Tsz 2020 2

Expanzió és berendezkedés (Bíró László) 481

Tanulmányok
Túróczi Tamás: Spanyol–japán kapcsolatkeresés II. Fülöp uralma idején 487
Bencze András: Orosz-Amerika története 513
Kurdi Krisztina: Szolgálat és birodalmi patriotizmus. Bredeczky Sámuel evangélikus lelkész galíciai munkássága 533
Vajda Zoltán: Thomas Jefferson és a szegénység problémája az Egyesült Államokban republikánus kontextusban 553
Kovács Bálint: Antropológiai jegyek és bűnbakképzés. Örmények a fajelmélet diskurzusában 571
Sáfi Csaba: Etnikai alapú politika vagy együttműködés? Eltérő politikai lehetőségek az ukrajnai orosz politikában 593

Műhely
Olosz Levente: A magyar borkereskedelem sikerei és kudarcai az első világháború idején 611

Szemle
Fejezetek az albán–magyar kapcsolatok történetéből (Robert Pichler) 639
Oroszország északisága (Gyóni Gábor) 645