+36 1 224 6755   

mtakk logo hu

BTK Történettudományi Intézet

Neumann Tibor

Neumann Tibor

Neumann, Tibor
Neumann Tibor
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Középkori osztály
Telefon: 224-6700/4699
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Medieval History Research Team

Phone: +361 224-6700/699

Email:

Degree: PhD (2007)

Research Field: Late medieval Hungarian political and social history

Public Presentations (selected)

2009

21 May, Xantus János Museum, Győr, Hungary, „A nemesség a középkorban és az újkorban – Šľachta v stredoveku a ranom novoveku” [Nobility in the Late Middle Ages and Early Modern Period] International Conference: „Az egytelkes nemesség a középkorban” [One-plot Noblemen in the Middle Ages].

2009 26 June, Satu Mare, Romania, „Concepte şi cercetări în domeniul istoriei locale–Új kutatások és elméletek a helytörténetírásban” [New Researches and Theories of Local History Writing] International Conference. „Bátori István vajda és Erdély” [Stephen Bathory Voivode and Transylvania].

2010 7 December, Institute of History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest: „Királyi hatalom a Jagelló-kor elején” [Royal Power in the Beginning of the Jagiellon Era].

2011 1 December, Czernin Palace, Prague, „Heroes and Villains of the Visegrad Countries’ National History in the Historiographical Reflections of Neighbours” International Conference: „The Last Jagiellons. The Realm of Wladislas II”.

2012 15 May, Institute of History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, „Az átmenet kora – Szapolyai (I.) János országa” [The Age of Transition. The Monarchy of King John I of Szapolya] Conference: „Út a királyi trónig: Szapolyai István nádor és családja” [The Way to Kingship: Palatine Stephen of Szapolya and his Family].

2012 7 September, Cluj Napoca, Romania, „A Szilágyság és a Wesselényi család (14–17. század) – Sălajul şi familia Wesselényi (secolele XIV–XVII)” [The Szilágyság and the Wesselényi Family (14th–17th centuries)] International Conference: „Drágfi Bertalan politikai szerepe a Jagelló-korban” [The Political Role of Voivode Bartholomew Drágfi in the Jagiellon Era].

2012 15 November, Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest, „Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 1918-ig” [Estates and Parliamentarism in Hungary from the Beginnings until 1918] Conference: „Királyi hatalom és országgyűlés a Jagelló-kor elején” [Royal Power and General Assemblies in the Beginning of the Jagiellon Era].

2013 12 November, Institute of History, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Archontology Conference: „A liptói hercegség születése” [The Birth of the Duchy of Liptovia].

2014 13 November, Institute of Archeology, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, “A Jagellók Magyarországa. Új kutatások és eredmények” [Jagiellonian Hungary: New Researches and Results] Conference: „II. Ulászló magyarországi kormányzata” [The Government of Wladyslaw II in Hungary].

Publications (selected)

Books (selected)

1. Neumann Tibor: Bereg megye hatóságának oklevelei (1299–1526) [Documents of the Authorities of Bereg County], Nyíregyháza, 2006. 147 pp.

2. Neumann Tibor: A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15–16. században [The Korlátkövis. The History and Political Role of a Wealthy Noble Family in the 15th and 16th Centuries] (A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai – Források, feldolgozások 5.), Győr, 2007. 235 pp.

3. Neumann Tibor–C. Tóth Norbert: Zsigmondkori Okmánytár XI. (1424) [Documents from the Age of King Sigismund of Luxemburg, Vol. 11 (1424)] (Magyar Országos Levéltár Kiadványai II. Forráskiadványok 49.), Budapest, 2009. 748 pp.

4. Horváth Richárd–Neumann Tibor: Ecsedi Bátori István. Egy katonabáró működése 1458–1493 [The Career of Stephen Báthory 1458–1493] (Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések), Budapest, 2012. 210 pp.

5. A Szapolyai család oklevéltára I. Levelek és oklevelek (1458–1526) / Documenta Szapolyaiana I. Epistulae et litterae (1458–1526), Közreadja / ad edendum praeparavit: Neumann Tibor / Tiburtius Neumann, (Magyar Történelmi Emlékek, Okmánytárak), Budapest, 2012. 592 + xvi pp.

Papers (selected)

1. II. Ulászló koronázása és első rendeletei (Egy ismeretlen országgyűlésről és koronázási dekrétumról) [The Coronation and First Acts of King Wladislas II (On an Unknown General Assembly and Coronation Decree)], Századok 142 (2008) pp. 315–337.

2. Békekötés Pozsonyban – országgyűlés Budán. A Jagelló-Habsburg kapcsolatok egy fejezete (1490–1492). (Első közlemény) [Peace Treaty at Pressburg, General Assembly at Buda. A Chapter of the History of Jagiellon-Habsburg Relations (1490–1492) (First Part)] Századok 144 (2010) pp. 335–372. (Második közlemény) [Second Part] Századok 145 (2011) pp. 293–347.

3. Királyi aláírás és pecséthasználat a Jagelló-kor elején [Royal Signature and the Usage of Royal Seals in the Beginning of the Jagiellon Era]. Turul 83 (2010) pp. 33–53.

4. A Szapolyai család legrégebbi címere [The Oldest Coat of Arms of the Szapolyais]. Turul 84. (2011) pp. 123–128.

5. A gróf és a herceg magánháborúja (Szapolyai István és Corvin János harca a liptói hercegségért) [Private War between the Count and the Duke (The Struggle of Stephen Szapolyai and John Corvinus for the Duchy of Liptó)]. Századok 148 (2014) pp. 387–426.

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1978. 02. 24.

VÉGZETTSÉG

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba), Bölcsészettudományi Kar, történelem–latin szakos bölcsész és tanár, medievisztika specializáció (2003)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD – Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba), Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományi Doktori Iskola (2007)

MUNKAHELYEK

MTA–SZTE–MOL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport (2007–2009) tudományos segédmunkatárs

MTA Történettudományi Intézete (2010–2011) tudományos munkatárs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–2014) tudományos munkatárs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2014–) tudományos főmunkatárs

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Akadémiai Ifjúsági Díj (2008)

Kubinyi András-díj (2010)

Kristó Gyula-díj (2013)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Analecta Mediaevalia (szerkesztő: 2001–2009)

Turul (szerkesztő: 2010–)

Történelmi Szemle (rovatvezető, 2017–)

KUTATÁSI TERÜLET

Késő középkori magyar politika- és társadalomtörténet

KUTATÁSI PROJEKTEK

OTKA K 100749. Magyarország világi archontológiája 1458–1526 (2012–2015)

OTKA K 105916. Az 1515-ös bécsi fejedelmi találkozó forrásai és története (2012–2016)

MTA BTK „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport (LP2015-4/2015) tagja (2015–)

 • Neumann, Tibor
  Two Palatines and a Voivode, or the Szapolyai Family's Journey to the Royal Throne
  In: Fodor, Pál; Varga, Szabolcs (szerk.) A Forgotten Hungarian Royal Dynasty: The Szapolyais
  Budapest, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (2020) 362 p. pp. 21-55. , 35 p.
  Zárolt Közlemény:31816522 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyvrészlet (Utánközlés ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 3 | Független: 3 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Neumann, Tibor
  Dienstleister der Dynastie: Die neue Aristokratie von König Wladislaw II. und der Wiener Fürstentag
  In: Dybaś, Bogusław; Tringli, István (szerk.) Das Wiener Fürstentreffen von 1515 : Beiträge zur Geschichte der habsburgisch-jagiellonischen Doppelvermählung
  Budapest, Magyarország : MTA BTK (2019) 479 p. pp. 161-188. , 28 p.
  REAL
  Zárolt Közlemény:30617554 Egyeztetett Forrás Idéző Könyvrészlet (Könyvfejezet ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 2 | Független: 2 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 4 | Független: 4 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Neumann, Tibor (Kritikai kiadás készítője)
  Registrum proventuum regni Hungariae: A Magyar Királyság kincstartójának számadáskönyve (1494–1495)
  Budapest, Magyarország : MTA BTK Történettudományi Intézet (2019) , 561 p.
  ISBN: 9789634161776 ISBN: 9634161774
  Zárolt Közlemény:30746842 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Kritikai kiadás ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 28 | Független: 28 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 2
  Nyilvános idéző+említés összesen: 119 | Független: 119 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Neumann, Tibor
  „Minden időkben kegyelmes uratok kívánunk lenni”: A királyi városok adóztatása a 15. század végén
  In: Weisz, Boglárka; Kádas, István (szerk.) Hatalom, adó, jog : Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról
  Budapest, Magyarország : MTA BTK Történettudományi Intézet (2017) 601 p. pp. 13-106. , 94 p.
  Zárolt Közlemény:3248481 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 19 | Független: 18 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 26 | Független: 24 | Függő: 2 | Nem jelölt: 0
 • C, Tóth Norbert ; Horváth, Richárd ; Neumann, Tibor ; Pálosfalvi, Tamás ; W, Kovács András
  Magyarország világi archontológiája 1458-1526: II. Megyék
  Budapest, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, MTA Történettudományi Intézet (2017) , 615 p.
  ISBN: 9789634160854 ELTE Könyvtára OSZK autopszia
  Zárolt Közlemény:3302839 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Kézikönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 54 | Független: 49 | Függő: 5 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 222 | Független: 211 | Függő: 11 | Nem jelölt: 0
 • C. Tóth, Norbert ; Horváth, Richárd ; Neumann, Tibor ; Pálosfalvi, Tamás
  Magyarország világi archontológiája 1458-1526: I. Főpapok és bárók
  Budapest, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, MTA BTK Történettudományi Intézet (2016) , 357 p.
  ISBN: 9789634160342 ISBN: 9789634160359 REAL autopszia
  Zárolt Közlemény:3111494 Egyeztetett Forrás Idéző Könyv (Kézikönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 79 | Független: 75 | Függő: 4 | Nem jelölt: 0 | WoS jelölt: 1 | WoS/Scopus jelölt: 1 | DOI jelölt: 3
  Nyilvános idéző+említés összesen: 172 | Független: 164 | Függő: 8 | Nem jelölt: 0
 • Neumann, Tibor (Forráskiadás készítője)
  A Szapolyai család oklevéltára I. Levelek és oklevelek (1458–1526): Documenta Szapolyaiana I. Epistulae et litterae (1458–1526)
  Budapest, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont (2012) , 592 p.
  ISBN: 9789639627512
  Zárolt Közlemény:2204680 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Forráskiadás ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 96 | Független: 85 | Függő: 11 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 2
  Nyilvános idéző+említés összesen: 263 | Független: 251 | Függő: 12 | Nem jelölt: 0
 • Neumann, Tibor
  Békekötés Pozsonyban – országgyűlés Budán. A Jagelló-Habsburg kapcsolatok egy fejezete (1490–1492): (Második közlemény)
  SZÁZADOK 145 : 2 pp. 293-347. , 55 p. (2011)
  Teljes dokumentum
  Zárolt Közlemény:1803718 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 64 | Független: 56 | Függő: 8 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 3
  Nyilvános idéző+említés összesen: 85 | Független: 76 | Függő: 9 | Nem jelölt: 0
 • Neumann, Tibor
  A Korlátköviek. Egy előkelő család története és politikai szereplése a 15–16. században.
  Győr, Magyarország : Győri Egyházmegyei Levéltár (2007) , 235 p.
  ISBN: 9789638677532 ISBN: 9638677538
  Zárolt Közlemény:1506587 Nyilvános Forrás Idéző Könyv (Szakkönyv ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 81 | Független: 75 | Függő: 6 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 118 | Független: 112 | Függő: 6 | Nem jelölt: 0
 • Neumann, Tibor (Forráskiadás készítője)
  Bereg megye hatóságának oklevelei (1299–1526)
  Nyíregyháza, Magyarország : Móricz Zsigmond Városi Könyvtár (2006) , 147 p.
  ISBN: 9637281533 Teljes dokumentum
  Zárolt Közlemény:1810653 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Forráskiadás ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 66 | Független: 59 | Függő: 7 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 83 | Független: 76 | Függő: 7 | Nem jelölt: 0
Adatok lekérése MTMT-ből...
Nem található bejegyzés az MTMT-ben...

Nincs találat

Nem található a szűrési feltételeknek megfelelő eredmény. Kérjük, változtasson a kereső feltételeken.

{{ year[0].publishedYear }}

TANÍTÁS

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba), Bölcsészettudományi Kar, Medievisztika Tanszék (óraadó oktató: 2002–2007)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Régészeti Intézet (óraadó oktató: 2004–2005)

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail