A Reciti Kiadó szerkesztősége 2024. január 23-án könyvbemutatót rendezett a HUN-REN BTK Irodalomtudományi Intézetben, amely során bemutatták Molnár Antal a kiadó gondozásában megjelent kötetét, amely a déli szláv katolikusok által kidolgozott 16–17. századi illírizmust vizsgálja.

reciti8

Fotók: Móré Tünde

Molnár Antal Zsinatok háborújától a pannon illírizmusig: A magyar–horvát viszony újrafogalmazása a zágrábi zsinaton és Zaicz János pálos szerzetes emlékira­tában (1634–1635) című, az Irodalomtörténeti füzetek sorozatban megjelent kismonográfiája a déli szláv katolikusok által kidolgozott 16–17. századi illírizmust vizsgálja. Kutatásaihoz a kiindulópontot Zaicz János pálos szerzetesnek az 1634. évi zágrábi zsinat után összeállított, eddig ismeretlen emlékirata szolgáltatta. A kötetben Zaicz életútja és szellemi arcéle mellett a szerző részletesen ismerteti az 1633. évi nagyszombati nemzeti és az 1634. évi zágrábi egyházmegyei zsinatok történeti jelentőségét, Zaicz emlékiratának megszületésére gyakorolt hatását. A kismonográfia a zágrábi zsinatra vonatkozó forrá­sokat és Zaicz értekezésének kritikai kiadását is tartalmazza. A könyvet Bene Sándor mutatta be.


Fotók: Móré Tünde

A rendezvényről készült teljes beszámoló a HUN-REN BTK Irodalomtudományi Intézet oldalán olvasható.

A meghívó letölthető.

A könyvbemutatón készült további képek itt láthatók.