+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Kádas István

Kádas István

Kádas, István
Kádas István
Beosztás: tudományos munkatárs
Osztály: Középkori osztály
MTA BTK „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet
Telefon: 224-6700/4638

Status: Funded Research Assistant

Research Team:

Phone: 224-6700/634

Email:

Publikációs lista

2012

Egy abaúji atyafiság Mátyás király udvarában. Adalékok a Semsei család Hunyadi-kori történetéhez In: Micae Mediaevales II. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Péterfi Bence, Vadas András, Mikó Gábor, Jakab Péter. Bp., 2012. 141─158.

Horváth Richárd: Itineraria regis Matthiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia (1458−[1476]−1490). História − MTA Történettudományi Intézete, Bp., 2011. Turul, 85. (2012) 157–158. [Recenzió].

2013

Középkori család- és birtoktörténet: a Semseiek. Fons, 20. (2014) 423–453.

Deli (Gargel)-címereslevél. In: Középkori magyar címereslevelek. I. (1439–1503). Szerk. Körmendi Tamás. Bp., 2013. 65­–67.

Bedegi Nyári-címereslevél. In: Középkori magyar címereslevelek. I. (1439–1503). Szerk. Körmendi Tamás, Budapest, 2013. 45─48.

Gálfi Emőke: Az aradi káptalan jegyzőkönyv-töredéke (1504–1518). Századok,147. (2013) 539–540. [Recenzió].

2014

Az Abaúj megyei szolgabírói társadalom a Zsigmond-korban. Korall, 15. (2014) 110–132.

Északkelet-Magyarország szolgabírói a Zsigmond-korban (Archontológia). In: Magister historiae. Válogatott tanulmányok a 2012-ben és 2013-ban megrendezett középkorral foglalkozó mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból. Szerk. Belucz Mónika, Gál Judit, Kádas István, Tarján Eszter. Bp., 2014. 101–127.

2015

Megyei emberek az északkelet-magyarországi oklevelekben. In: Micae Mediaevales IV. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Gál Judit, Kádas István, Rózsa Márton, Tarján Eszter. Bp., 2015. 107–122.

Sárvári László és a 1444. évi X. tc. In: Opuscula Historica I. Történeti tanulmányok a XIV. és XV. Eötvös konferenciáról. Szerk. Ternovácz Bálint. Bp., 2015. 45–58.

A hadtáp volt maga a fegyver. Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről [Vojna opskrba je i sama bila oružje – Studije o srednjovjekov- noj vojnoj logistici], ur. László Pósán – László Veszprémy, Zrínyi Kiadó, Budapest 2013., 327 str. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 33. (2015) 326–329. [Recenzió, Tarján Eszter társszerzővel]

2016

Nógrád megye adójegyzéke 1457-ből. In: Pénz, posztó, piac: Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Weisz Boglárka. Bp., 2016. 31–82.

Sárosi „reform” Miklós fia Miklós ispán idején (1374–1380)? In: Micae Mediaevales V. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Fábián Laura–Gál Judit–Haraszti Szabó Péter–Uhrin Dorottya. Bp., 2016. 127–144.

Emberölés, nyomozás és megyei hatóság a 15. századi Abaúj megyében. Hatalmaskodás Gagy faluban”. Magyar Rendészet, 16. (2016) 63–75.

A „felszarvazott király”. MTA BTK TTI honlapja. Havi Színes rovat. [társszerző: Tarján Eszter]

2017

Kölcsönös haszon. Eperjes, Bártfa városok és a Sáros megyei kisnemesség a középkor végén. In: Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Kádas István–Weisz Boglárka. Bp., 2017. 337–368.

Cum sigillo nostro. A késő középkori Sáros megye pecséthasználata. Történelmi Szemle, 59. (2017) 637–653.

A Luxemburgok pénze. Világtörténet, 7. [39.] (2017) 153–157. [Recenzió]

Egy gyilkosság ára. MTA BTK TTI honlapja. Havi Színe rovat.

Money and Finance in Central Europe during the Late Middle Ages. Ed. Zaoral, Roman. London, 2015.  Hungarian Historical Review, 6. (2017) 200–203. [Recenzió]

Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Kádas István–Weisz Boglárka. Bp., 2017.

2018

The Society of the Noble Judges in North-Eastern Hungary. The Main Characteristics of a Social Group during the Reign of King Sigismund. In: Secular Powar and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe. Ed. Miljan, Suzana–Jovanovic, Kosana. Amsterdam, 2018. 97–110.

(Dely) Péter címereslevele,1471. In: Avar, A Hunyadiak címereslevelei, 1447‒1489. Szerk. Avar Anton. Budapest, 2018.  165–169.

A megye jegyzője. Prócsi Gyármán Antal. Egy kisnemesi család hivatali karrierje a középkori Sáros megyében. In: Középkortörténeti tanulmányok, 10. : A X. Medievisztikai Konferenca (Szeged, 2017. június 7–9.) előadásai. Szerk. Szanka Brigitta–Szolnoki Zoltán–Nagy, Zsolt Dezső. Szeged, 2018.  35–51.

A megye pénze. A zsoldosok fenntartására kivetett adó és a megyei pénztár (1498–1511). In: Veretek, utak, katonák. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Kádas István–Skorka Renáta–Weisz Boglárka. Budapest, 2018. 185–204

Veretek, utak, katonák. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Kádas István–Skorka Renáta–Weisz Boglárka. Budapest, 2018.

Bértartozások a közszférában Mohács után. MTA BTK TTI honlapja. Havi Színes rovat.

2019

A megye rendje a késő középkori Magyarországon. In: A Rendőrakadémiától az egyetemig. Rendészettörténeti tanulmányok. Szerk. Jámbor Orsolya–Lénárt Ilona–Máté Gábor–Tarján G. Gábor. Budapest, 2019. 35–51.

 Az adószedés megyei kezelése (1436–1474) In: Márvány, tárház, adomány. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Weisz Boglárka–Skorka Renáta–Kádas István. Budapest, 2019.  131–164.

Márvány, tárház, adomány. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Weisz Boglárka–Skorka Renáta–Kádas István. Budapest, 2019. 592.

Kereskedelmi források a középkori magyar gazdaság szolgálatában. Történelmi Szemle, 61. (2019)  2. 329–337. [társszerzők: Skorka Renáta–Weisz Boglárka]

 

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail