+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Romsics Gergely

Romsics Gergely

Romsics Gergely
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Horthy-korszak osztály
E-mail: ,

 

 

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Kecskemét, 1977. augusztus 23.

 

VÉGZETTSÉG

2007: doktori védés, minősítése „summa cum laude” az ELTE Történelemtudományi Iskolájának Újkori és Jelenkori Egyetemes Történelem Programján

2003: M.A. in International Relations and European Studies, KözépEurópai Egyetem, minősítése: „with distinction”
2002: történelem szakos egyetemi előadói diploma, ELTE, minősítése: jeles
2000: angol nyelvtanár szakos diploma, ELTE, minősítése: kitűnő

 

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

2017–: Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs

2014–2017: New York-i Magyar Kulturális Központ, igazgató

2011–2014: New York-i Magyar Kulturális Központ, tud. titkár

2008–2015: az ELTE Társadalomtudományi karának adjunktusa (2011-2015 fizetés nélküli szabadságon)

2007–2017: a Magyar Külügyi Intézet, majd a Külügyi és Külgazdasági intézet tudományos munkatársa, 2010. április 1-jétől főmunkatársa (2011–2016 fizetés nélküli szabadságon)

2005-–2008: a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola Társadalomtudományi Tanszékének óraadója, adjunktusa, majd docense

2002–2011: a Mathias Corvinus Collegium tanára, Nemzetközi Kapcsolatok szakirány vezetője (2005-től).

 

DÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK, VENDÉGKUTATÓI STÁTUSZOK

 

2017–: a Tom Lantos Intézet fellow-ja (10 hónap) Téma: Holokauszt-emlékezet

2013–2015: vendégkutató (visiting scholar) Harriman Institute, Columbia University, New York City

2007–2008: Pénzügykutató Alapítvány ösztöndíjasa (10 hónap) Téma: a klasszikus realizmus gyökereit és aktualitását feldolgozó tudományos monográfia készítése

2006–2007: a Collegium Budapest junior fellow-ja (6 hónap) Téma: a klasszikus realizmus elmélete és weimari gyökerei

2005–2006: mainzi kutatóút, az Institut für Europäische Geschichte ösztöndíjasaként (8 hónap) Téma: A konzervatív forradalom és a völkisch gondolat hatása Ausztriára és Magyarországra

2004: bécsi kutatóút, a Collegium Hungaricum vendégeként, külső ösztöndíjjal (1 hónap) Téma: A Habsburgok emlékezete

2003–2004: lipcsei kutatóút, a Geisteswissentschaftliches Zentrum für Osteuropa vendégeként, a Zeit-Stiftung ösztöndíjával (4 hónap) Téma: A konzervatív forradalom és a völkisch gondolat

2003: mainzi kutatóút, az Institut für Europäische Geschichte vendégeként (1 hónap)

2002–2004: a Zeit-Stiftung (Hamburg) doktori ösztöndíja (5 félév)

2002: bécsi kutatóút a Pro Renovanda Cultura Hungariae közalapítvány támogatásával (egy hónap) Téma: A Habsburgok emlékezete

2001: párizsi kutatóút, az École Normale Supérieure vendéghallgatójaként (3 hónap) Téma: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának recepciója a francia történetírásban

2000: bécsi kutatóút a Pro Renovanda Cultura Hungariae közalapítvány támogatásával (hat hét)

Monográfia, önálló kötet

 1. The Memory of the Habsburg Empire in German, Austrian and Hungarian Right-Wing Historiography and Political Thinking, 1918–1941. Highland Lakes, NJ: Atlantic Research and Publications, 2010. pp. 713. [A Nép, nemzet, birodalom... angol nyelvű kiadása.]
 2. Nép, nemzet, birodalom A Habsburg Birodalom emlékezete a német, osztrák és magyar történetpolitikai gondolkodásban, 1918-1941. Budapest, Új Mandátum, 2010. pp. 456.
 3. A lehetetlen művészete: Diplomácia, erőegyensúly és vetélkedés a klasszikus realizmus elméletében. Budapest, Osiris, 2009. pp. 255.
 4. Myth and Remembrance: The Break-up of the Habsburg Empire in the Memoir Literature of the Austro-Hungarian Political Elite. Wayne, NJ: Social Science Monographs / distr. by Columbia University Press, 2006. pp. 272. [a Mítosz és emlékezet... angol nyelvű kiadása]
 5. Mítosz és emlékezet: A Habsburg Birodalom felbomlása az osztrák és a magyar politikai elit emlékirat-irodalmában. Budapest: L’Harmattan, 2004. pp. 204 o.

 

Szerkesztett kötet, folyóiratszám, forráskiadás

 1. Norma és politika a nemzetközi kapcsolatokban. Kommentár évf. 3. sz. (2006) 3-65. o. [vendégszerkesztő]
 2. Jászi Oszkár: Európai Egyesült Államok – The United States of Europe. Budapest, Magyarországi Európa Társaság, 2006. pp. 60. [Szöveggondozás, angol és magyar nyelvű bevezető írása, értelmező lábjegyzetek készítése a kétnyelvű kiadáshoz.]
 3. A náci örökség. Rubicon 2005/4-5. sz. [vendégszerkesztő]

Tanulmányok folyóiratokban, könyvfejezetek

 1. „A transzatlanti viszony közösségi pillére: Az Európai Unió és az Obama-adminisztráció kapcsolata.” Külügyi Szemle 16. évf. (2017) Különszám. 196-217. o.
 2. „Amerika és a világ Donald Trump első száz napja után”. Külügyi Szemle 16:(2) (2017) 3-28. o. Társszerzők: Ugrósdy Márton, Wagner Péter.
 3. „Die Konstanz der Mythologien des Internationalen vor und nach dem Ersten Weltkrieg: Aus einer Illusion in die nächste”. in: Baksa-Soós, Vera (szerk.): Die grosse Illusion: Mitteleuropa im Ersten Weltkrieg oder die Brille des Irrealen. Berlin, CHB, 2014. 33-42. o.
 4. "A német birodalmi gondolat völkisch metamorfózisa". in: Frank Tibor (szerk.): Németföldről Németországba. Budapest, Gondolat, 2012. 220-242. o.
 5. “Az első világháborús magyar emlékezetkultúra”. In: Magyarország az első világháborúban. Budapest, Kossuth, 2011. 179-196. o.
 6. "The Individual and his Limits: Discourses of Border and Ethnicity in Two Interwar Völkisch Novels". Hungarian Studies, 24. évf. 2. sz. (2010) pp. 245-264. o.
 7. „Magyar Szemle and the Conservative Mobilization against Völkisch Ideology”. Hungarian Studies, 24. évf. 1. sz. (2010). 81-97. o.
 8. “Történetpolitikai gondolkodók”. in: Romsics Ignác (szerk.): A magyar jobboldali hagyomány, 1900–1948. Budapest, Osiris, 2009.
 9. “When The European Umbrella Opens: Politicised Memory and European Integration in Accession Countries”. In: Glavanovics Andrea – Szele Bálint: Közép-Európa: Transzfer és dialógus. Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, 2009. 109-138. o.
 10. “Managing the Future? Prospects of the 2011 Hungarian EU presidency”. International Issues and Slovak Foreign Policy Affairs évf. 3. sz. (2009) 25-48. Társszerző: Végh Zsuzsanna
 11. „A hallgatástól a kritikáig: A nemzetközi kapcsolatok elmélete és az emberi jogok”. Fundamentum évf. 1. sz. (2009) 31-41. o.
 12. „Classical Realist Interpretations of the First World War”. Foreign Policy Review évf. 1. sz. (2008) 104-116. o.
 13. “Egy hely osztrákoknak a német nap alatt: a Schönerer-kultusz és funkciói a Harmadik Birodalomban”. LIMES évf. 3. sz. (2008) 265-289. o.
 14. „The Legacy of Classical Realism and the Ethical Turn”. Foreign Policy Review évf. 1. sz. (2007) 92-104. o.
 15. „A nemzetközi rendszer Irak után: Régi hegemón, új hegemonikus rend”. Külügyi Szemle évf. 2-3. sz. (2007) 7-28. o.
 16. „Variációk a magyar nemzet és népiség történetére a harmincas években – a német történeti és politikai gondolkodás kontextusában”. Századvég évf. 2. sz. (2007) 73-104. o.
 17. „A totalitarizmussal szemben: A külpolitikai racionalitás visszaszerzése és a polisz utópiája: A klasszikus realizmus és Hannah Arendt politika-felfogásai Carl Schmitt politikai teológiájának kontextusában”. In: Lánczi András – Horváth Miklós (szerk.): Korrajz 2007: A XX. Század Intézet évkönyve. Budapest, XX. Század Intézet, 2007. 158-176.
 18. “Etika és diplomácia: az államon innen és túl”. Kommentár évf. 3. sz. (2006) 36-54. o.
 19. “Trianon a házban: A Trianon-fogalom megjelenése és funkciói a pártok diskurzusaiban az első három parlamenti ciklus (1990-2002) idején” In: Czoch Gábor (szerk.): Az emlékezet konstrukciói. Budapest: Teleki László Alapítvány, 2006. 35-52. o.
 20. „Taking Scope Conditions and the Domestic Setting Seriously”. In: Liekis, Sarunas et al. (szerk.): The European Union and Its New Neighbourhood: Different Countries, Common Interests. Vilnius, Mikolas Romeris University Press, 2006. 174-213. o.
 21. „Hungary in the Journal Foreign Affairs, 1922-1939”. Hungarian Studies Review 2005 1-2. sz. [Special Volume: The United States and Hungary in the Twentieth Century] 15-41. o.
 22. „Habsburg és Ständestaat: A legitimizmus politikai stratégiái a harmincas évek Ausztriájában”. Századvég évf. 2. sz. (2005) 105-148. o.
 23. „The National Story: A Constructivist Independent Variable For Sociologists”. In: Maslowski, Nicolas – Havlicková, Zora (szerk.): The Weight of History and the Games of Interpretations: Societies of Central Europe in the 20th Century. Praha, CES, 2005. 153-162. o.
 24. „Állam és nép között: A Habsburgok képe a két világháború közötti német történetírásban”. In: Ablonczy Balázs – Fedinec Csilla (szerk.): Folyamatok a változásban: A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a XX. században. Budapest, Teleki László Alapítvány, 2005. 31-54. o.
 25. „A jelentés zsarnoksága: A kultusz mint objektivált jelentés és működése a társadalomban”. Pro Minoritate 2004 2. sz. 3-19. o.
 26. „A felbomlás hírnökei: Az Osztrák-Magyar Monarchia képe Franciaországban 1879-1918”. In: Majoros István (szerk.): Öt kontinens: Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tudományos közleményei. Budapest, ELTE, 2004. 325-336. o.
 27. „Az Európai Unió: Integrációs elméletek és a nemzeti szuverenitás”. In: Európai Uniós tanulmányok 1. köt. Balogh András. Budapest, Nemzeti Fejlesztési Hivatal – TAS Kiadó, 2004. 793-810. o.
 28. „A kánon és kihívói: Az 1945 utáni  francia történetírás és az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása”. Pro Minoritate 2003 2. sz. 35-64. o.
 29. „A Habsburg Monarchia felbomlásának osztrák és magyar mítoszai az emlékirat-irodalom tükrében”. Romsics Ignác (szerk.). Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemből. , Osiris, 2002. 87-131. o.
 30. „Az identitás feltételei: Edvard Benes és a Détruisez l’Autriche-Hongrie”. In: Eötvös Füzetek. Budapest, Eötvös Collegium, 2002. 15-29. o.
 31. „Magyarország a Foreign Affairs-ben 1940-1948”. Külpolitika évf. 1-2. sz. (2001) 208-254. o.
 32. „A Foreign Affairs és Magyarország, 1922-1939”. Századok évf. 5. sz. (1999) 895-958. o.

 Közlemények, ismeretterjesztő írások

 1. „Egy sosemvolt baloldal gyökerei (Csunderlik Péter: Radikálisok, szabadgondolkodók, ateisták A Galilei Kör története (1908-1919))”. BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 29:(1) pp. 3-10. (2017)
 2. „Történetpolitikai gondolkodók”. Rubicon évf. 1-2. sz. (2009) [A magyar jobboldali hagyomány] 108-116. o.
 3. „A szenátus oroszlánja – Edward Moore Kennedy”. Magyar Narancs, 2009. szept. 3.
 4. „Barack Obama: Az első fekete elnök vagy a második Kennedy?“. Rubicon évf. 9. sz. (2008) [Fekete-fehér Amerika] 4-10. o.
 5. „Útfüggőség: Az EU-csatlakozás buktatói”. Rubicon évf. 2-3. sz. (2008)[Reform, modernizáció, felzárkózás] 105-111. o.
 6. „Lekvár és bukta: Az uniós integráció az írországi kudarc után”. Magyar Narancs évf. 29. sz. (2008)
 7. „Mit építhet a nyugat a grúz-orosz konfliktus romjain?”. Beszélő évf. 9. sz. (2008) 39-42. o.
 8. „A debreceni Gotterhalte-affér: A Monarchia utolsó jelképbotránya”. Rubicon, 17. évf. 9. sz. (2005) 20-26. o. Társszerző: Bödők Gergely
 9. „A Harmadik Birodalom hosszú árnyéka: A hitleri örökség feldolgozása a demokratikus Németországban”. Rubicon évf. 4-5. sz. (2005) 4-17. o.
 10. „Egy fasizmuselmélet alakulása, 1963-1998: Ernst Nolte”. Rubicon, 17. évf. 4-5. sz. (2005) 53-57. o.
 11. „A magyar történelem völkisch ábrázolásai: Hogyan alakult a hazai szélsőjobboldal történeti diskurzusa a Horthy-korszak végén?”. Rubicon évf. 11. sz. (2004) 69-75. o.
 12. „A szerencsétlen Habsburg”. Heti Válasz, szept. 30. 18-22. o.
 13. „Békepárti császár vagy népe árulója? IV. Károly alakja a két világháború közötti korszak történetírásában és publicisztikájában”. Rubicon évf. 10. sz. (2004) 24-33. o.
 14. „Mítosz, kultusz, társadalom”. Mozgó Világ évf. 7. sz. (2004). 73-81. o
 15. „Tér, hatalom, emlékezés”. Rubicon évf. 2. sz. (2004) 3-7. o.
 16. „Két bevonulás Budapestre: Horthy Miklós és IV. Károly”. Rubicon évf. 7. sz. (2003) 4-15. o.
 17. „Ahogyan a vesztesek látták – A Monarchia felbomlása az emlékirat-irodalom tükrében”. Rubicon évf. 10. sz. (2001) 17-23. o.
 18. „A történelem pluralitása és a történész változó identitása – Beszélgetés Gyáni Gáborral”. Sic Itur Ad Astra 2001 1. sz. 1-7. o.

Műhelytanulmányok, külpolitikai elemzések

 1. "Mapping, analysing and implementing foreign policy instruments in Human Rights promotion", (2015) FRAME Deliverable 6.1 Letölthető: http://www.fp7-frame.eu/wp-content/uploads/2016/08/11-Deliverable-6.1.pdf pp. 210. [Szerzői rész: 4-45. o.]
 2. An Interim Review of the 2011 Hungarian Presidency: Finding a New Niche for the Rotating Presidency in Times of Storm and Stress. Stockholm, Swedish Institute of European Policy Studies, 2011. pp. 143. Eletronikus verzió elérhető: http://www.sieps.se/sites/default/files/2011_1op.pdf
 3. „Az amerikai hegemonikus rend teorizálása a kilencvenes évek realista-liberális szintézisében”. MKI-tanulmányok 2010/23. pp. 20. Elektronikus verzió elérhető: http://www.hiia.hu/index.php?menu=23&ev=2010
 4. „Az „amerikai társadalomtudomány” esete a külpolitikával: Az Egyesült Államok szerepe a nemzetközi rendszerben az akadémiai tudományosság perspektívájából, 1945-2001”. MKI-tanulmányok 2010/25. pp. 23. Elektronikus verzió elérhető: http://www.hiia.hu/index.php?menu=23&ev=2010
 5. “A transzatlanti agenda 2011-ben: világos feladatok, bizonytalan szerepek”. Európai Tükör 2010. (15. évf.) 3. sz. 76-83.
 6. „Új korszak az amerikai kereskedelempolitikában? Tanulságok, Doha sikertelensége és a transzatlanti kapcsolatok”. MKI-tanulmányok 2010/21. pp. 21. Elektronikus verzió elérhető: http://www.hiia.hu/index.php?menu=23&ev=2010
 7. „More coherence, more normative power: Key elements in the consolidation of CFSP/CSDP”. In: Fabry, Elvire – Gaetane Ricard-Nihoul (szerk.): Think Global – Act Euroean II: The Contribution of 14 European Think Tanks to the Spanish, Belgian and Hungarian Trio Presidency of the European Union. Paris, Notre Europe, 2010. 169-175. o. Társszerző: Terényi János.
 8. Az amerikai biztonságpolitikai szerepvállalás korlátai: Meddig lesz fenntartható az erőprojekció szintje és milyen feladatok hárulnak a szövetségesekre? MKI-tanulmányok 2010/8. pp. 16. Elektronikus verzió elérhető: http://www.hiia.hu/index.php?menu=23&ev=2010
 9. The unbearable lightness of being in-between: The ambiguous normative underpinnings of the Nobel peace prize and President Obama’s uneasy position. MKI-tanulmányok 2009/25. pp. 17. Társszerző: Nyírcsák Adrienn. Elektronikus verzió elérhető: http://kki.hu/assets/upload/Tanulmanyok_2009_25_The_Unbearable_Lightness.pdf
 10. „Institutional Innovation and Challenges for a Future European Foreign Policy: Incomplete Contracting in Post-Lisbon External Action Arenas”. In: Ágh, Attila – Judit Kis-Varga (szerk.): The Global Crisis and the EU Response: The Perspectives of the SBH Team Presidency. Budapest, Together for Europe Research Center, 2009. 89-108. o.
 11. „Működő bukott állam(ok): Ciprus”. In: Marton Péter (szerk.): Államok és államkudarcok a globalizálódó világban. Budapest, Teleki László Intézet, 2006. pp. 172-193.

Recenziók

 1. „Többszólamú magyar kisebbségtörténet (Bárdi Nándor - Simon Attila (szerk.): Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében)” in: REGIO 2007 (18. évf.) 173-182. o.
 2. „Konzervatív (kon)textusok (Egedy Gergely: Brit konzervatív gondolkodás és politika, XIX–XX. Század)” in: Politikatudományi Szemle 15. évf. 1. sz. (2006) 273-280. o.
 3. „Idegen kertből rózsát lopni? Történészként a narratív pszichológiáról” in: Korall évf., 1-2. sz. (2005) 308-313. o.
 4. „Janus-arcú nacionalizmus: Kántor Zoltán (szerk.): Nacionalizmuselméletek” in: Pro Minoritate 2005 2. sz. 169-174. o.
 5. „A téma körül: Bevezetés a társadalomtörténetbe. (Szerk. Bódy Zsombor – Ö. Kovács József)” in: Múltunk évf. 3. sz. (2003) 287-296. o.
 6. „Kettős társadalom és ami utána következik – Gyáni Gábor: Magyarország társadalomtörténete a két világháború között” in: Korall 2000 (1. évf.) 1. sz. 181-185. o.
 7. „Az értelmező kísérlet – Két francia Közép-Európa atlasz” in: FONS évf. 2. sz. (1998) 285-288. o.

 

 

CSOPORTOS KUTATÁSOK, SZERKESZTŐSÉGI TAGSÁGOK

 

2017–: OTKA pályázat, a Horthy-kor kézikönyve, Szarka László vezetésével (szerző, tudományos koordinátor, társzerkesztő)

2017–: MTA "Lendület" kutatócsoport – Trianon 100, Ablonczy Balázs csoportja (témafelelős: politikai gondolkodás, külpolitikai gondolkodás)

2012–2017: FRAME PROJEKT Fostering Human Rights in European Policies FP-7 grant az ELTE TÁTK képviseletében az európai kutatási konzorcium tagja (témafelelős: az emberi jogok nemzetközi promóciójának politikai eszközrendszere – szakirodalmi áttekintés)

2010–2013: OTKA-pályázat, hegemonikus menedzsment a nemzetközi rendszerben, Magyarics Tamás vezetésével (témafelelős: amerikai hegemónia-elméletek, a hegemónia újabb megközelítései a szakirodalomban, nemzetközi intézményi politikák az amerikai hegemónia korszakában)

2010–2011: Közép-Európai Egyetem, Center for European Neighbourhood Studies, working paper sorozatszerkesztő

2008–2011: European Policy Institutes Network, steering committee tag

2005–: Rubicon ismeretterjsztő történelmi folyóirat, szerkesztőségi tag

 

NYELVTUDÁS

Angol: folyékony (felsőfok C, 1995)

Német: folyékony (felsőfok C, 1995)

Francia: felsőfokú (felsőfok C, 1999)

Orosz: kezdő-haladó

ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÖK

 

A nemzetközi rendről való gondolkodás A 20. században, a közép-európai politikai gondolkodás hatása a nemzetközi kapcsolatok tudományára

Történetpolitikai gondolkodás és kollektív emlékezet Közép-Európában a két világháború között

Külpolitika, a transzatlanti viszony múltja és jelenE

 

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail