+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Glück László

Glück László

Glück, László
Glück László
Beosztás: tudományos munkatárs
Osztály: Kora újkori osztály
Telefon: 224-6700/4633
E-mail:

Status: Funded Research Assistant

Research Team: Early Modern History Research Team

Phone: +361 224-6700/633

Email:

Degree: -

Research Field: 16–18th century Hungarian social history

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Pécs, 1979. 07. 05.

VÉGZETTSÉG

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (2004)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD (2013)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézete (2005–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs (2012–), tudományos munkatárs (2014–)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Történelmi Szemle (olvasószerkesztő: 2011–)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2007

Máramarossziget mezőváros helyrajza és társadalma 1600 táján. In: Diszciplínák határain innen és túl. Fiatal Kutatók Fóruma 2. – 2006. Szerk. Balogh Margit. Bp., 2007. 427–445.

2008

Az öt máramarosi város lakosságának elnemesedése a 17. században. Urbs, 3. (2008) 95–110.

A máramarosi só kereskedelmének útvonalai a 16. század közepén. Történelmi Szemle, 50. (2008) 11–37.

Források Esze Tamás kuruc brigadéros életéhez és Tarpa Rákóczi-kori történetéhez. Első kötet: 1694–1706. (Folia Rákócziana 10/1.) Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket készítette Mészáros Kálmán. Vaja, 2008. 179. Századok, 142. (2008) 1298–1300. [Recenzió.]

2009

A máramarosi sókamara igazgatása és gazdálkodása a Szepesi Kamara fennhatósága idején (1600–1604, 1614–1615). Revista arhivei maramureşene, 2. (2009) 31–81.

Szarka Gyula: A váci püspökség gazdálkodása a török hódítás korában 1526–1686.  A bevezető tanulmányt írta és a kéziratot gondozta Molnár Antal. (Váci Történelmi Tár V.)

Vác, 2008. 521. Századok, 143. (2009) 1002–1004. [Recenzió].

Von der Spitze der Selbständigkeit an die Schwelle der „Rentnerschaft“. Der Weg einer Unternehmerfamilie an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert. Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai“, 12. (2009) 215–237.

2010

A Máramarosi Sókamara személyzete 1600 táján. Revista arhivei maramureşene, 3. (2010) 41–80.

2011

Források Esze Tamás kuruc brigadéros életéhez és Tarpa Rákóczi-kori történetéhez. Második kötet: 1707–1709. Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és mutatókat készítette Mészáros Kálmán. (Folia Rákócziana 10/2.) Vaja, 2010. 193. Századok, 144. (2011) 1045–1046. [Recenzió.]

Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico geographica. Comitatuum ineditorum tomus I. Operi edendo praefuit Gregorius Tóth. Textum recensuerunt notisque instruxerunt Ladislaus Glück–Zoltanus Gőzsy–Gregorius Tóth. Bp., 2011. 390.

2012

Egy sókamarai hivatalnok a 16. század közepén: Szigeti Szabó György deák. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor–Péterfi Bence–Vadas András. Bp., 2012. 459–469.

Bel, Matthias: Notitia Hungariae novae historico geographica. Comitatuum ineditorum tomus II. Operi edendo praefuit et praefatus est Gregorius Tóth. Textum recensuerunt notisque instruxerunt Bernadett Benei–Blasius Déri–Nicolaus Stephanus Földváry–Ladislaus Glück–Zoltanus Gőzsy–Rudolphus Jarmalov–Gregorius Tóth. Bp., 2012. 695.

Egy felső-magyarországi köznemesi uradalom a XVII. század közepén. Ibrányi Ferenc urbáriuma (1656). Szerkesztette, jegyzetekkel és mutatókkal ellátta Mészáros Kálmán. A bevezető tanulmányt írta Szirácsik Éva. (A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár kiadványai II. Közlemények 39.) Nyíregyháza, 2010. 138. Századok, 146. (2012) 1254–1256. [Recenzió.]

Mezővárosok a 15–17. századi Magyarországon. História, 34. (2012) 9–10. sz. 46–49.

2013

A nemesi státus változásai az öt máramarosi városban a 16. század végétől. In: Kor – szak – határ. A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900–1800). A PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Közép- és Koraújkori Programjának I. konferenciája. Szerk. Fedeles Tamás–Font Márta–Kiss Gergely. Pécs, 2013. 203–210.

Matej Bel: Trenčianska stolica. Zostavili Martin Turóci, Imrich Nagy. Latinský text Vedomostí pripravili na vydanie László Glück–Zoltán Gőzsy–Gergely Tóth. Preklad latinského textu Vedomostí Imrich Nagy. Predhovor Miloš Jesenský. Čadca, 2013. 448.

2015

A hajdúrend az öt máramarosi városban (1624-től a 18. század elejéig). In: Certamen II.: Előadások a Magyar Tudomány Napján az Erdélyi Múzeum-Egyesület I. Szakosztályában. Szerk. Egyed Emese, Bogdándi Zsolt, Weisz Attila. 483. Konferencia helye, ideje: Kolozsvár, Románia, 2013.11.15–2013.11.16. Kolozsvár, 2015. 253–264.

2017

A szigeti Bartos család: társadalmi felemelkedés a fejedelmi hivatalnokság alsó rétegében a 16–17. század fordulóján. In: Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben. Szerk. Bogdándi Zsolt–Fejér Tamás. Kolozsvár, 2017. 97–109.

2018

A huszti várbirtok igazgatása és gazdálkodása a Szepesi Kamara fennhatósága alatt (1600–1604, 1614–1615). In: Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv, 2017–2018. Budapest, 2018. 101–111.

Só és társadalom: az öt máramarosi város esete. Urbs, 12. (2018) 127–142.

KUTATÁSI TERÜLET

16–18. századi magyarországi társadalomtörténet

PROJEKTEK

Konstantinápolyi Habsburg-követek jelentéseinek kiadása

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail