+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Horváth Richárd

Horváth Richárd

Horváth, Richárd
Horváth Richárd
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Középkori osztály
Telefon: 224-6700/4641
E-mail:

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Medieval Research Team

Phone: +361 224-6700/641

Email:

Degree: PhD (2003)

Research Field: 15–16th century Hungarian political and social history;
The history of Hungarian castles in the Middle Ages

Selected publications

A Felső Részek kapitánysága a Mátyás-korban. [The captaincy of the Upper Parts of Hungary during the reign of king Matthias Corvinus] Századok 137. (2003) 929–954.

Az ecsedi Bátoriak várbirtokai a kései középkorban. [Castles of the ecsedi Bátori family in the late medieval Hungary] Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 41. (2006) 305–326.

Győr megye hatóságának oklevelei (1328–1525). [Documents of the authorities of Győr County 1328–1525] (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 1. Publikationen des Diözesanarchivs von Raab. Quellen, Studien 1) Győr – Raab, 2005.

Rendszertelenség a rendszerben? A késő középkori castellumok és az írott források. [Desultoriness int the system? Tha late medieval castellum and the written sources] In: Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Szerk.: Feld István és Somorjay Selysette. Budapest, 2008.

Életrajzi szilánkok Bátori István politikai pályafutásáról (1458–1479). [Political career of Stephan Bátori 1458–1479] Szabolcs-szatmár-beregi Szemle 43. (2009/1.) 48–82.

Várak és uraik a késő középkori Magyarországon. Vázlat a kutatás néhány lehetőségéről. [Castles and their Lord in late medieval Hungary. (Possible directions of research)] In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk.: Neumann Tibor és Rácz György. (Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 40. – Analecta Mediaevalia III.) Budapest, 2009. 63–104.

Pápától a pápáig. (Garai–Szapolyai várbirtok változások Veszprém megyében a Mátyás-korban) [From Pápa to the Pope (Changes in Garai-Szapolyai castellanies in Veszprém county during the reign of king Matthias] In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. – A veszprémi egyházmegye múltjából 22.) Szerk.: Hermann István és Karlinszky Balázs. Veszprém, 2010. 345–368.

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393–1540. [Társszerzők: Neumann Tibor, C Tóth Norbert.] (A nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai 67.) Nyíregyháza, 2011.

Itineraria regis Matthiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia (1458–[1476]–1490). (História könyvtár. Kronológiák, adattárak 12. – Subsidia ad historiam medii aevi Hungarie inquirendam 2.) Budapest, 2011.

Várépítés engedélyezése az Árpád-kori Magyarországon.[Licencing of castle building in Árpádian-age Hungary] In: Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Szerk.: Terei György Kovács Gyöngyi Domokos György Miklós Zsuzsa Mordovin Maxim. Budapest, 2011. 79–93.

Selected lecture

  1. The Itinerary of Matthias Corvinus, King of Hungary (1458–1490). Temporary Survey of Research. Matthias Rex 1458–1490. Hungary at the Dawn of the Renaissance, International Conference. Budapest (Hungary), 22 May 2008. (Megjelent angol nyelven 2008-ban)
  2. The Itinerary of Matthias Corvinus, King of Hungary (1458–1490). Matthias Corvinus and his Time, International Conference. Cluj-Napoca (Romania), 24 October 2008.
  3. The castle of Jajce in the organisation of the Hungarian border-defense system in Matthias Corvinus’s time. Stjepan Tomašević (1461–1463.) slom srednjovjekovnog Bosanskog Kraljevstva”, International Conference. Jajce (Bosnia and Herzegovina), 11 November 2011. (Megjelenik horvát nyelven 2012-ben)

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1975. 11. 19.

VÉGZETTSÉG

Pázmány Péter Katolikus egyetem (Piliscsaba), Bölcsészettudomány Kar, történelem-medievisztika szak (1999)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudomány Kar (2003)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA–MOL Zsigmondkori Oklevéltár Kutatócsoport (1999–2000) részmunkaidős segédmunkatárs

Egyházmegyei Levéltár, Győr (2000–2005) levéltáros

MTA Történettudományi Intézete (2005–2011) tudományos munkatárs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos munkatárs

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

OTDK I. helyezés (Pécs, 1999)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. A Felső Részek kapitánysága a Mátyás-korban. Századok, 137. (2003) 929–954.

2. Győr megye hatóságának oklevelei (1328–1525). GyőrRaab, 2005. [A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 1. Publikationen des Diözesanarchivs von Raab Quellen, Studien 1.]

Recenziók:
Levéltári Közlemények, 76. (2005) 2. 280–284. (Szende László)
Slovenská Archivistika, 41. (2006) 1. 124–125. (Juraj Rohač)
Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 62. (2006) 2. 673. (Harald Zimmermann)
Soproni Szemle, 61. (2007) 3. 315–316. (Piti Ferenc)
Horváth Richárd: Győr megye hatóságának oklevelei 1318–1525. Slovenská Archivistika, 44. (2010) 2. 118–120. (Robert G. Maretta)

3. Rendszertelenség a rendszerben? A késő középkori castellumok és az írott források. In: Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Szerk. Feld István és Somorjay Selysette. Bp., 2008. 9–20.

4. Várak és uraik a késő középkori Magyarországon. Vázlat a kutatás néhány lehetőségéről. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor és Rácz György. Bp.–Piliscsaba, 2009. 63–104. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 40. – Analecta Mediaevalia III.]

5. Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393–1540. Nyíregyháza, 2011. [Társszerzők: Neumann Tibor, C. Tóth Norbert.] [A nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai 67.]

Recenzió:
Turul, 84. (2011) 3. 105–107. (Szaszkó Elek)

6. Itineraria regis Matthiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia (1458–[1476]–1490). MTA Történettudományi Intézet, História, Bp., 2011. [História könyvtár. Kronológiák, adattárak 12. – Subsidia ad historiam medii aevi Hungarie inquirendam 2.]

Recenzió:
Itineraria regis Matthiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia 1458–(1476)–1490. Hadtörténelmi Közlemények, 124. (2011) 4. 1151–1153. (Kranzieritz Károly)

7. Várépítés engedélyezése az Árpád-kori Magyarországon. In: Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Szerk. Terei György, Kovács Gyöngyi, Domokos György, Miklós Zsuzsa, Mordovin Maxim. Bp., 2011. 79–93.

8. Ecsedi Bátori István. Egy katonabáró életpályája 1458–1493. [Társszerző: Neumann Tibor.] Bp., 2012. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések.)

9. A bélteki Drágfiak és a királyi udvar kapcsolata a Hunyadiak korában. In: A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. sz.) Szerk. Hegyi Géza, W Kovács András. Kolozsvár, 2012. 67–212. (Erdélyi Tudományos Füzetek, 277.)

10. I castelli e i loro signori nell'Ungheria dell'epoca degli Angió. In: L’Ungheria angioina. Szerk. Csukovits Enikő. Róma, 2013. 179–204. (Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma. Studia 3.)

PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL

1998

Magyar várak, vármegyék [önálló szócikkek, illetve egyes szócikkek történeti részei]. In: Magyar Nagylexikon VII–XVIII. Bp., 1998–2004.

2000

Ismeretlen középkori oklevelek a Chernel család levéltárából. Vasi Szemle, 54. (2000) 123–136. – Digitális újraközlése: Collectio Diplomatica Benedictina. A Pannonhalmi Bencés Főapátsági Levéltár középkori oklevelei. (CD-ROM) Szerkesztette és a szöveget gondozta: Dreska Gábor. Pannonhalma, 2001. [Társszerző: Neumann Tibor.]

Véber János: Elfeledett középkori oklevelek Kazinczy Gábor hagyatékában. Levéltári Közlemények, 74. (2003) 1–2. 159–190. p. 159. 3. j.
Bilkei Irén: Adatok Zala megye 16. századi archontológiájához. Levéltári Szemle, 54. (2004) 1. 39–57. p. 44. 38. j.
Horváth Richárd: Újonnan előkerült középkori oklevelek Kazinczy Gábor hagyatékában. Levéltári Szemle, 54. (2004) 3. p. 4. 6. j.
Neumann Tibor: A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15–16. században. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 5.) Győr, 2007. 235.  p. 99. 612. j.
C. Tóth Norbert: Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. Nyíregyháza, 2008. 238. p. 67. 458. j.
Dominkovits Péter, Pálffy Géza: Küzdelem az országos és regionális hatalomért. A Nádasdy család, a magyar arisztokrácia és a Nyugat-Dunántúl nemesi társadalma a 16–17. században. (2. közlemény) Századok, 144. (2010) 5. 1085–1120. p. 1101. 191. j.
Bilkei Irén: Megyei köznemesi társadalom a Mohács utáni évtizedekben. Századok, 145. (2011) 5. 1147–1182. p. 1166. 129. j.

Veszprém megye tisztségviselői a későközépkorban (1458–1526). Fons, 7. (2000) 249–266.

Márkusné Vörös Hajnalka: Somlóvásárhely. In: Somlóvásárhely. (Száz magyar falu könyvesháza) Bp., Száz magyar falu könyvesháza, 2000. 1–225. p. 199.
Varga Szabolcs: A devecseri Choronok. Fons, 8. (2001) 3. 259–311. p. 260. 6. j.
Pálffy Géza–Soós László: Zala megye archontológiája 1338–2000. (Zalai Gyűjtemény 50.) Szerk. Molnár András. Zalaegerszeg, 2000.  Levéltári Szemle, 51. (2001) 1. p. 82.
Bilkei Irén: Adatok Zala megye 16. századi archontológiájához. Levéltári Szemle, 54. (2004) 1. 39–57. p. 40. 17. j.
Neumann Tibor: Választott nemesi esküdtek Nyitra megyében. (Az 1486. évi 8. tc. végrehajtása). Századok, 132. (2005) 2. 261–290. p. 284. 138. j.
Gesztelyi Tamás–Rácz György: Antik gemmapecsétek a középkori Magyarországon – Antike Gemmensiegel im mittelalterlichen Ungarn. Debrecen, Debreceni Egyetem BTK, 2006. 198. p. 6.,
p. 97.,
p. 111.
C. Tóth Norbert: Jakab várnagy (†1420). In: Acta Historica. (Acta Universitatis Szegediensis). Szerk. Makk Ferenc, Piti Ferenc. Szeged, Szegedi Tudományegyetem BTK, 2007. 71–84. p. 74. 13. j.
C. Tóth Norbert: Kastelán Jakub († 1420). In: Miles semper honestus. Vydaný pri príležitosti životného jubilea Vojtecha Dangla. Szerk. Vladimír Segeš, Božena Šeďová. Bratislava, 2007. 33–41. p. 38.,
p. 39.
C. Tóth Norbert: Lehetőségek és feladatok a középkori járások kutatásában. Századok, 141. (2007) 2. 391–470. p. 399. 44. j.
Sonnevend Gergely: Ifjabb Vitéz János veszprémi püspök. In: Veszprém reneszánsza 2008. Szerk. Kilián László és Rainer Pál. Veszpém, 2008. 121–174. p. 135. 84. j.
C. Tóth Norbert: Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. Nyíregyháza, 2008. 238. p. 65. 439. j.
Kenyeres István: Uradalmak és végvárak. A kamarai birtokok és a törökellenes határvédelem a 16. századbeli Magyar Királyságban. (Habsburg történeti monográfiák, 2.) Bp., 2008. 662. p. 109. 29. j.,
p. 109. 31. j.
Koppány Tibor: A devecseri kastély. In: Reneszánsz látványtár. Virtuális utazás a múltba. Kiállítási katalógus és tanulmánykötet. Szerk. Buzás Gergely, Orosz Krisztina, Vásáros Zsolt. Bp., 2009. 511–514. p. 512. 5. j.
Koppány Tibor: Lapidarium Hungaricum 7. Bp., 2009. 211. p. 96. 8. j.
C. Tóth Norbert: A világi igazgatás Magyarországon a Zsigmond-korban, különös tekintettel Veszprém megyére. In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Szerk. Hermann István és Karlinszky Balázs. Veszpém, Veszprém Megyei Levéltár, 2010. 319–344. p. 321. 14. j.,
p. 326. 72. j.,
p. 329. 88. j.,
p. 330. 93. j.,
p. 339. 197. j.
Érszegi Géza–Solymosi László: Veszprém város okmánytára. Pótkötet. (1000–1526). Veszprém, 2010. 559. p. 481. 1. j.
Bilkei Irén: Megyei köznemesi társadalom a Mohács utáni évtizedekben. Századok, 145. (2011) 5. 1147–1182. p. 1159. 80. j.

Gyügye község középkori és kora újkori története az írott források alapján. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve XLII. Szerk. Németh Péter. Nyíregyháza, 2000. 123–131.

Gere László: A gyügyei református templom kutatása. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve, XLII. Szerk. Németh Péter. Nyíregyháza, Nyíregyházi Jósa András Múzeum, 2000. 171–188.  p. 171. 1. j.
C. Tóth Norbert: Szabolcs megye hatóságának oklevelei II. (1387–1526). (A nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai, 53.) Nyíregyháza, 2003. 275.  p. 8.
Németh Péter: A középkori Szatmár megye települései a XV. század elejéig. (A nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai, 60.) Nyíregyháza, 2008. 529.  p. 106–107.
M. Veres Lujza: Gyügye református templomának építéstörténete és belső díszítése. In: A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve, XLII. Szerk. Németh Péter. Nyíregyháza, 2010. 189–206. p. 189. 1. j.
Szakács Béla Zsolt: Gyügye, református templom. In: Középkori egyházi építészet Szatmárban. Középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben. Szerk. Kollár Tibor. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata, 2011. 261–263. p. 263. 8. j,
p. 263. 16. j.

2001

Egy kevéssé ismert püspöki vár: Várkesző 1592-ben. Levéltári Szemle, 51. (2001) 2. 51–59.

Kenyeres István: XVI. századi uradalmi utasítások. Utasítások a kamarai uradalmak prefektusai, udvarbírái és ellenőrei részére. I–II. (Fons könyvek, 2.) Bp., 2002. 905.  p. 762.,
p. 767.
Nemes Gábor: Salánki Ágoston győri püspök pályakezdése. In: A Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Évkönyve 2004–2005. Szerk. Tőke Péter. Győr, 2006. 33–48. p. 46.
Dénes József: Vas és Sopron megye középkori várainak kutatástörténete. In: Savaria a Vas Megyei Múzeumok Értesítője, 31. Szombathely, 2007. 8–30. p. 22.
Kenyeres István: Uradalmak és végvárak. A kamarai birtokok és a trökellenes határvédelem a 16. századbeli Magyar Királyságban. (Fons könyvek, 2.) Bp., 2008. 662.  p. 172. 92. j.
Nemes Gábor: Salánki Ágoston. A királynéi kancelláriától a győri püspöki székig. Levéltári Közlemények, 80. (2009) 1. 3–30. p. 13. 80. j.
Nemes Gábor: Zaccaria Delfino bíboros győri adminisztrátorsága és kapcsolata Sopron várossal. Soproni Szemle, 64. (2010) 4. 397–413. p. 409. 108. j.,
p. 410. 112. j.
Fazekas István: Katolikus megújulás és reform kezdetei a győri egyházmegyében a 17. század első harmadáig. In: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből, 13. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások.) Szerk. Nemes Gábor–Vajk Ádám. Győr, 2011. 103–118.  p. 110. 36. j.

Adalékok a Szapolyaiak északkelet-magyarországi felemelkedéséhez. In: Tanulmányok a középkorról. Szerk. Neumann Tibor. [H. n.], 2001. 99–112. [Analecta Mediaevalia I. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Medievisztika Tanszékének kiadványsorozata.]

Tringli István: Az újkor hajnala. Magyarország története 1440–1541. (Tudomány – Egyetem) Bp., 2003. 179. p. 171.
Bencsik János: Kapitalizálódó gazdaság, polgárosodó társadalom. Tokaj népessége 1869-ben. (Officina Musei, 13.) Miskolc, Herman Ottó Múzeum, 2003. 258. p. 245. 1. j.
Kenyeres István: A Szapolyai család és Trencsén. In: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. (5) (Studia Miskolciensia) Szerk. Bessenyei József–Horváth Zita–Tóth Péter–Gyulai Éva–Somorjai Lehel. Miskolc, 2004. 135–146. p. 136. 10. j.,
p. 136. 11 j.,
p. 136. 12. j.
Kubinyi András: A Szapolyaiak és familiárisaik (szervitoraik). In: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. (5) (Studia Miskolciensia) Szerk. Bessenyei József–Horváth Zita–Tóth Péter–Gyulai Éva–Somorjai Lehel. Miskolc, 2004. 169–194. p. 172. 28. j.,
p. 183. 129. j.,
p. 187. 161. j.
Feld István: Adelsburgen und Residenzen in Ungarn am ende des Mittelalters. In: Quasi liber et pictura... Tanulmányok Kubinyi András 70. születésnapjára. Szerk. Kovács Gyöngyi. Bp., 2004. 140–149. p. 145.
Jiři Fajt: Der Meister von Okoličné und die Künstlerische Repräsentation der Familie Zápolya: Zum Begriff der Hofmalerei in Obernungarn unter der Jagiellonen. In: Die Länder der Böhmischen Krone und ihre Nachbarn zur Zeit der Jagiellonenkönige. Szerk. Evelin Wetter. Ortfildern, 2004. 190–197. p. 192.
Nováki Gyula–Sárközi Sebestyén: Várak a történeti Zemplén megyében I. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve XLIII. Szerk. Veres László–Viga Gyula. Miskolc, 2004. 199–230. p. 221. 86. j.,
p. 222. 92. j.
Papp Szilárd: A királyi udvar építkezései Magyarországon 1480–1515. Bp., 2005. 297. p. 42. 261. j.
E. Kovács Péter: A leggazdagabb magyarok 1472-ben. Egy követjelentés és a valóság. Századok, 139. (2005) 2. 421–428. p. 424. 24. j.
Stanislaw A. Sroka: A Szapolyai család genealógiája. Turul, 79. (2005) 3–4. 96–103. p. 100. 5. j.
Stanislaw A. Sroka: Jadviga Zapolya. Krakow, 2005. 121. p. 8. 10. j.
Simon Zoltán: Wall-tiles from Regéc Castle. In: Turkish Flowers. Studies in Ottoman Art in Hungary. Szerk. Ibolya Gerelyes. Bp., 2005. 27–34. p. 28.
Ivan Chalupecký: Zápolskí a Spiš do roku 1526. Z Minulosti Spiša, 13. (2005) 1. 37–53. p. 38. 8. j.,
p. 39. 14.,
p. 39. 15. j.
Kubinyi András: A Jagelló-kori magyar állam. Történelmi Szemle, 48. (2006) 3–4. 287–308. p. 304. 114. j.
Simon Zoltán: A regéci vár régészeti kutatása. Műemlékvédelem, 51. (2007) 1. 14–16. p. 14. 2. j.
Kubinyi András: Báthory Miklós politikai szereplése. In: Báthory Miklós váci püspök (1474–1506). Szerk. Horváth Alice. Vác, 2007. 16–32. p. 18. 38. j.
Nováki Gyula–Sárközi Sebestyén–Feld István: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye várai az őskortól a kuruc korig. (Magyarország várainak topográfiája, 1.) Bp.–Miskolc, 2007. 330. p. 22. 14. j.,
p. 82. 5. j.
Pálosfalvi Tamás: Grebeni Hermanfi László alnádor. Egy tekintélyes szlavón köznemesi politikus pályaképe. (Második közlemény.) Századok, 142. (2008) 2. 267–314. p. 278. 88. j.
Mátyás és a humanizmus. (Nemzet és emlékezet) Szerk. Csukovits Enikő. Bp., 2008. 720. p. 690.
Ioan Aurel Pop–Alexandru Simon: Moldova şi Celălalt Imperiu: Preliminarriile şi Consecintele compiraţiei Lui Maximiliani I de Habsburg şi Ştefan cel Mare (1497). In: Vocaţia Istoriei Prinos. Profesorului Şerban Papacostean. Szerk. Ovidiu Cristea–Gheorghe Lazăr. Brăila, 2008. 332–342. p. 333. 2. j.
Köblös József: Szapolyai István nádor Pápán írott végrendelete. In: Istennek, Hazának, tudománynak. Tanulmányok a 95 éves Nádasdy Lajos tiszteletére. Szerk. Mezei Zsolt. Pápa, 2008. 124–144. p. 124. 1. j.,
p. 125. 4., 7. j.,
Kenyeres István: Uradalmak és végvárak. A kamarai birtokok és a trökellenes határvédelem a 16. századbeli Magyar Királyságban. Bp., 2008. 662. p. 249. 117. j.
C. Tóth Norbert: Egy szabolcsi összeírás margójára: Adalékok az 1458–1459-es évek politikatörténetéhez. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 45. (2010) (melléklet) 1–15. p. 12. 160. j.,
p. 13. 164. j.
Simon Zoltán: Adalékok a tállyai középkori és kora újkori erődítmények történetéhez. In: Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Szerk. Terei György. Bp., Castrum Bene Egyesület, 2011. 231–240. p. 233. 43. j.,
p. 237. 94. j.
Csorba Csaba: Sátoraljaújhely városkönyve. Sátoraljaújhely, Sátoraljaújhely város Önkormányzata, 2011. 495. p. 460.

A Chernelházi Chernelek a középkorban. Soproni Szemle, 55. (2001) 369–382.

Dominkovits Péter: Egy kora újkori ügyvéd pályaképe – Szepsy (Zepsy) János. Aetas, 17. (2002) 2–3. 5–35. p. 32. 151. j.
Pálffy Géza: Egy szlavóniai köznemesi família két ország szolgálatában: a budróci Budor család a XV–XVIII. Században. Hadtörténelmi Közlemények, 115. (2002) 4. 923–1007. p. 927. 15. j.
Dominkovits Péter: Familiárisi szolgálat – vármegyei hivatalviselés. Egy 17. századi Sopron vármegyei alispán, gálosházi Récsey (Rechey) Bálint. Korall, 9. (2002) 30–45. p. 34.
Bilkei Irén: Adatok Zala megye 16. századi archontológiájához. Levéltári Szemle, 54. (2004) 1. 39–57. p. 39.
Pálffy Géza: Egy különleges nemesi karrier a 16–17. században. Hatosi Bálint pápai vicekapitány és családja története. (Jókai könyvek, 3.) Pápa, 2005. 116.  p. 61. 224. j.
Dominkovits Péter: Földesúri familiáris vagy megyei hivatalviselő? Bezerédy György soproni alispánsága (1655–1662). Fons, 12. (2005) 2. 127–162. p. 130. 17. j.,
p. 133. 30. j.
Dominkovits Péter: Főúri familiárisok. Sopron vármegye alispánjai a 17. században. In: Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16–17. században. Szerk. G. Etényi Nóra–Horn Ildikó. Bp., 2005. 511–529. p. 518. 63. j.
C. Tóth Norbert: Zsigmondkori Oklevéltár X. (1423). Bp., Magyar Országos Levéltár, 2007. 716. p. 620.
C. Tóth Norbert: Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. Nyíregyháza, 2008. 238. p. 67. 458. j.
Dominkovits Péter–Pálffy Géza: Küzdelem az országos és regionális hatalomért. A Nádasdy család, a magyar arisztokrácia és a Nyugat-Dunántúl nemesi társadalma a 16–17. században. (2. közlemény.) Századok, 144. (2010) 5. 1085–1120. p. 1101. 191. j.
Bilkei Irén: Megyei köznemesi társadalom a Mohács utáni évtizedekben. Századok, 145. (2011) 5. 1147–1182. p. 1166. 129. j.

2003

Romantikus história vagy tudományos várkutatás? Szatlóczki Gábor: A rezi vár históriája. (A rezi váruradalom története.) Rezi község Önkormányzata. Rezi, 2000. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele, (2003) május 30–június 1. [Recenzió.]

Bakócz IV. Tamás. In: Esztergomi érsekek 1001–2003. Szerk. Beke Margit. Bp., 2003. 228–232.

Kis Péter: Bakócz Tamás budai házingatlanaira vonatkozó oklevelek az Erdődy család Bécsi levéltárából 1464–1518. Fons, 12. (2005) 3. 399–422. p. 401. 12. j.
Dreska Gábor: Bakócz Tamás, a levélíró. In: Redite ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk. Krász Lilla–Oborni Teréz. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2008. 329–339. p. 330. 5. j.
Körmendy Kinga: A Bakócz-graduale lehetséges megrendelője és possessora. Magyar Könyvszemle, 125. (2009) 2. 212–219. p. 216. 31. j.
Solymosi László: Mátyás király és a magyarországi főpapok. In: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Szerk. Papp Imre, Angi János, Pallai László. Debrecen, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék, 2010. 61–80. p. 72. 57. j.,
C. Tóth Norbert: Az egri püspöki szék betöltésének problémái 1520 és 1523 között. Adatok az egri, szerémi és váci püspökök archontológiájához. In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. (A Jósa András Múzeum Kiadványai) Szerk. Juan Cabello–C. Tóth Norbert. Nyíregyháza, 2011. 367–376.  p. 370. 47. j.
Tusor Péter–Nemes Gábor: Consistorialia documenta pontificia de Regnis Sacrae Corone Hungariae (1426–1605). (Collectanea Vaticana Hungariae 7.) Bp.–Róma, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyháztörténeti Kutatócsoportja, 2011. 303.  p. 10. 1. j.
Neumann Tibor: Győr és Eger között. egy püspöki áthelyezés története. In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. (A Jósa András Múzeum Kiadványai) Szerk. Juan Cabello–C. Tóth Norbert. Nyíregyháza, 2011. 357–366.  p. 357. 2. j.,
p. 360. 37. j.

Iskolai Levéltár – Schularchiv. Győr, 2003. [A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Segédletek 1.]

A Felső Részek kapitánysága a Mátyás-korban. Századok, 137. (2003) 929–954.

Vladimir Segeš: Od rytierstva po žoldnierstva. Stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko. Bratislava, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 2004. 266. p. 102. 66. j.,
p. 103. 67. j.
Stanislaw A. Sroka: Jadviga Zapolya. Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2005. 131. p. 15. 27. j.
Teiszler Éva: A Felső részek főkapitányságáról. In: Medievisztikai tanulmányok. (A IV. Medievisztikai Konferencia előadásai). Szerk. Marton Szabolcs–Teiszler Éva. Szeged, 2006. p. 166.,
p. 170.,
p. 172.,
p. 173.,
p. 175.,
p. 176.,
p. 177.,
p. 178.
Sarusi Kiss Béla: Egy hegyvidéki végvár katonai infrastruktúrája. Murány katonasága, építményei és fegyverzete. In: Magyarország védelme – Európa védelme.  (Studia Agriensia)Szerk. Petercsák Tivadar–Berecz Mátyás. Eger, Dobó István Vármúzeum, 2006. 117–172.  p. 118.
Neumann Tibor: A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15–16. században. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 5.) Győr, Győri Egyházmegyei Levéltár, 2007. 235.  p. 29. 135. j.
Neumann Tibor: Felső-Tisza-vidéki nemesek a késő középkori Nyitra megyében. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 42. (2007) 4. 435–449. p. 448. 100. j.
Font Márta–Fedeles Tamás–Kiss Gergely: Magyarország kormányzati rendszere (1000–1526). Pécs, Pécsi Egyetem, 2007. 151. p. 141.
Sarusi Kiss Béla: Murány történeti szerepe a kezdetektől a 17. századig. Castrum, 5. (2007) 1. 77–104. p. 79. 3. j.
Kubinyi András: Nándorfehérvártól Mohácsig. A Mátyás- és a Jagelló-kor hadtörténete. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára) Bp., Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2007. 315. p. 111. 33. p.
C. Tóth Norbert: Szabolcs megye ismeretlen ispánjai Mátyás király uralkodása idején. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 42. (2007) 2. 154–163. p. 155. 9. j.
Kordé Zoltán: The Voivodate of Transylvania from Matthias’ Enthronement to the Rebellion of 1467. In: Stephen the Great and Matthias Corvinus and their Time (In Memoriam Virgil Cândea et András Kubinyi). Szerk. László Koszta–Ovidiu Muresan–Alexandru Simon. Cluj-Napoca, 2007. 179–188. p. 184. 18. j.
Sarusi Kiss Béla: A természet által megerősített vár. Murány végvár és uradalma a 16. század második felében. (Disszertációk Budepest Főváros Levéltárából 1.) Bp., Budapest Főváros Levéltára, 2008. 414.  p. 33. 24. j.
Neumann Tibor: II. Ulászló koronázása és első rendeletei. Egy ismeretlen országgyűlésről és koronázási dekrétumról. Századok, 142. (2008) 2. 315–338. p. 331. 83. j.
Mátyás és a humanizmus. (Nemzet és emlékezet) Szerk. Csukovits Enikő. Bp., Osiris Kiadó, 2008. 702. p. 690.
Nógrády Árpád: Pozsonyi gyalogosok Mátyás seregében. (Egy zsoldoscsapat fegyverzetének jegyzéke 1466-ból). In: Rex invictissimus. Hadsereg és hadszervezet a Mátyás kori Magyarországon. Szerk. Veszprémy László. Bp., Zrínyi Kiadó, 2008. 193–200. p. 197. 18. j.
C. Tóth Norbert: Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. Nyíregyháza, A Szabolcs Községért Kulturális Közhasznú Közalapítvány, 2008. 238. p. 39. 210. j.,
p. 130. 958. j.
Neumann Tibor–Pálffy Géza: Főkapitányi és főhadparancsnoki adományok a 15–16. századi Magyarországon. Levéltári Közlemények, 80. (2009) 209–254. p. 213. 17. j.,
p. 225. 69. j.
International Medieval Bibliography. Multidisciplinary Bibliography of the Middle Ages 300–1500. Leeds: Brepols, 2009. 169. tétel.
Antonín Kalous: Matyás Korvín (1443–1490) uherský a ceský král. Ceske Budejovice, Veduta, 2009. 480. p. 58. 122. j.,
p. 58. 126. j.,
p. 59. 132. j.
C. Tóth Norbert: Egy szabolcsi összeírás margójára. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 45. (2010) (melléklet) 1–12. 1. p. 12. 160. j.
Neumann Tibor: A Szapolyai család legrégebbi címere. Turul, 84. (2011) 4. 123–127. p. 124. 14. j.
Fedeles Tamás: Galgóc az Újlaki érában (1349–1524). In:  Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok.  (Speculum Historiae Debreceniense) Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen, DE BTK, 2011. 195–222.  p. 200. 38. j.
W. Kovács András: Remarks on the Careers of the Vice-voivodes of Transyilvania in the Late Middle Ages. Transylv. Rev., 21. (2012) 2. 103–137. p. 121. 22. j.
W. Kovács András: The Authorities of Middle Solnoc and Crasna Counties in the Middle Ages. Transylv. Rev., 21. (2012) 2. 31–66. p. 65. 192. j.

Tóth Krisztina: A Palásthy család levéltára 1256–1847. Kutatási segédlet. Levéltári Szemle, 53. (2003) 1. 53–56. [Recenzió.]

Várak és politika a középkori Veszprém megyében. (PhD, kézirat.) 2003. 135.

Kenyeres István: A királyi és királynéi „magánbirtokok” a 16. században. Századok, 138 (2004) 5. 1103–1148. p. 1112. 50. j.
Kenyeres István: A Szapolyai család és Trencsén. In: Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Szerk. Bessenyei József–Horváth Zita–Tóth Péter–Gyulai Éva–Somorjai Lehel. Miskolc, 2004. 135–146. p. 136. 12. j.,
p. 137. 13. j.
Mészáros Orsolya: Szigliget várának története a középkorban. Fons, 12. (2005) 3. 299–378. p. 329. 93. j.,
p. 332. 107. j.,
p. 334. 115. j.,
p. 335. 119. j.,
p. 337. 128. j.,
p. 343. 144. j.
Bocsi Zsófia: Csókakő vár az írott források tükrében, különös tekintettel az Anjou-korra. In: Arrabona. (A Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Közleményei 44/2.) Szerk. Székely Zoltán. Győr, 2006. 51–66.  p. 53. 13. j.,
p. 56. 34. j.
Fülöp András: Somló vára az első ásatások tükrében. In: „Gondolják látják az várnak nagy voltát ” Tanulmányok a 80 éves Nováki Gyula tiszteletére. Szerk. Kovács Gyöngyi és Miklós Zsuzsa. Bp., 2006. 119–128. p. 119. 3. j.,
p. 120. 8. j.
Neumann Tibor: A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15–16. században. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 5.) Győr, 2007. 235. p. 47. 272. j.
Bartos György–Juan Cabello: A Perényiek és a siklósi reneszánsz. In: Emlékkötet Szatmári György tiszteletére. Szerk. Fedeles Tamás. Bp., 2007. 81–114. p. 84. 8. j.
Fülöp András: Ásatások Somló várában. Kutatási helyzetkép. Műemlékvédelem, 51. (2007) 1. 23–28. p. 24. 2. j.
Czövek Zoltán: Három középkor végi számadás a Nádasdy-levéltárból. Fons, 14. (2007) 1. 119–166. p. 120. 3. j.
Koppány András: Pécsely, Zádorvár állagvédelmi munkálatai 2004–2006 között. Műemlékvédelem, 51. (2007) 1. 34–36. p. 34. 1. j.
Bocsi Zsófia: Vár és uradalom kapcsolata az írott források tükrében. Castrum, 6. (2007) 2. 43–62. p. 45. 8. j.
Köblös József: Szapolyai István nádor Pápán írott végrendelete. In: Istennek, Hazának, tudománynak. Tanulmányok a 95 éves Nádasdy Lajos tiszteletére. Szerk. Mezei Zsolt. Pápa, 2008. 124–144. p. 126. 11. j.
Kenyeres István: Uradalmak és végvárak. A kamarai birtokok és a törökellenes határvédelem a 16. századbeli Magyar Királyságban. Bp., 2008. 662. p. 66. 37. j.,
p. 249. 118. j.
Kupovics Renáta: A döbröntei vár kutatása. Castrum, 9. (2009) 1. 31–68. p. 35. 26. j.,
p. 37. 33. j.,
p. 38. 51. j.,
p. 38. 56. j.,
p. 38. 58. j.,
p. 39. 63. j.,
p. 39. 65. j.,
p. 39. 68. j.
Karlinszky Balázs: A veszprémi káptalan Zalamerenye-környéki birtokai a török előtt. In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. – A veszprémi egyházmegye múltjából 22.) Szerk. Hermann István és Karlinszky Balázs. Veszprém, 2010. 33–56.  p. 48. 73. j.
C. Tóth Norbert: A világi igazgatás Magyarországon a Zsigmond-korban, különös tekintettel Veszprém megyére. In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. – A veszprémi egyházmegye múltjából 22.) Szerk. Hermann István és Karlinszky Balázs. Veszprém, 2010. 319–344.  p. 330. 96. j.
Fedeles Tamás: Az 1494–1495-ös királyi büntetőhadjárat előzményei. In: Aktualitások a magyar középkorkutatásban. Szerk. Font Márta–Fedeles Tamás–Kiss Gergely. Pécs, 2010. 277–291. p. 283. 33. j.,
p. 284. 42. j.
Feld István: Középkori várak és rezidenciák régészeti kutatása. In: A középkor és a kor újkor régészete Magyarországon II. Szerk. Benkő Elek–Kovács Gyöngyi. Bp., 2010. 494–510. p. 496. 15. j.
Hudi József, Petrik Iván: Memoriae commendamus. Emlékezetül adjuk. Válogatás Pápa város történetének forrásaiból. (A Pápai Levéltár Kiadványai, 1.) Pápa, 2010. 183.  p. 37. 124. j.,
p. 44. 139. j.,
p. 50. 149. j.,
p. 69. 179. j.
Fedeles Tamás: Galgóc az Újlaki érában (1349–1524). In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. (Speculum Historiae Debreceniense) Szerk. Bárány Attila–Papp Klára–Szálkai Tamás. Debrecen, DE BTK, 2011. 195–222.  p. 198. 22. j.,
p. 199. 31. j.,
p. 199. 33. j.,
p. 200. 37. j.,
p. 218–219.

2004

Újonnan előkerült középkori oklevélszövegek a Győri Egyházmegyei Levéltárban. (Tapasztalatok középkori forrásanyagunk lehetséges kiegészítése terén.) Levéltári Szemle, 54. (2004) 3. 3–13.

Mészáros Orsolya: Szigliget várának története a középkorban. Fons, 12. (2005) 3. 299–378. p. 300. 6. j.
Kupovics Renáta: A döbröntei vár kutatása. Castrum, 9. (2009) 1. 31–68. p. 37. 34. j.
Vajk Ádám: „Mibe került ezen hűségi levél?” Kőszegi Miklós győri püspöksége és az országos politika. In: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások) Szerk. Nemes Gábor–Vajk Ádám. Győr, 2011. 411–439. p. 426. 90. j.
Nemes Gábor: Salánki Ágoston győri püspök. In: Összekötnek az évezredek. (Pázmány történelmi műhely) Szerk. J. Újváry Zsuzsanna. Bp.–Piliscsaba, PPKE BTK, 2011. 41–51.  p. 50. 75. j.

Feudáliskori gazdasági iratsorozat – Wirtschaftsschriften aus dem feudalen Zeitalter. Győr – Raab, 2004. [A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Segédletek 3.]

Ábrahám Imre: A 14–17. századi Nyúl község rövid történeti földrajza. In: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye múltjából. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások) Szerk. Nemes Gábor–Vajk Ádám. Győr, 2011. 19–38.  p. 19. 2. j.

Kristó Gyula: Fejezetek az Alföld középkori történetéből. (Dél-alföldi Évszázadok 20.) Szeged, 2003. Századok, 138. (2004) 520–522. [Recenzió.]

2005

Középkori kastélyépítési engedélyek Somogy megyéből. Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele, 1. (2005) 1. Szerk. Feld István, Szatlóczki Gábor, Domokos György. Bp., 2005. 13–22.

Magyar Kálmán–Nováki Gyula: Somogy megye várai a középkortól a kuruc korig. Kaposvár, Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2005. 298. p. 3.,
p. 186.
Bilkei Irén: Adatok Zala megye Mátyás-kori történetéhez. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica 14.  Miskolc, 2009. 23–40.  p. 29. 63. j.
Tringli István: Pest és Pilis megye sajátos viszonyai a török hódítás előtt: Hasonlóság és különbözőség a középkori megyék történetében. In: Megyetörténet. Egyház és igazgatástörténeti tenulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai, 22. – A veszprémi egyházmegye múltjából, 22.) Szerk. Hermann István, Karlinszky Balázs. Veszprém, Veszprém Megyei Levéltár, 2010. 369–420. p. 401. 132. j.

Győr megye hatóságának oklevelei (1328–1525). GyőrRaab, 2005. [A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 1. Publikationen des Diözesanarchivs von Raab Quellen, Studien 1.]

C. Tóth Norbert: Bereg megye járásai a középkorban. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 40. (2005) 2. 177–186. p. 179. 13. j.
Engel Pál–C. Tóth Norbert: Itineraria regum et reginarum 1382–1438. (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam, 1.) Bp., MTA–MOL Zsigmondkori Oklevéltár Kutatócsoport, 2005. 187.  p. 126. 1272. j.
Neumann Tibor: Választott nemesi esküdtek Nyitra megyében. (Az 1486. évi 8. tc. végrehajtása). Századok, 139. (2005) 2. 261–290. p. 264. 20. j.
Kubinyi András: A Jagelló-kori magyar állam. Történelmi Szemle, 48. (2006) 3–4. 287–308. p. 292. 37. j.
Neumann Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei (1299–1526). (Szabolcs-szatmár-beregi Szemle Füzetei, 3.) Nyíregyháza, Móricz Zsigmond Könyvtár, 2006. 147.  p. 7. 2. j.
Neumann Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei a Jagelló-korban. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 41. (2006) 1. 17–30. p. 17.
Bariska István: Csepreg a XV–XVI. századi pártatlan bíróság rendszerében. Vasi Szemle, 60. (2006) 4. 436–450. p. 447. 38. j.
Nemes Gábor: Salánki Ágoston győri püspök pályakezdése. In: A Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Évkönyve 2004–2005. Szerk. Tőke Péter. Győr, 2006. 33–48. p. 45.,
p. 46.,
p. 48.
C. Tóth Norbert: Ugocsa megye hatóságának oklevelei (1290–1526). Bp., MTA–MOL Zsigmondkori Oklevéltár Kutatócsoport, 2006. 123. p. 8. 6. j.
Neumann Tibor: A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15–16. században. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 5.) Győr, Győri Egyházmegyei Levéltár, 2007. 235.  p. 57. 337 j.,
p. 60. 356. j.,
p. 136. 820. j.
Körmendi Tamás: Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára I. (1244–1398). Turul, 80. (2007) 4. 140–141. p. 141.
C. Tóth Norbert: Jakab várnagy (†1420). In: Acta Historica. Tomus CXXVII. (Acta Universitatis Szegediensis). Szerk. Makk Ferenc–Piti Ferenc. Szeged, 2007. 71–84. p. 73. j. 8.,
p. 74. 13. j.
C. Tóth Norbert: Kastelán Jakub († 1420). In: Miles semper honestus. Vydaný pri príležitosti životného jubilea Vojtecha Dangla. Szerk. Vladimír Segeš–Božena Šeďová. Bratislava, 2007. 36–42. p. 38.,
p. 39.
C. Tóth Norbert: Lehetőségek és feladatok a középkori járások kutatásában. Századok, 141. (2007) 2. 391–470. p. 392. 6. j.,
p. 396. 22. j.,
p. 403. 82. j.,
p. 408. 117. j.
Font Márta–Fedeles Tamás–Kiss Gergely: Magyarország kormányzati rendszere (1000–1526). Pécs, 2007. 151. p. 93.,
p. 141.
C. Tóth Norbert: Szabolcs megye ismeretlen ispánjai Mátyás király uralkodása idején. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 42. (2007) 2. 154–163. p. 162. 78. j.
C. Tóth Norbert: Zsigmondkori Oklevéltár X. (1423). Bp., Magyar Országos Levéltár, 2007. 716. [A Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok, 43.] 1184. sz.
Kubinyi András: A belkereskedelem a késő középkori Magyarországon. In: Gazdaság és gazdálkodás a középkori Magyarországon: gazdaságtörténet, anyagi kultúra régészet. Szerk. Kubinyi András–Laszlovszky József–Szabó Péter. Bp., Martin Opitz kiadó, 2008. 229–252. p. 242. 88. j.
Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára II. (1399–1438). (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 8.) Győr, Győri Egyházmegyei Levéltár, 2008. 430. p. 187–188.,
p. 192.
C. Tóth Norbert: Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. Nyíregyháza, Szabolcs községért közhasznú közalapítvány, 2008. 238. p. 7. 5. j.,
p. 10. 18. j.,
p. 34. 171. j.,
p. 63. 427. j.,
p. 63. 428. j.,
p. 64. 433. j.,
p. 64. 435. j.,
p. 70. 486. j.,
p. 70. 490. j.
Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyének kiadványai (1321–1500). In: Loca credibilia. hiteleshelyek a középkori Magyarországon. (Egyháztörténeti tanulmányok) Szerk. Fedeles Tamás–Bilkei Irén. Pécs, Pécsi Egyházmegye Egyháztörténeti Bizottság, 2009. 29–48. p. 41. 51. j.
Lázs Sándor: A Pozsonyi Kódex írói és műveltségük. Századok, 143. (2009) 2. 467–486. p. 468. 8. j.
C. Tóth Norbert: Az 1395. évi lengyel betörés. A lengyel–magyar kapcsolatok egy epizódja. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor–Rácz György. Bp., MTA Történettudományi Intézet–PPKE BTK, 2009. 447–486.
Gyöngyössy Márton: Kamara haszna a késő középkorban. In: Pénztörténet – gazdaságtörténet. Tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. Szerk. Bessenyei József–Draskóczy István. Bp.–Miskolc, 2009. 141–153. p. 144. 13. j.
Tringli István: Megyék a középkori Magyarországon. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor–Rácz György. Bp., MTA Történettudományi Intézet–PPKE BTK, 2009. 487–518. p. 488. 7. j.,
p. 508. 68. j.
Nemes Gábor: Salánki Ágoston. A királynéi kancelláriától a győri püspöki székig. Levéltári Közlemények, 80. (2009) 3–30. p. 12. 65. j.
Draskóczy István: 15. századi olasz jelentés Erdély ásványkincseiről. In: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Szerk. Papp Imre, Angi János, Pallai László. Debrecen, 2010. p. 52.,
p. 56. 31. j.
C. Tóth Norbert: A nemesi megye a középkori Magyarországon. Öt megye példája. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 45. (2010) p. 406. 13. j.,
p. 407. 23. j.
C. Tóth Norbert: A nemesi megye a középkori Magyarországon. Öt megye példája. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 45. (2010) 4. 405–413. p. 406. 13. j.,
p. 407. 23. j.
Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára III. (1439–14399). (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 10.) Győr, 2010. 448.  p. 151.,
p. 208.,
p. 234.,
p. 264.
Schmidtmayer Richárd: Gerencsér várának története az írott források alapján. In: Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 16). Tata, 2010. 69–86. p. 72. 41. j.
Zsoldos Attila: Örökös ispánságok az Árpád-korban. In: Aktualitások a magyar középkorkutatásban. Szerk. Font Márta–Fedeles Tamás–Kiss Gergely. Pécs, 2010. 73–92. p. 74. 5. j.
C. Tóth Norbert: Perényi Imre nádor királyi helytartóságai. In: Aktualitások a magyar középkorkutatásban. Szerk. Font Márta–Fedeles Tamás–Kiss Gergely. Pécs, 2010. 141–170. p. 143. 14. j.,
p. 152. 69. j.
Dominkovits Péter: Vármegyei vezetők, közigazgatási feladatok a 17. századi Sopron és Vas váregyék példáján. In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai – A veszprémi egyházmegye múltjából) Szerk. Hermann István–Karlinszky Balázs. Veszprém, Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár–Veszprémi Érseki Könyvtár, 2010. 421–444. p. 423. 12. j.
Weisz Boglárka: Vásárok a középkorban. Századok, 144. (2010) 6. 1397–1454. p. 1434.
Vajk Ádám: „Mibe került ezen hűségi levél?” Kőszegi Miklós püspöksége és az országos politika. In: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye múltjából. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások) Szerk. Nemes Gábor–Vajk Ádám. Győr, 2011. 411–439. p. 412. 7. j.,
p. 413. 10. j.,
p. 421. 63. j.,
p. 426. 89. j.
Ábrahám Imre: A 14–17. századi Nyúl község rövid történeti földrajza. In: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye múltjából. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai) Szerk. Nemes Gábor–Vajk Ádám. Győr, 2011. 19–38. p. 28. 56. j.
Rácz György: Az első megyei papíroklevelek. In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. (A Jósa András Múzeum Kiadványai) Szerk. Juan Cabello–C. Tóth Norbert. Nyíregyháza, 2011. 307–313. p. 312. 53. j.
C. Tóth Norbert: Az örökös ispánságok Zsigmond király korában. Történelmi Szemle, 53. (2011) 3. 467–476. p. 468. 8. j.,
p. 473. 42. j.
Neumann Tibor: Győr és Eger között. Egy püspöki áthelyezés története. In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. (A Jósa András Múzeum Kiadványai) Szerk. Juan Cabello–C. Tóth Norbert. Nyíregyháza, 2011. 357–366.  p. 360. 38. j.,
p. 361. 43. j.,
p. 362. 57. j.,
p. 363. 62. j.
Nemes Gábor: Salánki Ágoston győri püspök. In: Összekötnek az évezredek. (Pázmány Történelmi Műhely. Történelmi tanulmányok) Szerk. J. Újváry Zsuzsanna. Bp., PPKE BTK, 2011. 41–51.  p. 43. 18. j.
Novák Ádám: Szatmár megye hatósága a középkorban. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 46. (2011) 1. 116–121. p. 121. 33. j.

A levéltári kiadványok helye és szerepe a történettudományi kutatásokban. Levéltári Közlemények, 76. (2005) 1. 3–61. [Társszerzők: Baráth Magdolna, Bősze Sándor, H. Németh István, Ress Imre, Sipos András, Szabó Csaba, Tóth Ágnes.]

Piti Ferenc: Szabolcs megye hatóságának oklevelei I. (1284–1386) (A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai 55. sz.) Szerk. Németh Péter. Bp.–Nyíregyháza, 2004. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 40. (2005) 264–265. [Recenzió.]

2006

Győr város hatóságának középkori oklevelei. (Forrásközlemény.) Szerk. Dominkovits Péter, Horváth József. Győr, 2006. 13–28. [Győri Tanulmányok 28/2006.]

Dreska Gábor: A pannonhalmi konvent hiteleshelyi működésének oklevéltára III. (1439–14399). (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 10.) Győr, 2010. p. 197.

A „megvert levélhordozó”, avagy a királyi emberekre leselkedő veszélyek a középkori Magyarországon. In: Tanulmányok az 50 éves Bana Jocó[!] tiszteletére. Szerk. Katona Csaba. Győr, 2006. 53–55.

Castrum Teremhegy. Adalékok az udvarház terminus magyarországi történetéhez. Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele, 3. (2006) 1. Szerk. Feld István, Szatlóczki Gábor, Domokos György. Bp., 2006. 59–71.

Fedeles Tamás: Drakwlyahaza. In: Fons, skepsis, lex. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Almási Tibor–Révész Éva–Szabados György. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2010. p. 108. 14. j.
Pálffy Géza: Egy rendkívüli forrás a magyar politikai elit 16. századi földrajzi ismereteiről: Az 1526 és 1556 között török kézbe került magyarországi városok, várak és kastélyok összeírása a Német-római Birodalom rendjei számára. In: Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Szerk. Terei György et al. Bp., Castrum Bene Egyesület, 2011. 177–194. p. 191. 42. j.

Süttör a középkorban. In: Fertőd, Süttör–Eszterháza évszázadaiból. Tanulmányok. Szerk. Bertha János. Fertőd, 2006. 18–29.

Az ecsedi Bátoriak várbirtokai a kései középkorban. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 41. (2006) 305–326.

Neumann T.: A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15–16. században. Győr, Győri Egyházmegyei Levéltár, 2007.
C. Tóth Norbert: Az ecsedi Báthory család birtokgyarapítási kísérletei a XV. század második felében. In: Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) emlékezete. Szerk. Horváth A. Vác, Váci Egyházmegyei Gyűjt., 2007.
Kubinyi A.: Báthory Miklós politikai szereplése. In: Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) emlékezete. Szerk. Horváth A. Vác, váci Egyházmegyei Gyűjt., 2007.
Eleki Nándor: Ásatások a nyírbátori Bátori-rezidencia területén 1953–1971. Castrum, 14, (2011) 2. 5–40. p. 7. 13. j.
Terdik Szilveszter: Avaslekence fatemploma, Avasfelsőfalu – Skanzen. In: Középkori egyházi építészet Szatmárban. Középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben. Szerk. Kollár Tibor. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata, 2011. 383–385. p. 385. 3. j.
Horváth Richárd: Előszó. In: Örökös háború két világ határán. (Báthori István Múzeum Kiadványai) Szerk. Szabó Sarolta. Nyíregyháza, 2011. 5–8. p. 7. 2. j.
Németh Péter: Szatmár vármegye. Történeti áttekintés. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 46. (2011) 1. 5–20. p. 20.
C. Tóth Norbert: Egy legenda nyomában. Szapolyai János és ecsedi Bátori István viszonya 1526 előtt. Századok, 146. (2012) 2. 443–464. p. 459. 145. j.
W. Kovács András: Remarks on the Careers of the Vice-voivodes of Transylvania in the Late Middle Ages. Transylv. Rev., 21. (2012) 2. 103–137. p. 132. 71. j.

Oklevelek a Bátori család történetéhez. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 41. (2006) 327–368. [Társszerzők: Neumann Tibor, C. Tóth Norbert.]

C. Tóth Norbert: Az ecsedi Báthory család birtokgyarapítási kísérletei a XV. század második felében. In: Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) emlékezete. Szerk. Horváth A. Vác, Váci Egyházmegyei Gyűjt., 2007.
Kubinyi A.: Báthory Miklós és családja politikai szereplése. In: Báthory Miklós váci püspök (1474–1506) emlékezete. Szerk. Horváth A. Vác, Váci Egyházmegyei Gyűjt., 2007. 13–30.
Horváth R.: Ecsedi Bátori István. In: Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490. Bp., BTM, 2007. 268–269.
C. Tóth Norbert: Lehetőségek és feladatok a középkori járások kutatásában. Századok, 141. (2007) 2. 391–470.
Németh Péter: A középkori Szatmár megye települései a XV. század elejéig. (A nyíregyházi Jósa András Múzeum Kiadványai, 60) Nyíregyháza, 2008.  p. 22. 40. j.,
p. 23. 40. j.,
p. 73. 114b. j.,
p. 104. 166. j.,
p. 105. 166. j.,
p. 135. 219. j.,
p. 172. 288. j.,
p. 181. 300. j.,
p. 312. 501a. j.
Németh P.: A nyírbátori Szent György-templom – új megvilágításban. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 41. (2008) 3. 377–382.
Baráth Béla Levente: Adalékok az Ecsedi Báthoriak 16. századi patrónusi tevékenységéhez és Nyírbátor reformációjához. Egyháztörténeti Szemle, 9. (2008) 26–52. p. 26. 1. j.,
p. 31. 9. j.
C. Tóth Norbert: Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. Nyíregyháza, Szabolcs Községért Kulturális Közhasznú Közalapítvány, 2008.
Neumann Tibor: Bátori István politikai szerepe II. Ulászló uralkodása alatt. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 44. (2009) p. 110. 184. j.
Horváth Richárd: Életrajzi szilánkok ecsedi Bátori István politikai pályafutásáról (1458–1479). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 44. (2009) p. 67. 121. j.,
p. 80. 235. j.
C. Tóth Norbert: Egy szabolcsi összeírás margójára. Adatok az 1458–1459-es évek politikatörténetéhez. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 45. (2010) (Melléklet) 1–16. p. 10. 113. j.,
p. 12. 145. j.
C. Tóth Norbert: Politikatörténeti források Bátori István első helytartóságához (1522–1523). Bp., 2010. p. 6. 1. j.
Terdik Szilveszter: Avaslekence fatemploma, Avasfelsőfalu – Skanzen. In: Középkori egyházi építészet Szatmárban. Középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megyékben. Szerk. Kollár Péter. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, 2011. 383–385. p. 385. 3. j.
Horváth Richárd: Előszó. In: Örökös háború két világ határán. (Báthori István Múzeum Kiadványai) Szerk. Szabó Sarolta. Nyíregyháza, 2011. 5–8.  p. 7. 3. j.

Források a csepregi erősség középkori történetéhez. Vasi Szemle, 60. (2006) 427–435.

Dominkovits P.: Egy nemzetek lévén. A Nyugat-Dunántúl Bocskai István 1605. évi hadjárata idején. Bp., Martin Opitz, 2006.
Dénes J.: Csepreg főtéri kastélya. Várak, kastélyok, templomok, 3. (2007) 6. 36–39. p. 3.
Nógrády Árpád: Csepreg ostroma és Sárvár bevétele 1454-ben. Vasi Szemle, 64. (2010) 6. p. 686. 7. j.

A VIII. Győri Levéltári Nap. Levéltári Szemle, 56. (2006) 2. 94–95.

Rendezési, selejtezési tevékenység a Győri Egyházmegyei Levéltárban. In: Magyar Levéltárosok Egyesülete 2004. évi vándorgyűlése. (Piliscsaba, 2004. október 26–28.) Bp., 2006. 74–81.

A Győri Egyházmegyei Levéltár. (Vázlatos levéltár- és forrásismertető.) In: A magyar egyháztörténet-írás forrásadottságai. Egyháztörténeti kutatások levéltári alapjai különös tekintettel a pécsi egyházmegyére. Szerk. Varga Szabolcs–Vértesi Lázár. Pécs, 2006. [2007] 47–64.

2007

Ismeretlen források Gyügye község és Bálványos vár középkori történetéhez. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 42. (2007) 295–303.

Neumann Tibor: A Szapolyaiak erdélyi ága – a Mikeszászai horvát család. In: Acta Historica. (Acta Universitatis Szegediensis) Szerk. Blazovich László–Piti Ferenc. Szeged, MTA–SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, 2011. 73–88. p. 80. 49. j.
Horváth Richárd: Előszó. In: Örökos háború két világ határán. (Báthori István Múzeum Kiadványai) Szerk. Szabó Sarolta. Nyíregyháza, 2011. 5–8.  p. 7. 2. j.

Középkori oklevelek publikálása 1991–2004 között. (Szövegközlések és regeszták.) Levéltári Közlemények, 78. (2007) 2. 3–34.

G. Toronyi J.: Bibliografia źródeł drukowanych do dziejów Polski późnośredniowiecznej (1386–1506), część 1. Levéltári Szemle, 58. (2008) 3. 98–100.

Koppány Tibor: A castellumtól a kastélyig. Tanulmányok a magyarországi kastélyépítés történetéből. Szerk. Domokos György. Bp., 2006. Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele, 5. (2007) 1. Szerk. Feld István. Bp., 2007. 105–107. [Recenzió.]

2008

Hunyadi Mátyás. In: Nemzeti évfordulóink 2008. Főszerk. Estók János. Bp., 2008. 5–12.

A hadakozó király: Hunyadi Mátyás itineráriuma. In: Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490. Kiállítási katalógus. Szerk. Farbaky Péter, Spekner Enikő, Szende Katalin, Végh András. Bp., 2008. 51–63.

Veszprémy László: A kenyérmezei csata (1479) emlékezete. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 45. (2010) 1. p. 40.
C. Tóth Norbert: Királynőből királyné. Mária és Zsigmond viszonya a források tükrében. In: Acta Historica. (Acta Universitatis Szegediensis). Szerk. Blazovich László–Piti Ferenc. Szeged, MTA–SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, 2011. 59–72.  p. 64. 27. j.,
p. 70. 68. j.

Ecsedi Bátori István, Szapolyai Imre, Kinizsi Pál, Erdődi Bakócz Tamás. [Bárói életrajzok.] In: Hunyadi Mátyás, a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458–1490. Kiállítási katalógus. Szerk. Farbaky Péter, Spekner Enikő, Szende Katalin, Végh András. Bp., 2008. 268–273.

Petrovics István: A temesi ispánság és a déli határvédelem a 15. században és a 16. század elején. In: Aktualitások a magyar középkorkutatásban. Szerk. Font Márta–Fedeles Tamás–Kiss Gergely. Pécs, 2010. 257–275. p. 272. 40.,
p. 272. 42. j.
Antonín Kalous: Plenitudo potestatis in partibus? Papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450–1526). (Knižnice Matice Moravské) Brno, 2010. 446.  p. 369. 961. j.

The Warring King: The Itinerary of Matthias Corvinus. In: Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458–1490. Exhibition catalogue. Ed. Péter Farbaky, Enikő Spekner, Katalin Szende, András Végh. Bp., 2008. 51–63.

Danko Šourek: Pavia–Čazma: primjer sjevernotalijanskih utjecaja na renesansnu umjetnost kontinentalne Hrvatske. Radovi Instituta za povijest umjetnosti, 33. (2009) 1. 37–46. p. 40. 32. j.
Lexikon stredovekych miest na Slovensku. Szerk. Martin Stefanik, Ján Lukacka. Bratislava, Historický ústav SAV, 2010. 629. p. 605.

István Bátori of Ecsed, Imre Szapolyai, Pál Kinizsi, Tamás Bakócz of Erdőd. [Biographies.] In: Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458–1490. Exhibition catalogue. Ed. Péter Farbaky, Enikő Spekner, Katalin Szende, András Végh. Bp., 2008. 268–273.

Zádorvártól Vázsonykőig. Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele, 7. (2008) 1. Szerk. Feld István. Bp., 2008. 17–38. [Társszerző: Koppány András.]

Szörényi Gábor András: Gondolatok a késő Árpád-kori nemesi várak funkciójához és terminológiájához a Sajó-völgyi huszita erősségek előzményei kapcsán. Castrum, 13. (2011) 1. 25–70. p. 48. 48. j.

Rendszertelenség a rendszerben? A késő középkori castellumok és az írott források. In: Kastélyok évszázadai, évszázadok kastélyai. Tanulmányok a 80 éves Koppány Tibor tiszteletére. Szerk. Feld István és Somorjay Selysette. Bp., 2008. 9–20.

Vajk Borbála: Adalékok Ikervár korai történetéhez. Vasi Szemle, 64. (2010) 6. p. 700. 14. j.
Tringli István: Pest és Pilis megye sajátos viszonyai a török hódítás előtt. In: Megyetörténet. Egyház-és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványa – A veszprémi egyházmegye múltjából 22.) Szerk. Hermann István, Karlinszky Balázs. Veszprém, Veszprém Megyei Levéltár, 2010.  p. 401. 132. j.
Feld István: Várkutatás Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében. In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. (A Jósa András Múzeum Kiadványai.) Szerk. Juan Cabello–C. Tóth Norbert: Nyíregyháza, 2011. 187–207. p. 196. 69. j.,
p. 202. 98. j.

Hol tartózkodik a király? História, 30. (2008) 10. 31–34.

The Itinerary of Matthias Corvinus, King of Hungary (1458–1490). Temporary Survey of Research. In: Matthias Rex 1458–1490. Hungary at the Dawn of the Renaissance. Bp., 2008. 20–22. [Conference Paper Abstracts.]

The Itinerary of Matthias Corvinus, King of Hungary (1458–1490). In: Matthias Corvinus and his Time. Cluj-Napoca 23rd-26th of October 2008. Edited by Tudor Salagean and Alexandru Simon. Cluj-Napoca, 2008. 118–119.

Charles Coulson: Castles in Medieval Society. Fortresses in England, France and Ireland in the Central Middle Ages. Oxford University Press, 2003. Századok, 142. (2008) 520–524. [Recenzió.] Másodközlése: Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele, 8. (2008) 2. Szerk. Feld István. Bp., 2008. 147–152.

2009

Életrajzi szilánkok Bátori István politikai pályafutásáról (1458–1479). Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 43. (2009) 1. 48–82.

Veszprémy László: A kenyérmezei csata (1479) emlékezete. Szabolcs-szatmár-beregi Szemle, 45. (2010) 1. p. 40.
Veszprémy László: A kenyérmezei csata. Az idő és a tér szerepe a határvédelmi harcokban. In: Örökös háború két világ határtán. (Báthori István Múzeum Kiadványai) Szerk. Szabó Sarlolta. Nyíregyháza, 2011. 5–8.  p. 13.,
p. 14.
Csermelyi József: A Szendrő közelében épített magyar erődök szerepe Hunyadi Mátyás törökellenes védelmi rendszerében. Hadtört. Közl., 124. (2011) 3. 845–861. p. 850. 25. j.,
p. 852. 35. j.
Eleki Nándor: Ásatások a nyírbátori Bátori-rezidencia területén 1953–1971. Castrum, 14. (2011) 2. 5–40. p. 8. 18. j.
Horváth Richárd: Előszó. In: Örökös háború két világ határán. (Báthori István Múzeum Kiadványai) Szerk. Szabó Sarolta. Nyíregyháza, 2011. 5–8.  p. 7. 3. j.
C. Tóth Norbert: Egy legenda nyomában. Szapolyai János és ecsedi Bátori István viszonya 1526 előtt. Századok, 146. (2012) 2. 443–464. p. 449. 32. j.
W. Kovács András: Remarls on the Careers of the Vice-voivodes of Transylvania in the Late Middle Ages. Transylv. Rev., 21. (2012) 2. 103–137. p. 132. 70. j.

Várak és uraik a késő középkori Magyarországon. Vázlat a kutatás néhány lehetőségéről. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor és Rácz György. Bp.–Piliscsaba, 2009. 63–104. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok 40. – Analecta Mediaevalia III.]

Tringli István: Pest és Pilis megye sajátos viszonyai a török hódítás előtt. In: Megyetörténet. Egyház-és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványa – A veszprémi egyházmegye múltjából 22.) Szerk. Hermann István, Karlinszky Balázs. Veszprém, Veszprém Megyei Levéltár, 2010.  p. 401. 132. j.
Szörényi Gábor András: Gondolatok a késő Árpád-kori nemesi várak funkciójához és terminológiájához a Sajó-völgyi huszita erősségek előzményei kapcsán. Castrum, 13. (2011) 1. 25–70. p. 48. 50. j.,
p. 50. 55. j.,
p. 53. 66. j.,
p. 58. 83. j.,
p. 58. 84. j.
Fedeles Tamás, Koszta László: Pécs (Fünfkiechen) das Bistum und die Bischoffstadt im Mittelalter. (Publikationen der ungarischen Geschichtsforscung in Wien, II.) 2011. 278. p. 125. 692. j.
Nemes Gábor: Verancsics Antal győri irathagyatéka. In: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye múltjából. (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások) Szerk. Nemes Gábor, Vajk Ádám. Győr, 2011. 325–336. p. 329. 38. j.

Várak és uraik a késő középkori Magyarországon. Vázlat a kutatás néhány lehetőségéről. História, 31. (2009) 8. Melléklet, I–IV. [Előadások a történettudomány műhelyeiből VIII.]

C. Tóth Norbert: Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. Nyíregyháza, 2008. Turul, 82. (2009) 59–61. [Recenzió.]

Matthias and his legacy. Cultural and Political Encounters between East and West. (Speculum Historiae Debreceniense I.) Eds. Attila Bárány–Attila Györkös. Debrecen, 2009. Századok, 143. (2009) 1516–1520. [Recenzió.]

2010

Pápától a pápáig. (Garai–Szapolyai várbirtok változások Veszprém megyében a Mátyás-korban) In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Szerk. Hermann István és Karlinszky Balázs. Veszprém, 2010. 345–368. [A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai 22. – A veszprémi egyházmegye múltjából 22.]

Neumann Tibor: Királyi aláírás és pecséthasználat a Jagelló-kor elején. Turul, 83. (2010) p. 52. 150. j.

A magyar középkorkutatás hiányzó segédkönyvei – Hunyadi Mátyás itineráriumának példáján. Történelmi Szemle, 52. (2010) 421–430.

Vas megye tisztségviselői a késő középkorban (1458–1526). Vasi Szemle, 64. (2010) 722–737.

Dominkovits Péter, Pálffy Géza: Küzdelem az országos és regionális hatalomért. A Nádasdy család, a magyar arisztokrácia és a Nyugat-Dunántúl nemesi társadalma a 16–17. században. 2. közlemény. Századok, 144. (2010) p. 1101. 190. j.
C. Tóth Norbert: Politikatörténeti források Bátori István első helytartóságához (1522–1523). Bp., 2010. p. 271. 39. j.

Bigámista volt-e Himfi Benedek bolgár bán? (Adalékok a Döbrentei Himfiek családi történetéhez) Turul, 83. (2010) 116–118.

Hunyadi Mátyás és Havasalföld. Világtörténet, (2010) ősz–tél. 3–12.

Fedeles Tamás: Drakwlyahaza. In: Fons, skepsis, lex. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. Almási Tibor, Révész Éva, Szabados György. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2010. p. 109. 27. j.

Két kötet a középkori Erdély irathagyatékáról. A Wass család cegei levéltára. W. Kovács András: Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában. Századok, 144. (2010) 491–494. [Recenzió.]

2011

Győr megye hatóságának oklevelei (1328–1525). Pótlások, 1412–1522. In: In labore fructus. Jubileumi tanulmányok Győregyházmegye történetéből. Szerk. Nemes Gábor, Vajk Ádám. Győr, 2011. 169–180. [A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások 13.]

C. Tóth Norbert: Politikatörténeti források Bátori István első helytartóságához (1522–1523). Bp., 2010. p. 119.

Itineraria regis Matthiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia (1458–[1476]–1490). Bp., 2011. [História könyvtár. Kronológiák, adattárak 12. – Subsidia ad historiam medii aevi Hungarie inquirendam 2.]

Fedeles Tamás: Galgóc az Újlaki érában (1349–1524). In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. (Speculum Historiae Debreceniense) Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen, DE BTK, 2011. 195–222.  p. 199. 32. j.
C. Tóth Norbert: Királynőből királyné. Mária és Zsigmond viszonya a források tükrében. In: Acta Hictorica. (Acta universitatis Szegediensis). Szerk. Blazovich László, Piti Ferenc. Szeged, MTA–SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, 2011. 59–72. p. 64. 27. j., p. 70. 68. j.
E. Kovács Péter: Megjegyzések Horváth Richárd "A magyar középkorkutatás hiányzó segédkönyvei – Hunyadi Mátyás uralkodói itineráriumának példáján" című tanulmányához. Történelmi Szemle, 53. (2011) 1. 103–112. p. 105. 6. j.
C. Tóth Norbert: Nádorváltás 1458-ben. Mátyás király első országgyűlésének időpontja. Turul, 84. (2011) 3. 98–101. p. 99. 19. j.
Nemes Gábor: Salánki Ágoston győri püspök. In: Összekötnek az évezredek. (Pázmány történelmi műhely) Szerk. J. Újváry Zsuzsanna. Bp.–Piliscsaba, PPKE BTK, 2011. 41–51. p. 47. 51. j.

Szatmár és a Szapolyaiak. In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Szerk. Juan Cabello, C. Tóth Norbert. Nyíregyháza, 2011. 345–356. [A Jósa András Múzeum Közleményei 68.]

Neumann Tibor: A Szapolyai család legrégebbi címere. Turul, 84. (2011) 4. 123–127. p. 124. 6. j.

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393–1540. Nyíregyháza, 2011. [Társszerzők: Neumann Tibor, C. Tóth Norbert.] [A nyíregyházi Jósa András Múzeum kiadványai 67.]

Simon Zoltán: Adalékok a tállyai középkori és kora újkori erődítmények történetéhez. In: Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Szerk. Terei György et al. Bp., Castrum Bene Egyesület, 2011. 231–240. p. 238. 125. j.
Varga Szabolcs: Egy ismeretlen humanista: Peregi Albert pécsi prépost. Történelmi Szemle, 53. (2011) 3. 351–376. p. 354. 24. j.
András W. Kovács: Remarks on the Careers of the Vice-voivodes of Transylvania in the Late Middle Ages (1458–1526). Transylv. Rev., 21. (2012) 2. 103–137. p. 123. 36. j.

Somló vára. A történeti források és az alsóvárban folytatott régészeti kutatások eredményei. In: Veszprém Megyei múzeumok közleményei 26. (2010). Szerk. Rainer Pál. Veszprém, 2011. 43–60. [Társszerző: Fülöp András.]

Várépítés engedélyezése a középkori Magyarországon. Várak, kastélyok templomok, 7. (2011) 5. 4–8.

Várépítés engedélyezése az Árpád-kori Magyarországon. In: Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. Szerk. Terei György, Kovács Gyöngyi, Domokos György, Miklós Zsuzsa, Mordovin Maxim. Bp., 2011. 79–93.

Előszó. In: Örökös háború két világ határán: Katonák, fegyverek és hadviselés a törökök elleni küzdelemben. Szerk. Szabó Sarolta. Nyírbátor, 2011. 5–8. [A Báthori István Múzeum kiadványai 31.]

2012

Mitől vár a vár? Márkusfalvi Máriássy István várépítési kísérlete 1507-ben. Várak, kastélyok, templomok, 8. (2012) 2. 8–11.

Vár volt-e a tari vár? Castrum. A Castrum Bene Egyesület Hírlevele. Szerk. Feld István. 15. (2012) 1–2. 43–48.

Mitől vár a vár? Márkusfalvi Máriássy István várépítési kísérlete 1507-ben. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. Bp., 2012. 421–430.

(Lehet, hogy) meggyilkolták a királyt! Formabontó könyvismertetés. Történelmi Szemle, 54. (2012) 503–526.

Házi Jenő szerepe a magyar középkorkutatásban. Soproni Szemle, 66. (2012) 299–303.

Ecsedi Bátori István. Egy katonabáró életpályája 1458–1493. Budapest, 2012. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések.) [Társszerző: Neumann Tibor.]

Funkcionári Spišskej župy v neskorom stredoveku (1459–1526). In: Z minulosti Spiša. Ročenka Spišského dejepisného spolku v Levoči, XX. ročník. Zostavil: Ivan Chalupecký. Levoča, 2012. 7–24.

2013

„Gradus ad Parnassum.” A Gyarmati Balassa család a kései középkorban. In: Zborník z medzináodnej konferencie Modrý Kameň. Jún 2012. Rod Balašovcov c 13. až 9. storočí. Zostavili: Helena Ferencová a Erika Antolová. Modrý Kameň, 2013. 29–37.

„Gradus ad Parnassum.” Ďarmotški Balašovci v neskorom stredoveku. In: Zborník z medzináodnej konferencie Modrý Kameň. Jún 2012. Rod Balašovcov c 13. až 9. storočí. Zostavili: Helena Ferencová a Erika Antolová. Modrý Kameň, 2013. 38–46.

Sopron megye tisztségviselői a késő középkorban (1458–1526). In: Csóka úrtól Gáspár atyáig. Ünnepi kötet Csóka Gáspár OSB 75. születésnapjára. Szerk. Rendtársai. Győr, 2013. 241–253.

I castelli e i loro signori nell'Ungheria dell'epoca degli Angió. In: L’Ungheria angioina. Szerk. Csukovits Enikő. Róma, 2013. 179–204. (Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma. Studia 3.)

Tra Medioevo ed etá Moderná. Mattia Corvino re D'Ungheria e di Bohemia. In: Mattia Corvino e Firenze: Arte e umanesimo alla corte del re di Ungheria. Szerk. Farbaky Péter, Pócs Dániel, Scudieri, Magnolia, Brunori, Lia, Spekner Enikő, Végh András. Firenze, 2013. 28–35.

A bélteki Drágfiak és a királyi udvar kapcsolata a Hunyadiak korában. In: A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. sz.) Szerk. Hegyi Géza, W. Kovács András. Kolozsvár, 2012. 67–212. (Erdélyi Tudományos Füzetek, 277.)

The Castle of Jajce in the Organization of the Hungarian Border Defence System under Matthias Corvinus. In: Stjepan Tomašević (1461.-1463.) slom srednjovjekovnoga Bosanskog Kraljevstva. Urednik: Ante Birin. Zagreb, 2013. 89–98.

Pontot az „i-re”. A Magyarország világi archontológiája című program múltja, jelene és közeli jövője. Turul, 86. (2013) 41–52. [Társszerzők: Neumann Tibor, C. Tóth Norbert]

Egy végvári leltár a Mátyás-kor végéről. (Forrásközlemény) In: „A hadtáp volt maga a fegyver.” Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről. Szerk. Pósán László, Veszprémy László. Bp., 2013. 289–304.

2014

Sopron megye tisztségviselői a késő középkorban (1458–1526). Soproni Szemle, 68. (2014) 74–87.

2015

A favár rejtélye, avagy mennyire régi Újvár vára?: Németújvár várának „vélelmezett” története a kezdetektől a 13. század végéig. Castrum – A Castrum Bene egyesület hírlevele, 18. (2015) 5–24.

Das Rätsel der Holzburg oder: Wie alt könnte die Güssinger (Újvárer) Burg sein? Fundberichte aus Österreich, 53. (2015) 94–110.

Mátyás király Nógrádban. Várak Kastélyok Templomok: Történelmi és örökségturisztikai folyóirat, (2015) 133–137.

Legendás várak nyomában. Várak a Dózsa-parasztháborúban. In: Keresztesekből lázadók. Tanulmányok 1514. Magyarországáról. Szerk.: Neumann Tibor, C. Tóth Norbert. Bp., 2015. 235–270. [Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések]

 

Král' Pevnej Ruky. Matej Korvín a Uhorsko v druhej polovici 15. storocia. Historicka Revue, 28. (2015) 5. 20–25.

 

2016

Mátyás király udvara. Rubicon, 27. (2016) 4. 24–31. (2016)

Monumenta Ecclesiae Vesprimiensis,1437–1464. Századok, 150. (2016) 2. 517–519. [recenzió]

Ismeretlen középkori erődítés Győr megyéből: Börcs. In: Primus inter omnes: Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. Szerk. Arató György–Nemes Gábor–Vajk Ádám. Győr, 2016. [A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 25.] 727–747.

Erdőd várura, Drágfi Bertalan a Mátyás- és Jagelló korban: A sáfárból lett báró. Sugárút. Szatmári Műhely, 2. (2016) 1. 81–87.

C. Tóth Norbert–Horváth Richárd–Neumann Tibor,–Pálosfalvi Tamás. Magyarország világi archontológiája, 1458–1526. I. Főpapok és bárók. Bp., 2016. [Magyar Történelmi Emlékek. Adattárak] 360.

2017

Egy reneszánsz ember. Turul, 90. (2017) 1. 1.

C. Tóth Norbert–Horváth Richárd–Neumann Tibor–Pálosfalvi Tamás–W. Kovács András: Magyarország világi archontológiája, 1458–1526. II. Megyék. Budapest, 2017. [Magyar Történelmi Emlékek. Adattárak] 616.

Král' Pevnej Ruky. Matej Korvín a Uhorsko v druhej polovici 15. storocia. Historicka Revue, 28. (2017) 5. 20–25.

 

KUTATÁSI TERÜLET

15–16. századi magyar politika- és társadalomtörténet

Magyarország várainak középkori története

KUTATÁSI PROJEKTEK

A Mohács előtti levéltári források automatizált információs rendszere III. (Társkutató, OTKA K 43322, 2003–2007, )

Magyarország világi archontológiája I. (1000–1301) és III. (1458–1526) kötet. (Társkutató, OTKA K 48460, 2005–2010)

Magyarország világi archontológiája 1457–1526. (Vezető kutató, OTKA K 100749, 2012–2015)

TANÍTÁS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba), BTK, Medievisztikai Tanszék (óraadó tanár: 2002–2008)

MÉDIASZEREPLÉSEK

Kossuth rádió, Mesélő krónikák c. műsor (2004–2005)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail