+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Bertényi Iván, ifj

Bertényi Iván, ifj

Bertényi, Iván, ifj.
Bertényi Iván, ifj
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Újkori osztály
Telefon: 224–6700/4660
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Modern History Research Team

Phone: 224–6700/660

Email:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1975. február 9.

 

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, történelem tanári szak (1999)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, művészettörténet tanári szak (2002)

 

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Phd, Eötvös Loránd Tudományegyetem (2006)

 

MUNKAHELYEK

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (1999–2002)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar (2000–2009)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar (2009–)

Indiana University, Department of Central Eurasian Studies (2012–2013)

MTA Bölcseszettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2013–)

 

EGYÉB KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

OKTV történelem bizottság (tag, 2006–)

Magyar Történelmi Társulat (tag 2007–; igazgató választmányi tag, 2007–2011)

OTKA Történettudomániy és Technikatörténeti szakmai zsűri (tag, 2009–2012)

MTA Művelődéstörténeti Osztályközi Állandó Bizottság (tag, 2012–)

Magyar – Bolgár Akadémiai Történész Vegyes Bizottság magyar tagozata (tag, 2012–)

A LEGFONTOSABB TÍZ PUBLIKÁCIÓ

 

1. Fasiszta diktatúra vagy a keresztény társadalmi tanítás megvalósítása? Salazar rendszerének magyar megítélése a második világháború előtt Mihelics Vid: Az új Portugália című könyve alapján. Protestáns Szemle, (2000) 4. 237–259.

2. Tisza István és az első világháború. In: Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemben. Szerk. Romsics Ignác. Bp., 2002, Osiris Kiadó, 28–86.

3. Csendőrnyomozás Petrőcön avagy a dualizmuskori nemzetiségi politika testközelből. Pro Minoritate, (2004) Tavasz, 78–91.

4. Eine sympatische Nebenfigur. König Karl IV. im Spiegel von Memoiren ungarischer Politiker. In: Karl I. (IV.), der Erste Weltkrieg und das Ende der Donaumonarhcie. Hrsg. von Andreas Gottsmann. Wien, 2007, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 247–268.

5. A „magyar birodalmi gondolatról” – az I. világháború előtt. Kommentár, (2007) 4. 40–56.

6. A századelő politikai irányzatai és Tisza István. In: A magyar jobboldali hagyomány 1900–1948. Szerk. Romsics Ignác. Bp., 2009, Osiris Kiadó, 34–72.

7. „Balkániból” „haladó” politikus. Bánffy Dezső arisztokraták és demokraták közt. In: Arisztokrata életpályák és életviszonyok. Szerk. Papp Klára–Püski Levente. Debrecen, 2009, Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 165–190.

8. A gyűlölt Tisza István. In: Tisza István és emlékezete. Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára. Szerk. Maruzsa Zoltán, Pallai László. Debrecen, 2011, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 25–46.

9. Szekfű Gyula a kiegyezésről. In: A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében. Szerk. Ujváry Gábor. A szerkesztő munkatársa: Nagy József Zsigmond. Bp., 2011, Ráció Kiadó. 136–170. [Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének kiadványai 2. Sorozatszerk. Csurgai Horváth József és Ujváry Gábor.]

10. Две войны венгров 1914–1919 гг. In: Народы Габсбургской монархии в 1914–1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств. Eds. Волос, М.–Шкундин, Г. Д. Москва, 2012, Квадрига, 81–99.

Publikációs lista

1995

Bogyay Tamás emlékülés. Turul, (1995) 1–2. 50–51. [Ismertetés]

„Alkalmatlan. Nem ajánlom.” Az Eötvös Collegiumba fel nem vettek földrajzi és társadalmi származása a két világháború között. (Ablonczy Balázzsal). Valóság, XXXVIII. (1995) 9. 62–73. [Tanulmány]

Szabadon szolgál a szellem. Tanulmányok és dokumentumok a száz esztendeje alapított Eötvös József Collegium történetéből. 1895–1995. Szerk. Kósa László. Bp., 1995. 69–82. [Tanulmány]

1996

„A tanári kar nem ajánlja.” Az Eötvös Collegiumba fel nem vettek társadalmi háttere 1927–1944. In: Győri iskolatörténeti millennium ’96. A magyar iskola ezer éves jubileuma alkalmával Győrben, 1996. április 1–2–3-án az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán és a Széchenyi István Főiskolán rendezett Nemzetközi Művelődés- és Neveléstörténeti Konferencia anyaga. Győr, 1996. 272–284. [Tanulmány]

1997

A miskolci árvíz (1878. augusztus 31.) In: Szülőföldünk. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei honismereti mozgalom közleményei, 25–26. 1997. július, 33–55. [Tanulmány]

1998

Trianon és a magyar politikai gondolkodás. 1920–1953. Tanulmányok. Szerk.: Romsics Ignác. A szerkesztésben közreműködött: ifj. Bertényi Iván. Bp., 1998. 240. [Szerkesztett könyv]

Szekfű Gyula. In: Trianon és a magyar politikai gondolkodás. 1920-1953. Tanulmányok. Szerk. Romsics Ignác. Bp., 1998. 51–69. [Tanulmány]

1999

Basch Ferenc első hazafiatlansági ügye. In: Első Század. A Tudományos Ösztöndíjpályázat kiemelkedő dolgozatainak szemléje. Történelem–Politológia. Összeállította: Váradi Péter. Bp., 1999. 269–288. [Tanulmány]

Szabó István történetíró emlékére. Protestáns Szemle, (1999) 1., 53–56. [Ismertetés]

2000

Fasiszta diktatúra vagy a keresztény társadalmi tanítás megvalósítása? Salazar rendszerének magyar megítélése a második világháború előtt Mihelics Vid: Az új Portugália című könyve alapján. Protestáns Szemle, (2000) 4. 237–259. [Tanulmány]

Kansalliset symbolit ja juhlapäivät. In: Unkari lyhyesti 2000. Szerk. Richly Gábor. Helsinki, 2000, Unkarin Kulttuuri-Ja Tiedekeskus–Suomi-Unkari Seura, 8–13. [Ismeretterjesztő cikk]

Kasszandrának mindig igaza van? Az emigráns Kossuth nézetei a nemzetiségi kérdésről. Európai Utas, (2000) 2., 17–21. [Cikk]

2001

Zehn Denkmäler, ein Herrscher und eine Nation. Ein Ausgleichsversuch zwischen der dynastischen Loyalität und den ungarischen nationalen Emotionen. In: Jahrtausendwende 2000. Hrsg. von Ferenc Glatz. (Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 12.) Bp., 2001. 246–255. [Tanulmány]

Tisza István és az első világháború. Rubicon, (2001) 10–(2002) 1., 9–16. [Ismeretterjesztő cikk]

Tárgyszerűen az ötvenes évekről. (Deák Ágnes: „Nemzetiségi egyenjogúság” 1849–1860 c. könyvének ismertetése) Regio, (2001) 1., 259–272. [Recenzió]

Fiatal egyháztörténészek kollokviuma. Protestáns Szemle, (2001) 4., 250–254. [Ismertetés]

2002

Tisza István és az első világháború. In: Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemben. Szerk. Romsics Ignác. Bp., 2002. 28–86. [Tanulmány]

Szövetség életre-halálra vagy érzelemmentes sorsközösség? A magyarok Németország-képe 1848-tól az első világháborúig. In: Újrakezdések krónikája 1867-2001. Magyar-német diplomáciai kapcsolatok. Szerk. Ujváry Gábor és Pröhle Gergely. [Budapest], 2001. 31–56. [Tanulmány]

Ein Bündnis auf Leben und Tod oder emotionslose Interessensolidarität? Das Deutschlandsbild in Ungarn vom Revolutionsjahr 1848 bis zum Ersten Weltkrieg. In: Chronik des wiederholten Neubeginns 1867–2001. Deutsch-ungarische diplomatische Beziehungen. Hrsg. von Gábor Ujváry und Gergely Pröhle. [Budapest], 2001. 33–61. [Tanulmány]

Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére. Szerk. Ablonczy Balázs, ifj. Bertényi Iván, Hatos Pál és Kiss Réka. Bp., 2002. 579. [Szerkesztett könyv]

Hohenzollern Attila. In: Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a hatvanéves Kósa László tiszteletére. Szerk. Ablonczy Balázs, ifj. Bertényi Iván, Hatos Pál és Kiss Réka. Bp., 2002. 295–311. [Tanulmány]

2003

Kérlelhetetlenül. Bánffy Dezső nemzetiségi politikája. Pro Minoritate, (2003) Tavasz, 69–104. [Tanulmány]

2004

Adalékok a fiatal Tisza István politikai pályájához. Az újbányai mandátum 1892-ben. In: Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Szerk. Ötvös István. Piliscsaba, 2004. 113–142. [Tanulmány]

Csendőrnyomozás Petrőcön avagy a dualizmuskori nemzetiségi politika testközelből. Pro Minoritate, (2004) Tavasz, 78–91. [Tanulmány]

Magyarország az I. világháborúban. Konferencia Szegeden 2004. június 28-án. Századok, (2004) 6. 1440–1448. [Beszámoló]

2005

Tisza István alakja Szekfű Gyula és Pethő Sándor történetírásában. KÚT, (2005) 1., 49–69. [Tanulmány]

Id. Horánszky Nándor: Deák Ferenc lelkialkata. Korall, (2005) 21–22. 284–299. [Könyvismertetés]

Nemzeti évfordulóink 2006. Budapest, 2005, Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet. A „Károlyi Sándor” és „A Rákóczi hamvak hazahozatala, 1906. október 28.” c. szócikkek, 52. és 64. [Szócikk]

2006

A Kálvin téri református gyülekezet presbitériuma a XIX. században. In: Reformátusok Budapesten. Tanulmányok a magyar főváros reformátusságáról. Szerk. Kósa László. Bp., 2006. 1. kötet, 197–231. [Tanulmány]

(In)divisibiliter ac (in)separabiliter: IV. (Habsburg) Károly, az I. világháború és a soknemzetiségű Monarchia felbomlása. Nemzetközi konferencia Rómában, 2004. november 25–26-án. (Zeidler Miklóssal). Századok, 139. (2005) 6. 1515–1551. [Beszámoló]

A választások alapelveiről. In: A mi alkotmányunk. Vélemények és elemzések Magyarország Alkotmányáról. Főszerk. Trócsányi László. Bp., 2006. 525–530. [Esszé]

A nemzeti liberalizmus dualizmuskori prófétája. Kommentár, (2006) 3. 121–123. [Ismertetés Müller Rolf Beksics-könyvéről]

2007

Eine sympatische Nebenfigur. König Karl IV. im Spiegel von Memoiren ungarischer Politiker. In: Karl I. (IV.), der Erste Weltkrieg und das Ende der Donaumonarhcie. Hrsg. von Andreas Gottsmann. Wien, 2007. 247–268. [Tanulmány]

A „magyar birodalmi gondolatról” – az I. világháború előtt. Kommentár, (2007) 4., 40–56. [Tanulmány]

Szamosújvári országgyűlési képviselőválasztások a dualista korszak elején. In: Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében II. Szerk. Őze Sándor és Kovács Bálint. Piliscsaba, 2007. 95–126. [Tanulmány]

„A lehetetlent meg kell kísérteni.” Beszélgetés Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok c. könyvéről Ablonczy Balázzsal, Hatos Pállal és Richly Gáborral. Kommentár, (2007) 6. 73–83. [Könyvismertető beszélgetés]

2008

Mindennapi élet a török árnyékában. Kora újkori társadalom- és életmódtörténet. Szerk. J. Újváry Zsuzsanna. A szerkesztésben közreműködött: ifj. Bertényi Iván. Piliscsaba, 2008. (Khronosz. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskolájának sorozata. 1. Sorozatszerk.: Zimányi Vera.) (221 oldal) [Szerkesztett könyv]

„Képviselői import” Erdélyben, avagy az unió egyik velejárója? In: Tradíció és modernizáció a XVIII–XX. században. Szerk. Bodnár Erzsébet–Demeter Gábor. Bp., 2008. 202–213. [Tanulmány]

A tragédia előszele? A budapesti sajtó Magyarország sorsáról 1918 tavaszán. Kisebbségkutatás, (2008) 3. 475–503. [Tanulmány]

A nevetségesség öl? Adalékok a magyarországi sovinizmus-fogalom századfordulós értelmezéséhez. In: Magyar–szlovák terminológiai kérdések. A 2006. június 8-án és december 1-jén Esztergomban rendezett nemzetközi konferenciák anyaga. Szerk. Ábrahám Barna. Piliscsaba–Esztergom, 2008. 118–136. [Tanulmány]

Smiesnost’ zabíja? Dodatky k pochopeniu šovinizu na prelope 19. a 20. storočia v Uhorsku. In: Maďarsko–slovenské terminologické otázky. Materiály medzinárodných konferencíi usporiadaných 8. júna a 1. decembra 2006 v Ostrihome. Redigoval Barna Ábrahám. Pilišska Čaba–Ostrihom, 2008, Katolicka univerzita Petra Pázmánya Filozofická fakulta, 114–128. [Tanulmány]

2009

A századelő politikai irányzatai és Tisza István. In: A magyar jobboldali hagyomány 1900–1948. Szerk. Romsics Ignác. Bp., 2009. 34–72. [Tanulmány]

Adalék nemzeti színeink korai használatához. In: Auxilium historiae. Tanulmányok a hetvenesztendős Bertényi Iván tiszteletére. Szerk. Körmendi Tamás és Thoroczkay Gábor. Bp., 2009. 49–62. [Tanulmány]

„Balkániból” „haladó” politikus. Bánffy Dezső arisztokraták és demokraták közt. In: Arisztokrata életpályák és életviszonyok. Szerk. Papp Klára–Püski Levente. Debrecen, 2009. 165–190. [Tanulmány]

A nemzetépítés paradoxonai. Kommentár, (2009) 4. 103–110. [Ismertetés Demmel József: „Egész Szlovákia elfért egy tutajon” c. könyvéről]

A századelő politikai irányzatai és Tisza István. Rubicon, (2009) 1–2. 20–27.

2010

Az elit gimnáziumai vagy a gimnáziumok elitje? A budapesti piarista és a mintagimnázium diákságának vizsgálata (1879/80–1896/97). In: A piarista rend Magyarországon. Szerk. Forgó András. Bp., 2010. 316–350. [Tanulmány]

A magyarországi politikai elit bécsi tanultságú tagjai (1848–1875). In: Österreichisch–ungarische Beziehungen auf dem Gebiet des Hochschulwesens. /Begegnungen in Fürstenfeld, 1. Fürstenfeld, 9.–10. Mai 2008./ – Osztrák–magyar felsőoktatási kapcsolatok. /Fürstenfeldi találkozók, 1. Fürstenfeld, 2008. május 9–10./ Szerk. K. Lengyel Zsolt–Nagy József Zsigmond–Ujváry Gábor. Székesfehérvár–Bp., 2010. 275–309. [Tanulmány]

Az I. világháború okai. In: Magyarország az első világháborúban. Főszerk. Romsics Ignác. Bp., 2010. 7–22. [Tanulmány]

Magyar s lengyel két jó barát? Adalékok a dualista korszak lengyel-képéhez. In: Historicus Polonus – Hungarus. Księga pamiątkowa ofiarowana Ojcu Józefowi Puciłowskiemu OP w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Emlékkönyv Puciłowski József Atya tiszteletére hetvenedik születésnapja alkalmából. Red./Szerk. Tomasz Gałuszka OP, Pál Attila Illés, Marek Miławicki OP, Balázs Zágorhidi Czigány. Kraków, 2010. Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie – Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény Vasvár, 93–120. [Tanulmány]

2011

„… nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni” Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Szerk. Gebei Sándor, ifj. Bertényi Iván, Rainer M. János. Eger, 2011. 517. [Szerkesztett könyv]

Politikai nemzet a Bánságban. A dualizmus kori Torontál megyei országgyűlési képviselők etnikai hátteréről. In: „… nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni” Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Szerk. Gebei Sándor, ifj. Bertényi Iván, Rainer M. János. Eger, 2011. 349–365. [Tanulmány]

A mában élő tegnapok. Tanulmányok a XIX. és XX. század történetéhez. Szerk. M. Kiss Sándor, ifj. Bertényi Iván, Fejérdy Gergely. Piliscsaba, 2011. (Khronosz. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskolájának sorozata. 2. Sorozatszerk.: Zimányi Vera.) (447 oldal) [Szerkesztett könyv]

A gyűlölt Tisza István. In: Tisza István és emlékezete. Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára. Szerk. Maruzsa Zoltán, Pallai László. Debrecen, 2011. 25–46. [Tanulmány]

Ugyanez a tanulmány minimális módosítással megjelent még: Kommentár, 2011/5., 9–29. [Tanulmány]

Rövidebb, jegyzetek nélküli formában: Az év esszéi 2012. Szerk. Rosonczy Ildikó. Bp., 2012. 152–178. [Esszé]

Szekfű Gyula a kiegyezésről. In: A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében. Szerk. Ujváry Gábor. A szerkesztő munkatársa: Nagy József Zsigmond. Bp., 2011. (Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének kiadványai 2. Sorozatszerk.: Csurgai Horváth József és Ujváry Gábor), 136–170. [Tanulmány]

Csapó Csaba habilitációs előadása. Jogtörténeti szemle, (2011) 2., 70–73. [Beszámoló]

Ságvári Endre és Trefort Ágoston. In: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola. Évkönyv a 2010/2011. iskolai évről az iskola fennállásának 139. évében. Szerk. Mohay Péter. Bp., 2011. 188–191. [Ismeretterjesztő cikk]

2012

„Taníts minket úgy számlálni napjainkat...” Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére. Szerk. ifj. Bertényi Iván–Géra Eleonóra–Richly Gábor. Bp., 2012. 572. [Szerkesztett könyv]

Széll Kálmán és a Dunántúli Közművelődési Egyesület. In: „Taníts minket úgy számlálni napjainkat...” Tanulmányok a 70 éves Kósa László tiszteletére. Szerk. ifj. Bertényi Iván–Géra Eleonóra–Richly Gábor. Bp., 2012. 37–63. [Tanulmány]

Две войны венгров 1914–1919 гг. In: Народы Габсбургской монархии в 1914–1920 гг.: от национальных движений к созданию национальных государств. Eds. Волос, М.–Шкундин, Г. Д. Москва, 2012. Квадрига, 81–99. [Tanulmány]

Apмянe в пoлитичecкoй элитe Вeнгpии XIX вeкa. In: Из иcтopии apмянo-yкpaинcкиx, вeнгepcкиx и мoлдaвcкиx oтнoшeний. (Cбopник cтaтeй и мaтepиaлoв) Cocтaвитeли: к. и. н., дoцeнт Кapeн Xaчaтpян, к. и. н. Oвaнec Aлeкcaнян. Epeвaн, 2012, Инcтитyт иcтopии, 123–130. [Tanulmány]

IV. Károly. In: Magyar királyok nagykönyve. Uralkodóink, kormányzóink és az erdélyi fejedelmek életének és tetteinek képes története. Szerk. Gujdár Noémi, Szatmári Nóra. Bp., 2012. 292–295. [Ismeretterjesztő cikk]

2013

Örmény származású politikusok a dualizmus kori Magyarországon. In: Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében. A Budapesti Történeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiállítása, 2013. április 5. – 2013. szeptember 15. A kiállítást rendezte és a katalógust szerkesztette: Kovács Bálint, Pál Emese. Bp., 2013. 85–103. [Tanulmány]

Hungarian Politicians of Armenian Descent in the Dual Monarchy Period. In: Far Away from Mount Ararat. Armenian Culture in the Carpathian Basin. Joint exhibition of the Budapest History Museum and the National Széchényi Library, 5 April to 15 September, 2013. Exhibition curators and catalogue editors: Bálint Kovács and Emese Pál. Budapest, 2013, National Széchényi Library (OSZK), Leipziger Universitätsverlag, Budapest History Museum (BTM), 85–103. [Tanulmány]

Pósch doktor bukása. Megjegyzések egy felföldi képviselőválasztás kapcsán. In: Társadalom – demokrácia – szolidaritás. Tanulmánykötet Kozáry Andrea tiszteletére. Szerk. Molnár Katalin. Bp., 2013. 101–117. [Tanulmány]

Enthusiasm for a Hereditary Enemy. Some Aspects of the Roots of Hungarian Turkophile Sentiments. Hungarian Studies, Volume 27, Number 2 (December 2013), 209–218. [Tanulmány]

2014

Magyarország útja a háborúba. Geo, 2014. február, 32–35. [Ismeretterjesztő cikk]

Állt 37 évet. Werbőczy István budapesti szobra. Történelmi Szemle, (2014) 2., 203–230. [Tanulmány]

Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 1918-ig. Szerk. Dobszay Tamás, Forgó András, ifj. Bertényi Iván, Pálffy Géza, Rácz György, Szíjártó M. István. Bp., 2013. [valójában 2014 ősze!] 458.

Út a hatalomhoz. Miniszterelnökök kinevezése és bukása a dualizmus korában. Rubicon, (2014) 9., 10–29. [Tanulmány, lábjegyzetek nélkül]

„Hát végre!” Miért támogatta a háborút Apponyi Albert 1914-ben? Magyar Tudomány, (2014) 11., 1283–1294. [Lábjegyzetek nélkül, csak irodalomjegyzékkel megjelentetett tanulmány]

Hinter den Kulissen. Protokollprobleme anlässlich der letzten ungarischen Königskrönung. In: Wiener Archivforschungen. Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Hrsg. v. Zsuzsanna CZIRÁKI, Anna FUNDÁRKOVÁ, Orsolya MANHERCZ, Zsuzsanna PERES, Márta VAJNÁGI. Wien, 2014, Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien – Balassi Institut–Collegium Hungaricum Wien – Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, 393–401. (Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band X.) [Tanulmány]

Две войны венгров 1914–1919 гг. In: Неизвестная война. Правда о первой мировой. Часть 1. Ответственный редактор: И. А. Харичев. Москва, 2014, Журнал „Знание–сила” – „Вест-Консалтинг”, 285–309. [Tanulmány]

2015

Családi háttér és egyéni karrierépítés: Széll Kálmán útja a politikai elitbe. In: Törvény, jog, igazság: Széll Kálmán életműve. Szerk.: ifj. Bertényi Iván. Bp.,2015.47–89.

Liberális bankár vagy konzervatív politikus?: Széll Kálmán politikusi arcképe korának eszmeáramlatai között. In: Törvény, jog, igazság: Széll Kálmán életműve. Szerk.: ifj. Bertényi Iván. Bp.,2015.11–37.

Törvény, jog, igazság: Széll Kálmán életműve. Szerk.: ifj. Bertényi Iván. Bp.,2015. 436.

Varietas Europica Centralis. Tanulmányok a 70 éves Kiss Gy. Csaba tiszteletére. Szerk.: ifj. Bertényi Iván – Géra Eleonóra – Mészáros Andor. Bp., 2015. 474.

L’Ungheria durante la crisi di luglio del 1914. In: La diplomazie europea nella prima guerra mondiale. European diplomacy during World War I. [Szerk.: Emanuele Bettini] Cremona, 2015. 7–16.

Hungary during the July crisis 1914. In: La diplomazie europea nella prima guerra mondiale. European diplomacy during World War I. [Szerk.: Emanuele Bettini] Cremona, 2015. 16–24.

Vasútépítés – nemzetépítés, avagy vezessen-e vasút Breznóbányára? In: Varietas Europica Centralis. Tanulmányok a 70 éves Kiss Gy. Csaba tiszteletére. Szerk.: ifj. Bertényi Iván – Géra Eleonóra – Mészáros Andor. Bp., 2015. 49–68.

KUTATÁSI TERÜLET

19–20. századi magyarországi politika- és eszmetörténet

PROJEKTEK

A Fónagy Zoltán (MTA BTK TTI) vezetésével működő OTKA-kutatócsoport (A dualista Monarchia kormányzati rendszere és hatalmi apparátusa) tagjaként Thallóczy Lajos naplóit rendezem sajtó alá.

Az Erdődy Gábor (ELTE BTK) vezetésével az Állam és társadalom viszonya a 19. századi magyar politikai kultúrában c. OTKA-projekt társkutatójaként a dualista korszak második felében vizsgálom a kérdéskör változásait.

Az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoportja az MTA Lendület Fiatal Kutatói Programjának keretében működik Pálffy Géza irányításával., mely 2012. júliustól öt éven át vizsgálja 1526 és 1916 közötti történetét. A kutatócsoport egyik belső tagjaként a a magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona 19–20. századi történetének kutatását koordinálom.

OTKA-kutatócsoport tagjaként 2015-től A dualizmus kori magyar országgyűlések tagjainak feltárása és társadalomtörténeti elemzése

TANÍTÁS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, egyetemi tanársegéd, 2000. szeptember 1.–2009. október 31.

ELTE Bölcsészettudományi Kar, Művelődéstörténeti Tanszék, egyetemi adjunktus 2009. november 1-től

ELTE Állam- és Jogtudományi Kat, Politikatudományi Intézet, megbízott elóadó, 2011. szeptember 1-től

Babeş–Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), CEEPUS-vendégtanár, 2009. április és 2009. október

Indiana University, Department of Central Eurasian Studies, György Ránki Hungarian Chair Professor, 2012. augusztus 1.–2013. május 31.

MÉDIASZEREPLÉSEK

2011-től a Katolikus Rádió Ez volt a XX. század (műsorvezető-szerkesztő)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail