+36 1 224 6755   

mtakk logo hu

BTK Történettudományi Intézet

Jakó Klára

Jakó Klára

Jakó, Klára
Jakó Klára
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Kora újkori osztály
Telefon: 224–6700/4647
E-mail:

Position: Senior Research Fellow

Department: Early Modern History

 

Address:1097 Budapest, 4 Tóth Kálmán Street

Room: B.4.24.

Phone: +36 1 224-6700/4647

Email:  

QUALIFICATIONS

Ph.D. in History, Babeș-Bolyai University (Cluj/Kolozsvár), Faculty of History and Philosophy, 1999

History-Philosophy, Babeș-Bolyai University (Cluj/Kolozsvár), Faculty of History and Philosophy, 1985

 

RESEARCH EXPERTISE

16-17th century, Transylvania, social history, cultural history, relations with Moldavia, Wallachia

PROJECTS

Research of „remembrance points” of historical recollection. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete (TÁMOP–4.2.1/B-09/1/KONV.2010.0007) (2010–2012).

Leading the Erdélyi Okmánytár V. project supported by NKFIH 119430 (2016–2021); Coordination of the works related to the compilation and publication of the regesta volume of the charters relating to Transylvania between 1373–1389.

Leading the Erdélyi Okmánytár VI. project supported by NKFIH 142262 (2022–); Coordination of the works related to the compilation and publication of the regesta volume of charters relating to Transylvania between 1390–1399.

Collecting the Hungarian-language correspondence of the Moldavian and Wallachian Voievods (16th–18th centuries), transcribing the texts, making extracts, and arranging publication.

Prosopographical research on officials employed in the Eastern foreign policy of the Principality of Transylvania, in the diplomacy of the Porta and Romanian Voievodships, reconstruction of their biographies.

 

PUBLICATIONS

A complete list of publications: mtmt.hu

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Kolozsvár, 1962.

VÉGZETTSÉG

Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár, történelem–filozófia szak (1985)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD (1999)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

3-as és 5-ös sz. Általános Iskolák, Nagydisznód (Cisnădie, Heltau), (1985–1987) történelemtanár

„Mihai Viteazul” Líceum, Torda (Turda), (1987–1988) történelem- és filozófiatanár

Korunk szerkesztősége, Kolozsvár (1988–1994) korrektor (1988–1990), a történelmi rovat szerkesztője (1990–1994)

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár (1994–1999) tudományos kutató

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár (1999–2003) Középkori Történelem és Történetírás Tanszéke, adjunktus

Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéke mellett működő MTA TKI Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoportja (2001) tudományos főmunkatárs

Debreceni Egyetem Történelmi Intézete (2010–2012) tudományos segédmunkatárs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet

(2012–2019) tudományos munkatárs

(2020-) tudományos főmunkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Erdélyi Múzeum-Egyesület (alapító tag)

Hungarológiai Társaság (tag)

Magyar Történelmi Társulat (tag)

Magyar Történészek Világszövetsége (tag)

Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete (tag)

Erdélyi Okmánytár Tanácsadó Testülete (tag)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Bolyai János kutatási ösztöndíj kuratóriumának „Elismerő Oklevele” (2003)

Gróf Mikó Imre Emlékérem (2009)

Gróf Mikó Imre - emléklap (2022)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Korunk (történelmi rovat szerkesztője: 1990–1994)

Kom-press Könyvkiadó, Kolozsvár (1992–1994)

KUTATÁSI TERÜLET

A moldvai és havasalföldi vajdák magyar nyelvű levelezése (16. század közepe–18. század eleje)

Az Erdélyi Fejedelemség keleti (vajdaságokbeli, portai) külpolitikájának szervezete, működése, személyi állománya, iratanyaga

Fejedelemségkori művelődéstörténet, különösképpen könyvtörténet

KUTATÁSI PROJEKTEK

Debreceni Egyetem Történelmi Intézete (TÁMOP–4.2.1/B-09/1/KONV.2010.0007)

 

Az NKFIH 119430 által támogatott Erdélyi Okmánytár V. című pályázat vezetője (2016–2021)

Az NKFIH 142262 által támogatott Erdélyi Okmánytár VI. című pályázat vezetője (2022-)

 

 • Jakó, Klára
  A Soproni kódexről
  In: Fejér, Tamás; Gálfi, Emőke (szerk.) A rendtartó történész : Tanulmányok Imreh István születésének századik évfordulójára
  Budapest, Magyarország, Kolozsvár, Románia : Erdélyi Múzeum Egyesület - Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2021) pp. 215.-239..
  Közlemény:32545664 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
 • Jakó, Klára
  A külügyi instrukciókról: Adalék az Erdélyi Fejedelemség keleti külpolitikai írásbeliségének történetéhez
  In: Bogdándi, Zsolt; Dáné, Veronka; Lupescu, Makó Mária (szerk.) Album amicorum : Tanulmányok Sipos Gábor születésének hetvenedik évfordulójára
  Kolozsvár, Románia : Erdélyi Múzeum-Egyesület (2021) 681 p. pp. 221.-248..
  Közlemény:32545668 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
 • Jakó, Klára
  A branyicskai kastély építtetője, a főispán és portai követ, Szalánczy László
  In: Gálfi, Emőke; Kovács, Zsolt; P., Kovács Klára (szerk.) Arte et ingenio : Tanulmányok Kovács András hetvenötödik születésnapjára
  Kolozsvár, Románia, Budapest, Magyarország : Erdélyi Múzeum-Egyesület, ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2021) pp. 285.-304..
  Közlemény:32666408 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 1 | Független: 0 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
 • Jakó, Klára
  Vitéz László havasalföldi vajdai secretarius erdélyi családjáról, avagy adatok az Özvegy és leánya történeti hátteréhez
  In: Bogdándi, Zsolt; Lupescuné, Makó Mária (szerk.) Peregrináció és erudíció : Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére
  Kolozsvár, Románia : Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) (2020) pp. 167-200. , 29 p.
  Közlemény:31107200 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 2 | Független: 1 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 4 | Független: 2 | Függő: 2 | Nem jelölt: 0
 • Jakó, Klára
  The Role of Moldavia and Wallachia in Transylvania’s Contacts to the Sublime Porte
  In: Kármán, Gábor (szerk.) Tributaries and Peripheries of the Ottoman Empire
  Leiden, Hollandia : Brill (2020) 328 p. pp. 24-45. , 22 p.
  Közlemény:31439952 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
 • Jakó, Klára
  Queen Isabella’s ”Most Trusted Man”: János Szalánczy
  In: Máté, Ágnes; Oborni, Teréz (szerk.) Isabella Jagiellon, Queen of Hungary (1539-1559). Studies
  Budapest, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (2020) 361 p. pp. 305-326. , 22 p.
  Közlemény:31440020 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 6 | Független: 4 | Függő: 2 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 17 | Független: 10 | Függő: 7 | Nem jelölt: 0
 • Jakó, Klára
  Vitéz László: havasalföldi vajdai secretarius a Thurzók környezetéből?
  In: Bogdándi, Zsolt; Fejér, Tamás; Jakó, Klára (szerk.) Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben és a Magyar Királyságban I. : a 2018. október 18–19-én Budapesten, ugyanezzel a címmel megrendezett konferencián elhangzott előadások szerkesztett változata
  Kolozsvár, Románia, Budapest, Magyarország : Erdélyi Múzeum Egyesület (EME), MTA BTK Történettudományi Intézet (2020) pp. 123-144. , 22 p.
  Közlemény:31598423 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 2 | Független: 1 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
 • Jakó, Klára
  Constantin Șerban havasalföldi vajda kincse, szolgája, Mera Miklós és a Rákóczyak
  In: Bíró, Bence; Miski, Péter; Törtei, Renáta (szerk.) "A magyar múltat kutatni, írni és láttatni - ez által szolgálni a hazát" : Tisztelgő kötet J. Újváry Zsuzsanna 25. Pázmányos éve előtt
  Budapest, Magyarország, Piliscsaba, Magyarország : Szent István Társulat (2020) pp. 133-151. , 19 p.
  Közlemény:31621033 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
 • Jakó, Klára
  O carieră de funcționar intelectual în anturajul lui Mihai Viteazul: biografia secretarului János Rácz
  In: Carmen, Florea; Greta, Miron (szerk.) Istoria ca interogație. Mariei Crăciun, la o aniversare
  Kolozsvár, Románia : Editura Mega (2020) pp. 627-645. , 19 p.
  Közlemény:31795450 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
 • Jakó, Klára
  Történelmi források kiadása az Erdélyi Múzeum-Egyesület keretében (különös tekintettel az 1990 utáni időszakra)
  In: Haader, Lea; Juhász, Dezső; Korompay, Klára; Szentgyörgyi, Rudolf; Terbe, Erika; C., Vladár Zsuzsa (szerk.) Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet III.
  Budapest, Magyarország : Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT), ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet (2019) 474 p. pp. 194-204. , 11 p.
  Közlemény:32009915 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
 • Klára, Jakó
  Visiting Protocol and Ceremonies at the Porte: Dávid Rozsnyai’s Seventeenth-century
  ARCHIVUM OTTOMANICUM 35 pp. 83-114. , 32 p. (2018)
  Közlemény:30346945 Nyilvános Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 1 | Független: 0 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
 • Jakó, Klára (szerk.)
  Social and Institutional Structures in Transylvania (1300–1800). Hungarian Historical Review 2018/4. számának szerkesztése (2018)
  Hungarian Historical Review Vol. 7. Nr. 4. (2018) special editor,
  Közlemény:30398359 Nyilvános Forrás Egyéb (Folyóirat vagy sorozatszerkesztés ) Tudományos
 • Jakó, Klára
  Ungarische Sekretäre (secretarii) im Dienst des rumänischen Woiwoden Michael des Tapferen
  UNGARN-JAHRBUCH 34 pp. 43-67. , 25 p. (2018)
  Közlemény:30815524 Nyilvános Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 4 | Független: 2 | Függő: 2 | Nem jelölt: 0
 • Jakó, Klára
  Moldva és Havasalfölde viszonya az Erdélyi Fejedelemséghez az államközi szerződések és a külügyi levelezés tükrében
  In: Horn, Ildikó; Lauter, Éva; Várkonyi, Gábor; Hiller, István; Szirtes, Zsófia; Balogh, Zsuzsanna; Pásztor, Katalin; Tamás, Máté (szerk.) Művészet és mesterség : Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére 1
  Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó (2016) 662 p. pp. 271-294. , 24 p.
  Közlemény:3026604 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 13 | Független: 9 | Függő: 4 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 24 | Független: 19 | Függő: 5 | Nem jelölt: 0
 • Jakó, Klára
  Mihály vajda magyar secretariusairól
  ERDÉLYI MÚZEUM 77 : 1 pp. 113-127. , 15 p. (2015)
  Közlemény:2903025 Nyilvános Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 10 | Független: 7 | Függő: 3 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 16 | Független: 13 | Függő: 3 | Nem jelölt: 0
 • Jakó, Klára
  Hungarians in Seventeenth- and Eighteenth-Century Moldavian and Wallachian Chronicles.
  In: Teszelszky, Kees (szerk.) A Divided Hungary in Europe: Exchanges, Networks, and Representations, 1541−1699: Vol. 3.: The making and uses of the image of Hungary and Transylvania
  Newcastle upon Tyne, Egyesült Királyság / Anglia : Cambridge Scholars Publishing (2014) pp. 125-145. , 21 p.
  Közlemény:2903035 Nyilvános Forrás Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 2 | Független: 2 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Jakó, Klára
  Rozsnyai Dávid portai "Tanító Írása"
  LEVÉLTÁRI KÖZLEMÉNYEK 84 : 1-2 pp. 169-186. , 18 p. (2013)
  REAL
  Közlemény:2542359 Nyilvános Forrás Folyóiratcikk (Forráskiadás ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 18 | Független: 16 | Függő: 2 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 29 | Független: 25 | Függő: 4 | Nem jelölt: 0
 • Jakó, Klára
  Havasalföld és Moldva szerepe Erdély portai kapcsolataiban
  In: Ács, Pál; Székely, Júlia (szerk.) Identitás és kultúra a török hódoltság korában
  Budapest, Magyarország : Balassi Kiadó (2012) 566 p. pp. 140-157. , 18 p.
  Közlemény:2156880 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 18 | Független: 17 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 25 | Független: 24 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
 • Jakó, Klára
  Hogyan láttak minket?: Magyarságkép a 17. századi és 18. század eleji moldvai és havasalföldi elbeszélő forrásokban
  TÖRTÉNELMI SZEMLE 53 : 2 pp. 163-181. , 19 p. (2011)
  Közlemény:2475169 Nyilvános Forrás Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 4 | Független: 3 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 5 | Független: 4 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0
 • Jakó, Klára
  Die ungarischsprachige Korrespondenz der Woiwoden und obersten Amstrager in der Moldau und der Walachei: Edition ausgewahlter Beispiele aus dem 16-18. Jahrhundert
  UNGARN-JAHRBUCH 27 pp. 209-230. , 22 p. (2004)
  Közlemény:2474987 Admin láttamozott Forrás Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 14 | Független: 10 | Függő: 4 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 16 | Független: 11 | Függő: 5 | Nem jelölt: 0
 • Jakó, Klára
  A Szalánczyak: Egy fejezet az erdélyi fejedelemség keleti diplomáciájának történetéből
  In: Kiss, A; Kovács, Kiss Gy; Pozsony, F (szerk.) Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára
  Kolozsvár, Románia : Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) (1999) 680 p. pp. 199-210. , 12 p.
  Közlemény:2160269 Admin láttamozott Forrás Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 64 | Független: 60 | Függő: 4 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 96 | Független: 89 | Függő: 7 | Nem jelölt: 0
 • Jakó, Klára
  Adalékok fejedelmeink temetkezésének kérdéséhez
  In: Kovács, András; Sípos, Gábor; Tonk, Sándor (szerk.) Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára
  Kolozsvár, Románia : Erdélyi Múzeum Egyesület (EME) (1996) 604 p. pp. 233-247. , 15 p.
  Közlemény:2715487 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 33 | Független: 33 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | Scopus jelölt: 2 | WoS/Scopus jelölt: 2 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 50 | Független: 50 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Jakó, Klára ; Monok, István (szerk.)
  Az első kolozsvári egyetemi könyvtár története és állományának rekonstrukciója 1579-1604
  Szeged, Magyarország : Scriptum (1991) , 171 p.
  ISBN: 9634818110 OSZK REAL-EOD SZTE Publicatio
  Közlemény:2160230 Egyeztetett Forrás Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 164 | Független: 164 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 3
  Nyilvános idéző+említés összesen: 270 | Független: 270 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
Adatok lekérése MTMT-ből...
Nem található bejegyzés az MTMT-ben...

Nincs találat

Nem található a szűrési feltételeknek megfelelő eredmény. Kérjük, változtasson a kereső feltételeken.

{{ year[0].publishedYear }}

TANÍTÁS

Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár) Középkori Történelem és Történetírás Tanszéke (1999–2003)

 

 

TUDOMÁNYSZERVEZÉS

 

Az Erdélyi Múzeum-Egyesülettel kötött együttműködési szerződés pontjainak megvalósításában való részvétel (könyvbemutatók szervezése, közös kiadványszerkesztés, kiadványcsere koordinálása stb.)

Román vendégelőadók meghívása, romániai történeti szakirodalom szemlézése

 

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail