+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Rácz Balázs Viktor

Rácz Balázs Viktor

Rácz Balázs Viktor
Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Osztály: Kora újkori osztály
Telefon: 224-6700/4324
E-mail:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Békéscsaba, 1996. 01. 11.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem BA, levéltár szakirány (2015–2018)

Eötvös József Collegium Történész Műhely, bejáró státusz (2015–)  

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, levéltár MA, közép- és kora újkor szakirány (2018–2020)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, jogász (2019)

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, a történelem segédtudományai doktori program (2020)

NYELVISMERET

angol C1 komplex nyelvvizsga (ORIGO, 2014)

latin B2 komplex nyelvvizsga (ORIGO, 2018)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Fiatal Levéltárosok Egyesülete (2016–) 

I. Tóth Zoltán kör (2018–2019)

Pro Scientia Aranyérmesek Társasága  tag (2020–)  

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Humántudományi Szekció, 16–17. századi magyar történelem tagozat – II. helyezés (2017)

XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Humántudományi Szekció, Kora újkori magyar történelem tagozat – I. helyezés és a Mika Sándor Egyesület különdíja (2019)

Pro Scientia Aranyérem (2019)

ÖSZTÖNDÍJAK

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (2017–2018, 2018–2019, 2019–2020)

Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíja (2018–2019, 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2017

Források a magyarországi görögkatolikus parókiák történetéhez. A munkácsi egyházmegye parókiarendezési iratai 1782–1787. 6/A–B. Zemplén vármegye. Közreadják: Véghseö Tamás–Terdik Szilveszter–Majchrics Tiborné–Földvári Katalin–Varga Anett–Lágler Éva–Rácz Balázs Viktor–Kiss Iván–Borbás Benjámin. Nyíregyháza, 2017 [Collectanea Athanasiana, II. Textus/Fontes 9/6/A–B]

2019

Konfiskálás az Apafi-korban. Fons, 26. (2019) 1. 3–38.

„Ha Várad nem lészen, Szent Jób és a többi sem lészen” – Rhédey Ferenc váradi főkapitány pályafutása. In: „Várad mint oltalmaztatik”. Küzdelmek Váradért a kora újkorban. Szerk. Oborni Teréz. Nagyvárad, 2019. [Tanulmányok Biharország történetéből, 7.] 81–117.

2020

„Dacă Oradea nu va mai fi, nu vor mai fi nici Sâniob şi celelalte…”. Cariera lui Francisc Rhédey căpitanul cetaţii Oradea. In: „Oradea cum e ocrotită”. Lupte pentru Oradea în epoca modernă timpurie. Ed. Oborni, Teréz. Oradea, 2020. [Studii despre istoria Ţării Bihorului, 7.] 91–130.

2021

A ius regium székelyföldi megjelenése: egy látszólagos tudományos konszenzus. Erdélyi Múzeum, 83. (2021) 1. 1–16.

A váradi kapitányok szerepe a jogszolgáltatásban, különös tekintettel a cirkálásra. In: „Az Várad dolga legnagyobb…”. Váradi nemesek, katonák és tisztségviselők a kora újkorban. Szerk. Oborni Teréz–Rácz Balázs Viktor. Nagyvárad, 2021. [Tanulmányok Biharország történetéről, 9.] 201–236.

Opuscula historica IV. Tanulmányok a Történész műhelyből. Szerk. Kósa-Grimm András Kristóf–Muraközy Virág–Rácz Balázs Viktor. Bp., 2021.

KUTATÁSI TERÜLET

Az Erdélyi Fejedelemség jog- és kormányzattörténete

 

TANÍTÁS

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (PhD-hallgatóként, 2020–): Az erdélyi büntetőjog történetének forrásai

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail