tsz2015 3TANULMÁNYOK

Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño: Megőrzés és öröklés között: a spanyol monarchia Európában (1665–1715) 351
Dobszay Tamás: A zalai képviselők, 1861–1875 363
Bagdi Róbert–Demeter Gábor: Sátoraljaújhely migráns és helyi társadalma az 1869. évi népszámlálás alapján 381
Soós István: Szalay László, a Magyar Tudós Társaság titkára 411

MŰHELY
Majorossy Judit: Egy határ menti szabad királyi város középkori igazgatásának vázlatos története (Tanulmány egy készülő pozsonyi archontológiai kötet elé) 441
Pók Attila: A marxizmus a posztkommunista közép-európai történetírásokban 471

INTÉZETI ÉLET
Weisz Boglárka: A magyar gazdaság mozgatórugói a középkorban. Az MTA BTK Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport programja 487

VITA
Mészáros Tamás: Priskos, Attila és Szilágyi János – Bárány Attila–Szebelédi Zsolt–Grób László: Válasz Mészáros Tamás Priskos-recenziójára – Mészáros Tamás: Válasz a válaszra 507