2023. október 11-én a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Sopron-Moson Vármegye Soproni Levéltára konferenciát szervezett Sopronban, a levéltár könyvtártermében. A Hivatalnokok, hivatali karrierek, elit családok a kora újkori Sopron vármegyében és Sopron városában című rendezvényen részt vett intézetünk munkatársa, Tóth Gergely is. 

A konferencia meghívója és programja itt megtekinthető.

Tóth Gergely „Lackner Kristóf elveszettnek hitt műve: a Politia” címmel tartott előadást. A kutatás korábban is tudott a latin nyelvű mű egykori elkészültéről, de nem volt ismert egyetlen példánya sem. Intézetünk munkatársa, Szabó András Péter azonban az utóbbi években két kéziratos példányát is felfedezte. Tóth Gergely az előadásában röviden ismertette a fellelt példányokat, azok egymáshoz való viszonyát, valamint a mű tartalmát.

sopron

Amint azt kifejtette, Lackner Kristóf (1571–1631) még városbíróként, 1609-ben vetette papírra a Politia első változatát. Művében sajátosan keveredik a korabeli soproni városi tanács fő tisztviselőinek tényleges bemutatása (polgármester, városbíró, kincstárnok, felügyelő, városkapitány), illetve egy általa ideálisnak tartott városkormányzat, ahol a szenátorok között négy jogtudós ül, saját szakterülettel, míg másik kettő szentenciákat gyűjt és aforizmákat alkot a város jobb működése érdekében – ez utóbbi igazi késő humanista elképzelés. A Politiában nagy teret kap emellett a tanács bíráskodási szerepe. Lackner részletes fejtegetést ír benne a végrendeletekről és az öröklésről, a szerződésekről, a bűncselekmények egyes fajtáiról és a kínvallatás fokozatairól. Mindezt a mű későbbi változatában nagy számú jogszabállyal és egyéb jogi vonatkozású idézettel egészíti ki. Az erős jurista jelleg egyrészt Lackner padovai jogi doktorátusának, másrészt városbírói, majd polgármesteri pozíciójának köszönhető, amelynek során mindvégig foglalkoznia kellett a város peres ügyeivel.

Tóth Gergely és Szabó András Péter azt tervezik, hogy az értékes művet rövidesen kétnyelvű kiadásban megjelentetik.

A rendezvényről beszámolót a Sopron Média oldalán olvashatnak, a Sopron TV tudósítása pedig itt látható: