+36 1 224 6755   

mtakk logo hu

BTK Történettudományi Intézet

Horváth Richárd

Horváth Richárd

Horváth, Richárd
Horváth Richárd
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Középkori osztály
Telefon: 224-6700/4641
E-mail:

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Medieval Research Team

Phone: +361 224-6700/641

Email:

Degree: PhD (2003)

Research Field: 15–16th century Hungarian political and social history;
The history of Hungarian castles in the Middle Ages

Selected publications

A Felső Részek kapitánysága a Mátyás-korban. [The captaincy of the Upper Parts of Hungary during the reign of king Matthias Corvinus] Századok 137. (2003) 929–954.

Az ecsedi Bátoriak várbirtokai a kései középkorban. [Castles of the ecsedi Bátori family in the late medieval Hungary] Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 41. (2006) 305–326.

Győr megye hatóságának oklevelei (1328–1525). [Documents of the authorities of Győr County 1328–1525] (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 1. Publikationen des Diözesanarchivs von Raab. Quellen, Studien 1) Győr – Raab, 2005.

Rendszertelenség a rendszerben? A késő középkori castellumok és az írott források. [Desultoriness int the system? Tha late medieval castellum and the written sources] In: Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Szerk.: Feld István és Somorjay Selysette. Budapest, 2008.

Életrajzi szilánkok Bátori István politikai pályafutásáról (1458–1479). [Political career of Stephan Bátori 1458–1479] Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 43. (2009/1.) 48–82.

Várak és uraik a késő középkori Magyarországon. Vázlat a kutatás néhány lehetőségéről. [Castles and their Lord in late medieval Hungary. (Possible directions of research)] In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk.: Neumann Tibor és Rácz György. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 40. – Analecta Mediaevalia III.) Budapest, 2009. 63–104.

Pápától a pápáig. (Garai–Szapolyai várbirtok változások Veszprém megyében a Mátyás-korban) [From Pápa to the Pope (Changes in Garai-Szapolyai castellanies in Veszprém county during the reign of king Matthias] In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. – A veszprémi egyházmegye múltjából 22.) Szerk.: Hermann István és Karlinszky Balázs. Veszprém, 2010. 345–368.

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393–1540. [Társszerzők: Neumann Tibor, C Tóth Norbert.] (A nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai 67.) Nyíregyháza, 2011.

Itineraria regis Matthiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia (1458–[1476]–1490). (História könyvtár. Kronológiák, adattárak 12. – Subsidia ad historiam medii aevi Hungarie inquirendam 2.) Budapest, 2011.

Várépítés engedélyezése az Árpád-kori Magyarországon.[Licencing of castle building in Árpádian-age Hungary] In: Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Szerk.: Terei György Kovács Gyöngyi Domokos György Miklós Zsuzsa Mordovin Maxim. Budapest, 2011. 79–93.

Selected lecture

 1. The Itinerary of Matthias Corvinus, King of Hungary (1458–1490). Temporary Survey of Research. Matthias Rex 1458–1490. Hungary at the Dawn of the Renaissance, International Conference. Budapest (Hungary), 22 May 2008. (Megjelent angol nyelven 2008-ban)
 2. The Itinerary of Matthias Corvinus, King of Hungary (1458–1490). Matthias Corvinus and his Time, International Conference. Cluj-Napoca (Romania), 24 October 2008.
 3. The castle of Jajce in the organisation of the Hungarian border-defense system in Matthias Corvinus’s time. Stjepan Tomašević (1461–1463.) slom srednjovjekovnog Bosanskog Kraljevstva”, International Conference. Jajce (Bosnia and Herzegovina), 11 November 2011. (Megjelenik horvát nyelven 2012-ben)

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1975. 11. 19.

VÉGZETTSÉG

Pázmány Péter Katolikus egyetem (Piliscsaba), Bölcsészettudomány Kar, történelem-medievisztika szak (1999)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudomány Kar (2003)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA–MOL Zsigmondkori Oklevéltár Kutatócsoport (1999–2000) részmunkaidős segédmunkatárs

Egyházmegyei Levéltár, Győr (2000–2005) levéltáros

MTA Történettudományi Intézete (2005–2011) tudományos munkatárs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos munkatárs

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

OTDK I. helyezés (Pécs, 1999)

KUTATÁSI TERÜLET

15–16. századi magyar politika- és társadalomtörténet

Magyarország várainak középkori története

KUTATÁSI PROJEKTEK

A Mohács előtti levéltári források automatizált információs rendszere III. (Társkutató, OTKA K 43322, 2003–2007, )

Magyarország világi archontológiája I. (1000–1301) és III. (1458–1526) kötet. (Társkutató, OTKA K 48460, 2005–2010)

Magyarország világi archontológiája 1457–1526. (Vezető kutató, OTKA K 100749, 2012–2015)

 • Horváth, Richárd
  A "mérges" Beatrix. Egy oklevél-formuláról, s általa a királyné helyzetéről a Mátyás-korban
  In: Szovák, Kornél; Zsoldos, Attila (szerk.) Királynék a középkori Magyarországon és Európában
  Székesfehérvár, Magyarország : Városi Levéltár és Kutatóintézet (2019) pp. 133-171. , 39 p.
  Közlemény:31011077 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 2 | Független: 2 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 6 | Független: 6 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Horváth, Richárd
  Mikor vár a kastély?: Módszertani megfontolások egy késő középkori "vár"-adatár ürügyén
  CASTRUM - A CASTRUM BENE EGYESÜLET HÍRLEVELE 21 pp. 7-26. , 20 p. (2018)
  Közlemény:3372362 Nyilvános Forrás Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 1 | Független: 1 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • C, Tóth Norbert ; Horváth, Richárd ; Neumann, Tibor ; Pálosfalvi, Tamás ; W, Kovács András
  Magyarország világi archontológiája 1458-1526: II. Megyék
  Budapest, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, MTA Történettudományi Intézet (2017) , 615 p.
  ISBN: 9789634160854 ELTE Könyvtára OSZK autopszia
  Zárolt Közlemény:3302839 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Kézikönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 54 | Független: 49 | Függő: 5 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 222 | Független: 211 | Függő: 11 | Nem jelölt: 0
Adatok lekérése MTMT-ből...
Nem található bejegyzés az MTMT-ben...

Nincs találat

Nem található a szűrési feltételeknek megfelelő eredmény. Kérjük, változtasson a kereső feltételeken.

{{ year[0].publishedYear }}

TANÍTÁS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba), BTK, Medievisztikai Tanszék (óraadó tanár: 2002–2008)

MÉDIASZEREPLÉSEK

Kossuth rádió, Mesélő krónikák c. műsor (2004–2005)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail