+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Jakó Klára

Jakó Klára

Jakó, Klára
Jakó Klára
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Kora újkori osztály
Telefon: 224–6700/4647
E-mail:

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Research Assistance Team (Neighbourhood Review Section)

Phone: +361 224–6700/647

Email:

Degree: PhD

Research Field: The correspondence of the Moldavian and Wallachian Voivods in Hungarian (middle 16th century – early 18th century);
Organization, operation, personnel and documents of the Eastern foreign policy (Moldavia, Wallachia, Ottoman Porte) of the Principality of Transylvanian
Cultural history of the Principality of Transylvania

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Kolozsvár, 1962.

VÉGZETTSÉG

Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár, történelem–filozófia szak (1985)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

3-as és 5-ös sz. Általános Iskolák, Nagydisznód (Cisnădie, Heltau), (1985–1987) történelemtanár

„Mihai Viteazul” Líceum, Torda (Turda), (1987–1988) történelem- és filozófiatanár

Korunk szerkesztősége, Kolozsvár (1988–1994) korrektor (1988–1990), a történelmi rovat szerkesztője (1990–1994)

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár (1994–1999) tudományos kutató

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (1999–2003) Középkori Történelem és Történetírás Tanszéke, adjunktus

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéke mellett működő MTA TKI Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoportja (2001) tudományos főmunkatárs

Debreceni Egyetem Történelmi Intézete (2010–2012) tudományos segédmunkatárs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos munkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Erdélyi Múzeum-Egyesület (alapító tag)

Hungarológiai Társaság (tag)

Magyar Történelmi Társulat (tag)

Magyar Történészek Világszövetsége (tag)

Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete (tag)

Erdélyi Okmánytár Tanácsadó Testülete (tag)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Bolyai János kutatási ösztöndíj kuratóriumának „Elismerő Oklevele” (2003)

Gróf Mikó Imre Emlékérem (2009)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Korunk (történelmi rovat szerkesztője: 1990–1994)

Kom-press Könyvkiadó, Kolozsvár (1992–1994)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstrukciója. Szeged. 1991.

2. Petru Nápolyi, secretarul voievozilor Movileşti. In: Tentaţia Istoriei. În memoria Profesorului Pompiliu Teodor. Cluj, 2003. 335–347.

3. Die ungarischsprachige Korrespondenz der Waiwoden und obersten Amtsträger in der Moldau und der Walachei. Edition ausgewählter Beispiele aus dem 16–18. Jahrhundert. In: Ungarn-Jahrbuch, 27. (2004) 209–230.

4. Hogyan láttak minket? Magyarságkép a 17. századi és 18. század eleji moldvai és havasalföldi elbeszélő forrásokban. Történelmi Szemle, 53. (2011) 2. 163–181.

5. Aspects of the Hungarian Correspondence of Wallachian and Moldavian Voivodes in the Sixteenth and Seventeenth Century. Colloquia, 43. (2011) 196–211.

6. Havasalfölde és Moldva szerepe Erdély portai kapcsolataiban. In: Identitás és kultúra a török hódoltság korában. Szerk. Ács Pál–Székely Júlia. Budapest, 2012. 140–157.

7. Hungarians in Seventeenth- and Eighteenth-Century Moldavian and Wallachian Chronicles. In: A Divided Hungary in Europe, 3. Study Tours and Intellectual-Religious Relationships. Ed. Teszelszky, Kees. Newcastle, 2014. 125–145.

8. Moldva és Havasalfölde viszonya az Erdélyi Fejedelemséghez az államközi szerződések és a külügyi levelezés tükrében. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. Szerk. Horn Ildikó–Lauter Éva–Várkonyi Gábor–Hiller István–Szirtes Zsófia–Balogh Zsuzsanna–Pásztor Katalin–Tamás Máté. Budapest, 2016. 271–294.

9. Visiting Protocol and Ceremonies at the Porte: Dávid Rozsnyai’s Seventeenth-century Manual. Archivum Ottomanicum, 35. (2018) 83–114.

10. Ungarische Sekretäre (secretarii) im Dienst des rumänischen Woiwoden Michael des Tapferen. Ungarn-Jahrbuch, 34. (2018). 43–67.

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1984

Egy XVII. századi betűművész könyvtára. Művelődés, (1984) 2. 37–38.

Din istoria primei biblioteci universitare din Cluj (1579–1603). In: Comunicări ale cercurilor ştiinţifice studenţeşti. Istorie II. Cluj-Napoca. 1984. 55–62.

1985

A kolozsvári első egyetemi könyvtár történetéből. Művelődés, (1985) 2. 34–35.

1987

A Wolphard–Kakas könyvgyűjtemény. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, (1987) 2. 103–114.

1988

Feltámasztott múlt. Korunk, (1988) 3. 237–238.

Helyzetkép a kortárs regényről. Korunk, (1988) 6. 478–479.

Érték és ember. Korunk, (1988) 10. 799–800.

1990

Petrus Ramus és az első kísérlet egyetem alapítására Erdélyben. Korunk, (1990) 2. 246–249.

A peregrináció irodalmáról. Korunk, (1990) 6. 786–790.

A kolozsvári Báthory-egyetem és könyvtárának története 1607-ig. I. Korunk, (1990) 11. 1500–1504.

A kolozsvári Báthory-egyetem és könyvtárának története 1607-ig. II. Korunk, (1990) 12. 1636–1643.

Delumeau, Jean: Az eretnekség világa. Korunk, (1990) 4. 469–476. [Fordítás.]

Brătianu, Gh. I.: Az Arany Horda szétzüllése. Korunk, (1990) 11. 1410–1415. [Fordítás.]

Koszovói helyzetkép. Korunk, (1990) 1. 140–142.

Búcsúzik az Új látóhatár. Korunk, (1990) 2. 264–266.

Merre tovább? Korunk, (1990) 3. 396–398.

Erőszakmentes ellenállásunkat sosem adjuk fel. Korunk, (1990) 5. 647–648.

A phralipe vállalása. Korunk, (1990) 7. 924–925.

Újraindulás. Korunk, (1990) 8. 1084–1087.

Afrika Európában. Korunk, (1990) 9. 1231–1232.

1991

Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstrukciója. Szeged, 1991.

Az európai művelődés tükröződése egy XVI. századi erdélyi magánkönyvtár anyagában. Művelődés, (1991) 2–3. 68–70.

A kolozsvári Lyceum-könyvtár története. Világosság, (1991) 10. 731–735.

Értelmiségtörténeti kutatásainkról. Korunk, (1991) 9. 1170–1173.

A három erdélyi nép tudományszervezésének múltjából. Korunk, (1991) 10. 1284–1288.

Braudel, Fernand: Balkáni színek. Korunk, (1991) 7. 890–894. [Fordítás.]

Utak Európába. Korunk, (1991) 1. 121–122.

Sorsok Szibériából. Korunk, (1991) 2. 271–272.

Az emberi együttműködés kiterjesztett rendje. Korunk, (1991) 3. 410–411.

A „betű poétája”. Korunk, (1991) 6. 798–799.

Szent István jobbja. Keresztény Szó, II. (1991) 33. 3.

Magyar reformátusok a nagyvilágban. Korunk, (1991) 11. 1429–1431.

Amadeus – 1991. Korunk, (1991) 12. 1560–1561.

1992

Írásbeliségünk ismeretlen ágai. Korunk, (1992) 4. 116–118.

Tismăneanu, Vladimir: A hódolás őrülete. Korunk, (1992) 10. 29–30. [Fordítás.]

Egyetemi variációk. Korunk, (1992) 1. 125–126.

Rendszerváltás a történelemtanításban. Korunk, (1992) 1. 127–128.

Sajtófókusz-okmánytár. Korunk, (1992) 7. 71–72.

Megújuló nemzetkép az ezredvégen. Korunk, (1992) 10. 116–117.

Kalauz a régi és az új Kolozsvárhoz. Szerk. Jakó Klára. Kolozsvár, 1992.

1993

Egyetemi és Akadémiai Könyvtár, Kolozsvár. Aetas, (1993) 3. 207–211.

Istoria bibliotecii unei familii patriciene din Cluj în secolul XVI. Anuarul Institutului de Istorie „A.D.Xenopol” Iaşi, XXX. (1993) 91–97.

Teodor, Pompiliu: Egy új Erdély-történetért. Korunk, (1993) 10. 36–39. [Fordítás.]

Wagner, Ernst: Az erdélyi szász történetírásról. Korunk, (1993) 10. 40–44. [Fordítás.]

Responsorium-töredék. Korunk, (1993) 1. 57–59.

Mi lesz veled, Közép-Európa? Korunk, (1993) 4. 126–127.

A túlélés tudománya. Korunk, (1993) 10. 114–117.

A História ars poeticája. Korunk, (1993) 10. 126.

Collectanea Tiburtiana. Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 2. (1993) 223–224. [Recenzió.]

Kelemen Lajos: Születtem Marosvásárhelyt. Szerk. Jakó Klára. Kolozsvár, 1993.

Láng Gusztáv: Kiskatedra. Szerk. Jakó Klára. Kolozsvár, 1993.

1994

Despre cercetările noastre asupra istoriei intelectualităţii. Cumpăna, (1994) 1. 354–358.

A kolozsvári Lyceum-könyvtár története. In: Mindennapi Évkönyv. A kolozsvári Báthory István alapította 415 éves líceum kiadványa. Kolozsvár, 1994. 52–58.

Wagner, Ernst: Az 1992-es romániai népszámlálásról. Korunk, (1994) 4. 90–94. [Fordítás.]

Aluaş, Ion: A mócvidéki életmód objektív jellemzői. Korunk, (1994) 9. 47–57. [Fordítás.]

Crăciun, Maria: A reformáció Moldvában. Korunk, (1995) 2. 97–104. [Fordítás.]

Kraus erdélyi krónikája magyarul. Mitteilungen aus dem Siebenbürgen-Institut, 1995. október. [Recenzió.]

Georg Krauss: Erdélyi Krónika 1608–1665. Erdélyi Múzeum, (1995) 3–4. 163–165. [Recenzió.]

Szabó György: Kolozsvári deportáltak az Uralban. Szerk. Jakó Klára. Kolozsvár, 1994.

1996

A moldvai és havasalföldi vajdák magyar nyelvű levelezéséről. Holmi, (1996) 1. 53–66.

Adalékok fejedelmeink temetkezésének kérdéséhez. In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár, 1996. 233–247.

Egyetemi, főiskolai kezdeményezések Erdélyben a XVI–XVIII. században. In: Az erdélyi magyar felsőoktatás évszázadai. Emlékkönyv. Bp., 1996. 5–12.

History of the Báthory University Library Kolozsvár (Cluj) from 1579 to 1607. Philobiblon, I. (1996) 1–2. 63–89.

Megemlékezés Barabás Samuról. Erdélyi Múzeum, (1996) 1–2. 188–193.

F. Postma–J. van Sluis, Auditorium Academiae Franekerensis. Erdélyi Múzeum, (1996) 3–4. 353–354. [Recenzió.]

1998

Misztótfalusi Kis Miklós. In: Erdélyi Panteon. Marosvásárhely, 1998. 188–193.

1999

A Szalánczyak (Egy fejezet az erdélyi fejedelemség keleti diplomáciájának történetéből). In: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár, 1999. 199–210.

2002

Methodological Aspects Concerning the Investigation of the Hungarian Correspondence of Wallachian and Moldavian Rulers. Colloquia. Journal of Central European History, VIII–IX. (2001–2002) 1–2. 106–122.

Budai Péter: egy újszerű értelmiségi pálya előfutára a hanyatló erdélyi fejedelemségben. In: Magyari András Emlékkönyv. Kolozsvár, 2002. 132–138.

2003

Petru Nápolyi, secretarul voievozilor Movileşti. In: Tentaţia Istoriei. În memoria Profesorului Pompiliu Teodor. Presa Universitară Clujeană, 2003. 335–347.

Sulyok Imre erdélyi kancellárról. In: Emlékkönyv Kiss András nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár, 2003. 191–208.

2004

Magyar secretariusok Moldva fejedelmi kancelláriájában. In: Emlékkönyv Csetri Elek nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár, 2004. 178 –186.

Nápolyi Péter, a Movilă-vajdák magyar secretariusa. In: Mindenemű dolgok változása. Hagyományok, források, távlatok. Kolozsvár, 2004. 223–235.

Értelmiség és hatalom viszonya a moldvai és havasalföldi vajdák magyar secretariusai pályájának tükrében. In: Hatalom és kultúra. Az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai. I. Bp., 2004. 79–88.

2005

Die ungarischsprachige Korrespondenz der Waiwoden und obersten Amtsträger in der Moldau und der Walachei. Edition ausgewählter Beispiele aus dem 16–18. Jahrhundert. In: Ungarn-Jahrbuch, 27/2004. München, 2005. 209–230.

Károly Vekov: Locul de adeverire din Alba Iulia. Secolele XIII–XVI. Turul, 78. (2005) 1–2. 59–60. [Recenzió.]

A kommunizmus végnapjainak tanulsága. Korunk, (2007) 2. 31–32.

2008

A Wolphard–Kakas-könyvtár. In: A reneszánsz Kolozsvár. Kolozsvár, 2008. 126–145.

Biblioteca Wolphard–Kakas. In: Clujul renascentist. Cluj, 2008. 124–144.

The Image of the Other. The Image of the Hungarians in the Seventeenth and Eighteenth-Century Moldavian and Wallachian Chronicles. Colloquia, XV. 2008. (2010) 72–88.

2009

Báthory Gábor és a román vajdaságok. In: Báthory Gábor és kora. Szerk. Papp Klára, Jeney-Tóth Annamária és Ulrich Attila. Debrecen, 2009. 123–133.

Adalék Constantin Şerban és III. Mihnea Radu havasalföldi vajdák portréjához. In: Pénztörténet-gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Szerk. Bessenyei József, Draskóczy István. Bp., 2009. 172–181.

A társadalmi felemelkedés lehetősége a moldvai és havasalföldi magyar secretariusok körében. In: Arisztokrata életpályák és életviszonyok. Szerk. Papp Klára, Püski Levente. Debrecen, 2009. 25–39.

Additional informations regarding the financial status of Voievods Constantin Şerban and Mihnea III Radu. Colloquia, XVI. 2009. (2010) 189–200.

2010

Fejezet a XVI–XVII. századi moldvai és havasalföldi magyar nyelvű levelek diplomatikai elemzéséből. Fons, XVII. (2010) 2. 215–229.

„…csak induljunk tractában”. Diplomáciai írásbeliség és protokoll az Erdélyi Fejedelemség külkapcsolataiban. In: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. Pál Judit, Sipos Gábor. Kolozsvár, 2010. 149–154.

Tudomány vagy a politika szolgálata. Provincia, II. (2001. március) 3. 10–11.

2011

Hogyan láttak minket? Magyarságkép a 17. századi és 18. század eleji moldvai és havasalföldi elbeszélő forrásokban. Történelmi Szemle, LIII. (2011) 2. 163–181.

Aspects of the Hungarian Correspondence of Wallachian and Moldavian Voivodes in the Sixteenth and Seventeenth Century. Colloquia, XVIII. (2011) 196–211.

2012

Havasalfölde és Moldva szerepe Erdély portai kapcsolataiban. In: Identitás és kultúra a török hódoltság korában. Szerk. Ács Pál, Székely Júlia. Bp., 2012. 140–157.

A 16. és 17. századi moldvai és havas alföldi vajdák és főtisztségviselők magyar nyelvű leveleinek nyelvi sajátosságairól In: „…éltünk mi sokáig ’két hazában’…”. Tanulmányok a 90 éves Kiss András tiszteletére. Szerk. Dáné Veronka, Oborni Teréz, Sipos Gábor. Debrecen, 2012. 233–242.

Válogatás az újabb, kora újkorra vonatkozó román szakirodalomból. Történeti bibliográfia, az MTA BTK Történettudományi Intézete honlapja Szemle rovatában (2012).

Három román tanulmány ismertetése. Ismertetés az MTA BTK Történettudományi Intézete honlapja Szemle rovatában (2012).

Újabb válogatás romániai történészek tanulmányaiból. Ismertetés az MTA BTK Történettudományi Intézete honlapja Szemle rovatában (2012).

M. Andreescu könyve a „középkori román intézményekről”. Ismertetés az MTA BTK Történettudományi Intézete honlapja Szemle rovatában (2012).

1956 hatása Romániában. Ismertetés az MTA BTK Történettudományi Intézete honlapja Szemle rovatában (2012).

Jakó Zsigmond: Adatok a bécsi Erdélyi Udvari Kancellária barokk pannóinak későbbi sorsáról. Művészettörténeti Értesítő. 2012. 320–322. [Sajtó alá rendezés.]

2013

Foglalkozik-e Moháccsal és a magyarsággal a 16. század vége és a 18. század eleje között a moldvai és havasalföldi krónikairodalom? In: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Szerk. S. Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós. Debrecen, 2013. 351‒360. (Loci Memoriae Hungaricae II.)

Újabb adatok Rozsnyai Dávid munkásságához. In: Az oszmán–magyar kényszerű együttélés és hozadéka. Szerk.: J. Újváry Zsuzsanna. Piliscsaba, 2013. 352–365.

Rozsnyai Dávid portai „Tanító Írása”. Levéltári Közlemények, Nyolcvannegyedik évfolyam. Bp., 2013. 169‒186.

Ismeretlen romániai forrás Nagy Imre és mártírtársai újratemetéséről. Ismertetés az MTA BTK Történettudományi Intézete honlapja Szemle rovatában (2013).

Könyv a Román Akadémia Kolozsvári Történeti Intézetének munkájáról. Ismertetés az MTA BTK Történettudományi Intézete honlapja Szemle rovatában (2013).

Romániai cigányok politikai megmozdulásai 1919-ben. Ismertetés az MTA BTK Történettudományi Intézete honlapja Szemle rovatában (2013).

Nacionalizmus a két világháború közötti román oktatásban. Ismertetés az MTA BTK Történettudományi Intézete honlapja Szemle rovatában (2013).

Válogatás az újkorra vonatkozó újabb román nyelvű kiadványokból. Bibliográfia az MTA BTK Történettudományi Intézete honlapja Szemle rovatában (2013).

Könyvismeretetés ‒ Lucian Boia: Románia, Európa határországa. Ismertetés az MTA BTK Történettudományi Intézete honlapja Szemle rovatában (2013).

Tanulmány az erdélyi 11‒14. századi teoforikus személynevekről. Ismertetés az MTA BTK Történettudományi Intézete honlapja Szemle rovatában (2013).

2014

Válogatás a jelenkorra vonatkozó román szakirodalomból. Ismertetés az MTA BTK Történettudományi Intézete honlapja Szemle rovatában. (2014).

Citirigă tanulmánya az Erdélyhez kapcsolódó autonómia-értelmezésekről. Ismertetés az MTA BTK Történettudományi Intézete honlapja Szemle rovatában. (2014).

Román történész írása erdélyi román iratok „megsemmisítéséről”. Ismertetés az MTA BTK Történettudományi Intézete honlapja Szemle rovatában. (2014).

Az MTA Magyar–Román Történész Vegyes Bizottságának üléséről. Beszámoló a MTA BTK Történettudományi Intézete honlapján. (2014).

Román történész kötete az első világháborúról. Ismertetés a MTA BTK Történettudományi Intézete honlapja Szemle és Recenziók és könyvszemlék rovatában (2014).

2015

Hungarians in Seventeenth- and Eighteenth-Century Moldavian and Wallachian Chronicles. In: A Divided Hungary in Europe, vol. 3: Study Tours and Intellectual-Religious Relationships. Ed. by Kees Teszelszky. Newcastle, 2014. 125–145.

Ellentmondások, újraértelmezések az I. világháború kapcsán. Világtörténet, 4. (2014.) 36. 711–715. [Recenzió.]

Mihály vajda magyar secretariusairól. In: Erdélyi Múzeum, LXXVII. kötet. 2015. 1. füzet. 113–127.

A legújabb román szakirodalom. Online bibliográfia az MTA BTK TTI honlapjának Szemle rovatában (2015 január)

Ștefan Moldovan feljegyzései 1848–1849 erdélyi eseményeiről. Online ismertetés az MTA BTK TTI honlapjának Szemle rovatában (2015. július) [Ismertetés.]

Lucian Boia legújabb könyvéről: Hogyan románosodott el Románia? Online ismertetés az MTA BTK TTI honlapjának Szemle/Recenziós rovatában (2015. december 18.)

Coronatus in Regem Hungariae…Medaliile de încoronare ale regilor Ungariei. A magyar uralkodókoronázások érmei. Szerk. Bertók Krisztina. Kolozsvár–Budapest, 2015. [Fordítás, lektorálás]

2016

Moldva és Havasalfölde viszonya az Erdélyi Fejedelemséghez az államközi szerződések és a külügyi levelezés tükrében. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. Szerk. Horn Ildikó–Lauter Éva–Várkonyi Gábor–Hiller István–Szirtes Zsófia–Balogh Zsuzsanna–Pásztor Katalin–Tamás Máté. L’Harmattan, Budapest, 2016. 271–294.

Ovidiu Ghitta: Egy szabálytalan összeírás tanulságai. Simon tományi görög katolikus lelkész összeírása 1773-ból. Történelmi Szemle, 58. (2016) 1. 127–148. [fordítás]

Coronatus in Regem Hungariae…Medaliile de încoronare ale regilor Ungariei. A magyar uralkodókoronázások érmei. Szerk. Bertók Krisztina. 2., javított kiadás. Kolozsvár–Budapest, 2016. [fordítás, lektorálás]

Jakó Zsigmond: Írás, levéltár, társadalom. Tanulmányok és források Erdély történelméhezSzerk. Dáné Verona–Fejér Tamás–Jakó Klára.MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2016. 884.

Jakó Zsigmond műhelyéből: A határon túli Magyar történetírás szerepéről. Magyar történetkutatás Romániában. S. a. r. Jakó Klára. Történelmi Szemle, 58. (2016) 3. 483–492.

Összeállítás az újabb román történeti szakirodalomból. Online bibliográfia az MTA BTK TTI honlapjának Szemle rovatában (2016. november)

Hogyan románosodott el Románia? Világtörténet, 6. (38.) 2016. 641–651. [recenzió]

2017

Adrian Andrei Rusu: A késő középkori kelet-magyarországi elit ingóságai. Társadalomtörténeti tanulságok. In: Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Kádas István–Weisz Boglárka. MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest, 2017. 487–509. [fordítás]

Az igazságot meg kell ismerni és azt ki is kell mondani! Kulcsár Árpád beszélgetése Jakó Zsigmonddal. S. a. r. Jakó Klára. Erdélyi Múzeum, 79. (2017) 1. 1–5.

Újabb válogatás a román szakirodalomból. Online bibliográfia az MTA BTK Történettudományi Intézete honlapjának Szemle rovatában (2017. december)

2018

Visiting Protocol and Ceremonies at the Porte: Dávid Rozsnyai’s Seventeenth-century Manual. Archivum Ottomanicum, 35. (2018) 83–114.

Social and Institutional Structures in Transylvania (1300–1800). Hungarian Historical Review, 7. (2018) 4. Special editor of the Thematic Issue.

2019

Ungarische Sekretäre (secretarii) im Dienst des rumänischen Woiwoden Michael des Tapferen. Ungarn-Jahrbuch, 34. (2018). 43–67.

2020

Vitéz László havasalföldi vajdai secretarius erdélyi családjáról, avagy adatok az Özvegy és leánya történeti hátteréhez. In: Peregrináció és erudíció. Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére. Szerk. Bogdándi Zsolt–Lupescu Makó Mária. Kolozsvár, 2020. 167–200.

The Role of Moldavia and Wallachia in Transylvania’s Contacts to the Sublime Porte. In: Tributaries and Peripheries of the Ottoman Empire. Eds. Kármán, Gábor. Leiden–Boston, 2020. [The Ottoman Empire and its Heritage, 70.] 24–45.

Queen Isabella’s ”Most Trusted Man”: János Szalánczy. In Isabella Jagellon, Queen of Hungary (1539–1559). In: Mohács 1526–2026. Reconstruction and Remembrance. Eds. Máté, Ágnes–Oborni, Teréz. Budapest, 2020. 305–326.

Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben és a Magyar Királyságban. I. Szerk. Bogdándi Zsolt–Fejér Tamás–Jakó Klára. Kolozsvár–Budapest, 2020. [Erdélyi Tudományos Füzetek, 290.]

Vitéz László: havasalföldi vajdai secretarius a Thurzók környezetéből? In: Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben és a Magyar Királyságban. I. Szerk. Bogdándi Zsolt–Fejér Tamás–Jakó Klára. Kolozsvár–Budapest, 2020. [Erdélyi Tudományos Füzetek, 290.] 123–144.

Constantin Șerban havasalföldi vajda kincse, szolgája, Mera Miklós és a Rákóczyak. In: „A magyar múltat kutatni, írni és láttatni – ez által szolgálni a hazát”. Tisztelgő kötet J. Újváry Zsuzsanna 25. Pázmányos oktatói éve előtt. Szerk. Bíró Bence–Miski Péter–Törtei Renáta. Budapest–Piliscsaba, 2020. 133–151.

O carieră de funcționar intelectual în anturajul lui Mihai Viteazul: biografia secretarului János Rácz. In: Istoria ca interogație. Mariei Crăciun la o aniversare. Coord. Florea, Carmen–Miron Greta-Monica. Cluj-Napoca. 2020. 627–645.

KUTATÁSI TERÜLET

A moldvai és havasalföldi vajdák magyar nyelvű levelezése (16. század közepe–18. század eleje)

Az Erdélyi Fejedelemség keleti (vajdaságokbeli, portai) külpolitikájának szervezete, működése, személyi állománya, iratanyaga

Fejedelemségkori művelődéstörténet, különösképpen könyvtörténet

KUTATÁSI PROJEKTEK

Debreceni Egyetem Történelmi Intézete (TÁMOP–4.2.1/B-09/1/KONV.2010.0007)

 

Az NKFIH K 119430 által támogatott Erdélyi Okmánytár V. című pályázat vezetője (2016–)

 

TANÍTÁS

Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) Középkori Történelem és Történetírás Tanszéke (1999–2003)

 

 

TUDOMÁNYSZERVEZÉS

 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel kötött együttműködési szerződés pontjainak megvalósításában való részvétel (könyvbemutatók szervezése, közös kiadványszerkesztés, kiadványcsere koordinálása stb.)

Román vendégelőadók meghívása, romániai történeti szakirodalom szemlézése

 

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail