+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Bara Péter

Bara Péter

Bara Péter
Beosztás: fiatal kutató
Osztály: Egyháztörténeti osztály
Telefon: 224-6700/4324

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Szeged, 1985

VÉGZETTSÉG

ógörög szakos bölcsész (2018)

középkortörténet MA (2013)

történelem–latin szakos tanár és bölcsész (2011)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD Doktorjelölt

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2018–) fiatal kutató

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

1. Zsoltárok és imák a sivatagból. Dysinger, Luke: Psalmody and Prayer in the Writings of Evagrius Ponticus. Belvedere, 23. (2011) 3. 119–121. [recenzió]

2. Euagrios Pontikos: Eulogioshoz. Ford., bev., jegyz. Bara Péter Bp., 2012.

3. Egy túlvilágra vágyódó keresztény? Szent Ágoston válasza Róma 410-es, Alarich általi feldúlására. In: Az ókori keresztyén világ. Szerk. Peres Imre–Jenei Péter. Debrecen, 2012. 133–157.

4. „Fordul a kulcs, nyílik a zár?”. Bunge, G.: Evagrios Pontikos. Der Praktikos (Der Mönch). Hundert Kapitel über das geistliche Leben, 2. verbesserte und vermehrte Auflage. Pannonhalmi Szemle (2015) 146–148. [recenzió]

5. Philotheos of Opsikion: A New Saint in Twelfth-Century Thessalonike?  Chronica. Annual of the Institute of History, University of Szeged, 13 (2017) 17–28.

6. The Use of the Donation of Constantine in Late-Eleventh-Century Byzantium: the Case of Leo Metropolitan Bishop of Chalcedon. Chronica. Annual of the Institute of History, University of Szeged, 17. (2017) 106–125.

7. III. Frigyes császár levelei a szultánnak és a bizánci császárnak Konstantinápoly ostromát megelőzően. Acta Historica Universitatis Szegedinensis, 142 (2018) 61–65.

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2011

Zsoltárok és imák a sivatagból. Dysinger, Luke: Psalmody and Prayer in the Writings of Evagrius Ponticus. Belvedere, 23. (2011) 3. 119–121. [recenzió]

2012

Euagrios Pontikos: Eulogioshoz. Ford., bev., jegyz. Bara Péter Bp., 2012.

Egy túlvilágra vágyódó keresztény? Szent Ágoston válasza Róma 410-es, Alarich általi feldúlására. In: Az ókori keresztyén világ. Szerk. Peres Imre–Jenei Péter. Debrecen, 2012. 133–157.

 2015

„Fordul a kulcs, nyílik a zár?”. Bunge, G.: Evagrios Pontikos. Der Praktikos (Der Mönch). Hundert Kapitel über das geistliche Leben, 2. verbesserte und vermehrte Auflage. Pannonhalmi Szemle (2015) 146–148. [recenzió]

2017

Philotheos of Opsikion: A New Saint in Twelfth-Century Thessalonike?  Chronica. Annual of the Institute of History, University of Szeged, 13 (2017) 17–28.

The Use of the Donation of Constantine in Late-Eleventh-Century Byzantium: the Case of Leo Metropolitan Bishop of Chalcedon. Chronica. Annual of the Institute of History, University of Szeged, 17. (2017) 106–125.

2018

III. Frigyes császár levelei a szultánnak és a bizánci császárnak Konstantinápoly ostromát megelőzően. Acta Historica Universitatis Szegedinensis, 142 (2018) 61–65.

KUTATÁSOK

Patrisztikus latin és görög nyelvű irodalom

Középbizánci kor (10–12. sz)

Árpád-kor

Humanista irodalom (14–17. sz.)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail