Az Árpád-kori Magyarország sem itthon, sem külföldön nem azt a helyet foglalja el a történelmi emlékezetben, amely megilletné. Pedig a magyar történelem egyik legfényesebb korszakának mélyebb ismerete fontos építőköve lehetne a korszerű európai és magyar identitásnak. Ezt kívánta előmozdítani Magyarország kormánya azzal, hogy elfogadta a 1832/2013. (XI. 15.) számú határozatát az Árpád-ház Programról és kapcsolódó fejlesztési alprogramjairól (2013–2038). A program kidolgozására Operatív Testületet hozott létre, amelynek vezetésére a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatóját, intézetünk tudományos tanácsadóját, Fodor Pált kérte fel. A Testület a korszak vezető kutatóinak bevonásával pár hónapon belül kidolgozta az Árpád-ház Programot, amelynek megvalósítása 2018-ban indult el.

A program középpontjában a székesfehérvári nemzeti emlékhely ápolása, bemutatása és fejlesztése áll, de emellett komoly támogatást nyújt olyan történeti, filológiai, régészeti, archeogenetikai stb. kutatásoknak is, amelyek az Árpád-háznak – és tágabb értelemben az Árpád-kornak – az eddigieknél sokkal alaposabb megismerését és bemutatását teszik lehetővé. A nemzetközi közvélemény tájékoztatására tavaly új, angol nyelvű sorozat indult Arpadiana címmel, Fodor Pál és intézetünk kutató professzora Zsoldos Attila akadémikus szerkesztésében. Az első négy kötetről bővebben itt olvasható tájékoztatás a BTK honlapján.