vt2016 4Távol s mégis közel. Az európai civilizáció esélyei a gyarmatvilágban 499

Tanulmányok
Túróczi Tamás: A spanyol expanzió lehetőségei és korlátai Japánban, 1543–1640 503
María del Mar Muñoz González: A pitaja, a sárkánygyümölcs szerepe a jezsuita missziók idején a Kaliforniai-félszigeten, 1697–1768 527
Monostori Tibor: Az Újvilág végső meghódítása. Az Araukánok könyve Spanyolországban 547
Bán Mónika Edina: Emblémák és más elmésségek Mexikó barokk irodalmában. A társadalom és a kultúra kölcsönhatása Mexikóban a 16–17. században 571
Szabó-Zsoldos Gábor: Tendenciák Nagy-Britannia dél-afrikai gyarmatpolitikájában, 1846−1881 585
Semsey Viktória: Gabriel Carrasco argentin statisztikus feljegyzései latin-amerikai és európai útjáról 611

Visszhang
Szilágyi Magdolna: Utazások Szent Márton nevében. Zarándoklat, kulturális turizmus, örökségvédelem 629

Szemle
Hogyan románosodott el Románia? (Jakó Klára) 641
Aki másnak árkot ás, avagy egy nagy beruházás forrásai (Péterfi Bence) 652
A kolonizáció mint történelmi jelenség (Gyóni Gábor) 655