+36 1 224 6755   

mtakk logo hu

BTK Történettudományi Intézet

Pálosfalvi Tamás

Pálosfalvi Tamás

Pálosfalvi, Tamás
Pálosfalvi Tamás
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Középkori osztály
Telefon: 224-6700/4641
E-mail:

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Medieval History Research Team

Phone: +361 224-6700/641

Email:

Degree: PhD (2012)

Research Field: Hungarian social and political history in the 15–16th century;
The history of Slavonia

List of Publications

Az 1442. márciusi török hadjárat. Adalékok Hunyadi János első törökellenes harcaihoz [The Ottoman Campaign of 1442. On the First Anti-Ottoman Struggles of John Hunyadi]. Történelmi Szemle, XLIII. (2001) 1–2. 43–54.

Cilleiek és Tallóciak: küzdelem Szlavóniáért [The Cilli and the Tallóci. The Fight for Slavonia] (1440–1448). Századok, 134. (2000) 45–98.

Vitovec János. Egy zsoldoskarrier a 15. századi Magyarországon [John Vitovec. A Foreign Mercenary in Fifteenth-Century Hungary]. Századok, 135. (2001) 429–472.

A Rozgonyiak és a polgárháború [The Rozgonyi Family and the Civil War] (1440–1444). Századok, 137. (2003) 897–928.

A pozsonyi vár elfoglalása 1450-ben [The Occupation of the Castle of Pressburg in 1450]. In: Várak, templomok, ispotályok. Tanulmányok a magyar középkorról [Analecta Mediaevalia II.] Szerk. Neumann Tibor. Budapest–Piliscsaba, 2004. 197–220.

Nikápolytól Mohácsig [From Nicopolis to Mohács] 1396–1526. Budapest, Zrínyi Kiadó, 2005.

Grebeni Hermanfi László alnádor. Egy tekintélyes szlavón köznemesi politikus pályaképe [Ladislaus Hermanfi of Greben. The Career of a Wealthy Slavonian Nobleman]. Első közlemény [First Part]. Századok, 141. (2007) 843–877. Második közlemény [Second Part]. Századok, 142. (2008) 267–313.

Bajnai Both András és a szlavón bánság. Szlavónia, Európa és a törökök [Andrew Both of Bajna and the Banate of Slavonia. Slavonia, Europe and the Turks] 1504–1513. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor és Rácz György. Budapest–Piliscsaba 2009. 251–300.

A Hunyadiak kora [The Age of the Hunyadis] 1437–1490. Budapest, Kossuth Kiadó, 2009.

A Szencsei és Pekri családok a 15. században és a 16. század első harmadában [The Szencsei and Pekri Families in the 15th Century and the First Third of the 16th Century]. Turul, 83. (2010) 65–77.

Dobrakucsától Kőaljáig. Egy konfliktus és háttere a Jagelló-kori Magyarországon [From Dobrakucsa to Kőalja. A Conflict and its Background in Hungary under the Jagiellonians]. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Budapest, 2012. 439–449.

Szegedtől Újvárig. Az 1458–1459. esztendők krónikájához [From Szeged to Újvár. The History of the Years 1458–1459]. Századok, 147. (2013) 347–380.

Vitézek és Garázdák. A szlavóniai humanisták származásának kérdéséhez [Vitézek and Garázdák. On the Origins of the Slavonian Humanists]. Turul, 86. (2013) 1–16.

The Political Background in Hungary of the Campaign of Jajce in 1463. In: Stjepan Tomašević (1461–1463.) – slom srednjovjekovnoga Bosanskog Kraljevstva. Hrvatski institut za povijest/Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu, 2013. 79–88.

Angevin History. (ed.) Special Issue of the Hungarian Historical Review, 2. (2013) No. 2. Budapest, 2013.

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1968. 05. 28.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (1994)

Université de Poitiers, Centre des Études de Civilisation Médiévale, DEA (1995)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD (2012)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézete (1996–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos munkatárs

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG:

Világtörténet (rovatvezető: 2012)

Hungarian Historical Review (2012–)

KUTATÁSI TERÜLET

Magyarország társadalom- és politikatörténete a 15–16. században

Szlavónia története

 • Pálosfalvi, Tamás
  Koronázástól koronázásig: A korona elrablása és hazatérése (1440-1464)
  In: Pálffy, Géza (szerk.) A Szent Korona hazatér : A magyar korona tizenegy külföldi útja (1205-1978)
  Budapest, Magyarország : MTA BTK Történettudományi Intézet (2018) 636 p. pp. 125-166. , 42 p.
  Közlemény:30340124 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 10 | Független: 10 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 40 | Független: 40 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Pálosfalvi, Tamás
  From Nicopolis to Mohács: A History of Ottoman-Hungarian Warfare, 1389-1526
  Leiden, Hollandia , Boston (MA), Amerikai Egyesült Államok : Brill (2018) , 504 p.
  DOI ISBN: 9789004375659 Egyéb URL
  Közlemény:30364655 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 23 | Független: 23 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 5
  Nyilvános idéző+említés összesen: 113 | Független: 113 | Függő: 0 | Nem jelölt: 0
 • Pálosfalvi, Tamás
  Mennyi ideig tartott Nándorfehérvár első ostroma?: Gondolatok egy "páratlanul rosszul ismert" esemény kapcsán
  TÖRTÉNELMI SZEMLE 59 : 3 pp. 417-438. , 21 p. (2017)
  REAL
  Közlemény:3308675 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 4 | Független: 3 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
 • Pálosfalvi, Tamás
  A szentszávai hercegek Magyarországon
  In: Zsoldos, Attila (szerk.) Hercegek és hercegségek a középkori Magyarországon
  Székesfehérvár, Magyarország : Városi Levéltár és Kutatóintézet (2016) 226 p. pp. 113-127. , 15 p.
  Közlemény:3307712 Nyilvános Forrás Idéző Könyvrészlet (Könyvfejezet ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 4 | Független: 3 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 5 | Független: 3 | Függő: 2 | Nem jelölt: 0
 • Pálosfalvi, Tamás
  Tettes vagy áldozat? Hunyadi László halála.
  SZÁZADOK 149 : 2 pp. 383-441. , 59 p. (2015)
  REAL-J
  Közlemény:2983360 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 20 | Független: 19 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 37 | Független: 33 | Függő: 4 | Nem jelölt: 0
 • Pálosfalvi, Tamás
  The Noble Elite in the County of Körös (Krizevci) 1400-1526
  Budapest, Magyarország : MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2014) , 526 p.
  ISBN: 9789639627840 REAL
  Közlemény:2783675 Egyeztetett Forrás Idéző Duplum Könyv (Monográfia ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 18 | Független: 17 | Függő: 1 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 74 | Független: 71 | Függő: 3 | Nem jelölt: 0
 • Pálosfalvi, T
  Bajnai Both András és a szlavón bánság. Szlavónia, Európa és a törökök, 1504-1513.
  In: Neumann, T; Rácz, GY (szerk.) Honoris causa : Tanulmányok Engel Pál tiszteletére
  Budapest, Magyarország, Piliscsaba, Magyarország : MTA Történettudományi Intézet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (2009) 563 p. pp. 251-300. , 50 p.
  Közlemény:204962 Admin láttamozott Forrás Idéző Könyvrészlet (Szaktanulmány ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 25 | Független: 23 | Függő: 2 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 79 | Független: 69 | Függő: 10 | Nem jelölt: 0
 • Pálosfalvi, T
  A Rozgonyiak és a polgárháború
  SZÁZADOK 137 : 4 pp. 897-928. , 32 p. (2003)
  Közlemény:201506 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 37 | Független: 35 | Függő: 2 | Nem jelölt: 0
  Nyilvános idéző+említés összesen: 75 | Független: 73 | Függő: 2 | Nem jelölt: 0
 • Pálosfalvi, T
  Vitovec János: egy zsoldoskarrier a 15. századi Magyarországon
  SZÁZADOK 135 : 2 pp. 429-473. , 45 p. (2001)
  Közlemény:200673 Admin láttamozott Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 39 | Független: 28 | Függő: 11 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 2
  Nyilvános idéző+említés összesen: 57 | Független: 37 | Függő: 20 | Nem jelölt: 0
 • Pálosfalvi, T
  Cilleiek és Tallóciak: küzdelem Szlavóniáért (1440-1448).
  SZÁZADOK 134 : 1 pp. 45-98. , 54 p. (2000)
  Közlemény:200281 Nyilvános Forrás Idéző Folyóiratcikk (Szakcikk ) Tudományos
  Nyilvános idéző összesen: 33 | Független: 29 | Függő: 4 | Nem jelölt: 0 | DOI jelölt: 1
  Nyilvános idéző+említés összesen: 67 | Független: 52 | Függő: 15 | Nem jelölt: 0
Adatok lekérése MTMT-ből...
Nem található bejegyzés az MTMT-ben...

Nincs találat

Nem található a szűrési feltételeknek megfelelő eredmény. Kérjük, változtasson a kereső feltételeken.

{{ year[0].publishedYear }}

Szolgáltatások

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail