A rác/balkáni népesség településtörténete és anyagi kultúrája a hódoltságkori Dél-Dunántúlon című kötetet Molnár Antal, intézetünk igazgatója és Gerelyes Ibolya régész mutatta be 2024. február 6-án Szekszárdon, a Wosinsky Mór Múzeumban.

Fotó: Retkes Tamás. A könyvbemutatóról további képek a Wosinsky Mór Múzeum honlapján elérhetők.

A kötet annak a konferenciának az előadásait tartalmazza, amelyet Wosinsky Mór Múzeumban 2021. szeptember 21-én tartottak. A szimpózium célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson a régészet, a történelem, a helytörténet, a néprajz, a művelődéstörténet, az építészettörténet és a névtan területéről érkező kutatók számára, hogy a különféle nézőpontokat, az eltérő forrásokon alapuló eltérő értelmezéseket és kutatásokat megvitathassák a rác/balkán népesség dél-dunántúli kultúrájával kapcsolatban.

A múzeum kiadásában, valamint a K. Németh András és Máté Gábor szerkesztésében megjelent kötetben a HUN-REN BTK Történettudományi Intézet két munkatársa, Sudár Balázs és Fóti Miklós is jegyez egy-egy tanulmányt. A tartalomjegyzék itt elérhető.

wosinszky2Fotó: Retkes Tamás

A könyvbemutatón Gerelyes Ibolya, a Magyar Nemzeti Múzeum régésze hat régészeti, míg Molnár Antal, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos főigazgató-helyettese, a HUN-REN BTK Történettudományi Intézet igazgatója hat történeti tanulmányt mutatott be.

Gerelyes Ibolya a régészeti tanulmányok ismertetése során hangsúlyozta, hogy a szerzők nagyon helyesen ismerték fel: a leletanyag, elsősorban a fémtárgyak jól jelölik ugyan a lakosság balkáni eredetét vagy kapcsolódásait, etnikai jellegre azonban semmiképpen nem utalnak. Kiemelte az új módszerek (pl. fémkeresős kutatások) alkalmazásának fontosságát, hiszen ezek segítségével sokkal nagyobb mennyiségű elemezhető tárgy áll a kutatók rendelkezésére, mint amennyi a hagyományos ásatásokkal felszínre került.

wosinszky3Molnár Antal. Fotó: Retkes Tamás

Molnár Antal ismertetésében kiemelte a Balkánról érkező népesség pontosabb definíciójának szükségességét, amely Máté Gábor tanulmányának témája volt. A „rác” vagy „balkáni” megnevezés mellett felvetette a néprajzban máig használatos „déli szláv / délszláv”, illetve az egyháztörténeti kutatásokban indokolt „szerb” etnikai megjelölések alkalmazásának lehetőségeit. Hangsúlyozta a kötet interdiszciplináris (régészeti és történeti) karakterének jelentőségét, hiszen ebben az esetben is (miként a korai középkorban) az írott dokumentumok szűkössége miatt a történészek fokozottan rá vannak utalva a régészeti források tanúságára. A tanulmányokat a jövőben lehetséges kutatási irányok útjelzőiként értelmezte: elsősorban a 18. század elején felvett tanúvallatások, az oszmán defterek, a szűkös egyházi források, illetve a Magyar Királyságba áthúzódó rácokra vonatkozó (részben Bécsben őrzött) dokumentáció szisztematikus feltárása jelentheti a továbblépést a téma vizsgálatában.

A kötet megvásárolható a Wosinsky Mór Múzeumban, illetve PDF formájában elérhető a múzeum honlapján.


A tanulmánykötetről a HUN-REN BTK Történettudományi Intézet kerekasztal-beszélgetést rendez 2024. február 13-án, kedden 16 órától az intézet 5. emeleti tanácstermében Molnár Antal, Varga Szabolcs, illetve a kötet szerkesztői: K. Németh András (régész főmuzeológus, tudományos titkár, WMM) és Máté Gábor (etnográfus, egyetemi adjunktus, PTE BTK) részvételével. (A Facebook-esemény itt elérhető.)

A meghívó letölthető.