tsz 2012-3 TANULMÁNYOK
Gyáni Gábor: Nemzet, kollektív emlékezet és public history 357
Anssi Halmesvirta–Kustaa H. J. Vilkuna: A születõben lévõ public history. Az emlékezetteremtés kutatásának új megközelítése 377
Holger Fischer: Public history, emlékezetkultúra, történelempolitika. Helyük Németország jelenkori történettudományában 389
Stanislaw A. Sroka: Ágoston-rendi kolostor a középkori Bártfán 411
Péter Katalin: Werbőczy anyanyelvi fordításainak tanulságai – értelmiségi feladatvállalás a 16. században 421
Konrád Miklós: Wahrmann Mór és gyermekei. Adalék a dualizmus kori zsidó nagypolgárság történetéhez 441
Szarka László: Párhuzamos jelenségek a magyar és szlovák történetírásban, köztörténetben 469


MŰHELY
Pálffy Géza: Állami és nemzeti reprezentáció az újkori Magyarországon: a magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona (1526–1916).
Pálffy Géza: Állami és nemzeti reprezentáció az újkori Magyarországon: a magyar uralkodókoronázások és a Szent Korona (1526–1916).Kutatási munkaterv a Lendület II. Programra (2012–2017) 491


MÉRLEG
(Lehet, hogy) meggyilkolták a királyt! Formabontó könyvismertetés (Horváth Richárd) 503
Borhi László: Magyar–amerikai kapcsolatok 1945–1989. Források (Frank Tibor) 522