+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Borhi László

Borhi László

Borhi, László
Borhi László
Beosztás: tudományos tanácsadó
Osztály: Jelenkortörténet osztály
Telefon: 224–6700/4651
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Contemporary History

Phone: +361 224–6700/651

Email:

Current Research Projects

I am in the finishing stages of writing up a book entitled Dealing with Dictatorship: The U.S. and Hungary in an East European Context, 1942–1989. The book is based on extensive research in U.S. and Hungarian archives, and to a lesser extent on the use of Russian archival sources. This is a case study of how an ideological dictatorship can be transformed externally without the use of military force. It will be argued that economic and cultural penetration was more successful than economic and psychological warfare. Length: approximately 450 pages.
I am also editing with Peter Ruggenthaler (Boltzmann Institute, Graz) and Ottmar Trasco (Romanian Academy, Cluj) a comparative volume on Soviet occupation policies in Austria, Hungary and Romania. This will be a publication of new documents with an extensive introductory essay. The documents were collected from Austrian, Russian, Hungarian and Romanian archives. The volume will show that traditional imperialism was an important source of Soviet conduct after the war – an aspect which is missing from traditional cold war literature.

Work

Currently: Fulbright Visiting Professor, Indiana University Bloomington/
Senior Research Fellow, Institute of History, Hungarian Academy of Sciences since 2006
2010–2012: Hungarian Chair Professor, Indiana University, Bloomington Indiana University
Spring 2010: Guest Professor, ELTE University Budapest
2005–2006: Hungarian Chair Professor, Indiana University, Bloomington Indiana University
Summer 2001: Guest professor University of New Orleans/University of Innsbruck Summer Semester in Innsbruck
1999/2000 Hungarian Chair Professor Indiana University/research fellow, Institute of History, HAS since 2000
Spring 1999: Guest Professor, ELTE University Budapest
1997: Hungarian Chair Professor, Indiana University
1996: Fulbright Visiting Professor, Dartmouth College Department of History
1989–1992: Guest lecturer, University of Pécs
1989–1999: Junior Research Fellow, Institute of History, Hungarian Academy of Sciences

Courses taught

Currently:
Europe between Hitler and Stalin, 1933–1953; History of International Relations, 1815–1938; in spring 2013: History of International Relations, 1938–2000; Cold War History (graduate level), 1945–1991.
Previously:
History of the Cold War; Dark Decade: Hungary between Hitler and Stalin, 1938–1948; The Great Powers and Hungary, 1918–2000; Hungary 1890–1945; Hungary 1945 to the Present; Hungarian statesmen 19th and 20th century; History of Eastern Europe in the 19th and 20th century; U.S. Foreign Policy after 1945; U.S. History in the 20th Century.

Education

Summer 1991: Exeter College Oxford, International Relations
1988–1989: Indiana University Bloomington In., History and Political Science.
1981–1986: ELTE University Budapest, English-History major

Degrees

2012: Doctor of the Hungarian Academy of Sciences (This is the highest attainable degree in Hungary.)
1999: “Kandidátus” of historical science, Hungarian Academy of Sciences
1993: University doctor, ELTE University
1991: Master of Arts, Indiana University Bloomington In.

Scholarships

Guest researcher, CWIHP Woodrow Wilson Center in 1994; Guest researcher EHESS Paris in 1995; Guest researcher Russian Academy of Sciences in 1995; Guest researcher at the Norwegian Nobel Institute 1998; Guest researcher, Russian Academy in 2000; Hungarian-American Scholarship and Enterprise Fund scholarship at the Eliot School, George Washington University, April–June 2008.

Awards

2006
Gold Cross of Merit, Hungarian Republic
Bezerédj Zoltán Prize (Hungary's first privately established prize for scholars);
1995
Ránki György Prize of the Hungarian Historical Association

Selected publications

Books:
- Dealing with a dictatorship: The United States and Hungary in an East European Context, 1941–1991. Manuscript considered for publication by Indiana University Press
- Magyar–amerikai kapcsolatok, 1941–1989. Budapest. MTA Történettudományi Intézete, 2009.
- Magyarország a hidegháborúban. Budapest, Corvina, 2005.
- Hungary in the Cold War – Between the Soviet Union and the United States. New York-Budapest. CEU Press, 2004. (Reviewers included Robert Legvold (Columbia University), Mark Kramer (Harvard) and Holly Case (Cornell).
- A vasfüggöny mögött. Budapest, Ister, 2000.
- Megalkuvás és erőszak. Debrecen, KLTE, 1997.
- Az Egyesült Államok és a szovjet zóna. Budapest, MTA TTI, 1994.

Edited:
- Documents diplomatiques français sur le Bassin de Carpates, vol. V. Redactuer en Chef Magda Ádám. Budapest, Akadémia, 2010. Editor.
- Documents diplomatiques français sur le Bassin des Carpates, vol IV. Redacteur en chef Magda Ádám Budapest, Akadémia, 2002. Editor.

Journal articles/book chapters:
Secret Peace Overtures, the Holocaust and Allied Strategy vis-á-vis Germany. Journal of Cold War Studies (Harvard – MIT), Volume 14, Issue 2 Spring 2012.
Sowjetische Hegemonial und Wirtschaftpolitik in Ungarn. In Walter M. Iber-Peter Ruggenthaler eds.: Stalins Wirtschaftpolitik an der Sowjetischen Peripherie. Graz: Studienverlag 2011.
Stalinist Terror in Hungary 1945–1956. In: McDermott-Stibbe eds.: Stalinist Terror in Eastern Europe. Manchester University Press 2010.
A nemzeti külpolitika határai. Történelmi Szemle, 2010/2.
Akár német megszállás árán is. Századok Füzetek, 2009/2.
Was American Foreign Policy Really Tragic? Journal of Cold War Studies, Volume 7 Issue 1 Winter 2005.
We Hungarian Communists are Realists. Cold War History (London School of Economics – Frank Cass), Volume 4, Number 2 2004.
Empire by Coercion. Cold War History, Volume 1 Issue 2 2001.
The Merchants of the Kremlin. CWIHP Working Paper, No. 28 Woodrow Wilson Center
Rollback, Liberation, Containment or Inaction? Journal of Cold War Studies, Volume 1 Issue 1 Fall 1999
Az Egyesült Államok Kelet-Európa politikájának néhány kérdése. Történelmi Szemle, 35/3–4, 1993.
Az amerikai diplomácia és a szovjet politikai-gazdasági térnyerés Magyarországon. Történelmi Szemle, 35/3–4, 1993.

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1961. 11. 23.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem–angol nyelv és irodalom szak (1981–86)

Indiana University, Bloomington, történelem és politikai tudományok (1988–1989), Master of Arts (1991)

Exeter College, Oxford, nemzetközi kapcsolatok kurzus (1991)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Egyetemi doktor, ELTE (1993)

A történelemtudomány kandidátusa, MTA (1999)

Az MTA doktora (2012)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs (1989–1999)

Indiana University, Hungarian Chair Professor (1997)

Dartmouth College, Department of History, Fulbright Visiting Professor (1996)

MTA Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs (2000-2006)

Indiana University, Bloomington, Hungarian Chair Professor (1999–2000)

Indiana University, Bloomington, Hungarian Chair Professor (2005–2006)

MTA Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs (2006–2011)

Indiana University, Bloomington, Indiana University Hungarian Chair Professor (2010–2012)

Indiana University, Bloomington, Fulbright Visiting Professor (2012–)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Ránki György Díj (Magyar Történelmi Társulat, 1995)

Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje (2006)

Bezerédj Zoltán Díj (2006)

SZERKESZTÉS/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Világtörténet (2011–)

Hungarian Historical Review (2012–)

PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL

1988

A francia biztonságpolitika és a szovjet–amerikai leszerelési tárgyalások Reykjavik után francia szemmel. In: Konfliktus és együttműködés. Szerk. Dunay Pál. Bp., 1988. 289–309.  

Az Egyesült Államok külpolitikája Közép-Kelet-Európában 1943 és 1947 között. In: Konfliktus és együttműködés. Szerk. Dunay Pál. Bp., 1988. 33–79.  

1989

From the Prehistory of the Cold War: Hungary and the United States, 1944–1949. Acta Hist. Acad. Sci. Hung., 35. (1989) 1–4. 217–249.

Justine Faureami Amércain: La Tchécoslovaquieenjeu de la diplomatie américaine. Paris, Tallandier, 2004. p. 511.

1991

Magyar külpolitika nagyhatalmi erőtérben. In: Magyarország miniszterelnöke voltam. Szerk. Antal László, utószó Borhi László. Bp., 1991. 285–308.  

Czettler Antal: A mi kis élet-halál kérdéseink: magyar külpolitika a hadbalépéstől a német megszállásig. Bp., Magvető Könyvkiadó, 2000. p. 562. 28. j.
Gyurgyák János: Zsidókérdés Magyarországon. Bp., Osiris, 2006. p. 788.

The United States and the Origins of the Cold War. Hung. stud., 7. (1991) 1–2. 43–70.

1992

A rasszizmus ellen. A fajgyűlölet felszámolása az Egyesült Államokban. Rubicon, 3. (1992) 5. 32–34.

Jugoszlávia és az amerikai külpolitika, 1945–1964. História, 14. (1992) 4. 23–25.

The United States and the Cold War. Hung. stud., 6. (1992) 1–2. 43–70.

1993

Az amerikai diplomácia és a szovjet politikai-gazdasági térnyerés Magyarországon. Történelmi Szemle, 35. (1993) 3–4. 339–360.

Palasik Mária: A jogállamiság megteremtésének kísérlete és kudarca Magyarországon 1944–1949. Bp., Napvilág Kiadó, 2000. p. 234. 473. j.

East European Security in the Post-Bipolar System. In: European Dilemmas after Maastricht. Szerk. Beverley Crawford, Peter W. Schulze. Berkeley, 1993. 263–271.

1994

Az Egyesült Államok és a szovjet zóna, 1945–1990. Kronológia. Bp., 1994. 198.

Glant Tibor: A Szent Korona kalandja 1945–1978. Debrecen, KLTE, 1997. p. 170. 4. j.,
p. 170. 6. j.
p. 173. 1. j.
Izsák Lajos: Rendszerváltástól rendszerváltásig. Bp., Kulturtrade Kiadó, 1998. p. 196.
Bozóki András: A rendszerváltás forgatókönyve, 3. kötet. Bp., Magvető Könyvkiadó, 1999. p. 248.
Szőke Zoltán: Magyar békefenntartók Vietnamban. Külpolitika, 5. (1999) 3–4. 149–175. p. 173. 40. j.,
p. 173. 42. j.
Békés Csaba: Európából Európába: Magyarország konfliktusok kereszttüzében. Bp., Gondolat Kiadó, 2004. p. 140. 170. j.
Békés Csaba: Az 1956-os forradalom a vilgápolitikában. Bp., 1956-os Intézet, 2006.
Donáth Péter: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből, 1868–1958. Bp., Trezor, 2008.

Az USA és a versailles-i békeszerződés. História, 16. (1994) 2. 17–19.

Háború és belpolitika. História, 16. (1994) 9–10. 42–44.

1995

Az USA államszerkezete. História, 17. (1995) 8. 17–19.

Az Egyesült Államok kelet-európai politikájának néhány kérdése, 1948–1956. Történelmi Szemle, 37. (1995) 3. 277–300.

Békés Csaba: Győzhetett volna-e a magyar forradalom 1956-ban? In: Mítoszok, legendák, tévhitek a huszadik századi magyar történelemben. Bp., Osiris Kiadó, 2002. 340–349. p. 340. 1. j.
Békés Csaba, Malcolm Byrne, Rainer M. János: The 1956 Hungarian Revolution: A History in Documents. Bp.–New York, CEU Press, 2002. p. 2. 3. j.
Nagy András: A Bang Jensen ügy: 1956 nyugati ellenszélben. Bp., Magvető Könyvkiadó, 2005.
A. A. Zdanovics, V. K. Bilinin, V. K. Gaszanov, V. I. Korotajev, B. F. Laskul: Vengerszkije szobityija 1956 goda glazami KGB i MVD SzSzSzR. Moskva, Obegyinennaja redakcija MVD Rosszii, 2009. 519. p. 491. 112. j.

Soviet Expansionism or American Imperialism? The American Response to the Sovietization of Hungary. In: 20th Century Hungary and the Great Powers. (1994 Mar. Bloomington, IN). Ed. Romsics I. Boulder, New York, 1995. 245–252. [War and society in East-Central Europe, III.]

Glant Tibor: A Szent Korona kalandja 1945–1978. Debrecen, KLTE, 1997. p. 170. 2. j.
Wartime Diplomacy and the Fate of East-Central Europe. In: 1945: Consequences and Sequels of the Second World War. Ed. Henri Rousso. Paris, Institut d'histoire de temps présent, 1995. 141–156.

1996

Magda Ádám, Mária Ormos, György Litván: Documents diplomatiques francais sur l'histoire des Bassin des Carpates. Századok, 130. (1996) 6. 1593–1594. [Recenzió.]

Trianon in its Own Write: Magda Ádám: Documents diplomatiques francais sur l'histoire du Bassin des Carpates. Bp. Rev. Books, 6. (1996) 3. 129–134. [Recenzió.]

1997

A hidegháború. Rubicon, 8. (1997) 10. melléklet.

Bizalmatlanság és biztonság. Amerikai–szovjet kapcsolatok az enyhülés időszakában. História, 19. (1997) 9–10. 6.

Hungarian Historical Scholarship and New Findings in the History of 20th Century International Relations. Hung. stud., (1997) 11. 135–142.

NATO Expansion: A Hungarian Perspective. Center for Political and Strategic Studies, (1997) 26.

Megalkuvás és erőszak: Az Egyesült Államok és a szovjet térnyerés Magyarországon, 1945–1949. Debrecen, 1997. 187.

Fülöp Mihály, Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a huszadik században. Bp., Aula Kiadó, 1998. p. 491.
Hovanyecz László: Megalkuvás és erőszak. Népszabadság, 54. (1998) 3. 10. [Recenzió.]
Hovanyecz László: Megalkuvás és erőszak. Első Kerületi Figyelő, 7. (1998) 1. 13. [Recenzió.]
Békés Csaba: A hidegháború eredete. In: Évkönyv 1999. Bp., 1956-os Intézet, 1999. 210–225. p. 225.
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Bp., Osiris Kiadó, 1999. p. 629.
Gergely Jenő, Izsák Lajos: A huszadik század története. Pannonica Kiadó, 2000. p. 505.
Izsák Lajos: Rendszerváltástól rendszerváltásig. Bp., Kulturtrade Kiadó, 2002. p. 192.
Baráth Magdolna: A Magyarországi SZEB jegyzőkönyvei, 1945–1947. Bp., Napvilág Kiadó, 2003. p. 26. 56. j.,
p. 28. 59. j.,
p. 49. 7. j.
Békés Csaba: Európából Európába: Magyarország konfliktusok kereszttüzében. Bp., Gondolat Kiadó, 2004. p. 61. 13. j.
Szörényi Attila: A brit–magyar diplomáciai kapcsolatok és a Sanders-ügy, 1949–1953. Valóság, XLIX. (2006) 6. 74–91. p. 90. 23. j.,
p. 91. 57. j.
Romsics Ignác: Az 1947-es párizsi békeszerződés. Bp., Osiris Kiadó, 2006. p. 56. 92. j.,
p. 62. 104. j.,
p. 70. 125. j.
Trencsényi B., Apor P.: Fine-tuning the Polyphonic Past: Hungarian Historical Writing in the 1990s. In: Narratives Unbound: Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe. Bp.–New York, CEU Press, 2007. 1–99.
Jeszenszky Géza: Az Egyesült Államok külpolitikai gondolkodásának magyarságképe 1989-től. Limes, (2008) 2. 147–154. p. 153. 3. j.
Joó András: Kállay Miklós külpolitikája: Magyarország és a háborús diplomácia 1942–1944. Bp., Napvilág Kiadó, 2008. p. 321. 131. j.
Eva Irmanova: Madarsko v ére sovetizace: Mezinarodni a politické aspekty. Usti Nad Laben, Albis International, 2008. p. 52.,
p. 70.,
p. 72.,
p. 74.,
p. 75.,
p. 76.,
p. 77.,
p. 82.,
p. 83.,
p. 84.,
p. 85.,
p. 88.,
p. 90.,
p. 93.,
p. 95.,
p. 98.,
p. 110.,
p. 131.,
p. 132.,
p. 134.,
p. 262.,
p. 323.,
Földesi Margit: A megszállók szabadsága. Bp., Kairosz Kiadó, 2009. p. 105. 87. j.
Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok és a MAORT államosításának kérdése. In: 70 éve alakult a MAORT. Tanulmányok egy bányavállalat történetéből. Zalaegerszeg, Magyar Olajipari Múzeum, 2009. 204–217.

1998

The Great Powers and the Hungarian Crisis of 1956. Hung. Stud., 12. (1998) 237–277.

Utószó. In: A. J. P. Taylor: A második világháború okai. Bp., 1998. 335–337.

Franco és az 1956-os magyar forradalom. História, 20. (1998) 9–10. 60–62.

Ideológia és percepció a szovjet külpolitikában. Külpolitika, 4. (1998) 4. 3–13.

Réti György: Budapest Róma–Berlin árnyékában. Századok, 132. (1998) 6. 1392–1393. [Recenzió.]

The Great Powers and the Hungarian Crisis of 1956. Hung. stud., 12. (1998) 1. 237–277.

Vladislav Zubok, Constantine Pleshakov: Inside the Kremlin's Cold War. Külpolitika, 4. (1998) 2. 121–126. [Recenzió.]

Iratok az 1956–1958 közötti amerikai–magyar viszony történetéhez. Történelmi Szemle, XL. (1998) 3–4. 341–380.

1999

A hívatlan birodalom. Magyarország és a szovjet hegemónia, 1945–1953. Valóság, 42. (1999) 1. 75–89.

Békés Csaba: A hidegháború eredete. In: Évkönyv 1999. Bp., 1956-os Intézet, 1999. 225–232.

Rollback, Liberation, Containment or Inaction? U. S. Policy towards Eastern Europe in the 1950s. J. Cold War Stud., 1. (1999) 3. 67–110.

Klaus Larres: Churchill’s Cold War. New Haven, Yale University Press, 2002. p. 486–487. 15. j.
James Marchio: Risking General War in Pursuit of Limited Objectives: U. S. Military Contingency Planning for Poland in the Wake of the 1956 Hungarian Uprising. Journal of Military History, 66. (2002) 3. 783–812. p. 788. 9. j.
Christopher Tudda: The Truth is Our Weapon: The Rhetorical Diplomacy of Dwight D. Eisenhower and John Foster Dulles. Baton Rouge, Louisiana State University Press, 2002. 224. p. 179. 92. j.,
p. 172. 93. j.,
p. 181. 105. j.
Christopher Tudda: The Truth is Our Weapon: The Rhetorical Diplomacy of Dwight D. Eisenhower and John Foster Dulles. Batz sur Mer, Louisiana State University Press, 2002. 224. p. 173. 58. j.,
p. 181. 105. j.,
p. 181. 106. j.
James Jay Carafano: Waltzing into the Cold War: The Struggle for Occupied Austria. Austin, Texas A. and M., 2002. p. 232.
Andrew Defty: Britain, America and Anti-Communist Propaganda 1945–1953. London, Frank Cass, 2004. p. 270.
Justine Faureami Amércain: La Tchécoslovaquieenjeu de la diplomatie américaine. Paris, Tallandier, 2004. p. 506.
James Critchlow: Public Diplomacy During the Cold War. Journal of Cold War Studies, 6. (2004) 1. 75–89. p. 82. 6. j.
Nagy András: A Bang Jensen ügy. Bp., Magvető Könyvkiadó, 2005. p. 335. 67. j.
Christopher Tudda: Reenacting the Story of Tantalus. Journal of Cold War Studies, 7. (2005) 4. 3–35. p. 31. 96. j.,
p. 31. 98. j.,
p. 34. 110. j.,
p. 230. 61. j.,
Michael Creswell: A Question of Balance. Cambridge, Harvard University Press, 2006. p. 213. 51. j.,
p. 215. 59. j.
Richard Tedlow: Andy Grove. London, Penguin, 2006. p. 481. 81. j.,
p. 541.
Békés Csaba: Die Ungarische Revolution 1956 in der Weltpolitik. In: Die Ungarische Revolution und Österreich. Wien, Czernin, 2006. 47–70.
Christopher Tudda: The Truth is Our Weapon: The Rhetorical Diplomacy of Dwight D. Eisenhower and John Foster Dulles. Baton Rouge, Louisiana State University Press, 2006. 224. p. 170. 31. j.
Kenneth Osgood: Total Cold War. Kansas, University Press of Kansas, 2006. irodalomjegyzék.
Wenger Nuemlist Locher: Transforming NATO in the Cold War: Challenges Beyond Deterrence in the 1960s. London, Routledge, 2006. p. 47.
Günter Bischof: Ebéd utáni szunyókálás: Eisenhower és az 1956-os magyar válság. Bp., 1956-os Intézet, 2007. p. 312. 51. j.
Melvyn Leffler: For the Soul of Mankind: The United States, the Soviet Union and the Cold War. New York, Hill and Wang, 2007. p. 334. 39. j.
Meszerics Tamás: Independence Before All Else: Hungarian Anti-Communist Resistance in the East European Context, 1945–1956. East European Quarterly, 41. (2007) 1. 39–59.
Timothy Snyder: Sketches from a Secret War. New Haven, Yale University Press, 2007. p. 334. 1. j.,
p. 334. 2. j.
Jefferey Barlow: From Hot War to Cold: The US Navy and National Security. Stanford, Stanford University Press, 2008. p. 656.
Mark Pythian: The Labor Party. War and International Relations, 1945–2006. London, Routledge, 2008. p. 163. 51. j
Susan Carruthers: Cold War Captives: Imprisonment, Escape, Brainwashing. Berkeley, London, University of California Press, 2009. p. 302. 39. j.
N. F. Szamohvalov, J. N. Morukov: Vengerszkije szobityija 1956 goda glazami KGB i MVD SzSzSzR. Moskva, Obegyinennaja redakcija MVD Rosszii, 2009. 519. p. 484. 40. j.,
p. 486. 67. j.,
p. 494. 159. j.,
p. 495. 168. j.,
p. 499. 218. j.

2000

A Vasfüggöny mögött – Magyarország nagyhatalmi erőtérben, 1945–1968. Bp., 2000. 235.

Kozma István: A Vasfüggöny mögött. Századok, 134. (2000) 6. 1515–1519. [Recenzió.]
Kiszely Gábor: ÁVH: Egy terrorszervezet története. Bp., Korona Kiadó, 2000. p. 97. 5. j.
Rainer M. János: A vasfüggöny mögött. Élet és irodalom, XLV. (2001) 42. 23–23. [Recenzió.]
Niederhauser Emil: Olvasónapló. Magyar tudomány, CVIII. (2001) 2. 242–243. [Recenzió.]
Ripp Zoltán: 1956. Forradalom és szabadságharc Magyarországon. Bp., Korona, 2002. irodalomjegyzék.
Kaposi Zoltán: Magyarország gazdaságtörténete 1700–2000. Bp.–Pécs, Dialóg Campus, 2002.  p. 430.
Balogh Margit: Mindszenty József. Bp., Elektra Kiadóház, 2002. p. 331.
Baráth Magdolna: Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról 1953–1956: Kiszeljov és Andropov titkos jelentései. Bp., Napvilág Kiadó, 2002. p. 11. 15. j.
Nagy András: A Bang Jensen ügy. Bp., Magvető Könyvkiadó, 2005. p. 335. 54. j.,
p. 343. 271. j.,
p. 357. 679. j.,
p. 360. 780. j.,
Baráth Magdolna: A magyar–szovjet kapcsolatok 1944–1953. In: A magyar–orosz kapcsolatok tizenkét évszázada. Bp., ELTE Russzisztikai Központ, 2005. 60–75. p. 72.
Békés Csaba: Európából Európába. Bp., Gondolat Kiadó, 2005. p. 238. 288. j.
Huszár Tibor: Kádár: A hatalom évei. Bp., Corvina, 2006. p. 346.
Lee Congdon: Selected Bibliography. In: The Hungarian Revolution and War of Independence. New York, Columbia University Press, 2006. 887–892.
Rüdiger Kipke: Ungarn 1956. Wiesbaden, VS Verlag, 2006. p. 200.
Cseszka Éva: A kommunista gazdaságpolitika csődje. Valóság, 50. (2007) 2. 62–69. p. 69.
Trencsényi B., Apor P.: Fine-tuning the Polyphonic Past: Hungarian Historical Writing in the 1990s. In: Narratives Unbound: Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe. Bp.–New York, CEU Press, 2007. 1–99.
Jeszenszky Géza: Az Egyesült Államok külpolitikai gondolkodásának magyarságképe 1989-től. Limes, (2008) 2. 147–156. p. 153. 3. j.
Földesi Margit: A megszállók szabadsága. Bp., Kairosz Kiadó, 2009. p. 121. 59. j.,
p. 123. 68. j.

Ádám Magda, Ormos Mária: Francia diplomáciai iratok a Kárpát-medence történetéről. Magyar Tudomány, XLV. (2000) 1. 109–113. [Recenzió.]

Magda Ádám, Mária Ormos, György Litván: Towards Trianon. Hung Q., 41. (2000) 157. 129–134. [Recenzió.]

Some Questions of Soviet-Hungarian Relations, 1945–1955. Hung. stud., 14. (2000) 3. 1–45.

Rüdiger Kipke: Ungarn 1956. Wiesbaden, VS Verlag, 2006. p. 190.,
p. 200.

The Merchants of the Kremlin: The Economic Roots of Soviet Expansion in Hungary. 1–61. Woodrow Wilson Center Cold War International History Project Working Paper Series, 28. (2000)

Virgiliu Tarau: Alegeri Fara Optinue: Primele scrutinuri parlamentare din Centrul si Estal Europei dupa de-al Doilea Razboi Mondial. Cluj Napoca, Eikon, 2005. p. 57. 35. j.
p. 336. 5. j.,
p. 556.
Liviu C. Tirau: Intre Washington si Moscova: Romania 1945–1965. Cluj, Editura Tribuna, 2005. p. 327. 179. j.
Mark Kramer: The Collapse of Eastern European Communism and the Consequences within the USSR. Journal of Cold War Studies, 7. (2005) 1. 3–96. p. 269. 12. j.
Andrew H. Kydd: Trust and Mistrust in International Relations. Princeton, Princeton University Press, 2005. p. 110.

2001

Empire by Coercion: The Soviet Union and Hungary in the 1950s. Cold War History, 1. (2001) 2. 43–72.

Soviet Economic Imperialism and the Sovietization of Hungary. In: The Failure of Peace in Europe, 1943–1948. Eds. Varsori A., Calandri E. Basingstoke, Palgrave, 2001. 171–183.  

Cseh Gergő Bendegúz: Documents on the Meetings of the Allied Control Commission for Hungary. Századok, 135. (2001) 6. 1456–1457. [Recenzió.]

Empire by Coercion: The Soviet Union and Hungary in the 1950s. Cold War History, 1. (2001) 2. 47–72.

The United States, Hungary and the Origins of the Cold War. In: Origins of the Cold War: The Great Historical Debate, Volume I. Ed. Lori Lynn Bogle. London, 2001. 301–329.

2002

1956 helye a nemzetközi szakirodalomban. Élet és Irodalom, 46. (2002) 42. 17–18.

1956 helye a nemzetközi szakirodalomban. In: Évkönyv 10. 2002. Magyarország a jelenkorban. Szerk. Rainer M. J., Standeisky É. Bp., 2002. 225–233.

Az amerikai külpolitika belső forrásai. Rubicon, 13. (2002) 9–10. 23–27.

Kádár and the United States in the 1960s. In: Kádár’s Hungary, Kekkonen's Finland: Hungarologische Beitrage. Ed. Anssi Halmesvirta. Jyvaskyla, 2002. 61–98.

Liberation or inaction. The United States and Hungary in 1956. In: Die Ungarnkrise 1956 und Österreich. Ed. Erwin Schmidl. Wien, Köln, Weimar, 2002. 129–146.

Some Thoughts on Historical Scholarship’s Contribution to International Relations Theory. Hung. J. English Amer Stud., 8. (2002) 2. 111–122.

Soviet rule in Hungary, 1945–1953. In: Verhiläinen O., Pók A.: Hungary and Finland in the 20th Century. Helsinki, 2002. 157–183. [Studia historica 68.]

The Merchants of the Kremlin. The Economic Roots of Soviet Expansion in Hungary. Washington, 2002. 57. [Cold War International History Project – Working Paper No. 28.]

Iratok a magyar–amerikai kapcsolatok történetéhez, 1957–1967. Bp., 2002.

Huszár Tibor: Kádár politikai életrajza: 1957. november–1989. június. Bp., Szabad Tér, 2001. p. 223. 16. j.
Békés Csaba: Európából Európába: Magyarország konfliktusok kereszttüzében. Bp., Gondolat Kiadó, 2004. p. 244. 296. j.
p. 246. 301. j.
Magyarics Tamás: Amerika Magyarország-képe 1956–1989. Limes, (2005) 2. 115–128. p. 128. 25. j.
Pankovics József: Fejezetek a magyar–olasz kapcsolatok történetéből. Bp., Gondolat Kiadó, 2005.
Békés Csaba, Kecskés D. Gusztáv: A forradalom és a magyarkérdés az ENSZ-ben, 1956–1963. Bp., Magyar ENSZ társaság, 2006.
Békés Csaba: A helsinki folyamat és a magyar külpolitika: magyar külpolitikai gondolkodás a huszadik században. In: A VI. Hungarológiai Kongresszus szimpóziumának anyaga. Bp., Magyar Történelmi Társulat, 2006. 251–272.
Békés Csaba: Az 1956-os forradalom a világpolitikában. Bp., 1956-os Intézet, 2006. p. 123. 164. j.,
p. 56. 40. j.
Kecskés D. Gusztáv: Az ENSZ Titikárság belső feljegyzései az 1956. őszi magyar válságról. Történelmi Szemle, 48. (2006) 1–2. 171–190.
Rüdiger Kipke: Ungarn 1956. Wiesbaden, VS Verlag, 2006. p. 207.
Magyarics Tamás: Amerika Magyarország képe 1956–1989. Limes, (2008) 2. 115–128. p. 127. 19. j.
Honvári János: A magyarországi német vagyonban bekövetkezett háborús károkért fizetett kártalanítás. In: Pénztörténet – gazdaságtörténet: Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Szerk. Bessenyei József, Draskóczy István. Bp.–Miskolc, Mirio Kulturális Bt, 2009. 157–171.
Baráth Magdolna: Kádár János első kormányának jegyzőkönyvei 1956. november 7.–1958. január 25. Magyar Országos Levéltár, 2009. p. 471.
Borhi László: Magyar–amerikai kapcsolatok, 1945–1989: források. Bp., MTA TTI, 2009. 950.
Honvári János: Pénzügyi és vagyonjogi tárgyalások és egyezmények Magyarország és az Egyesült Államok között 1945–1978. Századok, 143. (2009) p. 39. 14. j.,
p. 56. 96. j.,
p. 58. 104. j.,
p. 58. 106. j.,
p. 59. 109. j.,
p. 60. 112. j.,
p. 62. 122. j.

Documents diplomatiques français sur le Bassin des Carpates, vol IV. Redacteur en chef Magda Ádám. Budapest, 2002.

2003

„Dicsőségesen alkalmatlan”. Winston Spencer Churchill, 1874–1965. História, 25. (2003) 7. 19–23.

Az 1956-os forradalom jelentősége a világpolitikában. In: Tizenhárom nap, amely... Tanulmányok az 1956-os forradalom történetéből. Szerk. Horváth Miklós. Bp., Hadtörténeti Múzeum, 2003. 17–32.  

Magyar–szovjet viszony, 1945–1955. História, 25. (2003) 10. 17–21.

Honvári János: A magyarországi német vagyonban bekövetkezett háborús károkért fizetett kártalanítás. In: Pénztörténet – gazdaságtörténet: Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Szerk. Bessenyei József–Draskóczy István. Bp.–Miskolc, Mirio Kulturális Bt, 2009. 157–171.

Mítoszok, legendák, tévhitek a huszadik századi magyar történelemről. Szerk. Romsics Ignác. Századok, 137. (2003) 3. 1392–1393. [Recenzió.]

The Invisible Hand of the Kremlin. In: L’Europe de l’est et de L’ouest dans la guerre froide. Ed. Saki Dockrill, Robert Frank, Georges-Henri Soutou, Antonio Varsori. Paris, 2003. 99–114.

2004

'We Hungarian Communists are Realists': János Kádár's Foreign Policy in the Light of US–Hungarian Relations. Cold War History, 4. (2004) 2. 1–32.

Nemeth Papo G., Papo A.: Ungheria contemporanea. Dalla monarchia dualista ai giorni nostri. Roma, Carocci, 2008.
Szőke Zoltán: Delusion or Reality? Secret Hungarian Diplomacy During the Vietnam War. Journal of Cold War Studies, 12. (2010) 4. 119–180. p. 121. 5. j.,
p. 116. 120. j.,
p. 166. 140. j.

János Kádár’s Foreign Policy in the Light of US–Hungarian Relations. Foreign Policy Rev., 3. (2004) 1. 128–155.

A magyar–amerikai viszony változásai, 1957–1978. In: Magyar külpolitika a huszadik században. Szerk. Kiss J. László, Gazdag Ferenc. Bp., 2004. 81–132.

Hungary in the Cold War 1945–1956. Between the Soviet Union and the United States. Bp.–New York, 2004. 352.

Peter Pastor: Hungary in the Cold War. Slavic Review, 64. (2005) 4. 886–887. [Recenzió.]
Holly Case: The Cold War and 1956 in Hungary: Review essay of Hungary in the Cold War by László Borhi and The First Domino by Johanna Granville. In: Austrian Foreign Policy in Historical Context. (XIV). New Orleans: University of New Orleans, 2005. 382–387. Contemporary Austrian Studies, volume XIV. [Recenzió.]
Békés Csaba: Az 1956-os forradalom a vilgápolitikában. Bp., 1956-os Intézet, 2006.
Schmidl E. A.: Die österreichische Reaktion auf die Ereignisse in Ungarn 1956 und der Einsatz des Bundesheers an der ungarischen Granze. In: Murber I., Fónagy Z.: Die Ungarische Revolution und Österreich, 1956. Wien, Czernin, 2006. 93–186.
Charles Gati: Failed Illusions: Moscow, Washington, Budapest and the 1956 Hungarian Revolt. Stanford, Stanford University Press , 2006. p. 79. 17. j.
Kastner G.: Hilfsaktionen der Vereinten Nationen für die Volksrepublik Ungarn. In: Murber I., Fónagy Z.: Die Ungarische Revolution und Österreich, 1956. Wien, Czernin, 2006. 187–242.
Peter Kenez: Hungary from the Nazis to the Soviets: The Establishment of Communist Regimes in Hungary 1944–1948. Cambridge, Cambridge University Press, 2006. p. 4. 3. j.,
p. 12. 2. j.,
p. 71. 29. j.
Maurice Heck: Hungary in the Cold War. Vrede en Veiligheid, 35. (2006) 3. 360–363.
Frederigo Argentieri: Hungary in the Cold War. American Historical Review, 111. (2006) 3. 926–927. [Recenzió.]
Mark Kramer: Introduction: International Politics in the Early Post-Stalin Era. In: The Cold War after Stalins Death. Boulder, Rowman and Littlefield, 2006. i-xxv.
John Elster: Retribution and Reparation in the Transition to Democracy. Cambridge, Cambridge University Press, 2006. p. 125. 3. j.
Bennett Kovrig: Stalins Legacy: The Soviet-Dominated Regimes in Hungary. In: The Hungarian Revolution and War of Independence. New York, Columbia University Press, 2006. 43–71.
Kovrig B.: Stalins legacy: the Soviet-dominated regimes in Hungary. In: Congdon L., Király K. B., Nagy K.: 1956. The Hungarian revolution and war for independence. New York, Columbia University Press, 2006. 43–71.
Johanna Granville: The Hungarian Quicksand Pit to Socialism: A Review of László Borhi: Hungary in the Cold War. H-Diplo, H-Net, (2006). (Internetes folyóirat.)
Erwin A. Schmidl, Ritter Laszlo: The Hungarian Revolution, 1956. Oxford, Osprey, 2006. further reading p. 54.
Victor Sebestyen: Twelve Days: The Story of the 1956 Hungarian Revolution. New York, Pantheon, 2006. p. 305. 13. j.,
p. 305. 15. j.,
p. 306. 17. j.,
p. 306. chapter 3. 3. j.,
p. 306. chapter 3. 5. j.,
p. 306. chapter 3. 10. j.,
p. 306. chapter 3. 13. j.,
p. 307. chapter 6. 9. j.,
p. 307. chapter 6. 18. j.,
p. 319. 22. j.,
p. 321. 4. j.
Erwin Schmidl: Az 1956-os események visszhangja Ausztriában. In: Korrajz 2007 – A XX. Század Intézet Évkönyve. Bp., XX. Század Intézet, 2007. 85–98.
Schmidl E.: Az 1956-os magyarországi események visszahngja Ausztriában és az osztrák szövetségi hadsereg bevetése a magyar határon. In: Körmendy Zs.: Korrajz 2007. A XX. Század Intézet Évkönyve. XX. Század Intézet, 2007. 85–99.
Trencsényi B., Apor P.: Fine-tuning the polyphonic past: Hungarian historical writing in the 1990s. In: Antohi S., Trencsényi B., Apor P.: Narratives unbound. Historical studies in post-communist Eastern Europe. Bp.–New York, CEU Press, 2007. 1–99.
Robert Legvold: Hungary in the Cold War. Foreign Affairs, 84. (2007) 1. 191–191. [Recenzió.]
Mark Pittaway: Hungary in the Cold War. Diplomacy and Statecraft, 18. (2007) 2. 477–479. [Recenzió.]
Mark Kramer: Hungary in the Cold War. Europe-Asia Studies, 59. (2007) 1. 169–172. [Recenzió.]
Mark Kramer: Review of Peter Kenezs Hungary from the Nazis to the Soviets. American Historical Review, 112. (2007) 5. 1639–1640.
Kramer M.: Borhi László: Hungary in the Cold War, 1945–1956. Századok, 142. (2008) 1. 259–260.
Glant Tibor: Emlékezzünk Magyarországra. Bp., Kiss József Kiadó, 2008. p. 289. 2. j.,
p. 291. 32. j.
Barlow J.: From hot war to cold. Stanford University Press, 2008.
Engelmann Grossbölting Werther: Kommunismus in der Krise: Die Entstalinisierung 1956. Göttingen, Vandenheck und Rupprecht, 2008. p. 176. 24. j.,
p. 186. 63. j.
Jerald A. Combs: The History of American Foreign Policy: From 1895 to the Present. New York, McGraw-Hill, 2008. p. 156.
Thomas Patterson: American Foreign Relations: A History, Volume 2, since 1895. Belmont, Wadsworth, 2009. p. 259.,
p. 321.
Ieva Zake: Anticommunist Minorities in the US: Political Activism of Ethnic Refugees. London, Palgrave, 2009. p. 104. 2. j.
p. 105. 21. j.
Susan Carruthers: Cold War Captives: Imprisonment, Escape Brainwashing. Berkeley, London, University of California Press, 2009. p. 280. 31. j.
Anna Balogh: Hungary in the Cold War. J. Cold War Stud., 11. (2009) 2. 135–136. [Recenzió.]
Szalontai Balázs: Hungary in the Cold War, 1956. European and Global Perspectives. Cold War History, 9. (2009) 2. 298–300. [Recenzió.]
Rainer M. János: Imre Nagy. A Biography. London, Tauris, 2009. p. 220. 7. j.,
p. 226. 2. j.
Pawel Machcewicz: Rebellious Satellite: Poland 1956. Stanford, Washington DC, Stanford University Press, Woodrow Wilson Press, 2009. p. 2. 3. j.
Frazer Harbutt: Yalta 1945: Europe and America at Crossroads. Cambridge University Press, 2010. p. 415.
John Tirman: The Death of Others: The Fate of Civilians in America’s Civil Wars. Oxford, New York, Oxford University Press, 2011. p. 416. 25. j.
Martha Lampland: Gabriella Hecht: The Technopolitical Lineage of State Planning in Hungary, 1930–1956. MIT Press, 2011. p. 182.,
p. 183.,
p. 296.
Stefano Bottoni: Un altro novecento: Europa orientale dal 1919 ad oggi. Roma, Carocci, 2011. p. 344. 77. j.,
p. 348. 64. j.,
p. 350. 10. j.

János Kádár’s Foreign Policy in the Light of Hungarian-US Relations, 1956–1967. Foreign Policy Rev., 2. (2004) 1. 128–155.

2005

„Az ujjunkat sem akarjuk mozdítani” avagy a háborúból való kiugrás esélyei. In: Háború, hadsereg, összeomlás: Magyarország katonai részvétele és szerepe a második világháborúban. Szerk. Markó György. Bp., 2005. 33–46.  

Amerikai elképzelések az új világrendről 1945-ben. In: 1945 a világtörténelemben: milyen jövőt képzelt magának a világ? Szerk. Feitl István, Földes György. Bp., 2005. 33–46.

A nagyhatalmak kelet-közép-európai politikája 1918 után. In: Rácz M.: Uniós kihívások az ezredfordulón. Bp., 2005. 11–64.  

Garadnai Zoltán, Thomas Schreiber: A magyarországi rendszerváltátozás a Quai d’Orsay szemével. Külügyi Szemle, 7. (2008) 2. 127–149. p. 145. 3. j.,
p. 146. 22. j.,
p. 147. 52. j.,
p. 148. 54. j.,
p. 148. 57. j.,
p. 148. 67. j.,
p. 148. 78. j.

Magyarország a hidegháborúban, 1945–1956. A Szovjetunió és az Egyesült Államok között. Bp., 2005. 360.

Rainer M. János: Egy milliárd dollárért: Borhi László: Magyarország a hidegháborúban. Mozgó Világ, 31. (2005) 12. 110–113. [Recenzió.]
Magyarics Tamás: Magyarország a hidegháborúban, 1945–1956. Múltunk, L. (2005) 4. 268–271. [Recenzió.]
Szörényi Attila: A brit–magyar diplomáciai kapcsolatok és a Sanders-ügy, 1949–1953. Valóság, 49. (2006) 6. 74–91. p. 91. 42.,
p. 91. 56. j.
Horváth Sándor: A mindennapi szocializmus és a jelenkortörténet: Nézőpontok a szocialista korszak kutatásához. Századvég, 40. (2006) 2. 3–30. p. 5. 4. j.
Rainer M. János: Die Ungarische Revolution, 1956. In: Die Ungarische Revolution und Österreich. Wien, Czernin, 2006. 19–45.
Glant Tibor: Egy jó könyv a hidegháborúról: Borhi László: Magyarország a hidegháborúban. Élet és Irodalom, L. (2006) 1. [Recenzió.]
Vámos Péter: Sino-Hungarian Relations and the 1956 Revolution. Woodrow Wilson Center for Scholars Cold War International History Project. Working Paper No. 54. Washiongton, D.C. p. 16. 63. j.
Vámos Péter: A magyar forradalom szerepe a kínai kommunista párt politikájában. In: Évkönyv 2006–2007. Bp., 1956-os Intézet, 2007. 154–176.
Gecse Géza: Bizánctól Bizáncig: Az orosz birodalmi gondolat. Bp., Tankönyvkiadó, 2007. p. 282. 933. j.
Ungváry Krisztián: Magyarország a hidegháborúban, 1945–1956. Valóság, 50. (2007) 8. 119–120. [Recenzió.]
Joó András: Kállay Miklós külpolitikája: Magyarország és a háborús diplomácia 1942–1944. Bp., Napvilág Kiadó, 2008. p. 265. 116. j.,
p. 269. 116. j.,
p. 270. 32. j.,
p. 296. 5. j.,
p. 303. 21. j.,
p. 307. 6. j.,
p. 310. 53. j.,
p. 311. 77. j.
Vámos Péter: Kínai mellettünk? Kínai külügyi iratok Magyarországról. Bp., MTA Történettudományi Intézete, 2008. 380. p. 43. 127. j.
Mark Kramer: Magyarország a hidegháborúban, 1945–1956. Századok, 142. (2008) 1. 259–260. [Recenzió.]
Paul Lendvai: One Day that Shook the Communist World: The 1956 Hungarian Uprising and Its Legacy. Princeton, Princeton University Press, 2008. p. 18. 8. j.,
p. 257. 5. j.,
p. 270. 9. j.,
p. 271. 9. j.,
p. 277. 9. j.
Magyarics Tamás: Az Egyesült Államok és a MAORT államosításának kérdése. In: 70 éve alakult a MAORT. Tanulmányok egy bányavállalat történetéből. Zalaegerszeg, Magyar Olajipari Múzeum, 2009. 204–217.
Rainer M. János: Imre Nagy: A Biography. London, Tauris, 2009. p. 220. 7. j.,
p. 226. 2. j.

Szovjet expanzionizmus vagy amerikai imperializmus? Magyarország szovjetizálása és az Egyesült Államok. In: Magyarország és a nagyhatalmak a huszadik században. Szerk. Romsics Ignác. Bp., 2005. 185–194.

Was American Foreign Policy Really Tragic? J. Cold War Stud., 7. (2005) 1. 168–174.

Wilson Miscamble: From Roosevelt to Truman. Cambridge, Cambridge University Press, 2006. p. 291. 39. j.
Mark Pythian: The Labor Party, War and International Relations, 1945–2006. London, Routledge, 2008. p. 152.

2006

A megsegítés és cserbenhagyás dilemmája: az Egyesült Államok és 1956. História, 28. (2006) 10. 3–5.

Hungary in the Soviet Empire, 1945–1956. Hung. Stud., 20. (2006) 1. 21–30.

John MacCormacknak, a New York Times különtudósítójának beszámolója a budapesti helyzetről. Századok, 140. (2006) 5. 1305–1310.

Mevius, Martin. Agents of Moscow: The Hungarian Communist Party and the Origins of Socialist Patriotism, 1941–1953. Slavic Rev., 65. (2006) 4. 812–813. [Recenzió.]

Moszkva és Washington között 1956-ban. Kommentár, 1. (2006) 5. 3–10.

Romsics Gergely: Mítosz és emlékezet. A Habsburg Birodalom felbomlása az osztrák és a magyar politikai emlékirat-irodalomban. Századok, 140. (2006) 1. 254–258. [Recenzió.]

Washington és a magyarországi új kurzus. In: Nagy Imre és kora. Tanulmányok és forrásközlések. Szerk. Sipos Levente. Bp., Nagy Imre Alapítvány, 2006. 181–193.  

Amerikai elképzelések az új világrendről 1945-ben. In: Amerikai elképzelések az új világrendről 1945-ben: milyen jövőt képzelt el magának a világ. Szerk. Feitl István, Földes György. Bp., 2006. 33–46.  

2007

„Magyarország kötelessége a Varsói Szerződésben maradni” – az 1989-es átmenet nemzetközi összefüggései magyar források tükrében. Külügyi Szemle, 6. (2007) 2–3. 255–272.

Révész B.: Out of Romania! Reasons and Methods as Reflected in State Security Documents 1987–1989. Regio-Minorities Politics Society, 8. (2008) 1. 8–66.
Oplatka A.: Egy döntés története. Magyar határnyitás – 1989. szeptember 11. nulla óra. Bp., Helikon, 2008.
Schmidt-Schweizer Andreas–Dömötörfi Tibor: „Kijelentette: nem érdekük, hogy az NDK-ból tömegesen meneküljenek az NSZK-ba.” Két dokumentum a Magyarországra menekült keletnémet állampolgárok és a nyugatnémet–magyar kapcsolatok történetéhez 1989. augusztus elején. Történelmi Szemle, 51. (2009) 2. 295–310.

A tengerentúli győztes. História, 29. (2007) 5–6. 11–13.

Az olaj az Egyesült Államok politikájában. História, 29. (2007) 9–10. 36–41.

Az USA és a Balkán 1990 után. In: Gyarmatokból impérium. Magyar kutatók tanulmányai az amerikai történelemről. Szerk. Frank Tibor. Bp., 2007. 252–270. [Magyar kutatók az egyetemes történelemről.]

Demokratický experiment, nebo brutální sovětizace? Maďarská cesta ke komunismu (1945–1948). Dej Souc, 10. (2007) 7. 40–44.

Kevesebb több lett volna? Beszélő, 12. (2007) 4. 41–48.

„Magyarország kötelessége a Varsói Szerződésben maradni”. Az 1989-es átmenet nemzetközi összefüggései magyar források alapján. Külügyi Szemle, 6. (2007) 2–3. 255–272.

Garadnai Zoltán, Thomas Schreiber: A magyarországi rendszerváltozás a Quai d’Orsay szemével. Külügyi Szemle, 7. (2008) 2. 129–147. p. 145. 3. j.,
p. 148. 78. j.
Oplatka András: Egy döntés története: Magyar határnyitás 1989. szeptember 11 nulla óra. Bp., Helikon Kiadó, 2008. p. 321. 539. j.
Jeszenszky Géza: A kommunista dominó eldőlése. Hitel, 22. (2009) 10. 70–75. p. 75. 20. j.

Az Egyesült Államok és a Balkán az 1990-es években. In: Gyarmatokból impérium. Magyar kutatók tanulmányai az amerikai történelemről. Szerk. Frank Tibor. Bp., 2007. 253–270. [Magyar kutatók az egyetemes történelemről.]

Charles Gati: Failed Illusions. Am. Hist. Rev., 112. (2007) 3. 822–823. [Recenzió.]

2008

Gyáni Gábor–Rainer M. János: Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. Magyar Tudomány, 169. (2008) 7. 904–908. [Recenzió.]

Hungary. In: Encyclopaedia of the Cold War. Vol. 1. Ed. Van Dijk R. New York, London, 2008. 420–422.  

János Kádár. In: Encyclopaedia of the Cold War. Vol. 1. Ed. Van Dijk R. New York, London, Routledge, 2008. 483–484.  

Magda Ádám: The Versailles System and Central Europe. Századok, 142. (2008) 1. 236–238. [Recenzió.]

Magyarország függetlensége és a Nyugat, 1943–1989. In: „Minden gondolatomra számtalan másik árnya hull...” Emlékkönyv Frank Tibor 60. születésnapjára. Szerk. Magyarics T., Lojkó M. Bp., 2008. 6–41.  

Martin J. Hillenbrand budapesti nagykövet feljegyzése az amerikai Külügyminisztériumnak 1968-ban. Kommentár, 3. (2008) 6. 79–85.

The Hungarian Uprising of 1956. In: Encyclopaedia of the Cold War. Vol. 1. Ed. Van Dijk R. New York, London, 2008. 422–424. 

The International Context of Hungarian Transition, 1989. The View from Budapest. In: Europe and the End of the Cold War: A Reappraisal. Ed. Frédéric Bozo, Marie-Pierre Rey, N. Piers Ludlow, Leopoldo Nuti. New York, London, 2008. 78–92.  

2009

A nyugati nagyhatalmak és Kelet-Közép-Európa 1945 után. Világtörténet, 31. (2009) 3–4. 3–21.

A Reluctant and Fearful West. 1989 and its International Context. Hung Q., 50. (2009) 193. 62–76.

Stefano Bottoni: Un altro novecento: L’Europa orientale dal 1919 ad oggi. Roma, Carocci, 2011. p. 360. 5. j.
p. 366. 3. j.

Akár német megszállás árán is. Magyarország szerepe az Egyesült Államok külpolitikájában, 1942–1944. In: Századok füzetek, 5. Szerk. Pál L. Bp., 2009. 7–48.  

Egy amerikai diplomata beszélgetései 1978-ban. W. Averell Harriman, Kádár János és Nicolae Ceauşescu. Múltunk, 54. (2009) 1. 65–88.

Magyar–amerikai kapcsolatok, 1945–1989. Források. Bp., 2009. 950. [Magyarország a szovjet zónában és a rendszerváltásban.]

Magyarország német megszállása és az USA. Hintapolitika. Heti Világgazdaság, 31. (2009) 13. 34–35.

Peter Kenez: Hungary from the Nazis to the Soviets. J. Cold War Stud., 11. (2009) 2. 133–137. [Recenzió.]

2010

Európa, nemzet, külpolitika. Tanulmányok Ádám Magda 85. születésnapjára. Szerk. Borhi László. Bp., 2010. 215.

Documents diplomatiques français sur le Bassin de Carpates, vol. V. Redactuer en Chef Magda Ádám. Budapest, 2010.

Stalinist Terror in Hungary 1945–1956. In: Stalinist Terror in Eastern Europe. Eds.: McDermott-Stibbe. Manchester, 2010.

A nemzeti külpolitika határai. Történelmi Szemle, (2010) 2.

2011

Self-determination and stability in Europe: an uneasy balance. Hung Q., 52. (2011) 2. 227–233.

Sowjetische hegemonial- und Wirtschaftspolitik in Ungarn 1945–1956. In: Stalins Wirtschaftspolitik an der Sowjetischen Peripherie. Szerk. Walter M. Iber, Peter Ruggenthaler. Wien, 2011. 111–126.  

Sötét évtizedek, 1933–1953. Első vázlat egy könyvhöz. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos, Izsák Lajos. Bp., 2011. 709–716.

2012

Secret Peace Overtures, the Holocaust and Allied Strategy vis-á-vis Germany. Journal of Cold War Studies, (Harvard – MIT) Volume 14, Issue 2 Spring 2012.

2014

A kis államok szerepe a nemzetközi politikában. Történelmi Szemle, LVI (2014) 1. 61–73.

Hungary’s Role in the Soviet Bloc. In: Imposing, Maintaining and Tearing Down the Iron Curtain. Szerk.: Mark Kramer, Vit Smetana. Lexington Books, 2014.

Timothy Snyder: Bloodlands. Europe Between Hitler and Stalin. Hungarian Historical Review, 3. 1. 262–273. (Recenzió.)

KUTATÁSI TERÜLET

A 20. századi nemzetközi kapcsolatok története, különös tekintettel a hidegháború időszakára. A Szovjetunió és az Egyesült Államok kelet-közép-európai politikája. Az 1941 és 1989 közötti időszak amerikai-magyar diplomáciai kapcsolatai.

ÖSZTÖNDÍJAK

Kutatói ösztöndíj, CWIHP Woodrow Wilson Center, 1994.

Kutatói ösztöndíj, EHESS Paris, 1995.

Kutatói ösztöndíj, Orosz Tudományos Akadémia, 1995.

Kutatói ösztöndíj, Norwegian Nobel Institute, 1998.

Kutatói ösztöndíj, Orosz Tudományos Akadémia, 2000.

Kutatói ösztöndíj, Hungarian-American Scholarship and Enterprise Fund scholarship, Eliot School, George Washington University, 2008. Április–Június

TANÍTÁS

Vendégelőadó, Pécsi Tudományegyetem, 1989–1992.

Vendégelőadó, ELTE, Budapest, 1999. tavaszi félév

Vendégelőadó, New Orleans-i és Innsbruck-i Egyetem, 2001. nyári szemeszter

Vendégelőadó, ELTE, Budapest, 2010. tavaszi félév

Kurzusok

Európa Hitler és Sztálin között 1933–1953; A nemzetközi kapcsolatok története 1815–1938; A nemzetközi kapcsolatok története 1938–2000; A hidegháború története 1945–1991; Sötét évtized: Magyarország Hitler és Sztálin között 1938–1948; A nagyhatalmak és Magyarország 1918–2000; Magyarország 1890–1945; Magyarország 1945-től napjainkig; Magyar politikusok 19–20. század; Kelet-Európa története 19–20. század; Az amerikai külpolitika 1945 után; Az USA története a 20. században.

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail