A 2023–2028-as időszakra a Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) tagjává választotta Mátyás-Rausch Petrát, a BTK Történettudományi Intézet tudományos munkatársát. Szilágyi Adrienn-nel így már ketten képviselik intézetünket a hatvanfős szervezetben.

A Fiatal Kutatók Akadémiája a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) társult szervezeteként arra törekszik, hogy felszínre hozza a fiatal kutatók problémáit, és segítsen azok megoldásában. Céljai között szerepel emellett a tudományos kiválóság elősegítése, a tehetséggondozás, valamint a társadalom szélesebb rétegei felé történő minőségi tudományos ismeretterjesztés is, az MTA céljaival és küldetésével összhangban.

fiatal kutatokFotó: Szigeti Tamás/MTA

Az FKA szerteágazó eddigi tevékenységét jól illusztrálja, hogy tagjai 2018-ban és 2021-ben két felmérést készítettek a fiatal magyar kutatók helyzetéről és problémáiról, az FKA több fontos témában is tudománykommunikációs workshopokat, illetve fórumokat tartott. Utóbbiakon az ismeretátadás és ismeretszerzés mellett közvetlen kommunikációs lehetőséget biztosított a fiatal kutatói réteg és a kutatási pályázatok kiírói, valamint az MTA Doktori Tanácsának vezetői között. A 7. Fiatal Kutatók Fóruma 2023. május 10-én került megrendezésre, ahol nemzetközi mobilitási pályázatokról és ösztöndíjakról tájékoztatták a fiatal kutatókat, amit nyilvános kerekasztal-beszélgetés követett. Az eseményről készült felvétel – a korábbi rendezvényeinkhez hasonlóan – hamarosan hozzáférhető lesz az MTA YouTube-csatornáján.

Az FKA az NKFIH-val közösen több tájékoztató programot tartott az elmúlt években (pl. NKFIH–FKA OTKA Információs Nap 2022). Emellett, a Nemzeti Tehetség Program képviselőivel egyeztetések zajlottak a kisgyermekes tehetségek gyermekgondozási időszak utáni visszatérésének támogatási lehetőségeiről. A szervezet idén immár harmadik alkalommal hirdette meg a Bolyai Kuratóriumtól független Bolyai-mentorprogramját; és idén első ízben az NKFIH posztdoktori pályázatok benyújtásához is mentorálást nyújtott.

Az MTA és az FKA közötti együttműködés és a fiatal kutatók képviselete jegyében az FKA vezetőségének öt tagja vesz részt összesen három elnöki, illetve elnökségi bizottság munkájában. Emellett tagjaink az MTA kilenc további szakbizottságában képviselik a fiatal kutatókat. Négy tagunk 2021 januárjától junior társelnökként működik közre az Academia Europaea Lovász László által irányított Budapesti Tudásközpontja tematikus misszióinak munkájában. Az FKA több tagja is részt vesz hasonló nemzetközi szervezetek (Young Academy of Europe és Global Young Academy) munkájában, és a 2020-ban, több európai fiatal akadémia részvételével megalakított nemzetközi tudománypolitikai tanácsadó testület (YASAS) révén immár közvetlenebbül bekapcsolódhat az európai tudománypolitika formálásába is.

A szervezet tagjának az jelölhető, aki az MTA köztestületének tagja, és első PhD-fokozatának megszerzése óta kevesebb mint 12 év telt el, valamint taggá válása évében még nem tölti be 40. életévét. A korhatár a gyermeknevelési céllal igazolhatóan igénybe vett távolléttel, valamint kérvény esetén egyéb igazolható távollét hosszával egyéni elbírálás alapján kitolódhat 45 éves korig. A tagság 5 évre szól, mely idő után a tag alumnussá vagy alumnává válik. Minden évben 12 új tag kerül megválasztásra – reprezentálva az Élettudományok, Humán- és Társadalomtudományok, valamint a Természettudományok szakterületeit.

Az FKA korábbi tagjainak listája elérhető itt, a 2023-ban megválasztott 12 új tag teljes listája pedig itt.


matyas rausch petraMátyás-Rausch Petra a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa. Doktori fokozatát a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, az Interdiszciplináris Doktori Iskolában szerezte 2012-ben. Doktori munkájának – amelynek átdolgozott és bővített változata 2017-ben jelent meg a Bölcsészettudományi Kutatóközpont gondozásában, az MTA Könyvkiadási Pályázat támogatásával – témája a kora újkori magyar és erdélyi bányászattörténet igazgatási mechanizmusainak vizsgálata.

2013 és 2017 között sikeres OTKA PD-ösztöndíjat valósított meg a Történettudományi Intézetben, majd 2017 és 2022 között egy fiatal kutatói projekt (NKFI FK) keretében kutatócsoport-vezetőként a 17. századi Erdélyi Fejedelemség pénzügyigazgatási rendszerét vizsgálta. Jelenleg a kora újkori erdélyi állam gazdasági és pénzügyigazgatási rendszerével foglalkozik, különös hangsúlyt fektetve a Rákóczi-kor gazdaságkormányzatára.

Emellett tagja a Történettudományi Intézet keretein belül működő Az Erdélyi Fejedelemség kormányzat- és jogtörténetének forrásai NKFI K kutatócsoportnak, fő kutatási területe az ideiglenes Habsburg-kormányszervek működése Erdélyben a 17. század elején. Egy forráskiadás társszerzője (2021), illetve önálló monográfiája jelent meg 2023 elején a Martin Opitz Kiadó gondozásában. Publikációi magyar, angol és német nyelven jelentek meg hazai és nemzetközi folyóiratokban.

Külföldi kutatásait támogatta többek között az Állami Eötvös Ösztöndíj, valamint a Klebelsberg Kunó-ösztöndíj. 2013 nyarán ifjúsági Humboldt-ösztöndíjjal lehetősége nyílt Münchenben és Nürnbergben kutatni. Tudományos eredményeit 2017-ben Akadémiai Ifjúsági Díjjal ismerték el.

Publikációs listája a Magyar Tudományos Művek Tárában.