+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Nagy Kornél

Nagy Kornél

Nagy, Kornél
Nagy Kornél
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Kora újkori osztály
Telefon: 224-6700/4656
E-mail:

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Early Modern History Research Team

Phone: +361 224-6700/635

Email:

Degree: PhD, “The Catholic Conversion of the Armenians in Transylvania (1685−1715)” (2009)

Research Field: Armenistics;
Church history of Armenians in Transylvania;
The relationship of Counter-Reformation and the Armenian Apostolic Church in the Early Modern Age;
Hungarian church and cultural history in the 17–18th century

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Szőny (Ma: Komárom), 1973. 05. 02.

VÉGZETTSÉG

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (1992−1997)

Central European University MA Medieval Studies (2000−2002)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Iskola Közép- és Kora-újkori Magyar Történeti Program (2000–2003)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar  Történettudományi Doktori Iskola (2009). Téma: Az erdélyi örmények katolizációja (1685−1715)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézete (2005−2011) fiatal kutató (2005–2008), tudományos segédmunkatárs (2008–2010), tudományos munkatárs (2010–)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012−)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Országos Örmény Önkormányzat kitüntetése a hazai armenisztika ügyében tett tevékenységéért (2010)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Múlt-kor (szerkesztőbizottsági tag: 2011–)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Az erdélyi örmények katolizációja (1685−1715). Bp., 2012. 252. [Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések.]

2. Did Vardapet Minas Tokhatetsi, Bishop of the Armenians in Transylvania, Make a Confession of Faith with the Roman Catholic Church in 1686? Haigazian Armenological Review, 31. (2011) 427−442.

3. Seawordik’ in Armenia: an Attempt to Identify an Armeno-Greek Ethnonym. Acta Orientalia Hungarica, 58. (2005). 233–241.

4. Catholicization of the Transylvanian Armenians (1685−1715). Integrative or Disintegrative Model? In: Integrating Minorities: Traditional Communities and Modernization. Eds. Agnieszka Barszczewska, Lehel Peti. Cluj-Napoca, Kriterion, 2011. 33−56.

5. The Document Fidelis Relatio (1693) and the Armenians in Transylvania. (A Memorial about the Armenians’ Church in Transylvania.) Haigazian Armenological Review, 30. (2010) 379−394.

6.Two Letters of the Armenians in Transylvania to the Holy See from 1689. Revista Arhivelor – Archives Review, 56 (2009) 2. 226−243.

7. Az erdélyi örmény egyházi unió vitás kérdései. (1685–1715). Történelmi Szemle, (2009) 1. 91–125.

8. Az Elia Mendrul-ügy. A besztercei örmény viszály története (1697–1700). Századok, 143. (2009). 945–974.

9. Az erdélyi örmények hitvallása 1692-ből. Történelmi Szemle, (2011) 2. 283−313.

10. Vardan Hunanean lembergi örmény unitus érsek két levele 1687-ből az erdélyi örményekről. In: Lymbus. Magyarságtudományi közlemények. Főszerk. Újváry Gábor. Bp., 2009. 25–40.

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1997

Az örmény történelem kezdetei. Selyemút, (1997) 2. 12–14.

1998

Kirakosz Gandzakeci krónikája a mongol hódításról. Selyemút, (1998) 1. 16–20.

A łwówi örmény önkormányzat jogállásának problémája a lengyel okkupációt követően. Gesta, (1998) 2. 4–11.

2000

Some Remarks on the Mongol Conquest of Greater Armenia and its Consequences. In: Annual of Medieval Studies CEU: 2000. Eds. Katalin Szende, Marcell Sebők. Bp., 2000. 237–248. [Társszerző: Dr. Schütz Ödön.]

2002

Az örmény etnogenezis. A kereszténység felvétele, A diaszpóra, Magyar–örmény történeti kapcsolatok, Az örmény középkor, A nyelv, Az örmény írásbeliség születése: Meszrop Mastoc, A korai örmény irodalom. In: Örményország kincsei. Titkok az Ararátról. A kiállítás katalógusa. Szerk. Vasvári Viktor, Erlitz János, Szikszay Péter. Bp., 2002. 28–29., 32–35., 38–45., 52., 53–55., 58., 59–60., 61–63.

Örményország kincsei. História, (2002) 7. 17–19. [Társszerző: Dr. Schütz Ödön.]

Matagh – Állatáldozat az örmény kereszténységben. In: Mikrokozmosz – makrokozmosz: Tanulmányok a transzcendensről. Szerk. Pócs Éva. Bp., 2002. 221–231.

2003

Előszó. Szongott Kristóf. Magyarok eredete és őslaka című könyv reprint kiadásához. Bp., 2003. I–V.

2005

Előszó: Szongott Kristóf. Khorenei Mózes Nagy-Örményország története című forrás reprint kiadásához. Bp., 2005. I–IX.

Tóth István György akadémiai doktori értekezésének védése. In: Egyháztörténeti Szemle, 1. (2005). 112–115.

Az erdélyi örmények katolizálásának történelmi előzményei. In: Függőkert. (Orientalisztikai tanulmányok). Szerk. Csirkés Ferenc, Csorba György, Sudár Balázs, Takács Zoltán Bálint. Bp., 2005. 259–277.

Seawordik’ in Armenia: an Attempt to Identify an Armeno-Greek Ethnonym. Acta Orientalia Hungarica, 58. (2005). 233–241.

Khalkedóntól Khalkedónig: ortodoxia és monofizitizmus látképe az örmény katholikosz listák tükrében. In: Bolor–un Gerel. Tanulmányok Kara György professzor 70. születésnapjára. Szerk. Birtalan Ágnes, Rákos Attila. Bp., 2005. II. 535–544.

2006

Vardan Hunanean łwówi örmény uniált érsek levele 1686-ból a lengyelországi és az erdélyi örményekről. Századok, 140. (2006). 1007–1019.

Egyházi önállóság kérdése Örményországban: az 506-os és az 551-es dwini zsinatok tanításai és Khalkédón. Egyháztörténeti Szemle, 7. (2006). 37–57.

Stefano Stefanowicz Roszka koadjutori kinevezése. In: Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében. Szerk. Őze Sándor, Kovács Bálint. Piliscsaba, 2006. 39–46. [Művelődéstörténeti műhely. Felekezet és identitás, 1.]

Az örmény apostoli egyház és Róma kapcsolata a középkorban. Világtörténet, (2006) ősz–tél, 47–51.

Hitszegő rómaiak, eretnek örmények. Adalékok az örmény–bizánci konfesszionális kapcsolatok történetéhez. Gesta, (2006) 2. 2–16.

2007

Errores et abusus inter Armenos Transilvaniae vigentes 1719-ből és a khalkédónizmus kérdése. In: Örmény diaszpóra a Kárpát-medencében II. Szerk. Őze Sándor, Kovács Bálint. Piliscsaba, 2007. (Művelődéstörténeti Műhely. Felekezet és identitás, 2). 156–169.

The Armenians in Transylvania and the Holy Congregation for the Propagation of Faith: Oxendio Virziresco, Missionary Bishop of the Armenians. AIEA (= Association internationale des études arméniennes) Newsletter, 43. (2007) December/Décembre 7–12.

Congregatio fratrum uniatorum armenorum: örmény domonkosok Örményországban és Kelet-Európában. In: A domonkos rend Magyarországon. Szerk. Illés Pál Attila, Zágonhidi Czigány Balázs. Piliscsaba–Bp.–Vasvár, 2007. 474–481. [Művelődéstörténeti Műhely– Rendtörténeti konferenciák, 3.]

Emlékirat az erdélyi örmények egyházáról. (Az 1693. évi Fidelis relatio.). Történelmi Szemle, (2008) 2. 251–285.

2008

The Catholisation of the Armenians in Transylvania (1685–1715). AIEA Newsletter, 45. (2008) December/Décembre 64–73.

The Edmond Schütz Library. AIEA Newsletter, 45. (2008) December/Décembre 80–81.

Az erdélyi örmény egyházhoz kapcsolódó olaszországi forrásokról. In: Lymbus. Magyarságtudományi közlemények. Főszerk. Újváry Gábor. Bp., 2008. 411–428.

Firenzétől Lembergig. Az örmény apostoli egyház és az unió kérdése a 15–17. században. Világtörténet, (2008) ősz–tél. 3–19.

2009

Az erdélyi örmény egyházi unió vitás kérdései. (1685–1715). Történelmi Szemle, (2009) 1. 91–125.

Az Elia Mendrul-ügy. A besztercei örmény viszály története (1697–1700). Századok, 143. (2009). 945–974.

Vardan Hunanean lembergi örmény unitus érsek két levele 1687-ből az erdélyi örményekről. In: Lymbus. Magyarságtudományi közlemények. Főszerk. Újváry Gábor. Bp., 2009. 25–40.

Oxendio Virziresco erdélyi örmény unitus püspök kései tevékenysége. (1700–1715). Gesta, (2009) 8. 27–41.

Two Letters of the Armenians in Transylvania to the Holy See from 1689. Revista Arhivelor – Archives Review, 56 (2009) 2. 226−243.

2010

Vardapet, mint tisztség a korai örmény egyházban. In: Studia Patrum. Ókeresztény szerzők, kortárs kérdések: a kulturális diverzitás és antropológia. Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság II. és IV. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból. Szerk. Bugár M. István, Pesthy Mónika. Bp., 2010. 218–231.

The Document Fidelis Relatio (1693) and the Armenians in Transylvania. (A Memorial about the Armenians’ Church in Transylvania.) Haigazian Armenological Review, 30. (2010) 379−394.

A keresztény civilizáció keleti védőbástyái. Örmény monostorok nyomában. Múlt-kor, (2010) tél, 92–95.

A lembergi örmény érsekség katolizációja (1681−1689). Világtörténet, (2010) tavasz−nyár, 36−52.

2011

Did Vardapet Minas Tokhatetsi, Bishop of the Armenians in Transylvania, Make a Confession of Faith with the Roman Catholic Church in 1686? Haigazian Armenological Review, 31. (2011) 427−442.

Az erdélyi örmények hitvallása 1692-ből. Történelmi Szemle, (2011) 2. 283−313.

Catholicization of the Transylvanian Armenians (1685−1715). Integrative or Disintegrative Model? In: Integrating Minorities: Traditional Communities and Modernization. Eds. Agnieszka Barszczewska, Lehel Peti. Cluj-Napoca, 2011. 33−56.

The Problem of the Armenian Uniate (Catholic) Episcopacy in Transylvania in the First of the 18th Century. AIEA Newsletter, 48−49. (2010 June–2011 June). 27−28.

Katolizac’ija armjan v Transil’vanii (1685−1715). [Az erdélyi örmények katolizációja. 1685−1715.] Aniv,39. (2011) 6. 62−68.

2012

Az erdélyi örmények katolizációja (1685−1715). Bp., 2012. 252. [Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések.]

Az Iszfaháni-kódex és az armenisztika. Keletkutatás, tavasz (2012) 5−17.

Archbishop Vardan Hunanean’s Two Unpublished Letters of 1687 to the Holy See on the Armenians in Transylvania. Haigazian Armenological Review, 32. (2012) 309−320.

2013

Egyházi unió, katolizáció, rekatolizáció, latinizáció. Az egyházi unió, mint integrációs példa az erdélyi örmények esetében. Erdélyi Örmény Gyökerek Füzetek, 17. (2013) május, 195. 26−31.

The Church-Union of the Armenians in Transylvania: A portrait of Uniate Bishop Oxendio Virziresco. In: Far away from Mount Ararat. Armenian Culture in the Carpathian Basin. Eds. Emese Pál–Bálint Kovács. Bp., 2013. 17−27.

Az erdélyi örmények vallási uniója. Oxendio Virziresco püspök portréja. In: Távol az Araráttól. Örmény kultúra a Kárpát-medencében. Szerk. Pál Emese–Kovács Bálint. Bp., 2013. 17−27.

2014

Túlélésre kényszerítve. Az örménység az újkor hajnalán. Világtörténet, 36. (2014) 3. 367−380.

’Vagyon egy Oremus nevű szőllő, fő bort termő…’. A sátoraljaújhelyi Oremus szőlő történetéhez. Történelmi Szemle, 56. (2014) 1. 91−106.

Dűlők legendája. Mád, Royal Tokaji Borászati Zrt., 2014. 52.

A jezsuita rendházak tokaj-hegyaljai szőlőbirtoklása a 17. század végén. In: Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon: Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki megtelepedésének 350. évfordulója alkalmából. Konferencia helye, ideje: Sárospatak, Magyarország, 2013.10.03–2013.10.04. Szerk.: Szabó Irén. Sárospatak, 2014. 240–260. (Folia collecta, 2.)

Rita Bernád–Bálint Kovács: The Armenian Catholic Collective Archive in Armenopolis. Repertory. Budapest–Gyulafehérvár–Leipzig, 2011. 2000. LRABER ASARAKAKAN GITUTIUNNERI / HERALD OF SOCIAL SCIENCES, 2. (2014) 342–344.

2015

Az erdélyi örmények két örmény nyelvű kérelme a Szentszékhez 1689-ből. In: Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények, 2014. Bp., 2015. 105–123.

A kaukázusi magyarok kérdése: Magyar Őstörténet 2. In: Magyarok a honfoglalás korában. Szerk.: Sudár Balázs. Bp., 2015. 155–158.

A gránátalma keserű íze: Az örmény genocídium 100. évfordulója. MÚLT-KOR: Negyedéves Történelmi Magazin, Tavasz, (2015) 82–87.

2016

Az armenológus Schütz Ödön. In: Keletkutatás (2016) tavasz. 29−38. p.

Mártonffy György püspök és az erdélyi örmények. In: Erdélyi Múzeum 58 (2016). No. 1. 68−84. p. 

Baán István: Theofánisz Mavrogordátosz (1626-1688) paronaxiai metropolita, munkácsi adminisztrátor. (Collectanea Athanasiana II, Textus/ Fontes Vol. 3.) Nyíregyháza, 2012. 320. p. In: Athanasiana 43 (2016). 208−212. p.

Az erzsébetvárosi örmény könyvtár katalógusa: Armenuhi Drost-Abgarjan – Bálint Kovács – Tibor Márti: Catalogue of the Armenian Library in Elisabethopolis. Leipzig – Eger, 2011. (Armenian Cultural Heritage in the Carpathian Basin, 1.) 408 p. In: Erdélyi Múzeum 58 (2016). No. 1. 139−140. p.

A szőlőhegyek és a málok a középkori Magyarországon. In: Bor és Piac (2016). No. 11−12.  37−39. p.

Tokaji főbor, nemesbor, vagy szamorodni? Egy borkülönlegesség egy kutató történész szemszögéből. In: Bor és Piac (2016). No. 9−10. 12−14. p.

Milyen valóság áll a Tokaj-Hegyaljával kapcsolatos mítoszok mögött? In: Bor és Piac (2016). No. 9−10. 36−37. p.

A pálosok szőlőbirtoklása. In: Bor és Piac (2016). No. 7−8. 34−37. p.

Borvidékek a levéltárban. In: Bor és Piac (2016). No. 5−6. 22−23. p.

Szőlőhegyek kialakulása és névváltozásai a középkori Hegyalján. In: Rubicon (2016) 8. Online-plusz.

Örmény kereskedők Tokaj-Hegyalján. In: Rubicon (2016) 8. Online-plusz.

Tokaj-Hegyalja középkora. In: Rubicon (2016) 8. Online-plusz.

2017

Izrael, a hunok püspöke. In: Dentumoger. Tanulmányok a korai magyar történelemről, 1.  Szerk. Sudár Balázs. Budapest, 2017. [Források és tanulmányok 2.] 33−73.

Egy 17. századi örmény Breviárium az MTA Könyvtárának Keleti Gyűjteményében. Magyar Könyvszemle, 133. (2017). 2. 197−212.

Andrea Santacroce bécsi apostoli nuncius és az erdélyi örmények egyháza. In: Erdélyi Múzeum, 59. (2017). 1. 102−117.

Tokaj-Hegyalja egyik ékköve: a tarcali Szarvas dűlő. Bor és Piac, 2017. 11−12. 38−41.

A szőlőbirtokos Rákócziak. Bor és Piac, 2017. 9−10. 28−31.

A középkori Szerémség nyomában. Bor és Piac, 2017. 7−8. 38−40.

Az egri Eged-hegy története. Bor és Piac, 2017. 5−6. 32−34.

A Kopár, ahol virul dél géniusza. Bor és Piac, 2017. 3−4. 10−12.

A mátraaljai borvidék felemelkedése a középkorban. Bor és Piac, 2017. 1−2. 40−42.

2018

Örmény felekezetiség az Oszmán Birodalomban. In: Az örmény nép tragédiája az I. világháborúban. 100 éve történt az örmény népirtás. Szerk. Czézár Nikolett–Kovács Bálint–Őze Sándor. Budapest, 2018. 37−43.

Armenians in Csíkszépvíz – An Introduction.  In: Catalogue of the Armenian Library in Csíkszépvíz/ Frumoasa. Books Printed Before 1851 and Manuscripts. Eds. Horváth N., Mária– Lupák, Annamária–Monok, István–Nagy, Kornél. Eger, 2018. VIII−LV.

Catalogue of the Armenian Library in Csíkszépvíz/ Frumoasa. Books Printed Before 1851 and Manuscripts. Eds. Horváth N., Mária– Lupák, Annamária–Monok, István–Nagy, Kornél. Eger, 2018. LVIII+68.

Tóth Gergely: Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16−18. században). Magyar Könyvszemle, 134. (2018). 1. 110−112. [recenzió]

Tokaj-Hegyalja nagy szemtanúja: a bodrogkisfaludi Várhegy. Bor és Piac, 2018. 11−12. 42−45.

Az Árpád-kori Balaton-felvidék. Bor és Piac, 2018. 9−10. 38−41.

Piemonte, egy borrégió, amely nélkül nem létezne a modern Olaszország. Bor és Piac, 2018. 7−8. 37−41.

A toszkán borrégió felemelkedése. Bor és Piac, 2018. 5−6. 40−45.

A mádi Öreg-Király története. Bor és Piac, 2018. 3−4. 31−33.

A cabernet franc története. Bor és Piac, 2018. 1−2. 36−39.

2019

Az elképzelt Aranykor. Az erdélyi örménykatolikus egyház a 18. században. Történelmi Szemle, 61. (2019) 2. 267−284.

Gulyás László Szabolcs: Mezővárosi önkormányzat a középkori Hegyalján. Budapest, 2017. Urbs.  Magyar Várostörténeti Évkönyv, 13. (2018) [2019] 334–338. [recenzió]

Új monográfia a kelet-európai örmény közösségek történetéről: Claude Mutafian: La Saga des Arméniens de l’Ararat aux Carpates. Paris, 2018. Erdélyi Múzeum, 81. (2019). 1. 150−152. [recenzió]

A középkori szekszárdi borvidék története. Bor és Piac, 2019. 5−6. 14−17.

Az ’aszúszőllőbor’ nyomában. Bor és Piac, 2019. 1−2. 48−52.

KUTATÁSI TERÜLET

Armenisztika

Az erdélyi örménység egyháztörténete

Ellenreformáció és az örmény apostoli egyház kapcsolata a kora újkorban

17–18. századi magyarországi egyház- és művelődéstörténet (unitusok)

TANÍTÁS

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudomány Kar, Belső-Ázsia Tanszék (óraadó tanár: 1999–2003)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba), Bölcsészettudomány Kar, Történettudományi Intézet (óraadó tanár: 2003–2005)

ÖSZTÖNDÍJAK

Calouste Gulbenkian Ösztöndíj, Velence, Olaszország (1999. augusztus 1–31.)

Magyar Tudományos Akadémia Örmény Tudományos Akadémia csereprogram, Jereván, Örményország (1999. június 1–30.)

Magyar Tudományos Akadémia Örmény Tudományos Akadémia csereprogram, Jereván, Örményország (2000. június 1–30.)

Klebelsberg Kunó Ösztöndíj, Róma, Olaszország (2004. október 1–31.)

Calouste Gulbenkian Ösztöndíj, Velence, Olaszország (2005. augusztus 1–31.)

Klebelsberg Kunó Ösztöndíj, Róma-Vatikán (2004. október 1–31.)

Klebelsberg Kunó Ösztöndíj, Róma, Olaszország (2008. június 1–30.)

Klebelsberg Kunó Ösztöndíj, Róma–Vatikán (2010. október 1–3.)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail