tsz 2019 02

TANULMÁNYOK
F. Romhányi Beatrix • A középkori magyar plébániák és a 14. századi pápai tizedjegyzék 339
Serena Morelli • Társadalom és hivatalok Dél-Itáliában a 13-15. században 361
Riccardo Rao • Anjou-elitek az itáliai comunékban: nemesek, hivatalnokok, idegenek 385
Thierry Pécout • Elitek az Anjou-kori Provence-ban 397
Kármán Gábor • Thököly Imre elfogása: a felső-magyarországi oszmán vazallus állam bukása és az erdélyi diplomácia 411
Angelovics Helga • Vay Miklós Zemplén megyei követi működése az 1830. évi országgyűlésen 433
Orosz László • „Egy vak és egy béna, ha összefognak…” A weimari Németország és Magyarország együttműködésének kérdéséhez 451
Erős Vilmos • Szellemtörténet versus népiségtörténet. Szekfű Gyula és Szabó István különböző értelmezései a nemzetiségek magyarországi történetéről az 1940-es évek első felében 479
Csapody Tamás • A cservenkai túlélő. A bori munkaszolgálat 499
Rajcsányi Péter • A Magyar Televízió Intéző Bizottsága 1956–1957 – elhallgatott tények 509

MŰHELY
Weisz Boglárka • A magyar gazdaság mozgatórugói a középkorban. Az MTA BTK „Lendület Középkori” Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport hároméves (2015–2018) beszámolója 539