+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Tóth Ferenc

Tóth Ferenc

Tóth, Ferenc
Tóth Ferenc
Beosztás: tudományos tanácsadó
Osztály: Kora újkori osztály
Telefon: 224-6756
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Early Modern History Research Team

Phone: +361 224-6755

E-mail:  or

Degree: PhD (1997)

Research field: the history of international relations in the 18th century; diplomacy and military history of the 18th century; early modern history

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Szentgotthárd, 1967. 03. 05.

VÉGZETTSÉG

Szegedi József Attila Tudományegyetem, történelem és francia középiskolai tanár szak (1991)
Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Párizs), posztgraduális tanulmányok (DEA diploma, 1992)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, történettudomány Université de Paris IV Paris-Sorbonne (Párizs, 1995)
Téma: Ascension sociale et identité nationale. Intégration de l'immigration hongroise dans la société française au cours du XVIIIe siècle (1692–1815).
A franciaországi tudományos fokozat honosítása, Szegedi Tudományegyetem (1997)
Habilitation à diriger des recherches, történettudomány, Université de Paris IV Paris-Sorbonne (Párizs, 2003) Téma: Pour une histoire franco-hongroise.
Egyetemi habilitáció, történettudomány, Szegedi Tudományegyetem (2005)
MTA doktora, MTA, Budapest (2014). Téma: Egy magyar származású francia diplomata Kelet-Európában a 18. század második felében. François baron de Tott (1733–1793) életpályája.

 

MUNKAHELYEK

Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Szombathely), főiskolai docens (1998–2005), tanszékvezető (1998–2006), főiskolai tanár (2005–2012)
Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest), egyetemi docens (2002–2008, további jogviszonyban)
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tud. főmunkatárs (2012–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

MTA köztestületi tag
Az MTA Vas Megyei Tudományos Testülete (elnökségi tag: 2002–)
A Vas Megyei Bolyai Club (ügyvivő: 2001–)
Centre d’Histoire de l’Europe Centrale de l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) tag
Société Internationale des Historiens sur la Méditerranée (tag)
A Nemzetközi 18. Századi Tanulmányok Társaság magyar és lengyel szekciója (tag)
Az Université de Nantes egyetem Études sur l’histoire des mémoires et des mémorialistes kutatócsoport (tag)
Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique (CRHIA, Nantes-La Rochelle, tag)
Institut de Pluralisme Religieux et de l’Athéisme (IPRA, Université de Nantes-Université du Mans, tudományos tanácsadó testület tagja, 2017–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

MTA Bolyai Ösztöndíj (2001)
Vasi Szemle Nívódíja (2003)
MTA Veszprémi Területi Bizottsága Év Kutatója (2005)
Perjés Géza Díj (2007)
Berzsenyi Dániel Díj (Vas Megyei Önkormányzat kitüntetése) (2012)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Hadtörténelmi Közlemények folyóirat (szerkesztőségi tag: 2005–)
History and Uniforms internetes folyóirat (szerkesztőségi tag: 2014–)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Ascension sociale et identité nationale. Intégration de l'immigration hongroise dans la société française au cours du XVIIIe siècle (1692–1815). Bp., 2000. 367. [Officina Hungarica IX.]

Recenziók:
Aetas, 2. (2001) 224–229. (Szász Géza)
Hadtörténelmi Közlemények, 2–3. (2001.) 504–505. (Zachar József)
Dix-huitième siècle, 33. (2002) 664. (Penke Olga)
Études Finno-Ougriennes, 33. (2001) 242–244. (Bernard Le Calloc’h)

2. Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares, Maestricht 1785. Paris–Genève, 2004. 384. [Bibliothèque des correspondances, Mémoires et journaux, N° 7.]

Recenziók:
BAAE-INALCO, (déc. 2006) 347–350. (Antoine Gautier)
Aetas, 2–3. (2006) 308–310. (Szász Géza)
Bulletin critique du livre français, 61. (2005) 110. (an.)

3. Saint-Gotthard 1664. Une bataille européenne. Paris, 2007. 167. [Ed. Lavauzelle.]

Recenziók:
Revue historique des armées, 253. (2008) 136. (Jean-Pierre Bois)
Aetas, 4. (2008) 240–245. (Kovács Zsolt)
Revue de la Défense Nationale, (oct. 2008) 197–198. (Pierre Morisot)
Keletkutatás, (2009 ősz) 141–143. (Sudár Balázs)
Historiens et géographes, 405. (jan.–févr. 2009) 427. (Jean-Michel Thiriet)
Hadtörténelmi Közlemények, 4. (2007.) 1366–1367. (Hausner Gábor)
La Cliothèque – (2007) online. (Stéphane Moronval)

4. La guerre russo-turque (1768–1774) et la défense des Dardanelles. L’extraordinaire mission du baron de Tott. Paris, 2008. 186. [Ed. Economica.]

Recenzió:
Cahiers de la Méditerranée, 78. (2009) 369–371. (Eric Schnakenbourg)

5. François Baron de Tott emlékiratai a törökökről és a tatárokról. Szombathely, 2008. 294.

Recenziók:
Vasi Szemle, 5. (2010) 621–622. (Lőcsei Péter)
A múltnak kútja, Szombathely (2010) 289–291. (Lőcsei Péter)
Keletkutatás, 70. (2010 tavasz) 122–127. (Sudár Balázs)
Ethnographia, 121. (2010 : 1.) 43–60. (Vargyas Gábor)
Magyar Nemzet, (2008. okt. 11.) (Major Anita)
Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem, online (2008.) (Róbert Péter)
Hadtörténelmi Közlemények, 125. (2012) 4. (Sánta Ákos)

6. Mohács 1526 Soliman le Magnifique prend pied en Europe centrale. Paris, 2009. 168. [Ed. Économica.] [Társszerző: B. Szabó János.]

Recenzió:
La Cliothèque – (2010) online. [Társszerző: Stéphane Moron]

7. Un diplomate militaire français en Europe orientale à la fin de l’ancien régime. François de Tott (1733–1793). Istanbul, 2011. 290. [Editions Isis.]

Recenziók:
Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011 : 3.) 948–950. (Henri Ortholan)
Orients (oct. 2011) 115–116. (Général Raymond Boissau)
Revue d’histoire diplomatique, (2012) 3. 305–306. (Lucien Bély)

8. La guerre des Russes et des Autrichiens contre l’Empire ottoman 1736–1739. Paris, 2011. 146. [Ed. Economica.]

Recenziók:
La Cliothèque – (2011) online. (Guillaume Lévêque)
Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011 : 3.) 943–945. (Jean Bérenger)
Orients (oct. 2011) 117–121. (Jean Bérenger)
Revue belge de philologie et d'histoire, 89. (2011) 3–4. 1427–1429. (Jan Anckaer)
Revue historique des armées, 269. (2012) 136. (Eric Schnakenbourg) online. 
Revue Historique 138 (2014) n° 669 238-239. (Claude Michaud)

9. La pensée militaire hongroise à travers les siècles. Sous la dir. Hervé Coutau-Bégarie–Ferenc Tóth. Paris, 2011.

Recenziók:
Science et Vie – Guerres & Histoire, (2011 : 4.) 101. (Benoist Bihan )
Défense et Sécurité Internationale, 77. (2011.) 133. (Philippe Langloit)

10. Kelemen Mikes: Lettres de Turquie. Sous la dir. Jean Bérenger–Thierry Fouilleul–Kaló Krisztina–Tóth Ferenc–Tüskés Gábor. Paris, 2011. 384. (A kötet történeti jegyzeteinek elkészítése.)

Recenziók:
REC. ITI, online (2011) (Kovács Eszter)
Vasi Szemle, LXVI. (2012 : 3.) 363–367. (Kovács Eszter)
Dix-huitième siècle, 44. (2012) 675–677. (Kovács Eszter)
Studi Francesi, 167. (2012) 322–323. (Penke Olga)
ITK 116 (2012) 5 596-598. (Kovács Eszter)
Slavonic and East European Review 91 (2013 : 3) 639-642. (Bernard Adams)
Korunk 24 (2013 : 3) 115-117. (Bernard Adams)
Études Germaniques (2013 : 4) 731-731. (Jean-Marie Valentin)
Épistolaire 39 (2013) 265-269. (Bernard Bray Odile-Richard Pauchet)
Revue d'histoire moderne et contemporaine 61 (2014 : 2) 207-208. (Marie-Elizabeth Ducreux)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

A publikációs listát és tudománymetriai adatokat illetően lásd az MTMT honlapját.

 

1990

Táplálkozás és történelem. AETAS, (1990) 3. 124–129.

1995

Hongrois à Molsheim au XVIIIe siècle. In: Annuaire d'histoire et d'archéologie de Molsheim et de ses environs. 1995. 85–91.

Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine: Bibliographie annuelle de l’histoire de France du cinquième siècle à 1958: Année 1996. Paris, 1997. p. 357. 6541. j.
Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne. Szerk. Louis Schlaefli–Jean-Pierre Kientz. Strasbourg, Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, 1997. p. 3033.
Szögi László: Új utakon nyugat felé...: Hagyományok és változások az újkori magyar egyetemjárásban (1789–1919) Hagyományok és változások az újkori magyar egyetemjárásban (1789–1919) In: Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei. (VII–VIII.) Budapest: ELTE, 1997. p. 335. 23. j.
Picaud, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle: L'exemple des campagnes de Flandre de la guerre de Succession d'Autriche, mises en perspective dans la pensée française et européenne (1744–1748). Université de Nantes, 2004. p. 1017.
Kunec, Patrik: PRVÍ UHORSKÍ EMIGRANTI USÍDLENÍ VO FRANCÚZSKU: LADISLAV BERCÉNI (1689–1778) A NIEKTORÍ HORNOUHORSKÍ PRÍSLUŠNÍCI JEHO HUSÁRSKEHO PLUKU. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Sectio Historiae, XXXVI, (2009) p. 90. 31. j.,
p. 94. 50. j.,
p. 94. 52. j.,
p. 95. 54. j.,
p. 95. 55. j.

Voltaire et un diplomate français d'origine hongroise en Orient. Cahiers d'Études Hongroises, (1995) 7. 78–86.

Interjú Jean BÉRENGER professzorral és a Les Hussards et la France című könyv recenziója. AETAS, (1995) 2. 160–166.; 186–188.

Virgina H Aksan: Enlightening the Ottomans : Tott & Mustafa III. In: International Congress on Learning and Education in the Ottoman World (Istanbul, 12–15 April 1999). Szerk. Ali Caksu. Istanbul, Research Centre for Islamic History, Art and Culture IRCICA, 2001. pp. 163–174. p. 164. 2. j.
Scott Hamish M.: The Emergence of the Eastern Powers, 1756–1775. Cambridge, Cambridge University Press, 2001. Cambridge Studies in Early Modern History. p. 172. 58. j.,
p. 275.
Aksan Virginia H.: Breaking the Spell of the Baron de Tott: Reframing the Question of Military Reform in the Ottoman Empire, 1760–1830. The International History Review, XXIV.  (2002) 2. June. 253–277.
p. 259. 2. j.
Aksan Virginia H.: Breaking the Spell of the Baron de Tott: Reframing the Question of Military Reform in the Ottoman Empire, 1760–1830. In: Ottomans and Europeans: Contacts and Conflicts, (LXXV). Istanbul, The Isis Press, 2004. (Annalecta Isisiana) p. 118. 1. j.
Horbulák Zsolt: František Tóth a jeho rodina v kontexte európskej diplomacie 18. storočia. Univ. Bratislava (PhD), 2006. p. 20. 33. j.,
p. 119.
Horbulák Zsolt: Tóth Ferenc báró élete és munkássága. Fórum, (2007) 1. 129–142. p. 140. 1. j.

1996

Un militaire érudit en Algérie au XIXe siècle: le général Esterhazy. Revue d'histoire maghrébine (1996/6) Mélanges Charles-Robert Ageron, 1. k., 1996. 217–237.

Michaud, Claude: Deux contre-révolutionnaires à la cour de Catherine II: Le comte Valentin Esterhazy et le marquis Marc de Bombelles. In: Európai szemmel. Tanulmányok Köpeczi Béla tiszteletére. Bp., Universitas Kiadó, 2007. p. 145. 2. j.
Michaud, Claude: Deux contre-révolutionnaires à la cour de Catherine II: Le comte Valentin Esterhazy et le marquis Marc de Bombelles. In: Entre croisades et révolutions, Princes, noblesses et nations au centre de l'Europe (XVIe–XVIIIe siècles). Szerk. Michaud Claude, Lebeau Christine. Paris, Publications de la Sorbonne, 2010. p. 293. 3. j.

Katonai és politikai emigrációk a XVIII. századi Francia Királyság területén. AETAS, (1996) 2–3. 154–173.

Jean Charles Besse et le Mercure Étranger. Cahiers d'Études Hongroises, (1996) 8. 211–218.

Hanus Erzsébet: La littérature hongroise en France au dix-neuvième siècle: Anthologie choisie. Paris, A.D.É.F.O. – JPTE, 1997. p. 193.
Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine: Bibliographie annuelle de l’histoire de France du cinquième siècle à 1958: Année 1997. Paris, 1998. p. 596. 10669. j.

1997

Vasiak a francia királyi hadseregben a XVIII. században. Vasi Szemle, (1997) 3. 303–308.

Un Hongrois qui a sauvé l'Empire ottoman. Études sur la région méditerranéenne, 7. k. (1997) 53–68.

Lévêque Antoine: La mission du baron de Tott à travers le journal de bord du chirurgien Hollande. In: Deux voyages au temps de Louis XVI, 1777–1778, La mission du baron de Tott en Égypte en 1777–1780 et le Journal de bord de l’Hermione en 1780. (32) Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005. p. 27. 16. j.
Horbulák Zsolt: František Tóth a jeho rodina v kontexte európskej diplomacie 18. storočia. Univ. Bratislava (PhD), 2006. p. 20. 33. j.,
p. 119.
Zachar József: Egy francia hadseregbeli magyar tiszt katonai reformtevékenysége egy ázsiai nagyhatalom szolgálatában: Báró Tóth Ferenc ezredes az Oszmán Birodalomban, 1767–1776. In: „A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak“ Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Bp., HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – PolgART Kiadó, 2007. p. 387. 64. j.
Horbulák Zsolt: Tóth Ferenc báró élete és munkássága. Fórum, (2007) 1. p. 140. 1. j.

A magyar huszárok dicsérete Franciaországban, avagy Lancelot Turpin de Crissé gróf egy magyar vonatkozású, kiadatlan kézirata. Fons, (1997) 3. 253–300.

Picaud, Sandrine: De la petite guerre „à la hongroise” à la petite guerre „à la française”: le rôle moteur de la guerre de succession d’Autriche (1740–1748). In: Az értelem bátorsága, Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor. Bp., Argumentum Kiadó, 2005. p. 534. 69. j.
Kincses Katalin: Hadik András műveltsége. Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 4. p. 1083. 167. j.

Éloge des hussards hongrois en France. In: Les armées et la guerre de l'Antiquité à la Seconde Guerre mondiale, Enquêtes et Documents n° 25. 149–166.

Picaud, Sandrine: Hussards hongrois du régiment de Beausobre: Illustration de la recherche d'une adéquation entre les troupes et leur mode de combat au XVIIIe siècle. In: Mille ans de contacts II, Relations franco–hongroises de l'an mil à nos jours. Szerk. Tringli Zita, Tóth Ferenc. Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola Francia Tanszék, 2004. p. 79. 5. j.,
p. 87. 33. j.,
p. 89. 38. j.
Picaud, Sandrine: De la petite guerre „à la hongroise” à la petite guerre „à la française”: le rôle moteur de la guerre de succession d’Autriche (1740–1748). In: Az értelem bátorsága, Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor. Bp., Argumentum Kiadó, 2005. p. 534. 69. j.
Picaud, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle en Europe: une mise au point bibliographique: The Little War of the 18th Century in Europe: An Updating of the Bibliography. In: Bibliographie Internationale d'histoire militaire Sélection 2000–2004. (26) Zürich, Editions Thesis, 2005. p. 217.
Kecskeméti, Charles: Notes, rapports et témoignages français sur la Hongrie (1717–1809). Bp.–Szeged (Institut Hongrois de Paris – OSZK), 2006. (Documenta Hungarorum in Gallia 2.) p. 240. 248. j.
Coutau-Bégarie, Hervé: Traité de stratégie (5e édition). Paris, Economica, 2006. p. 408 5. j.
Bérenger, Jean: Brigadier général Louis Le Maire: Relation abrégée de ce qui s’est passé dans la guerre de Hongrie: depuis le commencement de la campagne de 1705 jusqu’au mois de mars 1708. Paris (Champion-Slatkine), 2007. p. 297.
Picaud-Monnerat, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle. Paris, (Economica), 2010. p. 647.
Kincses Katalin: Hadik András műveltsége. Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 4. p. 1083. 167. j.

Egy udvar története (Philip Mansel: The Court of France, 1789-1830.) AETAS, (1997) 4. 92–96. [Recenzió.]

1998

Egy szombathelyi janzenista kiadvány keletkezésének történetéhez. Vasi Szemle, (1998) 6. 690–696.

Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries. Szerk. Department of Special Collections of the Koninklijke Bibliotheek. The Hague, London, Boston, Springer, 2002. (XXIX.) p. 192.,
p. 503.
Czövek Zoltán–Perger Péter: Bibliográfia: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó és könyvtártörténeti szakirodalom 2001-ben. Magyar Könyvszemle, 118. (2002) 4. p. 464.

A franciaországi magyar emigráció társadalmi beilleszkedése a XVIII. század folyamán. In: Migráció (Tanulmánygyűjtemény) I. köt. Bp., 1998. 175–184.

1999

Ógyallai Besse János Károly és a Mercure Étranger. Adalékok az első francia nyelvű magyar irodalomtörténet keletkezésének kérdéséhez. Életünk, (1999) 2. 117–123.

Identité nationale en exil: le rôle du sentiment national hongrois dans la constitution des régiments de hussards en France au XVIIIe siècle. In: La recherche dix-huitiémiste. Raison universelle et culture nationale au siècle des Lumières. Paris-Genève, 1999. 91–107.

Picaud, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle: L'exemple des campagnes de Flandre de la guerre de Succession d’Autriche, mises en perspective dans la pensée française et européenne (1744–1748). Université de Nantes (PhD), 2004. p. 1025.
Picaud, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle en Europe: une mise au point bibliographique: The Little War of the 18th Century in Europe: An Updating of the Bibliography. In: Bibliographie Internationale d'histoire militaire Sélection 2000–2004. (26) Zürich, Editions Thesis, 2005. p. 216–217.
Thomas Glesener: Idéal et pratique du service étranger en France et en Espagne à la fin de l’Ancien Régime. Mélanges de l’Ecole Française de Rome. Italie et Méditerranée, 118. (2006) 2. p. 290. 9. j.
Kecskeméti, Charles: Notes, rapports et témoignages français sur la Hongrie (1717–1809). Budapest–Szeged, Institut Hongrois de Paris – OSZK, 2006. (Documenta Hungarorum in Gallia; 2.) p. 240. 248. j.
Michaud, Claude: Deux contre-révolutionnaires à la cour de Catherine II: Le comte Valentin Esterhazy et le marquis Marc de Bombelles. In: Európai szemmel. Tanulmányok Köpeczi Béla tiszteletére. Bp., Universitas Kiadó, 2007. p. 145. 2. j.
Michaud, Claude: Deux contre-révolutionnaires à la cour de Catherine II: Le comte Valentin Esterhazy et le marquis Marc de Bombelles. In: Entre croisades et révolutions, Princes, noblesses et nations au centre de l'Europe (XVIe–XVIIIe siècles). Szerk. Michaud Claude, Lebeau Christine. Paris, Publications de la Sorbonne, 2010. p. 293. 3. j.
Picaud-Monnerat, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle. Paris, Economica, 2010.
 (Bibliothèque stratégique) p. 647.
Thomas Glesener: Les frontières de la nation: L’identité corporative d’un régiment étranger dans l’armée espagnole (XVIIIe siècle). In: Les sociétés de frontière. De la Méditerranée à l’Atlantique (XVIe– XVIIe siècle). Szerk. Michel Bertrand–Natividad Planas. Madrid, Casa de Velázquez, 2011. p. 244. 6. j.
Les sociétés de frontière. De la Méditerranée à l’Atlantique (XVIe– XVIIe siècle). Szerk. Michel Bertrand–Natividad Planas. Madrid, Casa de Velázquez, 2011. p. 411.

Janzenista művek a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár gyűjteményeiben. Magyar Könyvszemle, (1999) 1. 82–91.

Czövek Zoltán–Perger Péter: Bibliográfia: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó és könyvtártörténeti szakirodalom 1999-ben. Magyar Könyvszemle, 116. (2000) 4. p. 522.
Mikes Kelemen válogatott bibliográfia: Kelemen Mikes Auswahlbibliographie. Szerk. Kun Zsuzsanna–Maczák Ibolya. Bp.–Eger, Líceum Kiadó, 2011. p. 90. 856. j.

Egy elzászi magyar kolónia a XVIII. században. Hungarológia, (1999) 1–2. 84–95.

A raguzai herceg Szombathelyen. Vasi Szemle, (1999) 5. 611–616.

Un manuscrit inédit du comte Lancelot de Turpin Crissé. Vivat Hussar N° 34 (Tarbes). 1999. 67–80.

Le Général Raymond Boissau: La petite guerre et les hussards du roi. In: Combattre, gouverner, écrire. Études réunies en l’honneur de Jean Chagniot. Szerk. Bonin Pierre–Fougeray Alain–Tartié Agnès. Paris, Economica, 2003. (Hautes Études d’Histoire Militaire) p. 169. 14. j.
Picaud, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle en Europe: une mise au point bibliographique: The Little War of the 18th Century in Europe: An Updating of the Bibliography. In: Bibliographie Internationale d'histoire militaire Sélection 2000–2004. (26) Zürich, Editions Thesis, 2005. p. 217.
Picaud-Monnerat, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle. Paris, Economica, 2010. (Bibliothèque stratégique) p. 647.
Latour, Jean-Claude: Table des articles publiés de 1966 à 2005 (numéros 1 à 40). In: Vivat Hussar. 2005. p. 6.
Le Général Raymond Boissau: Turpin de Crissé Colonel de Hussards au XVIIIème siècle, In: Vivat hussar (2012) 46 6-22. p. 7. 1. j.

Un militaire érudit en Algérie au XIXe siècle, le général Esterhazy, Vivat Hussar N° 34 (Tarbes). 1999. 83–93.

Latour, Jean-Claude: Table des articles publiés de 1966 à 2005 (numéros 1 à 40). In: Vivat Hussar. 2005. p. 7.

French émigrés in Hungary. In: The French Emigrés in Europe and the Struggle against Revolution, 1789–1814. London, 1999. 68–82.

Jean-Paul Bertaud: The French Emigrés in Europe and the struggle against Revolution, 1789–1814. Annales historiques de la Révolution française, 2001. (323) 135–136 (2001) p. 135.
Giulia Pacini: The French Emigres in Europe and the Struggle against Revolution, 1789–1814: (review). French Forum, 26. (2001) 2. p. 114.
Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine: Bibliographie annuelle de l’histoire de France du cinquième siècle à 1958: Année 2001. 2002. p. 164. 2833. j.
William D Godsey Jr: 'La société était au fond légitimiste': Émigrés, Aristocracy, and the Court at Vienna, 1788–1848. European History Quarterly, 35. (2005) 1. p. 85. 13. j.
Michaud, Claude: Deux contre-révolutionnaires à la cour de Catherine II: Le comte Valentin Esterhazy et le marquis Marc de Bombelles. In: Európai szemmel. Tanulmányok Köpeczi Béla tiszteletére. Bp., Universitas Kiadó, 2007. p. 145. 2. j.
Michaud, Claude: Deux contre-révolutionnaires à la cour de Catherine II: Le comte Valentin Esterhazy et le marquis Marc de Bombelles. In: Entre croisades et révolutions, Princes, noblesses et nations au centre de l'Europe (XVIe–XVIIIe siècles). Szerk. Michaud Claude, Lebeau Christine. Paris, Publications de la Sorbonne, 2010. p. 293. 3. j.

Sabaria Sancti Martini. Bár, (1999) 4–(2000) 1. 55–68.

Szent Márton kultusza és Szombathely az elmúlt két évszázad tükrében. In: Szent Márton (316–397) emléke. Documenta Savariensia I. Szombathely, 1999. 69–87.

Egy arisztokrata a nagy változások Európájában. (Philip Mansel: Le charmeur de l'Europe, Charles-Joseph de Ligne 1735–1814, Paris, 1992.) AETAS, (1999) 4. 199–202. [Recenzió.]

2000

Ascension sociale et identité nationale. Intégration de l'immigration hongroise dans la société française au cours du XVIIIe siècle (1692–1815). Bp., 2000. 367. [Officina Hungarica IX.]

Zachar József: Ascension sociale et identité nationale. Intégration de l’immigration hongroise dans la société française au cours du XVIIIe siècle (1692–1815), Officina Hungarica IX., Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 2000. 362. Hadtörténelmi Közlemények, 114. (2001) 2–3. p. 504–505. [Recenzió.]
Helyi(-)érték 2000–2001. Szerk. Budai Rózsa–Pusztay János. Szombathely, Genius Savariensis Alapítvány, 2001. p. 83–84.
Szász Géza: Huszáros integráció: Magyar emigránsok a 18. századi Franciaországban. AETAS, 2001. (2) p. 224–229. [Recenzió.]
Bernard Le Calloc’h: Tóth Ferenc: Ascension sociale et identité nationale, Budapest, 2000, Nemzetközi Hungarológiai Központ,: 362 pages, dont 21 pages de bibliographie, 35 pages d’annexes et 17 pages de résumé en hongrois. Études Finno-Ougriennes, 33. (2001) p. 242–244. [Recenzió.]
Penke Olga: Ascension sociale et identité nationale. Intégration de l’immigration hongroise dans la société française au cours du XVIIIe siècle (1692–1815), Officina Hungarica IX., Nemzetközi Hungarológiai Központ, Budapest, 2000. 362.
Dix-huitième siècle, 33. (2002) p. 664–664. [Recenzió.]
Toulouze, Henri–Hanuss Erzsébet: Bibliographie de la Hongrie en langue française. Bp.–Szeged, Institut Hongrois de Paris – OSZK, 2002. 
(Documenta Hungarorum in Gallia ; 1.) p. 143.
Kövér Lajos: A XVIII. század magyarság képe elfeledett források tükrében. Szegedi Tudományegyetem (PhD), 2003. p. 49. 75. j.
Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine: Bibliographie annuelle de l’histoire de France du cinquième siècle à 1958: Année 2002. Paris, 2003. p. 440. 7397. j.
Bois, Jean-Pierre: De la paix des rois à l’ordre des empereurs 1714–1815. Paris, Éditions du Seuil, 2003. p. 451.
Penke Olga: Prévost entre roman et histoire dans Le monde moral. In: Les expériences romanesques de Prévost après 1740. Szerk. Jean-Paul Sermain. Leuven, Editions Peeters , 2003. pp. 269–283. (La République des Lettres ) p. 277. 25. j.
Papp Sándor: Rákóczi József hatalomra kerülési kísérlete és a Porta: Forráskritikai vizsgálatok. In: A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa I., Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfodulójára. Sárospatak, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, 2003. p. 248. 24. j.,
p. 257. 57. j.
Papp Sándor: Szabadság vagy járom? A török segítség kérdése a XVII. század végi magyar rendi mozgalmak idején. Hadtörténelmi Közlemények, 116. (2003) 3–4. pp. 633–669. p. 634.
Picaud, Sandrine: Hussards hongrois du régiment de Beausobre: Illustration de la recherche d’une adéquation entre les troupes et leur mode de combat au XVIIIe siècle. In: Mille ans de contacts II, Relations franco-hongroises de l'an mil à nos jours. Szerk. Tringli Zita, Tóth Ferenc. Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola Francia Tanszék, 2004. p. 77. 1. j.,
p. 78. 3. j.,
p. 81. 14. j.
Picaud, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle: L'exemple des campagnes de Flandre de la guerre de Succession d’Autriche, mises en perspective dans la pensée française et européenne (1744–1748). Université de Nantes (PhD), 2004. p. 1025.
Picaud, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle en Europe: une mise au point bibliographique: The Little War of the 18th Century in Europe: An Updating of the Bibliography. In: Bibliographie Internationale d’histoire militaire Sélection 2000–2004. (26) Zürich, Editions Thesis, 2005. p. 216–217.
Kövér Lajos: A XVIII. század magyarságképe elfeledett források tükrében. Szeged, JATE Press, 2006. p. 34. 76. j., p. 147.
Horbulák Zsolt: František Tóth a jeho rodina v kontexte európskej diplomacie 18. storočia. Univ. Bratislava (PhD), 2006.p. 16. 17. j.,
p. 37. 87. j.,
p. 37. 88. j.
p. 48. 119. j.,
p. 123.
Kunec, Patrik: Ján Ladislav Polerecký a jeho účasť v americkej revolúcii. Annales historici Presovienses, 6. (2006) p. 81.,
p. 88.
Le Général Raymond Boissau: Ladislas Bercheny magnat de Hongrie, maréchal de France. Paris–Bp., Institut Hongrois de Paris, 2006. (Publications de l’Institut Hongrois de Paris – Études; III.) p. 220.
Michaud, Claude: Deux contre-révolutionnaires à la cour de Catherine II: Le comte Valentin Esterhazy et le marquis Marc de Bombelles. In: Európai szemmel. Tanulmányok Köpeczi Béla tiszteletére. Bp., Universitas Kiadó, 2007. p. 245. 2. j.
Lucien Bély: L’art de la paix en Europe. Naissance de la diplomatie moderne XVIe–XVIIe siècles. Paris, Presses Universitaires de France, 2007. Le noeud gordien) p. 775.
Aubert Mathieu: Valentin Esterházy: l’usage d’un monde. In: Öt kontinens (5) Bp., ELTE, 2007. p. 40.
Kunec, Patrik: Životné osudy majora Jána Ladislava Polereckého po ukončení vojny za nezávislosť USA. Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity – Historie, 232. (14) (2007) p. 135.
Papp Sándor: József Rákóczi, the last Transylvanian pretender. Acta Orientalia, 61. (2008) 1–2. p. 180.
Kunec, Patrik: PRVÍ UHORSKÍ EMIGRANTI USÍDLENÍ VO FRANCÚZSKU: LADISLAV BERCÉNI (1689–1778) A NIEKTORÍ HORNOUHORSKÍ PRÍSLUŠNÍCI JEHO HUSÁRSKEHO PLUKU. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Sectio Historiae, XXXVI. (2009) p. 86. 4. j.,
p. 90. 30. j.
Michaud, Claude: Deux contre-révolutionnaires à la cour de Catherine II: Le comte Valentin Esterhazy et le marquis Marc de Bombelles. In: Entre croisades et révolutions, Princes, noblesses et nations au centre de l'Europe (XVIe–XVIIIe siècles). Szerk. Michaud Claude, Lebeau Christine. Paris, Publications de la Sorbonne, 2010. p. 293. 3. j.
Lebeau, Christine: Introduction. In: Entre croisades et révolutions, Princes, noblesses et nations au centre de l'Europe (XVIe–XVIIIe siècles). Szerk. Michaud, Claude, Lebeau, Christine. Paris, Publications de la Sorbonne, 2010. 
(Scripta varia) p. 6. 3. j.
Picaud-Monnerat Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle. Paris, Economica, 2010.
(Bibliothèque stratégique) p. 316. 30. j.,
p. 647.
Les circulations internationales en Europe (années 1680-années 1780). Szerk. Pierre-Yves Beaurepaire–Pierrick Pourchasse. Historiens & Géographes, 2010. (411) (2010) p. 228.
Tüskés Gábor: Bibliographie critique. In: Kelemen Mikes: Lettres de Turquie. Szerk. Tüskés Gábor–Szerb Antal–Jean Bérenger–Kaló Krisztina–Thierry Fouilleul–Tóth Ferenc–Michel Marty. Paris, Honoré Champion, 2011. (Bibliothèque d’études de l’Europe centrale) p. 352.
Albane Cogné–Stéphane Blond–Gilles Montègre: Les circulations internationales en Europe: 1680–1780. Neuilly, 2011. Bibliográfia: p. 404.
Gilbert Buti–Olivier Raveux: Travailler chez l'autre, travailler avec l'autre en Méditerranée (XIVe–XIXe siècle): Introduction. Cahiers de la Méditerranée, 84. (2012) p. 18.
Elena Gretchanaia, Alexandre Stroev, Catherine Viollet: Introduction: Un nouveau domaine de recherche: la francophonie européenne, In: La francophonie européenne aux XVIIIe-XIXe siècles. Perspectives littéraires, historiques et culturelles. Szerk. Elena Gretchanaia, Alexandre Stroev, Catherine Viollet. Bruxelles; Bern; Berlin: Peter Lang, 2012. p. 23 28. j.
Ságvári György: Karrier-rajzok a XVIII. századból: Jean-François L'Huillier, Forgách Ferenc és Dessőffy Ferenc katonai életpályája
Hadtörténelmi Közlemények, 126. (2013) 1. 23–72. p. 39. j. 71.
Michel Figeac: LA CORRESPONDANCE DE FRANÇOIS-XAVIER DE SAXE, REFLET DE LA CONSTRUCTION IDENTITAIRE D’UN PRINCE EUROPÉEN, In: CORRESPONDANCE ET LA CONSTRUCTION DES IDENTITES EN EUROPE CENTRALE (1648-1848). Szerk. François Cadilhon, Michel Figeac, Caroline Le Mao. Paris, Honoré Champion, 2013. 331–349. (BIBLIOTHEQUE D"ETUDES DE L"EUROPE CENTRALE) p. 346. 36. j.
Horel Catherine: La France et la Hongrie, affinités passées et présentes de saint Martin à Nicolas Sarkozy. In: Revue historique des armées 2013 (270) 5-13. (2013) p. 6 1. j.
Michel Figeac: Les noblesses en France: Du XVIe au milieu du XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 2013. p. 166. 8. j.
Pierre Merkling: Valentin-Joseph Comte Esterházy (1705–1743): Premier mestre de camp du 2e Régiment de Hussards, Lille, The Book Edition, 2014. p. 526.

Le Département de Vas et la France dans l'histoireVasiak és franciák a történelemben. Szombathely, 2000. 132. [Études françaises de Szombathely I.]

Cadilhon, François: La Hongrie moderne. Bordeaux: Presses universitaires de Bordeaux, 2005. (Parcours universitaires) p. 108. 29. j.
Czövek Zoltán–Perger Péter: Bibliográfia: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó és könyvtártörténeti szakirodalom 2002-ben. Magyar Könyvszemle, 119. (2003) 4. p. 518.
Helyi(-)érték 2000–2001. Szerk. Budai Rózsa–Pusztay János. Szombathely, Genius Savariensis Alapítvány, 2001. p. 83–84.
Tóth Péter: Tóth Ferenc: Le Département de Vas et la France dans l’histoire – Vasiak és franciák a történelemben. Département de Français de l’École Supérieure Dániel Berzsenyi, Szombathely, 2000. 132. Vasi Szemle, LVI. (2002) 3. [Recenzió.]
Horbulák Zsolt: František Tóth a jeho rodina v kontexte európskej diplomacie 18. storočia. Univ. Bratislava (PhD), 2006. p. 119.
Horbulák Zsolt: Tóth Ferenc báró élete és munkássága. Fórum, (2007) 1. p. 140. 1. j.
Horbulák Zsolt: Novšie fakty o genealógii rodu baróna Františka Tótha: (Újabb adalékok Tóth Ferenc báró családjának származásáról). Acta historica Posoniensia, XIII (2010) p. 129. 6. j.

Migration et identité. Le cas des immigrés hongrois en France au cours du XVIIIe siècle. In: Régions – Nations – Europe, Conditions et perspectives historiques, culturelles et politiques, Actes du colloque de Szeged 25–26 octobre 1999. Szeged, 2000. 53–62.

Holm Sundhausen: Geschichte Südosteuropas als Migrationsgeschichte: Eine Skizze. Südost-Forschungen, 65–66. p. 473.
Picaud, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle: L’exemple des campagnes de Flandre de la guerre de Succession d’Autriche, mises en perspective dans la pensée française et européenne (1744–1748). Université de Nantes (PhD), 2004. p. 1025.
Picaud, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle en Europe: une mise au point bibliographique: The Little War of the 18th Century in Europe: An Updating of the Bibliography. In: Bibliographie Internationale d’histoire militaire Sélection 2000–2004. (26) Zürich, Editions Thesis, 2005. p. 217.
Picaud-Monnerat, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle. Paris, Economica, 2010.
 (Bibliothèque stratégique) p. 647.

Casanova magyar barátja. Ambra, (2000) I. 237–240.

Stroev, Alexandre: Les espions français en Russie durant la guerre entre la Russie et la Turquie (1768–1774). In: L’influence française en Russie au XVIIIe siècle. Szerk. Poussou, Jean-Pierre, Mézin, Anne, Perret-Gentil, Yves. Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2004. (Collection historique de l’Institut d’études slaves) p. 586. 24. j.
Horbulák Zsolt: František Tóth a jeho rodina v kontexte európskej diplomacie 18. storočia. Univ. Bratislava (PhD), 2006. p. 19. 33. j.,
p. 119.

Entre jansénisme et Lumières. Les collections de la bibliothèque diocésaine de Szombathely à la fin du XVIIIe siècle – Mezi jansenismem a oscvícenstvím. Sbírka diecézní knihovny v Szombathely na konci 18. stoleti. Opera romanica I (Ceské Budejovice), 2000. 295–322.

Guilbaud, Juliette: Livres et réseaux jansénistes entre la France et l’Europe centrale aux XVIIe–XVIIIe siècles. Histoire et civilisation du livre, 1. (2005) p. 248. 43. j. 

Konstantinápoly, a világ köldöke, Philip Mansel: Constantinople. City of the Word's Desire (1453-1924). Unicornis, (2000) tavasz. 22–23. [Recenzió.]

2001

Mille ans de contacts, Relations franco-hongroises de l’an mil à nos jours. Sous la dir. Payet, Marie–Tóth Ferenc. Szombathely, 2001. 338. [Études françaises de Szombathely II.]

Horel, Catherine: Budapest–Vienne, 1896–1930: Deux métropoles en mouvement? Cahiers d'études hongroises, 12. 16. 8. j.
Kovács Ilona: Circulation des idées libertines en Hongrie et en Europe Centrale aux XVIIe–XVIIIe siècles. In: Les Circulations internationales en Europe années 1680-années 1780. Szerk. Pierre-Yves Beaurepaire–Pierrick Pourchasse. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010. p. 419. 22. j.
Picaud-Monnerat, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle. Paris, Economica, 2010.
 (Bibliothèque stratégique) p. 139. 124. j.
Szász Géza: Le récit de voyage entre géographie, histoire et littérature: Le témoignage des voyages en Hongrie au XIXe siècle. Godišnjak Filozofskog fakulteta, 35. (2010) 3. p. 80.
Ignac Romsics: Les relations culturelles franco-hongroises au XXe siècle. REVUE D HISTOIRE DIPLOMATIQUE, (2014) 2. 101–112. p. 110. 23. j.,
p. 112. 25. j.

Egy tarcsafürdői emlék. Vasi Szemle, (2001) 1. 31–42.

Horbulák Zsolt: Adalékok Tóth Ferenc báró származásához. Vasi Szemle, LIX. (2005) 6. p. 734. 1. j.,
p. 735. 3. j.,
p. 744.
Horbulák Zsolt: František Tóth a jeho rodina v kontexte európskej diplomacie 18. storočia. Univ. Bratislava (PhD), 2006. p. 12. 1. j.,
p. 19. 33. j.,
p. 23. 52. j.,
p. 34. 79. j.,
p. 81. 199. j.,
p. 83. 208. j.,
p. 109. 259. j.,
p. 112. 263. j.,
p. 119.
La fonction consulaire à l'époque moderne: L'Affirmation d'une institution économique et politique (1500–1700). Szerk. Ulbert, Jörg–Le Bouëdec, Gérard. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006. p. 382. 785. j.
Zachar József: Egy francia hadseregbeli magyar tiszt katonai reformtevékenysége egy ázsiai nagyhatalom szolgálatában: Báró Tóth Ferenc ezredes az Oszmán Birodalomban, 1767–1776. In: „A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak“. Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Bp., HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – PolgART Kiadó, 2007. p. 393. 84. j.,
p. 393. 86. j.
Horbulák Zsolt: Tóth Ferenc báró élete és munkássága. Fórum, (2007) 1. p. 140. 1. j.,
p. 141.
Horbulák Zsolt: Novšie fakty o genealógii rodu baróna Františka Tótha: (Újabb adalékok Tóth Ferenc báró családjának származásáról). Acta historica Posoniensia, XIII. (2010) p. 129.,
p. 130.
Botlik József: Az őrvidéki magyarság sorsa 1922–1945. Vasszilvágy, Magyar Nyugat Kiadó, 2011. p. 462. 1046. j.,
p. 492.

Le jeu de hasard de la diplomatie secrète. Le cas des négociants grecs de Trieste au cours de la guerre russo-turque en 1769. In: Études sur la région méditerranéenne, 10. k. Szeged, 2001. 5–12.

Kövér Lajos: A XVIII. század magyarság képe elfeledett források tükrében. Szegedi Tudományegyetem (PhD), 2003. p. 142. 261. j.,
p. 204. 437. j.
Kövér Lajos: A XVIII. század magyarságképe elfeledett források tükrében. Szeged, JATE Press, 2006. p. 89. 261. j., p. 147.

La production littéraire des immigrés hongrois en France au cours du XVIIIe siècle. In: Tanulmányok a Filológiai Intézet Tudományos Műhelyéből. Szombathely, 2001. 283–292.

Picaud, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle: L’exemple des campagnes de Flandre de la guerre de Succession d’Autriche, mises en perspective dans la pensée française et européenne (1744–1748). Université de Nantes (PhD), 2004. p. 1052.
Picaud, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle en Europe: une mise au point bibliographique: The Little War of the 18th Century in Europe: An Updating of the Bibliography. In: Bibliographie Internationale d'histoire militaire Sélection 2000–2004. (26) Zürich, Editions Thesis, 2005. p. 224.
Michaud, Claude: Deux contre-révolutionnaires à la cour de Catherine II: Le comte Valentin Esterhazy et le marquis Marc de Bombelles. In: Európai szemmel. Tanulmányok Köpeczi Béla tiszteletére. Bp., Universitas Kiadó, 2007. p. 145. 2. j.
Michaud, Claude: Deux contre-révolutionnaires à la cour de Catherine II: Le comte Valentin Esterhazy et le marquis Marc de Bombelles. In: Entre croisades et révolutions, Princes, noblesses et nations au centre de l'Europe (XVIe–XVIIIe siècles). Szerk. Michaud Claude, Lebeau Christine. Paris, Publications de la Sorbonne, 2010. p. 293. 3. j.
Picaud-Monnerat, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle. Paris, Economica, 2010.
 (Bibliothèque stratégique) p. 652.

Identité nationale en exil: le rôle du sentiment national hongrois dans la constitution des régiments de hussards en France au XVIIIe siècle. Vivat Hussar N° 36 (Tarbes) 2001. 88–96.

Latour, Jean-Claude: Table des articles publiés de 1966 à 2005 (numéros 1 à 40). In: Vivat Hussar. 2005. p. 6.

Agents hongrois au service de la France dans la première moitié du XVIIIe siècle. Mille ans de contacts, Relations franco-hongroises de l’an mil à nos jours, (Études françaises de Szombathely II.) Szombathely, 2001. 5, 47-59.

Papp Sándor: Rákóczi József hatalomra kerülési kísérlete és a Porta: Forráskritikai vizsgálatok. In: A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa I., Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfodulójára. Sárospatak, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, 2003. p. 244. 6. j.,
p. 247. 17. j.,
p. 248. 26. j.
Papp Sándor: A Rákóczi-szabadságharc török diplomáciája. Századok, 138. (2004) 4. p. 794. 2. j.
Papp Sándor: Die Osmanische Diplomatie des Rákóczi-Freiheitskampfes (1703–1711). In: Studii şi cercetări de Turkologie contemporană. Omagiu Professorului Mihai Maxim. Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2004. p. 73. 1. j.
Papp Sándor: József Rákóczi, the last Transylvanian pretender. Acta Orientalia, 61. (2008) 1–2. p. 159. 4. j.,
p. 180.

L'immigration hongroise en France au siècle des Lumières, Aspects sociaux et culturels de la présence hongroise en France (1692–1815). In: Hin zu neuen Zielen 2000, Begegnungen – Crossroads, Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Bd. 11. Bp., 2001. 337–349.

Holm Sundhausen: Geschichte Südosteuropas als Migrationsgeschichte: Eine Skizze. Südost-Forschungen. 65–66. p. 473.
Picaud, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle: L’exemple des campagnes de Flandre de la guerre de Succession d’Autriche, mises en perspective dans la pensée française et européenne (1744–1748). Université de Nantes (PhD), 2004. p. 1025.
Picaud, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle en Europe: une mise au point bibliographique: The Little War of the 18th Century in Europe: An Updating of the Bibliography. In: Bibliographie Internationale d'histoire militaire Sélection 2000–2004. (26) Zürich, Editions Thesis, 2005. p. 217.
Picaud-Monnerat, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle. Paris, Economica, 2010.
 (Bibliothèque stratégique) p. 647.

2002

Jansénisme dans les collections de la bibliothèque diocésaine de Szombathely. In: Le jansénisme et la franc-maçonnerie en Europe centrale aux XVIIe et XVIIIe siècles. Paris, 2002. 183–196.

D. Vanysacker: Controverses, hérésies et dissidences. Revue d’histoire ecclésiastique, 97. (2003) 3–4. p. 108.
Guilbaud Juliette: La diffusion des idées jansénistes par le livre français en Europe centrale aux XVIIe et XVIIIe siècles. Magyar Könyvszemle, 121. (2005) 1. p. 42. 1. j.,
p. 49. 33. j.
Kalmár János: Les racines du jansénisme dans la monarchie des Habsbourg. In: Le rayonnement français en Europe centrale du XVIIe siècle à nos jours. Szerk. Dumanowski Jaroslaw, Figeac Michel. Bordeaux, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2009. p. 354. 31. j.
Michel Marty: Kelemen Mikes, un voyageur européen à l'orée des Lumières, In: Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil. Bern; Berlin; Bruxelles; Frankfurt am Main; New York; Oxford, Peter Lang Verlag, 2012. 37–46., p. 39. 7. j.

Des Hongrois dans l’émigration sous la Révolution française. In: Bulletin de l’Association des Anciens Elèves de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Paris, avril 2002. 5–24.

Michaud, Claude: Deux contre-révolutionnaires à la cour de Catherine II: Le comte Valentin Esterhazy et le marquis Marc de Bombelles. In: Európai szemmel. Tanulmányok Köpeczi Béla tiszteletére. Bp., Universitas Kiadó, 2007. p. 145. 2. j.
Michaud, Claude: Deux contre-révolutionnaires à la cour de Catherine II: Le comte Valentin Esterhazy et le marquis Marc de Bombelles. In: Entre croisades et révolutions, Princes, noblesses et nations au centre de l'Europe (XVIe–XVIIIe siècles). Szerk. Michaud Claude, Lebeau Christine. Paris, Publications de la Sorbonne, 2010. p. 293. 3. j.
Picaud-Monnerat, Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle. Paris, Economica, 2010.
 (Bibliothèque stratégique) p. 650.

« Ihon édes néném, e' lesz az utolsó levelem ». Vasi Szemle, (2002) 4. 447–455.

Mikes Kelemen válogatott bibliográfia: Kelemen Mikes Auswahlbibliographie. Szerk. Kun Zsuzsanna–Maczák Ibolya. Bp.–Eger, Líceum Kiadó, 2011. p. 92. 871. j.

Kétnyelvűség és többnyelvűség a felvilágosodás korában. A XVIII. századi franciaországi magyar emigráció példája. In: MMI: Annuum tempus linguarum Europae. Scripta philologica pannoniensis. Veszprém, 2002. 243–250.

Sijmen Tol, Hella Olbertz: Linguistic Bibliography for the Year 2002/bibliographie linguistique de l'année 2002: And Supplement for Previous Year/et complément des années précédentes, New York, Springer-Verlag New York Inc, 2006. p. 1246 17317. j.

Magyar huszárok francia szemmel. Egy XVIII. századi francia hadászati kézirat magyar vonatkozásai. Hadtörténelmi Közlemények, 115. (2002) június 2. 420–436.

Un prétendant malgré lui au trône hongrois ou le rival français du dauphin Joseph en 1748. Cahiers d'Études Hongroises, 10. (2002) 129–140.

Égypte. La double mission du baron de Tott à la fin de l'ancien régime. Africa, LVII. (2002) 2. 147–178.

Bibliografia: Articoli. Rivista di studi politici internazionali, 69. (2002) 3. 518–518. p. 518.
Lévêque Antoine: La mission du baron de Tott à travers le journal de bord du chirurgien Hollande. In: Deux voyages au temps de Louis XVI, 1777–1778, La mission du baron de Tott en Égypte en 1777–1780 et le Journal de bord de l’Hermione en 1780. (32) Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005. p. 26. 12. j.
Horbulák Zsolt: František Tóth a jeho rodina v kontexte európskej diplomacie 18. storočia. Univ. Bratislava (PhD), 2006. p. 91. 223. j.,
p. 91. 224. j.,
p. 91. 225. j.
p. 92. 227. j.,
p. 92. 228. j.
Zachar József: Egy francia hadseregbeli magyar tiszt katonai reformtevékenysége egy ázsiai nagyhatalom szolgálatában: Báró Tóth Ferenc ezredes az Oszmán Birodalomban, 1767–1776. In: „A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak“ Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Bp., HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – PolgART Kiadó , 2007. p. 388. 67. j.
Horbulák Zsolt: Osmanská ríša očami uhorského vzdelanca 18. storočia: Memoáre Františka Tótha a ich historicko-literárna hodnota. NOVÉ HISTORICKÉ ROZHĽADY NEW HISTORICAL PERSPECTIVES, I. (2011) 2. p. 43. 33. j.
Dariusz Kolodziejczyk: Das Krimkhanat als Gleichgewichtsfaktor in Osteuropa (17.–18. Jahrhundert), In: The Crimean Khanate between East and West (15th–18th Century). Szerk. Denise Klein. Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2012. 47–58. p. 50. 16. j., p. 57.

Egy XVIII. századi itinerárium tanulságai avagy miért nem jutott el a francia követ Szombathelyre 1755-ben? Vasi Szemle, (2002) 6. 758–762.

Kövér Lajos: A XVIII. század magyarság képe elfeledett források tükrében. Szegedi Tudományegyetem (PhD), 2003. p. 116. 186. j.
Kövér Lajos: A XVIII. század magyarságképe elfeledett források tükrében. Szeged, JATE Press, 2006. p. 75. 186. j.,
p. 147.

Un officier de Bercheny agent secret en Turquie. Vivat Hussar, N° 37 (Tarbes) 2002. 88–96.

Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine: Bibliographie annuelle de l’histoire de France du cinquième siècle à 1958: Année 2002. Paris, 2003. p. 151. 2546. j.
Latour, Jean-Claude: Table des articles publiés de 1966 à 2005 (numéros 1 à 40). In: Vivat Hussar. 2005. p. 6.

La mission du baron de Tott en Crimée. In: Archivum Ottomanicum 20 (2002). Ed. by György Hazai. Wiesbaden, 2002. 131–165.

Horbulák Zsolt: František Tóth a jeho rodina v kontexte európskej diplomacie 18. storočia. Univ. Bratislava (PhD), 2006. p. 20. 33. j.,
p. 60. 152. j.,
p. 71. 170. j.
p. 87. 215. j.,
p. 119.
Zachar József: Egy francia hadseregbeli magyar tiszt katonai reformtevékenysége egy ázsiai nagyhatalom szolgálatában: Báró Tóth Ferenc ezredes az Oszmán Birodalomban, 1767–1776. In: „A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak“. Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Bp., HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – PolgART Kiadó, 2007. p. 382. 43. j.
Horbulák Zsolt: Tóth Ferenc báró élete és munkássága. Fórum, (2007) 1. p. 140. 1. j.
Hitzel, Frédéric: François de Tott (1733–1793). In: Dictionnaire des orientalistes de langue française. Paris, Karthala, 2008. p. 939.

Francia és magyar filozófusok a történelemről (Penke Olga: Filozofikus világtörténetek és történetfilozófiák). Életünk, (2002) 10. 909–912. [Recenzió.]

2003

Bujdosó vagy száműzött? A Rákóczi-emigráció a történelem tükrében. Magyar Tudomány, (2003) 6. 678–685.

Horbulák Zsolt: František Tóth a jeho rodina v kontexte európskej diplomacie 18. storočia. Univ. Bratislava (PhD), 2006. p. 123.
R. Várkonyi Ágnes: Tekirdag açisindan: „Avrupa'nin ortak davasi”. Bp., Magyar Nemzeti Múzeum, 2009. p. 42.
Mikes Kelemen válogatott bibliográfia: Kelemen Mikes Auswahlbibliographie. Szerk. Kun Zsuzsanna–Maczák Ibolya. Bp.,–Eger, Líceum Kiadó, 2011. p. 93. 881. j.

Histoire curieuse des manuscrits des « Lettres de Turquie » de Kelemen Mikes. In: Bulletin de l’Association des Anciens Elèves de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Paris, 2003. 49–58.

Mikes Kelemen válogatott bibliográfia: Kelemen Mikes Auswahlbibliographie. Szerk. Kun Zsuzsanna–Maczák Ibolya. Bp.–Eger, Líceum Kiadó, 2011. p. 93. 883. j.

Részt vett-e Villars marsall Buda ostromában? Avagy egy francia szemtanú ismeretlen levele a Batthyány-Strattmann család körmendi könyvtárában. Vasi Szemle, (2003) 3. 289–294.

Polgár Balázs: Csatatérkutatás a Harsány-hegynél, az 1687. évi Harsány-hegyi csata. Hadtörténelmi Közlemények, 127. (1) 103–132. (2014) p. 113. 39. j.

Perau abbé a huszárokról. Hadtörténelmi Közlemények, 116. (2003) június 2. 599–605.

La mission secrète du baron de Tott à Neuchâtel en 1767. Revue Historique Neuchâteloise 2003 avril-juin n° 2. 133–159.

Henry Philippe: LIBERTÉS NEUCHÂTELOISES ET LIBERTÉ SUISSE: REGARDS ÉTRANGERS SUR LES INSTITUTIONS DE LA PRINCIPAUTÉ DE NEUCHÂTEL AU XVIIIe SIÈCLE. REVUE HISTORIQUE NEUCHÂTELOISE, (2002) 3–4. p. 150. 32. j.,
p. 152. 44. j.,
p. 155. 56. j.,
p. 157. 65. j.,
p. 158. 68. j.,
p. 159. 75. j.,
p. 161. 90. j.
Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine: Bibliographie annuelle de l’histoire de France du cinquième siècle à 1958: Année 2003. Paris, 2004. p. 120. 1972. j.
Schweizerische Nationalbibliothek: Bibliographie der Schweizergeschichte – Bibliographie de l’histoire suisse – Bibliografìa della storia svizzera, 2004. p. 252. 1270. j.
Henry Philippe: Le pays de Neuchâtel à l’époque de la naissance de la Société typographique 1769. In: La Société typographique de Neuchâtel 1769–1789. Szerk. Darnton Robert–Schlup Michel. Neuchâtel, Bibliothèque publique et universitaire (Neuchâtel, Suisse); Université de Neuchâtel. Faculté des lettres et sciences humaines, 2005. p. 36.
Horbulák Zsolt: František Tóth a jeho rodina v kontexte európskej diplomacie 18. storočia. Univ. Bratislava (PhD), 2006. p. 13. 7. j.,
p. 20. 33. j.,
p. 53. 142. j.,
p. 56. 145. j.,
p. 57. 146. j.,
p. 57. 147. j.,
p. 57. 148. j.,
p. 119.
Zachar József: Egy francia hadseregbeli magyar tiszt katonai reformtevékenysége egy ázsiai nagyhatalom szolgálatában: Báró Tóth Ferenc ezredes az Oszmán Birodalomban, 1767–1776. In: „A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak“. Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Bp., HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – PolgART Kiadó , 2007. p. 376. 16. j.
Horbulák Zsolt: Tóth Ferenc báró élete és munkássága. Fórum, (2007) 1. (2007) p. 140. 1. j.

Egy nemzeti érzelmű kozmopolita. Adalékok a hajóépítő gróf Batthyány Tódor életrajzához. Vasi Szemle, (2003) 4. 482–488.

Tüskés Anna: Batthyány Tódor hajóinak képzőművészeti ábrázolásai. Művészettörténeti értesítő, LIII. (2004) 1–4. p. 177. 5. tétel,
p. 178. 8. tétel,
p. 178. 14. tétel.
Zachar József: Egy francia hadseregbeli magyar tiszt katonai reformtevékenysége egy ázsiai nagyhatalom szolgálatában: Báró Tóth Ferenc ezredes az Oszmán Birodalomban, 1767–1776. In: „A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak“. Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Bp., HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – PolgART Kiadó , 2007. p. 392. 82. j.

Nyelvrokonaink nyomában Oroszországban a francia forradalom idején. In: Tanulmányok a Filológiai Intézet Tudományos Műhelyéből. Szombathely, 2003. 229–236.

Le vocabulaire hungaro-franco-lapon du comte Ladislas Valentin Esterhazy. In: Bulletin de l’Association des Anciens Elèves de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales Paris, octobre 2003. 19–29.

François de Tott (1733–1793) és műve. Egy felvilágosult diplomata emlékezései. Vasi Szemle, (2003) 6. 713–731.

Horbulák Zsolt: Adalékok Tóth Ferenc báró származásához. Vasi Szemle, LIX. (2005) 6. p. 734. 1. j.,
p. 744.
Horbulák Zsolt: František Tóth a jeho rodina v kontexte európskej diplomacie 18. storočia. Univ. Bratislava (PhD), 2006. p. 12. 3. j.,
p. 19. 33. j.,
p. 75. 180. j.,
p. 99. 244. j.,
p. 99. 245. j.,
p. 99. 246. j.,
p. 102. 249. j.,
p. 104. 252. j.,
p. 110. 261. j.,
p. 110. 262. j.,
p. 119.
Zachar József: Egy francia hadseregbeli magyar tiszt katonai reformtevékenysége egy ázsiai nagyhatalom szolgálatában: Báró Tóth Ferenc ezredes az Oszmán Birodalomban, 1767–1776. In: „A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak“. Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Bp., HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – PolgART Kiadó , 2007. p. 391. 77. j.
Horbulák Zsolt: Tóth Ferenc báró élete és munkássága. Fórum, (2007) 1. (2007) p. 140. 1. j.,
p. 141.
Horbulák Zsolt: Novšie fakty o genealógii rodu baróna Františka Tótha: (Újabb adalékok Tóth Ferenc báró családjának származásáról). Acta historica Posoniensia, XIII. (2010) p. 129. 6. j.
Horbulák Zsolt: Osmanská ríša očami uhorského vzdelanca 18. storočia: Memoáre Františka Tótha a ich historicko-literárna hodnota. NOVÉ HISTORICKÉ ROZHĽADY NEW HISTORICAL PERSPECTIVES, I. (2011) 2. p. 39. 18. j.,
p. 39. 19. j.,
p. 43. 33. j.

Rákóczi József konstantinápolyi ezredalapító pátense. Hadtörténelmi Közlemények, 116. (2003) 3–4. 933–936.

Papp Sándor: Rákóczi József hatalomra kerülési kísérlete és a Porta: Forráskritikai vizsgálatok. In: A Rákóczi-szabadságharc és Közép-Európa I., Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc kezdetének 300. évfodulójára. Sárospatak, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, 2003. p. 260. 60. j.
A Rákóczi-szabadságharc. Szerk. R. Várkonyi Ágnes–Kis Domokos Dániel. Bp., Osiris Kiadó, 2004. Nemzet és emlékezet. p. 801.
Papp Sándor: József Rákóczi, the last Transylvanian pretender. Acta Orientalia, 61. (2008) 1–2. p. 180.
R. Várkonyi Ágnes: Tekirdag açisindan: „Avrupa'nin ortak davasi”. Bp., Magyar Nemzeti Múzeum, 2009. p. 42.

Modernisation et tradition dans l'armée ottomane à l'époque des Lumières: le cas du baron de Tott. Études sur la région méditerranéenne, 12. k. (Szeged) 2003. 105–129.

Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine: Bibliographie annuelle de l’histoire de France du cinquième siècle à 1958: Année 2004. Paris, 2005. p. 120. 1924. j.

André de Tott, un ami de Casanova, capitaine de hussards. Vivat Hussar N° 38 (Tarbes) 2003. 86–89.

Latour Jean-Claude: Table des articles publiés de 1966 à 2005 (numéros 1 à 40). In: Vivat Hussar. 2005. p. 14.
Horbulák Zsolt: František Tóth a jeho rodina v kontexte európskej diplomacie 18. storočia. Univ. Bratislava (PhD), 2006. p. 96. 235. j.,
p. 97. 241. j.,
p. 97. 242. j.,
p. 98. 243. j.,
p. 119.
Zachar József: Egy francia hadseregbeli magyar tiszt katonai reformtevékenysége egy ázsiai nagyhatalom szolgálatában: Báró Tóth Ferenc ezredes az Oszmán Birodalomban, 1767–1776. In: „A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak“. Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Bp., HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – Polg ART Kiadó, 2007. p. 393. 87. j.
Horbulák Zsolt: Tóth Ferenc báró élete és munkássága. Fórum, (2007) 1. p. 141.

A la hussarde… (Adalékok a franciaországi huszármítosz történetéhez). AETAS, (2003) 3–4. 55–67.

Horbulák Zsolt: František Tóth a jeho rodina v kontexte európskej diplomacie 18. storočia. Univ. Bratislava (PhD), 2006. p. 121.
B. Szabó János: A honfoglalóktól a huszárokig: A középkori magyar könnyűlovasság nyomában. Bp., Argumentum Kiadó, 2010. p. 149. 88. j.
Siposné Dr Kecskeméthy Klára ezredes: Magyar huszárok francia szolgálatban. Honvédségi Szemle, 65. (2010) 1. p. 35.
Réfi Attila: A császár-királyi huszárság törzstisztikara a francia forradalmi és napóleoni háborúk korában (1792–1815). Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 3. p. 789. 43. j.,
p. 804.
Kincses Katalin: Hadik András műveltsége. Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 4. p. 1083. 167. j.
Réfi Attila: A császári-kirákyi huszárság törzstiszti kara a francia forradalmi és a napóleoni háborúk korában (1792–1815). Budapest, MTA BTK – Nádasdy Ferenc Múzeum, 2014. p. 98 248. j.; p. 499.

De Rodosto à Szombathely… Contribution à l'histoire des manuscrits des Lettres de Turquie de Kelemen Mikes. In: Tanulmányok a Filológiai Intézet Tudományos Műhelyéből. Szombathely, 2003. 181–187.

Tüskés Gábor: Bibliographie critique. In: Kelemen Mikes: Lettres de Turquie. Szerk. Tüskés Gábor–Szerb Antal–Jean Bérenger–Kaló Krisztina–Thierry Fouilleul–Tóth Ferenc–Michel Marty. Paris, Honoré Champion, 2011. (Bibliothèque d’études de l’Europe centrale) p. 353.
Mikes Kelemen válogatott bibliográfia: Kelemen Mikes Auswahlbibliographie. Szerk. Kun Zsuzsanna–Maczák Ibolya. Bp.–Eger, Líceum Kiadó, 2011. p. 93. 882. j.

Villard de Honnecourt és a jáki templom. Vasi Szemle, (2003) 5. 581–585.

A la recherche des origines de la langue hongroise en Russie sous la Révolution française. In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series Tom. XXX. Sectio Romanica. Szerk. Őrsi Tibor. Eger, 2003. 201–208.

Papp Sándor: Die Verleihungs-, Bekräftigungs- und Vertragungsurkunden der Osmanen für Ungarn und Siebenbürgen (Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften – Wien, 2003.) c. könyve recenziója. Bulletin de l’Association des Anciens Elèves de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, (2003) 34–37.

2004

Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares, Maestricht 1785. Paris-Genève, 2004. 384. [Bibliothèque des correspondances, Mémoires et journaux, N° 7.]

Katalin Csősz-Jutteau: Bibliographie sélective 2003–2004. Cahiers d’Etudes Hongroises, 12. 199–205. p. 202–203.
Bibliothèque Nationale de France: Bibliographie nationale française : Cumulatif 2004. 940. histoire moderne et contemporaine (sauf France). Internetes hivatkozás.
Bernard Delmas: De quelques publications relatives à la Turquie. OLUSUM GENESE, 6.  (2004) 92–93. 70–85. p. 79. 16. j.
Philippe Hourcade: Bibliographie et chroniques. Cahiers Saint-Simon, 33–35. (2005) p. 116.
Bibliography of Works in Ottoman and Turkish Studies, 2003–2004. International journal of Turkish studies, 11. (2005) 1–2. p. 188.
Barbier Frédéric: L'imprimé, les transferts et l'Europe centrale et orientale. In: Est-Ouest: transferts et réceptions dans le monde du livre en Europe (XVIIe–XXe siècles). Szerk. Barbier Frédéric. Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2005. p. 18. 27. j.
Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares, Maestricht 1785. Bulletin critique du livre français, 61. (2005) 668. p. 110.
Aljamía: Mudéjares – Moriscos – Textos aljamiados Filología árabo-románica. Oviedo, Universidad de Oviedo. Departamento de Filología Clásica y Románica, 2006. (Anuario de Información Bibliográfica, vol. 18) p. 162.
Szász Géza: Egy tizennyolcadik századi „szuperkém“ feljegyzései: Tóth Ferenc: Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares, Maestricht 1785., Honoré Champion Paris, 2004. 382. AETAS, (2006) 2–3. p. 308–310. [Recenzió.]
Horbulák Zsolt: František Tóth a jeho rodina v kontexte európskej diplomacie 18. storočia. Univ. Bratislava (PhD), 2006. p. 20. 34. j.
p. 22. 50. j.
p. 114.
Gautier Antoine: Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares: Texte édité par Ferenc Tóth, Paris, H. Champion, 2004, 382 p. Bulletin de l’Association des Anciens Elèves de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales, (2006) décembre. p. 97–98. [Recenzió.]
Jean Garapon:Avant-propos. In: Mémoires d'État et culture politique en France (XVIe–XIXe siècles). Szerk. Garapon, Jean. Nantes, Éditions Cécile Defaut, 2007. p. 14. 4. j.
Zachar József: Egy francia hadseregbeli magyar tiszt katonai reformtevékenysége egy ázsiai nagyhatalom szolgálatában: Báró Tóth Ferenc ezredes az Oszmán Birodalomban, 1767–1776. In: „A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak“. Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Bp., HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – PolgART Kiadó , 2007. p. 391. 79. j.
Christophe Paillard: Ingérence censoriale et imbroglio éditorial: La censure de la correspondance de Voltaire et de Catherine II dans les éditions in-8° et in-12° de Kehl. Revue Voltaire, 7. (2007) p. 294. 80. j.,
p. 294. 81. j.,
p. 300. 111. j.,
p. 300. 112. j.,
p. 300. 113. j.
Christophe Paillard: Tott au pays de Toth. L'Égypte dans la pensée stratégique française à l'aube de la Révolution. Orages: littérature et culture 1760–1830, 6. (-) p. 127–139. (2007) p. 127. 1. j.,
p. 127. 2. j.,
p. 127. 3. j.,
p. 128. 4. j.,
p. 128. 5. j.,
p. 129. 7. j.,
p. 130. 10. j.,
p. 132. 20. j.,
p. 134. 24. j.,
p. 135. 26. j.,
p. 135. 27. j.,
p. 135. 28. j.,
p. 136. 29. j.,
p. 136. 30. j.,
p. 136. 31. j.,
p. 137. 32. j.,
p. 137. 33. j.
Lucien Bély: L’art de la paix en Europe: Naissance de la diplomatie moderne XVIe–XVIIe siècles. Paris, 2007. (Le noeud gordien) p. 725.
Éric Férey: Bibliographie de la littérature française (XVIe–XXe siècles): Année 2007. Revue d'histoire littéraire de la France, 108. (Hors série), (2008) p. 188. 2537. j.
Hitzel Frédéric: François de Tott (1733–1793). In: Dictionnaire des orientalistes de langue française. Paris, Karthala, 2008. p. 939.
Schnakenbourg Éric: « Ferenc Tóth, La guerre russo-turque (1768–1774) et la défense des Dardanelles. L’extraordinaire mission du baron de Tott ». Cahiers de la Méditerranée, 78. (2009) juin. p. 370. 1. j.
Frédéric Hitzel: Estambul y sus revoluciones: camino hacia la modernidad. ISTOR, X. (2009) 38. p. 32. 3. j.
Veinstein Gilles: La frontière islamo-chrétienne en Europe. In: L'Europe et l'islam. Quinze siècles d'histoire. Szerk. Henry Laurens–John Tolan–Gilles Veinstein. Paris, Odile Jacob, 2009. p. 444. 12. j.
Jean-François Solnon: Le turban et la stambouline. L’Empire ottoman et l’Europe, XIVe–XXe siècles, Affrontement et fascination réciproques. Paris, Perrin, 2009. p. 367. 11. j.,
p. 582.
p. 598.
Ileana MIHÃILA: Les Roumains en 1777, vus par le chevalier Louis-Félix Guinement de Kéralio. Caiete critice, 8–9. (2009) 262–263. p. 14. 2. j.
Veszprémy László: A helyét kereső hadtörténetírás (Nemzetközi és hazai tapasztalatok). AETAS, 25. (2010) 4. p. 37. 34. j.
Ümit Eser: Millet Sisteminin Tarihi Arka Planı: Gayrimüslim Cemaatler İçin Özerk Bir Alan. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 13. (2010) 24. p. 208. 12. j.,
p. 210.
Eric Schnakenbourg: Entre curiosité et espionnage: Le voyage du marquis de Poterat vers la mer Noire (1781). Paris, Garnier, 2011. p. 389.
Kincses Katalin: Hadik András műveltsége. Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 4. p. 1091. 217. j.
Horbulák Zsolt: Osmanská ríša očami uhorského vzdelanca 18. storočia: Memoáre Františka Tótha a ich historicko-literárna hodnota. NOVÉ HISTORICKÉ ROZHĽADY NEW HISTORICAL PERSPECTIVES, I. (2011) 2. p. 39. 14. j.
Henri Ortholan: Tóth Ferenc: Un diplomate militaire français en Europe orientale à la fin de l’ancien régime: (Ed. Isis, Istanbul, 2011. 290 o.). Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 3. p. 949. 1. j.
Gilles Veinstein: La question du despotisme ottoman: La polémique Tott-Peyssonnel. In: L’orientalisme, les orientalistes et l’empire ottoman de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XXe siècle. Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, p. 187–203. (2011) p. 193. 32. j.,
p. 194. 34. j.
Jean Garapon: Richesse des mémorialistes français d’Ancien régime: l’exemple du cardinal de Retz. Határsávok, (2012) p. 103. 1. j.
John Victor Tolan, Gilles Veinstein, Henry Laurens: Europe and the Islamic World: A History. Princeton, Princeton University Press, 2012. p. 430. 12. j.
Szász Géza: Országkép a 18–19. századi útikalauzokban. Aetas, 28. (3) 44–59. (2013) p. 51. 36. j.
Jean-Fred Warlin: J.-P. Tercier, l'éminence grise de Louis XV, Un conseiller de l'ombre au Siècle des Lumières, Paris, L'Harmattan, 2014. p. 289 752. j., p. 308 822. j. és p. 309 829. j.
Turkologischer Anzeiger (TA 29) Turkology annuel. Szerk. Mónika F. Molnár, Miklós Fóti, György Hazai, Barbara Kellner-Heinkele. Bp., Prof. Dr. György Hazai - Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, 2014. p. 216. 2567. j.

Szentgotthárd–Vasvár 1664, Háború és béke a XVII. század második felében. Szerk. Tóth Ferenc–Zágorhidi Czigány Balázs. Szentgotthárd, 2004. 150.

Lucien Bély: Louis XIV: Le plus grand roi du monde. Editions Gisserot, 2005. Les classiques Gisserot de l’Histoire. p. 118. 6. j.
Andaházi Szeghy Viktor: Perjés Géza műveinek bibliográfiája 1950–2005. In: Az értelem bátorsága. Szerk. Hausner Gábor–Csákváry Ferenc–Kincses Katalin Mária–Mészáros Kálmán–Tóth Ferenc. Bp., Argumentum, 2005. p. 848.
Lucien Bély: L’art de la paix en Europe: Naissance de la diplomatie moderne XVIe–XVIIe siècles. Paris, Presses Universitaires de France, 2007. (Le noeud gordien) p. 725.
Lucien Bély: Secret et espionnage militaire au temps de Louis XIV. Revue historique des armées, 66. (2011) 263. p. 29. 4. j.
Zágorhidi Czigány Balázs: Történészkonferencia Vasváron. Vasi Szemle, LXV. (2011) 5–6. p. 700–701.
Jean-Pierre Bois: La paix: Histoire politique et militaire, Paris: Perrin, 2012. p. 582. 86. j. és p. 623.
Sudár Balázs: Török források Zrínyi-Újvár bevételéről. In: Zrínyi-Újvár emlékezete. Budapest, Argumentum, 2012. p. 66. j. 2.
Lucien Bély: Les Secrets de Louis XIV: Mystères d’État et pouvoir absolu. Paris, Tallandier, 2013. p. 650. 4. j.

Mille ans de contacts II, Relations franco-hongroises de l’an mil à nos jours. Sous la dir. Tóth Ferenc–Tringli Zita. Szombathely, 2004. 240. [Études françaises de Szombathely III.]

Petiot Alain: Un héritage du duc Charles V: Les régiments lorrains dans l'armée impériale. In:  Franz Stephan von Lothringen und sein Kreis/L’empereur François Ier et le réseau lorrain/L’imperatore Francesco I e il circolo lorenese. (23) Szerk. Wolfgang Schmale. Bécs, Winlker Verlag, 2009. p. 51. 1. j.

Studia Caroliensia 2004/3–4. [Társszerkesztő.]

Sophie de Tott, une artiste émigrée. In: Bulletin de l’Association des Anciens Elèves de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Paris, 2004, 55–67.

Francia szolgálatban álló magyar ügynökök az Oszmán Birodalomban a XVIII. század derekán (1735–1756). Hadtörténelmi Közlemények, 117. (2004) 2. 665–679.

Zachar József: Egy francia hadseregbeli magyar tiszt katonai reformtevékenysége egy ázsiai nagyhatalom szolgálatában: Báró Tóth Ferenc ezredes az Oszmán Birodalomban, 1767–1776. In: „A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak“. Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Bp., HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – PolgART Kiadó , 2007. p. 374. 4. j.
Seres István: Jávorka Ádám ismeretlen levelei Lengyelországból 1743–1744. In: II. Rákóczi Ferenc, az államférfi, Tanulmányok a sárospataki országgyűlés 300. évfordulóján. Szerk. Tamás Edit. Sárospatak, Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, 2008. p. 377. 7. j.

Critique à la hongroise des Lettres de Milady Montagu dans le Journal Encyclopédique. Mille ans de contacts II, Relations franco-hongroises de l’an mil à nos jours. Sous la dir. Tóth Ferenc–Tringli Zita. Szombathely, 2004. 119–134. [Études françaises de Szombathely III.]

Horbulák Zsolt: František Tóth a jeho rodina v kontexte európskej diplomacie 18. storočia. Univ. Bratislava (PhD), 2006. p. 123.

Le choix difficile du genre littéraire d’un écrivain franco-hongrois: les Mémoires du baron de Tott. In: Acta romanica Tomus XXIII, Les genres en transition. Szeged, 2004. 133–140.

Bibliographie der französischen Literaturwissenschaft 2005. Szerk. Astrid Klapp-Lehrmann. Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2006. (XLIII.) p. 397. 5509 . j.

Pál Vágó, le peintre de la glorification des hussards à travers l‘histoire. Vivat Hussar N° 39, Tarbes, 2004. 111–114.

Adalékok Mikes Kelemen Törökországi levelek című művének kézirattörténetéhez. Irodalomtörténeti Közlemények, (2004) 5–6. 559–567.

Tüskés Gábor: Mikes-problémák. Irodalomtörténeti Közlemények, 114. (2010) 4. p. 308. 101. j.
Tüskés Gábor: Az új Mikes-kutatásokról. Magyar Tudomány, 172. (2011) 3. p. 307.
Bányász Melinda: Egy irodalmi mű hazakerülése és kiadása köré szövődött kapcsolatháló felfedett és felfedendő pontjai. Erdélyi Múzeum, LXXIII. (2011) 2. p. 47. 18. j.,
p. 55. 53. j.,
p. 55. 55. j.,
p. 55. 58. j.,
p. 55. 59. j.,
p. 56. 63. j.,
p. 56. 64. j.,
p. 56. 65. j.
Mikes Kelemen válogatott bibliográfia: Kelemen Mikes Auswahlbibliographie. Szerk. Kun Zsuzsanna–Maczák Ibolya. Bp.–Eger, Líceum Kiadó, 2011. p. 94. 890. j.

La mémoire de la guerre d'indépendance de Rákóczi dans la diplomatie française. Studia Caroliensia, (2004) 3–4. 13–24.

Tüskés Gábor: Bibliographie critique. In: Kelemen Mikes: Lettres de Turquie. Szerk. Tüskés Gábor–Szerb Antal–Jean Bérenger–Kaló Krisztina–Thierry Fouilleul–Tóth Ferenc–Michel Marty. Paris, Honoré Champion, 2011. (Bibliothèque d’études de l’Europe centrale) p. 352.

2005

Pour une histoire franco-hongroise… Szombathely, 2005. 116. [Études françaises de Szombathely IV.]

Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor–Tóth Ferenc. Bp., 2005.

A Rákóczi-emigráció jelentősége – Rákóczi muhaceretinin tasidigi önem. In: II. Rákóczi Ferenc élete és törökországi emigrációja – II. Ferenc Rákóczi'nin hayati ve türkiye'deki sürgün günleri. Szerk. F. Tóth Tibor. Bp.–Tekirdag, 2005. 92–109.

Seres István: II. Ferenc Rákóczi'nin hayati ve türkiye'deki sürgün günleri: II. Rákóczi Ferenc élete és törökországi emigrációja. Hadtörténelmi Közlemények, 119. (2006) 2. p. 573.
Mikes Kelemen válogatott bibliográfia: Kelemen Mikes Auswahlbibliographie. Szerk. Kun Zsuzsanna–Maczák Ibolya. Bp.–Eger, Líceum Kiadó, 2011. p. 95. 898. j.
Meryem Kaçan Erdogan: Mülteci Bir Macar Prensi ve Terekesi Rakoczi Jozsef: A Hungarian Refugee Prince and His Inheritance Rakoczi Jozsef. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2011) 23. p. 84. 10. j.,
p. 102.

Le baron de Tott: le défenseur des Dardanelles. In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor. Bp., 2005. 731–752.

Zachar József: Egy francia hadseregbeli magyar tiszt katonai reformtevékenysége egy ázsiai nagyhatalom szolgálatában: Báró Tóth Ferenc ezredes az Oszmán Birodalomban, 1767–1776. In: „A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak“. Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Bp., HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – PolgART Kiadó , 2007. p. 384. 50. j.
Turkologischer Anzeiger (TA 29) Turkology annuel. Szerk. Mónika F. Molnár, Miklós Fóti, György Hazai, Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, Prof. Dr. György Hazai - Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, 2014. p. 215 2553. j.

«Combattre à la hongroise avec un cœur françois…» L'identité nationale des immigrés hongrois en France au cours du XVIIIe siècle. In: Nationalismes et régionalismes, Des Nations avec ou sans État. Sous la dir. Michel Feith. Nantes, 2005. 51–63.

Lancelot Turpin de Crissé, un ami des Hongrois. In: Académie des Sciences, Arts & Belles-Lettres de Touraine – Mémoires – 2004. Tours, 2005. 111–118.

Virginie Durand–Claude Ghiati–Isabelle Havelange–Brigitte Keriven: Bibliographie annuelle de l'histoire de France du cinquième siècle à 1958 : Année 2008. 2009. p. 252. 4047. j.
Picaud-Monnerat Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle. Paris, Economica, 2010.
(Bibliothèque stratégique) p. 88. 161. j., p. 647.

Huszárok, diplomaták és kalandorok nyomában a francia levéltárakban és könyvtárakban. A XVIII. századi franciaországi emigráció könyvészeti és levéltári hagyatéka (1720–1815). In: Lymbus 2005. Bp., 2005. 355–363.

Siposné Dr Kecskeméthy Klára ezredes: Magyar huszárok francia szolgálatban. Honvédségi Szemle, 65. (2010) 1. p. 35.
Kincses Katalin: Hadik András műveltsége. Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 4. p. 1083. 168. j.

Török emlékek, tatár élmények. Vasi Szemle, (2005) 1. 87–101.

Turkologischer Anzeiger (TA 29) Turkology annuel. Szerk. Mónika F. Molnár, Miklós Fóti, György Hazai, Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, Prof. Dr. György Hazai - Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, 2014. p. 149 1638. j.

Mikes Kelemen Törökországi levelek című művének kézirattörténetéhez. In: Francia emlékek. Szerk. Köbölkuti Katalin–Nagy Éva. Szombathely, 2005. 141–153.

Mikes Kelemen válogatott bibliográfia: Kelemen Mikes Auswahlbibliographie. Szerk. Kun Zsuzsanna–Maczák Ibolya. Bp.–Eger, Líceum Kiadó, 2011. p. 95. 897. j.
Turkologischer Anzeiger (TA 29) Turkology annuel. Szerk. Mónika F. Molnár, Miklós Fóti, György Hazai, Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, Prof. Dr. György Hazai - Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, 2014. p. 212 2513. j.

Hussards hongrois au service de la France au cours du XVIIIe siècle. In: Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes tome 140. Nantes, 2005. 377–388.

Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine: Bibliographie annuelle de l’histoire de France du cinquième siècle à 1958: Année 2006. Paris, 2007. p. 195. 4539. j.

Évezrednyitó beszélgetések. Sárvár, 2005. Szerk. Gróf István. Vasi Szemle, (2006) 2. 252–253. [Recenzió.]

2006

Jean-Christophe Giraud–Tóth Ferenc–Tringli Zita–Ariane Zambeaux: Parler et vivre en français, Szombathely-Bp., 2006. 161.

Fraternité dans l'émigration: nobles hongrois et polonais en France au XVIIIe siècle. In: Noblesse française et noblesse polonaise, Mémoire, identité, culture XVIe-XXe siècles. Sous la dir. Dumanowski, Jaroslaw–Figeac, Michel. Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, Bordeaux, 2006. 75–87.

Tüskés Gábor: Bibliographie critique. In: Kelemen Mikes: Lettres de Turquie. Szerk. Tüskés Gábor–Szerb Antal–Jean Bérenger–Kaló Krisztina–Thierry Fouilleul–Tóth Ferenc–Michel Marty. Paris, Honoré Champion, 2011. (Bibliothèque d’études de l’Europe centrale) p. 352.
François Cadilhon: FRANÇOIS RÁKÓCZI ET ÉLISABETH SIENIAWSKA: RÉSEAUX POLITIQUES, PARENTÈLES ET CLIENTÈLES AU DÉBUT DU XVIIIe SIÈCLE, In: CORRESPONDANCE ET LA CONSTRUCTION DES IDENTITES EN EUROPE CENTRALE (1648-1848). Szerk. François Cadilhon, Michel Figeac, Caroline Le Mao. Paris, Honoré Champion, 2013. p. 184. 6. j.

La bibliothèque d’un voyageur du XVIIIe siècle. In: Cultivateur de son jardin, Mélanges offerts à Monsieur le Professeur Imre Vörös. Bp., 2006. 223–244.

Bibliographie der französischen Literaturwissenschaft 2008. Szerk. Astrid Klapp-Lehrmann. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2009.
p. 380. 4993 . j.
Turkologischer Anzeiger (TA 29) Turkology annuel. Szerk. Mónika F. Molnár, Miklós Fóti, György Hazai, Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, Prof. Dr. György Hazai - Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, 2014. p. 210 2489. j.

La forêt disparue et les cannibales français. Science et aventure dans un rapport inédit de Sonnini de Manoncourt à Sartine. In: « prismes irisés » Textes recueillis sur les littératures classiques et modernes pour Olga Penke qui fête ses soixante années. Szeged, 2006. 235–243.

Ex libris baron de Tott. Portyázás egy XVIII. századi magyar származású francia huszártiszt könyvtárában. Hadtörténelmi Közlemények, 119. (2006) 2. 389–414.

Papp Andrea–Hegyközi Ilona: Bibliográfia: A magyar nyomda-, könyv-, sajtó és könyvtártörténeti szakirodalom 2006-ban. Magyar Könyvszemle, 123. (2007) 4. p. 524.
Zachar József: Egy francia hadseregbeli magyar tiszt katonai reformtevékenysége egy ázsiai nagyhatalom szolgálatában: Báró Tóth Ferenc ezredes az Oszmán Birodalomban, 1767–1776. In: „A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak“. Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére. Bp., HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum – PolgART Kiadó , 2007. p. 394. 90. j.

Magyarságkép és nemzeti identitás, Magyar huszárok francia szemmel a 18. században. In: A hajnal frissessége. Esszék, tanulmányok, versek Láng Gusztáv tiszteletére. Szombathely, 2006. 310–323.

L'épée et la plume, Raimondo Montecuccoli et sa pensée. In: Con dottrina e con volere insieme. Saggi, studi e scritti vari dedicati a Béla Hoffmann. Sous la dir. Antonio Sciacovelli. Szombathely, 2006. 349–355.

Turkologischer Anzeiger (TA 29) Turkology annuel. Szerk. Mónika F. Molnár, Miklós Fóti, György Hazai, Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, Prof. Dr. György Hazai - Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, 2014. p. 182 2066. j.

La naissance de l’historiographie moderne en Hongrie à l’époque des Lumières. In: Les historiographes en Europe de la fin du Moyen Âge à la Révolution. Sous la dir. Chantal Grell. Paris, 2006. 187–201.

Le baron de Tott: un officier de Bercheny dans la défense de Constantinople. Vivat Hussar N° 41, Tarbes, 2006. 88–104.

Turkologischer Anzeiger (TA 29) Turkology annuel. Szerk. Mónika F. Molnár, Miklós Fóti, György Hazai, Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, Prof. Dr. György Hazai - Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, 2014. p. 94 943. j.

Morau, Jean: Saint Martin nous raconte... L’Harmattan, Paris, 2005. Vasi Szemle, (2006) 3. 376. [Recenzió.]

„A hadsereg szociális nézőpontú tanulmányozásától a hadművészet története felé”. Bemutatjuk Jean-Pierre Bois hadtörténészt, a Nantes-i Egyetem professzorát. Hadtörténelmi Közlemények, 119. (2006) 4. 995–1011. [Recenzió.]

2007

Saint-Gotthard 1664. Une bataille européenne. Paris, 2007. 167. [Ed. Lavauzelle.]

Bibliothèque Nationale de France: Bibliographie nationale française : Cumulatif 2007. 940. histoire médiévale, moderne et contemporaine (sauf France).
 2007.
Moronval Stéphane: FERENC TOTH, SAINT-GOTTHARD 1664: UNE BATAILLE EUROPÉENNE. PARIS, LAVAUZELLE, 2007. 167 P. La Cliothèque: online (2007) [Recenzió.]
Hausner Gábor: Saint-Gotthard 1664 – Une bataille européenne: Préface de Jean Bérenger (Histoire, Mémoire & Patrimoine), Panazol, Lavauzelle, 2007. 172. Hadtörténelmi Közlemények, 120. (2007) 4. p. 1366–1367. [Recenzió.]
Kovács Zsolt: Az 1664. évi szentgotthárdi csata nemzetközi vonatkozásai magyar szemmel. AETAS, 23. (2008) 4. p. 240–245 [Recenzió.]
Bois, Jean-Pierre: Ferenc Toth, Saint-Gotthard, 1664. Une bataille européenne. Revue historique des armées, (2008) 253. p. 136. [Recenzió.]
Morisot, Pierre: Saint-Gotthard 1664. Défense nationale et sécurité collective, (2008) 10. p. 197–198. [Recenzió.]
Jean-Michel Thiriet: Ferenc Toth – St Gotthard 1664: Une bataille européenne, Lavauzelle, 2007, 270 p. Historiens et géographes, (2009) 405. p. 427. [Recenzió.]
Sudár Balázs: Ferenc Tóth: Saint-Gotthard, 1664. Une bataille européenne: Lavauzelle, Panazol, 2007, 167 oldal. Keletkutatás, (2009) ősz. 141–143. [Recenzió.]
Klapka Petr: Un Rochelais au service des Habsbourg: Jean Louis Ratuit de Souches (1608–1682): Contribution à l’étude de la noblesse francophone dans les Pays tchèques aux XVIIe et XVIIIe siècles. In: Le rayonnement français en Europe centrale du XVIIe siècle à nos jours. Szerk. Dumanowski Jaroslaw–Figeac Michel. Bordeaux, Maison des Sciences de l’Homme d'Aquitaine, 2009. p. 222. 38. j.
MUHAMMED FATĐH ÇALIŞIR: WAR AND PEACE IN THE FRONTIER: OTTOMAN RULE IN THE UYVAR PROVINCE, 1663–1685. 2009. p. 41. 163. j.
Veszprémy László: A helyét kereső hadtörténetírás: (Nemzetközi és hazai tapasztalatok). AETAS, 25. (2010) 4. p. 37. 34. j.
R. Várkonyi Ágnes: Horvátország reménye: Juraj Krizanic és a nemzetközi törökellenes szövetség. In: Európa Zrínyije, Válogatott tanulmányok. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. Bp., Argumentum Kiadó, 2010. p. 181. 20. j.,
p. 185. 30. j.
Bérenger, Jean: La Hongrie des Habsbourg: Tome I de 1526 à 1790. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2010.
p. 131. 14. j.,
p. 338.
Bérenger, Jean: Léopold Ier et Louis XIV. 2010. Internetes dokumentum.
Jean Bérenger: Cardinal Léopold Kollonich. Le plan de réorganisation de la Hongrie. (1688). Paris, Honoré Champion, 2011. (Bibliothèque d’études de l’Europe centrale; 5.) p. 404.
Noël Buffe: Les marines du Danube 1526–1918. Panazole, Lavauzelle, 2011. (Histoire, mémoire & patrimoine) p. 96. 35. j.,
p. 97. 38. j.,
p. 286.
Nagy Levente–Hausner Gábor: Raimondo Montecuccoli és a magyarok. Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 3. p. 716. 121. j.
Zágorhidi Czigány Balázs: Történészkonferencia Vasváron. Vasi Szemle, LXV. (2011) 5–6. p. 701.
Zrínyi-Újvár emlékezete. Szerk. Hausner Gábor–Padányi József. Bp., Argumentum, 2012. Bibliográfia: p. 198.
Domokos György: Zrínyi-Újvár építése és pusztulás. In: Zrínyi-Újvár emlékezete. Szerk. Hausner Gábor–Padányi József. Bp., Argumentum, p. 34–65. (2012). p. 35. 8. j.
Claude Merle: Dictionnaire des grandes batailles du monde européen,
Paris, Pygmalion, 2009. p. 497.
MUHAMMED FATĐH ÇALIŞIR: WAR AND PEACE IN THE FRONTIER: OTTOMAN RULE IN THE UYVAR PROVINCE, 1663–1685, PhD., 2009. p. 41 n. 163.
Petr Klapka: Jean Louis Ratuit de Souches (1608–1682) et la campagne en Haute-Hongrie dans les années 1660-1664. Öt kontinens, (2011) 1. 43–58. (2011) p. 55. 41. j., p. 57. 49. és 53. j., p. 58. 54. és 55. j.
Jean-Pierre Bois: La paix: Histoire politique et militaire, Paris, Perrin, 2012. p. 582 86. j. és p. 623.
Prince Ferdinand Schwarzenberg: Journal de la Cour de Vienne (1686–1688), Szerk. Jean Bérenger, Paris, Honoré Champion, 2013. (Bibliothèque d'études de l'Europe centrale; 12.) p. 53 114. j., p. 253.
Hausner Gábor: Márs könyvet olvas: Zrínyi Miklós és a 17. századi hadtudományi irodalom, Budapest, Argumentum, 2013. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára), p. 184.
Philippe Roy, Tóth Ferenc: La défaite ottomane: Le début de la reconquête hongroise (1683), Paris, Economica, 2014. (Campagnes & Stratégies; 111.) p. 22 40. j., p. 53 3. j., p. 121.
Turkologischer Anzeiger (TA 29) Turkology annuel. Szerk. Mónika F. Molnár, Miklós Fóti, György Hazai, Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, Prof. Dr. György Hazai - Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, 2014. p. 90 896. j.
Eric Mousson-Lestang :1664. Saint-Gothard, une victoire européenne: Entretien avec Ferenc Toth, In : La Nouvelle Revue d'Histoire (ISSN: 1764-2019) 2014: (74) 19-22. (2014) p. 22.

Le projet de la fondation d’une légion hongroise en France en 1800. In: Armées et marines au temps d’Austerlitz et de Trafalgar. Sous la dir. Bruno Colson–Hervé Coutau-Bégarie. Paris, 2007. 157–170.

Les Mémoires du baron de Tott. In: Mémoires d’État et culture politique en France (XVIe – XIXe siècles). Sous la dir. Jean Garapon. Nantes, 2007. 191–201.

Turkologischer Anzeiger (TA 29) Turkology annuel. Szerk. Mónika F. Molnár, Miklós Fóti, György Hazai, Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, Prof. Dr. György Hazai - Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, 2014. p. 216 2566. j.

Egy magyar származású rodostói francia konzul levelezése. Adatok Grégoire de Keösseck, a rodostói magyar kolónia vezetője életrajzához. In: Európai szemmel. Tanulmányok Köpeczi Béla tiszteletére. Szerk. Kalmár János. Bp., 2007. 93–100.

Turkologischer Anzeiger (TA 29) Turkology annuel. Szerk. Mónika F. Molnár, Miklós Fóti, György Hazai, Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, Prof. Dr. György Hazai - Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, 2014. p. 215 2552. j.

Egy kalandor filológus Napóleon szolgálatában: Besse János Károly. In: Bonaparte Napóleon koronája és üzenete. Szerk. Kövér Lajos. Szeged, 2007. 107–113.

Trieste et la diplomatie secrète au début de la guerre russo-turque de 1768–1774. In: Gizella Németh–Adriano Papo: I turchi, gli Asburgo e l’Adriatico. Szombathely-Trieste, 2007. 173–183.

Turkologischer Anzeiger (TA 29) Turkology annuel. Szerk. Mónika F. Molnár, Miklós Fóti, György Hazai, Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, Prof. Dr. György Hazai - Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, 2014. p. 94 944. j.

Az ónodi országgyűlés francia szemmel. Hadtörténelmi Közlemények, 120. (2007) 4. 1305–1315.

2008

La guerre russo-turque (1768–1774) et la défense des Dardanelles. L’extraordinaire mission du baron de Tott, Paris, 2008. 186. [Ed. Economica.]

Michel Niqueux: Bibliographie: Ouvrages en français sur le monde russe parus de janvier à juin 2008. La revue russe, 31. (2008) p. 109.
Virginie Durand–Claude Ghiati–Isabelle Havelange–Brigitte Keriven: Bibliographie annuelle de l'histoire de France du cinquième siècle à 1958 : Année 2009. 2009. p. 125. 1910. j.
Frédéric Hitzel: Estambul y sus revoluciones: camino hacia la modernidad. ISTOR, X. (2009) 38. p. 32. 3. j.
Schnakenbourg, Éric: Ferenc Tóth, La guerre russo-turque (1768–1774) et la défense des Dardanelles. L’extraordinaire mission du baron de Tott. Cahiers de la Méditerranée, 78. juin. 369–371. [Recenzió.]
Ileana MIHÃILA: Les Roumains en 1777, vus par le chevalier Louis-Félix Guinement de Kéralio. Caiete critice, 8–9. (2009) 262–263. p. 14. 1. j.
Igor Delanoë: Le bassin de la mer Noire, un enjeu de la Grande Guerre en Méditerranée. Cahiers de la Méditerranée, (2010) 81. p. 76. 6. j.
Eric Schnakenbourg: Entre curiosité et espionnage: Le voyage du marquis de Poterat vers la mer Noire (1781). Paris, Garnier, 2011. p. 44. 2. j.,
p. 243. 1. j.,
p. 262. 1. j.,
p. 395.
Kincses Katalin: Hadik András műveltsége. Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 4. p. 1086. 185. j.
Jean Bérenger: La guerre des Russes et des Autrichiens contre l’Empire ottoman 1736–1739: (Ed. Economica, Paris, 2011. 146.). Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 3. p. 945.
Jean Bérenger: La guerre des Russes et des Autrichiens contre l’Empire ottoman 1736–1739: Ferenc Tóth, Editions Economica, Paris, 2011, 146 pages. Orients Bulletin de l'association des anciens élèves et amis des langues orientales, (2011) Octobre. p. 121. 2. j.
Les Français en Russie au siècle des Lumières, Dictionnaire des Français, Suisses, Wallons et autres francophones en Russie de Pierre le Grand à Paul Ier: Tome I. Introduction, annexes, sources, index. Szerk. Anne Mézin–Vladislav Rjéoutski. Ferney-Voltaire, Centre International d’Étude du XVIIIe siècle, 2011. p. 331.
Les Français en Russie au siècle des Lumières, Dictionnaire des Français, Suisses, Wallons et autres francophones en Russie de Pierre le Grand à Paul Ier: Tome II. Notices. Szerk. Anne Mézin–Vladislav Rjéoutski. Ferney-Voltaire, Centre International d’Étude du XVIIIe siècle, 2011. p. 791.
Pierre Rigoux: Les Dardanelles 1915: Une stratégie en échec, Paris, Economica, 2013. (Campagnes & Stratégies; 108.) p. 175.
Turkologischer Anzeiger (TA 29) Turkology annuel. Szerk. Mónika F. Molnár, Miklós Fóti,György Hazai, Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, Prof. Dr. György Hazai - Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, 2014. p. 94 942. j.
Eric Mousson-Lestang :1664. Saint-Gothard, une victoire européenne: Entretien avec Ferenc Toth, In : La Nouvelle Revue d'Histoire (ISSN: 1764-2019) 2014: (74) 19-22. (2014) p. 22.

François Baron de Tott emlékiratai a törökökről és a tatárokról. Szombathely, 2008. 294.

Major Anita: Boszorkány: Tott báró törökökről és tatárokról. Magyar Nemzet, (2008) október 11. [Recenzió.]
Róbert Péter: François Baron de Tott Emlékiratai a törökökről és a tatárokról. Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem online, (&) (2008) [Recenzió.]
Lőcsei Péter: François Baron de Tott Emlékiratai a törökökről és a tatárokról. Szerk. dr. Tóth Ferenc, Vasi Szemle Szerkesztősége, Szombathely, 2008, 296. Vasi Szemle, LXIV. (2010) 5. p. 621–622. [Recenzió.]
Lőcsei Péter: François Baron de Tott Emlékiratai a törökökről és a tatárokról In: A múltnak kútja, Művelődéstörténeti írások a XIX–XX. századi Szombathelyről. Szerk. Lőcsei Péter. Szombathely, Szombathely Megyei Jogú Város, 2010. pp. 289–291. [Recenzió.]
Tatár Sarolta: François Baron de Tott Emlékiratai a törökökről és a tatárokról. Keletkutatás, (2010) tavasz. p. 122–127. [Recenzió.]
Vargyas Gábor: François Baron de Tott emlékiratai a törökökről és a tatárokról. Ethnographia, 121. (2010) 1. p. 81–91. [Recenzió.]
Bányász Melinda: Egy irodalmi mű hazakerülése és kiadása köré szövődött kapcsolatháló felfedett és felfedendő pontjai. Erdélyi Múzeum, LXXIII. (2011) 2. 43–60. p. 46. 16. j.,
p. 47. 24. j.,
p. 55. 54. j.,
p. 55. 56. j.,
p. 55. 57. j.,
p. 56. 60. j.,
p. 56. 61. j.
Kincses Katalin: Hadik András műveltsége. Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 4. p. 1091. 217. j.
Xantus Boróka: Keleti utazók – nyugati emlékírók: François de Tott Emlékiratainak és Mikes Kelemen Törökországi leveleinek párhuzamos vizsgálata. Látó, (2011) 4. p. 95. 1. j.
Kiss László dr: Lady Montagu kontra Raymann – az első variolációk Európában: A 85 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. Orvosi Hetilap, 152. (2011) 44. p. 1782. 3. j.
Horbulák Zsolt: Osmanská ríša očami uhorského vzdelanca 18. storočia: Memoáre Františka Tótha a ich historicko-literárna hodnota. NOVÉ HISTORICKÉ ROZHĽADY NEW HISTORICAL PERSPECTIVES, I. (2011) 2. p. 39. 17. j.,
p. 39. 20. j.,
p. 40. 22. j.,
p. 40. 23. j.,
p. 40. 24. j.,
p. 40. 25. j.,
p. 41. 26. j.,
p. 41. 27. j.,
p. 41. 28. j.,
p. 41. 29. j.,
p. 42. 30. j.,
p. 42. 32. j.,
p. 43. 35. j.,
p. 43. 36. j.
Henri Ortholan: Tóth Ferenc: Un diplomate militaire français en Europe orientale à la fin de l’ancien régime: (Ed. Isis, Istanbul, 2011. 290.). Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 3. 948–950. p. 949. 1. j.
Sánta Ákos: François Baron de Tott Emlékiratai a törökökről és a tatárokról. (Vasi Szemle, Szombathely, 2008. 296. o.). Hadtörténelmi Közlemények, 125. (2012) 4. p. 1166–1167. [Recenzió.]
Ferwagner Péter Ákos: A libanoni kérdés és a nagyhatalmak (1840–1861). Szeged, Szegedi Tudományegyetem BTK, 2013. p. 15 24. j., p. 452.

Mikes a „hídember“. Életünk, (2008) 1. 81–90.

Mikes Kelemen válogatott bibliográfia: Kelemen Mikes Auswahlbibliographie. Szerk. Kun Zsuzsanna–Maczák Ibolya. Bp.–Eger, Líceum Kiadó, 2011. p. 96. 915. j.
Turkologischer Anzeiger (TA 29) Turkology annuel. Szerk. Mónika F. Molnár, Miklós Fóti, György Hazai, Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, Prof. Dr. György Hazai - Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, 2014. p. 215 2554. j.

D’Andrezel vicomte, konstantinápolyi francia követ szellemi hagyatéka (1725). Századok, 142. (2008) 4. 1021–1040.

Mikes Kelemen válogatott bibliográfia: Kelemen Mikes Auswahlbibliographie. Szerk. Kun Zsuzsanna–Maczák Ibolya. Bp.–Eger, Líceum Kiadó, 2011. p. 96. 913. j.
Turkologischer Anzeiger (TA 29) Turkology annuel. Szerk. Mónika F. Molnár, Miklós Fóti, György Hazai, Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, Prof. Dr. György Hazai - Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, 2014. p. 210 2488. j.

XV. Lajos kuruc ügynökei. In: Konvergenciák 2003–2006. Szerk. Balaskó Mária–Balázs Géza. Szombathely, 2008. 83–97.

Turkologischer Anzeiger (TA 29) Turkology annuel. Szerk. Mónika F. Molnár, Miklós Fóti, György Hazai, Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, Prof. Dr. György Hazai - Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, 2014. p. 94. 945. j.

Bourdon de Sigrais, un écrivain français méconnu du XVIIIe siècle. In: Konvergenciák 2003–2006. Szerk. Balaskó Mária–Balázs Géza. Szombathely, 2008. 359–368.

« habent sua fata libelli » D’Andrezel vicomte könyvei és Mikes Kelemen. Vasi Szemle, (2008) 6. 760–773.

Tüskés Gábor: Mikes-problémák. Irodalomtörténeti Közlemények, 114. (2010) 4. p. 311. 123. j.
Tüskés Gábor: Az új Mikes-kutatásokról. Magyar Tudomány, 172. (2011) 3. p. 307.
Bányász Melinda: Egy irodalmi mű hazakerülése és kiadása köré szövődött kapcsolatháló felfedett és felfedendő pontjai. Erdélyi Múzeum, LXXIII. (2011) 2. p. 57. 68. j.,
p. 57. 69. j.
Mikes Kelemen válogatott bibliográfia: Kelemen Mikes Auswahlbibliographie. Szerk. Kun Zsuzsanna–Maczák Ibolya. Bp.–Eger, Líceum Kiadó, 2011. p. 96. 914. j.
Turkologischer Anzeiger (TA 29) Turkology annuel. Szerk. Mónika F. Molnár, Miklós Fóti, György Hazai, Barbara Kellner-Heinkele. Budapest, Prof. Dr. György Hazai - Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele, 2014. p. 210 2487. j.

Die Zwei- und Mehrsprachlichkeit im Zeitalter der Aufklärung am Beispiel der ungarischen Emigration im Frankreich des 18. Jahrhunderts. In: « … mit den beiden Lungenflügeln atmen ». Zu Ehren von János Kohn. Hrsg. Petra Szatmári–Dóra Takács. München, 2008. 279–286.

Joanna Szczek: « … mit den beiden Lungenflügeln atmen » Zu Ehren von János Kohn. Hrsg. Petra Szatmári/Dóra Takács. München, 2008. Acta Universitatis Wratislaviensis – Germanica Wratislaviensia, 131. (2010) p. 200.

La diffusion des hussards en Europe XVe siècle – XIXe siècle. In: Cahiers d’études et de recherches du musée de l’Armée n°6 (Année 2005-2006) – Armes et cultures de guerre en Europe centrale XVIIe siècle – XVIIIe siècle. 221–236.

Le Général Raymond Boissau: Ladislas Berchény Magnat de Hongrie, Maréchal de France. Hadtörténelmi Közlemények, 121. (2008) 2. 473–475. [Recenzió.]

Michel Depeyre: Tactiques et stratégies navales de la France et du Royaume-Uni de 1690 a 1815. Hadtörténelmi Közlemények, 121. (2008) 3–4. 802–804. [Recenzió.]

2009

Mohács 1526 Soliman le Magnifique prend pied en Europe centrale. Paris, 2009. 168. [Ed. Économica.] [Társszerző: B. Szabó János.]

Bibliothèque Nationale de France: Bibliographie nationale française : Cumulatif 2009. 940. histoire médiévale, moderne et contemporaine (sauf France). 
2009.
Veszprémy László: A helyét kereső hadtörténetírás (Nemzetközi és hazai tapasztalatok). AETAS, 25. (2010) 4. p. 37. 34. j.
Jean-Pierre Bois: De la bataille à la petite guerre: Réflexion sur l’écriture de l’histoire de la guerre. In: Les maquis de l’histoire: Guerre révolutionnaire, Guerres irrégulières. Szerk. Antoine Champeaux. Panazole, Lavauzelle, 2010. p. 17. 8. j.
Moronval Stéphane: SZABÓ (János) – TÓTH (Ferenc): MOHÁCS (1526): Paris, Editions Economica, 2009. 170 p. 29 €. La Cliothèque 8 janvier: online (2010) [Recenzió.]
Jean-Pierre Bois: Malplaquet, Fontenoy, Rossbach: les batailles-mères du feu, du choc et de la manoeuvre au XVIIIe siècle. In: Choc, feu, manoeuvre et incertitude dans la guerre. Pully, (2011.) p. 62. 5. j.
Pálffy Géza: Un penseur militaire alsacien dans la Hongrie au XVIe siècle Lazare baron von Schwendi (1522–1583). In: La pensée militaire hongroise à travers les siècles. Szerk. Hervé Coutau-Bégarie, Tóth Ferenc. Paris, Economica, 2011. pp. 41–59. p. 41. 1. j.
Jean-Pierre Bois: La paix: Histoire politique et militaire, Paris, Perrin, 2012. p. 572. 9. j.
Pálffy Géza: The Habsburg Defense System in Hungary Against the Ottomans in the Sixteenth Century: A Catalsyt of Military Development in Central Europe. In: Brian L Davies (szerk.) : Warfare in Eastern Europe, 1500-1800, Leiden - Boston: Brill, 2012. p. 37. 9. j.
B. Szabó János: Bethlen Gábor, az újjászervező.: a kora újkori hadügyi fejlődés Kelet-Közép-Európában: az Erdélyi Fejedelemség példája a XVII. század első felében (1. rész). Hadtörténelmi Közlemények, 126. (4) (2013) p. 965. 9. j., p. 968. 22. j.
Spekner Enikő, Mikó Árpád: La sucessione del trono: Gli Jagelloni all'ombra dei Turchi, In: Matthia Corvino e Firenze. Arte e umanesimo alla corte del re di Ungheria, a cura di Péter Farbaky, Dániel Pócs, Magnolia Scudieri, Lia Brunori, Enikő Spekner, András Végh., Firenze, Giunti, 2013. p. 329. 13.j., 15. j. 16. j.
Kármán Gábor, Lovro Kuncevic (szerk.): The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Leiden, Brill, 2013. (The Ottoman Empire and its heritage; 53.) p. 437.
Ágoston Gábor: War Winning Weapons? On the Decisiveness of Ottoman Firearms from the Siege of Constantinople (1453) to the Battle of Mohács (1526) Journal of Turkish Studies 39: (2013) p. 147. 47. j.

Régularité et irrégularité dans la guerre d’indépendance hongroise au début du XVIIIe siècle. Stratégique n° 93–96. mars 2009. 187–203.

Justice divine ou droit des gens ? L’idée de justice dans les écrits autobiographiques de François II Rákóczi. In: L’idée de justice et le discours judiciaire dans les mémoires d’ancien régime. Sous la dir. Jean Garapon–Christian Zonza. Nantes, 2009. 93–106.

Lieutenant Yves–Marie Rocher: Louis XIV et la guerre d'Indépendance hongroise (1701–1711): Un véritable allié? Revue historique des armées, 66. (2011) 263. p. 64. 8. j.
Jean Garapon: Les mémoires aristocratiques français: un modèle européen? Littératures Classiques, 2011: (76) 99-107. (2011) p. 99. 4. j.

La petite guerre et la reconquête de la Hongrie au XVIIe siècle : le débat entre Zrínyi et Montecuccoli. Revue Internationale d’Histoire Militaire N° 85-2009. 175–190.

Pierre Lecerf: Délégation Artois-Nord. Journée d’études « La petite guerre défensive dans l’histoire »: le 7 février 2009 à Feuchy (Pas-de-Calais). Lettre d'information de la Commission Française d’Histoire Militaire, (2009) 17. p. 2.
Picaud-Monnerat Sandrine: La petite guerre au XVIIIe siècle. Paris, Economica, 2010.
 (Bibliothèque stratégique) p. 639.
Kincses Katalin: Hadik András műveltsége. Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 4. p. 1083. 168. j.
Hausner Gábor: Nicolas Zrínyi et la littérature militaire hongroise au XVIIe siècle. In: La pensée militaire hongroise à travers les siècles. Szerk. Hervé Coutau-Bégarie–Tóth Ferenc. Paris, Economica, 2011. p. 77. 24. j.
Nagy Levente – Hausner Gábor: Raimondo Montecuccoli és a magyarok. Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 3. pp. 679–740. p. 703. 77. j.
Hausner Gábor: Márs könyvet olvas: Zrínyi Miklós és a 17. századi hadtudományi irodalom, Budapest, Argumentum, 2013. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára), p. 122. 33. j., p. 128. 61. j., p. 184-185.

Államrezon és nemzeti géniusz. Franz Moritz von Lacy Magyarországról szóló kéziratos esszéje. Századok, 143. (2009) 5. 1239–1266.

La réception de Clausewitz en Hongrie. Stratégique n° 97–98. 2009. 175–184.

Clausewitz en France: Deux siècles de réflexion sur la guerre 1807–2007. Szerk. Benoît Durieux
–Hervé Coutau–Bégarie. Paris, Economica, 2008. p. 7.

Mars Gallicus in Hungaria. Influence de la pensée militaire française en Hongrie au XVIIIe siècle. In: Le rayonnement français en Europe centrale du XVIIe siècle à nos jours. Sous la dir. Chaline, Olivier–Dumanowski, Jaroslaw–Figeac, Michel. Bordeaux, 2009. 71–84.

Leopold Auer: O. Chaline, J. Dumanowski, M. Figeac, Le rayonnement français en Europe centrale du XVIIe siècle à nos jours. Francia-Recensio, 2011-2, Frühe Neuzeit - Revolution - Empire (1500–1815). 
2011. Online

Notes de lecture en marge des Mémoires. Les lectures des mémorialistes francophones hongrois au cours de l’Ancien Régime. In: La réception des Mémoires d’Ancien Régime : discours historique, critique, littéraire. Sous la dir. Tatin-Gourier, Jean-Jacques. Éditions Le Manuscrit - Paris, 2009. 101–122.

La bibliothèque Batthyány-Strattmann de Körmend : une collection particulière. Opera romanica 11 (Ceské Budejovice), 2009. 267–272.

Coligny és Montecuccoli Szombathelyen 1664-ben. Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények, (2009) 3. 32–35.

Nagy Levente–Hausner Gábor: Raimondo Montecuccoli és a magyarok. Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 3. p. 716. 124. j.

Bois, Jean-Pierre: Don Juan d’Autriche. Századok, 143. (2009) 4. 1007–1008. [Recenzió.]

2010

Alliances de revers et modernisation militaire : le rôle des envoyés militaires français en Europe centrale et orientale, XVIIe–XVIIIe siècles. In: La France face aux crises et aux conflits des périphéries européennes et atlantiques du XVIIe au XXe siècle. Sous la dir. Schnakenbourg, Éric–Dessberg, Frédéric. Rennes, 2010. 143–153. [Enquêtes et documents n° 39.]

Eric Schnakenbourg: Entre curiosité et espionnage: Le voyage du marquis de Poterat vers la mer Noire (1781). Paris, Garnier, 2011. p. 275. 1. j.,
p. 395.
Lieutenant Yves-Marie Rocher: Louis XIV et la guerre d'Indépendance hongroise (1701–1711). Un véritable allié? Revue historique des armées, 66. (2011) 263. p. 68. 8. j.

Régularité et irrégularité dans la guerre d’indépendance hongroise au début du XVIIIe siècle. In: Stratégies irrégulières. Sous la dir. Coutau-Bégarie, Hervé. Paris, 2010. 279–292.

Lieutenant Yves–Marie Rocher: Louis XIV et la guerre d’Indépendance hongroise (1701–1711): Un véritable allié? Revue historique des armées, 66. (2011) 263. p. 64. 8. j.

De la guerre hongroise à la guerre de Vendée. Comparaison des aspects militaires des conflits asymétriques à l’époque moderne. In: Histoire militaire des guerres de Vendée. Sous la dir. Hervé Coutau-Bégarie–Charles Doré Gralin. Paris, 2010. 608–623.

Les limites d’une diplomatie militaire : la politique orientale autrichienne dans les années 1730. Revue Internationale d’Histoire Militaire N° 88 2010. 71–88.

Bourdon de Sigrais, un écrivain français méconnu du XVIIIe siècle. Stratégique N° 99 2010. 51–62.

Periergus Deltophilus: Egy felvilágosodás korabeli magyar arisztokrata a kultúrákon át. In: Távolabbra tekintve: Tanulmányok J. Nagy László 65. születésnapjára. Szerk. Ferwagner Péter Ákos–Kalmár Zoltán. Szeged, 2010. 165–174.

Nyugat-Magyarország 1809-ben a francia hadmérnökök szemével. In: „Franciák Magyarországon, 1809”. Konferencia I. Szerk. Bana József–Katona Csaba. Bp.–Győr, 2010. 155–162.

Magyar vonatkozású dokumentumok a d’Argenson család levéltárában I. Hadtörténelmi Közlemények, 123. (2010) 4. 886–908.

2011

Un diplomate militaire français en Europe orientale à la fin de l’ancien régime. François de Tott (1733–1793). Istanbul, 2011. 290. [Editions Isis.]

Eric Schnakenbourg: Genèse d’un nouveau commerce : la France et l’ouverture du marché russe par la mer Noire dans la seconde moitié du xviiie siècle. Cahiers de la Méditerranée, (2011) 83. p. 311. 12. j.
Henri Ortholan: Tóth Ferenc: Un diplomate militaire français en Europe orientale à la fin de l'ancien régime: François de Tott (1733–1793). Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 3. p. 948–950. [Recenzió.]
Général Raymond Boissau: Un diplomate militaire français en Europe orientale à la fin de l'ancien régime François de Tott (1733–1793): Ferenc Tóth, Editions Isis, Istanbul, 2011, 296 pages. Orients Bullentin de l'association des anciens élèves et amis des langues orientales, (2011) Octobre. p. 115–116. [Recenzió.]
Lucien Bély: FERENC TÓTH, Un diplomate militaire français en Europe orientale à la fin de l'ancien régime: La carrière de François baron de Tott (1733–1793), Istanbul, Isis Press, 2011, 289 p. Revue d'histoire diplomatique, (2012) 3. (2012) p. 305–306. [Recenzió.]
Elena Gretchanaia, Alexandre Stroev, Catherine Viollet: Introduction: Un nouveau domaine de recherche: la francophonie européenne, In: Elena Gretchanaia, Alexandre Stroev, Catherine Viollet (szerk.): La francophonie européenne aux XVIIIe-XIXe siècles. Perspectives littéraires, historiques et culturelles, Bruxelles; Bern; Berlin: Peter Lang, 2012. p. 23 28. j.

La guerre des Russes et des Autrichiens contre l’Empire ottoman 1736–1739, Paris, 2011. 146. [Ed. Economica.]

Guillaume Lévêque: Ferenc TÓTH : LA GUERRE DES RUSSES ET DES AUTRICHIENS CONTRE L’EMPIRE OTTOMAN 1736–1739: Éditions Economica, collection Campagnes & Stratégies, 2011 – 144 pages (cartes, illustrations, bibliographie) – ISBN-13 : 9782717860030 – 29 €. La Cliothèque. Online (2011) [Recenzió.]
Jean Bérenger: La guerre des Russes et des Autrichiens contre l'Empire ottoman 1736–1739: Ferenc Tóth, Editions Economica, Paris, 2011, 146 pages. Orients Bulletin de l'association des anciens élèves et amis des langues orientales, (2011) Octobre. p. 117–121. [Recenzió.]
Jean Bérenger: Tóth Ferenc: La guerre des Russes et des Autrichiens contre l'Empire ottoman: 1736–1739: (Ed. Economica, Paris, 2011. 146 o.) Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 3. p. 943–945. [Recenzió.]
Союз дворян UNION DE LA NOBLESSE RUSSE N° 118. Bulletin intérieur de l'Union de la Noblesse Russe. НОВЫЕ КНИГИ / NOUVEAUX LIVRES 2011. p. 22.
Jan Anckaer: TOTH (Ferenc), La guerre des Russes et des Autrichiens contre l'Empire ottoman: 1736–1739 Paris, Economica, 2011. 144 p. (Campagnes & Stratégies) Revue belge de philologie et d'histoire, 89. (2011) 3–4. p. 1427–1429. [Recenzió.]
Éric Schnakenbourg: Ferenc Tóth, La guerre des Russes et des Autrichiens contre l’Empire ottoman 1736–1739. Revue historique des armées, 269. (-) (2012) [Recenzió.] 
Éric Schnakenbourg: Ferenc Tóth, La guerre des Russes et des Autrichiens contre l’Empire ottoman 1736–1739. Revue historique des armées, 269. (-) (2012) [Recenzió.] p. 131.
Colonel Alain J Roux: La guerre des Russes et des Autrichiens contre l'Empire ottoman: 1736-1739, Armée et défense 92 (2013) 1 [Recenzió.] p. 43–43.
Rocher, Yves-Marie: Le siège de Belgrade (1717) raconté par un officier français, Revue historique des armées 270 61–67. (2013). p. 64. j. 4. és p. 66. j. 10.
Claude Michaud: Ferenc Tóth, La Guerre des Russes et des Autrichiens contre l'Empire ottoman 1736-1739, Paris, Economica, coll. "Campagnes & Stratégies", 2011, 151 p., Revue Historique 138 (2014) n° 669 [Recenzió.] p. 238–239.
Philippe Roy, Tóth Ferenc: La défaite ottomane: Le début de la reconquête hongroise (1683), Paris: Economica, 2014. (Campagnes & Stratégies; 111.) p. 117 36. j.
Eric Mousson-Lestang :1664. Saint-Gothard, une victoire européenne: Entretien avec Ferenc Toth, In : La Nouvelle Revue d'Histoire (ISSN: 1764-2019) 2014: (74) 19–22. (2014) p. 22.

La pensée militaire hongroise à travers les siècles. Sous la dir. Hervé Coutau-Bégarie–Ferenc Tóth. Paris, 2011.

Benoist Bihan: La Pensée militaire hongroise à travers les siècles: Hervé Coutau-Bégarie et Ferenc Tóth (dir.), Economica, 192. Science et Vie Guerres & Histoire, 1. (2011) 4. [Recenzió.] p. 101.
Philippe Langloit: La pensée militaire hongroise à travers les siècles: Hervé Coutau-Bégarie et Ferenc Tóth (dir.), Economica. Défense et Sécurité Internationale, (2012) 77. [Recenzió.] p. 133.
Bagi Zoltán Dániel: Hervé Coutau-Bégarie - Ferenc Tóth (sous la dir.): La pensée militaire hongroise à travers les siècles, HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 126 (2013) 3. [Recenzió.] p. 893-899.
Eric Mousson-Lestang :1664. Saint-Gothard, une victoire européenne: Entretien avec Ferenc Toth, In : La Nouvelle Revue d'Histoire (ISSN: 1764-2019) 2014: (74) 19-22. (2014) p. 22.

Kelemen Mikes: Lettres de Turquie. Sous la dir. Jean Bérenger–Thierry Fouilleul–Kaló Krisztina–Tóth Ferenc–Tüskés Gábor. Paris, 2011. 384. (A kötet történeti jegyzeteinek elkészítése.)

Kovács Eszter: Recenzió a Törökországi levelek francia fordításáról. REC.ITI-RECENZIOS PORTAL, (2011) [Recenzió.]
Kovács Eszter: A Mikes-emlékévről: (Különös tekintettel a Törökországi levelek francia fordításának megjelenésére). Vasi Szemle, LXVI. (2012) 3. 363–367. [Recenzió.]
Kovács Eszter: Mikes Kelemen: Lettres de Turquie. Dix-huitième siècle, 44. (2012) [Recenzió.] 675–677.
Penke Olga: Kelemen Mikes, Lettres de Turquie. Studi Francesi, 167. (-) 322–323. (2012) [Recenzió.]
Jean Bérenger: Tableau de l'Europe de Rákóczi et de Mikes. In: Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil. Bern; Berlin; Bruxelles; Frankfurt am Main; New York; Oxford: Peter Lang Verlag, 23–36. (2012) p. 23. * j.
Michel Marty: Kelemen Mikes, un voyageur européen à l'orée des Lumières. In: Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil. Bern; Berlin; Bruxelles; Frankfurt am Main; New York; Oxford: Peter Lang Verlag, 37–46. (2012) p. 37. 2. j.
Katalin Bódi: Les Lettres de Turquie comme roman épistolaire. In: Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil. Bern; Berlin; Bruxelles; Frankfurt am Main; New York; Oxford: Peter Lang Verlag, 203–217. (2012) p. 206. 5. j.
Eszter Kovács: Réflexions sur les sources inconnues des Lettres de Turquie de Kelemen Mikes. In: Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil. Bern; Berlin; Bruxelles; Frankfurt am Main; New York; Oxford: Peter Lang Verlag, 259–270. (2012) p. 260. 1. j.
Krisztina Kaló-Thierry Fouilleul: Traduire Mikes l'écrivain. In: Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil. Bern; Berlin; Bruxelles; Frankfurt am Main; New York; Oxford: Peter Lang Verlag, 486–499. (2012) p. 489. 1. j.
Tüskés Gábor: Előszó. In: Író a száműzetésben: Mikes Kelemen. (28.) Bp., Universitas Könyvkiadó, 5–11. (2012) p. 6. j. 7.
Penke Olga: Kelemen Mikes, Lettres de Turquie: Édition établie sous la direction de Gábor Tüskés, avant-propos d'Antal Szerb, préface de Jean Bérenger, traduites du hongrois et annotées par Krisztina Kaló et Thierry Fouilleul, avec des notes historiques de Ferenc Tóth, édition revue et préparée par Michel Marty, Paris, Honoré Champion, 2011 ("Bibliothèque d'Études de l'Europe Centrale"), pp. 384., Studi Francesi 167 (2012) [Recenzió.] p. 322–323.
Jean Bérenger: Tableau de l'Europe de Rákóczi et de Mikes,
In: Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil. Bern; Berlin; Bruxelles; Frankfurt am Main; New York; Oxford: Peter Lang Verlag, 23–36. (2012) p. 23. * j.
Krisztina Kaló, Thierry Fouilleul: Traduire Mikes l'écrivain, In: Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil. Bern; Berlin; Bruxelles; Frankfurt am Main; New York; Oxford: Peter Lang Verlag, 486–499. (2012) p. 489. 1. j.
Kovács Eszter: Tüskés Gábor szerk., Lettres de Turquie Paris: Honoré Champion, 2011. 384 p., Irodalomtörténeti Közlemények 116 (2012) 5 [Recenzió.] p. 596–598.
Kincses Katalin Mária: Correspondance diplomatique relative à la guerre d'indépendance du prince François II Rákóczi (1703–1711), Hadtörténelmi Közlemények 2013: (1) 262–264. (2013) p. 262.
Tüskés Gábor: L’ART NARRATIF ET LA CONSTRUCTION IDENTITAIRE DANS LES LETTRES DE TURQUIE DE KELEMEN MIKES, In: François Cadilhon, Michel Figeac, Caroline Le Mao (szerk.): CORRESPONDANCE ET LA CONSTRUCTION DES IDENTITES EN EUROPE CENTRALE (1648-1848), Paris, Honoré Champion, 2013. p. 50. 6. j.
Bernard Adams: Lettres de Turquie Paris: Honoré Champion, 2011., Slavonic and East European Review 91 (2013) 3 [Recenzió.] p. 639–642.
Bernard Adams: Lettres de Turquie Paris: Honoré Champion, 2011., Korunk 24 (2013) 3 [Recenzió.] p. 115–117.
Jean-Marie Valentin: Lettres de Turquie Paris: Honoré Champion, 2011., Études Germaniques (2013): 4 [Recenzió.] p. 731–731.
Bernard Bray Odile-Richard Pauchet: Lettres de Turquie Paris: Honoré Champion, 2011., Épistolaire 39 (2013) [Recenzió.] p. 265–269.
Marie-Elizabeth Ducreux: Kelemen Mikes, Lettres de Turquie, édition établie sous la direction de Gábor Tüskés, Revue d'histoire moderne et contemporaine 61 (2014) 2 [Recenzió.] p. 207–208.

Ibrahim Müteferrika, egy oszmán diplomata a magyar függetlenség szolgálatában. Magyar Tudomány, (2011) 1. 38–47.

Raison d’État et génie de la nation. Orients février. 2011. 39–74.

Hadik András az 1737–1739-es török háború katonai iskolájában. Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 1. 157–170.

Kincses Katalin: Hadik András műveltsége. Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 4. p. 1093. 233. j.

Influences françaises dans la pensée militaire hongroise au XVIIIe siècle. In: La pensée militaire hongroise à travers les siècles., Sous la dir. Hervé Coutau-Bégarie–Ferenc Tóth. Paris, 2011. 95–113.

Missions militaires françaises en Turquie à la fin de l'ancien régime: Le baron de Tott et La Fitte-Clavé (1769–1784). In: Les horizons de la politique extérieure française: Stratégie diplomatique et militaire dans les régions périphériques et les espaces seconds (XVIe –XXe siècles). Szerk. Frédéric Dessberg–Eric Schnakenbourg. Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2011. 269–282.

Bruno Demoulin: Dessberg (Frédéric) & Schnakenbourg (Éric), éds. Les horizons de la politique extérieure française: Stratégie diplomatique et militaire dans les régions périphériques et les espaces seconds (XVIe–XXe siècles). Bruxelles; Bern; Berlin: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2011. (Enjeux internationaux, 15) 374 p., Revue belge de philologie et d'histoire 90: (2) p. 597–600. (2012) p. 598.

Le voyage imaginaire du cardinal de Retz au pays des Magyars : la réception des Mémoires du cardinal de Retz en Hongrie. In: Nouveaux regards sur les Mémoires du Cardinal de Retz. Sous la dir. Jean Garapon–Christian Zonza. Nantes, Château des Ducs de Bretagne, 17 et 18 janvier 2008), Biblio 17 (Vol. 196), Tübingen (Narr Verlag), 2011. 203–213.

Marie Galvez: Bibliographie de la littérature française (XVIe-XXIe siècles): Année 2011, Revue d'histoire littéraire de la France 112: (Hors série) (2012) p. 146 11-1573. j.
Astrid Klapp-Lehrmann (szerk.): Bibliographie der französischen Literaturwissenschaft 2011, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2012. p. 364. 4675 . j.

Magyar ügynökök a francia király szolgálatában Kelet-Európában az orosz–osztrák–török háború korában (1736–1739). Századok, 145. (2011) 5. 1183–1214.

„Az újrakezdés esélye”: Szerkesztőségi beszámoló a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 2011. november 3-án a szatmári békeegyezmény megkötésének 300. évfordulója alkalmából tartott konferenciáról, Történelemtanítás XLVI: (4) p. 1–5. (2011) p. 5. 3. j.

Emigré or Exile ? Francis Rákóczi II and His Exile in France and Turkey. In: Monarchy and Exile, The Politics of Legitimacy from Marie de Médicis to Wilhelm II. Ed by. Philip Mansel–Torsten Riotte. London, 2011. 91–102.

Magyar vonatkozású dokumentumok a d’Argenson család levéltárában II. Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 4. 1129–1149.

L’évolution de la tactique de hussards au XVIIIe siècle en Europe. In: Choc, feu, manœuvre et incertitude dans la guerre. Pully, 2011. 45–59.

Rédaction RMS: Choc, feu, manœuvre et incertitude dans la guerre. Revue militaire suisse, (2010) février. Online.

2012

Correspondance diplomatique relative à la guerre d'indépendance du prince François II Rákóczi (1703–1711). Paris-Genève, 2012. 605. [Bibliothèque de l'étude de l'Europe centrale N° 9.]

Mikes Kelemen és a francia diplomácia. Magyar Tudomány, (2012) 3. 265–271.

A szatmári békesség és Franciaország. Századok, 146. (2012) 4. 867–874.

R. Várkonyi Ágnes: Végig nem vitt viták: A szatmári béke a történetírásban. Századok, 146. (2012) 4. 763–797. (2012) p. 775. 47. j.,
p. 794. 134. j.

Egy várépítő magyar emigráns Törökországban: François de Tott. In: Végvár és társadalma a korszakváltás idején. (Studia Agriensia 30.) Szerk. Berecz Mátyás, Rémiás Tibor. Eger, 127–152.

Introduction. In: Correspondance diplomatique relative à la guerre d'indépendance du prince François II Rákóczi (1703–1711). Szerk. Tóth Ferenc. Paris-Genève, 2012. 605. [Bibliothèque de l'étude de l'Europe centrale N° 9.] 11–114.

Kincses Katalin Mária: Correspondance diplomatique relative à la guerre d'indépendance du prince François II Rákóczi (1703–1711).
Hadtörténelmi Közlemények 126 (2013) 1. 262-264. [Recenzió.]
Kincses Katalin Mária: Correspondance diplomatique relative à la guerre d'indépendance du prince François II Rákóczi (1703–1711).
Orients (2013) juin 138-140. [Recenzió.]
Kovács Eszter: Correspondance diplomatique relative à la guerre d'indépendance du prince François II Rákóczi (1703-1711). Dix-Huitième Siècle 45 (2013) 730-731. [Recenzió.]
Jean Bérenger: Correspondance diplomatique relative à la guerre d'indépendance du prince François II Rákóczi (1703-1711).
Vivat Hussar 47 (2013) 101-104. [Recenzió.]
Joachim Bahlcke: Ferenc Tóth (Bearb.): Correspondance diplomatique relative à la guerre d'independance du prince François II Rákóczi Sehepunkte 11 (2013) [Online recenzió.]
Lucien Bély: Guerre et paix à l’époque moderne : à propos de quelques livres récents, Revue d’histoire diplomatique 3 (2013) 293-298. [Recenzió.]
Claude Michaud: Ferenc Tóth (éd.), Correspondance diplomatique relative à la guerre d’indépendance du prince François II Rákóczi (1703-1711), Paris, Honoré Champion, « Bibliothèque d’études de l’europe centrale » 9, 2012, 610 p. Revue historique 3 (2014) n° 671 712-713. [Recenzió.]
Harai Dénes: FERENC TÓTH (ÉD.), Correspondance diplomatique relative à la guerre d’indépendance du prince François II Rákóczi (1703-1711),: Paris, Honoré Champion, 2012, 609 p., ISBN 978-2-7453-2329-3, Revue d'histoire moderne et contemporaine 61 (2014) 1 181-182. [Recenzió.]

Mikes Kelemen és a francia diplomácia. In: Író a száműzetésben: Mikes Kelemen. Szerk. Tüskés Gábor, Csörsz Rumen István, Hegedüs Béla, Lengyel Réka. Bp., 2012. 17–26.

Mikes et la diplomatie française. In: Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil: Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung. Szerk. Tüskés Gábor, Bernard Adams, Thierry Fouilleul, Klaus Haberkamm. Bern, 2012. 47–60.

Tüskés Gábor: Vorwort. In: Literaturtransfer und Interkulturalität im Exil: Das Werk von Kelemen Mikes im Kontext der europäischen Aufklärung. Szerk. Tüskés Gábor, Bernard Adams, Thierry Fouilleul, Klaus Haberkamm. Bern, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012. 9–19. (2012) p. 13.

Les otages dans l’Empire ottoman à l’époque moderne. Revue International D'histoire Militaire, 90. (2012) 137–154.

Ibrahim Müteferrika, un diplomate ottoman. Revue D'histoire Diplomatique, 125. (2012) 3. 283–295.

Entre voyage et écriture: la genèse et la réception des Mémoires du baron de Tott. Archivum Ottomanicum, 29. (2012) 149–190.

Emigrációból emigrációba: Egy magyar származású francia család története a XVIII. században. In: Az újrakezdés esélye: Tanulmányok a Rákóczi-szabadságharc befejezésének 300. évfordulója alkalmából. Szerk. Czigány István, Kincses Katalin Mária. Bp., 2012. 259–272.

„Az újrakezdés esélye”: Szerkesztőségi beszámoló a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 2011. november 3-án a szatmári békeegyezmény megkötésének 300. évfordulója alkalmából tartott konferenciáról, Történelemtanítás XLVI (2011) 4 1-5.

Vigyázó szemetek... Nyugat-Magyarország 1809-ben a francia hadimérnökök szemével. In: Határsávok 2009–2010. Szerk. Antonio Sciacovelli. Szombathely, (2012) 159–168.

Búcsú Hervé Coutau-Bégarie professzortól. Hadtörténelmi Közlemények, 125. (2012) 1. 291–292.

Hausner Gábor: Márs könyvet olvas: Zrínyi Miklós és a 17. századi hadtudományi irodalom, Budapest, Argumentum, 2013. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára), p. 11. 24. j.

Les Mémoires de Raimondo Montecuccoli. CAHIERS SAINT-SIMON, 40 (2012) 69–79.

Journal, Mémoires ou récit de voyage? Trois témoignages de l'expédition française en Egypte en 1777-1778, In: Mémoires et Journaux sous l'ancien régime. Szerk. Jacques Tatin-Gourier, Marie-Paule de Weerdt-Pilorge. Editions Le Manuscrit, 2012. 257–272.

Collections françaises du XVIIIe siècle dans les bibliothèques de la Hongrie occidentale, In: Opera romanica 13: Európske cesty románskych kníh v 16.–18. Szerk. Klára Komorová. Storocí, Martin, Slovenska narodná knižnica, 2012. 319-334.

2013

Zrínyi-Újvár emlékezete. Szerk. Hausner Gábor–Padányi József. KELETKUTATÁS, 2012. (tavasz) (2013) 129–131.

Parole européenne, parole de l’autre: Les Images de l'identité européenne dans les Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares, In: La Parole dans les Mémoires d'Ancien Régime (XVIe-XIXe siècles). Szerk. Jean Garapon. Nantes, Éditions Cécile Défaut, 2013. 175–186.

Un Hongrois en Égypte avant Napoléon, la mission secrète du baron de Tott. REVUE HISTORIQUE DES ARMEES, 270. (2013) 14–22.

Colonel Jean-Marc Marill: Éditorial. Revue historique des armées 270 (2013) p. 1.

Charles Kecskeméti: La Hongrie des Habsbourg: Tome II de 1790 à 1914. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126. (2013) 1. 268–269.

Jean Nouzille: Le Prince Eugene de Savoie et le sud-est europeen (1683–1736). Sehepunkte (2013) 5. online

Notia Hungariae novae historico geographica Tome II, Mathias BEL,: Édité par Gergely TÓTH, Budapest, 2012, 695 pages. ORIENTS BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES ET AMIS DES LANGUES ORIENTALES (2013) Juin 152-154.

Charles Émeric de Reviczky: diplomate, penseur militaire et bibliophile de l'époque des Lumières, In: Expériences de la guerre et pratiques de la paix de l'Antiquité au XXe siècle. Études réunies en l'honneur du professeur Jean-Pierre Bois. Szerk. Guy Saupin, Eric Schnakenbourg. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2013. 169–180.

Egy magyar származású francia diplomata Egyiptom elfoglalására irányuló terve az 1770-es évek végén. AETAS, 28. (2013) 1 31-60.

„Magyar irodalom francia szívvel” – A 18. századi franciaországi magyar emigráció irodalmi tevékenysége, In: Homályzónák. Felvilágosodás és liberalizmus. Tanulmányok Kecskeméti Károly 80. születésnapjára. Szerk. Borsi-Kálmán Béla. Budapest, 2000 - Sík Kiadó, 2013. 45–52.

„…méltóztassék kinevezni különleges ügynöknek”: A francia diplomácia magyar ágensei a hosszú 18. században. TÖRTÉNELMI SZEMLE, LV. (2013) 3. 381–400.

Le culte de saint Martin et la protection sociale à Szombathely à l'époque moderne. REVUE DE LA SOCIETE FRANCAISE D HISTOIRE DES HOPITAUX, 149. (2013) 35–40.

САТМАРСКИЙ МИР 1711 Г. И ФРАНЦИЯ, In: К А Кочегаров, О В Хаванова, А Шереш (szerk.): Освободительная война 1703–1711 гг. в Венгрии и дипломатия Петра I., Szentpétervár, Nestor-Historia Publishing House, 2013. 20–34.

Identités hongroises dans les correspondances diplomatiques françaises au XVIIIe siècle, In: La correspondance et la construction des identités en Europe Centrale (1648–1848). Szerk. Francois Cadilhon. Paris, Honoré Champion, 2013. 197–209.

Michel Figeac: AVANT-PROPOS, In: Francois Cadilhon (szerk.): La correspondance et la construction des identités en Europe Centrale (1648-1848), Paris, Honoré Champion, 2013. 7–9.
Géraud Poumarède: CONCLUSION: DÉCRIRE, APPARTENIR, AGIR : IDENTITÉS ET CULTURES ÉPISTOLAIRES EN EUROPE CENTRALE, In: Francois Cadilhon (szerk.): La correspondance et la construction des identités en Europe Centrale (1648-1848), Paris, Honoré Champion, 2013. 7-9.

Charles Kecskeméti, La Hongrie des Habsbourg. Tome II: de 1790 à 1914. Préface de Sándor Csernus-Noël-Yves Tonnerre. MITTEILUNGEN DES INSTITUTS FÜR ÖSTERREICHISCHE GESCHICHTSFORSCHUNG, 121. (2013) 2. 567.

Dénes Harai: Grands serviteurs de petits États. Les conseillers de navarre et de Transylvanie (XVIe–XVIIe siècles). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126. (2013) 4. 1181–1182.

Dénes Harai: Gabriel Bethlen. Prince de Transylvanie et roi élu de Hongrie (1580–1629). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 126. (2013) 4. 1182–1184.

B. Szabó János: Bethlen Gábor hadai a harmincéves háborúban: A kora újkori hadügyi fejlődés Kelet-Közép- Európában: az Erdélyi Fejedelemség példája a XVII. század első felében (2. rész), In: Hadtörténelmi Közlemények 127 (2014) 1 41-76.

Bél Mátyás: Notita Hungariae novae historico geographica, ii. k., (kiad. Tóth Gergely). TURUL, 86. (2013) 2. 79.

2014

La défaite ottomane: Le début de la reconquête hongroise (1683). Paris, Economica, 2014. 1–128.

Benoist BIHAN: Le monde des publications, In: Défense et sécurité internationale 9 (2014) 103 113-113.
Eric Mousson-Lestang :1664. Saint-Gothard, une victoire européenne: Entretien avec Ferenc Toth, In : La Nouvelle Revue d'Histoire (ISSN: 1764-2019) 2014: (74) 19-22. (2014) p. 22.

A szombathelyi várospolitika és a Szent Márton-kultusz. VASI SZEMLE, LXVIII. (2014) 1. 9–23.

Kapiller Ferenc: Szent-Márton - Örökség és hagyomány, In: VASI SZEMLE LXVIII (2014) 1 121-122.

Újabb francia források a szentgotthárdi csatáról. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 127. (2014) 1. 206–231.

PRINCE CHARLES-JOSEPH DE LIGNE: CORRESPONDANCES RUSSES: (Textes réunis, introduits, établis et annotés par Alexandre Stroev et Jeroom Vercruysse Lʼâge des Lumières. Série II dirigée par Raymond Trousson Tollet 58. Honoré Champion Éditeur, Paris, 2012. 1–2. k. 1021 o. ISBN 978-2-7453-2095-7), HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK, 127. (2014) (1) 246–247.

La correspondance consulaire de Crimée du baron de Tott (1767–1770). Istanbul, The Isis Press, 2014. 49–262.

Un consul français en Crimée à la fin des années 1760. In: La correspondance consulaire de Crimée du baron de Tott (1767–1770). Szerk. Tóth Ferenc. Istanbul, The Isis Press, 2014. 9–48.

Szentgotthárd – Vasvár 1664. Háború és béke Zrínyi Miklós korában. Nemzetközi konferencia a szentgotthárdi csata és a vasvári béke 350. évfordulója alkalmából Szentgotthárd – Vasvár, 2014. május 15-17. VASI SZEMLE, LXVIII. (2014) 3. 375–376.

Madéfalvi veszedelem. NEMZETI ÉVFORDULÓINK, 2014. 63.

„...mutassuk meg, hogy méltóak vagyunk a francia névre...”: A szentgotthárdi csata emlékezete Franciaországban. VASI SZEMLE, LXVIII. (2014) 4. 396–410.

2015

Egy magyar származású francia diplomata életpályája: François de Tott báró (1733-1793), Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2015. 313 p. (Magyar történelmi emlékek Értekezések)

Szent Márton, a katona: Gondolatok a Szent Márton-kultusz Szombathely fejlődésében betöltött kora újkori szerepéről, Vasi Szemle (Szombathely) 2015/1. 9-18.

Le bifteck tartare en poudre : Méthodes de conservation alimentaire vues par les voyageurs français en Crimée à l'époque moderne, Orients février 2015 113-126.

L'influence de la diplomatie française dans une région périphérique en Europe : Le cas de la correspondance diplomatique de Louis XIV durant la guerre d'indépendance hongroise, In: Agnès Bérenger, Olivier Dard (szerk.): Gouverner par les lettres, de l'Antiquité à l'époque moderne, Metz, Centre de Recherche Universitaire Lorrain de l'Histoire, 2015. 73-94.

Villard de Honnecourt et l'église de Ják, In: Gálffy László, Sáringer János (szerk.): Fehér Lovag: tanulmányok Csernus Sándor 65. születésnapjára, Szeged, Lazi Könyvkiadó, SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, 2015. 112-116.

Le prince François II Rákóczi et la paix d'Utrecht, In: Conxita Mollfulleda, Núria Sallés (szerk.): El tractats d'Utrecht: Clarors i foscors de la pau la resistència dels Catalans, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2015. 81-89.

Une source méconnue de l'histoire des Habsbourg : Le Testament politique de Charles V, duc de Lorraine, In: Renate Zedinger (szerk.): Innsbruck 1765. Prunkvolle Hochzeit, fröhliche Feste, tragischer Ausklang. Noces fastueuses, fêtes joyeuses, fin tragique. Magnificent wedding, joyous feasts, dramatic end. Jahrbuch der Österreichischen Geselleschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts 29 (2014). Bochum, Verlag dr. Dieter Winkler, 2015. p71-84.

Maurice-Auguste de Benyovszky et ses Mémoires et voyages, In: Jean Garapon (szerk.) : Les mémorialistes d'ancien régime à la découverte de l'étranger (XVIe-XIXe siècles), Nantes, Éditions Cécile Défaut, 2015. 123-135.

Les hussards hongrois au service de la France à l’époque des Lumières, In: Bertrand Fonck, Nathalie Genet-Rouffiac (szerk.): Combattre et gouverner: Dynamiques de l’histoire militaire de l’époque moderne (XVIIe-XVIIIe siècles), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015. 209-222.

Az irodalom és a diplomácia vonzásában, Charles Gravier, Vergennes grófja François de Tott báróhoz írt levelei 1. rész, Lymbus 2014, Budapest, 2015. 141-170.

A szentgotthárdi csata francia szemmel. Újabb francia források a szentgotthárdi csatáról, In : A szentgotthárdi csata, Háború és béke Zrínyi Miklós korában, Szombathely, Szülőföld Könyvkiadó, 2015. 187-210.

Officiers français au service de l’armée du prince François II Rákóczi, In: Tomasz Ciesielski (szerk.): W służbie obcych monarchów i państw, Warszawa, DiG, 2015. 73-93.

Les hussards hongrois vus par un Français. Témoignage d’un manuscrit du XVIIIe siècle, Carnet de la Sabretache n° 204 (Septembre 2015), 32-36.

Le Journal de Charles V de Lorraine comme source pour l'histoire de la reconquête de la Hongrie sur les Turcs, Histoire, Economie & Société 34. évf. 2015/3, 90-103.

Les illustres inconnus des Mémoires en Hongrie à l'époque moderne, In: Marie-Paule de Weerdt-Pilorge (szerk.): Mémoires oubliés des XVIIe et XVIIIe siècles: à la conquête d'une nouvelle autorité, Paris, Minerve, 2015. 127-141.

"Nagyon hasznos volna, ha a hadtörténetírás fokozottabban koncentrálna a konkrét hadműveletek leírására". Bemutatjuk Olivier Chaline-t, a Sorbonne (Paris IV) professzorát, Hadtörténelmi Közlemények, 2014 128/4. 1083-1088.

Réflexions sur la politique et la diplomatie d'un prince éclairé avant les Lumières : Le Testament politique de Charles V, duc de Lorraine, Revue d’histoire diplomatique 2015/3, Paris (Editions A. Pedone) 225-243.

Le culte de Saint Martin et la ville de Szombathely, In: Annales de l’Académie polonaise des sciences – centre scientifique à Paris n° 17 (2015), 38-58.

Un agent consulaire franco-hongrois, témoin des événements de la guerre d'indépendance grecque, Mandylara, Anna – Nikolaou, Giorgos – Flitouris, Lambros – Anastasopoulos, Nikolaos (szerk.):
ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΩΣ ΣΗΜΕΡΑ: Filellinismos To endiaferon gia tin Ellada kai tous Ellines apo to 1821 os simera, Athén (Hérodotos), 2015. 295-316.

2016

Tóth Ferenc – Zágorhidi Czigány Balázs (szerk.): Via Sancti Martini: Szent Márton útjai térben és időben, Budapest (MTA BTK), 2016. 375 p. 

Magyar huszárok francia földön – Hussards hongrois en France, Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2016. 264 p. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára)

A bujdosó Rákóczi, Budapest (Kossuth Kiadó), 2016. 45 p.

Charles V, Duke de Lorraine and the Battle of Mogersdorf/Saint Gotthard, Karin Sperl – Martin Scheutz – Arno Strohmeyer (szerk.): Die Schlacht von Mogersdorf/St. Gotthard und der Friede von Eisenburg/Vasvár 1664: Rahmenbedingungen, Akteure, Auswirkungen und Rezeption eines europäischen Ereignisses, Einsenstad (Amt der Burgenländischen Landesregierung), 2016. 215-230.

Voltaire és egy magyar származású francia diplomata irodalmi kapcsolatai, In: Horn Ildikó – Lauter Éva – Várkonyi Gábor – Hiller István – Szirtes Zsófia – Balogh Zsuzsanna – Pásztor Katalin – Tamás Máté (szerk.): Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére, I. k., Budapest (L'Harmattan Kiadó), 2016. 587-605.

Az irodalom és a diplomácia vonzásában, Charles Gravier, Vergennes grófja François de Tott báróhoz írt levelei 2. rész, Lymbus 2015, Budapest, 2016. 199-234.

« Les véritables hussards sont hongrois » le témoignage d’un manuscrit militaire français au XVIIIe siècle, Vivat Hussar N° 49 (Tarbes) 2015. 6-21.

Le bifteck tartare en poudre. Méthodes de conservation alimentaire vues par les voyageurs français en Crimée à l’époque moderne, In: Gilles Fumey (szerk.): Du terroire au garde-manger planétaire, Paris (CTHS), 2016. (elektronikus kiadvány)

Les minorités ethniques et religieuses de l’Empire ottoman vues par un écrivain voyageur : les Mémoires de François de Tott (1733‒1793), In: Ivan Jablonka - Nikolas Jaspert - Jean-Philippe Schreiber - John Tolan (szerk.): Religious Minorities, Integration and the State – État, minorités religieuses et intégration, Turnhout (Brepols), 2016. 167-178.

Sabaria Patria Sancti Martini: Utazók, katonák, diplomaták a szombathelyi Szent Márton-kultuszról, Magyar Tudomány (Budapest) 2016/11. 1349-1358.

Egy felvilágosult uralkodó gondolatai a felvilágosodás előtt: Lotaringiai Károly herceg Politikai testamentuma, a magyar történelem elfelejtett forrása, Történelmi Szemle LVIII(2016)/3. 409-427.

Un héros chevaleresque et chrétien : le prince Charles de Lorraine à la bataille de Saint-Gotthard (1664), Le Pays Lorrain 2016/3. 255-264. (Alain Petiot-val közösen)

A szombathelyi Szent Márton-kultusz a kora újkori és újkori utazók szemével, Tóth Ferenc – Zágorhidi Czigány Balázs (szerk.): Via Sancti Martini: Szent Márton útjai térben és időben, Budapest (MTA BTK), 2016. 241-262.

L'idée de la justice et la guerre d'indépendance du prince François II Rákóczi, Nicolas Drocourt – Eric Schnakenbourg (szerk.): Thémis en diplomatie. Droit et arguments juridiques dans les relations internationales, Rennes (PUR), 2016. 145-158.

Hic natus est : De la Pannonie à la Hongrie, une histoire martinienne, Sophie Join-Lambert (szerk.): Martin de Tours. Le rayonnement de la Cité, Milano (Silvana), 2016. 25-33.

Hic natus est : une continuité des cultes à Savaria-Szombathely (de saint Quirin à saint Martin): Hic natus est: postojanost kultova u Savariji / Szombathelyju (od sv. Kvirina do sv. Martina, Ines Sabotic – Antonija Zaradija Kis (szerk.): Putovima Europske nematerijalne bastine u 21. stoljecu Sv. Martin, simbol dijeljena - Sur les chemins européens du patrimoine immatériel au XXIe siècle: saint Martin, symbole du partage, Zagreb, Nova Etnografija, 2016. pp. 217-230. (Kiss Gáborral és Zágorhidi Czigány Balázzsal közösen)

" ... Aujourdhuy les François ont sauvé l’Empire..." Le témoignage des mémorialistes de la campagne de Hongrie en 1664, Christian Zonza (szerk.): Vérités de l’histoire et vérité du moi. Hommage à Jean Garapon, Paris (Honoré Champion), 2016. pp. 359-367.Egy hiányzó láncszem, avagy újabb adalékok Mikes Kelemen Törökországi leveleinek kézirattörténetéhez, Irodalomtörténeti Közlemények 2016/5. 631-641.

2017

Raimondo Montecuccoli: Mémoires ou Principes de l’art militaire. Budapest – Paris (MTA BTK – ISC), 2017. 310 p.

Journal des campagnes de Charles de Lorraine (Bibliothèque de l'étude de l'Europe centrale N° 20), Paris, Honoré  Champion, 2017. 648 p.

Tóth Ferenc – Zágorhidi Czigány Balázs (szerk.): A szentgotthárdi csata és a vasvári béke – Oszmán terjeszkedés – európai összefogás, Budapest (MTA BTK), 2017. 387 p. 

Continuité et discontinuité de l’histoire hongroise à l’époque des grands changements, Stanislaw Fiszer – Antoine Nivière (szerk.): Réécriture de l’Histoire en Europe centrale et orientale après 1989, Nancy (Presses Universitaires de Nancy), 2017. 165-178.

Lotaringiai V. Károly herceg hadjáratainak naplója: a törökellenes magyarországi hadjáratok 1683–1688 közötti szakaszának fontos forrása, Hadtörténelmi Közlemények, 2017 130/3. 745-779.

„Ex Turcia nulla redemptio": 1717 – II. Rákóczi Ferenc fejedelem török földre lép, Magyar Tudomány (Budapest) 2017/9. 1144-1154.

Les pays arabo-musulmans de l’Empire ottoman vus par un écrivain voyageur contemporain de Rousseau.: Les Mémoires de François de Tott (1733-1793), Pascale Pellerin (szerk.): Rousseau, les Lumières et le monde arabo-musulman: Du XVIIIe siècle aux printemps arabes, Paris (Garnier), 2017, 67-84.

Zrínyi és a franciák Magyarországon 1664-ben, Padányi József, Bene Sándor, Fodor Pál, Hausner Gábor (szerk.): Határok fölött: Tanulmányok a költő, katona, államférfi Zrínyi Miklósról. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017. 289-298

Pálffy Géza – Tóth Ferenc: Les couronnements en Hongrie à l'époque moderne (1526-1792): Représentations et outils politico-diplomatiques, Revue d’histoire diplomatique 2017/3, Paris (Editions A. Pedone) 253-276.

Montecuccoli, le premier théoricien de la guerre moderne, Raimondo Montecuccoli: Mémoires ou Principes de l'art militaire, Paris – Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2017.  13-45.

Le duc Charles V de Lorraine et son temps (1643-1690), Ferenc Tóth (szerk.): Journal des campagnes du duc Charles V de Lorraine, Paris, Honoré Champion, 2017.  19-162.

Károly Lotaringiai herceg a szentgotthárdi csatában, Tóth Ferenc – Zágorhidi Czigány Balázs (szerk.): A szentgotthárdi csata és a vasvári béke – Oszmán terjeszkedés – európai összefogás, Budapest (MTA BTK), 2017. 205-223.

Bercsényi László, a franciaországi huszárság megteremtője, Bartha-Kovács Katalin – Penke Olga – Szász Géza (szerk.): Programok és tanulmányok, Szeged, JATEPress Kiadó, 2017.  197-207.

Michel Laurencin - Tóth Ferenc: Szent Márton magyar lovasként való ábrázolása a tours-i Szent Márton-bazilika káptalanjának 1635-ös breviáriumában, Magyar Könyvszemle 133. (2017) 9. 1144-1154.

2018

Ibrahim Müteferrika. Traité de la tactique. Budapest–Paris, 2018. 127 p.

Introduction. In: Ibrahim Müteferrika. Traité de la tactique. Budapest–Paris, 2018. 15–40.

Miles Christi. Contribution à l’image de Saint Martin, comme saint militaire en Europe. In: Hadi és más nevezetes történetek. Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Szerk. Kincses Katalin. Budapest, 2018. 582–586.

Tradition et traduction: l’évolution de la science militaire hongroise de la fin du XVIIe siècle au début du XIXe siècle. La Révolution Française, 13. (2018) 1–12.

Ils ont battu Napoléon: l’archiduc Charles. In: Napoléon stratège. Eds. Robbie, Emilie–Lagrange, François. Paris, 2018.  190–193.

Enjeux et débats sur les religions dans l’enseignement de l’histoire en Hongrie. In: Faits religieux et manuels d’histoire : Contenus – Institutions – Pratiques Approches comparées à l’échelle internationale. Eds. Avon, Dominique–Saint-Martin–Tolan, John. Nancy, 2018. 341–354.

 Egy magyar vonatkozású keleti hadtudományi értekezés nyomában: Reviczky Károly Imre „Traité de la tactique” címen megjelent Ibrahim Müteferrika-fordítása, Hadtörténelmi Közlemények, 131. (2018) 3. 569–611.

Szent Márton szülőhelye a vasfüggöny árnyékában. Képzelet és valóság játéka Rab Gusztáv Sabaria című regényében, In: Rab Gusztáv: Sabaria, avagy Szent Márton köpenye. Budapest, 2018, 261–278.

Les drogmans et autres experts au service des ambassades à Constantinople au XVIIIe siècle, In: Experts et expertises en diplomatie. La mobilisation des compétences dans les relations internationales du congrès de Westphalia à la naissance de l'ONU. Eds. Jeannesson, Stanislas–Jesné, Fabrice– Eric Schnakenbourg. Rennes, 2018, 119–130.

 La représentation de la charité de saint Martin dans un bréviaire de 1635 du chapitre de la basilique de Saint-Martin de Tours. Mémoires de l’Académie des Sciences. Arts et Belles-Lettres de Touraine, 30. (2018) 223–231. [társszerző: Laurencin, Michel]

 A francia külpolitika és Magyarország a pozsareváci béke idején. Aetas, 33. (2018) 4. 20–34.

 Két európai arisztokrata találkozása a hadszíntéren. Nádasdy Ferenc gróf levelezése Richelieu herceggel az osztrák örökösödési háború itáliai hadszínterén. In: Lymbus, 2018. 395–451.

Kőszeg francia szemmel 1664-ben. Kőszegi Lapok, 2018. 1. 1–6.

Amitié dans l'exil: nobles hongrois dans l'entourage du roi Stanislas en Lorraine, In: Les dynamiques du changement dans l'Europe des Lumières. Eds. Forycki, Maciej–Jakuboszczak, Agnieszka–Malinowska, Teresa. Poznan–Paris, 2018, 81–100.

2019

Carrières de nobles hongrois à la cour de France sous l’Ancien Régime: Réseaux et intermédiaires dans une intégration sociale. Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles, 2016. Online Paper: http://journals.openedition.org/crcv/16559 [2019]

Raimondo Montecuccoli és műve, In: Montecuccoli, Raimondo: A magyarországi török háborúkról. Budapest, 2019, 11–33. [társszerzők: Nagy Levente–Czigány István–Domokos György–Szabó János, B.]

A magyarországi török várháborúk nemzetközi háttere, 1547–1556. Világtörténet, 41. (2019) 2. pp. 253–293. [társszerzők: Guitman Barnabás–Korpás Zoltán–Szabó János]

François de Tott (1733–1793): život a dielo jedného osvieteného diplomata. Historický Časopis, 67. (2019) 2. 215–239. [társszerző: Horbulák, Zsolt]

KUTATÁSI TERÜLET

1. Nemzetközi kapcsolatok története
a) Magyarország, Franciaország és Európa
b) Magyar emigráció Franciaországban a 18. században
c) Magyar diplomaták és ügynökök francia külügyi szolgálatban a 18. században


2. Diplomáciatörténet és hadtörténet
a) François de Tott diplomáciai és katonai tevékenysége Európában a 18. században
b) A franciaországi huszárezredek története
c) A kora újkori magyar katonai gondolkodás európai kapcsolatai
d) A kisháborús taktika története Európában


3. A nyugati világ története
a) Európai és amerikai migrációk a kora újkorban  
b) A nemzeti identitás kialakulása a kora újkorban
c) Katonai tervezés és gyarmatosítás az Európán kívüli világban

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail