Tsz 2020 2Követségek és szövetségek. A Magyar Királyság és a Német-római Birodalom a 16. század első felében (Péterfi Bence) 511

Tanulmányok
Györkös Attila: Francia–magyar diplomáciai kapcsolatok (1499–1529) 517
Bárány Attila: Robert Wingfield angol követ, a Német-római Birodalom és a Magyar Királyság (1514–1515) 531
Lakatos Bálint: Andrea dal Burgo császári követ magyar- és csehországi missziója (1521–1523) 581
Monostori Tibor: Eger várából a Nápolyi Királyságba. Egy magyar gályarab szabadulása, szolgálatai és kérelme III. Ferdinánd császárhoz 629

Szemle
Velence viharos vizeken (1499–1517) (Kruppa Tamás) 639
Bizánc és Róma uniós politikája és az örmény egyház (Nagy Kornél) 647
A történetírás a Kijevi és a Vlagyimir–szuzdali Ruszról (Dinnyés Patrik) 650
Tolerancia és intolerancia az újkori Európában (Balázs Péter) 652
Remények és veszélyek között (Blénesi Éva) 657