+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Szulovszky János

Szulovszky János

Szulovszky, János
Szulovszky János
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Újkori osztály
Telefon: 224-6700/4646
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Modern History Research Team

Phone: +361 224-6700/657

Email:

Degree: PhD (1997)

Research Field: The history of Hungarian handicraft in the Modern Age;
Exploration and preservation of the cultural heritage of arts and crafts;
Social and urban history in the 19–20th century;
Historiography;
Historical and religious folklore

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Debrecen, 1962.

VÉGZETTSÉG

Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen), Bölcsészettudományi Kar, történelem–néprajz szak (1985)

Magyar Újságírók Országos Szövetsége, Bálint György Újságíróiskola, tervező- és képszerkesztő szak (1987)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

A történettudomány kandidátusa (1995)

PhD (1997)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Hajdú-Bihar Megyei Lapkiadó Vállalat (1985–1987) újságíró gyakornok (1985. augusztus–1987. június), újságíró (1987. június–október)

MTA–BKE Közép- és Kelet-Európa Története Kutatócsoport (1987–1998) tudományos segédmunkatárs (1987. október–1993. június), tudományos munkatárs (1993. július–1996), tudományos főmunkatárs (1997–1998)

MTA Történettudományi Intézete (1999–2011) tudományos főmunkatárs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos főmunkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen), Bölcsészettudományi Kar (TDK-titkár: 1983–1985)

TIT Országos Néprajzi Bizottsága (titkár: 1989–1990)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba), Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola (alapító tagja: 1999–2005)

MTA Veszprémi Területi Bizottsága, Kézművesipar-történeti Munkabizottság (titkár: 2000–2003)

Magyar Kézművesipar-történeti Egyesület (alelnöke: 2002–2010)

MTA Veszprémi Területi Bizottsága, Kézművesipar-történeti Munkabizottság (elnök: 2003–)

MTA Veszprémi Területi Bizottsága, Történettudományi Szakbizottság (tag: 2000–2006, alelnök: 2006–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Akadémiai Ifjúsági Díj (1994)

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (2001–2003, 2004–2005)

MTA Veszprémi Területi Bizottsága Az év kutatója (2006)

Bátky Zsigmond Díj (2006)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Néprajzi Hírek (társszerkesztő: 1989–1991)

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajzi Intézete szervezésében készülő Encyklopaedia of Hungarian Folk Culture című kézikönyv szerkesztőbizottságának tagja

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

  1. Die Ofner „Schornsteinfeger-Madonna”. Zu den italienischen Beziehungen der ungarischen Marien-verehrung. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, 56. (1992) 95. 169–179.
  2. A tárgyi világ felfedezése. Ipolyi Arnold tudománytörténeti szerepéről. Ethnographia, 110. (1999) 1. 147–180.
  3. A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.Bp., 2005. 487.
  4. Füstfaragók. A kéményseprő mesterség kultúrtörténete. Harmadik, átdolgozott és bővített kiadás. Bp., 2008. 255. [Plusz Könyvek]
  5. Kézművesség, ipar. In: Táj, nép, történelem. A magyar népi műveltség korszakai. Főszerk. Paládi-Kovács Attila. Akadémiai Kiadó, Bp., 2009. 543–566. [Magyar Néprajz I. 2.]
  6. A kézműves örökség, mint stratégiai eszköz. Feladatok és lehetőségek. Bp., 2010. 40. [Plusz Könyvek]
  7. Die gewerblich-industrielle Arbeitswelt in Ungarn. In: Soziale Strukturen. 1. Teilband. Von der feudal-agrarischen zur bürgerlich-industriellen Gesellschaft. Teilband 1/1 Lebens- und Arbeitswelten in der industriellen Revolution. Hrsg. Helmut Rumpler, Peter Urbanitsch. Redaktion: Ulrike Harmat. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2010. 379–422. [Die Habsburgermonarchie, 1848–1918, IX.]
  8. Die Dienstleistungsgesellschaft in Ungarn. In: Soziale Strukturen. 1. Teilband. Von der feudal-agrarischen zur bürgerlich-industriellen Gesellschaft. Teilband 1/1 Lebens- und Arbeitswelten in der industriellen Revolution. Hrsg. Helmut Rumpler, Peter Urbanitsch. Redaktion: Ulrike Harmat. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 2010. 467–491. [Die Habsburgermonarchie, 1848–1918, IX.]
  9. The History of Handicraft in Hungary. Ed. János Szulovszky. Budapest: Hungarian Chamber of Commerce and Industry, 2012. 180.
  10. Lehet-e a szellemi néprajznak keresztény tudományos megközelítése? Ethnographia, 125. (2014) 2. 161–183.
PUBLIKÁCIÓS LISTA

1984

Egy tudomány előítélete önmagáról – avagy meddig lesz néprajz? (Definíciók a néprajzról) In: Studium XV. Szerk. Pándi Lajos. Debrecen, 1984. 53–80.

1985

A kisiparok néprajzi rekonstrukciójáról. Gondok és gondolatok In: V. Kézművesipartörténeti Szimpózium.(Veszprém, 1984. november 20–21.) Szerk. Nagybákay Péter, Németh Gábor. Veszprém, 1985. 225–231.

1986

A gömöri agyagipar állapota 1891-ben. In: Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXIV. 1986. 161–166.

A politikus Herman Ottó. (Erdődy Gábor: Herman Ottó és a társadalmi-nemzeti felemelkedés ügye) In: Alföld, XXXVII. (1986) 4. 95–96. [Recenzió.]

1987

Zur gesellschaftliche Beurteilung des Schornsteinfegerhandwerks. In: III. Internationales Handwerksgeschichtliches Symposium. (Veszprém, 18–24. 10. 1986.) Hrsg. Nagybákay Péter, Németh Gábor. Veszprém, 1987. 355–361.

1988

Szilveszteri ántivilág panoráma. (Múlt századi színes hírcsokor-válogatás az Alföldi Hírlap számaiból) Magyar Ifjúság, XXXII. (1988) 1. (január 1.) 20.

A kéményseprő. Magyar Ifjúság, XXXII. (1988) 1. (január 1.) 26.

1989

Néprajzi Hírek, XVIII. (1989) 1–3. (Szerk. Selmeczi Kovács Attila, Hála József és Szulovszky János közreműködésével.)

Számvetés előtt. Százéves a Magyar Néprajzi Társaság. Hajdú-bihari Napló, (1989) április 29. 9.

„...édes illat oly hévsége árasztott el...” A Szent Jobb. Dátum, I. (1989) 92. (aug. 19.) 3.

Egy néprajzkutató jegyzetfüzetéből. Miért hoz szerencsét a kéményseprő? Napló, XLV. (1989) december 30. 307. 13.

Néprajzi szeminárium a kisebbségi magyaroknak. Kóruscsere – „maszek” alapon. XXII. Magyar Hírlap, (1989) 180. (augusztus 3.) 4.

Romániai díjazott – inkognitóban. Centenárium a számadás jegyében. XXII. Magyar Hírlap, (1989) 267. (november 13.) 4. [A Magyar Néprajzi Társaság centenáriumi ünnepségéről.]

Nép, művészet, népművészet. Beszélgetés Kresz Mária néprajzkutatóval. Hajdú-bihari Napló, XLVI. (1989) 117. (május 20.) 9.

Vendégünk: Duray Éva. Az interjút készítette: Szulovszky János. Élet és Irodalom, XXXIII. (1989) 33. (aug. 18.) 7.

1990

Néprajzi Hírek XIX. (1990) 1–4. (Szerk. Hála József, Balázs Géza és Szulovszky János.)

A Szent István Társulat kiadványai. (Szenthelyi Molnár István–Mauks Márta: Magyarország Szűz Mária kegyhelyei; Bálint Sándor: Karácsony, húsvét, pünkösd.) Néprajzi Hírek, XIX. (1990) 1–2. 37. [Recenzió.]

Városok és városi társadalom. (Bácskai Vera: Városok és városi társadalom Magyarországon a XIX. század elején.) Néprajzi Hírek, XIX. (1990) 3–4. 72. [Recenzió.]

Repertórium. (A Történelmi Szemle repertóriuma 1958–1982. I–XXV.) Néprajzi Hírek, XIX. (1990) 3–4. 74–75. [Recenzió.]

Új kritikai folyóirat. Néprajzi Hírek, XIX. (1990) 1–2. 37–38.

A Magyar Néprajzi Társaság centenáriumi emlékülése. Bp., 1989. október 27–29. Néprajzi Hírek, XIX. (1990) 1–2. 2–4.

1991

Iparfejlesztés és a gömöri agyagipar. A rimaszombati agyagipari iskola terve, megvalósítása és kudarca. (Esettanulmány) In: VII. Kézművesipartörténeti Szimpózium. (Veszprém, 1990. november 12–14.) Szerk. Nagybákay Péter, Németh Gábor. Veszprém, 1991. 145–152.

Presztízs és propaganda, avagy a folklór mint konfliktusoldó eszköz. In: Rendi társadalom – polgári társadalom 3. Társadalmi konfliktusok. Szerk. Á. Varga László. Salgótarján, 1991. 311–316. [Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei Levéltárból, 16.]

Néprajzi Hírek XX. (1991) 1–3. sz. (Szerk. Hála József, Balázs Géza és Szulovszky János.)

Világfa. Néprajzi-kultúrtörténeti magazin. (Próbaszám, 1991.) Főszerk. Szulovszky János.

Hermész könyvek. (Karl R. Popper: A historicizmus nyomorúsága; Időben élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. Vál. Gellériné Lázár Márta) Néprajzi Hírek, XX. (1991) 2–3. 114. [Recenzió.]

Új utak a német társadalomtörténet-írásban. Néprajzi Hírek, XX. (1991) 2–3. 116. [Recenzió.]

Pretyin-választás. RTV Újság, (1991) 7. 9.

„Egy többnyelvű tájon ugyanazt a kultúrát különböző nyelveken lehet kifejezni”, Gaál Károllyal, a bécsi Tudományegyetem néprajz professzorával beszélget Szulovszky János. Honismeret, XIX. (1991) 5. 55–60.

1992

Füstfaragók. Könyv a kéményseprőkről. Debrecen, 1992. 312. [Studia Folkloristica et Ethnographica, 32.]

Die Ofner „Schornsteinfeger-Madonna”. Zu den italienischen Beziehungen der ungarischen Marien-verehrung. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, XLVI. (1992) 95. 169–179.

Kísérlet a gömöri fazekasipar fejlesztésére a 19. század utolsó harmadában. In: Kultúra és tradíció. Tanulmányok Ujváry Zoltán tiszteletére. II. k. Szerk. Viga Gyula. Miskolc, 1992. 737–744.

A szolgáltatóiparok az első magyarországi kapitalizmus iparigazgatási rendszerében. In: Gazdaság, kultúra, társadalom. Tanulmányok Kelet-Közép-Európa történetéből. Szerk. Gyimesi Sándor. Bp., 1992. 27–39. [Gazdaság- és társadalomtörténeti füzetek 2.]

Háztáji. Világfa, (Próbaszám, 1992.)

Napisten születései. Világfa, (Próbaszám, 1992.)

Magyar mise Moldvában. Világszövetség, I. (1992) 4. (szept. 15.) 17.

A kor Diogenésze. Malaclopásból vizsgázott. (Szulovszky János Herrmann Antalról és a Világfa c. lapról) Riporter: d. cs. (= Dunay Csilla) Pesti Riport, II. (1992) 70. (április 8.) 5.

1993

„Maria Steinwurf” und die Rauchfangkehrer. Am Rand einer Kritik. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde, XLVII. (1993) 96. 181–182.

A fekete elitgárda. Egykori köznapok, kéménynyíláson át. Riporter: Ocsovai Gábor. 168 óra, V. (1993) 7. (febr. 16.) 26.

Akit a kéményseprők embersége megcsapott. Beszélgetés egy szellemes, olvasmányos néprajztudományi munkáról a szerzővel. Riporter: Arany Lajos. Hajdú-bihari Napló, L. (1993) 24. (január 29.) 12.

Füstfaragók krónikása. Kéményseprő-madonna és illemtan. Riporter: Csontos János. Esti Hírlap, (1993) február 26. 5.

1994

A városiasodás mestersége. A magyarországi kéményseprőipar társadalomtörténete. Bp., 1994. 19. [Plusz Könyvek.]

A városiasodás mestersége. (A kéményseprőipar mint indikátor) In: Korok, régiók, társadalmak. Tanulmányok Gyimesi Sándor 60. születésnapjára. Szerk. Kulcsár Árpád, Szulovszky János. Bp., 1994. 79–104.

Korok, régiók, társadalmak. Tanulmányok Gyimesi Sándor 60. születésnapjára. Szerk. Kulcsár Árpád, Szulovszky János Bp., 1994. 340.

1995

A tercier szektor csendes forradalmához. (A szolgáltató kisiparok az újkori Magyarországon.) In: A modernizáció alapjai Közép- és Kelet-Európában. Demográfiai, agrár- és ipartörténeti tanulmányok. Szerk. Gyimesi Sándor. Bp., 1995. 157–188. [Gazdaság- és társadalomtörténeti füzetek III.]

1996

Gömöri sonkolyosok és fazekasok a 19. század második felében. In: Tradíciók és modernitás. Közép- és Kelet-Európai perspektívák. Szerk. Lipták Dorottya, Ring Éva. Bp., 1996. 81–108, 306, 325–326. [Gazdaság- és társadalomtörténeti füzetek IV.]

Szőrtörténelem. A természet adta mez. História, XVIII. (1996) 1. 22–23.

Búcsú Gyimesi Tanár Úrtól. In: In memoriam Gyimesi Sándor 1933–1985. Emlékújság. Szerk. Magyar Sándor. Szeged, 1996. 6.

1997

Kereskedelem, ipar. In: Baross Gábor. Szerk. Frisnyák Zsuzsa. Bp., 1997. 98–117.

Luxusiparok. Válogatás a IX. Kézművesipartörténeti Szimpózium (Veszprém, 1996. szeptember 27–28.) előadásaiból. Szerk. Horváth Sándor, Szulovszky János. Bp.–Veszprém, 1997. 144.

1998

A kékfestés Putnokon. In: „Isten áldja a tisztes ipart” Tanulmányok Domonkos Ottó tiszteletére. Szerk. Kücsán József, Szende Katalin. Sopron, 1998. 243–258.

Három bő esztendő. (Baross Gábor, a kereskedelemügyi miniszter). Pannon Tükör, III. (1998) 6. 60–63.

Szent István oltárra emelése. Hajdú-bihari Napló, (1998) augusztus 19. 3.

„Boldog ember vagyok”. Beszélgetés dr. Szulovszky Jánossal. Riporter: Totyik Tamás. Nagyhegyesi Hírek, I. (1998) 3. (augusztus) 3.

1999

A tárgyi világ felfedezése. Ipolyi Arnold tudománytörténeti szerepéről. Ethnographia, CX. (1999) 1. 147–180.

A lettek a filozofikus évszázad végén. In: A modern politikai gondolkodás kezdetei. Eszmék és folyamatok. Szerk. Kukovecz György. Szeged, 1999. 207–215.

„ez az én vérem...” Az Újszövetség bora. In: Borok és korok. Bepillantás a bor kultúrtörténetébe. Szerk. Benyák Zoltán, Benyák Ferenc. Bp., 1999. 67–77., Jegyzetek: 320.

Jekelfalussy József (1849–1901) emlékezete. Statisztikai Szemle, 77. (1999) 12. 1000–1002.

Akadémiai tag – szerkesztői munkásságért. Százötven éve született Jekelfalussy József. Napi Magyarország, III. (1999) nov. 6. 259. 25.

2000

Kereskedelem, ipar. In: Baross Gábor. Szerk. Frisnyák Zsuzsa. Második kiadás. Bp., 2000. 98–117.

„A gazdasági címtárak forrásértéke. Statisztikai Szemle, 78. (2000) 7. 536–549.

A társadalom realizált igényvilága a 19. század utolsó harmadában Magyarországon. Térképlapok egy kutatásból. In: Paraszti múlt és jelen az ezredfordulón. Szerk. Cseri Miklós, Kósa László, T. Bereczki Ibolya. Szentendre, 2000. 585–618.

Ünnepi ülés a hatvanéves Voigt Vilmos tiszteletére. Néprajzi Hírek, XXIX. (2000) 1–2. 104–106.

2001

A folklorisztika 2000-ben. Magyar Tudomány, (2001) 2. (CVIII. kötet – Új folyam XLVI. kötet, 2.) 249–251. [Folklorisztika 2000-ben. Tanulmányok Voigt Vilmos 60. születésnapjára. I–II. Szerk. Balázs Géza, Csoma Zsigmond, Jung Károly, Nagy Ilona, Verebélyi Kincső. Bp. 2000. 850 p.] [Recenzió.]

Az MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága publikációinak tartalommutatója. 1972–1999. Összeállította: Szulovszky János. Bp.–Veszprém, 2001. 44.

A borbély- és fodrászmesterség iránti igény területi eltérései. Magyarország és Horvát-Szlavónország a 19. század utolsó harmadában. In: Merítés. Néprajzi tanulmányok Szilágyi Miklós tiszteletére. Szerk. Bali János, Jávor Kata. Bp., 2001. 337–358.

Ezredfordulók. Magyar Nemzet, (2001) február 7. 15. [Recenzió.]

A szegedi várbörtön históriája. Magyar Nemzet, (2001) június 1. 14. [Oláh József: A Fejezetek a szegedi várbörtön történetéből. Domus Carresterialis Szegediensis 1784–1832. Szeged, 2001.] [Recenzió.]

Szibériai atyafiak. Magyar Nemzet, (2001) július 31. 14. [Jankó János: Úton a szibériai atyafiakhoz. Jankó János levelei. Bp., 2001.] [Recenzió.]

Szent István birodalma: Engel Pál utolsó könyve. Magyar Nemzet, (2001) szeptember 27. 14. [Engel Pál: Szent István birodalma. História Könyvtár Monográfiák, Bp., 2001.] [Recenzió.]

A jelen lévő múlt. Flórián Mária könyve a magyar parasztviseletekről. Magyar Nemzet, LXIV. (2001) október 10. 14. (országos kiadás; a budapesti kiadásban ugyanez a cikk a következő címen jelent meg: A parasztviseletek átváltozásai.) [Flórián Mária: Magyar parasztviseletek. Bp., 2001.] [Recenzió.]

Időképek – szövegkapuk. Magyar Nemzet, (2001) január 6. 14. [A Néprajzi Múzeum Időképek című időszaki kiállításáról.]

Leletmentő fotográfiák. Magyar Nemzet, (2001) február 21. 14. [Kunkovács László etnofotográfus kiállítása a Magyarok Házában.]

Korukat kikendőző asszonyok. Magyar Nemzet, (2001) március 9. 14. [A Néprajzi Múzeum Kisó kendői című kamarakiállításáról.]

Történelmünk hét évszázados (rejt)jelei. Magyar főpapok, szerzetes- és lovagrendek címerei a Millenniumi Szalonban. Magyar Nemzet, (2001) március 31. 17. [Polgár Marianne kiállításáról.]

Kalózok, püspökök, táblabírák. Magyar Nemzet, (2001) február 5. 15.

Értékválság és oktatás. Magyar Nemzet, (2001) február 12. 14.

Íráslenyomatok a múló időről. Magyar Nemzet, (2001) február 19. 15.

Korképek és életrajzok. Magyar Nemzet, (2001) február 26. 14.

Értékelvű újságírás. Magyar Nemzet, (2001) március 5. 14.

A történelem faggatása. Magyar Nemzet, (2001) március 12. 14.

Honismeret, múltunk néprajzi értékei. Magyar Nemzet, (2001) március 19. 13.

Problémák, írók – problémás írók. Magyar Nemzet, (2001) március 26. 15.

Szent Istvántól Bárdossyig. Magyar Nemzet, (2001) április 2. 14.

Leszámolás az illúziókkal. Magyar Nemzet, (2001) április 9. 14.

Szent szerkesztők kerestetnek. Magyar Nemzet, (2001) április 23. 15.

Külcsín és belbecs. Magyar Nemzet, (2001) április 30. 14.

A valóság és az irodalom. Magyar Nemzet, (2001) május 7. 14.

Lakóhelyismeret a változó világban. Magyar Nemzet, (2001) május 14. 14.

A „vörös villamosról”. Magyar Nemzet, (2001) május 21. 14.

Szellem és hatalom. Magyar Nemzet, (2001) május 28. 14.

Németh László a Korunk tükrében. Magyar Nemzet, (2001) június 11. 15.

Vallási jelenségekről – spirituális háttér nélkül. Magyar Nemzet, (2001) június 18. 14.

Elemzések térségünkről. Magyar Nemzet, (2001) június 25. 14.

Szellemi műhelyek Vas megyében. Magyar Nemzet, (2001) július 2. 14.

Régi gondok, makacs fóbiák. Magyar Nemzet, (2001) július 9. 14.

Ki a múltját becsüli... Magyar Nemzet, (2001) július 16. 14.

Merre tart a világ a XXI. század elején? Magyar Nemzet, (2001) július 23. 14.

A virtuális világ valós veszélyei. Magyar Nemzet, (2001) július 30. 14.

Kallódó források feltárása. Magyar Nemzet, (2001) augusztus 6. 14.

Rubicon összeállítás: nők a történelemben. Magyar Nemzet, (2001) augusztus 14. 14.

Hagyomány és megújulás. Magyar Nemzet, (2001) augusztus 21. 14.

Az iskola és a társadalom. Magyar Nemzet, (2001) augusztus 27. 157.

Az államalapítás kora. Magyar Nemzet, (2001) szeptember 3. 14.

Evezz a mélyre! Magyar Nemzet, (2001) szeptember 10. 14.

Futball a Nagyvilágban. Magyar Nemzet, (2001) szeptember 17. 14.

Fettich Nándor emlékezete. Magyar Nemzet, (2001) szeptember 24. 14.

Érmek, nyomdák, életművek. Magyar Nemzet, (2001) október 1. 16.

Szerelmes földrajz emlékcserepekkel. Magyar Nemzet, (2001) október 8. 14.

Magyar sebek. Magyar Nemzet, (2001) október 15. 14.

Lehet-e verset fordítani? Magyar Nemzet, (2001) október 22. 14.

Zsoltárok halottainkért. Magyar Nemzet, (2001) október 29. 15.

Mondatok a zsarnokságról. Magyar Nemzet, (2001) november 5. 14.

Boldog esték tükörcserepei. Magyar Nemzet, (2001) november 12. 14.

Mit tanulhatunk az aztékoktól? Magyar Nemzet, (2001) november 19. 14.

Alkotók pályatársak tükreiben. Magyar Nemzet, (2001) december 3. 15.

Kéményseprő-köszöntés. Magyar Nemzet, (2001) január 3. 15.

Könyv- és borkóstoló. Magyar Nemzet, (2001) január 31. 14.

Pályázat akadémiai ösztöndíjra. Magyar Nemzet, (2001) február 6. 14.

Rendszerváltás a nemzeti könyvtárban. Magyar Nemzet, (2001) február 7. 15.

Kulturális kapcsolataink Egyiptommal. Magyar Nemzet, (2001) március 12. 15.

Március 15-e külföldön. Magyar Nemzet, (2001) március 14. 14.

Ritoók Zsigmond. Magyar Nemzet, (2001) március 16. 6.

Jelenits István. Magyar Nemzet, (2001) március 16. 6.

A határon túli kutatók támogatása. Magyar Nemzet, (2001) március 22. 15.

A Szent István társulat 153 éve. Magyar Nemzet, (2001) március 24. 34.

Folyóiratok központi pénzekből. Magyar Nemzet, (2001) április 4. 14.

Az Akadémia, mint a nemzet tanácsadója. Magyar Nemzet, (2001) április 10. 15.

Hóman és Szekfű történetírói értékelése. Magyar Nemzet, (2001) április 12. 15.

Fogságot szenvedett lobogók. Magyar Nemzet, (2001) április 14. 14.

Múlt és emlékezet. Magyar Nemzet, (2001) április 23. 14.

Művek – kritikus pillanatokra. Magyar Nemzet, (2001) április 26. 17.

Szolgálatban: százötvenhárom év. Magyar Nemzet, (2001) április 26. 17.

Tájaink térképek tükrében. Magyar Nemzet, (2001) április 26. 19.

Konferencia a nemzetiségi létről. Magyar Nemzet, (2001) május 30. 15.

A magyar tudomány piramisa. Heti Válasz, (2001).

Nagy lehetőség – kérdőjelekkel. Magyar Nemzet, (2001) június 1. 14.

Kifestőktől a filozófiai művekig. Magyar Nemzet, (2001) június 9. 15.

Életút, vadrózsákkal telehintve. Kriza János emlékezete. Magyar Nemzet, (2001) június 25. 15.

Tudomány és kisebbségkutatás. Magyar Nemzet, (2001) június 27. 15.

Stratégiai szerepben az alkotó elme. Magyar Nemzet, (2001) június 27. 15.

A néprajz ágense volt egész életében. 150 éve született Herrmann Antal. Magyar Nemzet, (2001) július 30. 15.

A fő téma: a hatalom és a kultúra. Magyar Nemzet, (2001) augusztus 4. 15. [Az V. Nemzetközi Hungarológiai Világkongresszusról.]

Kongresszus a magyarságtudományról. Magyar Nemzet, (2001) augusztus 6. 14. [Az V. Nemzetközi Hungarológiai Világkongresszusról.]

Eredmények, problémák, perspektívák. Magyar Nemzet, (2001) augusztus 8. 14. [Az V. Nemzetközi Hungarológiai Világkongresszusról.]

Akié a hatalom, azé a név? Magyar Nemzet, (2001) augusztus 9. 16. [Az V. Nemzetközi Hungarológiai Világkongresszusról.]

Magyarságkép, irodalom és hatalom. Magyar Nemzet, (2001) augusztus 10. 15. [Az V. Nemzetközi Hungarológiai Világkongresszusról.]

Etnicitás, kultúra, vallás és hatalom. Magyar Nemzet, (2001) augusztus 11. 14. [Az V. Nemzetközi Hungarológiai Világkongresszusról.]

A nagy tölgy árnyékában. Magyar Nemzet, (2001) augusztus 4. 15. [Az V. Nemzetközi Hungarológiai Világkongresszusról.]

Arcunk – idegen szemmel. Magyar Nemzet, (2001) augusztus 22. 7. [Az V. Nemzetközi Hungarológiai Világkongresszusról.]

Magyar Központ Krakkóban. Magyar Nemzet, (2001) augusztus 16. 14.

Engel Pál akadémikus halálára. Magyar Nemzet, (2001) augusztus 24. 15.

Első ízben gospelünnep Solymáron. Magyar Nemzet, (2001) augusztus 24. 15.

Könyörgés a magyarságért. Magyar Nemzet, (2001) szeptember 8. 14.

Levéltári források a világhálón. Magyar Nemzet, (2001) szeptember 14. 14.

Megérteni a múltat a jövő érdekében. Magyar Nemzet, (2001) szeptember 18. 14.

Kulturális együttműködés. Magyar Nemzet, (2001) szeptember 20. 14.

Kárpát-medencei keresztkötődések. Magyar Nemzet, (2001) október 5. 14.

Középpontban a magyar szaknyelv. Magyar Nemzet, (2001) október 9. 15.

A népi jogszokások kutatója volt. (Tárkány Szűcs Ernő) Magyar Nemzet, (2001) október 12. 17.

Kutatási ösztöndíjak. Magyar Nemzet, (2001) október 26. 16.

Az alkotó szellem ünnepe. Magyar Nemzet, (2001) november 6. 5.

A nemzeti összetartozás szolgálatában. Magyar Nemzet, (2001). november 6. 14.

Határtalan tudomány. Magyar Nemzet, (2001) november 14. 14.

I. Tóth Zoltán emlékezete. Magyar Nemzet, (2001) november 28. 14.

V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Jyväskylä, 2001. április 23–28.) Néprajzi Hírek, XXX. (2001) 1–4. 21–24.

A néma kövek megszólalnak az őserdőben. Magyar Nemzet, (2001) január 13. 15. [Interjú Norman Hammond-dal.]

Játék és maszk – a folklorista szemével. Magyar Nemzet, (2001) január 12. 14. [Interjú Ujváry Zoltánnal.]

Régészeti kincsek az épülő autópályák alatt. Magyar Nemzet, (2001) január 26. 15. [Interjú Wollák Katalinnal.]

Európában maradásunk ára. Magyar Nemzet, (2001) február 22. 14. [Interjú Pálffy Gézával.]

Vidéken, de nem provinciálisan. Magyar Nemzet, (2001) március 20. 6. [Interjú Bitskey Istvánnal és Székely Györggyel.]

A magyar művelődés hídfőállásai. Magyar Nemzet, (2001) április 4. 15. [Interjú Entz Gézával.]

A versnek meg kell születnie. Magyar Nemzet, (2001) április 9. 15. [Interjú Péntek Orsolyával.]

Az Oszmán-ház tündöklése és hanyatlása. Magyar Nemzet, (2001) május 3. 15. [Interjú Fodor Pállal.]

Az orosznyelv-tudása volt a menlevele. Magyar Nemzet, (2001) május 4. 15. [Interjú Niederhauser Emillel.]

A vicc logikájától a nyelvészetig. Magyar Nemzet, (2001) május 16. 15. [Interjú Kertész Andrással.]

Milyen az igazi államférfi? Magyar Nemzet, (2001) június 12. 14. [Interjú Pritz Pállal.]

Az autonómia: kincs. Magyar Nemzet, (2001) június 15. 15. [Interjú Hévizi Józsával.]

Bolyai János, a katona és a tudós. Magyar Nemzet, (2001) június 28. 15. [Interjú Horváth Attilával.]

Az elfedett Szentlélek. Magyar Nemzet, (2001) augusztus 30. 15. [Interjú Galavics Gézával.]

A magyar művelődéstörténet hatezer éve. Magyar Nemzet, (2001) november 15. 15. [Interjú Szentpéteri Józseffel.]

2002

Ipolyi Arnold és a Magyar Mythologia második kiadásának ügye. In: Mir-Susné-Xum. Tanulmánykötet Hoppál Mihály tiszteletére. I. kötet. Szerk. Csonka-Takács Eszter, Czövek Judit, Takács András. Bp., 2002. 184–203.

Egy téves adat terjedése. A Magyar Mythologia köteteit elégető Ipolyi Arnold legendájának forrásai. Valóság, XLV. (2002) 8. 32–51.

A helynevek politikumáról. In: Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Előadások az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. (Jyväskylä, 2001. augusztus 6–10.) Szerk. Hoffmann István, Juhász Dezső, Péntek János. Debrecen–Jyväskylä, 2002. 107–119.

„…Ez az én vérem...” Az Újszövetség bora, avagy ahogy egy etnográfus az evangéliumokat olvassa. In: Borok és korok. Bepillantás a bor kultúrtörténetébe. Második, javított, bővített kiadás. Szerk. Benyák Zoltán, Benyák Ferenc. Bp., 2002. 73–82, 372–373.

Bevezetés. In: X. Kézművesipartörténeti Szimpózium (Budapest, 2001. október 29–30. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2002. 5–6. [Ipartörténeti Könyvtár 2.]

Hogyan tovább? Feladatok, lehetőségek és perspektívák. In: Számvetés. A X. Kézművesipartörténeti Szimpózium (Budapest, 2001. október 29–30.) előadásai. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2002. 39–42. [Ipartörténeti Könyvtár 2.]

Harminc év publikációi. Az MTA VEAB Kézművesipartörténeti Munkabizottsága kiadványainak tartalommutatója (1972–2002). In: X. Kézművesipartörténeti Szimpózium (Budapest, 2001. október 29–30.). Szerk. Szulovszky János. Bp., 2002. 171–199. [Ipartörténeti Könyvtár 2.]

Domonkos Ottó: A magyarországi mesterlegények közép-európai kapcsolatai és szokásai a XV–XIX. században. Bp., 2002. 321. [Ipartörténeti Könyvtár 1. – Sorozatszerkesztő: Szulovszky János.]

X. Kézművesipartörténeti Szimpózium (Budapest, 2001. október 29–30.). Szerk. Szulovszky János. Bp., 2002. 200. [Ipartörténeti Könyvtár 2. – Sorozatszerkesztő: Szulovszky János.]

Nagy Olga, az erdélyi folklorista. Magyar Nemzet, (2002) január 8. 15.

Elszánt munkálkodók: Benkő Samu az Erdélyi Múzeum-Egyesületről. Heti Válasz, 2. (2002) 5. 56.

2003

Füstfaragók. A kéményseprő mesterség kultúrtörténete. Második, átdolgozott és jelentősen bővített kiadás. Bp., 2003. 272.

„A múltat meg kell menteni a jövő számára.” Herrmann Antal és a múzeumok ügye. In: Kéve. Ünnepi kötet a 60 esztendős Selmeczi Kovács Attila tiszteletére. Szerk. S. Lackovits Emőke, Viga Gyula. Debrecen–Veszprém, 2003. 299–316.

Jeney Szabó Árpád, a tudós kéményseprő. In: Vándorutak – Múzeumi örökség. Tanulmányok Bodó Sándor tiszteletére, 60. születésnapja alkalmából. Szerk. Viga Gyula, Holló Szilvia Andrea, Cs. Schwalm Edit. Bp., 2003. 229–238.

Iparosok a közlekedésben, 1892. In: Közlekedés a Kárpát-medencében. Újabb kutatási eredmények. Szerk. Frisnyák Zsuzsa. Bp., 2003. 55–60.

Munkások és munkaadók konfliktusai a kéményseprőiparban. In: A társadalomtörténet-írás helyzete hazánkban. Ipar és társadalom a 18–20. században. Szerk. Sasfi Csaba. Salgótarján–Bp., 2003. 285–294. [Rendi társadalom – polgári társadalom 10.]

Nyelvünkbe kódolt történelem. Hoppál Mihály a folklór világnapjáról és a magyar mitológia rekonstrukciójáról. Heti Válasz, 3. (2003) 36. 48–49.

2004

Dóka Klára tudományos munkássága 1970–2004. Összeáll., szerk.: Szulovszky János. Bp.–Veszprém, 2004. 28. [MTA VEAB Kézművesipar-történeti Bizottsága – Kutatói életművek 1.]

P. Szalay Emőke tudományos munkássága 1971–2004. Összeáll., szerk.: Szulovszky János. Bp.–Veszprém, 2004. 19. [MTA VEAB Kézművesipar-történeti Bizottsága – Kutatói életművek 2.]

2005

Könyv születik. In: A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2005. 9–12.

A kézművesipar története iránti érdeklődés kibontakozása. In: A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2005. 13–20.

A kézművesség fogalma. In: A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2005. 21–26.

Nyomtatott források. In: A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2005. 41–44.

Képi források. In: A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2005. 45–52.

Tárgyi emlékek In: A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2005. 53–54.

Az emlékezet tárnája. In: A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2005. 55–60.

A kézművesipar helyzetének változásai a céhek megszüntetésétől az államosítás küszöbéig (1872–1945) In: A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2005. 243–285.

A kézművesek és a szentek közössége. In: A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2005. 327–330.

Egy céhet váltó céhláda. In: A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2005. 334.

Bőrművesség magyar módra. In: A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2005. 367–370.

Kéményseprők. In: A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2005. 427–430.

A borbélytól a fodrászig. In: A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2005. 451–454.

Kézművesség a 21. században. In: A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2005. 465–468.

Utazás egy fogalom körül. Az irodalom visszavág, (2005) 3–4. 86–90.

Kézművesség a 21. században: ami van, és ami lehetne. Az irodalom visszavág, (2005) 3–4. 118–122.

A magyar kézművesipar története. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2005.

Flórián Mária tudományos munkássága 1965–2005. A köszöntőt írta H. Csukás Györgyi, a bibliográfiát összeállította és szerk. Szulovszky János. Bp.–Veszprém, 2005. 20. [MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 3. Sorozatszerkesztő: Szulovszky János.]

Knézy Judit tudományos munkássága 1966–2005. A köszöntőt írta Kapitány Orsolya. Szerk. Szulovszky János. Bp.–Veszprém, 2005. 23. [MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága Kutatói életművek 4. Sorozatszerkesztő: Szulovszky János.]

2006

Kiaknázatlan források és lehetőségek a kézművesiparok kutatásában. Néprajzi Értesítő, LXXXVIII. (2006) 9–38.

A borbélytól a fodrászig. História, (2006) 1.

Előszó. In: Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében. Szerk. Holló Szilvia Andrea, Szulovszky János. Bp., 2006. 5.

A gömöri agyagművesség technológiájának leírása 1893-ból. In: Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében. Szerk. Holló Szilvia Andrea, Szulovszky János. Bp., 2006. 167–176.

A délvidéki kisipar súlya a 19. század utolsó harmadában. In: A Délvidék történeti földrajza. Szerk. Kókai Sándor. Nyíregyháza, 2006. 275–299.

Az agyagművesség évezredei a Kárpát-medencében. Bp., 2006. 204. [Társszerk. Holló Szilvia Andrea.]

2007

„hamvaiból kikelő phoenix” Danielik János kiegyezés-koncepciója 1862-ből. Történelmi Szemle, XLIX. (2007) 4. 505–518.

Kéményseprők, képeslapokon. Agria. Annales Musei Agriensis, XLIII. (2007) 671–680.

2008

Füstfaragók. A kéményseprő mesterség kultúrtörténete. Harmadik, átdolgozott és bővített kiadás. Bp., 2008. 255.

2009

Kézművesség, ipar. In: Táj, nép, történelem. A magyar népi műveltség korszakai. Főszerk. Paládi-Kovács Attila. Bp., 2009. 543–566. [Magyar Néprajz I. 2.]

Előszó. In: A vasművesség évezredei a Kárpát-medencében. Szerk. Nagy Zoltán, Szulovszky János. Szombathely, 2009. 5–6. [Az anyagi kultúra évezredei a Kárpát-medencében 3.]

Bodgál Ferenc jelentősége a kovácsmesterség kutatásában. In: A vasművesség évezredei a Kárpát-medencében. Szerk. Nagy Zoltán, Szulovszky János. Szombathely, 2009. 17–20. [Az anyagi kultúra évezredei a Kárpát-medencében 3.]

A vasművesség évezredei a Kárpát-medencében. Szombathely, 2009. 260. [Az anyagi kultúra évezredei a Kárpát-medencében 3.] [Társszerző: Nagy Zoltán.]

A vasművesség válogatott bibliográfiája. In: A vasművesség évezredei a Kárpát-medencében. Szerk. Nagy Zoltán, Szulovszky János. Szombathely, 2009. 151–158. [Az anyagi kultúra évezredei a Kárpát-medencében 3.]

2010

A kézműves örökség, mint stratégiai eszköz. Feladatok és lehetőségek. Bp., 2010. 40.

Die gewerblich-industrielle Arbeitswelt in Ungarn. In: Soziale Strukturen. 1. Teilband. Von der feudal-agrarischen zur bürgerlich-industriellen Gesellschaft. Teilband 1/1 Lebens- und Arbeitswelten in der industriellen Revolution. Hrsg. Helmut Rumpler, Peter Urbanitsch. Redaktion: Ulrike Harmat. Wien, 2010. 379–422. [Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band IX.]

Die Dienstleistungsgesellschaft in Ungarn. In: Soziale Strukturen. 1. Teilband. Von der feudal-agrarischen zur bürgerlich-industriellen Gesellschaft. Teilband 1/1 Lebens- und Arbeitswelten in der industriellen Revolution. Hrsg. Helmut Rumpler, Peter Urbanitsch. Redaktion: Ulrike Harmat. Wien, 2010. 467–491. [Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Band IX.]

Északkelet-Magyarország gazdasága a trianoni határok meghúzása idején. In: Történet – muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Veres László tiszteletére. Szerk. Gyulai Éva, Viga Gyula. Miskolc, 2010. 421–432.

A fordulópontok évtizede. (Az 1880-as évek Magyarországa) Vázlat. Történelmi Szemle, LII. (2010) 4. 601–617.

Ruházati iparok Magyarországon a 19–20. század fordulóján. In: Életmód, szemléletmód és a módi változása a parasztság körében a 19–20. század fordulóján. Szerk. Flórián Mária. Bp., 2010. 17–79.

A kézműves örökség, mint stratégiai eszköz. Feladatok és lehetőségek. (Vázlat) In: Mesterségek a székely közösségekben. Meşteşuguri În Comunităţile Secuieşti. Professions In The Székely Communities. Főszerk. Luka Zsuzsánna, szerk. Körösfői Zsolt, Sándor-Zsigmond Ibolya. Székelykeresztúr, 2010. 79–99. [Molnár István Múzeum Kiadványai 2. Publicaţiile Muzeului Molnár István 2. Publications Of The Molnár István Museum 2.]

A csont és a bőr iparosai a dualizmus korában. In: Csont és bőr. Az állati eredetű nyersanyagok feldolgozásának története, régészete és néprajza. Bone and Leather. History, archaeology and ethnography of crafts utilizing raw materials from animals. Szerk. Gömöri János, Kőrösi Andrea. Bp., 2010. 243–249. [Az anyagi kultúra a Kárpát-medencében 4. archaeometria – iparrégészet – kézművesipar-történet – néprajz / Material Culture in the Carpathian Basin 4. archaeometry – industrial archaeology – history of handicraft – ethnography.]

Fodrászmúzeum Budapesten. Honismeret, XXXVIII. (2010) 5. 92–94.

2011

Iparosok és kereskedők a Hernád-mentén a 19. század utolsó harmadában. In: A magyarországi Hernád-völgy: Földrajzi tanulmányok. Szerk. Frisnyák Sándor, Gál András. Nyíregyháza–Szerencs, 2011. 203–213.

„Azra” ispotálya, avagy egy „azonosíthatatlan helység” azonosítása. Aetas, 26. (2011) 3. 141–144.

A kutyapiszok, mint páclé. História, 33. (2011) 3. 16.

2012

Introduction: A Country int he Carpathian Basin. In: The History of Handicraft in Hungary. Ed. Szulovszky János. Bp., 2012. 9–13.

From the reorganisation of the guilds to their final declines. In: The History of Handicraft in Hungary. Ed. Szulovszky János. Bp., 2012. 119–130.

Craft industries and the rise of capitalism. In: The History of Handicraft in Hungary. Ed. Szulovszky János. Bp., 2012. 131–142.

Crafts and small-scale industry between the two world war. In: The History of Handicraft in Hungary. Ed. Szulovszky János. Bp., 2012. 143–152.

Crafts int he 21th century. In: The History of Handicraft in Hungary. Ed. Szulovszky János. Bp., 2012. 167–172.

A Szent István Társulat és Ipolyi Arnold Magyar Mythologiája második kiadásának ügye. In: Világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. Szerk. Czövek Judit–Dyekiss Virág–Szilágyi Zsolt. Bp., 2012. 216–225.

A Digitális Céhládától a Technológiai Tudás Táráig. A kézműves kulturális örökség megőrzése a 21. század eszközeivel: vágy vagy realitás? In: Céhládától az adatbázisig. Új utak és eredmények az ipartörténet kutatásában. Szerk. Márkusné Vörös Hajnalka. Veszprém, 2012. 15–24. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 26.)

Kecskék és szamarak a Felföldön. In: Néprajz –muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére. Szerk. Tóth Arnold. A szerkesztő munkatársai: Gyulai Éva–Viszóczky Ilona. Miskolc, 2012. 716–727.

A szövőipar Magyarországon a dualizmus idején. In: Fülöp Hajnalka–Lackner Mónika–Landgráf Katalin–Lovay Zsuzsanna–Szulovszky János–Wessely Anna: Nők, szőnyegek, háziipar. Kiállítás a Néprajzi Múzeumban 2011. június 24.–2012. augusztus 26. Women, Hand-Wowen Rugs, Home Industry. Exhibition at Museum of Ethnography 24 June 2011–26 August 2012. Bp., 2012. 54–71.

The History of Handicraft in Hungary. Ed. Szulovszky, János. Bp., 2012. 180.

2013

A magyarországi pálinkafőzés 19. századi történetéhez. In: Közelítések a pálinkakultúrához. Szerk. Balázs Géza–Viga Gyula. Bp., 2013. 11–22.

2014

Lehet-e a szellemi néprajznak keresztény tudományos megközelítése? Ethnographia, 125. (2014) 2. 161–183.

Válasz – dióhéjban. Pócs Éva, Klaniczay Gábor, Mohay Tamás és Vargyas Gábor hozzászólása margójára. Ethnographia, 125. (2014) 2. 213–215.

Mozaikok a textilművesség múltjából. In: A textilművesség évezredei a Kárpát-medencében. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2014. 7–8.

A bánsági szövő háziipar a 19. század utolsó harmadában. In: A textilművesség évezredei a Kárpát-medencében. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2014. 83–91.

MesterségTár No. 1. In: Nagy Krisztina: A szikvizes. Bp., 2014. 7–8.

A textilművesség évezredei a Kárpát-medencében. Szerk. Szulovszky János. Bp., 2014. 164. (Szerkesztés és sorozatszerkesztés – az utóbbi Gömöri Jánossal közösen.) (Az anyagi kultúra évezredei a Kárpát-medencében 5.)

Nagy Krisztina: A szikvizes. Bp., 2014. 80. (Szerkesztés és sorozatszerkesztés.) (MesterségTár 1.)

2015

Egy kiállítóhely a politikai tűréshatáron. A DOTE Galéria története 1976–1989. Bp., 2015. 176.

A társadalmi munkamegosztás és a településhierarchia szintjei Magyarországon a 19. század utolsó harmadában. Történeti Földrajzi Közlemények, 3. (2015) 1. 108–131.

Régi problémák, új adatok, újragondolt magyar őstörténet. Ethnographia, 126. (2015) 4. 652–669. [Recenzió]

DOTE Galéria • Áttekintés • 1976–1989. In: Velényi Rudolf Áttekintés 3. (Velényi Rudolf festőművész kiállítása 2015. 12. 18 – 2016. 01. 10. Kölcsey Központ, Debrecen) Katalógus. Debrecen, 2015. 32–35.

Rómer Flóris emlékezete 2015-ben. Néprajzi Hírek, 44. 2015. 4. 21–25.

In memoriam Csiffáry Gergely (1948–2014). Néprajzi Hírek, 44. 2015.4. sz. 65–67.

2016

Szempontok és tanácsok a kézművesség, kisipar néprajzi feldolgozásához. In: Tradíció Magazin, 1. (2016) 1. 38–49.

Füstfaragók – egykor és most. In: Alibi hat hónapra, 2016. [Füst] 165–175.

A mívesség dicsérete. Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére. Szerk. Cseh Fruzsina–Szulovszky János. Budapest, Plusz Könyvek, 2016. 197. p.

A mívesség dicsérete. In: A mívesség dicsérete. Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére. Szerk. Cseh Fruzsina–Szulovszky János. Budapest, Plusz Könyvek, 2016. 7.

Etno-art: egy fogalom genezise és lehetséges jövőbeni használata. In: A mívesség dicsérete. Tanulmányok Flórián Mária tiszteletére. Szerk. Cseh Fruzsina–Szulovszky János. Budapest, Plusz Könyvek, 2016. 113–117.

Áttekintés 3. – Velényi Rudolf kiállítása elé. In: Szókimondó, 21. (2016) 4. 12.

Az etno-art ölelésében. Velényi Rudolf művészetéről. In: Szókimondó, 21. (2016) 5. 2–4.

Dóka Klára munkásságának történeti földrajzi vonatkozásai. Történeti Földrajzi Közlemények, 4. (2016) 1. 157–169.

Zemplén megye ipara a 19. században. Történeti Földrajzi Közlemények, 4. (2016) 2. 48–75.

A magyarországi városállomány 1892-ben. Történeti Földrajzi Közlemények, 4. (2016) 3–4. 75–86.

A nyíregyházi tanárképzés öt évtizede (1964–2014). Szerk. Kókai Sándor. Honismeret, 44. (2016) 6. 49–50. [recenzió]

2017

Arany János és Ipolyi Arnold. Kapcsolatuk eddig ismeretlen leveleik tükrében. Honismeret, 45. (2017) 2. 38–49.

Adatok a magyarországi szeszipar történetéhez (1850–1910) Történeti Földrajzi Közlemények, 5. (2017) 2. 136–151.

Iparosok és kereskedők Csongrád megyében 1892-ben. In: Sodrásban. Tanulmányok Dr. Szűcs Judit köszöntésére. Szerk. Fodor Péter–Gyöngyössy Orsolya. Csongrád, Csongrádi Információs Központ–Csemegi Károly KönyvtárTari László Múzeum, 2017. 251262.

Szempontok és adatok a szellemi világ néprajzának keresztény értelmezéséhez. In: Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében 10. Konferencia Veszprémben a Laczkó Dezső Múzeum és a Veszprémi Hittudományi Főiskola közös szervezésében 2014. május 2023. Szerk. Pilipkó Erzsébet–Fogl Krisztián Sándor. Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 2017. 375407.

Közvetítő. Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Szerk. Czövek Judit–Szulovszky János. Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság, 2017. 340.

Búcsú a népművészettől. In: Közvetítő. Tanulmányok Hoppál Mihály 75. születésnapjára. Szerk. Czövek Judit–Szulovszky János. Budapest, Magyar Vallástudományi Társaság, 2017. 239256.

„Divine and demonic possession”? Farewell to a failed concept. In: Shamanhood and Mythology. Archaic Techniques of Ecstasy and Current Techniques of Research. In Honour of Mihály Hoppál, celebrating his 75th Birthday. Eds. Mátéffy, Attila–Szabados, György.Budapest, Hungarian Society for Religious Studies, 2017. 449466.

Hoppál Mihály: Hét év, húsz festmény (1963–1969). Szerk., bev. tan.: Szulovszky János. Budapest, Plusz Könyvek, 2017.

Hoppál Mihály és a képzőművészet. In: Hoppál Mihály: Hét év, húsz festmény (1963–1969). Szerk., bev. tan.: Szulovszky János. Budapest, Plusz Könyvek, 2017. 3–5.

Jézus Krisztus a szabadító. Gál Péter atya új könyvéről. In: Megújulás a Szentlélekben. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás kiadványa, 2017. 1–2. 26–27. [recenzió]

Katus László–Nagy Mariann–Szulovszky János–Németh Gábor–Redics Zsolt: Ausztria–Magyarország járás és megye szintű adatbázisa a társadalmi, gazdasági és demográfiai folyamatok tanulmányozásához, 1850–1914/District and county level database for studying socio-demographic and economic phenomena of Austria–Hungary, 1850–1914. OTKA K 111 766. Térinformatikai rendszer kiépítése Magyarország és az Osztrák-Magyar Monarchia történetének tanulmányozásához (1869–1910)

Szulovszky János–Frisnyák Zsuzsa–Nagy Béla–Bottlik Zsolt–Jakobi Ákos–Radics Zsolt–Pénzes János–Nagy Mariann–Kővári Ágnes–Németh Gábor–Demeter Gábor: A történeti Horvátország település, járás és megye szintű adatbázisa a társadalmi, gazdasági és demográfiai folyamatok tanulmányozásához, 18691914/Settlement, district and county level database for studying socio-demographic and economic phenomena of historical Hungary in 18691914. OTKA K 111 766, Térinformatikai rendszer kiépítése Magyarország és az Osztrák–Magyar Monarchia történetének tanulmányozásához (1869–1910) 

Szulovszky János–Frisnyák ZsuzsaNagy BélaBottlik ZsoltJakobi ÁkosRadics ZsoltPénzes JánosNagy MariannKővári ÁgnesNémeth GáborDemeter Gábor: A történeti Magyarország település, járás és megye szintű adatbázisa a társadalmi, gazdasági és demográfiai folyamatok tanulmányozásához, 18691914/Settlement, district and county level database for studying sociodemographic and economic phenomena of historical Hungary in 18691914.  OTKA K 111 766, Térinformatikai rendszer kiépítése Magyarország és az OsztrákMagyar Monarchia történetének tanulmányozásához (18691910)

Bocskor, csizma, paduka. Kalandozás a lábbeli körül a Kossuth téri Néprajzi Múzeum utolsó időszaki kiállításán. Néprajzi Hírek, 46. (2017) 4. 34–36.

2018

Gondolat és forma. Hoppál Mihály festményei és grafikái (1960–1970). Szerk., bev. tan.: Szulovszky János. Budapest, Plusz Könyvek, 2018. 86.

Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv, 2016. Válság – Kereskedelem. Ethnogpraphia, 129. (2018) 2. 359–362. [recenzió]

Területi egyenlőtlenségek nyomában a történeti Magyarországon. Módszerek és megközelítések. Szerk. Demeter Gábor–Szulovszky János. Budapest–Debrecen, 2018. 338.

Zárszó: módszerek, eredmények, tanulságok. In: Területi egyenlőtlenségek nyomában a történeti Magyarországon. Módszerek és megközelítések. Szerk. Demeter Gábor–Szulovszky János. Budapest–Debrecen, 2018. 335–338.

 

A települések hierarchiája 1930-ban Magyarországon. Történeti Földrajzi Közlemények, 6. (2018) 3–4. 181–197.

A festő és grafikus Hoppál Mihály. In: Gondolat és forma. Hoppál Mihály festményei és grafikái (1960–1970). Szerk., bev. tan. Szulovszky János. Budapest, 2018. 5–12.

Az összehasonlító vallástudomány egyik alapelvének korrekciója. Valóság, 61. (2018) 9. 70–77.

Hoppál Mihály és a képzőművészet. Mediárium. Kommunikáció, média, társadalom, 12. (2018) 1–2. 122–127.

Vallás – világkép – tudomány. A keresztény tudományos értelmezési keret létjogosultsága. Budapest, 2018. 240.

A 90 éves Domonkos Ottó köszöntése. Néprajzi Hírek, 47. (2018) 3. 53–58.

2019

Arany János és Ipolyi Arnold. (Kapcsolatuk eddig ismeretlen leveleik tükrében) In: Stádium, 8. (2019) 1. 8–10.

„Ezekről az esetekről nem nagyon szeretünk beszélni”. Egy nagyhegyesi memoáríró parasztember visszaemlékezései az ötvenes évekre. In: Vakvágány. A „szocializmus alapjainak lerakása” vidéken a hosszú ötvenes években, 2. Szerk. Horváth Gergely Krisztián. Budapest, 2019. [Magyar vidék a 20. században, 3.] 453–500.

Iparosok a Felföldön (1857-1910) In: Kárpát-Pannon térség: tájak, népek, tevékenységek. Tanulmányok Frisnyák Sándor professzor 85. születésnapjára. Szerk. Tamás Edit–Kókai Sándor Nyíregyháza–Sárospatak, 2019. [Sárospataki konferenciasorozat, 1.] 341–354.

KUTATÁSI TERÜLET

A magyarországi kézművesipar története az újkorban; a kézműves kulturális örökség feltárása és megőrzése

Társadalom- és várostörténet a 19–20. században

Historiográfia

Történeti és vallási néprajz

KUTATÁSI PROJEKTEK

Az ipar és a kereskedelem területi szerkezete és a települések hierarchiája Magyarországon 1885-ben és 1890-ben. Foglalkozás-statisztikai analízis Jekelfalussy József címtárai alapján (F 020745, OTKA témavezető, 1996–1999)

Magyarország 1892-ben: iparos és kereskedő vállalkozók – iparstatisztika és névtár (AKP, együttműködő pályázó, 1999–2000)

A települések hierarchiája és a névhasználat Magyarországon. Az 1931. évi Mosse-címtár történeti és névtani elemzése (T 032988, OTKA témavezető, 2000–2002)

Társadalmi jelenségek a két világháború között. A Magyarország kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági címtára kiadásainak (1924, 1926, 1931) összehasonlító elemzése (T 034807, OTKA témavezető, 2000–2002)

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából A magyar kézművesipar története c., 2005-ben megjelent kézikönyv szerkesztése

TANÍTÁS

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Tanárképző Főiskolai Kar (óraadó: 1989–1991)

Közgazdaságtudományi Egyetem (1992–1995)

 
MÉDIASZEREPLÉS

Disputa, Kossuth Rádió, 2012. 03. 11. Szerkesztő-riporter: Kiss Péter Ernő

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail