Tsz 2020 2Sorsfordító események és koncepcióváltások (Bíró László) 1

Tanulmányok
Tarafás Imre: „Németnek születtem, de az vagyok-e még mindig?” Identitásválság-diskurzusok „német-Ausztriában”, 1866–1914 5
Varga Esztella: Az Egyesült Államok külpolitikájának történelmi áttekintése 35
Csizmazia Gábor: Az Egyesült Államok és Kelet-Közép-Európa. Geopolitikai elgondolások és történelmi realitások 53
Gyúrósi Pál: Kereskedelmi tárgyalások Magyarország és Csehszlovákia között 1922 őszén 73
Miklós Dániel: Teleki Pál második kormányfősége és a csehszlovák ügy 95
Réti Balázs: A görög–olasz háború, 1940–1941 113

Műhely
Majorosi Ádám: A catalaunumi csata. Attila, a hun és a Nyugatrómai Birodalom bukása 137

Szemle
A tunéziai állam szolgája és száműzöttje (Palotás Zsolt) 161
Olaszország az első világháborúban (Juhász Balázs) 165
Tanulságok (nélkül) (Bartha Eszter) 170