+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Csákó Judit

Csákó Judit

Csákó, Judit
Csákó Judit
Beosztás: tudományos munkatárs (posztdoktor kutató)
Osztály: Középkori osztály
Telefon: 224-6700/4639
E-mail:

Status: Junior Research Fellow

Research Team: Medieval History Research Team

Phone: 224-6700/

Email:

RESEARCH FIELD

Hungarian and French historiography in the Middle Ages

The power elites in the age of the Angevins

Biography

Date and place of birth: Salgótarján (Hungary), 01/02/1985

Diploma: Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities (Budapest, Hungary) – History, French language and literature (2010)

Degree: –

Work:

Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, Institute of History, Medieval History Research Team: Junior Research Fellow (2014–) OTKA: The Power Elites in the Countries and Provinces under the Lordship of the Angevin Dynasty (13th to 15th Centuries). Prosopographical Database, Comparative Analysis of Social and Political History

Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities, Library of the Institute of History (Budapest, Hungary): Assistant Librarian (2013)

PUBLICATIONS

Bibliography

2010

”Vladimír Rábik, Középkori oklevelek a Nagyszombati Szent Adalbert Egyesület Levéltárában (1181) 1214–1543 [Medieval charters in the archives of the Saint Adalbert Association of Trnava (1181) 1214–1543]”, Turul, Vol. 83, No. 4, 2010, p. 120. [Book review]
2011

”Attila Zsoldos, Magyarország világi archontológiája 1000–1301 [Secular archontology of Hungary, 1000–1301]”, Turul, Vol. 84, No. 2, 2011, pp. 70–71. [Book review]
”III. Béla uralkodása a francia területen keletkezett kútfők tükrében [The reign of Béla III in the narrative sources of the French territories]”, in Micae mediaevales. Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról (ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Tanulmányok – Konferenciák 2), Zsófia Kádár, Gábor Mikó, Bence Péterfi and András Vadas (eds.), Budapest: ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2011, pp. 13–29.
”A XI. századi Magyarország a francia kútfők tükrében [The eleventh-century Hungary in the French narrative sources]”, Fons, Vol. 18, No. 2, 2011, pp. 147–208.
2012

”Néhány megjegyzés Albericus Trium Fontium krónikájának magyar adataihoz [Some remarks on the Hungarian data in the chronicle of Alberic of Troisfonatines]”, in Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára, Gábor Mikó, Bence Péterfi and András Vadas András (eds.), Budapest: Eötvös Kiadó, 2012, pp. 515–526.
”Les éléments fabuleux de l’histoire hongroise dans une chronique française du 13e siècle. Le témoignage d’Albéric de Troisfontaines [The fabulous elements of the Hungarian history in a thirteenth-century French chronicle. The testimony of Alberic of Troisfontaines]”, Hungarian Studies, Vol. 26, No. 1, 2012, pp. 3–16.
”A középkori magyar történeti hagyomány mesés elemei Albericus Trium Fontium krónikájának tükrében [The fabulous elements of the Hungarian historical tradition according to the chronicle of Albericus Trium Fontium]”, Fons, Vol. 19, No. 4, 2012, pp. 435–462.
”Szent Ányos püspök franciaországi és magyarországi kultuszáról [On the cult of Saint Anianus in France and in Hungary]”, Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, Vol. 24, No. 3–4, 2012, pp. 5–22.
2013

”Quelques remarques à propos de la tradition textuelle de la Chronique hungaro–polonaise. La relation de la chronique à la Légende de Hartvic [Some remarks on the textual tradition of the Hungarian–Polish Chronicle. The relationship of the chronicle to the Hartvic Legend]”, in Specimina Nova. Pars Prima. Sectio Mediaevalis. VII. Dissertationes historicae collectae per Cathedram Historiae Medii Aevi Modernorumque Temporum Universitatis Quinqueecclesiensis. A Pécsi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékének Történeti közleményei, Márta Font, Gergely Kiss (eds.), Pécs, 2013, pp. 125–146.
”Az Árpád-kori magyarság ábrázolása a francia területen keletkezett elbeszélő forrásokban [The representation of the Hungarians of the Arpadian age in the narrative sources of the French territories]”, in Francia–magyar kapcsolatok a középkorban, Attila Györkös and Gergely Kiss (eds.), Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013, pp. 73–94.
2014

”A Magyar–Lengyel Krónika és a hazai elbeszélő hagyomány [The Hungarian–Polish Chronicle and the Hungarian narrative tradition]”, Századok, Vol. 148, No. 2, 2014, pp. 289–334.

TEACHING

Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Department of the Auxiliary Sciences for History (2011–2013) – Courses for BA students in history: Introduction to the Methods of Historical Research (1 semester), Historical Geography (5 semesters),

Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Architecture, Department for History of Architecture and of Monuments (2013) – Course for postgraduate students: Sources and Auxiliary Sciences of History 4 (The Historical Geography of Hungary) (1 semester)

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Salgótarján, 1985. február 1.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos bölcsész, francia nyelv és irodalom szakos bölcsész (2010)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, történelemtudományok, a történelem segédtudományai szakterület) (2016). Téma: Az Árpád-kori Magyarország a francia területen keletkezett elbeszélő források tükrében

MUNKAHELY, BEOSZTÁSOK

Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, segédkönyvtáros (2013)

Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs (2014–2018), tudományos munkatárs (2018–)

 

ÖT LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

Néhány megjegyzés Albericus Trium Fontium krónikájának magyar adataihoz. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor–Péterfi Bence–Vadas András. Eötvös Kiadó, Bp., 2012. 515–526.

Az Árpád-kori magyarság ábrázolása a francia területen keletkezett elbeszélő forrásokban. In: Francia–magyar kapcsolatok a középkorban. Szerk. Györkös Attila–Kiss Gergely. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013. [Speculum Historiae Debreceniense 13.] 73–94.

Bővülhetett-e a hunhagyomány a 13. századi Magyarországon? In: Középkortöréneti tanulmányok 8. A VIII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2013. június 17–19.) előadásai. Szerk. Tóber Márta–Maléth Ágnes. Szegedi Középkorász Műhely, Szeged, 2015. 277–297.

A Magyar–lengyel Krónika és a hazai elbeszélő hagyomány. Századok, 148. (2014) 2. 289–334.

Volt-e krónikása II. Andrásnak? Megjegyzések gestaszerkesztményünk 13. század eleji átdolgozásának problematikájához. Századok, 149. (2015) 2. 301–332

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2010

Vladimír Rábik: Középkori oklevelek a Nagyszombati Szent Adalbert Egyesület Levéltárában (1181) 1214–1543. Turul, 83. (2010) 4. 120. [Recenzió]

2011

Zsoldos Attila: Magyarország világi archontológiája 1000–1301. Turul, 84. (2011) 2. 70–71. [Recenzió]

III. Béla uralkodása a francia területen keletkezett kútfők tükrében. In: Micae mediaevales. Tanulmányok a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Kádár Zsófia–Mikó Gábor–Péterfi Bence–Vadas András. Bp., ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2011. [ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola Tanulmányok – Konferenciák, 2.] 13–29.

A XI. századi Magyarország a francia kútfők tükrében. Fons, 18. (2011) 2. 147–208.

2012

Néhány megjegyzés Albericus Trium Fontium krónikájának magyar adataihoz. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor–Péterfi Bence–Vadas András. Bp., Eötvös Kiadó, 2012. 515–526.

Les éléments fabuleux de l’histoire hongroise dans une chronique française du 13e siècle. Le témoignage d’Albéric de Troisfontaines. Hungarian Studies, 26. (2012) 1. 3–16.

A középkori magyar történeti hagyomány mesés elemei Albericus Trium Fontium krónikájának tükrében. Fons, 19. (2012) 4. 435–462.

Szent Ányos püspök franciaországi és magyarországi kultuszáról. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 24. (2012) 3–4. 5–22.

2013

Quelques remarques à propos de la tradition textuelle de la Chronique hungaro–polonaise. La relation de la chronique à la Légende de Hartvic. In: Specimina Nova. Pars Prima. Sectio Mediaevalis. VII. Dissertationes historicae collectae per Cathedram Historiae Medii Aevi Modernorumque Temporum Universitatis Quinqueecclesiensis. A Pécsi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékének Történeti közleményei. Ed. Márta Font–Gergely Kiss. Pécs, 2013. 125–146.

Az Árpád-kori magyarság ábrázolása a francia területen keletkezett elbeszélő forrásokban. In: Francia–magyar kapcsolatok a középkorban. Szerk. Györkös Attila–Kiss Gergely. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013. [Speculum Historiae Debreceniense 13.] 73–94.

2014

A Magyar–lengyel Krónika és a hazai elbeszélő hagyomány. Századok, 148. (2014) 2. 289–334.

2015

Volt-e krónikása II. Andrásnak? Megjegyzések gestaszerkesztményünk 13. század eleji átdolgozásának problematikájához. Századok, 149. (2015) 2. 301–332.

Robert de Clari: Konstantinápoly hódoltatása. Ford. Csernus Sándor–Cs. Tóth Annamária. A tanulmányokat írta: Csernus Sándor–Farkas Csaba–Gérard Jacquin. Bp., 2013. [A középkori francia történeti irodalom remekei 1.] 243. (13 térképmelléklet és 10 színes képmelléklet) Századok, 149. (2015) 2. 525–528. [Recenzió.]

Magyarországi mester a francia eretnekek élén? Néhány megjegyzés az 1251. évi pásztorkeresztes mozgalom történetének elbeszélő forrásaihoz. Világtörténet, 37. (2015) 1. 79–112.

Bővülhetett-e a hunhagyomány a 13. századi Magyarországon? In: Középkortörténeti tanulmányok 8. A VIII. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 2013. június 17–19.) előadásai. Szerk. Tóber Márta–Maléth Ágnes. Szeged, 2015. 277–297.

2016

Bagi Dániel: Az Anjouk Krakkóban. Nagy Lajos lengyelországi uralmának belpolitikai kérdései. Pécs: Kronosz Kiadó, 2014. Századok, 150. (2016) 2. 510–515. [Recenzió]

Magyarországról és a magyarokról: Nyugat-Európa magyar-képe a középkorban [On Hungary and on the Hungarians: The image of Hungarians in Western Europe in the Middle Ages]. By Enikő Csukovits. (Monumenta Hungariae historica. Dissertationes.) Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2015. 308. Hungarian Historical Review, 5. (2016) 3. 684–687. [Recenzió]

2017

Kancellária és történetírás a 14. századi Magyarországon. Kutatástörténeti áttekintés. Történelmi Szemle, 59. (2017) 1. 77–101.

Szent László uralkodása a nyugati elbeszélő hagyományban. In: Európa és Magyarország Szent László korában. Szerk. Bárány Attila–Pósán László. MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája, Debrecen, 2017. 71–117.

2018

Kegyes királyné vagy "rosszakarat mérgével teli vipera"? Megjegyzések Bajorországi Gizella krónikásirodalombeli portréjához. Századok, 152. (2018) 3. 543–590.

Ottó freisingi püspök történeti munkáinak magyar vonatkozásai (bev., jegyz.). In: Írott források az 1116–1205 közötti magyar történelemről. Szerk. Thoroczkay Gábor. Szeged, 2018. [Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 28.] 72–97. [a fordítás Kisdi Klára munkája]

Deul-i Odó: VII. Lajos utazása keletre (ford., bev., jegyz.) In: Írott források az 1116–1205 közötti magyar történelemről. Szerk. Thoroczkay Gábor. Szeged, 2018. [Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 28. 102–112.

Trois-Fontaines-i Alberik: Krónika (ford., bev., jegyz.). In: Írott források az 1116–1205 közötti magyar történelemről. Szerk. Thoroczkay Gábor. Szeged, 2018. [Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 28.] 496–508.

2019

Chancellerie royale et historiographie dans la Hongrie du XIVe siècle. État des recherches. In: Formations et cultures des officiers et de l’entourage des princes dans les territoires angevins (milieu XIIIe–fin XVe siècle) – Percorsi di formazione e culture degli ufficiali e dell’entourage dei principi nei territori angioini (metà XIII-fine XV secolo). Ed. Mathieu, Isabelle–Matz, Jean-Michel. Rome, 2019. [Collection de l’École française de Rome, 518/3.] 187–208.

Jámbor királyné vagy „rosszakarat mérgével teli vipera”? Gizella királyné eltérő megítélései a krónikáshagyományban. Újkor.hu – A velünk élő történelem. 2019. 06. 14.

Barbár nép „Isten paradicsomában”? – A 11–12. századi Magyarország a német krónikások szemével, 1Újkor.hu – A velünk élő történelem. 2019. 06. 29.

Enikő Csukovits: Hungary and The Hungarians. Western Europe’s View in the Middle Ages. Roma, 2018. [Viella Historical Research, 11.] Századok, 153. (2019) 4. 834–837. [recenzió]

La Hongrie et les Hongrois du IXe au XIIIe siècle au miroir des sources narratives françaises. Bilan d’une recherche. In: Byzance et l’Occident V. Ianua Europae. Eds. Egedi-Kovács, Emese. Bp., 2019. (Antiquitas – Byzantium – Renascentia XL.) 123–150.

A rómaiak pannóniai legelője: Megjegyzések egy hagyomány keletkezéséhez (I. rész). Fons, 26. (2019) 2. 147–192.

2020

Les diplomates de Louis le Grand. Quelques remarques sur les pratiques de l’écrit en Hongrie angevine. In: Les officiers et la chose publique dans les territoires angevins (XIIIe–XVe siècle): vers une culture politique?/Gli ufficiali e la cosa pubblica nei territori angioini (XIII–XV secolo): verso una cultura politica? Ed. Pécout, Thierry. Roma 2020. [Collection de l'École française de Rome, 518/4.] 71–96.

Ismerték-e a középkori lengyel krónikások Szent Lászlót és Magyar Királyságát? Újkor.hu. A velünk élő történelem, 2020. 05. 23.

Adelheid magyar királyné. Néhány megjegyzés az Árpád-kori Magyarország külhoni forrásaihoz. Újkor.hu. A velünk élő történelem, 2020. 06. 21.

Az elit és a diplomácia – Nagy Lajos diplomatái. In: Az Anjou-kor hatalmi elitje. Szerk. Csukovits Enikő. Bp., 2020. [Magyar történelmi emlékek. Értekezések] 275–290

Kutatási terület

Az Árpád- és az Anjou-kori Magyarország elbeszélő forrásai

Projektek

Az Anjou- dinasztia országainak, tartományainak hatalmi elitje (13–15. század). Prozopográfiai adatbázis, összehasonlító társadalom- és kormányzattörténeti vizsgálat (OTKA/NKFIH NN 111049, vezető kutató: Csukovits Enikő, 2014–2019)

Az Anjou-kori Magyarország nyugati elbeszélő forrásai. Narratív kútfők és külpolitika (NKFIH PD 128405, 2018–)

 

ÖSZTÖNDÍJAK

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2017–). Téma: A 11–12. századi magyar történelem nyugati elbeszélő forrásainak kritikája

DÍJAK, ELISMERÉSEK

 

Akadémiai Ifjúsági Díj (2018)

 

TANÍTÁS

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelem Segédtudományai Tanszék (2011–2013): a Bevezetés a történeti kutatás módszereibe és segédleteibe (1 szemeszter), valamint a Történeti földrajz (5 szemeszter) című kurzusok oktatása a történelem szakos alapképzésben részt vevő hallgatók számára

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Építészettörténeti és Műemléki Tanszék: A történelem forrásai és segédtudományai I., III–IV. kurzus oktatása a műemlékvédelmi szakmérnöki képzésben részt vevő hallgatók számára (2013, 2015–)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail