+36 1 224 6755   

mtakk logo hu

BTK Történettudományi Intézet

Klement Judit

Klement Judit

Klement, Judit
Klement Judit
Beosztás: tudományos munkatárs
Osztály: Újkori osztály
Telefon: 224-6700/4660
E-mail:

Status: Junior Research Fellow

Research Team: Modern History Research Team

Phone: +361 224-6700/664

Email:

Degree: PhD, “Mills in Society at the Turn of the 19–20th Century” (2007)

Research Field: 19–20th century economic and social history

Birth place, date

Budapest, 13. 09. 1975.

Education

Univ. degree, ELTE University, Budapest, Faculty of Humanities – historian – 2001

Univ. degree, ELTE University, Budapest, Faculty of Humanities – sociologist – 2000

Academic degree

Ph.D. ELTE University, Budapest, Faculty of Humanities – historian – 2009

Research topic

Economic and social history of the 19th and 20th century

Workplaces

Hungarian Academy of Sciences, Research Centre for the Humanities Institute of History (2012–)

ELTE University, Budapest, Faculty of Humanities, Institute of History, Department Atelier (2010–2012)

Hungarian Academy of Sciences, Subsidised Research Group Atelier (2003–2010)

Other public activities

Hungarian Academy of Sciences, Committee on Economic History, secretary (2011–)

Hajnal István Circle – Association on Social History, member of management (2013–)

Hajnal István Circle – Association on Social History, secretary (2010–2013)

Korall – Association on Social History, founder member (2005–)

Awards

Hanák Péter Award – Hanák Péter Foundation (2011)

Academy Award for Youth – Hungarian Academy of Sciences (2011)

Editorial memberships:

Editor, Hungarian Historical Review (English) (2012–)

Editor, Korall, Social Historical Journal (Hungarian) (1999–)

Selected bibliography

Books

Judit Klement: Vernacular Entrepreneurs in a Heroic Time. The Entrepreneurs of Budapest’ Steam Mill Companies in the Second Half of the 19th Century. [Hazai vállalkozók a hőskorban. A budapesti gőzmalomipar vállalkozói a 19. század második felében.] Budapest, Eötvös, 2012. 440.
Judit Klement: Steam Mills on the Bank of the Danube. The Milling Industry of Budapest in the 19th and 20th Century [Gőzmalmok a Duna partján. A budapesti malomipar a 19–20. században]. Budapest, Holnap, 2010. 164.

Edited books

The work of Cumulating. Historical Studies in Honour for György Kövér [A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére]. Eds. Károly Halmos–Judit Klement–Ágnes Pogány–Béla Tomka. Budapest, Századvég, 2009. 602.
The School of Atelier. Studies in Honour for György Granasztói [Atelier iskola. Granasztói György tiszteletére]. Eds. Gábor Czoch–Judit Klement–Gábor Sonkoly. Budapest, Atelier, 2008. 536.
The Worlds of Neighbours. Image, Self-Image and Image of Others [Szomszédok világai. Kép, önkép és a másikról alkotott kép]. Eds. Judit Klement–Ambrus Miskolczy–András Vári. Budapest, KSH, 2006. 239.

Resent Papers

Károly Halmos – Judit Klement: Treasures among Ruins. Document Types and their Values in Insolvency Lawsuit. [Értékek a romok között. A csődperekben ránk maradt iratfajtákról és értékükről.] Korall, 14. (2013) 54. 141–152.
Judit Klement: Letter-writing Enterprises. The Letter as Genre in the Everyday Activity of Enterprises in the Second Half of the 19th Century and the Early 20th Century. [Levelező vállalkozások. A levél mint műfaj a vállalkozások hétköznapjaiban a 19. század második felében és a 20. század elején.] Történelmi Szemle, 55. (2013) 4. 639–655.
Judit Klement: Network of Companies: Corporate Co-operation in the Early Twentieth-Century Steam Mill Industry in Budapest. [Vállalatok hálózatban. Vállalati kooperáció a 20. század elején a budapesti gőzmalomiparban.] Korall, 13. (2012) 50. 82–106.
Judit Klement: Crisis in a Leading Branch – the Case of the Ninetieth-Century Milling Industry. [Válság egy húzóágazatban – a 19. századi malomipar példája.] In: From Down to Down. Crises in Hungary in the 19th and 20th Century [Gödörből gödörbe. Mindennemű válságok Magyarhonban a 19. és 20. században]. Ed. Csaba Katona. Szombathely, Mediawave Foundation – Archive of Vas County, 2011. 79–90.
Judit Klement: The Entrepreneurs of Budapest and the Social Care. [A fővárosi vállalkozók és a szociális gondoskodás.] In: Ágnes Deák – Orsolya Völgyesi: On the Field of History. The Ninetieth-Century Memory. Studies in Honour for Gábor Pajkossy [História mezején. A 19. század emlékezete. Tanulmányok Pajkossy Gábor tiszteletére]. Szeged, Archive of Csongrád County, 2011. 57–62.
Judit Klement: Opinion about the National Economy within the Economic Union of the Austro-Hungarian Monarchy. [Merkantil vélemények a nemzeti gazdaságról a Monarchia gazdasági közösségében.] In: National points of view in the Ninetieth-Century Hungary. Hungarian Nation-building Discourses in the 19th Century [Nemzeti látószögek a 19. századi Magyarországon. 19. századi magyar nemzetépítő diskurzusok]. Eds. Réka Albert – Gábor Czoch – Péter Erdősi. Budapest, Atelier, 2010. 301–311.
Judit Klement: The Economic Elite and the “Nation” at the End of the 19th Century. [A 19. század végi gazdasági elit és a „nemzet”.] In: Binding Forces. The Spatial Frames of History of Identity [Kötőerők. Az identitás történetének térbeli keretei]. Ed. András Cieger. Budapest, Atelier, 2009. 163–184.
Judit Klement: The Business Results of the Steam Mill Companies of Budapest in the 19th Century. [A 19. századi budapesti gőzmalmok üzleti eredményei a mérlegek alapján.] In: The Work of Cumulating. Historical Studies in Honour for György Kövér [A felhalmozás míve. Történeti tanulmányok Kövér György tiszteletére]. Eds. Károly Halmos – Judit Klement – Ágnes Pogány – Béla Tomka. Budapest, Századvég, 2009. 382–398.

Resent projects

“Entrepreneurial Culture in the 19th Century Based on Bankruptcy Files” – (OTKA K 105086), leading researcher (2012– )

“Arts and Scholarship in the Service of the Nation-building in the 19th Century” – (OTKA K 108670), researcher (2013– )

“Research Group for History of Crises” – (Hungarian Academy of Sciences – ELTE, Budapest), researcher (2012– )

Teaching activity

ELTE University, Budapest, Faculty of Humanities, Institute for History, BA, MA, Ph.D Courses (2002– )

ELTE University, Budapest, Faculty of Humanities, Institute of History, Department Atelier, Seminars in English within the TEMA Erasmus Mundus MA-Program (2012– )

ELTE University, Budapest, Faculty of Social Sciences, Department for Historical Sociology (2005–2006)

 • Klement, Judit
  A vállalat arcai: A Magyar Siemens-Schuckert Művek Villamossági Rt. vezetőségének elemzése
  In: Kövér, György; Pogány, Ágnes; Weisz, Boglárka (szerk.) Hálózatok. : Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2020
  Budapest, Magyarország : MTA BTK TTI (2020) pp. 361-388. , 28 p.
  REAL
  Közlemény:31612674 Admin láttamozott Forrás Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
 • Klement, Judit
  The Afterlife of a Multinational Enterprise: The Case of Siemens’ Subsidiary in Hungary After the Second World War
  In: Neil, Forbes; Takafumi, Kurosawa; Ben, Wubs (szerk.) Multinational Enterprise, Political Risk and Organisational Change : From Total War to Cold War
  New York (NY), Amerikai Egyesült Államok, London, Egyesült Királyság / Anglia : Routledge of Taylor and Francis Group (2019) 236 p. pp. 177-195. , 19 p.
  REAL
  Közlemény:30375312 Nyilvános Forrás Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
 • Klement, Judit
  A vállalkozó elméletben és gyakorlatban
  In: Havran, Dániel; Klement, Judit; Nagy, Dániel (szerk.) MA70 - Eszmék-történetek-elméletek : tanulmányok Madarász Aladár tiszteletére
  Budapest, Magyarország : MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet (2019) 343 p. pp. 131-139. , 9 p.
  REAL EDIT
  Közlemény:30602913 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
 • Klement, Judit
  Vállalattörténet a nagypolitika árnyékában: a rövid életű Vikert
  In: Kövér, György; Pogány, Ágnes; Weisz, Boglárka; Simon, Zsolt; Somorjai, Szabolcs; Szántay, Antal (szerk.) Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2019: Uradalom - Vállalat
  Budapest, Magyarország : Hajnal István Alapítvány, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (2019) 430 p. pp. 355-371. , 11 p.
  REAL
  Közlemény:30783613 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
 • Frisnyák, Zsuzsa ; Klement, Judit
  A Siemens története Magyarországon: 1887-2017
  Budapest, Magyarország : Siemens Zrt. (2017) , 194 p.
  ISBN: 9786150004570 OSZK
  Közlemény:3308784 Admin láttamozott Forrás Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 2 | Független: 2 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 1
 • Klement, Judit
  Die Agrarkrise am Ende des 19. Jahrhunderts und die Budapester Mühlenindustrie
  In: Kövér, György; Keller, Márkus; Sasfi, Csaba (szerk.) Krisen/Geschichten in mitteleuropäischem Kontext : Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zum 19./20. Jahrhundert
  Wien, Ausztria : Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien, Balassi Institut Collegium Hungaricum, Wien, Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien (2015) 362 p. pp. 167-197. , 31 p.
  Közlemény:2924859 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyvrészlet (Könyvfejezet ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 7 | Független: 7 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 8 | Független: 8 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Klement, Judit
  How to Adapt to a Changing Market?: The Budapest Flour Mill Companies at the Turn of the Nineteenth and Twenties Centuries
  HUNGARIAN HISTORICAL REVIEW: NEW SERIES OF ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARIUM HUNGARICAE 4 : 4 pp. 834-867. , 34 p. (2015)
  REAL-J
  Közlemény:2986584 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 3 | Független: 3 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 1
 • Klement, Judit
  Levelező vállalkozások: A levél mint műfaj a vállalkozások hétköznapjaiban a 19. század második felében és a 20. század elején
  TÖRTÉNELMI SZEMLE 55 : 4 pp. 639-655. , 17 p. (2013)
  REAL Teljes dokumentum Matarka
  Közlemény:2485755 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 6 | Független: 6 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 7 | Független: 7 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Klement, Judit
  Hazai vállalkozók a hőskorban: A budapesti gőzmalomipar vállalkozói a 19. század második felében
  Budapest, Magyarország : Eötvös Kiadó (2012) , 440 p.
  ISBN: 9789633121276 ELTE Könyvtára Teljes dokumentum
  Közlemény:2160660 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 23 | Független: 23 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | Scopus jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 37 | Független: 37 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Klement, Judit
  Vállalatok hálózatban: Vállalati kooperáció a 20. század elején a budapesti gőzmalomiparban
  KORALL: TÁRSADALOMTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 13 : 50 pp. 82-106. , 25 p. (2012)
  REAL Teljes dokumentum
  Közlemény:2457061 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 6 | Független: 6 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 11 | Független: 11 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
Adatok lekérése MTMT-ből...
Nem található bejegyzés az MTMT-ben...

Nincs találat

Nem található a szűrési feltételeknek megfelelő eredmény. Kérjük, változtasson a kereső feltételeken.

{{ year[0].publishedYear }}

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1975. 09. 03.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, szociológia szak, kutató szociológus (2000)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak, középiskolai történelemtanár (2001)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2009). Téma: A malomipar a századforduló társadalmában. Vállalkozók a budapesti malomiparban.

Habilitáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2017)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Támogatott Kutatócsoportok Irodája, MTA–ELTE Atelier Kutatócsoport, tudományos segédmunkatárs (2003–2009), tudományos munkatárs (2009–2010)

ELTE Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Atelier Tanszék, tudományos munkatárs (2010–2012), adjunktus (2015–2018), docens (2018–)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, fiatal kutató (2012–2014), tudományos munkatárs  (2015–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület (felügyelő bizottsági tag: 2004–2010,  titkár: 2010–2013, választmányi tag: 2013–)

Korall Társadalomtörténeti Egyesület (alapító tag: 2005–)

Hajnal István Társadalomtörténeti Alapítvány (kuratóriumi tag: 2006–)

MTA Történettudományi Bizottság Gazdaságtörténeti Albizottság (titkár: 2011–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Hanák Péter-díj – Hanák Péter Alapítvány (2011)

Akadémiai Ifjúsági Díj – MTA (2011)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Korall Társadalomtörténeti Folyóirat (szerkesztő: 1999–)

Hungarian Historical Review, szerkesztő (2012–)

KUTATÁSI TERÜLET

19–20. századi gazdaság- és társadalomtörténet

KUTATÁSI PROJEKTEK

„Polgárság Magyarországon a 19. és 20. században” – K+F kutatás, ELTE, közreműködő kutató (2000–2003)

„A 19. századi magyar nemzetépítés elemeinek átértékelése új szempontok és új források alapján” (OTKA NI 69207), közreműködő kutató (2007–2010)

„Az identitás történetének térbeli keretei” – MTA TKI kutatócsoport, alkalmazott kutató (2007–2010), közreműködő kutató (2010–2011)

„Vállalkozói kultúra a 19. században a csődiratok alapján” – OTKA-kutatás (K 105086), vezető kutató (2012–)

„MTA-ELTE Válságtörténeti kutatócsoport” – MTA TKI kutatócsoport (vezetője: Dr. Kövér György), közreműködő kutató (2012–)

„Tudomány és művészetek a nemzetépítés szolgálatában” – OTKA-kutatás (K 108670, vezetője: Dr. Gyáni Gábor), közreműködő kutató (2013–)

TANÍTÁS

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet (megbízott előadó: 2002–)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Társadalomtudományi Kar, Történeti Szociológia Tanszék (megbízott előadó: 2005–2006)

ÖSZTÖNDÍJAK

Köztársasági Ösztöndíj (1997–1998)

Állami ösztöndíj a PhD képzés három éve alatt (2000–2003)

Habsburg-ösztöndíj (Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány) (2006. szeptember–2007. május)

Deák Ferenc Ösztöndíj (Oktatási Minisztérium) (2007. október–2008. június)

KÜLFÖLDI TANULMÁNYUTAK

Mogersdorf Stipendium egy hónapos ösztöndíj (1999. július, Graz)

Osztrák–Magyar Akcióalapítvány három hónapos ösztöndíj (2003. március–május, Bécs)

Habsburg-ösztöndíjasként egy hónapos kutatás (Habsburg Intézet) (2007. április, Bécs)

OTKA-kutatás keretében (NI 69207) egy hónapos kutatás (2008. október, Bécs)

OTKA-kutatás keretében (NI 69207) egy hónapos kutatás (2009. október, Bécs)

TÁMOP oktatói mobilitás pályázattal (ELTE BTK) egy hét kutatásra (2011. február, Berlinben)

MÉDIASZEREPLÉSEK

MR3 Bartók Rádió – „Összhang” 2013. 10. 15.

Architektúra Magyar Katolikus Rádió, 2011. 03. 19.

Hagyományok éltetői Magyar Katolikus Rádió, 2011. 07. 12.

Gondolatjel MR1 Kossuth Rádió, 2011. 03. 20.

Miért? (történeti műsor) MTV 1, 2007. 04.

Záróra (kerekasztal-beszélgetés) MTV 1, 2004. 10.

NYELVTUDÁS

német (írás, olvasás, beszéd)

angol (írás, olvasás, beszéd)

francia (olvasás)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail