borító PókAAz MTA BTK Történettudományi Intézet kiadásában megjelent Pók Attila, intézetünk tudományos tanácsadójának, igazgatói megbízottjának új német nyelvű kiadványa Klios Schuld, Klios Sühne. Politische Wendepunkte und Historie im Karpatenbecken, 1867-2010 címmel, amely a Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések sorozat legújabb kötete. A kötet tartalomjegyzéke itt tekinthető meg.
A kötet ára 2200 Ft. Kiadói kedvezménnyel megvásárolható közvetlenül a kiadótól, az MTA BTK Történettudományi Intézetben (Bp., 1014 Úri u. 53. I. emelet 57., kedd, péntek 9–15 óráig) vagy megrendelhető a e-mail címen, illetve a 224–6700/624 telefonszámon. A kötet a kiadón kívül néhány napon belül kapható lesz a Polihisztor Könyv Kft. könyvesboltjában (amely a TTI-től közvetlenül megrendelt kiadványok átvételi pontjaként is működik) és webáruházában is, valamint partnereinknél.

Klios Schuld, Klios Sühne
Politische Wendepunkte und Historie im Karpatenbecken
1867-2010
(Klió bűne, Klió bűnhődése.
Politikai fordulópontok és a történelem a Kárpát-medencében
1867-2010)

A német Geschichte és Historie fogalmak közötti különbség a magyar történet és történelem szavak közötti különbséghez hasonlítható. A Geschichte (történet) jelenti a múlt eseményeit, a történelem (Historie) pedig a múlt megjelenítésének módjait. A legfontosabb megjelenítési módok: a felkutatott források elemzésén alapuló tudományos történetírás, a társadalmi és egyéni emlékezet, a politikai célok szolgálatába állított történetértelmezések, az  emlékezetpolitika, a történelem mint nevelési célokat szolgáló általános és középiskolai tantárgy, valamint a művészi ábrázolások. E kötetben a szerző olyan német nyelven készült tanulmányait gyűjtötte össze, amelyek a Kárpát-medence 1867 utáni történetével kapcsolatos múltértelmezésekkel foglalkoznak. A tanulmányok német közönség számára készültek, nem fordítások.
A bevezető tanulmány a történelemértelmezések szerepét tekinti át a magyarországi rendszerváltás folyamatában, a további 17 szöveg pedig három fejezetre oszlik. Az első rész (Struktúrák és identitások keresése) írásai az 1867 és a rendszerváltás közötti időszak Habsburg-monarchiabeli, illetve magyarországi államigazgatásának és civil társadalmaik funkcióinak értelmezéseivel foglalkoznak, a második rész (Fordulat és akarat. Politikai fordulópontok értelmezései) az első világháború utáni közép-európai helyzet, az 1956-os magyar forradalom és az 1968 utáni magyar reformpolitika emlékezetpolitikai vitáit tárgyalja, a harmadik rész (Klió kísértései) történettudomány és politika kölcsönviszonyának hat esettanulmányát tartalmazza.
A kötethez Andreas Oplatka, régiónk Svájcban élő újságíró-történész szakértője írt előszót.