Vilagtortenet 2007-1

Sashalmi Endre: Az autokrácia ideológiája a tradíció és a modernizáció szemszögéből Nagy Pétertől 1906-ig. Megjegyzések a hivatalos orosz hatalmi ideológia kérdéséhez 3

Szenthe Gergely: Gondolatok az Inquisitio de theloneis Raffelstettensis kapcsán. Adatok a Karoling Birodalom keleti irányú szárazföldi áruforgalmának és keleti határainak kérdéséhez 18

Vadas András: Rodulfus Glaber és az ezredforduló félelmei a Historiarum libri quinque című műben 31

Rákos-Zichy Johanna: Antikrisztus vagy Messiás? II. Frigyes alakja a 13–14. századi apokaliptikus gondolkodásban 50

Pálffy Margit: A „dicsőséges forradalom” legitimálása a Gondviselés isteni jogalapja szerint. William Sherlock röpirata 68

Impresszum, tartalom (pdf)