osztály
Telefon: 224-6700/4627
E-mail:

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Research Assistance Team (Website Editorial Section)

Phone: +361 224-6700/627

Email:

Degree: -

Research Field: 19–20th century cultural and social history in Hungary

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Renyi (Szovjetunió), 1971. 11. 30.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (1998)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Magyar Országos Levéltár (1998–2011): segédlevéltáros (1998–1999), segédlevéltáros, sajtó- és programreferens (1999–2001), levéltáros, sajtó- és programreferens (2001–2003), levéltáros, titkárságvezető, sajtóreferens, a Levéltári Kollégium titkára (2003), levéltáros, Szervezési Osztály vezetője, sajtóreferens (2003c2004), levéltáros (2004–2005), levéltáros, főigazgatói titkár (2005–2008), levéltáros, főigazgatói titkár, tanácsos (2008–2009), levéltáros, tanácsos (2010–2011)

MTA Történettudományi Intézet: tudományos munkatárs (2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet: tudományos munkatárs (2012–)

MIlton Friedman Egyetem Magyar–Zsidó Történeti Intézete: közkapcsolati tanácsadó (2019)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Kisgrafika Barátok Köre (1992–, inétézőbizottsági tag: 2001–2011)

Balatonfüredi Helytörténeti Egyesület (1994–)

Magyar Levéltárosok Egyesülete (1998–, választmányi tag: 2008–2011)

Magyar Történelmi Társulat (titkár: 2007–2015, igazgatóválasztmányi tag: 2015–)

Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság (tag: 2010–, elnökségi tag: 2018–2021, alelnök: 2021–)

American Hungarian Educators Association/Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete (2013–)

Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság (2014–)

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Modernkori Oroszország és Szovjetunió Történeti Kutatócsoport (2014–)

Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (alelnök: 2015–2017, tag: 2017–2018)

Austrian Studies Association (tag: 2018–)

Nagy Imre Alapítvány (kurátor: 2019–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Balatonfüred Városért Közalapítvány kulturális nagykövete (2009)

A hévízi Csokonai Vitéz Mihály Társaság Csokonai-díja (2016)

A Nemzetközi Humanitárius Együttműködésért Felelős Oroszországi Szövetségi Hivatal oklevele a nemzetközi humanitárius és társadalmi kapcsolatok fejlesztésében kifejtett aktív tevékenységért (2018)

Pro Probitate-oklevél (2021)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Levéltári Szemle (felelős szerkesztő: 2000–2005, 2009–2010)

Levéltári Közlemények (szerkesztő: 2001, felelős szerkesztő: 2002–2004, 2006–2010)

ArchivNet  (szerkesztő: 2001–2003, 2006, felelős szerkesztő: 2003–2004, 2007–2010)

Kisgrafika (szerkesztőbizottsági tag: 2004)

Turul (felelős szerkesztő: 2010, szerkesztő: 2011–2015)

Múlt-kor (szerkesztőbizottsági tag: 2010–)

Tiszántúli Történész Társaság Közleményei (szerkesztőbizottsági tag: 2010–)

Világtörténet (olvasószerkesztő: 2011–2015, szerkesztő: 2016–2019)

Lymbus (szerkesztőbizottsági tag: 2012–)

Kor/ridor (szerkesztő: 2014–)

SiópArt (felelős szerkesztő: 2015, 2018)

Újkor.hu (rovatvezető: 2016, tudományos szerkesztő: 2017–2021, tudományos tanácsadó: 2021–)

MOSZT Könyvek (szerkesztőbizottsági tag: 2018–)

MOSZT Füzetek (szerkesztőbizottsági tag: 2018–)

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

1. Száz levél Deák Ferenctől, 1850–1875. Szerk., vál., a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta Katona Csaba. Bp., 2004. 182.

Recenzió:
Budapesti Könyvszemle (BUKSZ), 16. (2004) 6. 147–148. (Pajkossy Gábor)

2. „… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1838–1843. A naplót közreadja, a bevezetőt és a lábjegyzeteket írta és a mutatókat készítette: Katona Csaba. I–IV. kötet.  I. Győr, 2004. 142., II. Győr, 2005. 172., III. Győr, 2006. 198., IV. Győr, 2007. 176.

Recenziók:
Soproni Szemle, 59. (2005) 2. 225–230. (Turbuly Éva)
A Vörös Postakocsi, 2. (2008) 2. 126–129. (Bódi Zsuzsanna) 

3. Deák Ferenc és Balatonfüred. Szerk., vál., a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta Katona Csaba. Balatonfüred, 2004. 114. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 14.]

4. Dokumentumok II. Rákóczi Ferenc újratemetésének történetéhez (1873–1906). Szerk., vál., a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta Halász Hajnal–Katona Csaba–Ólmosi Zoltán. Bp., 2004. 284.

Recenziók:
Levéltári Szemle, 55. (2005) 3. 100–101. (Bana József)
Századok, 140. (2006.) 5. 1324–1328. (Szabó Dániel)

5. „Azért én önnek sem igent, sem nemet nem mondtam.” Válogatás Slachta Etelka és Szekrényessy József leveleiből. Közreadja, jegyzetekkel ellátta, a bevezetőt írta, a személy- és helynévmutatót készítette Katona Csaba. Győr, 2008. 156.

6. Sub clausula, 1920, 1947. Dokumentumok két békeszerződés – Trianon, Párizs – történetéből. Főszerk. és a bevezetőt írta Gecsényi Lajos–Máthé Gábor. Szerk., vál. és jegyz. Baráth Magdolna–Katona Csaba. Bp., 2008. 1138.

Recenziók:
Jogtörténeti Szemle, 11. (2009) 2. 78–80. (Szalma József)
Belvedere Meridionale, 21. (2009) 1–2. 112. (Matura Tamás–Nótári Tamás)

7. Écsy László fürdőigazgató naplói, 1850–1852, 1856. Szerk., a bevezető tanulmányt írta, jegyzetekkel ellátta és a mutatókat készítette Katona Csaba. Balatonfüred, 2008. [2009] 248. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 38.]

8. Hangulatjelentések a fővárosból 1988 októberétől 1989 októberéig. Szerk., vál., a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta és a névtárat készítette Katona Csaba–Rácz Attila. Bp., 2010. 320. [Budapest Főváros Levéltára Forráskiadványai XI.]

Recenziók:
Levéltári Közlemények, 81. (2010) (1–2.) 389–394. (Kovács Csaba)
Levéltári Szemle, 60. (2010.) 3. 70–71. (Berki Imre)
Bárka, 19. (2011) 6. 88–91. (Erdész Ádám)

9. Professionatus spielerek. Arcok és történetek Balatonfüred múltjából. Szerk. Katona Csaba–Tóbiás Krisztián. Balatonfüred, 2014. 240. [A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 71.]

Recenziók, ismertetők:
www.balatonfured.hu, 2014. 11. 27.
moroczaniko.blogspot.hu, 2014. 11. 29.
Tőzsdefórum, 2014. 12. 24.
Magyar Idők, 2016. 02. 10.
Magyar Narancs, 2016. 02. 11.
Now Magazin, 2016. 03. 30.
Levéltári Szemle, 66. (2016) 1. 89–91.
Századok, 150. (2016) 3. 805–807.

10. A magyar beau monde. Esszék és tanulmányok Balatonfüred múltjából. Szerk. Katona Csaba–Tóbiás Krisztián. Balatonfüred, 2016. 244. [A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 76.] 

Ismertető:
Magyar Idők, 2016. 08. 18.

11. Slovenský kňaz, maďarský historik. Listy a denník Ľudovíta Haana. Eds. Demmel, József–Katona, Csaba. Békéscsaba–Budapest, 2016. [Kor/ridor Knihy, 9.] 150.

Recenziók:
Barátság, 24. (2017) 2. 35–36.
Slavonica, 25. (2020) 1. 79–81.

12. „aki tót pap létére is magyar író”. Haan Lajos levelei és visszaemlékezései. Szerk. Demmel József–Katona Csaba. Békéscsaba–Bp., 2017. [Kor/ridor Könyvek, 10.] 420.

Recenziók:

Bárka, 26. (2018) 4. 67–69.
Pera-Graner, 2019. október 12.
Slavonica, 25. (2020) 1. 75–78.

13. Bulgaria and Hungary in the First World War. A View from the 21st Century. Eds. Demeter, Gábor–Katona, Csaba–Peykovska, Penka. Budapest–Sofia, 2020. [21st Century Studies in Humanities] 466.

Hiperboreea, 8. (2021) 1. 147–151.

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1995

A törökök és a bor. Borászati Füzetek, 7. (1995) 3. 31–32. [Társszerző: Szatucsek Zoltán]

1997

„...szép magyar hazánknak tündérvidéke...” Emlékek, dokumentumok Füred múltjából 1796–1913. Szerk., a bevezetőt és a lábjegyzeteket írta Katona Csaba–Németh Ákosné. Balatonfüred, 1997. 126.

Szőllősy Nina emlékezete Balatonfüreden. In: Fejezetek Balatonfüred történetéből, 1996. Balatonfüred, 1997. 17–22.

1998

A sör- és borivásról. Borászati Füzetek, 10. (1998) 1. 18.

A magyarországi szlovákok elfelejtett védelmezője. Budapeštiansky Slovák/Budapesti Szlovák, 3. (1998) 4–5. 18.

1999

Egy pillantás Budapest 1882. évi bortermelésére. Borászati Füzetek, 11. (1999) 1. 14–15.

Budapest teljes utcanévlexikona. Összeáll. Mészáros György. Levéltári Közlemé­nyek, 70. (1999) 1–2. 242–246. [Recenzió]

A debreceni ex libris a 20. században. Debreceni Szemle, 7. (1999) 2. 208–217. [Társszerző: Kecskés Katalin]

Egy nemesi előnév megerősítésének története. Jászkunság, 45. (1999) 3. 157–164.

Dr. Katona Gábor gyűjteménye Szegeden. Kisgrafika, 38. (1999) 3. 4–5. [Társszrző: Krier Rudolf]

Kaba nevének eredete. Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, XXVI. Szerk. Radics Kálmán. Debrecen, 1999. 5–14.

A magyar polgári repülés kezdetei. Légiközlekedés, 27. (1999) 9. 14.

2000

A magyar levéltártörténet kronológiája 1000–2000. Szerk. Dóka Klára–Müller Veronika–Réfi Oszkó Magdolna. Szerzők: Bikki István–Dóka Klára–Érszegi Géza–Katona Csaba–Kisasszondy Éva–Müller Veronika–Oborni Teréz–Petrikné Vámos Ida–Réfi Oszkó Magdolna–Rosdy Pál–G. Vass István. Bp., 2000. 382.

A Magyar Országos Levéltár. Ismertető. Összeáll. Katona Csaba. Bp., 2000. 46.

Fürdővendégek Balatonfüreden, különös tekintettel Szabolcs megyére és Nyíregyházára. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv, XIV. Szerk. Ga­lam­bos Sándor–Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2000. 133–156.

Dr. Katona Gábor emlékiratai. Részletek. In: Emlékképek I. Fejezetek Jászárokszállás történelméből. Szerk. Tóth Pál Péter. Jászárokszállás, 2000. 121–136.

Boráros József a pesti várospolitikában. Honismeret, 28. (2000) 1. 52–55.

Adalékok Nagykálló lakosságának kontinuitásához a XVIII. században. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 35. (2000) 2. 146–154.

A bencés rend mint fürdőtulajdonos az 1860–70-es években (Balatonfüred fejlesztésének fő kérdései). Egyháztörténeti Szemle, 1. (2000) 2. 53–74.

Rachel Harriette Busk – Egy angol hölgy útleírása Magyarországról. Fons, 7. (2000) 2. 289–304.

Egy tudós a Tiszántúlról. Beszélgetés Balogh Istvánnal. Levéltári Szemle, 50. (2000) 3. 54–56.

Vas vármegyei fürdővendégek Balatonfüreden. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, 27. (2000) 4. 50–66.

Egy történész–levéltáros. Beszélgetés Varga Jánossal. Levéltári Szemle, 50. (2000) 4. 52–54.

2001

The National Archives of Hungary – Das Ungarische Staatsarchiv. Bp., 2001. Szerk. Katona Csaba. 36.

A szórakozás legális és illegális formái Balatonfüreden: éji zene, mulatság, szerencsejáték, prostitúció. In: Hedonizmus. Szerk. Bana József. Győr, 2001. 29–38. [Győri Tanulmányok, 25.]j.  

Jókai Mór a Svábhegyen. In: Hegytörténet. Szerk. Noéh Ferenc. Bp., 2001. 96–102.

A második fél évszázad elé. Levéltári Szemle, 51. (2001) 1. 3. [Társszerző: Böőr László]

Fasiszták és homoszexuálisok az FTC elnökségében? – 1961. ArchivNet, 1. (2001) 1.

Fél évszázad Sopronban. Beszélgetés Tirnitz Józseffel. Levéltári Szemle, 51. (2001) 1. 66–68.

Füred és vendégei. Egy fürdőhely „társadalma” a múlt században. Füredi História, 1. (2001) 1–2. 14–22.

A balatonfüredi nyár – anno 1861. Pannon Tükör, 6. (2001) 2. 12–23.

A fertőbozi fürdő története. Soproni Szemle, 55. (2001) 3. 249–261.

Macar Millî Arşivi Türk–Macar ilişkilerinin geliştirilmesinden yana – A Magyar Országos Levéltár a török–magyar kapcsolatok bővítéséért. Török Füzetek, 9. (2001) 3. 10–14.

„A mostani hidat a magyar népi demokrácia építette újjá és nem egy gróf.” ArchivNet, 1. (2001) 3.

Nürnberg – Dürer városa. Kisgrafika, 40. (2001) 4. 2.

2002

Az 1848–1849. évi forradalom és szabadságharc – orosz levéltári források tükrében. – Венгерская революция и освободительная борьба 1848–49 гг. в российских документах (ki­állítási katalógus – каталог к выставке). Főszerk./Глав. ред. Katona Csaba/Чаба Катона. Bp.–Moszkva/Будапешт–Москва, 2002. 132.

Füred és vendégei. Egy fürdőhely és társadalma az 1840–60-as években. Korall, 3. (2002) 1–2. (7–8) 56–77.

Jászok vagy nem jászok? – Egy nyitrai nemes „leszármazottai” és a jász öntudat a 19–20. század fordulóján. Fons, 9. (2002) 1–3. [Tanulmányok a 60 éves Gecsényi Lajos tiszteletére] 383–398.

„Pápáról igen szép útja van Balatonfürednek” Adatok a reform- és dualizmus-kori pápai polgárság mentalitásához. Pápa, 2002. 333–374. [Lapok Pápa történetéről, 4–5. Panniculus ser. C. no. 149–150.]

Napló és írója. Egy lány balatoni „szerelmei” 1841-ben. In: Női sorsok a történelemben. Fel. szerk. Mózer Ibolya. Szombathely, 2002. 201–230. [Partes Populorum Minores Alienigenae, 7.]

A híd és a „Hídverő”. Kísérlet a pákányi híd újjáépítésére 1946-ban. In: Közel-múlt. Húsz történet a 20. századból. Szerk. Majtényi György–Ring Orsolya. Bp., 2002. 216–221.

A Magyar Országos Levéltár PR-tevékenysége. In: Az MLE 2001. évi esztergomi vándorgyűlése. Szerk. Bana József–Breinich Gábor–Káli Csaba. Esztergom, 2002. 223–238.

A nemzet bárója – aki már életében legenda lett. In: Homo ludens, I. Szerk. Bana József. Győr, 2002. 35–46.  [Győri Tanulmányok, 26.]

„Menj, menj leány, vegyűlj a mulatságok zajába…” Slachta Etelka balatonfüredi naplója. 1. rész. Soproni Szemle, 56. (2002) 2. 126–145.

„Menj, menj leány, vegyűlj a mulatságok zajába …” Slachta Etelka balatonfüredi naplója. 2. rész. Soproni Szemle, 56. (2002) 3. 256–276.

Menj, menj leány, vegyűlj a mulatságok zajába …” Slachta Etelka balatonfüredi naplója. 3. rész. Soproni Szemle, 56. (2002) 4. 333–346.

Források a Lánchíd újjáépítésének történetéhez (1947–1949) Levéltári Közlemények, 73. (2002) 1–2. 243–264.

Szovjetek Taszáron. Vizsgálat a taszári repülőtér ügyében 1946-ban. ArchivNet, 2. (2002) 1.

Az 1848–49. évi forradalom és szabadságharc orosz levéltári források tükrében. Levéltári Szemle, 52. (2002) 2. 92–93.

Füred vonzásában (Intézmények és vendégek Balatonfüreden 1834–1865 között) Új Balaton, 1. (2002) 2. 56–61.

Ebenhöch Ferenc kanonok személyes iratai – egy pillantás a Győri Egyházmegyei Levéltár iratanyagára. Egyháztörténeti Szemle, 3. (2002) 2. 143–154.

Tűzvészek Balatonfüreden a 19. század első felében. Füredi História, 2. (2002) 3. 9–12.

A párkányi híd 2002. ArchivNet, 2. (2002) 3.

1848–1849 orosz szemmel. Krónikás, 3. (2002) 3. 40–41.

Csak terv maradt az elmés vállalkozás – Az Erzsébet-kilátó történetéből. Hegyvidék, 32. (2002) 5. [Társszerző: Szatucsek Tibor]

Adatok Balatonfüred 1860-as évekbeli fejlődéséhez. Századok, 136. (2002) 6. 1423–1454.

Krina, frankó, mikulás – egy határátlépés története budapesti szlengben. ArchivNet, 2. (2002) 6.

A balatonfüredi színház létrejöttének Bács megyei vonatkozásai. Bácsország, 7. (2002) 10–12. 40–42.

2003

Szabolcs vármegyéből származó debreceni polgárok 1733–1867 között. In: Szabolcs-szatmár-beregi Levéltári Évkönyv, XVI. Szerk. Henzsel Ágota. Nyíregyháza, 2003. 139–156.

„Én már itt tanítómtól eleget szenvedtem.” – Egy diák hétköznapjai Nyitrán az 1860-as években. In: Két évszázad gyermekei. A tizenkilencedik–huszadik század gyermekkorának története. Szerk. Pukánszky Béla. Bp., 2003. 147–160.

Jászárokszállás elöljáróságának vázlatos története a kezdetektől 1745-ig. In: Emlékképek II. Fejezetek Jászárokszállás történelméből. Szerk. Tóth Pál Péter. Bp., 2003. 47–57.

Deák Ferenc és Füred. In: Emléklapok Deák Ferenc születésének 200. évfordulójára. Szerk. Elek Miklós. Balatonfüred, 2003. 3–9.

Molnár András: A fiatal Deák Ferenc. A felkészülés és a zalai pályakezdés évei, 1803–1833. Levéltári Közlemények, 74. (2003) 1–2. 325–328. [Recenzió]

Thesaurus Solemnis. Barátok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Levéltári Szemle, 53. (2003). 1. 36–39. [Recenzió]

„Föltétlen búzakalász legyen a címeren” – A Lánchíd címereinek cseréje, 1949. ArchivNet, 3. (2003) 1.

Beszámoló a Levéltári Szemle elmúlt három évéről. Levéltári Szemle, 53. (2003) 1. 74–76. [Társszerző: Böőr László]

Két dokumentum a 18. század végéről. Füredi História, 3. (2003) 1. 2–3.

Deák Ferenc és Balatonfüred. Füredi História, 3. (2003) 2. 2–6.

„Minden egyes fürdést csoportosan lehet csak eszközölni.” Hogyan fürödtek a kanizsai határőrök 1955-ben? ArvhivNet, 3. (2003) 2.

A Jéhn-család két nemzedéke. Soproni Szemle, 57. (2003) 3. 234–246.

Kiegészítés Zákonyi Ferenc írásához. Füredi História, 3. (2003) 3. 10.

Egy szeghalmi földbirtokos Balatonfüreden. Füredi História, 3. (2003) 3. 17–19.

Osztály[-ismétlés elleni]harc a szovjet pedagógiában, 1952. ArchivNet, 3. (2003) 3.

Deák Ferenc Balatonfüreden. (Egy sétány elnevezésének anatómiája.) Pannon Tükör, 8. (2003) 4. 61–73.

„... a még várható kolorádóbogár...” Az ÁVH elszánt harca kolorádóbogarak ellen. ArchivNet, 3. (2003) 4.

Akiket a fürdőn ért a forradalom. A balatonfüredi fürdő 1848–49-ben. Századok, 137. (2003) 5. 1231–1252.

„Mindent a hazáért”. Deák Ferenc emlékkiállítás, 1803–2003. Századok, 137. (2003) 5. 1271–1272.

Cseh- és morvaországi fürdővendégek Balatonfüreden. Prágai Tükör, 11. (2003) 5. 36–40.

A tízéves Sztálinváros – szóban, képben. ArchivNet, 3 (2003) 5.

1945 utáni források az interneten – az ArchivNet. Korall, 4. (2003) 11–12. 270–272.

2004

Deák Ferenc és Balatonfüred. Szerk., vál., a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta Katona Csaba. Balatonfüred, 2004. 114. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 14.]

Száz levél Deák Ferenctől, 1850–1875. Szerk., a bevezetőt és lábjegyzeteket írta Katona Csaba. Bp., 2004. 182.

Előadások a Rákóczi-szabadságharc történetéből. Szerk. Katona Csaba. Bp., 2004. 132.

„… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1838–1840. A naplót közreadja, a bevezetőt és a lábjegyzeteket írta Katona Csaba. Győr, 2004. 142.

Dokumentumok II. Rákóczi Ferenc újratemetésének történetéhez (1873–1906). Szerk. és a bevezetőt írta Halász Hajnal–Katona Csaba–Ólmosi Zoltán. Bp., 2004. 284.

Emlékezz! Válogatott levéltári források a magyarországi zsidóság üldöztetésének történetéhez, 1938–1945. A kötet összeállításában részt vett: Katona Csaba–Ólmosi Zoltán–Oross András – Soós László–P. Szigetváry Éva–Szabó Dóra–Varga Katalin. Bp., 2004. 236.

Botrányos tisztújítás a reformkori Szabolcs vármegyében – ahogy Kossuth látt(att)a. In: Pro Patria. Tanulmányok. Szerk. Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2004. 79–91. [A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai III. Tanulmányok, 12.]

Egy pillantás a szombathelyi iparra és kereskedelemre 1850-ben. In: Előadások Vas megye történetéből, IV. Szerk. Mayer László–Tilcsik György. Szombathely, 2004. 341–353. [Archivum Comitatus Castriferrei I.]

Debrecenben polgárjogot nyert cseh- és morvaországi betelepülők. Prágai Tükör, 12. (2004) 1. 44–51.

Három forrás a Jéhn család történetéhez. Soproni Szemle, 58. (2004) 1. 51–61.

Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok Bariksa István 60. születésnapjára. Szerk. Mayer László–Tilcsik György. Levéltári Közlemények, 75. (2004) 2.  235–238. [Recenzió]

Böőr László–Egey Tibor–Héjjas Pál–Horváth M. Ferenc: A Pest Megyei Levéltár. Levéltárismertető. Levéltári Szemle, 54. (2004) 3. 74–76. [Recenzió]

A Magyar Országos Levéltár elektronikus folyóirata. Rubicon, 15. (2004) 7. 40–41.

2005

„… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1840 március–december. A naplót közreadja, a bevezetőt és a lábjegyzeteket írta: Katona Csaba. Győr, 2005. 172.

The National Archives of Hungary – Das Ungarische Staatsarchiv –Les Archives Nationales de Hongrie. Szerk. Bíró Veronika–Katona Csaba–Kerekes Dóra–Ólmosi Zoltán–Szabó Dóra–Varga Katalin. Bp., 2005. 64.

Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene, I. Fel. szerk. Márfi Attila. Társszerk. Kosztics István. Szerk. biz. Bana József–Csurgai Horváth József–Katona Csaba–Perger Gyula–Tóth Péter. Pécs, 2005. 280.

Recenzió:
Levéltári Szemle, 56. (2006) 2. 83–86. (Récsei Balázs)

A Departamentum Zingarorum működésének forrásai a Magyar Országos Levéltárban (1775–1785). In: Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene, I. Fel. szerk. Márfi Attila. Társszerk. Kosztics István. Szerk.biz. Bana József–Csurgai Horváth József–Katona Csaba–Perger Gyula–Tóth Péter. Pécs, 2005. 45–49.

„Egyik csárdást a másik után kelle lerángatni a hegedűjökről.” Cigányzenészek a 19. századi Balatonfüreden. In: Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene, I. Fel. szerk. Márfi Attila. Társszerk. Kosztics István. Szerk.biz. Bana József–Csurgai Horváth József–Katona Csaba–Perger Gyula–Tóth Péter. Pécs, 2005. 171–188.

Adatok Békés megye 18. század eleji jobbágymigrációjához (Különös tekintettel Békéscsabára) Levéltári Közlemények, 76. (2005) 1. 134–164.

Deák Ferenc Füreden. In: Füredi halhatatlanok. Vál., szerk. Praznovszky Mihály. Balatonfüred, 2005. 85–87. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 20.]

Internet és levéltár. Levéltári Szemle, 55. (2005) 1. 3–24. [Társszerzők: Kerekes Dóra, Körmendy Lajos és Lakatos Andor]

Écsy László naplói a Városi Helytörténeti Gyűjteményben. Füredi História, 5. (2005) 1. 2–3.

ACTA Tanulmányok I. 2004. Szerk. Csurgai Horváth József–Kovács Eleonóra. Levéltári Szemle, 55. (2005) 2. 62–64. [Recenzió]

Slachta Etelka soproni úrileány balatonfüredi nyara 1841-ben. Füredi História, 5. (2005) 2. 2–3.

A szerenád a 19. századi Balatonfüreden. Füredi História, 5. (2005) 3. 2–5.

Inter arma 1944–1945. Fegyverek közt. Válogatás a második világháború egyházmegyei történetének forrásaiból. Szerk. Mózessy Gergely. In: Egyháztörténeti Szemle, 6. (2005) 2. 185–188. [Recenzió]

Magyar delegáció látogatása Törökországban Thököly Imre halálának 300. évfordulóján. Levéltári Szemle, 55. (2005) 4. 84–86. [Társszerző: F. Tóth Tibor]

A Magyar Országos Levéltár kiadványpolitikája az utóbbi években. Jogtörténeti Szemle, 45. (2005) 4. 72–74.

2006

A forradalom vidéken. Szerk. Katona Csaba. Bp., 2006. 56.

„… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1840 december–1841 augusztus. A bevezetőt írta, a naplót közreadja, jegyzetekkel ellátta és a mutatót készítette Katona Csaba. Győr, 2006. 198.

Tanulmányok az 50 éves Bana Jocó tiszteletére. Szerk. Katona Csaba. Győr, 2006. 176.

„... meghúzzuk a zamzigot és átgémblizünk a taccson.” Egy illegális határátlépés története – budapesti szlengben, 1954. In: Tanulmányok az 50 éves Bana Jocó tiszteletére. Szerk. Katona Csaba. Győr, 2006. 63–80.

„Pápáról igen szép útja van Balatonfürednek”. Adatok a reform- és dualizmus kori pápai polgárság mentalitásához. In: Két konferencia 2. Szerk. Hermann István–Mezei László. Pápa, 2006. 63–87.

Megnyitó beszéd. In: 100. výročie prevezenia a uloženia pozostatkov Františka II. Rákócziho a jeho druhov v Košiciach/ II. Rákóczi Ferenc és társai hamvai hazahozatalának és kassai újratemetésének 100. évfordulója. Košice/Kassa, 2006. 3–5.

A XII. Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Napok. Levéltári Szemle, 56. (2006) 1. 87–89.

Majtényi György: A tudomány lajtorjája. „Társadalmi mobilitás” és „új értelmiség” Magyarországon a II. világháború után. Levéltári Közlemények, 77. (2006) 1. 158–162. [Recenzió]

Két nemzedék. Egy apa–fiú konfliktus nemzetiségi háttere. Sic Itur ad Astra, 18. (2006) 3–4. 209–236.

Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv I. Főszerk. Á. Varga László. Felelős szerk. Lugosi András. Levéltári Szemle, 56. (2006) 4. 78–85. [Recenzió.]

Katona Gábor ügyvéd és az 1956. évi forradalom jászárokszállási eseményei. Jászvidék. Jászárokszállás város közéleti havilapja, Különszám 1956. október 23. ötvenedik évfordulójának tiszteletére (2006) 6–7.

2007

„… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1842–1843. A naplót közreadja, jegyzetekkel ellátta, a bevezető írta, személy- és helymutatót készítette Katona Csaba. Győr, 2007. 176.

Családok, családfák, generációk. Szerk. Bana József–Katona Csaba. Bp.–Győr, 2007. 348. [Mediawave Konferenciák I.]

Recenzió:
A Vörös Postakocsi, 2. (2008) 4. 110–113. (Takács Tibor)

Egy szlovák származású polgárcsalád három nemzedéke a 19–20. században a politikai sodrában. In: Családok, családfák, generációk. Szerk. Bana József–Katona Csaba. Bp.–Győr, 2007. 129–163. [Mediawave Konferenciák I.]

Vendéglátás Balatonfüreden a 19. században. In: ACTA Tanulmányok, II/1–2. Szerk. Csurgai Horváth József. Székesfehérvár, 2007. 171–193.

Ó, tovább kellett volna Önnek Pesten maradni!” A reformkori Pest emlékezete Slachta Etelka naplóiban. In: Urbs. Magyar Várostörténeti Évkönyv, II. Főszerk. Á. Varga László. Bp., 2007. 387–408.

A Balaton környéki birtokos nemesség társasélete a reformkori Balatonfüreden. In: Jer, nézd a Balatont. Reformkori művelődéstörténeti szemináriumok és konferenciák (Badacsony, 1999–2002). Szerk. Fábri Anna–Ács Anna. Veszprém, 2007. 85–101.

A Hajdúságból származó debreceni polgárok 1733–1867 között. In: A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei, 2. Szerkesztőbizottság: Bene János–Krankovics Ilona–Mónus Imre–Pozsonyi József–Szabadi István. Debrecen, 2007. 5–18.

Ügyeleti jelentések az 1956. évi forradalom napjaiból a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárban. Levéltári Szemle, (2007) 1. 43–46.

Tóth Árpád: A pesti egyesületek társadalomtörténete a reformkorban. Levéltári Közlemények, (2007) 1. 184–193. [Recenzió]

Tanulmányok Pest megye múltjából. Szerk. Halász Csilla–Tóth Judit. Sorozatszerk. Héjjas Pál. (Tanulmányok Pest megye múltjából, 11.) Levéltári Közlemények, 78. (2007) 2. 298–302. [Recenzió]

Katona Gábor ügyvéd és az 1956. évi forradalom jászárokszállási eseményei. ArchivNet, 7. (2007) 2. [www.archivnet.hu]

„Ezen gyászünnepélynek kiválóan városi jelleggel kell bírnia…” Batthyány Lajos miniszterelnök 1870. évi újratemetésének háttere. Kisebbségkutatás, 16. (2007) 3. 539–562.

Zsánerképek a Horthy-korszakból, avagy egy tartalékos huszár főhadnagy életének pillanatai. ArchivNet, 7. (2007) 4. [www.archivnet.hu]

Kosáry Domokos (1913–2007). Levéltári Szemle, 57. (2007) 4. 91–92. [nekrológ]

Gróf Batthyány Lajos újratemetése 1870-ben. Pannon Tükör, 12. (2007) 6. 75–79.

2008

Sub clausula, 1920, 1947. Főszerk. Gecsényi Lajos–Máthé Gábor. Szerk. és a jegyzeteket írta Baráth Magdolna–Katona Csaba. Bp., 2008. 1138.

Écsy László fürdőigazgató naplói, 1850–1852, 1856. Szerk., a bev. tanulmányt írta, jegyzetekkel ellátta és a mutatókat készítette Katona Csaba. Balatonfüred, 2008 [2009] 248. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 38.]

„Azért én önnek sem igent, sem nemet nem mondtam.” Válogatás Slachta Etelka és Szekrényessy József leveleiből. Közreadja, jegyzetekkel ellátta, a bevezetőt írta, a személy és helynévmutató készítette Katona Csaba. Győr, 2008. 156.

„Füreden az idén először nékem hozatik szerenád...” Slachta Etelka balatonfüredi naplója, 1841. Szerk., a bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta Katona Csaba. Balatonfüred, 2008. 118. [Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 37.]

A füredi Savanyúvíz az 1850-es években – egy szürke hivatalnok izgalmas naplója a Bach-korszakból. In: Écsy László fürdőigazgató naplói, 1850–1852, 1856. Szerk., a bev. tanulmányt írta, jegyzetekkel ellátta és a mutatókat készítette Katona Csaba. Balatonfüred, 2008 [2009]. 7–25.

Gecsényi Lajos: Gazdaság, társadalom, igazgatás. Tanulmányok a kora újkorból. Szerk. Katona Csaba. Győr, 2008. 498.

Documenta neglecta. Az 1848. évi erdélyi forradalom forrásait publikáló román akadémiai kiadványból kihagyott iratok. 1848. március 4.–1848. június 26. Összeáll. és kutatástörténeti bevezetéssel ellátta: Benkő Samu. Szerk. Zsupos Zoltán. A szerkesztésben részt vett: Katona Csaba–Ólmosi Zoltán. Bp., 2008. XXI + 457.

Hanák Gábor–Szabó Csaba: A Nagy Imre miniszterelnök és társai ellen indított per írott, képi és hangzó forrásainak digitalizálása. Szerk. Katona Csaba. Bp., 2008. 58.

Megkésett nemesség – társadalmi helyzet, önkép, öntudat változásai egy jászsági család két nemzedékénél. In: Generációk a történelemben. Szerk. Gyáni Gábor–Láczay Magdolna. Nyíregyháza, 2008. 125–134.

Nyírbátorból Debrecenbe költöző polgárok a 18. században. In: A Báthoriak kora (A Báthoriak és Európa). Szerk. Ulrich Attila. Nyírbátor, 2008. 256–283. [A Báthori István Múzeum Füzetei. Új sorozat, 3.]

Magyar és cseh fürdők az Osztrák–Magyar Monarchiában. Limes, 21. (2008) 1. 29–44.

A szerencsejátékos haszonbérlő és a „professionatus spielerek”. Egy pillantás a reformkori társadalom peremvidékére. Acta Papensia, 8. (2008) 1–2. 27–50.

Vác ’56. Vác 1956-ban és a megtorlás időszakában. Közreadja: Böőr László–Gyarmati György–Horváth M. Ferenc. I–II. köt. Levéltári Közlemények, 79. (2008) 1–2. 354–356. [Recenzió]

Kádár alatt jobb volt? Egy kötet a létező szocializmus mindennapjairól. Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában (Mindennap Történelem). A Vörös Postakocsi, 2. (2008) 1. 110–112. [Recenzió]

Matskási és Mitskei vagy Flegman és Grósz? Szabolcs megyei fürdővendégek Balatonfüreden. A Vörös Postakocsi, 2. (2008) 2. 132–144.

Donáth Péter: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből, 1868–1958. Levéltári Szemle, 58. (2008) 2. 94–96. [Recenzió]

„... meghúzzuk a zamzigot és átgémblizünk a taccson.” Egy illegális határátlépés története – budapesti szlengben, 1954. Múlt-kor. E-folyóirat, 6. (2008) 2.

Borsay, Peter: The Image of Georgian Bath, 1700–2000. Towns, Heritage and History. Acta Papensia, 8. (2008) 3–4. 263–268. [Recenzió]

Ember és környezet a 19. században: a Fertő. Soproni Szemle, 62. (2008) 4. 391–405.

Jász vármegye 1919-ben? Egy sajátos kezdeményezés Trianon árnyékában. ArchivNet, 8. (2008) 4.

Egy esztergomi szemtanú. Az őszirózsás forradalom epizódjai egy emlékirat-töredék alapján. ArchivNet, 8. (2008) 5.

Kelemen István: Sopron vármegyei jobbágyvégrendeletek a XVIII. század elejétől 1848-ig. Korall, 9. (2008) 34. 108–110. [Recenzió]

2009

Szigorúan ellenőrzött vonatok. Szerk. Bana József–Katona Csaba. Bp.–Győr, 2009. 222. [Mediawave Konferenciák II.]

„Iszom a sört, szívem mámorban fürdik.” Epizódok a sörfogyasztás történetéből. Szerk. Katona Csaba. A szerkesztésben részt vett Fazekas Csaba–Márfi Attila–Tordai Rita. Miskolc, 2009. 75 + XV.

Cigánysors A cigányság történeti múltja és jelene, II. Fel. szerk. Márfi Attila. Szerk. Kosztics István. Szerk. biz. Bana József–Csurgai Horváth József–Katona Csaba–Perger Gyula–Tóth Péter. Pécs, 2009. 330.

Majtényi György–Mikó Zsuzsanna–Szabó Csaba: A rendszerváltás évei, 1987–1990. Kiállítás a Magyar Országos Levéltárban. Fel. szerk. Katona Csaba. Bp., 2009. 56.

„Vasút nélkül nincs semmi fürdőhelynek jövője.” A vasút szerepe Balatonfüred vendégforgalmának alakulásában a 19. század második felében és a 20. század elején. In: Szigorúan ellenőrzött vonatok. Szerk. Bana József–Katona Csaba. Bp.–Győr, 2009. 77–82. [Mediawave Konferenciák II.]

Sört iszik a német, bort iszik a magyar? A sörfogyasztás növekedése Budapesten a 19–20. század fordulóján. In: „Iszom a sört, szívem mámorban fürdik.” Epizódok a sörgyártás és sörfogyasztás történetéből. Szerk. Katona Csaba. A szerkesztésben részt vett Fazekas Csaba–Márfi Attila–Tordai Rita. Miskolc, 2009. 30–34.

Tökönrúgás a reformkorban. Perlekedő hamiskártyások Balatonfüreden. social histories blog. társadalomtörténet 2.0. [2009. január 26.]

A balatoni nyár – anno 1861. In: Zalai Történeti Tanulmányok, 2009. Szerk. Paksy Zoltán. Zalaegerszeg, 2009. 191–231. [Zalai Gyűjtemény, 67.]

Levelek az Andrássy-házból (1864–1869). Egy angol nevelőnő levelei. S. a. r. Cieger András. A Tiszántúli Történész Társaság Közleményei, 4. Szerk. biz. Bene János–Krankovics Ilona–Mónus Imre–Pozsonyi József–Szabadi István. Debrecen, 2009. 124–126. [Recenzió]

Szeriális történetírói kánon és levéltári tapasztalat. Levéltári Szemle, 59. (2009) 1. 29–40.

Egy pénzügyőr visszaemlékezése. Bácsország, 14. (2009) 3.

50 éves a Kisgrafika Barátok Köre. In: A Kisgrafika Barátok Köre Grafikagyűjtő és Művelődési Egyesület jubileumi évkönyve, 1959–2009. Bp., 2009. 11–14.

A 22. tuzlai Levéltári Gyakorlat (22. savjetovanje „Ar­hiv­ska praksa 2009”). Levéltári Szemle, 59. (2009) 3. 85–87. [Társszerző: Fodor István]

Vörös Vince kisgazda politikus, a magyar országgyűlés alelnöke irathagyatéka a Baranya Megyei Levéltárban. Szerk. Márfi Attila. Levéltári Szemle, 59. (2009) 3. 66–67. [Recenzió]

Hudi József: A veszprémi színjátszás kezdetei. Levéltári Szemle, 59. (2009) 4. 64–66. [Recenzió]

Tilcsik György: Szombathely kereskedelme és kereskedelmi jelentősége a 19. század első felében. Vasi Szemle, 63. (2009) 4. 64–66. [Recenzió]

Adalékok a füredi fürdő történetéhez a 19. század derekától a 20. század elejéig. Korunk, 20. (2009) 8. 67–74.

2010

Hangulatjelentések a fővárosból 1988 októberétől 1989 októberéig. Szerk., a bevezetőt írta, a jegyzeteket és a névtárat készítette Katona Csaba–Rácz Attila. Bp., 2010. 320. [Budapest Főváros Levéltára forráskiadványai XI.]

Franciák Magyarországon, 1809. A Győri Mediawave Fesztivál keretében 2009. április 29–30-án megrendezett tudományos konferencia előadásai kiegészítve a fehérvári konferenciával. I. köt. Szerk. Bana József–Katona Csaba. Bp.–Győr, 2010. 208. [Mediawave Konferenciák III.]

„Együtt a csillagokig” Források a magyar–szovjet űrrepülés 30. évfordulójára. Kiállítás a Magyar Országos Levéltárban. Bev. Ólmosi Zoltán. Szerk. Katona Csaba. Bp., 2010. 74.

Šesdeset godina sistemskog obrazovanja arhivista u Mađarskoj. Arhivska Praksa 13. Odgovorni urednik: Izet Šabotić. Ured. Kožar, Azem. Tuzla, 2010. 82–89.

Cigányzenekarok a 19. század derekán Balatonfüreden, különös tekintettel a győri zenészekre. In: A cigány kultúra történeti és néprajzi kutatása a Kárpát-medencében. Szerk. Deáky Zita–Nagy Pál. Bp.–Gödöllő, 2010. 67–76. [Cigány Néprajzi Tanulmányok, 15.

A főpolgármester és a polgármester: amikor Ráth Károly és Kamermayer Károly Budapest élére került. In: Zechmeister Károly Emlékszám. II. köt. Fel. szerk. Bana József. Szerk. Dominkovits Péter–Horváth József–Csik Tamás. Győr, 2010. 47–55. [Győri Tanulmányok, 31.]

Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétől a 20. század közepéig. Társadalomtörténeti tanulmányok. Szerk. Kövér György. In: Tanulmányok Budapest Múltjából, XXXV. Szerk. Szvoboda Do­mán­szky Gabriella. Bp., 2010. 310–317. [Recenzió]

Pozsonyi József–Ulrich Attila: A jobaházi Döry család története. Turul, 83. 2010. 1. 30–31. [Recenzió]

A nagyhalászi Hevra-könyv reprintjének bemutatója Nyíregyházán. Levéltári Szemle, 60. (2010) 1. 69–70.

Sáry István (1933–2009). Levéltári Szemle, 60. (2010) 1. 94. [Társszerző: Gecsényi Lajos] [Nekrológ]

Vladimír Clementis csehszlovák külügyminiszter családjának magyar nemesi származása. Turul, 83. (2010) 2. 54–58.

Ujváry Gábor: A harmincharmadik nemzedék. Politika, kultúra és történettudomány a „neobarokk társadalomban”. Levéltári Szemle, 60. (2010) 2. 71–73. [Recenzió]

Az Anna-bál mítosza. Múlt-kor, 2010. 07. 23 [www.mult-kor.hu]

Összefoglaló a Külügyminisztérium a számára az 1919-es párizsi békekonferenciáról. ArchivNet, 10. (2010) 3.

Rosszéletű nők kalandjai a szabadságharc idején. Múlt-kor, 1. (2010) 3. 94–97.

A XXVII. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nemzetközi Levéltári Napok. Levéltári Szemle, 60. (2010) 3. 87–89.

Sört iszik a német, bort iszik a magyar? Múlt-kor. E-folyóirat, 8. (2010) 3.

Grófi léhaságok Balatonfüreden. Múlt-kor, 2010. 08. 17 [www.mult-kor.hu] 

Szeptember végén – 1989. ArchivNet, 10. (2010) 4.

Halj meg máskor! Prodam Guidó szenzációs akciója: az első repülés Budapest felett. Múlt-kor, 1. (2010) 4. 42–45.

Kisvárosi polgárok. Források, 1866–1919. Szerk. Héjja Julianna Erika–Erdész Ádám. Gyula, 2010.  Turul, 83. (2010) 4. 124–127. [Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból, 27.] [Recenzió]

2011

Gödörből gödörbe. Mindennemű válságok Magyarhonban a 19. és 20. században. Szerk. Katona Csaba. Szombathely 2011. 198. [Mediawave Konferenciák V.]

A múlt felfedezői. Epizódok és arcélek a Magyar Történelmi Társulat és a Békésvármegyei Ré­gészeti és Mívelődéstörténelmi Társulat múltjából. Szerk. Erdész Ádám–Katona Csa­ba. Gyula, 2011. 112.

Tanulmányok a 60 éves Fodor István tiszteletére. Szerk. Á. Varga László–Katona Csaba. Bp., 2011. 136.

Iratok a Vajdaság történetéhez a szerbiai levéltárakban, 1944–1948/Dokumenti iz istorije Vojvodine 1944–1948 u srpskim archivima. Összeáll./Sabrao: Fodor István/Ištvan Fodor. Szerk./Urednik toma: Katona Csaba/Csaba Katona. Bp.–Zenta/Budimpešta–Senta, 2011. (A szerb–magyar együttélés történetéhez. Források/Iz istorije mađarsko–srpske koegzistencije. Izvori) 92.

Válság a magánéletben. In: Gödörből gödörbe. Mindennemű válságok Magyarhonban a 19. és 20. században. Szerk. Katona Csaba. Szombathely 2011. 149–161. [Mediawave Konferenciák V.]

„A templomba járó öregeket faggattam […] a régi Csabáról”. Haan Lajos mint ember és történész. In: A múlt felfedezői. Epizódok és arcélek a Magyar Történelmi Társulat és a Békésvármegyei Régészeti és Mívelődéstörténelmi Társulat múltjából. Szerk. Erdész Ádám–Katona Csaba. Gyula, 2011. 16–34.

Adatok a füredi Anna-bálok történetéhez. In: Tanulmányok a 60 éves Fodor István tiszteletére. Szerk. Á. Varga László–Katona Csaba. Bp., 2011. 63–67.

Helyünk a világban. Élet és Irodalom, 55. (2011) 17. 12. 

Tolna megyétől a Jászságig. Egy árokszállási birtokos feleségének életútja a 20. században. In: A vászoncselédtől a vállalkozó nőig. A nő a jászkunság társadalmában. Szerk. Bathó Edit–Tóth Péter. Jászberény, 2011. 206–215. [Jászsági Könyvtár, 7.]

Hóman Bálint és Balatonfüred. In: Történeti átértékelés. Hóman Bálint, a történész és a politikus. Szerk. Ujváry Gábor. A szerk. munkatársa Csurgai Horváth József. Bp., 2011. 149–161. [Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének Kiadványai, 3.]

A magyar–cseh kapcsolatok a politika tükrében az 1848–1849 utáni évtizedeken. In: „Lehet, hogy hülyeség, de...” Az 50 éves Perger Gyulának. Szerk. Székely Zoltán. Győr, 2011. 89–102.

Az Ebenhöch és a Jéhn család kapcsolata. Adatok Ebenhöch Ferenc kanonok családi hátteréhez. In: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. Szerk. Nemes Gábor–Vajk Ádám. Győr, 2011. [A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 13.] 247–258.

Ebenhöch Ferenc győri kanonok feljegyzései az élete során tett utazásokról. In: Arrabona, 49/1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeum közleményei. Főszerk. Székely Zoltán. Győr, 2011. 159–182.

A sajtó szerkezet- és hangnemváltása budapesti hangulatjelentések tükrében (1988. október–1989. január). Levéltári Közlemények, 82. (2011) 1. 285–294.

Források a Békés megyei cigányság történetéhez. Dokumentumok a Békés Megyei Levéltárból (1768–1987). Bev. Erdész Ádám. Vál. és s. a. r. Keres­ké­nyi­né Cseh Edit. Bárka, 19. (2011) 1. 123–125. [Recenzió]

Nem bízhatsz senkiben. Besúgók, ügynökök, kémek Magyarországon a „hosszú XIX. század”-ban. Múlt-kor, 2. (2011) 1. 57–59.

Márfi Attila: „Caflisch”. A legendás cukrászda története. Levéltári Szemle, 61. (2011) 3. 77–78. [Recenzió]

A gavallér. Olvasta a gyönyört rajongója szemében. Múlt-kor, 2. (2011) 3. 87.

A filmsztár. Micsoda művész: le sem jött a vászonról. Múlt-kor, 2. (2011) 3. 88.

A secco. Operaábrázolás a „kortalan” Liszttel. Múlt-kor, 2. (2011) 3. 88.

A soundtracker. A fehér zombitól a Tom és Jerry-ig. Múlt-kor, 2. (2011) 3. 89.

A webceleb. Netfüggőknek aranybánya. Múlt-kor, 2. (2011) 3. 89.

Mint egy kalandregény. A tartalékos tiszt széptevései a két háború között. Múlt-kor, 2. (2011) 3. 128–131.

Az Anna-bálok mítosza. Balatonfüredi Napló, 11. (2011) 6. 8.

Interjú Alexov Ljubomirral, a Szerb Országos Önkormányzat elnökével. Bp., 2011. június 8.

Előadások Vas megye történetéről V. Szerk. Mayer László–Tilcsik György. (Archivum Comitatus Castriferrei, 4.) Turul, 84. (2011) 4. 146–148. [Recenzió]

„A templomjáró öregeket faggattam.” Haan Lajos emlékezete. Evangélikus Élet, 76. (2011) XII. 18. 13.

2012

A vasút szerepe Balatonfüred forgalmának alakulására. Múlt-kor. E-folyóirat, 10. (2012.) 1.

Kalocsai Péter: Városi tömegközlekedés a Nyugat-Dunántúlon, 1867–1914. Századok, 146. (2012) 3. 739–742. [Recenzió]

Prostituáltak és szerencsejátékosok a 19. századi Balatonfüreden. Magyar Rendészet, 12. (2012) 1. 178–184.

"Hírességét az tette, hogy mindenki ismerte, minden valódi ok nélkül." Adatok Bizay Mihály életéhez. Bárka, 20. (2012) 2. 88–92.

Amikor Füred volt a minta: Széchenyi István fertőbozi fürdőjének balatoni vonatkozásai. Füredi História, 12. (2012) 2–3. 9–11.

Forradalom előtt – avagy nagymagyar út Moszkva felé? Néhány gondolat Szekfű Gyula 1945 utáni szerepvállalásáról. In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna–Molnár Antal. Győr, 2012. 743–753.

Franciák Magyarországon, 1809. A Győri Mediawave Fesztivál keretében 2009. április 29–30-án megrendezett tudományos konferencia előadásai. II. köt. Szerk. Bana József–Katona Csaba. Bp.–Győr, 2012. 294. [Mediawave Konferenciák IV.]

A konyaktól Napólajosig – egy sajátos interpretáció avagy császári utóélet. In: Franciák Magyarországon, 1809. A Győri Mediawave Fesztivál keretében 2009. április 29–30-án megrendezett tudományos konferencia előadásai. II. köt. Szerk. Bana József–Katona Csaba. Bp.–Győr, 2012. 294. 57–62. [Mediawave Konferenciák IV.]

L’udovít Štúr alakja és újraértelmezései. Világtörténet, 34. (2012) 3–4. 308–315. [Recenzió]

A kacér és a szende: Slachta Etelka és Kölcsey Antónia naplóinak értelmezései. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 47. (2012) 2. 52–60.

A közép-dunántúli régió városainak szocialista kori története. A 2011. október 20-án Várpalotán és 2012. május 9-én Pápán rendezett konferenciák előadásai. Szerk. Katona Csaba–Koltai Gábor–Rácz Attila–Szűts István Gergely. Bp.–Veszprém, 2012. 266. [Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, 29.]

„Távolban egy fehér vitorla” – Talabér Gyula balatonfüredi fotói az 1950-es, 1960-as évek fordulóján. In: A közép-dunántúli régió városainak szocialista kori története. A 2011. október 20-án Várpalotán és 2012. május 9-én Pápán rendezett konferenciák előadásai. Szerk. Katona Csaba–Koltai Gábor–Rácz Attila–Szűts István Gergely. Bp.–Veszprém, 2012. 161–186. [Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, 29.]

Én szívesen dolgoztam a Társulat érdekében..." Házi Jenő és a Magyar Történelmi Társulat 1932. évi soproni vándorgyűlése. Soproni Szemle, 66. (2012) 4. 318–329.

Köztörténet – magántörténet (Esztergom 1918–1919). Limes, 25. (2012) 4/I. 93–109.

2013

Fára József és Balatonfüred. In: Fára József főlevéltárnok emlékezete. Szerk. Erős Krisztina. Zalaegerszeg, 2013. 56–68. [Zalai Gyűjtemény, 73.].

A magyar sörfőzés legnagyobb gyárainak története. Iparosodás. HVG Sör Plusz. Sörkultúra, történelem, gasztronómia, feszitválok. Bp., 2013.  14–20. [Társszerző: Fencsik Tamás]

Urak kalandjai Füreden 150 évvel ezelőtt. Nők, kártya és Balaton. Északipart, 1. (2013) 1. 32–39.

Lobbi és intrika nyáridőben. Celebek a 19. századi Balatonfüreden. Északipart, 1. (2013) 1. 40–43.

Взаимодействие австро-венгерской и российской дипломатии в связи с перезахоронением Шимона Форгача (1904–1906 гг.). In: Освободительная война 1703–1711 гг. в Венгрии и дипломатия Петра I. Под ред. К. А. Кочегаров–О. В. Хаванова–А. Шереш. Санкт-Петербург, 2013. 206–212.

Polgárjog és migráció Debrecenben és Kőszegen a 18–19. században. In: Határon innen, határon túl. Tanulmányok Tilcsik György 60. születésnapjára. Szerk. Bariska István–Mayer László. Szombathely, 2012 [2013]. 225–232.

Metszéspont: egy író és egy fotós életútjának rövid találkozása. In: Amikor "fellazult tételben fogalmazódott meg a világ". Magyarország a hatvanas években. Szerk. Ólmosi Zoltán–Szabó Csaba. Bp., 2013. 286–298.

Montaillou és Santena: Néhány gondolat a mikrotörténelem két klasszikusáról és (főleg) egyebekről. Levéltári Szemle, 63. (2013) 3. 33–46.

Válogatott fotók moldovai Paleta Géza (1898–1977) ezredes életéből. ArchivNet, 13. (2013) 6.

„Európa legérdekesebb hercegnője” – egy normaszegő nő a 19–20. szá­zad fordulóján. Turul, 86. (2013) 3. 100–107.

Rákóczi-iratok Hollandiából, 1956–2006: egy irategyüttes fél évszázados története. Levéltári Szemle, 63. (2013) 4. 79–84.

Adatok Békéscsaba 18. század eleji evangélikus kapcsolataihoz. Evangélikus Élet, 78. (2013) XII. 22–29. 9.

 2014

„Iszom a sört, szívem mámorban fürdik.” Epizódok a sörgyártás és sörfogyasztás történetéből. Szerk. Katona Csaba–Tordai Rita. Miskolc, 2014. 76 + XVI.

Kőbánya, Sopron, Bőcs (áttekintés három sörgyár történetéről). In: „Iszom a sört, szívem mámorban fürdik.” Epizódok a sörgyártás és sörfogyasztás történetéből. Szerk. Katona Csaba–Tordai Rita. Miskolc, 2014. 7–13.

A kacér és a szende. Slachta Etelka és Kölcsey Antónia naplóinak értelmezései. In: A személyes történelem forrásai. Szerk. Galambos Sándor–Kujbusné Mecsei Éva. Nyíregyháza, 2014. 25–36. [Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára Évkönyve, 20.]

Od košickej kráľovskej zbrojnice po bratislavské korunovácie. Predstavujeme historika Gézu Pálffyho. Zhováral sa Csaba Katona. Kor/ridor. Szlovák–Magyar Történeti Folyóirat. Slovensko–maďarský historický časopis, 1. (2014) 2. 77–89.

„Po polemike lepšie rozumieme stanovisku toho druhého než pred ňou”.Predstavujeme Györgya Kövéra. Zhováral sa Csaba Katona. Kor/ridor. Szlovák–Magyar Történeti Folyóirat. Slovensko–maďarský historický časopis, 1. (2014) 4. 69–80..

Prezentácia historického časopisu Kor/ridor. Fórum Archivarov, 23. (2014) 2. 30–31.

Kémek, ügynökök, besúgók. Az ókortól Mata Hariig. Szerk. Katona Csaba. Szombathely, 2014. 184. [Mediawave Konferenciák VI.]

"Mata Hari, szeress belém!" A színpad táncosnőjétől a filmek kémnőjéig. In: Kémek, ügynökök, besúgók. Az ókortól Mata Hariig. Szerk. Katona Csaba. Szombathely, 2014. 81–95. [Mediawave Konferenciák VI.]

Az erkölcsös polgárlányok és a polsztri. Mindennapi szexcsaták a XIX. században. Múlt-kor, 4. (2014) 2. 62–69.

„… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1838–1840. A naplót közreadja: Katona Csaba. Győr, 2014. 144.

Többéjszakás kaland – avagy Slachta Etelka újrafelfedezése. Néhány gondolat a naplók másodszori kiadásához. In: „… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1838–1840. A naplót közreadja: Katona Csaba. Győr, 2014. 5–11.

Lány tollal: sorvezető Slachta Etelka naplóihoz. In: „… kacérkodni fogok vele.” Slachta Etelka soproni úrilány naplója, 1838–1840. A naplót közreadja: Katona Csaba. Győr, 2014. 13–25.

Mit adtak nekünk a rómaiak? Északipart, 2. (2014) 1. 90–91. [Társszerző: Kovács Emőke].

Villa Quiar. Északipart, 2. (2014) 1. 91–92.

Roncsok a mélyben. Északipart, 2. (2014) 1. 129.

Rendszerváltások kortársa és kutatója. Tanulmánykötet Izsák Lajos 70. születésnapjára. Főszerk. Erdődy Gábor. Szerk. Feitl István–Sipos Balázs–Varga Zsuzsanna. Századok, 148. (2014) 3. 833–834. [Recenzió]

Veľké ilúzie a veľké sklamanie. Príčiny a dôsledky zapojenia Uhorska do svetovej vojny. Historická revue, 25. (2014) 7. 20–22.

Bevezető gondolatok Kovács Emőke munkájához. In: Kovács Emőke: A magyar parlament Catoja, Irányi Dániel. Bp., 2014. 7–11.

A személyes emlékezet dokumentumai. Turul, 87. (2014) 2. 41–47. [Társszerző: Kovács Eleonóra]

A füredi Savanyúvíz az 1850-es években – egy szürke hivatalnok izgalmas naplója a Bach-korszakból (1850–1852, 1856). Turul, 87. (2014) 2. 55–62.

Fürdők és fürdőzők a Monarchia idején. Irodalmi Magazin, 2. (2014) 3. 94–96.

Professionatus spielerek. Arcok és történetek Balatonfüred múltjából. Szerk. Katona Csaba–Tóbiás Krisztián. Balatonfüred, 2014. 240. [A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 71.]

Arcok és történetek. Előszó helyett. In: Professionatus spielerek. Arcok és történetek Balatonfüred múltjából. Szerk. Katona Csaba–Tóbiás Krisztián. Balatonfüred, 2014. 7–12. [A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 71.]. j.

A cigány holokauszt kérdése az oktatásban. In: A lágerek népe. Névtelen romák holokausztja. Szerk. Márfi Attila. Pécs, 2014. 182–190.

Egy új együttműködés kezdete. Az 1622. évi soproni koronázó országgyűlés. Szerk. Dominovits Péter–Katona Csaba. Sopron, 2014. 320. [Annales Archivi Soproniensis, 1.]

A magyar királyság egy fontos 17. századi országgyűlése. Egy meghatározó esztendő Sopron város aranykorából (szerkesztői előszó). In: Egy új együttműködés kezdete. Az 1622. évi soproni koronázó országgyűlés. Szerk. Dominkovits Péter–Katona Csaba. Sopron, 2014. 9–14. [Annales Archivi Soproniensis, 1.] [Társszerző: Dominkovits Péter]

Naplók és emlékiratok az első világháborúból. Tempevölgy, 6. (2014) 4. 69–75.

2015

Báró, miniszter, „doctrinair, író? Eötvös József változó emlékezete. In: Danubius Noster, 1. (2013) 3–4. 13–26. [2015]

A személyes emlékezet forrásai. In: Genealógia 3. Források és genealógia. Szerk. Kollega Tarsoly István–Kovács Eleonóra–Vitek Gábor. Bp., 2015. 157–179. [A Történelem Segédtudományai I.] [Társzerző: Kovács Eleonóra]

„Mindig beljebb keveredünk a világháborúba.” Naplók és emlékiratok mint a „Nagy Háború” forrásai. In: Megtizedelt évek. Az első világháború kitörésének centenáriumi évében rendezett kecskeméti konferencia tanulmányai. Szerk. Szabóné Bognár Anikó–Tombáczné Végh Katalin. Kecskemét, é. n. [2015] 29–48.

A jénai egyetem és evangélikus magyar hallgatói a 19. században. Evangélikus Élet, 80. (2015) VI. 14. 9.

A választás béklyójában. Gondolatok a 19. századi szlovák és magyar nacionalizmusokhoz. Életünk, 53. (2015) 6. 51–59.

Háború után. Egy esztergomi ügyvéd és katonatiszt sorsa a a második világháború utáni években. Turul, 88. (2015) 1. 1–8.

Az Ördög-árok legpokolibb tánca. Múlt-kor, 2015. 08. 18. [mult-kor.hu]

A választás béklyójában. Gondolatok a 19. századi szlovák és magyar nacionalizmusokhoz. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2015. 07. 26. [www.ujkor.hu]

Erdély szereti a sört. HVG Gasztro & Utazás. 8–9.

Ukrajnai sörhorizont. HVG Gasztro & Utazás. 10–11.

A füredi fotós. Talabér Gyula (1924–1962). Tempevölgy, 7. (2015) 3. 49–61.

Vénus madarai Füreden (Prostitúció a 19. századi Balatonnál). Hévíz, 23. (2015) 4–5. 389–394.

Töréspont. Az első világháború hatása a magyarországi sörgyártásra, különös tekintettel Budapestre. In: Budapesti hétköznapok, 1914. A Nagy Háború Hátországának életképei. Szerk. Toma Katalin–Török Péter. Bp., 2015. 141–152.

"Külsőleg mintha semmi sem változott volna." Az első világháború motívuma balatoni tárgyú írásokban. Irodalmi Magazin, 3. (2015) 1. 49–51.

Az Osztrák–Magyar és az orosz diplomácia kapcsolatai Forgách Simon újratemetése kapcsán (1904–1906). In: Európa perifériáján. Szerk. Bene Krisztián. Pécs, 2015. [MOSZT Könyvek, 8.] 151–160.

Écsy László balatonfüredi fürdőigazgató győri és Győr megyei vár kapcsolatai. In: Győri Tanulmányok, 35. Fel. szerk. Bana József. Szerk. Dominkovits Péter–Horváth József. Győr, 2015. 79–86.

Varga István: A fonyódi gróf Zichy Béla-telep története. Villasor a Balaton fölött. SiópArt, 1. (2015) 1. 102104. [Recenzió]

Író nők. In: A reformáció kincsei I. A Magyarországi Evangélikus Egyház. Szerk. Kollega Tarsoly István–Kovács Eleonóra. Bp., 2015. 206–208.

Az evangélikus egyház 1848–1849-ben. In: A reformáció kincsei I. A Magyarországi Evangélikus Egyház. Szerk. Kollega Tarsoly István–Kovács Eleonóra. Bp., 2015. 220–225.

Az evangélikus egyház 1849–1867 között. In: A reformáció kincsei I. A Magyarországi Evangélikus Egyház. Szerk. Kollega Tarsoly István–Kovács Eleonóra. Bp., 2015. 226–229.

Az evangélikus egyház a kiegyezés után (1867–1920) In: A reformáció kincsei I. A Magyarországi Evangélikus Egyház. Szerk. Kollega Tarsoly István–Kovács Eleonóra. Bp., 2015. 234–238.

Evangélikus történészek a 19–20. században. In: A reformáció kincsei I. A Magyarországi Evangélikus Egyház. Szerk. Kollega Tarsoly István–Kovács Eleonóra. Bp., 2015. 242–243.

Az evangélikus egyház 1920–1944 között. In: A reformáció kincsei I. A Magyarországi Evangélikus Egyház. Szerk. Kollega Tarsoly István–Kovács Eleonóra. Bp., 2015. 294–297.

Први светски рат у сећању мађарских учесника Првог светског рата. Прилог вредновању ратних дневника и мемоара. Војноисторијски гласник, 2015. 1. 224–237.

Egy kosztos diák mindennapjai Nyitrán az 1860-as években. In: Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére. Szerk. Ma­yer László–Tilcsik György. Bp., 2015. [A Magyar Levéltárosok Egye­sü­lete kiadványai, 14.] 171–176.

Borhét, borászati és gyümölcskiállítás és ezek mellékhatásai Balatonfüreden. Északipart, 3. (2015) 1. 41.

Székesfehérvár, a koronázóváros. In: Északipart Gasztro, 1. (2015) 1. 33–35. [társzerző: Csurgai Horváth József

A turini remete arcai. Kossuth Lajos távol a ha­zától. In: Múlt-kor, 5. (2015) 4. 58–64.

A Bihar vármegyéből származó debreceni polgárok beköltözési év, lakóhely és foglalkozás szerinti megoszlása (1733–1867). Új Nézőpont, 2. (2015) 3–4. 5–22.

2016

GALLIPOLI 100 – Osztrák–Magyar–Ottomán szövetség az első világháborúban. In: Nagy Háború Blog. A Nagy Háború Írásban és képben. 2016. 01. 08. [nagyhaboru.blog.hu]

 „...kegyetlen megtámadtatás és hasban, ágyékban tett rúgások..." – Félvilági alakok civódása a reformkori Balatonfüreden. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2016. 01. 15. [www.ujkor.hu]

12 kisfröccs. Tanulmányok a 74 éves T. Varga György egészségére. Szerk. Katona Csaba–Rácz Attila. Rákospalota, 2016. 126.

Gyógyszerész és pilóta. Aki először repült át Budapest fölött. In: 12 kisfröccs. Tanulmányok a 74 éves T. Varga György egészségére. Szerk. Katona Csaba–Rácz Attila. Rákospalota, 2016. 68–74.

A füredi fotós. In: A füredi fotós. Talabér Gyula (1924–1962). Szerk. Burza Patrícia Kármen–Tóbiás Krisztián. Balatonfüred, 2016. [Tempevölgy Albumok, 3.] 5–15.

A magyar beau monde. Esszék és tanulmányok Balatonfüred múltjából. Szerk. Katona Csaba–Tóbiás Krisztián. Balatonfüred, 2016. 244. [A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 76.]

A magyar beau monde. In: A magyar beau monde. Esszék és tanulmányok Balatonfüred múltjából. Szerk. Katona Csaba–Tóbiás Krisztián. Balatonfüred, 2016. [A Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 76.] 7–9.

Régi értékek új köntösben. Élet és Tudomány, 71. (2016) 15. 471. [Recenzió]

Kánontól kánonig. L’udovít Štúr (újra)értelmezései. In: Az ismeretlen L’udovít Štúr. Magyar tanulmányok a legnagyobb szlovákról. Szerk. Demmel József. Békéscsaba, 2016. [Kor/ridor Könyvek, 6.] 88–98.

Balatonfüredi panaszkönyv, 1836–1840. Szerk. Hudi József. Honismeret, 44. (2016) 3. 108. [Recenzió]

József Demmel: A szlovák nemzet születése. Ľudovít Štúr és szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon (Birth of the Slovakian Nation. Ľudovít Štúr and the Slovakian Society in Hungary in the 19th Century) Ľudovít Štúr: A szlávok és a jövő világa. Szerk. Ford.: F. Kováts Piroska, Földes Zsuzsanna, Görözdi Judit, Németh Ádám, Tóth Gergely. Utószó: Rudolf Chmel. (Ľudovít Štúr: The Slavonians and the World of Future. Ed.: JÓzsef Demmel. Translated by: Piroska F. Kováts, Zsuzsanna Földes, Judit Görözdi, Ádám Németh, Gergely Tóth. Prologue: Rudolf Chmel.). Central-European Papers, 4. (2016) 1. 97–98.

Od kánonu po kánon. (Re)interpretácie Ľudovíta Štúra. In: Neznámy Ľudovít Štúr. Maďarské štúdie o najväčšom Slovákovi. Ed. József Demmel. Békéscsaba, 2016. [Kor/ridor Knihy, 7.] 81–90.

A háború pillangói – prostitúció a Nagy Háború idején. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2016. 06. 21. [www.ujkor.hu]

Borivó németek, sörivó magyarok? Budapest sörfogyasztása a századfordulón. Tempevölgy, 8. (2016). 2. 73–77.

Slachta Etelka. Egy füredi úrilány naplója. Északipart, 4. (2016) 1. 82–84.

2 Manó közt. Északipart, 4. (2016) 1. 89–91.

Tapolca egykor. Északipart, 4. (2016) 1. 92–97. [Társszerző: Décsey Sándor]

Egy magyar történelmi monográfia előmunkálatai? Romsics Ignác: A múlt arcai. Történelem, emlékezet, politika. Bárka, 24. (2016) 4. 123–126. [Recenzió]

IV Károly-konferencia és koronfilm-vetítés Tihanyban. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2016. 10. 24. [www.ujkor.hu]

A budapesti szőlőtermelés rövid története. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2016. 10. 29. [www.ujkor.hu]

"Buda tehát Pest részére ... csak teher." A városegyesítés kérdőjelei. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2016. 10. 29. [www.ujkor.hu]

Utazás Füredre. In: Via Sancti Martini. Szent Márton útjai térben és időben. Szerk. Tóth Ferenc–Zágorhidi Czihány Balázs. Bp., 2016. 295307.

Száztíz éve nyílt meg a Szépművészeti Múzeum. In: Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2016. 12. 01. [www.ujkor.hu]

Slovenský kňaz, maďarský historik. Listy a denník Ľudovíta Haana. Eds. Demmel, József–Katona, Csaba. Békéscsaba–Budapest, 2016. [Kor/ridor Knihy, 9.]

„Učiaci sa teológiu, píšuci maďarské a slovenské básne“. Portrét kňaza/historika s dvojakou identitou. In: Slovenský kňaz, maďarský historik. Listy a denník Ľudovíta Haana. Eds. Demmel, József–Katona, Csaba. Békéscsaba–Budapest, 2016. [Kor/ridor Knihy, 9.] 125–138.

„...azon urak a magok hibás számításával engem compromitáltak Züllich írányában". In: A két Kisfaludy. Szerk. Hansági Ágnes–Hermann Zoltán. Balatonfüred, 2016. 227–240. [Tempevölgy Könyvek, 21.]

"Háború van-e már Romániával?" Románia háborúba lépésének emlékezete magyar magániratokban. Pro Minoritate, 25. (2016) 4. 37–49.

Szilveszter Pest-Budán 1848 decemberében. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2016. 12. 31. [www.ujkor.hu]

Magyarok és szerbek a változó határo két oldalán, 1941–1948. Történelem és emlékezet. Szerk. Bíró László–Hornyák Árpád. [Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések]. Bácsország, 21. (2016) 3–4. 135–136. [recenzió]

2017

Széchenyi István és a balatoni gőzhajózás hőskoraMTA honlapja. 2017. 01. 06. [www.mta.hu]

Deák Ferenc halála és temetése. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2017. 01. 27. [www.ujkor.hu]

Evangélikus írónők, költőnők a 19–20. században. Evangélikus Élet, 82. (2017) 5. 27–28.

Farsangi bálok Pesten és Budán. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2017. 02. 09.

A Gellért-hegyi sziklakápolna rövid története. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2017. 02. 25. [www.ujkor.hu]

Az országgyűlési követ, a szélhámos és a díszpolgár. Adatok Békés megye és Balatonfüred kapcsolatához. In: EÁrchívum. Tanulmányok Erdész Ádám hatvanadik születésnapja tiszteletére. Szerk. Sáfár Gyula–Héjja Julianna Erika. Gyula, 2017. 209–218.

Haynautól a nemzeti kormányig – út a kiegyezéshezMTA honlapja. 2017. 04. 18. [www.mta.hu]

A Lánchíd újjáépítésének ideológia háttere. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2017. 04. 21. [www.ujkor.hu]

Akik nem illettek egymáshoz: Charlotte Strachan és Zichy-Ferraris Manó házasságának tragikus története. Moson Megyei Műhely, 14–20. (2012–2017) 83–102.

Adatok az iparosok és kereskedők szombathelyi betelepüléséhez, 1850. In: A forradalom vonzásában. Tanulmányok Szántó László tiszteletére. Szerk. Polgár Tamás–Récsei Balázs. Kaposvár, 2017. 9–18.

Bostoni balladák, avagy két kései paszkvillus egy egyesületi tisztújításról. In: Doromb. Közköltészeti tanulmányok, 5. Szerk. Csörsz Rumen István. Bp., 2017. 359–376.

"Poor Dago! What have you sinned against us, and what have we sinned against you?" The War Diary of László Kókay. In: From the Front. Zibaldone della Grande Guerra. Ed. Artico, Tancredi. Roma, 2017 [Tempus. La Forme della Memoria, 8.] 157–163.,197–206.

„…ezen könyvben Isten segedelmével életemnek fő dolgait voltaképen bejegyezzem.” Elöljáró gondolatok egy jászsági nemes naplójához. In: Nemes Nagy György jászsági naplója, 1759–1769 (1820). Szerk. Csikós Gábor. Szolnok, 2017. [A Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Közleményei, 15.] 7–11.

Az arisztokrata, a katona és a szerzetes. Emlékiratok, naplók mint a "nagy háború" forrásai. Erutidio – Educatio, 12. (2017) 1. 31–40.

Földalatti vagy villamos? Mikor, kik ellenezték a földalatti építését? Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2017. 06. 17. [www.ujkor.hu]

A Massachusettsi Magyar Egyesület belviszályának egy verses emléke 1983-ból. ArchivNet, 17. (2017) 2.

A forradalomtól a millenniumig. Magyar Kémikusok Lapja, 72. (2017) 7–8. 245–248.

A 16 éves Zichy Géza gróf botrányos füredi mulatozása. We Love Balaton, 2017. 08. 18. [www.welovebalaton.hu]

A szélhámos báró füredi portyái We Love Balaton, 2017. 08.[www.welovebalaton.hu]

Mit mesél egy balatonfüredi ágyékon rúgás a reformkorról? We Love Balaton, 2017. 09. 05. [www.welovebalaton.hu]

A forradalom krónikása Amerikában. Adatok Prágay János ezredes könyvének hátteréhez. Tempevölgy, 9. (2017). 3. 50–57.

"Mata Hari, szeress belém!" Mata Hari alakjának jelentésváltozásai. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2017. 10. 17. [www.ujkor.hu]

Látványos és haszontalan győzelem, rengeteg áldozattal – száz éve kezdődött a caporettói áttörésMTA honlapja. 2017. 10. 20. [www.mta.hu]

Kiegyezés? 150 éves dilemma. Hamu és Gyémánt, 20. (2017) 3. 92–98.

Prágay János: A magyar forradalom. Szerk. Tóbiás Krisztián S. a. r. és jegyz.: Katona Csaba. Bev. tan.: Csikány Tamás–Katona Csaba. Balatonfüred, 2017. [Tempevölgy Könyvek, 23.] 264.

A forradalom krónikása Amerikában. In: Prágay János: A magyar forradalom. Szerk. Tóbiás Krisztián S. a. r. és jegyz.: Katona Csaba. Bev. tan.: Csikány Tamás–Katona Csaba. Balatonfüred, 2017. [Tempevölgy Könyvek, 23.] 45–68.

Megőrizzük a hidakat. A Massachusettsi Magyar Egyesület története. Boston, 2017. 196.

Táncsics Mihály budapesti tervei. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2017. 11. 03. [www.ujkor.hu]

„A bolondok között se bírt szíved a sorssal". 80 éve halt meg mester és tanítványa, Juhász Gyula és József Attila. Pannon Tükör, 22. (2017) 5.

Mit adtak nekünk a magániratok? Naplók, emlékiratok az első világháború kutatásában. Belvedere Meridionale, 29. (2017) 3. 99–110.

A kiegyezés. Magyar Tudomány, 178. (2017). 12. 1523–1525. [Társszerző: Fodor Pál]

Kiegyezés – kiegyezések. 1867 olvasatai a magániratokban. Magyar Tudomány, 178. (2017). 12. 1558–1563.

A barát és a barátság. In: A barátság. Szerk. Bokányi Péter. Hévíz, 2017. 9–19.

„… gyertyácskákkal ékesítém” – karácsonyi és újévi szokások a 19. századi MagyarországonMTA honlapja. 2017. 12. 21. [www.mta.hu] [társszerző: Fónagy Zoltán]. 

Karácsonyi és újévi szokások a 19. századi Magyarországon. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2017. 12. 22. [www.ujkor.hu] [társszerző: Fónagy Zoltán]

A kráter mélye. A kiegyezés hatása a füredi fürdőre. Tempevölgy, 9. (2017) 4. 99–108.

„aki tót pap létére is magyar író”. Haan Lajos levelei és visszaemlékezései. Szerk. Demmel József–Katona Csaba. Békéscsaba–Bp., 2017. [Kor/ridor Könyvek, 10.] 420.

A naplóíró Haan Lajos. In: „aki tót pap létére is magyar író”. Haan Lajos levelei és visszaemlékezései. Szerk. Demmel József–Katona Csaba. Békéscsaba–Bp., 2017. [Kor/ridor Könyvek, 10.] 345–370.

2018

Minden Egész eltörött... A Nagy Háború emlékei. Szerk. Katona Csaba. Balatonfüred, 2018. [Tempevölgy könyvek, 28.] 208.

A háború mindennapjainak forrásai. In: Minden Egész eltörött... A Nagy Háború emlékei. Szerk. Katona Csaba. Balatonfüred, 2018. [Tempevölgy könyvek, 28.] 99–114.

Od carinika do ratnika riječne flotile: prisjećanje na službu carinskoga patrolnog broda János na mađarsko–srpskoj granici 1913.–1918. godine. In: 1914. – prva godina rata u Trojednoj Kraljevini i AustroUgarskoj Monarhiji. Ured. Herman Kaurić, Vijoleta. Zagreb, 2018. 301–310.

Szerelem a a Festeticsek idején. Festetics Vilma grófnő és Nyári Rudi cigányprímás házassága. Északipart, 6. (2018) 67–70.

Az első világháború hatása a sörgyártásra és -fogyasztásra Magyarországon. In: A Nagy Háború hatása a mindennapok kultúrájának változására. Szerk. Glässer Norbert–Mód László. Szeged, 2018. [A Vallási Kultúrakutatás Könyvei, 35.] 217–232.

Turanizmus, török–magyar kapcsolatok, Rákóczi újratemetése. MTA honlapja. 2018. 07. 30. [www.mta.hu]

Meditáció a tudományról és közszolgálatról. Valóság, 61. (2018) 7. 35–38.

Háromszáz mozaikból összeillesztett nagy történet. Csabensis. Békéscsaba 300. Bárka, 26. (2018) 4. 65–66. [recenzió]

Jókai a 21. században: hozzájárulás egy vitás kérdéshez. Jókai Mór: A Balaton vőlegényei Válogatott elbeszélések. Szerk. Hansági Ágnes– Hermann Zoltán; A kispróza nagymestere – Tanulmányok Jókai Mór novellisztikájáról. Szerk. Hansági Ágnes– Hermann Zoltán. SiópArt, 1. (2018) 1. 88–91. [recenzió]

"... szívem [...] irántuk jéghideg marad, s éppen oly nyugton ver, mint azt fontoló s nem ledér eszem kívánhatja". A szív és az érzelmek Slachta Eteka naplójában. In: A szív. Szerk. Szemes Péter–Bokányi Péter. H. n. [Hévíz], 2018. 95–101.

Hegedűs Krisztián–Katona Csaba–Kulich Julianna–Maczó Balázs–Török Róbert: Ez sör! A sernevelőtől a sörgyárig/That's beer! From the home brewer all the way to industrial brewery. Szerk./Ed.: Török Róbert. Budapest, 2018. 216.

Édesek és mostohák. Három nemzedék mozaikcsaládjai Esztergomban. Mindennapok története. Mostohacsaládok. 2018. 12. 12. [www.mindennapoktortenete.blog.hu]

Structure and Tone Change of the Press in View of the Reports of the Public Mood in the Era of Change of Regime (October 1988-January 1989). Cultural and Religious Studies, 6. (2018) 8. 449–455.

2019

Nem csak ápoltak és varrogattak – izgalmas női sorsok az 1848-as forradalomból. WMN. 2019. 03. 15. [www.wmn.hu]

Kolera, katonák, katonák elől menekülők, prostik és nyugalomra vágyó felső tízezer töltötte az idejét fürdőzéssel a 1848-as szabadságharc idején. likeBalaton. 2019. 03. 15. [www.likebalaton.hu]

Az orosz kulturális Központ és a magyar történelem. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2019. 03. 22. [www.ujkor.hu]

Egan Lajos naplója. Impériumváltások Fiuméban a kormányzóhelyettes szemével (1918–1920). Szerk., s. a. r., bev., jegyz. Ordasi Ágnes. A szerkesztésben részt vett Katona Csaba. A jegyzetelésben részt vett Zsigmond Gábor. Bp., 2018. [Magyar Történelmi Emlékek. Elbeszélő források/Monumenta Hungariae Historica. Scriptores] 376.

"Kortól függetlenül meg kell találni a feladatokat." – interjú Gecsényi Lajossal. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2019. 04. 06. [www.ujkor.hu]

"... kitűztük a trikolórt az ellenséges sáncokra" – 170 éve folyt a tavaszi hadjárat. Magyar Tudományos Akadémia honlapja. 2019. 05. 17. [www.mta.hu]

A sört nem ivó magyarok legendája, avagy mit ittak többet Budapesten a 19–20. század fordulóján. In: KSE XIII. Nemzetközi Sörversen és Sörmustra. H. n., é. n. [2019] 16–19.

" ... írónő vagyunk!" Az írói ideintitás Slachta Etelka naplóiban. In: Nőszerzők a 19. században: lehetőségek és korlátok. Szerk.Török Zsuzsa. Bp., 2019 [Reciti konferenciakötetek, 4.] 91–106.

Erdész Ádám: A Kner család és más történetek. Tanulmányok. Századok, 153. (2019) 5. 1066–1068. [recenzió]

Geraldine Apponyi, the Sold Bride. In: "These were hard times for Skanderbeg, but he had an ally, the Hungarian Hunyadi". Episodes in Albanian–Hungarian Historical Contacts. Ed. Csaplár-Degovits, Krisztián. Budapest, 2019. [Acta Balcano Hungarica, 1.] 203–218.

Изменения памяти о великой войне в венгерских дневниках и мемуарах/The transformation of memories of the Great war in hungarian journals and memoirs . Вестник. Рязанского государственного университет а имени С. А. Есенина, 27. (2019) 3. 125–134.

Egy újragondolt kegyeleti aktus: Batthyány Lajos miniszterelnök újratemetésének politikai háttere. In: Az empátia alkonya. Szerk. Bokányi Péter. Hévíz, 2019. 50–84.

Toposzok béklyójában: a levéltáros alakja regényekben és filmekben. Levéltári Szemle, 69. (2019) 2. 52–63.

"... nem fogadjuk el az ún. szabad és független tudományt". Az akadémiai autonómia felszámolása 1949-ben. Szépirodalmi Figyelő, 18. (2019) 5. 26–39.

"Mellyben mindenki, külömbség nélkül részesülhet." Zsidó fürdővendégek a balatonfüredi fürdőben a 19. században. In: Tanulmányok a magyarországi zsidóság történetéből. Főszerk. Gecsényi Lajos. Szerk. Fazekas Csaba. Bp., 2019. 8–16.

A Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár Évkönyve, 2018. Szerk. Farkas Zsófia. In: Tanulmányok a magyarországi zsidóság történetéből. Főszerk. Gecsényi Lajos. Szerk. Fazekas Csaba. Bp., 2019. 390–392. [recenzió]

"Milliók sorsa törik derékon." Az összeomlás naplók és emlékiratok tükrében. In: 1918 – A Nagy Összeomlás. Szerk. Hermann Róbert–Ligeti Dávid. Bp., 2019. [Tudományos konferenciák az Országházban. Sorsfordító Évek I.] 115–134.

Elősző. In: Varga István: Fonyód 1919-ben. Források Tószeghy és társai meggyilkolásához. Fonyód, 2019. 13–16.

A „másik Magyarország” életjelei. Az 1956-os bostoni magyar szobor felállításának háttere. In: Amerikai magyarok – magyar amerikaiak. Új irányok a közös történelem kutatásában. Szerk. Ambrus László–Rakita Eszter. Eger, 2019. 129–147.

The Treaty of Trianon: An Assessment with Regard to the Mudros Armistice. In: 19 mayis’in 100. Yildönümünde Atatürk ve Vürk Istiklâli Uluslararasi Aempozyumu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a Çıkışının ve Millî Mücadele’yi Başlatmasının 100.Yıldönümü Münasebetiyle 15-18 Mayıs 2019, Ankara. Red. Sezer Ariğ, Ayten–Yildirim, Seyfi-Saral, Emre–Çelik, Seçkin–Türkkan Tunali, Yasemin–Dumanli, Çiğdem–Sanli, Ferit Salim. Ankara, 2019. 261–277.

A múlt csapdájában. A történelmi múlt mint a város identitásának hordozója és alakítója. In: A kisváros dicsérete. Szerk. Hörcher Ferenc–Körmendy Imre–Tóbiás Krisztián. H. n. [Balatonfüred], 2019. [Tempevölgy Könyvek, 37.] 132–146.

2020

Harry hercegnek a Habsburgok is adhattak mintát. Tudás.hu, 2020. 02. 04. [www.tudas.hu]

Világvége miatt álarc nélkül tartottak maszkabált – régi pesti farsangok. Tudás.hu, 2020. 02. 17. [www.tudas.hu]

Áruló vagy hős Görgei Artúr, az 1848-as szabadságharc tábornoka? Tudás.hu, 2020. 03. 13. [www.tudas.hu]

Forradalom az Akadémián. Magyar Tudományos Akadémia honlapja. 2010. 03. 15. [www.mta.hu]

Utolsó királyunk is a legutóbbi világjárvány áldozata volt. Tudás.hu, 2020. 03. 23. [www.tudas.hu]

Bulgaria and Hungary in the First World War. A View from the 21st Century. Eds. Demeter, Gábor–Katona, Csaba–Peykovska, Penka. Budapest–Sofia, 2020. 466. [21st Century Studies in Humanities]

The Entry of Bulgaria into the First World War as Reflected In the Hungarian Press. In: Bulgaria and Hungary in the First World War. A View from the 21st Century. Eds. Demeter, Gábor–Katona, Csaba–Peykovska, Penka. Budapest–Sofia, 2020. [21st Century Studies in Humanities] 277–320.

Hogyan alakult meg a Fővárosi Közmunkák Tanácsa? Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2020. 04. 10. [www.ujkor.hu]

„Édesen tűnt le így egy pár óra” – egy soproni lány naplóbejegyzései Húsvét idején a reformkorban. Bölcsészettudományi Kutatóközpont honlapja. 2020. 04. 13. [www.btk.mta.hu]

„Tetemes hatást gyakorolt a fürdői életre.” Kolerajárványok Balatonfüreden a 19. században. A hétköznapi élet története. 2020. 04. 14. [www.mindennapktortenete.blog.hu]

Hat hadvezér a legnagyobbak közül. Tudás.hu, 2020. 05. 07. [www.tudas.hu]

Bulgária belépése az első világháborúba a magyar sajtó tükrében. Történelmi Szemle, 62. (2020) 1. 31–55.

A római fürdőktől a fürdőváros címig – Budapest vizes története. Tudás.hu, 2020. 06. 02. [www.tudas.hu]

Akikkel elvitették a balhét Trianonért. Tudás.hu, 2020. 06. 04. [www.tudas.hu]

Az elszakított országrészekre valaha szobrok emlékeztettek a Szabadság téren. Tudás.hu, 2020. 06. 05. [www.tudas.hu]

„Az asszony szerelme örülésig mély és lángoló volt” – Charlotte Zichy-Strachan, egy XIX. századi szerelmi botrány hősnője. WMN, 2020. 06. 14. [www.wmn.hu]

A mobil gázkamrát kitaláló náci megúszta a felelősségre vonást, pedig elkapták. Tudás.hu, 2020. 06. 24. [www.tudas.hu]

Füred és turizmus a kolera idején. Északipart, 8. (2020) 1. 6–13.

Machiavelli szerint a cél szentesíti az eszközt, miközben nem volt teljesen elvtelen. Tudás.hu, 2020. 07. 23. [www.tudas.hu]

Dokumenty Rákócziovcov z Holanska 1956 – 2006. In: František II. Rákoci v Košiciach 1906 – 2006. II. Rákóczi Ferenc Kassán. Eds. Bartoš, Martin–Németh, István, H. Košice, 2019 [2020]. 228–234.

Rákóczi-iratok Hollandiából, 1956–2006. In: František II. Rákoci v Košiciach 1906 – 2006. II. Rákóczi Ferenc Kassán. Eds. Bartoš, Martin–Németh, István, H. Košice, 2019 [2020]. 464–471.

„Egy színházépítés azonban csiklandós dolog” – 183 éve nyílt meg Pest első állandó magyar nyelvű színháza, a később Nemzeti Színház. WMN, 2020. 08. 22. [www.wmn.hu]

A világ valaha volt egyik legnagyobb hadvezére, aki mi magyarok nem nagyon szeretünk. Tudás.hu, 2020. 09. 08. [www.tudas.hu]

Közhelyek helyett – Jiří Menzel és a szabadság. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2020. 09. 14. [www.ujkor.hu]

A Budavári Sikló Európa második ilyen járműve. Tudás.hu, 2020. 09. 24. [www.tudas.hu]

Kétszáz éve Monroe elnök az összes államban győzött Amerikában. Tudás.hu, 2020. 11. 04. [www.tudas.hu]

Amerikai elnökök Budapesten – szoborként és anélkül. Tudás.hu, 2020. 11. 10. [www.tudas.hu]

Amikor az előd árnyéka betakarta az utódokat  – sikeres apák, kudarcos fiúk. Tudás.hu, 2020. 12. 04. [www.tudas.hu]

Haza, szabadság, hullám, szerelem és Deák Ferenc: a Balaton-Füredi Napló (1861–1863). Médiakutató, 31. (2020) 3. 11–21.

Amikor Sopronra figyelt Európa. Az 1625. évi soproni koronázó országgyűlés. Szerk. Dominkovits Péter–Katona Csaba–Pálffy Géza. Budapest–Sopron, 2020. 568. [Annales Archivi Soproniensis, 2.]

Az 1625. évi soproni koronázódiéta. Egy meghatározó esemény Sopron város 17. századi aranykorából (szerkesztői előszó). In: Amikor Sopronra figyelt Európa. Az 1625. évi soproni koronázó országgyűlés. Szerk. Dominkovits Péter–Katona Csaba–Pálffy Géza. Budapest–Sopron, 2020.  [Annales Archivi Soproniensis, 2.] 9–13. [társszerzők: Dominkovits Péter–Pálffy Géza]

Ethno-Lore, XXXV. Értelmezés, hatás, utóélet: Arany János és a nép költészete.  Főszerk. Balogh Balázs, szerk. Ispán Ágota Lídia–Magyar Zoltán, vendégszerk. Landgraf Ildikó. Irodalomtörténeti Közlemények, 124. (2020) 6. 833–837. [társszerző: Sziklay Cs. Mónika]

Tessedik Sámuel iskolájában már készáz évvel ezelőtt lányok is tanultak. Tudás.hu, 2020. 12. 29. [www.tudas.hu]

Tegnap volt 104 éve, hogy megkoronázták az utolsó magyar királyt. Tudás.hu, 2020. 12. 31. [www.tudas.hu]

Balatonfüred, a szőlő, a bor, a kultúra városa/A balatonfüredi Horváth-ház, az első modern balatoni szálloda/Hévíz. In: Tourismusarchitektur/Idegenforgalmi építészet/Architettura per il turismo/Tourism Architecture/Arhitektura za turizam, 1850–1950. Hrsg. Schwertner, JohannKanhäuser, GeorgTomasella, PaoloTóth, FerencTrstenjak, Željko. Klagenfurt, 2020. 158., 160., 162.

Balatonfüred, the city of grapes, wine & culture/The Horváth House of Balatonfüred, the First Modern Hotel on the Balaton Beach/Hévíz. In: Tourismusarchitektur/Idegenforgalmi építészet/Architettura per il turismo/Tourism Architecture/Arhitektura za turizam, 1850–1950. Hrsg. Schwertner, JohannKanhäuser, GeorgTomasella, PaoloTóth, FerencTrstenjak, Željko. Klagenfurt, 2020. 159., 161., 163.

Siker vagy kudarc? Egy nemesség megerősítésének krónikája a 20. század elejéről. Lymbus, 18. (2020) 671–698.

Balatonfüred, una dintre cele mai faimoase localități din Ungaria secololui XIX și începutul secololui XX. In: Patrimoniul balnear și de loisir din Banat. Nevoi și soluții. Red. Mihai, Dana. București, 2020. 32–37.

2021

The Great Flood in Pest, 1838. In: Dealing with Disasters. Environmental History of Early Modern Cities (Edo, Istanbul, London, Pest, and Prague). Eds. Watanabe, Koichi–Kimura, Akiko. Tokyo, 2021. 23–32.

Amikor Sopronra figyelt Európa. Az 1625. évi soproni koronázó országgyűlés. Szerk. Dominkovits Péter–Katona Csaba–Pálffy Géza. Budapest–Sopron, 2021. 568. [Annales Archivi Soproniensis, 2.]

Az 1625. évi soproni koronázódiéta. Egy meghatározó esemény Sopron város 17. századi aranykorából (szerkesztői előszó). In: Amikor Sopronra figyelt Európa. Az 1625. évi soproni koronázó országgyűlés. Szerk. Dominkovits Péter–Katona Csaba–Pálffy Géza. Budapest–Sopron, 2021.  [Annales Archivi Soproniensis, 2.] 9–13. [társszerzők: Dominkovits Péter–Pálffy Géza]

T. Varga György (1942–2021). Levéltári Szemle, 71. (2021) 1. 103–105. [nekrológ]

Adatok a 16–19. századi debreceni sörgyártás történetéhez. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve, XXXVII. Szerk. Brigovácz László–Szendiné Orvos Erzsébet–Szikla Gergő. Debrecen, 2021. 131–145.

A füredi Savanyúvíz. Rendi és polgári normák ütközése a 19. századi Balatonfüreden. Korall, 22. (2021) 84. (2.) 24–54.

Remény és csalódás. A Nova škola/Új Iskola az 1860-as, 1870-es években néhány személyes példa alapján. In: A remény. Szerk. Bokányi Péter. Szombathely, 2021. 71–87.

Az erőszak traumája. A háborús erőszak utóhatása. In: Háborús hétköznapok V. Szerk. Sallay Gergely Pál–Török Róbert–Závodi Szilvia. Budapest, 2021. 127–141.

A természet mint vonzerő a 19. századi balatoni fürdőéletben. Múltunk, 66. (2021) 2. 46–72.

Úrinők és cigányzenészek. A Rigó Jancsi-szindróma mintázatai és Rigó Jancsi harmadik házassága. In: Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene IV. Fel. szerk. Márfi Attila. Pécs, 2021. 135–143.

Balatonfüredi panaszkönyv, 1836—1840. S. a. r. és bev. Hudi József. Balatonfüred, 2015. (Balatonfüred Városért Közalapítvány kiadványai, 74.) 18. p. 40. j.

KUTATÁSI TERÜLET

19–20. századi magyarországi művelődés- és társadalomtörténet

KUTATÁSI PROJEKTEK

2011–: A magyar történettudomány történetének adatbázisa (OTKA K 75081)

2014–2020: Kelet-közép-európai nacionalizmusok az első világháború éveiben (OTKA K 113004)

2014–: MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport (külső tag)

TANÍTÁS

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Tanító- és Óvóképző Kar, Társadalomtudományi Tanszék (óraadó tanár: 2002–2007): Magyarország történelme a honfoglalástól a millenniumig

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék (óraadó tanár: 2013–2015): Toposzok, legendák, közhelyek a magyar történelemben [Halmos Károllyal] (2013–2014); Történelmünk újratöltve [Halmos Károllyal] (2014–2015)

Budapesti Corvinus Egyetem (Budapest), Élelmiszertudományi Kar, Sör- és Szeszipari Tanszék (óraadó tanár: 2014–2016): Sörtörténet (2014–2015); Sörkultúra (2014–2015); Sörtörténet (2015–2016)

Szent István Egyetem (Gödöllő/Budapest), Élelmiszertudományi Kar, Sör- és Szeszipari Tanszék (óraadó tanár: 2016–): Sörkultúra (2015–2016); Sörtörténet (2016–2017); Sörkultúra (2016–2017); Sörtörténet (2017–2018); Sörkultúra (2017–2018)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történelemi Segédtudományai Tanszék (óraadó tanár: 2018–): Kommunikációs ismeretek levéltárosoknak (2017–2018, 2019–2020, 2021–2022)

Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete/Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta stredoeurópskych štúdií, Ústav maďarskej jazykovedy a literárnej vedy (óraadó tanár: 2020–): Szlovák–magyar együttélés a 19. századelejétől az első világháborúig/Slovensko–maďarská koexistencia od začiatku 19. storočia po I. svetovú vojnu (2019–2020)

MÉDIASZEREPLÉSEK

2001

MTV 1, Híradó, 2001. 11. 01.

2003

Magyar Nemzet, 2003. 07. 27.

2006

MTV 1, Múlt-kor, 2006. 10. 27.

2007

MTV 1, Múlt-kor, 2007. 12. 21.

2008

Duna TV, Gazdakör, 2008. 06. 23.

MTV 1, Múlt-kor, 2008. 09.05.

MTV 1, Múlt-kor, 2008. 10. 03.

Mediawave, 2008. 12. 01.

2009

Népszabadság, 2009. 01. 28.

www.magyarfilm.hu, 2009. 11. 06.

Népszabadság, 2009. 11. 07.

Füred TV, 2009. 12. 8.

2010

Index (www.index.hu), 2010. 11. 02.

Veszprémi Napló, 2010. 11. 06.

MTV 1, Nappali, 2010. 11. 10.

Veszprémi Napló, 2010. 11. 13.

Kossuth Rádió, Tér–Idő, 2010. 12. 17.

2011

Bárka, 2011. 6.

MTV 2, Átjáró, 2011. 04. 26.

Füred TV, 2011. 06. 18.

Infovilág, 2011. 06. 28.

Magyar Nemzet Online, 2011. 06. 30.

Origo (www.origo.hu), 2011. 07. 04.

Vas Népe, 2011. 07. 23.

Népszabadság, 2011. 07. 26.

MTV 1, Ma Reggel, 2011. 08. 16.

Hír TV, Különkiadás, 2011. 08. 27.

MTV 1, Múlt-kor, 2011. 10. 27.

Magyar Interaktív Televízió (Pozsony), 2011. 11. 15.

Kapos Extra, 2011. 12. 01.

Dombóvári Hírcentrum, 2012. 12. 06.

Tolnai Népújság, 2011. 12. 09.

2012

MTV 1, Múlt-kor, 2012. 02. 06.

Magyar Nemzet Online, 2012. 03. 09.

MiNap Online, 2012. 03. 13.

Veszprémi Napló, 2012. 03. 26.

Sopron Megyei Jogú Város honlapja, 2012. 04. 16.

Szent István Rádió, Évezredek asztalánál, 2012. 04. 18.

Pápa Ma, 2012. 05. 09.

Városi Televízió (Pápa), 2012. 05. 09.

Siófoki Hírhatár, 2012. 05. 25.

Somogyi Hírlap Online, 2012. 05. 28.

Sió Televízió, Hétről hétre, 2012. 06. 04.

Magyar Nemzet Online, 2012. 08. 06.

Videotorium. Tudomány Egyenes Adásban, 2012. 09. 27.

Civil Rádió, Reggeli Merítés, 2012. 10. 29.

Civil Rádió, Merítés, 2012. 10. 31.

Videotorium. Tudomány Egyenes Adásban, 2012. 11. 09.

Magyar Nemzet Online, 2012. 11. 18.

Katolikus Rádió, A héten történt, 2012. 12. 15.

2013

Katolikus Rádió, Délutáni találkozás, 2013. 01. 01.

Magyar Nemzet Online, 2013. 01. 08.

Info Mosonmagyaróvár, 2013. 01. 10.

Radio Face, 2013. 02. 02.

Kaposvár Most, 2013. 02. 12.

Sonline, 2013. 02. 21.

Somogy TV, Unikum, 2013. 03. 05.

MTV 1, Domovina, 2013. 03. 11.

Kossuth Rádió, Regényes történelem, 2013. 03. 04.

Videotorium. Tudomány Egyenes Adásban, 2013. 04. 16.

Magyar Nemzet Online, 2013. 06. 02.

Magyar Nemzet Online, 2013. 08. 23.

Gyula TV, 2013. 09. 13.

Pannon RTV, 2013. 09. 24.

Now Magazin, 2013. 11. 12.

TV2, Mokka, 2013. 12. 11.

2014

Magyar Nemzet Online, 2014. 02. 06.

Újkor. A velünk élő történelem, 2014. 08. 26.

Újkor. A velünk élő történelem, 2014. 09. 03.

Füred TV, 2014. 09. 20.

Echo TV, Időrosta, 2014. 10. 11.

Kossuth Rádió, Időt kérek, 2014. 11. 08.

Kossuth Rádió, Vasárnapi Újság, 2014. 11. 23.

Kossuth Rádió, Szonda, 2014. 11. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2014. 11. 24.

Füred TV, 2014. 11. 26.

Part FM, Balatoni Mozaik, 2014. 11. 28.

Balatontipp, 2014. 12. 01.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2014. 12. 08.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2014. 12. 22.

2015

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 01. 12.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 01. 19.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 01. 26.

Kecskeméti TV, KTV Híradó, 2015. 02. 02.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 02. 02.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 02. 09.

Hegyvidék Televízió, Budai Híradó, 2015. 02. 11.

Jazzy Rádió, Milllásreggeli, 2015. 02. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 02. 23.

Klubrádió, Megbeszéljük, 2015. 02. 25.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 03. 02.

Kossuth Rádió, Belépő, 2015. 03. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 03. 09.

Magyar Nemzet Online, SZEMbeszéd, 2015. 03. 15.

Fonyód Média, 2015. 03. 15.

RTL Klub, 8.08 – Minden reggel, 2015. 03. 16.

Fonyód TV, Fonyódi Tükör, 2015. 03. 17.

BorsOnline, 2015. 03. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 03. 23.

BorsOnline, 2015. 03. 24.

Magyar Nemzet, 2015. 03. 26.

RTL Klub, Fókusz Plusz, 2015. 03. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 03. 30.

Magyar Nemzet, 2015. 04. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 04. 13.

Videotorium. Tudomány Egyenes Adásban, 2015. 04. 16.

Katolikus Rádió, Velünk vannak, 2015. 04. 16.

Danubius Rádió, 2015. 04. 20.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 04. 20.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 04. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 05. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 05. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 05. 18.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 06. 01.

Rádió Bézs, Fazon, 2015. 06. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 06. 08.

RTL Klub, Fókusz, 2015. 06. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 06. 15.

Kossuth Rádió, Gondolat-jel, 2015. 06. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 06. 22.

Hír24, Gazdaság, 2014. 06. 23.

Katolikus Rádió, Velünk vannak, 2015. 06. 24.

ATV, Start Plusz, 2015. 06. 26.

Echo TV, Időrosta, 2015. 06. 27.

Hír TV, Vízválasztó, 2015. 06. 30.

Keszthelyi Televízió, Hírek, 2015. 07. 01.

Echo TV, Időrosta, 2015. 07. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 07. 06.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 07. 13.

RTL Klub, Fókusz, 2015. 07. 16.

RTL Klub, Fókusz, 2015. 07. 17.

Öböl TV, Híradó, 2015. 07. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 07. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 08. 03.

Hír TV, Vízválasztó, 2015. 08. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 08. 10.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 08. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 08. 24.

Kossuth Rádió, A Tudomány Hangjai, 2015. 08. 29.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 08. 31.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 09. 07.

TV2, Mokka, 2015. 09. 11.

Szabad Föld, 2015. 09. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 09. 14.

P+ TV, Kultúra +, 2015. 09. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 09. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 09. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 10. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 10. 12.

Faktor, Élet, 2015. 10. 10.

Bors Online, 2015. 10. 14.

Faktor, Faktor TV, 2015. 10. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 10. 19.

Hegyvidék Televízió, Budai Híradó, 2015. 10. 21.

Szabad Föld, 2015. 10. 22.

ATV, Start Plusz, 2015. 10. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 10. 26.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 11. 02.

Class FM, Class Kultúra, 2015. 11. 02.

Metropol, 2015. 11. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 11. 09.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 11. 16.

Bors Online, 2015. 11. 19.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 11. 19.

RTL Klub, Fókusz Plusz, 2015. 11. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 11. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 11. 30.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 12. 07.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 12. 14.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 12. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2015. 12. 28.

2016

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 01. 04.

Faktor, Tudomány, 2016. 01. 08.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 01. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 01. 18.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 01. 25.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 02. 01.

Katolikus Rádió, Hagyományok éltetői, 2016. 02. 07.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 02. 15.

Hír TV, Reggel, 2016. 02. 18.

Fix TV, Fix Magazin, 2016. 02. 18.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 02. 22.

Katolikus Rádió, Hagyományok éltetői, 2016. 02. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 02. 29.

Magyar Nemzet Online, 2016. 03. 03.

Láncíhd Rádió, Szabad Gondolat, 2016. 03. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 03. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 03. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 04. 04.

Füred TV, 2016. 04. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 04. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 04. 18.

TV2, Aktív, 2016. 04. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 04. 25.

Kecskeméti TV, KTV Híradó, 2016. 04. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 04. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 05. 02.

TV2, Tények, 2016. 05. 06.

Keszthelyi Televízió, Híradó, 2016. 05. 06.

Duna TV, Gasztroangyal, 2016. 05. 07.

TV2, Aktív, 2016. 05. 09.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 05. 09.

RTL Klub, Fókusz Plusz, 2016. 05. 14.

Katolikus Rádió, Hagyományok éltetői, 2016. 05. 22.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 05. 23.

Jazzy Rádió, Milláseggeli, 2016. 05. 30.

Jazzy Rádió, Milláseggeli, 2016. 06. 06.

Szolnok TV, Örökségünk, 2016. 06. 09.

Jazzy Rádió, Milláseggeli, 2016. 06. 13.

Magyar Demokrata, Kultúra, 2016. 06. 19.

Katolikus Rádió, Édesanyám főztje, 2016. 06. 19.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 06. 20.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 06. 27.

Kossuth Rádió, Tér-Idő, 2016. 06. 29.

Katolikus Rádió, Hagyományok éltetői, 2016. 07. 03.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 07. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 07. 11.

Veszprém TV, Hírek, 2016. 07. 15.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 07. 18.

Duna TV, Balatoni Nyár, 2016. július 20.

Keszthelyi Televízió, Hírek, 2016. 07. 21.

Zalai Hírlap, 2015. 07. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 07. 25.

Mandíner, Bor, 2016. 07. 30.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 08. 01.

Hír TV, Reggeli Járat, 2016. 08. 01.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 08. 08.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 08. 15.

Duna TV, 5 Kontinens, 2016. 08. 20.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 08. 22.

Dinner al fresco, Ital, 2016. 08. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 08. 29.

Hévízi Forrás, Program, 2016. 08. 31.

M1, Ma Reggel, 2016. 09. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 09. 05.

Mosonmagyaróvári Városi TV, Híradó, 2016. 09. 09.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2016. 09. 10.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 09. 12.

M1, Ma Reggel, 2016. 09. 16.

Inforádió, Tudomány, 2016. 09. 20.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 09. 12.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2016. 09. 24.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 09. 26.

InfoRádió, Szigma – a holnap világa, 2016. 09. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 10. 03.

M5, Tudós Társaság, 2016. 10. 04.

Hévízi TV, 2016. 10. 07.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2016. 10. 08.

Magyar Nemzet, Urbanisztika, 2016. 10. 09.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 10. 10.

TV2, Aktív, 2016. 10. 18.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2016. 10. 22.

Origo, Itthon, 2016. 10. 23.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2016. 11. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 11. 07.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 11. 14.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2016. 11. 19.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 11. 21.

HatvanOnline TV, Híradó, 2016. 11. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 11. 28.

M1, Ma Reggel, 2016. 11. 29.

Hatvan TV, Híradó, 2016. 11. 30.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2016. 12. 03.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2016. 12. 05.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2016. 11. 07.

Echo TV, A riporter, 2016. 12. 20.

Echo TV, Híradó, 2016. 12. 24.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2016. 12. 31.

2017

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 01. 09.

Echo TV, Hazahúzó, 2017. 01. 10.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 01. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 01. 23.

Média Fonyód, Fonyódi Tükör, 2017. 01. 27.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2017. 01. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 01. 30.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 02. 07.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2017. 02. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 02. 14.

ATV live, 2017. 02. 18.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2017. 02. 25.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 02. 28.

M5, Magyar Krónika, 2017. 03. 01.

Origo, Videó, 2017. 03. 02.

Jazzy Rádió Millárseggeli, 2017. 03. 07.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2017. 03. 11.

Oroszlányi Városi Televízió, Híradó, 2017. 03. 11.

M1, Ma Reggel, 2017. 03. 13.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 03. 14.

Katolikus Rádió, Kiútkeresők, 2017. 03. 15.

Mosonmagyaróvári Városi Televízió, Híradó, 2017. 03. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 03. 21.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2017. 03. 25.

Kapos TV, 2017. 03. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 04. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 04. 11.

M1, Minden tudás, 2017. 04. 14.

Echo TV, Híradó, 2017. 04. 15.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 04. 18.

Hatvani Hírlap, Hatvani Hírek, 2017. 04. 21.

Hatvan TV, Hírek és politika, 2017. 04. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 04. 25.

M5, Magyar Krónika, 2017. 04. 29.

Rádió Rock, Rock Kávéház, 2017. 04. 29.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 05. 02.

Kossuth Rádió, A Hely, 2017. 05. 03.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 05.09.

Kossuth Rádió, A Hely, 2017. 05. 11.

M5, Tudós Társaság, 2017. 05. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 05.16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 05. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 05. 30.

Rádió Rock, Rock Kávéház, 2017. 06. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 06. 06.

Rádió Rock, Rock Reggel, 2017. 06. 12.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 06. 13. 

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 06. 20.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 06. 27.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2017. 07. 01.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 07. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 07. 11.

Lánchíd Rádió, Tarsoly, 2017. 07. 15.

Lánchíd Rádió, Parnasszus, 2017. 07. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 07. 18.

Duna TV, Balatoni Nyár, 2017. 07. 18.

Keszthelyi Televízió, Hírek, 2017. 07. 20.

Regina Televízió, Aktulis Magazin, 2017. 07. 20.

Somogy Televízió, Híradó, 2017. 07. 28.

Jazzy Rádió, 2017. 08. 01.

Városi Televízió Füzesabony, Emberek és blogok, 2017. 08. 07.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 08. 08.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 08. 15.

Duna World, 5 Kontintens, 2017. 08. 19.

Ceglédi Városi Televízió, Hírek, 2017. 08. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 08. 22.

Katolikus Rádió, Örökhagyók, 2017. 08. 26.

Katolikus Rádió, Borivóknak való, 2017. 08. 26.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 08. 29.

Kossuth Rádió, Közelről, 2017. 08. 29.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 09. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 09. 19.

InfoRádió, Szigma – a holnap világa 2017. 09. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 09. 26.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 10. 03.

Kossuth Rádió, Regényes történelem, 2017. 10. 06.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 10. 06.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 10. 10.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 10. 17.

M5, Magyar Krónika, 2017. 10. 22.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 10. 24.

Lovasi Hírek, 2017. 10.

Veszprém Megyei Napló, 2017. 10. 28.

24.hu, Kultúra, 2017. 10. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 10. 31.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 11. 07.

Kossuth Rádió, Regényes történelem, 2017. 11. 10.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 11. 14.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 11. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 11. 28.

Oroszlányi Városi Televízió, Híradó, 2017. 11. 29.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 12. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 12. 12.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 12. 19.

Híradó, RTL Klub, 2017. 12. 19.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 12. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2017. 12. 27.

2018

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 01. 02.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 01. 09.

M1, Ma délelőtt, 2018. 01. 15.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 01. 16.

Katolikus Rádió, Délutáni találkozás, 2018. 01. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 01. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 02. 06.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 02. 13.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 02. 20.

Oroszlányi Városi Televízió, Híradó, 2018. 02. 26.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 02. 27.

Salgótarjáni Városi Televízió, Hírek, 2018. 03. 06.

www.nool.hu, Helyi közélet, 2018. 03. 06.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 03. 06.

Győri Szalon, ARTmás, 2018. 03. 12.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 03. 13.

Orosházi Városi Televízió, Híradó, 2018. 03. 13.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 03. 20.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 03. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 04. 03.

Oroszlányi Városi Televízió, Híradó, 2018. 04. 03.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 04. 10.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 04. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 04. 24.

M1, Ma reggel, 2018. 04. 16.

Kossuth Rádió, 180 perc, 2018. 05. 01.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 05. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 05. 08.

RTL Klub, Fókusz Plusz, 2018. 05. 12.

M5, Magyar Krónika, 2018. 05. 12.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 05. 15.

RTL Klub, Fókusz Plusz, 2018. 05. 19.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 05. 22.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 06. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 06. 12.

Kossuth Rádió, Regényes történelem, 2018. 06. 15.

Duna World Rádió, Regényes történelem, 2018. 06. 18.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 06. 19.

M5, Magyar Krónika, 2018. 06. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 06. 26.

TV2, 1/1, 2018. 06. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 07. 03.

24.hu, Élet-Stílus, 2018. 07. 07.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 07. 10.

I Like Balaton, Híreink, 2018. 07. 12.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 07. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 07. 24.

Duna TV, Balatoni Nyár, 2018. 07. 25.

Somogy TV, Híradó, 2018. 07. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 07. 31.

Jazzy Rádió, Millásregeli, 2018. 08. 07.

Katolikus Rádió, Szép írás, 2018. 08. 12.

Jazzy Rádió, Millásregeli, 2018. 08. 14.

Országkép, Egyszervolt történetek, 2018. 08. 14.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 08. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 08. 28.

117 perc, Civil Rádió, 2018. 08. 28.

Országkép, Egyszervolt történetek, 2018. 08. 29.

Bors, Aktuális, 2018. 08. 29.

Magyar Hang, Kultúra, 2018. 08. 29.

Országkép, Gasztro/Söröző, 2018. 09. 03.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 09. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 09. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 09. 18.

Hrvatska radiotelevizija, Vijesti, 2018. 09. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 09. 25.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 10. 02.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 10. 03.

Klubrádió, Klubdélelőtt, 2018. 10. 06.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 10. 09.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 10. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 10. 30.

Inforádió, 2018. 10. 31.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 11. 06.

Füred TV, Kultúra, 2018. 11. 12.

24.hu, Belföld, 2018. 11. 12.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 11. 13.

TV2, 1/1, 2018. 11. 16.

M1, Ma reggel, 2018. 11. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 11. 20.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 11. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 12. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 12. 11.

Rádió Bécs, Frappuccino, 2018. 11. 14.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2018. 12. 18.

2019

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 01. 08.

Jazzy Rádió, Millásrreggeli, 2019. 01. 15.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 01. 22.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 01. 29.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 02. 05.

Bonum TV, Délelőtt, 2019. 02. 06.

Magyar Narancs, 2019. 02. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 02. 12.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 02. 14.

Magyar Hang, 2019. 02. 15.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 02. 19.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 02. 26.

RTL Klub, XXI. Század, 2019. 02. 29.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 03 05.

RTL Klub, Fókusz Plusz, 2019. 03. 09.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 03. 12.

M1, Ma reggel, 2019. 03. 15.

Bonum TV, Délelőtt, 2019. 03. 15.

RTL Klub, Fókusz, 2019. 03. 15.

M5, Magyar Krónika, 2019. 03. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 03. 19.

Trend FM, Menni-Enni, 2019. 03. 25.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 03. 26.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 04. 02.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 04. 09.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 04. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 04. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 04. 30.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 05. 07.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 05. 14.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 05. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 05. 28.

M1, Ma reggel, 2019. 06. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 06. 04.

Magyar Hang, Publicisztika, 2019. 06. 08.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 06. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 06. 18.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 06. 25.

M5, Magyar Krónika, 2019. 06. 29.

Északipart, 2019

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 07. 02.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 07. 09.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 07. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 07. 23.

Duna TV, Balatoni Nyár, 2019. 07. 24.

LikeBalaton, Híreink, 2019. 07. 25.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 07. 30.

Hospodářské noviny, Události, 2019. 08. 01.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 08. 06.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 08. 13.

M1, Ma reggel, 2019. 08. 19.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 08. 27.

Jazzy Rádió, MIllásreggeli, 2019. 09. 03.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 09. 10.

Magyar Hírlap, Belföld, 2019. 09. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 09. 17.

Infostart/Inforádió, Belföld, 2019. 09. 22.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 09. 24.

Kossuth Rádió, A Hely, 2019. 09. 30.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 10. 01.

Nők Lapja, Kultúra, 2019. 10. 01.

Kossuth Rádió, A Hely, 2019. 10. 07.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 10. 08.

Sky News, Business Class, 2019. 10. 11.

Jazzy Rádió, MIllásreggeli, 2019. 10. 15.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 10. 22.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 10. 29.

Katolikus Rádió, Szép Írás, 2019. 11. 03.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 11. 26.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 11. 26.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 12. 03.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 12. 10.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 12. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2019. 12. 31.

2020

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 01. 07.

M5, Ez itt a kérdés, 2020. 01. 08.

RTL Klub, Fókusz, 2020. 01. 09.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 01. 14.

Street Kitchen, Podcast, 2020. 01. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 01. 21.

24.hu, Élet-stílus, 2020. 01. 23.

Hit Rádió, Középpont, 2020. 01. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 01. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 02. 04.

MTA honlapja, MTA Podcast, 2020. 02. 07.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 02. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 02. 18.

KisDuna TV, Magazin, 2020. 02. 21.

Hit Rádió, Középpont, 2020. 02. 25.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 02. 25.

Kispest TV, A Mi Kispestünk, 2020. 02 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 03. 03.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 03. 10.

Nők Lapja, Korok, 2020. 03. 11.

Mandiner, Élet, 2020. 03. 12.

Kossuth Rádió, A Hely, 2020. 03. 13.

Blikk, Aktuális/Belföld, 2020. 03. 15.

M1, Ma Reggel, 2020. 03. 15.

Kossuth Rádió, A Hely, 2020. 03. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 03. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 03. 24.

Blikk, Podcast, 2020. 03. 27.

Blikk, Aktuális/Belföld, 2020. 03. 29.

Jazzy Rádió, Milláseggeli, 2020. 03. 31.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 04. 07.

balatonfured.hu, Milyen lesz a jövőnk?, 2020. 04. 10.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 04. 14.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 04. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 04. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 05. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 05. 12.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 05. 19.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 05. 26.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 06. 02.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 06. 09.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 06. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 06. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 06. 30.

Bonum TV, Délelőtt, 2020. 06. 30.

Híradó, Rétsági Televízió, 2020. 07. 02.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 07. 07.

M1, Ma délután, 2020. 07. 09.

24.hu, Élet-Stílus, 2020. 07. 12.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 07. 14.

M5, Magyar Krónika, 2020. 07. 18.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 07. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 07. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 08. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 08. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 08. 18.

24.hu, Élet-Stílus, 2020. 08. 23.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 08. 25.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 09. 01.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 09. 08.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 09. 15.

RTL Klub, Fókusz, 2020. 09. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 09. 22.

Bonum TV, Délelőtt, 2020. 09. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 09. 29.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 10. 06.

Kossuth Rádió, A Hely, 2020. 10. 06.

Bonum TV, Délelőtt, 2020. 10. 06.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 10. 13.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 10. 20.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 10. 27.

M5, Híradó, 2020. 10. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 11. 03.

M5, Multiverzum, 2020. 11. 08.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 11. 10.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 11. 17.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 11. 24.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 12. 01.

Civil Rádió 117 Perc, 2020. 12. 02.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 12. 08.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 12. 15.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 12. 22.

Tilos Rádió, A tudás (és a) hatalom, 2020. 12. 22.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 12. 29.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2020. 13. 31.

2021

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 01. 05.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 01. 12.

Bonum TV, Délelőtt, 2021. 01. 14.

Jazzy Rádió, Millásreggel, 2021. 01. 19.

RTL Klub, Fókusz, 2021. 01. 21.

RTL Klub, Reggeli, 2021. 01. 22.

ATV, Hazahúzó, 2020. 01. 22.

Duna Word, Itthon vagy, 2021. 01. 23.

M1, Itthon vagy, 2021. 01. 23.

Duna Word, Itthon vagy, 2021. 01. 24.

M1, Itthon vagy, 2021. 01. 24.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 01. 26.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 02. 02.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 02. 09.

M5, Magyar Krónika, 2021. 02. 13.

Kossuth Rádió, Korkóstoló, 2021. 02. 14.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 02. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 02. 23.

Bonum TV, Délelőtt, 2021. 02. 25.

Blikk, Aktuális, 2021. 02. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 03. 02.

Blikk, Aktuális, 2021. 03. 06.

Blikk, Aktuális, 2021. 03. 06.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 03. 09.

LajtaPress, 2021. 03. 09.

OroszlányMost, Szórakozás, 2021. 03. 09.

Tiszaújvárosi Szuperinfó, 2020. 03. 10.

Győri Szuperinfó, 2021. 03. 12.

Körmendi Híradó, 2021. 03. 12.

Blikk, Aktuális, 2021. 03. 13.

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország, 2021. 03. 15.

Kossuth Rádió, Törvényes forradalom – a 12 ponttól a jogállamig, 2021. 03. 15.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 03. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 03. 23.

Bonum TV, Délelőtt, 2021. 03. 23.

24.hu, Élet-Stílus, 2021. 03. 28.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 03. 30.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 04. 06.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 04. 13.

Katolikus TV, Délelőtt, 2021. 04. 15.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 04. 20.

Kossuth Rádió, A Hely, 2021. 04. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 04. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 05. 04.

Katolikus TV, Délelőtt, 2021. 05. 06.

Jazzy Rádió, Milláseggeli, 2021. 05. 11.

Jazzy Rádió, Milláseggeli, 2021. 05. 18.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 05. 25.

Jazzy Rádió, Okosutas, 2021. 05. 25.

Kossuth Rádió, A Hely, 2021. 05. 26.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 06. 01.

Vajdasági RTV, Híradó, 2021. 06. 02.

Magyar Szó Online, Vajdaság, 2021. 06. 02.

Pannon RTV, Kultúra, 2021. 06. 02.

VajMa, Vajdaság, 2021. 06. 02.

Ludovika TV, CoolTour, 2021. 06. 03.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 06. 08.

Hét Nap, Művelődés/Oktatás, 2021. 06. 09.

Kossuth Rádió, Regényes történelem, 2021. 06. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 06. 15.

M2 Petőfi, Én vagyok itt, 2021. 06. 19.

Bonum TV, Vasárnap, 2021. 06. 20.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 06. 22.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 06. 29.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 07. 06.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 07. 13.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 07. 20.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 07. 27.

Magyar Krónika, Anziksz, 86–87. szám

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 08. 03.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 08. 10.

Hello Vidék, Gasztromesék, 2021. 08. 13.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 08. 17.

Kossuth Rádió, Krónika, 2020. 08. 20.

TV2, Tények, 2021. 08. 20.

Új Szó, Panoráma, 2021. 08. 20.

M5, Magyar Krónika, 2021. 08. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 08. 24.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 08. 31.

TV2, Tények Plusz, 2021. 09. 01.

Híd TV, Barcsi Krónika, 2021. 09. 06.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 09. 07.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 09. 14.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 09. 21.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 09. 28.

Jazzy Rádió, Milláserggeli, 2021. 10. 05.

M5, Ez itt a kérdés, 2021. 10. 06.

Oroszlányi TV, Hírek, 2021. 10. 11.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 10. 12.

Füred TV, Kultúra, 2021. 10. 14.

Kispest Tv, A mi Kispestünk, 2021. 10. 15.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 10. 19.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 10. 26.

Kispest TV, A mi Kispestünk, 2021. 10. 29.

RTL Klub, Fókusz, 2021. 10. 29.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 11. 02.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 11. 09.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 11. 16.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 11. 23.

Bonum TV, Délelőtt, 2021. 11. 25.

Kispest TV, A mi Kispestünk, 2021. 11. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 11. 30.

Civil Rádió, Reggeli, 2021. 12. 04.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 12. 07.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 12. 14.

Kispest TV, A mi Kispestünk, 2021. 12. 17.

Civil Rádió, Coolinaria/I., 2021. 12. 20.

Civil Rádió, Coolinaria/II., 2021. 12. 20.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 12. 21.

Versmondó, 29. (2021) 3. 3551.

M5, Magyar Krónika, 2021. 12. 25.

Civil Rádió, Coolinaria/I., 2021. 12. 27.

Civil Rádió, Coolinaria/II., 2021. 12. 27.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2021. 12. 28.

Kossuth Rádió, Jó reggelt, Magyarország, 2021. 12. 29.

2022

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2022. 01. 04.

Bonum TV, Délelőtt, 2021. 01. 04.

M5, M5 História, 2022. 01. 08.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2022. 01. 11.

ATV Spirit, Hazahúzó, 2022. 01. 11.

Spirit FM, Könyvmustra, 2022. 01. 12.

Jazzy Rádió, Millásreggeli, 2022. 01. 18.

Bonum TV, Délelőtt, 2022. 01. 20.

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail