+36 1 224 6755   

BTK Történettudományi Intézet

Ress Imre

Ress Imre

Ress, Imre
Ress Imre
Beosztás: ny. tudományos főmunkatárs
Telefon: 224-6700/4319
E-mail:

Position: Professor Emeritus

Department: Medieval History

 

Address: 1097 Budapest, 4 Tóth Kálmán Street

Room: B.5.16.

Phone: +36 1 224-6700/4319

Email: 

Degree: CSc (1994)

Research Field: Political and cultural relations of the Habsburg Monarchy and Hungary with Southeast European nations in the 19th century;
Publication of memoranda by the Austro-Hungarian Joint Council of Ministers during the foreign ministership of Gyula Andrássy (1872–1879);
State affiliations and researchability of archival heritage

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Horvátkimle (Győr-Moson megye), 1947. 01. 25.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem–német szak (1966–1971)

Friedrich-Schiller-Universität Jena, féléves részképzés (1971)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, kiegészítő levéltár szak (1976–1976)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

CSc, történettudomány kandidátusa, történelem (1994)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Magyar Országos Levéltár (1971–1995) segédlevéltáros, csoportvezető (1971–1980), magyar levéltári delegátus a Haus-, Hof- und Staatsarchivban, ill. a Hofkammer- und Finanzarchivban (1980–1987), főosztályvezető (1988–1992), főlevéltáros (1992–1995)

MTA Történettudományi Intézete (1995–2011) tudományos főmunkatárs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete (2012–) tudományos főmunkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Maribori Nemzetközi Levéltári Központ (rendes tag: 1987–1996)

Osztrák Császárság, ill. az Osztrák–Magyar Monarchia minisztertanácsi jegyzőkönyveinek kiadását felügyelő tudományos tanács (tag: 1993–2009)

Oktatási és Kulturális Minisztérium, ill. a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Levéltári Akkreditációs Bizottság (tag: 2002–)

OTKA Történettudományi, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság (zsűritag: 2005–2009)

Osztrák Tudományos Akadémia „Újkortörténeti Kutató Központ” tudományos tanácsa (tag: 2006–2011)

Bolgár–Magyar Történész Vegyes Bizottság Magyar Tagozata (elnök: 2007–)

Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata (tag: 2011–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Pauler Gyula-díj (2008)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Limes, Tudományos Szemle (szerkesztőbizottsági tag: 2001–)

Review of Croatian History (szerkesztőbizottsági tag: 2005–)

Századok (szerkesztőbizottsági tag: 2011–)

KUTATÁSI TERÜLET

A Habsburg Monarchia és Magyarország politikai és kulturális kapcsolatai a délkelet-európai nemzetekkel a 19. században

Andrássy Gyula külügyminisztersége (1872–1879) alatti közös minisztertanácsi jegyzőkönyvek kiadása

A levéltári örökség állami hovatartozása, kutathatósága

Adatok lekérése MTMT-ből...
Nem található bejegyzés az MTMT-ben...

Nincs találat

Nem található a szűrési feltételeknek megfelelő eredmény. Kérjük, változtasson a kereső feltételeken.

{{ year[0].publishedYear }}

TANÍTÁS

Eötvös Collegium, a Habsburg-monarchia története – állam, nemzet, vallás (szakkollégiumi tanár: 1994–1999)

ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék Koraújkori és újkori német paleográfia és forrásfeldolgozás (megbízott előadó: 1998–2009), cimzetes egyetemi docens (2005. július 1.)

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola (témavezető, fokozatot szerzett két fő)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola (témavezető, abszolutóriumot szerzett egy fő)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail