+36 1 224 6755   

mtakk logo

BTK Történettudományi Intézet

Stark Tamás

Stark Tamás

Stark, Tamás
Stark Tamás
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Osztály: Horthy-korszak osztály
Telefon: 224-6700/4657
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Interwar History

Phone: +361 224-6700/657

Email:

Degree: CSc, “The Casualties of Hungary during the Second World War” (1992)

Research Field: Forced migration of the population in Central East Europe between 1938 and 1955

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1959. 03 2.

VÉGZETTSÉG

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem (Budapest), Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék (1983)

Szakdolgozat: Magyarország megbékélési politikája a szomszéd népekkel a második világháború után (1945–1948)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Történelemtudományok kandidátusa (1992). Téma: Magyarország második világháborús embervesztesége

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézete (1983–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos főmunkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Magyar Történelmi Társulat

Hajnal István Kör

A Gulágokban Elpusztultak Emlékére Alapítvány (elnök 2016-ig)

MTA II. világháború története albizottság (tag: 2018–2020, elnök: 2020–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Akadémiai Ifjúsági Díj (1989)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. People on the move. Forced population movements in Europe during the Second World War and in its aftermath. Together with Pertti Ahonnen, Gustavo Corni, Jerzy Kochanovski, Rainer W. Schulze, Barbara Stelzl-Marx. Eds. Gustavo Corni and Tamás Stark. European Science Foundation, Berg, Oxford–New York, 2008. 272. [Occupation in Europe Series.]

2. Magyar foglyok a Szovjetunióban. Lucidus Kiadó, Bp., 2006. 259.

3. Hungarian Jews During the Holocaust and After the Second World War, 1939–1949; A Statistical Review. Boulder, Columbian University Press, New York, 2000. 174. [East European Monographs.]

4. Hungary’s Human Losses in World War II. Centre for Multiethnic Research, Uppsala University, Uppsala, 1995. 60.

5. A zsidóság a vészkorszakban és a felszabadulás után (1939–1955). MTA Történettudományi Intézet, Bp., 1995. 110.

6. Hadak Útján. A Honvédség a II. világháborúban. Corvina Kiadó, Bp., 1991. 150.

7. Magyarország második világháborús embervesztesége. MTA Történettudományi Intézet, Bp., 1989. 98.

8. Population Movements in the Carpathian Basin. In: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László. Social Science Monographs, Boulder, Colorado – Atlantic Research and Publications, Inc., Highland Lakes, New Jersey, 2011. 680–696. [Atlantic Studies on Society in Change 138.]

9. „...akkor aszt mondták kicsi robot” – A magyar polgári lakosság elhurcolása a Szovjetunióba korabeli dokumentumok tükrében. Bp., MTA BTK TTI, 2017. 495.

10. The 1941 Galician Deportation and the Kamenets-Podolsk Massacre: A Prologue to the Hungarian Holocaust. Holocaust Genocide Studies, 27. (2013) 2. 207–241. [Társszerző: George Eisen]

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1989

Magyarország második világháborús embervesztesége. Bp., 1989. 98.

1991

Hadak Útján. A Honvédség a II. világháborúban. Bp., 1991. 150.

1992

Politikai jogsértések Magyarországon (1938–1963). In: Kárpótlás Magyarországon. Szerk. Nagy Ferenc. Bp., 1992. 13–24.

Megfogyva bár… Háborús népességmozgás Magyarországon. Hitel, (1992) 2. 14–21.

1993

War Casualties. In: Hungarian Economy and Society During World War II. Ed. György Lengyel. New York, 1993. 169–260. [Social Science Monographs.]

A magyar zsidóság a vészkorszakban és a második világháború után. Régió, (1993) 3. 140–151.

1995

A zsidóság a vészkorszakban és a felszabadulás után (1939–1955) Bp., 1995. 110.

Hungary’s Human Losses in World War II. Uppsala, 1995. 60.

Hungarian Prisoners in the Soviet Union (1941–1955). In: Bulletin du Comité international d'histoire de la Deuxiéme Guerre mondiale. Montreal, 1995. 202–213.

1997

Hungarian Jewry at the time of the Holocaust and after the war. In: Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938–1948. Ed. R. G. Plaschka, H. Haselsteiner, A. Suppan. Wien, 1997. 71–80.

A magyar zsidóság vesztesége a Vészkorszakban. In: The Holocaust in Hungary Fifty Years Later. Ed. Randolph L. Braham, Attila Pók. New York, 1997. 521–533.

1998

A magyar zsidóság vándormozgalma a vészkorszak után. In: Migráció. Tanulmánygyűjtemény. Szerk. Illés Sándor, Tóth Pál Péter. Bp., 1998. 115–123.

Ungarische Kriegsgefangenen in der Sowjetunion. In: Kriegsgefangenschaft im Zweiten Weltkrieg. Hrsg. Günter Bischof. Ternitz–Pottschach, 1998. 407–416.

1999

The Migration of Hungarian and Romanian Holocaust Survivors. In: The Memory of the Holocaust in the 21st Century. Jerusalem, 1999. CD-ROM.

2000

Magyarország második világháborús embervesztesége. In: Nagy képes millenniumi hadtörténet. Szerk. Rácz Árpád. Bp., 2000. 433–439.

Hungarian Jews During the Holocaust and After the Second World War, 1939–1949; A Statistical Review. New York, 2000. 174. [East European Monographs.]

Genocide or Genocidal? The Case of the Hungarian prisoners in the Soviet Union. Human Rights Review (Rutgers University), (2000) April–June. 109–120.

Nyilas írások 1945 után. Történelmi Szemle, (2000) 3–4. 290–308.

A szovjet fogolyszedés néhány kérdése. In: Magyarok az orosz büntetőtörvénykönyv 58 paragrafusa és a kényszermunka árnyékában. Bp., 2000. 45–60.

2001

Population Transfer, Holocaust, and Soviet Forced Labor Camps: The Reorganization of the Ethnic Map of East-Central Europe, 1941–1949. In: Anatomy of Genocide, State-Sponsored mass-Killings in the Twentieth Century. Ed. Alexandre Kimenyi, Otis Scott. 2001. 350–366.

Magyarok szovjet fogságban. In: A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja. Szerk. Fenyő D. György. Bp., 2001. 37–47.

Előszó Zsúnyi Illés Nehéz idők című könyvéhez. Bp., 2001. 5–13.

Migrációs folyamatok a második világháború alatt. Kisebbségkutatás, (2001) 4. 29–40.

La Legislazione antiebraica in Ungheria dal 1920 al 1944. In: Antisemitismo in Europa negli anni trenta. Szerk. Anna Capelli, Renata Broggini. Milano, 2001. 58–70.

Population Movements in Hungary during the War Years. In: Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, XVII. Bologna, 2001. 619–635.

Antisemitic Writings of the Arrowcross Emigration. In: Remembering for the Future, The Holocaust in the Age of Genocide. Ed. Roth, John K. and Maxwell, Elizabeth. 2001. 897–911.

Háborús népességmozgás a Kárpát-medencében (1938–1948). In: KSH Történeti Demográfiai Évkönyve. Bp., 2001. 389–413.

2002

Kísérlet a magyar zsidóság számának behatárolására. In: Zsidók a mai Magyarországon. Szerk. Kovács András. Bp., 2002. 100–129.

Migrations during World War II. Minority Research, (2002) 4. 182–194.

Magyarok szovjet kényszermunkatáborokban. Kortárs, (2002) 2–3. 69–82.

Deportation of civilians from Hungary to the Soviet Union. In: Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, XVIII. Bologna, 2002. 605–618.

Wegierscy jency wojenni oraz internowane osoby cywilne w niewoli rad zie ckiej (The Hungarian POWs and Interned Civilians in Soviet captivity). In: Lambinowicki rocznik musealny. Jecy wojenni w latach II. wojny swiatowej. Szerk. Edmund Nowak. Opole, 2002. 159–171.

2003

Population Movements in Central-Eastern Europe after the War. In: Redrawing the Ethnic Map of Europe after World War II., In. Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, XXIX, Bologna, Societa editrice il Mulino, Bologna, 2003. 638–656.

Ethnic Cleansing and/or Collective Punishment: Soviet Policy Toward the Prisoners of War and Civilian Internees in the Carpathian Basin, 1945–1955. In: Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe. Szerk. Várdy S. B., Hunt Tooley. New York, 2003. 488–502.

2004

L’Ungheria, baluardo di Cristianitá, Europa, Civilizzazione. In: Oltre il nazionalismo, Le nuove storiografie dell’est. Ed. Alfredo Laudiero. Napoli, 2004. 99–113.

Népességmozgás Közép-Kelet-Európában. História, (2004) 5. 3–12.

2005

Ungarische Zivilisten in sowjetischer Gefangenschaft. Ein Sonderfall. In: Kriegsgefangene des Zweiten Weltkrieges. Gefangennahme, Lagerleben. Ed. Günter Bischof, Stefan Karner, Barbara Stelzl-Marx. Oldenbourg, 2005. 391–412. [Ludwig Boltzmann-Institut- Kriegsfolgen-Forschung Bd. 4.]

2006

Magyar foglyok a Szovjetunióban. Bp., 2006. 259.

2007

Lottando con/per il passato catarsi cancellata: il caso dell’Ungheria. In: Storia e memoria. La seconda guerra mondiale nella construzione della memoria Europe. Ed. Gustavo Corni. Trento, 2007. 47–54.

Adatok a holocaust magyarországi áldozatainak számáról. (Datas on the number of the Hungarian victims of the Holocaust.) In: Visszatérés – újrakezdés. (Return and Renewal.) Eds. J. Botos, T. Kovács. Bp., 2007. 6–18.

2008

A topic doomed to oblivion: foreign prisoners in Soviet custody – with special regard to the fate of Hungarian civilian internees. In: Crimes committed by totaliarian regimes. Ed. Jambrek, Peter. Ljubljana, 2008. 111–116.

A szocializmus „aranykora”. A hatvanas–hetvenes évek. In: Dimenziók éve – 1968. Bp., 2008. 210–214.

People on the move. Forced population movements in Europe during the Second World War and in its aftermath. Together with Pertti Ahonnen, Gustavo Corni, Jerzy Kochanovski, Rainer W. Schulze, Barbara Stelzl-Marx. Eds. Gustavo Corni and Tamás Stark. Oxford–New York, 2008. 272. [Occupation in Europe Series.]

Érdeklik a Nyugatot a kommunizmus bűnei? Beszámoló az Európai Bizottság által Brüsszelben 2008. április 9-án megrendezett Crimes committed by totalitarian regimes című konferenciáról. Magyar Napló, 20. (2008) 5. május. 41–42.

Malenkij robot. Magyar állampolgárok elhurcolása a Szovjetunióba 1944–1945-ben. In: Megtorlások évszázada. Politikai terror és erőszak a huszadik századi Magyarországon. Salgótarján–Budapest, 2008. 25–36.

2009

A magyar társadalom útja a forradalomhoz. In: Ismét válaszúton, avagy a magyarországi zsidóság és az ’56-os forradalom. Budapest, 2009. 81–88.

Fighting for the Past in Hungary. In: Politisches Denken. Jahrbuch 2009. Hrsg. Gerhardt V., Mehring R., Ottmann H., Thompson M. P., Zehnpfennig B. Berlin, 2009. 133–141.

A Holocaust és a kommunizmus magyar áldozatainak emléke. In: Magyar Örökség. Laudációk könyve II. 2001–2005. Bp., 2009. 356–359.

„Málenkíj Robot”. Magyar kényszermunkások a Szovjetunióban. In: Emlékkönyv Kakucs „málenkíj robotra” hurcolt polgárairól, a II. világháború hadifoglyairól. Kakucs, 2009. 10–23.

2010

Голокост на Підкарпатті. In: Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура / україномовний варіант українсько-угорського видання. Szerk. М. Вегеша, Ч. Фединець. Ужгород, 2010. 213–225.

Примусові роботи. In: Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура / україномовний варіант українсько-угорського видання. Szerk. М. Вегеша, Ч. Фединець. Ужгород, 2010. 213–225.

Der historische Hintergrund von „Tabu”. Vorwort zur Reminiszenz von Robert Berghoffer. In: Leben in der weissen Hölle. Pilisvörösvár, 2010. 149–164.

Emberek az embertelenségben. In: Emberek az embertelenségben. Szerk. Zsíros Sándor. Miskolc, 2010. 82–90.

2011

Population Movements in the Carpathian Basin. In: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Szerk. Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Szarka László. Social Science Monographs, Boulder, Colorado – Atlantic Research and Publications, Inc., Highland Lakes, New Jersey, 2011. 680–696. [Atlantic Studies on Society in Change 138.]

Magyarország II. világháborús embervesztesége. Rubicon, 2011. 9–10. 96–102.

A „málenkij robot” budapesti áldozatai, 1944–1945. Történelmi Szemle, 54. (2012) 2. 279–314.

2013

A zsidóság összegyűjtése és táborba szállítása, Concentration and Deportation of Jews. In: 1918–2012 Magyarok és szerbek, Együttélés, múltfeltárás, megbékélés. Hungarians and Serbs, Coexistence, Revealing the Past, Reconciliation. Szerk.: Glatz Ferenc. Bp., 2013. 217–218., 219–220.

Cardinal József Mindszenty. Hungary’s Conscience. In: Lest We Forget. Memory of Totalitarianism in Europe. Szerk.: Gillian Purves. Praha, 2013. 186–195.

Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok. Bp., 2011. 647. Századok, 147. (2013) 4. 1076–1078. (Könyvismertetés.)

The 1941 Galician Deportation and the Kamenets-Podolsk Massacre: A Prologue to the Hungarian Holocaust. Holocaust Genocide Studies, 27. (2013) 2. 207–241. (Társszerző: George Eisen.)

Magyar sors Csehszlovákiában a második világháború utáni közvetlen időszakban. In: A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Szerk.: Fedinec Csilla, Ilyés Zoltán, Simon Attila, Vizi Balázs. Pozsony, 2013. 634–653.

2014

Szakály Sándor: Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették. Hadtörténelmi Közlemények, (2014) 4. 1069–1071. (Recenzió.)

Las experiencas de los trabajadores forzados húngaros en la Unión Soviética, 1945–1956. In: Historia Antropologia y Fuentes Orales. El Otro Imaginario. Barcelona, 2014. 23–139.

A magyar holokauszt első fejezete – Az 1941-es galíciai deportálás és a Kamenyec Podolszk-i tömegmészárlás. Szombat, (2014) 9. 7–11. (Társszerző: George Eisen.)

A politikai okokból Szovjetunióba hurcolt magyarok. Rubicon, (2014) 4–5. 142–145.

Az 1941-es galíciai deportálás és a kamenyec-podolskiji tömegmészárlás: a magyar holokauszt első fejezete. Valóság, Társadalomtudományi Közlöny, (2014) 9. 77–99. (Társszerző: George Eisen.)

2015

Az „idegen” zsidók deportálásának előtörténete. In: Zsidók és keresztények az évszázadok sodrában – Interpretációk egy témára. Szerk.: Horváth Zita–Sz. Halász Dorottya. Miskolc, 2015. 228–241.

Rabszolgasorsra kényszerítve. In: Magyarság és a Kárpát-medence. Az első bécsi döntés című nemzetközi konferencia tanulmányai. Szerk.: Molnár Jenő. Veszprém, 2015. 47–73.

Budapesti civilek elhurcolása a Szovjetunióba (1945. január 15–18.). Történelem és Muzeológia – Miskolc, Herman Ottó Múzeum internetes folyóirata, (2014) 2. 74–76.

Hadifogollyá előléptetett civilsereg. Múlt-kor, (2015) ősz. 53–57.

2016

Historia est lux veritas: Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. Budapest, Magyar Napló Kiadó, 2016. 139-152.

2017

„...akkor aszt mondták kicsi robot” – A magyar polgári lakosság elhurcolása a Szovjetunióba korabeli dokumentumok tükrében. Bp., MTA BTK TTI, 2017. 495.

Magyar foglyok a Szovjetunióban  In: Szovjet fogságba hurcolt reformátusok a Kárpát-medencében.Szerk. Erdős Kristóf, Kiss Réka, Zila Gábor. Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, 2017. 13-32.

Magyar (hadi)foglyok a Szovjetunióban  In: Elhurcolva - távol a hazától. Szovjet hadifogságban raboskodott és ott meghalt magyarok adatbázisa és tárgyi emlékeik 1941-1955. Szerk. Kincses Katalin Mária. Bp., HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2017. 21-40.

A civil lakosság részleges elhurcolása Budapestről, 1944-1945. In: Gulag-Gupvi: A szovjet fogság Európában. Szerk. Kiss Réka, Simon István. Bp. Nemzeti Emlékezet Bizottsága Kiadása, 2017. 259-274.

Partial Deportation of Civilian Population from Budapest, 1944-1945. In: Gulag-Gupvi: The Soviet Captivity in Europe. Eds. Kiss Réka, Simon István. Bp., Nemzeti Emlékezet Bizottsága, 2017. 265-282.

2018

Węgierscy jeńcy wojenni w obozach sowieckich w świetle wspomnień (1944–1956) In: Sowieckie obozy dla jeńców wojennych i internowanych 1939–1956. Przykłady wybranych narodów. Eds. Bednarek, Jerzy–Rogut, Dariusz. Warszawa, 2018. 145–154.

 Magyarország második világháborús vesztesége. In: Magyarország hadtörténete IV.  1919-től napjainkig. Szerk. Horváth Miklós. Budapest, 2018. 239–252.

2019

Egy református "másként gondolkodó" : Baltazár Dezső püspök. In: HIT 2018. Hagyomány, Identitás, Történelem. Szerk. Kiss Réka–Lányi Gábor. Budapest, 2019. 471–480.

 Mindszenty József bíboros : Magyarország lelkiismerete. In: Hogy el ne feledjük. A totalitarizmus emlékezete Európában. Szerk. Purves, Gilian. Prága, 2019. 187–194.

Magyar sors a Délvidéken. In: Élet az arcvonal mögött. Tanulmányok Szabó Péter hadtörténész tiszteletére. Szerk. Kincses Katalin Mária–Illésfalvi Péter. Budapest, 2019. 440–474.

KUTATÁSI TERÜLET

Kényszerű népességmozgás Közép-Kelet-Európában 1938 és 1955 között

KUTATÁSI PROJEKTEK

Raoul Wallenberg Project, Uppsala University. Feladat: a projekt magyarországi csoportjának a vezetése, interjúk készítése és a levéltári kutatások szervezése (1989–1992)

A magyar kormány béke-előkészítő munkája a második világháború után. Projektvezető: Vida István. A kutatást az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága támogatta (1989–1994)

ELTE Szociológiai Intézet, Zsidóság a mai Magyarországon projekt. Vezető: Kovács András, feladat: a magyar zsidóság számának meghatározása 1945 és 2000 között. (A projekt keretében készült munkát lásd a bibliográfiában.) (1998–2000)

The Impact of the National Socialist and Fascist Occupation, 1939–1950. Négyéves nemzetközi projekt The Migration of Masses kutatócsoportjának vezetése, Gustavo Corni professzorral (Universitá di Trento) együtt. A projektet a European Science Foundation finanszírozza. (A projekt keretében készült munkát lásd a bibliográfiában.) (2000–2008)

Holocaust Chronology Project, Wexner Learning Center, United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC. Feladat: a magyarországi holocaust kronológiájának összeállítása (2008)

 

Fulbright tanítói-kutatói ösztöndíj a Nazareth College-ba, NY, Rochester (2014)

A trianoni Magyarország a tradíció és a modernitás határán – a Horthy-korszak kézikönyve című OTKA projectben, (NKFKI-124142 (2017–)

 

TANÍTÁS

Szemináriumsorozat az UNESCO által támogatott „Ethnic and Minority Studies” program keretében, az ELTE Szociológiai Intézetben. Címe: The Holocaust in Eastern Europe (1998. szeptember–december)

Előadás-sorozat Magyarország történetéről az amerikai Western Maryland College budapesti programja keretében (1999. október–december)

Szemináriumsorozatok a vészkorszak történetéről a budapesti Zsidó Egyetemen (2001–2002)

„Audiovizuális emlékgyűjtés – TÁMOP – 3.2.9/08/1/A/-2009-0002” kódszámú projekt keretében középiskolai történelemtanárok továbbképzése (2010. január–november)

Nazareth College, Rochester, NY, a „Holocaust in East-Central Europe” tárgy tanítása (2014)

 
MÉDIASZEREPLÉSEK

ATV, Tabu, 2012. 02. 26.

MiNap (miskolci online tv), Beszámoló a GULAG konferenciáról. 2012. 04. 11.

http://www.mikom.hu/news.php?extend.51829.2

Echo TV, Napi Aktuális, 2012. 04. 16.

MTV 1, Múlt-kor, 2012. 04. 17.

MTV 1, A Lényeg, 2012. 04. 22.

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail