+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Klement Judit

Klement Judit

Klement, Judit
Klement Judit
Beosztás: tudományos munkatárs
Osztály: Újkori osztály
Telefon: 224-6700/46640
E-mail:

Status: Junior Research Fellow

Research Team: Modern History Research Team

Phone: +361 224-6700/664

Email:

Degree: PhD, “Mills in Society at the Turn of the 19–20th Century” (2007)

Research Field: 19–20th century economic and social history

Birth place, date

Budapest, 13. 09. 1975.

Education

Univ. degree, ELTE University, Budapest, Faculty of Humanities – historian – 2001

Univ. degree, ELTE University, Budapest, Faculty of Humanities – sociologist – 2000

Academic degree

Ph.D. ELTE University, Budapest, Faculty of Humanities – historian – 2009

Research topic

Economic and social history of the 19th and 20th century

Workplaces

Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities Institute of History (2012–)

ELTE University, Budapest, Faculty of Humanities, Institute of History, Department Atelier (2010–2012)

Hungarian Academy of Sciences, Subsidised Research Group Atelier (2003–2010)

Other public activities

Hungarian Academy of Sciences, Committee on Economic History, secretary (2011–)

Hajnal István Circle – Association on Social History, member of management (2013–)

Hajnal István Circle – Association on Social History, secretary (2010–2013)

Korall – Association on Social History, founder member (2005–)

Awards

Hanák Péter Award – Hanák Péter Foundation (2011)

Academy Award for Youth – Hungarian Academy of Sciences (2011)

Editorial memberships:

Editor, Hungarian Historical Review (English) (2012–)

Editor, Korall, Social Historical Journal (Hungarian) (1999–)

Selected bibliography

Books

Judit Klement: Vernacular Entrepreneurs in a Heroic Time. The Entrepreneurs of Budapest’ Steam Mill Companies in the Second Half of the 19th Century. [Hazai vállalkozók a hőskorban. A budapesti gőzmalomipar vállalkozói a 19. század második felében.] Budapest, Eötvös, 2012. 440.
Judit Klement: Steam Mills on the Bank of the Danube. The Milling Industry of Budapest in the 19th and 20th Century [Gőzmalmok a Duna partján. A budapesti malomipar a 19–20. században]. Budapest, Holnap, 2010. 164.

Edited books

The work of Cumulating. Historical Studies in Honour for György Kövér [A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére]. Eds. Károly Halmos–Judit Klement–Ágnes Pogány–Béla Tomka. Budapest, Századvég, 2009. 602.
The School of Atelier. Studies in Honour for György Granasztói [Atelier iskola. Granasztói György tiszteletére]. Eds. Gábor Czoch–Judit Klement–Gábor Sonkoly. Budapest, Atelier, 2008. 536.
The Worlds of Neighbours. Image, Self-Image and Image of Others [Szomszédok világai. Kép, önkép és a másikról alkotott kép]. Eds. Judit Klement–Ambrus Miskolczy–András Vári. Budapest, KSH, 2006. 239.

Resent Papers

Károly Halmos – Judit Klement: Treasures among Ruins. Document Types and their Values in Insolvency Lawsuit. [Értékek a romok között. A csődperekben ránk maradt iratfajtákról és értékükről.] Korall, 14. (2013) 54. 141–152.
Judit Klement: Letter-writing Enterprises. The Letter as Genre in the Everyday Activity of Enterprises in the Second Half of the 19th Century and the Early 20th Century. [Levelező vállalkozások. A levél mint műfaj a vállalkozások hétköznapjaiban a 19. század második felében és a 20. század elején.] Történelmi Szemle, 55. (2013) 4. 639–655.
Judit Klement: Network of Companies: Corporate Co-operation in the Early Twentieth-Century Steam Mill Industry in Budapest. [Vállalatok hálózatban. Vállalati kooperáció a 20. század elején a budapesti gőzmalomiparban.] Korall, 13. (2012) 50. 82–106.
Judit Klement: Crisis in a Leading Branch – the Case of the Ninetieth-Century Milling Industry. [Válság egy húzóágazatban – a 19. századi malomipar példája.] In: From Down to Down. Crises in Hungary in the 19th and 20th Century [Gödörből gödörbe. Mindennemű válságok Magyarhonban a 19. és 20. században]. Ed. Csaba Katona. Szombathely, Mediawave Foundation – Archive of Vas County, 2011. 79–90.
Judit Klement: The Entrepreneurs of Budapest and the Social Care. [A fővárosi vállalkozók és a szociális gondoskodás.] In: Ágnes Deák – Orsolya Völgyesi: On the Field of History. The Ninetieth-Century Memory. Studies in Honour for Gábor Pajkossy [História mezején. A 19. század emlékezete. Tanulmányok Pajkossy Gábor tiszteletére]. Szeged, Archive of Csongrád County, 2011. 57–62.
Judit Klement: Opinion about the National Economy within the Economic Union of the Austro-Hungarian Monarchy. [Merkantil vélemények a nemzeti gazdaságról a Monarchia gazdasági közösségében.] In: National points of view in the Ninetieth-Century Hungary. Hungarian Nation-building Discourses in the 19th Century [Nemzeti látószögek a 19. századi Magyarországon. 19. századi magyar nemzetépítő diskurzusok]. Eds. Réka Albert – Gábor Czoch – Péter Erdősi. Budapest, Atelier, 2010. 301–311.
Judit Klement: The Economic Elite and the “Nation” at the End of the 19th Century. [A 19. század végi gazdasági elit és a „nemzet”.] In: Binding Forces. The Spatial Frames of History of Identity [Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei]. Ed. András Cieger. Budapest, Atelier, 2009. 163–184.
Judit Klement: The Business Results of the Steam Mill Companies of Budapest in the 19th Century. [A 19. századi budapesti gőzmalmok üzleti eredményei a mérlegek alapján.] In: The Work of Cumulating. Historical Studies in Honour for György Kövér [A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére]. Eds. Károly Halmos – Judit Klement – Ágnes Pogány – Béla Tomka. Budapest, Századvég, 2009. 382–398.

Resent projects

“Entrepreneurial Culture in the 19th Century Based on Bankruptcy Files” – (OTKA K 105086), leading researcher (2012– )

“Arts and Scholarship in the Service of the Nation-building in the 19th Century” – (OTKA K 108670), researcher (2013– )

“Research Group for History of Crises” – (Hungarian Academy of Sciences – ELTE, Budapest), researcher (2012– )

Teaching activity

ELTE University, Budapest, Faculty of Humanities, Institute for History, BA, MA, Ph.D Courses (2002– )

ELTE University, Budapest, Faculty of Humanities, Institute of History, Department Atelier, Seminars in English within the TEMA Erasmus Mundus MA-Program (2012– )

ELTE University, Budapest, Faculty of Social Sciences, Department for Historical Sociology (2005–2006)

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1975. 09. 03.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, szociológia szak, kutató szociológus (2000)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak, középiskolai történelemtanár (2001)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2009). Téma: A malomipar a századforduló társadalmában. Vállalkozók a budapesti malomiparban.

Habilitáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2017)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája, MTA–ELTE Atelier Kutatócsoport, tudományos segédmunkatárs (2003–2009), tudományos munkatárs (2009–2010)

ELTE Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Atelier Tanszék, tudományos munkatárs (2010–2012), adjunktus (2015–2018), docens (2018–)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, fiatal kutató (2012–2014), tudományos munkatárs  (2015–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület (felügyelő bizottsági tag: 2004–2010,  titkár: 2010–2013, választmányi tag: 2013–)

Korall Társadalomtörténeti Egyesület (alapító tag: 2005–)

Hajnal István Társadalomtörténeti Alapítvány (kuratóriumi tag: 2006–)

MTA Történettudományi Bizottság Gazdaságtörténeti Albizottság (titkár: 2011–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Hanák Péter-díj – Hanák Péter Alapítvány (2011)

Akadémiai Ifjúsági Díj – MTA (2011)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Korall Társadalomtörténeti Folyóirat (szerkesztő: 1999–)

Hungarian Historical Review, szerkesztő (2012–)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Egy családi részvénytársaság a századelőn. Gizella Gőzmalom Rt. 1905–1917. Korall, 1. (2000) 2. tél, 61–80. Újraközlés: Magyar gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény XVIII–XX. század. Szerk. Faragó Tamás–Kövér György. Aula Kiadó, Bp., 2003. 320–324.

2. Apák és fiúk gazdasági stratégiái: egy magyar család a 19. és 20. században. Aetas, 20. (2005). 1–2. 69–92.

3. Nagypolgárság a két világháború közötti Magyarországon? Egy társadalmi csoport meghatározásának lehetőségeiről. In: Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétől a 20. század közepéig. Szerk. Kövér György. Századvég Kiadó, Bp., 2006. 193–230.

4. A 19. századi budapesti gőzmalmok üzleti eredményei a mérlegek alapján. In: A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Szerk. Halmos Károly–Klement Judit–Pogány Ágnes–Tomka Béla. Atelier, Bp., 2009. 382–398.

5. Merkantil vélemények a nemzeti gazdaságról a Monarchia gazdasági közösségében. In: Nemzeti látószögek a 19. századi Magyarországon. 19. századi magyar nemzetépítő diskurzusok. Szerk. Albert Réka–Czoch Gábor–Erdősi Péter. Atelier, Bp., 2010. 301–311. [Atelier Könyvtár.]

6. Gőzmalmok a Duna partján. A budapesti malomipar a 19–20. században. Holnap Kiadó, Bp., 2010. 164. [Iparkodó Budapest]

7. Hazai vállalkozók a hőskorban. A budapesti gőzmalomipar vállalkozói a 19. század második felében. Budapest, 2012. [Tálentum Sorozat, 15.] 440.

8. Die Agrarkrise am Ende des 19. Jahrhunderts und die Budapester Mühlenindustrie. In: Krisen/Geschichten in mitteleuropäischem Kontext. Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zum 19./20. Jahrhundert. Hrsg. Kövér, György–Keller, Márkus–Sasfi, Csaba. Wien, 2015. [Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, 12.] 167–197.

9. How to Adapt to a Changing Market? The Budapest Flour Mill Companies at the Turn of the Nineteenth and Twenties Centuries. Hungarian Historical Review, 4. (2015) 4. 834–867.

10. The Afterlife of a Multinational Enterprise: The Case of Siemens’ Subsidiary in Hungary After the Second World War In: Multinational Enterprise, Political Risk and Organisational Change. From Total War to Cold War. Eds. Forbes, Niel–Kurosawa–Wubs, Ben. New York–London, 2019. 177–195.

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1999

Egy betegség hétköznapjai a középkorban. Sic Itur Ad Astra, 11. (1999) 1. 5–24.

2000

Egy családi részvénytársaság a századelőn. Gizella Gőzmalom Rt. 1905–1917. Korall, 1. (2000) 2. tél, 61–80. Újraközlés: Magyar gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény XVIII–XX. század. Szerk. Faragó Tamás–Kövér György. Bp., 2003. 320–324.

2001

...s a történet folytatódik. Georges Duby: Folytonos történelem. Korall, 3–4. (2001) nyár, 357–360. [Recenzió.]

Susan Zimmermann: Védett és védelemben nem részesülő munkaviszonyok az iparosodás korától a világgazdasági válságig. Ausztria és Magyarország összehasonlítása. Ford. Klement Judit. Korall, 5–6. (2001) ősz, 114–140.

2002

„Érdekeltség és érdektelenség” – gazdaságtörténeti alapfogalmak és alapkérdések Tomka Bélától. Tomka Béla: Érdek és érdektelenség. A bank–ipar viszony a századforduló Magyarországán 1892–1913. Debrecen, 1999. Korall, 10. (2002) december, 237–242. [Recenzió.]

2003

Vállalkozók – Cégek – Piacok. Felelős szerk. Klement Judit. Korall Társadalomtörténeti Folyóirat, 14. (2003) december, 172.

Peter Eigner: Spekulánsok, „szürke eminenciások” és a régi bécsi patríciusok hanyatlása. Tézisek a két világháború közötti osztrák vállalkozó polgárságról. Ford. Klement Judit. Korall, 14. (2003) december, 159–185.

2004

Ganz Ábrahám. Vasöntőinasból vasipari nagyvállalkozó. In: Sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából. Szerk. Sebők Marcell. Bp., 2004. 42–57.

Gottfried Fliedl: Múzeumban. Esszé az osztrák tartományi múzeumok (Landesmuseum) szerepéről és történetéről. In: A kulturális örökség. Szerk. Erdősi Péter–Sonkoly Gábor. Bp., 2004. 267–304.

Krausz Mayer és fiai. A szeszkereskedelem és malomipar felvirágzása. Ford. Klement Judit. In: Sokszínű kapitalizmus. Pályaképek a magyar tőkés fejlődés aranykorából. Szerk. Sebők Marcell. Bp., 2004. 166–179.

2005

Apák és fiúk gazdasági stratégiái: egy magyar család a 19. és 20. században. Aetas, 20. (2005). 1–2. 69–92.

Richard S. Tedlow: Apák és fiúk üzleti stratégiái: az IBM a 20. században. Ford. Klement Judit. Aetas, 20. (2005) 1–2. 52–68.

2006

A vagyon a dualizmus időszakában Magyarországon. Valóság, 49. (2006) 7. 66–77. [Társszerző: Halmos Károly.]

Olvasás a „szomszédok világaiban”. Kép, önkép és a másikról alkotott kép. Bp., 2006. 239. [Társszerk. Miskolczy Ambrus–Vári András.]

Verein für Socialpolitik: Vita a nemzetgazdaság produktivitásáról. 1909. Ford. Klement Judit. Századvég, új folyam 40. (2006) 2. 91–132.

Nagypolgárság a két világháború közötti Magyarországon? Egy társadalmi csoport meghatározásának lehetőségeiről. In: Zsombékok. Középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétől a 20. század közepéig. Szerk. Kövér György. Bp., 2006. 193–230.

2007

Nagypolgár famíliák a 19. századi Pest-Budán és Budapesten. Tanulmányok Budapest Múltjából, 33. (2006–2007) 2007. 25–37.

A ferencvárosi gőzmalmok és életre keltőik. In: Ferencvárosi Kalendárium 2008. Szerk. Boldizsár László. Bp., 2007. 32–34.

A malomipar a századforduló társadalmában. Vállalkozók a budapesti malomiparban. Bp., 2007. 316. [PhD-disszertáció, kézirat.]

2008

Az osztrák–magyar gazdasági kiegyezések a magyar iparosok és kereskedők képviselőinek megítélésében. In: Atelier iskola. Granasztói György tiszteletére. Szerk. Czoch Gábor–Klement Judit–Sonkoly Gábor. Bp., 2008. 225–232.

Bécs és Budapest: a Glatz család két nemzedékének párhuzamos története. In: Generációk a történelemben. Szerk. Láczay Magdolna. Nyíregyháza, 2008. 189–200. [Rendi társadalom – polgári társadalom 21.]

Atelier iskola. Granasztói György tiszteletére. Bp., 2008. 536. [Társszerk. Czoch Gábor–Sonkoly Gábor.]

Egy gőzmalom-igazgató az árvaszéki iratokban In: Parasztok és polgárok. Tanulmányok Tóth Zoltán tiszteletére. Szerk. Czoch Gábor–Horváth Gergely Krisztián–Pozsgai Péter. Bp., 2008. 261–269.

A háború állapota. Felelős szerk. Klement Judit. Korall Társadalomtörténeti Folyóirat, 33. (2008) november. 168.

2009

A 19. századi budapesti gőzmalmok üzleti eredményei a mérlegek alapján. In: A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Szerk. Halmos Károly–Klement Judit–Pogány Ágnes–Tomka Béla. Bp., 2009. 382–398.

A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére. Bp., 2009. 602. [Társszerk. Halmos Károly–Pogány Ágnes–Tomka Béla.]

A 19. század végi gazdasági elit és a „nemzet”. In: Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei. Szerk. Cieger András. Bp., 2009. 163–184.

2010

Gőzmalmok a Duna partján. A budapesti malomipar a 19–20. században. Bp., 2010. 164. [Iparkodó Budapest.]

Lak-hatás. Felelős szerk. Klement Judit. Korall Társadalomtörténeti Folyóirat, 40. (2010). 234.

Merkantil vélemények a nemzeti gazdaságról a Monarchia gazdasági közösségében. In: Nemzeti látószögek a 19. századi Magyarországon. 19. századi magyar nemzetépítő diskurzusok. Szerk. Albert Réka–Czoch Gábor–Erdősi Péter. Bp., 2010. 301–311. [Atelier Könyvtár.]

2011

A fővárosi vállalkozók és a szociális gondoskodás. In: História mezején. A 19. század emlékezete. Tanulmányok Pajkossy Gábor tiszteletére. Szerk. Deák Ágnes–Völgyesi Orsolya. Szeged, 2011. 57–62.

Válság egy húzóágazatban – a 19. századi malomipar példája. In: Gödörből gödörbe. Mindennemű válságok Magyarhonban a 19. és 20. században. Szerk. Katona Csaba. Szombathely, 2011. 79–90.

2012

Hazai vállalkozók a hőskorban. A budapesti gőzmalomipar vállalkozói a 19. század második felében.  Eötvös Kiadó, Budapest, 2012. 440. [Tálentum Sorozat, 15.]

Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 47. 2012. Nemzet és gazdaság c. szám. 227. [felelős szerkesztés]

Vállalatok hálózatban. Vállalati kooperáció a 20. század elején a budapesti gőzmalomiparban. Korall, 13. (2012) 50. 82–106.

2013

Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 54. 2013. Válság-történetek c. szám 236. [felelős szerkesztés]

Értékek a romok között. A csődperekben ránk maradt iratfajtákról és értékükről. Korall, 14. (2013) 54. 141–152. [társszerző: Halmos Károly]

Levelező vállalkozások. A levél mint műfaj a vállalkozások hétköznapjaiban a 19. század második felében és a 20. század elején. Történelmi Szemle, 2013. 4. 639–655.

Korall Társadalomtörténeti Folyóirat 51. 2013. Zene – zene – zene c. szám. 284. [felelős szerkesztés]

2014

Az őrlési forgalom jelentősége a fővárosi malomvállalatok nézőpontjából. In: Piacok a társadalomban és a történelemben. Szerk.: Halmos Károly–Kiss Zsuzsanna–Klement Judit. Bp., 2014. 211–220. [Rendi társadalom – polgári társadalom, 26.]

Piacok a társadalomban és a történelemben. Szerk.: Halmos Károly–Kiss Zsuzsanna–Klement Judit. Bp., 2014. 546. [Rendi társadalom – polgári társadalom, 26.]

Hungarian Historical Review Nr. 4. Vol. 3. 2014. Religion in Social Relations szám [felelős szerkesztés, társszerkesztő: Novák Veronika]

2015

Die Agrarkrise am Ende des 19. Jahrhunderts und die Budapester Mühlenindustrie. In: Krisen/Geschichten in mitteleuropäischem Kontext: Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zum 19./20. Jahrhundert. Szerk.: Kövér, György–Keller, Márkus–Sasfi, Csaba. [Publikationen der Ungarischen Geschichtsforschung in Wien, 12.] Wien, 2015. 167–197.

How to Adapt to a Changing Market?: The Budapest Flour Mill Companies at the Turn of the Nineteenth and Twenties Centuries. Hungarian Historical Review, 4. (2015) 4. 834–867.

Vis-à-vis: Tanulmányok az Atelier fennállásának 25. évfordulójára. Szerk.: Erdősi Péter–Klement Judit. Bp., 2015.

Hungarian Historical Review, 4. (2015) 4. Business History: Enterprises in Adaptation c. szám. 801–1062. [szerkesztés]

Korall Társadalomtörténeti Folyóirat, 61. Vállalatok társadalma. 1–242. [szerkesztés]

2016

Wien und Budapest. Die parallele Geschichte zweier Generationen der Familie Glatz. In: Familien Geschichten aus der Nachwuchs von Karl Eduard Glatz (1812–1889). Zwei Studien von PhD. Judit Klement (Budapest) und Prof- Gerhard Seewann (München), erganzt mit Familien Dokumenten. Hrsg. Mátyásfalvi, JÁnos. Budapest, 2016. 7–27.

2017

A Siemens történet Magyarországon, 1887–2017. Budapest, 2017. 194 oldal [társszerző: Frisnyák Zsuzanna)

Korall Társadalomtörténeti Folyóirat, 70. Diétai követek, országgyűlési képviselők c. szám. 1–247. [elelős szerkesztés, társszerkesztő: Majorossy Judit]

2018

Hungarian Historical Review, 7. (2018) 2. Modern Europe in Global Perspective c. szám. 191–417. [felelős szerkesztés, társszerkesztő: Varga Bálint]

Korall, 72. Kapitalizmus: egy fogalom színeváltozásai c. szám. 1–271. [felelős szerkesztés, társszerkeszőt: Madarász Aladár, Somorjai Szabolcs]

2019

MA70. Eszmék – Történetek – Elméletek. Tanulmányok Madarász Aladár tiszteletére. Szerk. Havran Dániel–Klement Judit–Nagy Dániel Gergely. Bp., 2019. 344.

A vállalkozó elméletben és gyakorlatban. In: MA70. Eszmék – Történetek – Elméletek. Tanulmányok Madarász Aladár tiszteletére. Szerk. Havran Dániel–Klement Judit–Nagy Dániel Gergely. Bp., 2019. 131–139.

Vállalattörténet a nagypolitika árnyékában: a rövidéletű Vikert. In: Uradalom – vállalat. Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv. Szerk. Kövér György–Pogány Ágnes–Weisz Boglárka. Bp., 2019. 355–371.

The Afterlife of a Multinational Enterprise: The Case of Siemens’ Subsidiary in Hungary After the Second World War In: Multinational Enterprise, Political Risk and Organisational Change. From Total War to Cold War. Eds. Forbes, Niel–Kurosawa–Wubs, Ben. New York–London, 2019. 177–195.

KUTATÁSI TERÜLET

19–20. századi gazdaság- és társadalomtörténet

KUTATÁSI PROJEKTEK

„Polgárság Magyarországon a 19. és 20. században” – K+F kutatás, ELTE, közreműködő kutató (2000–2003)

„A 19. századi magyar nemzetépítés elemeinek átértékelése új szempontok és új források alapján” (OTKA NI 69207), közreműködő kutató (2007–2010)

„Az identitás történetének térbeli keretei” – MTA TKI kutatócsoport, alkalmazott kutató (2007–2010), közreműködő kutató (2010–2011)

„Vállalkozói kultúra a 19. században a csődiratok alapján” – OTKA-kutatás (K 105086), vezető kutató (2012–)

„MTA-ELTE Válságtörténeti kutatócsoport” – MTA TKI kutatócsoport (vezetője: Dr. Kövér György), közreműködő kutató (2012–)

„Tudomány és művészetek a nemzetépítés szolgálatában” – OTKA-kutatás (K 108670, vezetője: Dr. Gyáni Gábor), közreműködő kutató (2013–)

TANÍTÁS

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet (megbízott előadó: 2002–)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Társadalomtudományi Kar, Történeti Szociológia Tanszék (megbízott előadó: 2005–2006)

ÖSZTÖNDÍJAK

Köztársasági Ösztöndíj (1997–1998)

Állami ösztöndíj a PhD képzés három éve alatt (2000–2003)

Habsburg-ösztöndíj (Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány) (2006. szeptember–2007. május)

Deák Ferenc Ösztöndíj (Oktatási Minisztérium) (2007. október–2008. június)

KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK

Mogersdorf Stipendium egy hónapos ösztöndíj (1999. július, Graz)

Osztrák–Magyar Akcióalapítvány három hónapos ösztöndíj (2003. március–május, Bécs)

Habsburg-ösztöndíjasként egy hónapos kutatás (Habsburg Intézet) (2007. április, Bécs)

OTKA-kutatás keretében (NI 69207) egy hónapos kutatás (2008. október, Bécs)

OTKA-kutatás keretében (NI 69207) egy hónapos kutatás (2009. október, Bécs)

TÁMOP oktatói mobilitás pályázattal (ELTE BTK) egy hét kutatásra (2011. február, Berlinben)

MÉDIASZEREPLÉSEK

MR3 Bartók Rádió – „Összhang” 2013. 10. 15.

Architektúra Magyar Katolikus Rádió, 2011. 03. 19.

Hagyományok éltetői Magyar Katolikus Rádió, 2011. 07. 12.

Gondolatjel MR1 Kossuth Rádió, 2011. 03. 20.

Miért? (történeti műsor) MTV 1, 2007. 04.

Záróra (kerekasztal-beszélgetés) MTV 1, 2004. 10.

NYELVTUDÁS

német (írás, olvasás, beszéd)

angol (írás, olvasás, beszéd)

francia (olvasás)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail