A Magyar Tudományos Akadémia Bolgár–Magyar Akadémiai Történész Vegyes Bizottsága 2023. október 3-án kerekasztal-beszélgetést rendezett az MTA bilaterális Integráció és dezintegráció Délkelet-Európában a 17–21. században című mobilitási projektje keretén belül a HUN-REN BTK Történettudományi Intézetének közreműködésével Historical Perspectives on Integration in Central and Southeast Europe címmel.

A rendezvényen intézetünk munkatársai, hazai kutatók és a Bolgár Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársai vettek részt.

magyar bolgar beszelgetes

A kerekasztal-beszélgetés Penka Danova előadásával vette kezdetét, aki a 16–17. századi olasz filozófus és diplomata, Giovanni Botero munkásságát vizsgálta meg, különös tekintettel az európai vallásokról vallott nézeteire. Ezt követően Csaplár-Degovics Krisztián és Demeter Gábor az Osztrák–Magyar Monarchia balkáni imperialista és koloniális politikáját mutatták be előadásaikban, majd őket követte Zsebők Csaba Bethlen István Balkán-politikájáról szóló elemzése. Ezután Vanya Stoyanova és Penka Peykovska előadásai hasonló témát jártak körbe, mindketten a két világháború közötti Bulgáriába érkező menekültekkel, illetve társadalmi, gazdasági integrációjukkal foglalkoztak.

Bíró László az egykori Jugoszlávia népeinek a közös múlttal kapcsolatos eltérő historiográfiai nézeteit vizsgálta meg. Iliayana Marcheva Bulgária és a Nyugat kapcsolatait elemezte az 1960-as években, a békés együttélés időszakában. Seres Attila (Veritas Intézet) a kárpátaljai magyarok 1963 és 1991 közötti magyarországi áttelepedéséről beszélt. A konferenciát az Debreceni Egyetem munkatársa, Schrek Katalin zárta, aki Coburg Ferdinánd történeti emlékezetét mutatta be a szlovákiai közgyűjtemények forrásain keresztül.

magyar bolgar beszelgetes2

A kerekasztal-beszélgetést követően, 2023. október 4-én a vegyes bizottság tagjai Demeter Gábor, Gál Judit és Ress Imre vezetésével szakmai tanulmányúton vettek részt Esztergomban, amelynek keretén belül ellátogattak Párkányba (Štúrovo) is, ahol Himmler György, a Párkány és Vidéke Kulturális Társulás elnöke tartott vezetést a magyar és bolgár kutatók számára.